Program för grön utopism

HJSchellnhuber
WBGU är en vetenskaplig rådgivningsgrupp för den tyska regeringen, med klimatforskaren Hans Joachim Schellnuber som ordförande. I den senast rapportens Summary for Policy-makers har de stakat ut ett politiskt program för Tyskland, EU och Världen som de kallar ”Socialt kontrakt för hållbarhet”.
Siktet är inställt på en radikal förändring  av den sociala, ekonomiska och politiska ordningen. Det centrala målet är att få bort fossilt bränse (ja, även kärnkraft) och ställa om transporter, jordbruk och industri. Allt skall ersättas med s.k. förnyelsebar och ”hållbar” produktion (s.9-21). Även forsknings- och utbildningssystemen måste läggas om och inriktas på att underlätta förändringsprocessen (s. 21-25). Finansieringen skall ske genom regionala cap- and tradesystem som kopplas samman globalt, genom koldioxidbeskattning och genom stora omfördelningar av resurser från onödig koldioxidbaserad konsumtion till ekologiskt förnyelsebart, och till fattiga utvecklingsländer.  Gruppen menar att den omställning som krävs för att rädda planeten är lika genomgripande som övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället en gång var.
Här finns dock en liten skillnad, säger de (s.2). Då industrialismen växte fram så skedde det inom ramen för en fri marknad, okontrollerad uppfinningsrikedom och ett demokratiskt system. Den nya omställningen kräver helt andra mekanismer: 1) Förstärkning av den nationella statsmakten, 2) ett intensivt internationellt samarbete, samt, i slutändan, 3) ett globalt styre genom EU, Världsbanken, FN och andra internationella organ.
Den här rapporten är ett ganska typiskt exempel på ideologiproduktion i utopibranschen.
Man talar om medborgarinflytande och demokratiska gräsrotsorganisationer, men förutsätter hela tiden att allt sker under mer eller mindre total enighet om målsättningarna. Alla – individer såväl som enskilda nationer – ges ”an offer you cannot refuse”, och sedan är det bara att köra så det ryker. För det är nödvändigt att skynda på, menar författarna. Det är bråttom, bråttom!
Rapporten upprepar så vitt jag kan se ungefär samma budskap som formulerades redan av Romklubben och vid Riokonferensen för 20 år sedan.
Detta dokument är präglat av samma blandning av amatörism på det samhällvetenskapliga-historiska området och rent önsketänkande som så mycket annat inom den utopistiska litteraturen; alltifrån Campanellas Solstaten och Bacons Det nya Atlantis till Pol Pot och Maos lilla röda. Denna gröna utopi, med globala maktambitioner, är givetvis helt orealistisk. Den kommer aldrig att kunna genomföras. Inte desto mindre så är den – just genom att förespegla vackra möjligheter utan att man bryr sig om de bistra konsekvenserna – helt livsfarlig. EU (och Tyskland) ges en framträdande roll i programmet, medan t.ex. USA är märkligt frånvarande. Det måste kännas kittlande attraktivt för våra EU-parlamentariker.
Gosselins kommentare til Schellnhuber här. Schellnuber kommer som inbjuden talare till nobelpristagarnas symposium om global hållbarhet i Stockholm 16-19 maj. Hans von Storch misströstar om klimatforskningens trovärdighet här.
Uppdatering: Schellnhuber sitter också i SEIs styrelse och är mannen bakom 2-gradersmålet. (h/t Peter S.) 
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mänskligheten har inte tid att Flumma i dessa tankefantasier längre,det leder ingenvart.
  Man bör utgå från konkreta och realistiska framtidlösningar,alltså
  MER VERKSTAD  och mindre  av flummiga framtidsscenarior.
  Ur ’verkstaden Föds ’nya tekniska lösningar och förbättringar.
  Experiment och åter experiment är det som gäller.
  ALI.K.

 2. Tyskland är inne på helt förödande politiska lösningar av energifrågan.
  Vilket kan resultera i EU’s länder drabbas en energikris utan dess like.
  Man får hoppas man tar sig ur dessa villfarelser i Tyskland,som
  är ett tekniskt kunnigt land.Man blir förvånad hur Tyska politiker agerar, så långt i från verkligheten och de konsekvenser som det för med sig  i detta land.
  ALI.K.
   

 3. Gräver vi vår EGEN Grav inom EU mot omvärlden i vår TRO På GRÖNA
  UTOPISTER?
  ALI.K.

 4. Inge

  Tyskland verkar vara helt under isen. De vill lösa ett icke existerande problem genom att offra allt vi tidigare uppnått och på köpet skapa helt nya problem. Jag kan tänka mig värlsstyre men inte som diktatur. Korrumperar man klimatvetenskapen i syfte att förändra världen visar det på desperation och en dålig början.

 5. Man tar sig för pannan!
  Eftersom ”hållbar utveckling” är fullständigt ohållbart för den moderna europeiska innevånarens sätt att leva, så kan nog von Oben
  Shnelldumkopf ta och göra det enda rätta….återvinn rapporten genom att placera den bland ”pappersavfall”!

 6. ThomasJ

  Skrämmande… totalitärt, elitistiskt, von-oben, en ’tro’…
  De (tyskarna) har la haft slikt tidigare, oder? Ska de nu dra igång igen…?
  Mitt ’andra Vaterland’ smärtar… schei**e!
  Mvh/TJ

 7. Erik Ganström

  Jag kom att tänka på ett citat av H. L. Mencken
    
  ”The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule”

 8. Staffan D.

  EU-varningen är entydig:  ”Observations show increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice, and rising global mean sea level. It is very likely that most of the warming can be attributed to the emissions of greenhouse gases by human activities.”  (Systerföretaget European Environment Ass.:  eea.europa.eu)
  –  Man summerar hotet:  ”Over the past 150 years, mean temperature has increased by almost 0.8 ºC globally and by about 1 ºC in Europe. Eleven of the last twelve years (1995–2006) rank among the 12 warmest years in the instrumental record of global surface temperature (since 1850).”
  – ”Without global action to limit emissions, the IPCC expects that global temperatures may increase further by 1.8 to 4.0 ºC by 2100. This means that temperature increase since pre-industrial times would exceed 2 °C. Beyond this threshold irreversible and possibly catastrophic changes become far more likely.” 
  http://www.eea.europa.eu/themes/climate/about-climate-change

 9. Torsten Wedin

  Staffan D #8:
  Jag citerar molekylfysiker Håkan Sjögren:
  ”Koldioxiden har ingen som helst förmåga att värma jorden eller atmosfären”.
  Dessutom är temperaturen på vär ner och om 20 år är det katastrofalt kallt, enligt Piers Corbyn.

 10. Torsten Wedin

  på väg ner skulle det stått i #9.

 11. Adolf Goreing

  Entlich!: Mein Grüne Kampf! Så ska den världsomspännande big-oil konspirationen krossas!

 12. Michelangelo

  Med sådana vänner behöver man inga fiender.
  Märkel har nog inte lång tid kvar.
  Tyska folket väljer en annan väg. Man gick inte på den 10 procentiga inblandingen av etanol i bensinen och man lär inte gå på denne arrogante herres budskap heller. Förhoppningsvis har man lärt sig se igenom propagandan sedan Goebbels tid.
  Det är på tysk TV ( inte svensk) som man kan se reportage om vindkraftens avigsidor och motståndet mot etanolen.
  I Tyskland vill allmänheten hellre brassa på med billig kolkraft än kärnkraft där man inte kan beräkna ekonomin. ( Om ett av Vattenfall ägda kärnkraftverk havererar, känns det som det i ett värsta fall scenario, ägaren Sverige kan gå i konkurs – finns det några modelleringar kring detta ?).

 13. Slabadang

  Den nya världsfascismens ”lilla gröna”!
  Vi är verkligen svikna av politiker och media. De fullständigt skiter i folkets intressen och i demokrati. Schnellûberalles och Skrockström är bevis på att de slutat fungera i sina kritiskt granskande och ansvarstagande roller.
  Hänsynslösheten gentemot EUs och världens invånare blir hur tydlig som helst. Schnellûberalles är helt ointresserad av konsekvenser för fattigdom hälsa och levnadsstadard. Klimathotsrörelsens egen korsning av Hitler och Pol Pot har presenterat sig. Den här karln är uppenbart sjuk i huvudet helt enkelt. Med Tysklands historik i minne så blir det riktigt riktigt otäckt. I kombination med att våra politiker öser miljarder över denna människo och civilisationsföraktande rörelse så är det en riktig mardröm vi kan vara på väg in i.
  Varför vi ska inte bara lämna utan direkt bekämpa EU är glasklart. Vi får ta våra erfarenheter med oss och förstå att nationella beslut och nationell sunveränitet är enda sättet att bevara demokratier och röstsedelns värde.
  Måste man vara över 40 år för att inse hur politiken allt mindre handlar om real funktion och allt mer om flummig ideologi, tankeförbud och överförmynderi ?
  Fanatiska företrädare för olika ”grupper” med en analys inte djupare än de når till anklarna är ute och skriker och vill att hela mänskligheten skall anpassa sig efter deras senaste floskler. SNF WWF Greenpeace HBT Feminismen Nykterhetsrörelser mm mm har ockuperat debatten och trängt undan de viktigaste frågorna för funktion ansvar och effektivitet. 
  Skolan har efter trettio års förfall nu som en naturlig konsekvens dragit vetenskapen med sig ner i det politiserade träsket. Forskare har tagit med sig den vetenskapliga debatten som hämtad ifrån en SSU demonstration i Säffle där man kastar skit på varandra genom ad hominem och anklagelser om ideologiska böjelser där vetenskapliga evidensavgöranden bytts ut mot pajkastning strider och propaganda.
  Samhällsklimatet blir allt mer antiintellektuellt och skrikigt utopiskt. Politiken
  blir driven av ett behov att stoppa skattestålar i truten på den som skriker högst i media. Det blir en symbolpolitik med eftergifter för fanatisk extremism där skattestålarna i sin tur göder deras propagandapparat än mer. Skattestålarna skulle göra mer nytta som dasspapper.
  Jag har fått Yuri Bezmenovs förutseende föredrag med mig som, hjälp att förstå den utveckling vi nu ser och det är inte svårt att se vilka politiska krafter som redan tagit makten över alla de sex samhällsfunktioner som var destabiliseringens och demoraliseringens måltavlor.
  Hoppet är att skolan nu visar en återhämtning men det kommer ta decennier med mycket stor ansträngning för att få den på rätt köl igen.
  ”Who are this people? ” How come they have so much power and telling your elected politicians what to do?” ”You dont even like them but still they have so much power” ”Who elected them?” ”Who are they?”
  http://www.youtube.com/watch?v=g2GrPYhwd7M

 14. Ingemar

  Att den gröna revolutionära rörelsen sedan länge rört sig i de politiska och akademiska finrummen känner vi ju väl till sedan tidigare. Men det är intressant att de nu så öppet och oförblommerat skriver om vad de vill åstadkomma. I officiella rapporter, som ju faktiskt vem som helst kan läsa och förstå, t.o.m. politiker och journalister. Eller?

 15. Slabadang

  Ingemar!
  Med det dokumentet för framtidsstrategi skulle det innebära sparken på stående fot om det var friskt folk som hade ansvaret.

 16. Håkan Sjögren

  Slabadang # 13 : Jag anser att många års nedrustning av den svenska skolan måste betraktas som nidingsdåd även om förövarna har varit i ”god tro”. Mvh, Håkan.

 17. Slabadang

  Håkan Sjögren!
  ” Vägen till helvetet är lagd med plattor av goda intentioner” 🙂
  Problemet är att de lurades att tro at det fanns substitut för reslutat och rationalitet.

 18. Slabadang

  Varför har det blvit varmare under de senaste 100 åren?
  Bland ”favoriter” hittar man en och annan bortglömd godbit.
  http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/bfly.gif
  ” Vi kan inte hitta någon annan förklaring än mänsklig påverkan….

 19. Gunbo

  Slabadang,
  Jag får inte ihop det där riktigt. Enligt grafen borde det ju ha varit varmast under 50- och 60-talen för att successivt bli svalare. Vad jag vet har 2000-talet varit varmare än 90-talet som var varmare än 80-talet som var varmare än 70-talet. 30- och 40-talen var väl varma men det syns då inte på grafen.

 20. Rosenhane

  #19
   
  Men Gunbo, skit i grafen och känn efter själv. Tycker du att det är varmare nu än för 40 år sedan?
  Personligen känner jag igen både temperaturer, klimat och väder; ungefär som det alltid har varit! 😉
  Nu undrar jag….

 21. Pär Green

  Hello bird´s lover
  Kan vara lite svårt så här på våren att höra och bestämma vilken pippi det är som låter!
  http://www.youtube.com/watch?v=sAwiFMKPHmY&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=K7ht0a2-OnA&feature=related
   

 22. Gunbo

  Rosenhane,
  Ja, i dag har jag svettats kopiöst och det gjorde jag inte i fjol samma dag så visst har det blivit varmare!
  Skämt åsido, hur ska vi kunna känna uppvärmningen då variationerna i temperatur är så stora från dag till dag och årstid till årstid? Enda sättet att ta reda på om det blir varmare eller kallare är väl att mäta temperaturen och göra statistik av mätningarna, inklusive grafer. Eller? 

 23. Rosenhane

  Gunbo,visst.
   
  Och vi ska mäta opinionen genom att Skop eller Sifo ringer upp 1300 personer för att få reda på den politiska temperaturen i landet?
  För att låta Tv4 och Svt inbilla folk som inte tänker att det är bättre att rösta på MP, Juholt och Ohly?
  Jag tycker att alla dessa sifferrunkare är föraktansvärda, bara så du vet.
   
  Det verkar som att håglösa jagsvaga människor med bristande förmåga att tänka kritiskt hänger upp sina liv på alla dessa rapporter som tsunamilikt sköljer över oss i en aldrig sinande ström.
  I det avseendet är det faktiskt lite synd om människan dvs den vanliga som inte har förmåga att värja sig.
   
  Bästa rådet?
  Använd huvudet om du har något och ditt eget goda omdöme, tro dom inte, nej, nej, nej, det är inte sant vad dom än försöker att inbilla dig…..

 24. Gunbo

  Rosenhane,
  Håller med om en hel del av det du skriver om opinionsmätningar m m. Men vi lever ju i informationssamhället nu så vi kanske får anpassa oss eller helt enkelt stänga öronen och ögonen när vi inte vill ta emot mer information. Det är rätt lätt att göra. Och då slipper man förargas och få högt blodtryck med allt vad det leder till. Själv är jag mest ute nu och njuter av blommande fruktträd och flugsnappare, sädesärlor och rödhakar i trädgården.
  ”Använd huvudet om du har något och ditt eget goda omdöme,”
  Ja, ett huvud har jag men innehållet är jag inte längre så säker på och om mitt omdöme är gott kan jag inte heller uttala mig. Beror väl på vem som bedömer vad ett gott omdöme är. 

 25. Rosenhane

  Gunbo
   
  Rådet var inte riktat till dig personligen.
   
  Njut av trädgården!

 26. Rosenhane

  Gunbo,
   
  Uppenbar bloggskugga, hörs en annan dag.

 27. loney

  Bra idé Rosenhane: skita i siffrorna om de inte visar det man vill, känn efter om det är varmare eller kallare idag än vad du minns att det var för tjugo år sedan, ignorera statistik (som givetvis är riggade, om de nu skulle visa ”fel”). Skitbra sätt för att avgöra förändringar i global medeltemp på nån halv grad. Själv tycker jag det var jättevarmt i Gbg idag, det kändes så, det måste vara global uppvärmning (förra tisdagen, då det snöade, var vi på väg mot ny istid i bästa Håkan-anda). Haha.

 28. Adolf Goreing

  Har ni läst ”Andersson på Kungsholmen”s inlägg. Det doftar brungrön fanatism lång väg. ”Strunta i sakargumenten, kolla vad som ligger bakom!”. Enligt Andersson kan man inte vara moståndare mot vindkraften ”på riktigt”. Var det inet i Sovjet folk klassades som sinnesjuka om de var emot kommunismen? Kan ingen tala om för Anderssom om de kopplingar som finns mellan centerledaren och henne son i olika vindkraftsammanhang?!!!!

 29. Adolf Goreing #27
  Jag tänkte fråga vem sjutton ”Andersson på Kungsholmen” är, men jag googlade och hittade centerpartistens blogg.
  Där skriver han bland annat så här:
  ”Och det finns personsamband mellan Stockholmsinitiativet och PR-byrån Hillanders som bland annat har eller har haft flera energibolag som kunder. Maggie Crusell (tidigare Thauerskjöld) som tills nyligen jobbade på Hillanders var den drivande kraften bakom Stockholmsinitiativet och driver också klimatförnekarbloggen ”The climate scam” där Jonny också skriver poster.”
  Så kan man också tycka… kul med bloggar av olika sort…

 30. Pär Green

  Om det är fler än jag som missade ”Cool it” i söndags så sänds det i repris kl 00:00 idag/natt och den 15/5 kl 14:00.
   

 31. Pär Green

  Adolf Goreing #27
  Jag har skrivit till info@centerpartiet.se och frågat om Centerpartiet stödjer ”Andersson”.
  Skickade även kopia till DN.

 32. Adolf Goreing

  #30 utmärkt!! Det är svårt att se var denna blinda fanatism kommer ifrån. Den beror inte på kunskap om klimatet iallafall! Det måste finnas stora hål i dessa personers liv för att fanatismen ska få härja så fritt utan någon som helst skepticisim?? Träffar de överhuvudtaget vanliga personer? Eller, det kanske är vi som är de sista fanatikerna men inte inser det, köpta av olje-lobbyn som vi är?!
  Andersson igen: Det var ett ovanligt patetiskt försök att koppla ihop intressen för att misstänkliggöra vindkraftsmotståndet. Glömde Andersson inte att Crusselskan har tobakskopplingar också? Inte ett enda ord om argumenten.

 33. Håkan Sjögren

  Ingemar : Nu går skam på torra land. Kungliga svenska Vetenskapsakademien ordnar ett symposium med framträdanden av Johan Rockström och John Schellnhuber för att diskutera s.k. hållbarhetsfrågor. Det är ju som om vår ärkebiskop skulle bjuda in Mulla Omar och ett antal elever från en koranskola för att föreläsa om protestantism. Det är beklämmande att det organ, som borde hålla vetenskapens fana högt ägnar sig åt att presentera kvasivetenskap. På adrenalinets vägnar, Håkan.

 34. Slabadang

  Håkan!
  Forskarna är mycket värre än vad svenska folket trott”

 35. Staffan Lindström

  FÜR ALLE: …vackertvader.se Kolla Söderhall vid Norrtäljevägen mintemp-prognoser och verkliga temperaturer… NOLLKOLLMODELLER…
  Och precis som SMHI har yr.no vilka gör prognoserna alldeles för höga natttemperaturer…SURPRISE, SURPRISE…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 36. Lars C

  Vi lever i en tid när allt förändras utom maktpsykopaternas ambitioner, de är de samma som alltid. Enda skillnaden är de olika infallsvinklarna till köttgrytorna. Det kan vara i guds, i folkets eller klimatets namn. Mänsklighetens överlevnad är väl ett tjusigt och ädelt mål, överordnat allt annat där alla avvikande per automatik blir mänsklighetens fiender. Gamle AH skulle gett sin högra hand för det konceptet.
   
  Vi behöver inte oroa oss, såväl det politiska som ekonomiska systemet kommer att förändras i grunden, inte av stora omvälvningar av revolutionär karaktär utan genom utveckling styrd av rådande förutsättningar.
   
  Om man inte inser att vissa företeelser är i längden ohållbara så är man blind. Marknaden är det inte och den kommer att se till att missförhållanden korrigeras om bara politikerna slutar subventionera. Ta tex fisket, att utfiskning pågår i många vatten är ett faktum. Ta bort alla subventioner och fisket upphör i olönsamma vatten varefter återhämtning kan ske. Vad gör man, jo man förbjuder fritidsfiskare att sälja sin fångst. Hallå där, varför gick vi med i EU över huvud taget. Om det sinnet för proportioner är allmänt spritt så är vi illa ute.
   

 37. Lars C

  Tillägg till #36
   
  Apropå maktpsykopater så finns det mycket att läsa. Det finns ledare som är både karismatiska och empatiska och inte alls psykopater. Tyvärr så söker sig allt för många psykopater till maktens boningar. Det är viktigt att definiera ordet psykopat rätt. Det är inget absolut tillstånd utan en glidande skala från 0-100. Vissa jobb kräver att man ligger en viss bit in på skalan. Tex så måste en ny chef som ska rekonstruera ett företag ha en viss hårdhet i nyporna annars fungerar det inte. Att en och annan medarbetare blir överkörd är oundvikligt.
   
  En länk.
   
  http://brottsoffer.com/psykopater/psykopaten-alskar-makt/

 38. Dan

  Precis som kommunismen kan dessa idéer bara fungera om människorna är helt ense med makthavarna om vad som kan och bör göras, och är villiga att inordna sig.
  Verklighetens människor hamnar ofta i läger i dessa samhällen. Eller slutar i en hög av dödskallar.
  Har vi inte haft nog av diktaturer?
  Skicka karln till Nordkorea medan det finns kvar med alla sina fångläger, får vi se om han trivs.
  De flesta blir klokare med åren, men det finns tydligen undantag.
  Mitt förakt är oändligt för de som inte lärt sig något av 1900-talets historia utan vill börja om på nytt.
  Oändligt.

 39. J-O

  Det här är farliga saker !  Det behövs så lite för att vi skall slira in på ännu en ”ISM”.  För att använda Rockströms ”tipping points” så kan den politiska situation i Europa tippa lätt då det i egentlig mening inte råder demokrati i EU.  EU styrs främst av icke folkvalda kommissionärer och parlamentet har liten möjlighet att stoppa en framväxande eko-fascism – om den ens skulle vilja gör detta.
   
  När det starkaste EU-landet Tyskland börjar gå i en viss riktning får de efterföljare…  Att ”kapa” EU är inte så svårt som man skulle kunna tro. Lyckas man väl med det så har man redan idag lagar för nästa total övervakning av befolkningen. Ett totalitärt EU är faktiskt
  inte en omöjlighet utan ett troligt scenario – förr eller senare.
  Men alla omvälvningar behöver en ursäkt. Socialismen behövde kapitalismen, Nazismen behövde judar, Iran behövde Allah och Eko-fascismen behöver en domedagsprofetsia ( AGW är bara en av dem …).
   
  Denna Summary for Policy-Makers är därför inget att skratta åt utan en ytterst påtaglig hotbild om et framtida skräcksamhäll.
   
  Med det blir ju lättare att se sambandet Rockström, Wijkman och dessa gubbar ..!

 40. Staffan D.

  #29:  Sprutbyte är något ”Andersson på Kungsholmen” (Gustav Andersson, c) också vill ha.  Jaminsann. 
  http://gustavanderssonkungsholmen.blogspot.com/

 41. Adolf Goreing

  #39 här kommer lite propaganda från ”rätt” sida. Helt utan smink denna gång!
  http://www.flickr.com/photos/62636602@N03/5702957406

 42. Dan

  Adolf:
  Ganz Toll!

 43. Morgan

  Loney 27#: Japp kolla statisitiken, HARDCRU3 (som har ca dubbelt så många mätstationer som NCDC/GISS och som inte beräknar temperaturen i områden där de saknar stationer som NCDC/GISS roar sig med) så sjunker medeltemperaturen på planeten sen 2002. Satellitvärden visar oförändrade värden sen 2002.  Och nu sjunker dessutom enligt statisitiken havsnivåerna… trots att GISS hävdar att 2010 var det varmaste året de uppmätt. Vet inte om man skall skratta eller gråta.

 44. Ann L-H

  J-O – FN/IPCC och media mm i Europas mest ”upplysta” länder är ju redan kapade så det är värre än de flesta tror och gör vi inget så är ekodiktaturen snart över oss! 

 45. BoE

  Är inte detta 68-rörelsens alla ”sleepers”, som efter att ha avancerat i det civila samhället nu känner sig helt på hemmaplan igen men i detta nya sammanhang.
  Samma lösningar men motiverade av nya anledningar – Eh…?
  En gång hjärntvättad – alltid hjärntvättad?
  Eller är det långtidseffekten av att röka på vi ser?

 46. Ulrik

  Jonny: Har du läst att Andersson på Kungsholmen i sin blogg anklagar dig för att vara en betald opiniosbildare. Alla med ohederliga intressen måste rökas ut ur sin hålor av miljövännerna. Så talar ett centerpartistiskt landstingståd betald av våra skttepengar.

 47. Dan

  Andersson på Kungsholmen aspirerar till att bli rikslikare för politisk korrekthet.
  Synd (för honom) att kartan håller på att ritas om.
  När ingen längre tror på global warming får vi låsa in honom i riksarkivet, eller möjligen Skansen.

 48. Pär Green

  Tja, så är vi där igen.
  Satt inatt och tittade på ”COOL IT” via TV4Fakta, och det var plåga med alla reklamavbrott. Men budskapet var intressant trots lite fantasilösningar för att kyla ner vår jord.
  Sänds i repris den 15/5 kl: 14:00, men med reklamskiten tar det 2 timmar!
  Klimathotet larmar för döva öron
  Kraftigt reducerat snötäcke, kortare vintersäsong och tinande tundra.
  Med tanke på de dramatiska slutsatserna fick Arktis-rapporten som kom i veckan ett lojt mottagande.
  Nu är det upp till bevis om vi bryr oss eller inte.
  På torsdag tar Sverige över ordförandeklubban i Arktiska rådet.
  http://www.expressen.se/nyheter/1.2429726/klimathotet-larmar-for-dova-oron

 49. Christopher E

  Pär #48;
  Rekommenderar hårddiskinspelning för att elegant undslippa all reklam. Ser nästan inga program i realtid längre. Nu när allt fler gör så, lär väl snart reklamkanalerna få svårt med annonspengar… huruvida det är bra eller dåligt i längden för totalutbudet är en intressant fråga.
  Spelade själv in ”Cool It” inatt och ska se den kanske ikväll. Ska bli kul.

 50. Pär Green

  Adolf Goreing # 30
  Var ett förväntat svar från ett parti, som förhoppningsvis inte finns efter nästa val!
  ”Hej,
  Centerpartiet står bakom de nuvarande bestämmelserna kring vindkraftsetableringen.
  Hälsningar
  Anne Lennartsson
  Centerpartiets riksdagskansli”

 51. loney

  Morgan #43:
  För det första: säg det till Rosenhane, det var han som vägrade statistik.
  För det andra: HadCRUT3 antar jag att du menar. Ja vi får hoppas att trenden håller i sig, det vore onekligen skönt, det betyder ju att HadCRUT3:s längre trend, som illustreras i länken nedan, inte fortsätter uppåt. och det vore jättebra! http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/

 52. Rosenhane

  #20 forts…
   
   
  …. hur lång tid det tar innan en viss person kommer med en sedvanligt bluddrig kommentar.
   
   
  loney#51, det blev du istället och det tog 3 timmar och 21 minuter.
  Förstod du inte ironin? 😉

 53. Ingemar: Tack för att du tar så tydlig ställning till Schellnhubers ”Stora omställning”, och även drar fram utopiska motsvarigheter ur historien. Det vi har att göra med är inte mindre än ett kuppförsök för att driva igenom en ny tysk självmordspolitik. Rädslan som piskats upp från Fukushima och Tjernobyl, skuldkänslor, underdånighet och tendens att fastna för s.k. ”vetenskapliga” teorier leder återigen den tyska politiken in i avgrunden. Nu går det fort för alla etablerade partiers ledningar i Tyskland lade sig för dessa idéer redan i höstas, så nu är det lilla partiet BüSo det enda som gör motstånd.  Om beslutet bara kan fördröjas kan det begynnande motståndet i CDU/CSU och SPD på lägre politiska nivåer formeras och stoppa eländet.
  Uttalanden från utlandet är oerhört viktiga för att skaka sans i tyskarna. Därför är det ren katastrof att KVA med Kungen i spetsen mobiliserat nobelpristagare till Schellnhubers Symposier för ”Global hållbarhet”, varav det tredje, som du skrev, skall hållas i Stockholm.
  Alla kan protestera mot den nya tyska politiken och Symposiet. Glöm inte att även om de är nobelpristagare, professorer och annat ”fint”, så har de förlorat klimatdebatten så till den grad att de aldrig vågar ta någon öppen debatt! Glöm inte heller att svenska folket redan är rasande över elpriserna, som nu kommer höjas ännu värre pga det väntade tyska beslutet, som Vattenfalls VD sa i TV Rapport den 5.5! KVA tror de kan koka sina ägg (Shellnhuber) fast de sitter på en vulkan. Jag skrev också om detta igår på larouche.se

 54. Rosenhane #52
  Hav tålamod.
  I väntans tider så kan du försöka gunga med i det här… 
  http://www.youtube.com/watch?v=BwNrmYRiX_o&feature=related
  Men det finns mer… för att du ska få tiden att gå…
  http://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ&NR=1&feature=fvwp
  http://www.youtube.com/watch?v=CoAtTi_u2u8&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=UmpLtYmSlvM
  Och som avslutning för oss gamlingar
  http://www.youtube.com/watch?v=HOu5iWhexE0
  Ursäkta att det blev lite OT, men det känns som fredag nu när värmen och solen har smekt oss igen här uppe i Idre.

 55. Rosenhane

  Uffe# 52 😀 😀
   
  Tack för underhållningen, bra kombinerat; fünf komma null! 🙂

 56. Uffeb: Du kopplade inte riktigt på, så du kanske ville ha hela länken till min artikel om Schellnhuber och Kgl. Vetenskapsakademins symposium: http://larouche.se/artikel/sverige-ger-kunglig-nobelglans-at-tysklands-nye-hitler

 57. Ulf Sandmark #55
  Man orkar inte läsa allt. När det gäller Larouche så slutade jag att bry mig för många år sedan. Jag tror att det är drygt 30 år sedan.
  Lite fascinerad är jag fortfarande, men inte ett skvatt nyfiken. Mer fascinerad över att rörelsen finns kvar…

 58. Eva

  Här kan ni skriva på en internationell resolution för att lägga ned WBGU:
  http://larouche.se/wbgu

 59. Pingback

  […] Det var stort samma sak som Ingemar redovisade häromdagen i inlägget ”Program för grön utopism” . […]

 60. Pingback

  […] Det kommer oroande signaler från vårt grannland i söder. I ett par artiklar här och här i Der Welt har man uppmärksammat WBGUs raport  ”World in Transition – Social Contract for a Great Transformation”.  Professor Hans Joachim Schellnhuber är ordförande för rapporten och han är också Angelika Merkels rådgivare i klimatfrågor. Om det inte var alldeles uppenbart redan tidigare så har denne nu, i och med rapporten, kommit ut som en utopistisk anti-demokrat. […]