Polarnyheter

Grönland 20160831

Slutresultatet för Grönlands massbalans blev detta år drygt 200 Gt i bidrag (markerat med blått i den mellersta grafen). Ett år i det här sammanhanget räknas från 1 september till sista augusti. Det sämsta året var 2011-12 (markerad med rött i den mellersta grafen). Då blev det inget bidrag alls och totala avsmältningen inklusive dynamiska processer (som kalvning) var det året rekordstort. Men i år blev det nästan samma som genomsnittet (1990-2013). Hur mycket det blir i total avsmältning inklusive dynamiska processer i år får vi återkomma till när de är färdiga med analyserna av satellitmätningarna.

Arktis mini

Havsisen i Arktis kan ha nått sin lägsta utbredning för i år och börjar nu frysa till igen (källa DMI). Om inte något väldigt dramatiskt händer de närmaste dagarna blev årets utbredning en bra bit större än 2012 som även i det här sammanhanget utmärker sig. NSIDC gör en intressant analys där de kopplar den snabba avsmältningen från mitten av augusti i år till stormar i området.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Vi får utgå från att i alla fall SvD inte kommer att meddela detta eftersom slumptalet inte finns inom den journalistiska postmodernismen. Det positiva med dagens bloggar är att de eliminerar läsandet av tidningar och att man slipper diverse irrelevant och missledande information samt att man gör en liten besparing. Det är vad man kan kalla en win-win situation.

 2. Lasse

  Inte ens DMI uppmärksammar denna normala avsmältning.
  Rubrikerna för Grönland som de framhåller är talande:
  -Rekordvarm vår och sommar .
  vidare om tidig start på smältperioden och värmerekord.
  Men helt förtiger de inte kylan för det slogs köldrekord också!
  Kanske bord man kunna få en mer objektiv mediabild om institutionerna inte hade en agenda?

  Förslag till rubrik i SVD. Rekordtidig isläggning i Arktis.

 3. Olle R

  En intressant detalj är att sommarens avsmältning på Grönland varit något större än normalt, men från en något mindre yta än normalt. Avsmältningen måste ha varit intensivare i de lägre delarna nära kusterna, men svagare i de centrala högländerna.

 4. Thomas P

  Lasse #2 Om man ser avsmältningen som ”normal ” eller inte beror lite på referensperioden. DMI har en referensperiod som inkluderar senaste decenniets avsmältning så att de klassar den som”normal” innebär bara att avsmältningen fortsätter i samma takt snarare än accelererar.

  Sen finns ju alltid Antarktis som just nu har ovanligt lite is:
  http://www.iup.uni-bremen.de:8084/amsr2/extent_s_running_mean_amsr2_previous.png

 5. tty

  När det gäller Grönland är det ju möjligt att beräkna förändringen av isvolymen med hjälp av GRACE-data eftersom det finns rätt många GPS-verifierade mätpunkter där landhöjning/sänkning mäts runt kusten. Man kan därför korrigera för isostatiska effekter. Osäkerheten är dock avsevärd eftersom inga mätpunkter finns i inlandet och man därför måste extrapolera över ganska långa sträckor.

  I Antarktis däremot är det föga mer än gissningar. GRACE-mätningarna är i sig mycket exakta, men rådata skiljer sig inte signifikant från noll, så isavsmältningen/tillväxten blir helt enkelt lika med den modellerade isostatiska korrektionen. Denna går inte att verifiera eftersom det finns få mätpunkter och inga alls i Östantarktis inland (det finns ingen exponerad berggrund att placera dem på). Oftast använder man dessutom GIA-modellen ICE-5G som är grovt felaktig enligt de få mätpunkter som trots allt finns.
  Den enda kontroll som finns är mätningarna från ICESAT som är mycket mindre känsliga för isostatiska effekter. De visade på en ökning av isvolymen för den period den var aktiv (2003-2010).

 6. tty

  #4

  Ja det ser verkligen alarmerande ut:

  http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/S_bm_extent_hires.png

 7. Ingemar Nordin

  Jaha, så blev det alltså inget av med alla de alarmistiska prognoser som man larmat om. Ingen i gammelmedia som tar upp hur skrämselpropagandan ständigt slår fel?

 8. Olav Gjelten

  Känner mig helt utan framtidshopp här jag sitter. Stefan Löfvéns tal i går var från början till slut fullspäckad av verklighetsfrånvarande floskel om grön politik. Det var som en krigsförklaring mot de rester vi har kvar av folkhemmet. Med en opposition värt namnet skulle han fått avgå på dagen, förklarad som sinnesrubbad och ur stånd att föra landets politik.

 9. Olle R

  Det är väldigt många som inte förmår skilja på väder och klimat. Att det är kallt väder en sommar över Arktis betyder inte att uppvärmningen och isavsmältningen avstannat. Det är den långsiktiga trenden som visar på klimatförändringar och årets isförändringar i Arktis följer mycket väl de långsiktiga trenderna.

 10. Slabadang

  Tack Lena K!

  Hela klimathotsrörelsen håller på att implodera. De gröna åker ur parlament i en ruggig takt över hela världen. Klimatet vägrar att samarbeta och vi förstod vid Köpenhamnskonferensen varför de hade så bråttom … lögnen skulle avslöjas med tiden. En frisk själ frågade sig tidigt varför klimatjihadisterna hittade sina ”bevis” på platser och i områden där vi har den absolut sämsta och tunnaste data och där det inte bor en käft eller funnits vare sig termometrar eller vindflöjlar i nån omfattning. Antarktis Arktis havsdjupen Grönland. Jag var en period där jag skämtade om att nu var det bara havsbotten kvar att gömma den globala uppvärmningen eller klimatförändringen på, och vips …. så påstod de att den globala uppvärmning gömt sig där. Nu finns ingen yta kvar gömma klimathotet i.

 11. Kenneth Mikaelsson

  Grattis Olle har du verkligen börjat förstå hur det ligger till …… eller är det bara ett olycksfall i arbetet…
  Men du fick ju i alla fall det rätt denna gång… allt går i cykler fast du har fel om varsnagers det bär av härifrån…
  Nu är det utförsbacke hela vägen ner till ca 2030….
  Ett kallt helvete önskar jag dig och dina likar… hoppas du kommer trivas!! 🙂

 12. Jan-Åke

  Hittar inte uppgiften igen,men var nyligen inne på NSIDCs sidor,såg en uppgift om att Antarktis havsis har en ökningstakt av 219000 km2 per decenium.
  Sådant får man givetvis ta reda på själv.

 13. Olle R

  #11 Nej det finns inget ställe kvar där den globala uppvärmningen kan gömma sig..
  Följande graf representerar ca 80% av den globala uppvärmningen och den kan liksom inte gömma sig på de återstående 20 procenten:
  https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content2000mwerrpent.png

  Så det är bara att retirera till den bakersta försvarslinjen, dra ner foliehatten långt över ögon och öron och skrika: -Konspiration!!

 14. Olle R

  #12 Jan-Åke
  Titta på grafen i högermarginalen på denna sida ” Antarktis havsis”
  Om det nu funnits någon trend i isutbredningen så är den utraderad. De två senaste åren ligger på samma nivå som vid starten runt 1980

 15. Bengt Abelsson

  # 13

  Hur många grader celcius ryms i denna graf?

  Med vilken precision känner man oceanernas genomsnittstemperatur år 1960?

 16. Lasse

  #9
  Perioder med varmare eller kallare klimat innehåller även väder av kallare och varmare klimat.
  Se på SMHIs strålningsmätning och hoppas på periodicitet-annars blir vi snart stekta!

 17. Bengt Abelsson

  # 13

  Jag svarar själv:: Jordens yta 510 *10^12 m2

  Oceanernas massa 7,14 * 10^20 kg

  För att värma denna vattenmassa 1 grad åtgår 4.2*7*10^23 J eller ca 240 *10^22 J

  Diagrammet visar en värmemängdsövning om ca 30 *10^22 J

  Temperatuökning skulle då vara 30/240 eller ca 0,125 grader.

  Osäkerhet vid periodens start säg +/- 0,5 grad?

  Kontrollfråga, Olle R : Varför visas diagrammet som värmemängd, när de eventuella mätningarna gjorts som temperaturmätningar?
  Kan det vara därför att en brant lutande kurva ger en skräckupplevelse åt de som inte riktigt begriper vad 10^22J egentligen innebär?

 18. Sören G

  Här kan man se vilka områden som fått nyis de senaste dagarna.
  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0&yy=2016

 19. Olle R

  #15 Under 2000-talet har medeltemperaturen i skiktet 0-2000 m ökat ca 0.07 grader.
  Felmarginalen i beräkningen av oceanernas värmeinnehåll är de blå staplarna i #13.
  Med Argo-bojarna (fullt utbyggt 2007) har man fått mycket bättre precision, så NOAA tyckte att man förutom femårsmedel även kunde börja redovisa års och tremånadersmedel från 2005
  https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content2000m.png
  Här kan man se att värmeinnehållet t o m sjunkit något det senaste halvåret, vilket beror på el Ninon som dränerat haven på värme.
  Klimatologin håller dock inte riktigt och det finns kvar betydande säsongsvariationer i data, villet gör att man bör utjämna med helår eller löpande 12-månadersmedel. Även 12-månaders medel sjunker lite med post-el Nino-data från 2016

 20. Jan-Åke

  Olle #14, hittade uppgiften hos NSIDC igen ”Total Antarctic sea ice extent ,1978-2013” eller ”small increase 1,8% 219000 km2 per decade”
  Det står ju svart på vitt på deras egna sidor,varför tro dig och inte dem själva ?

 21. Bengt Abelsson

  # 19

  Med vilken precision kände man havens genomsnittstemperatur år 1960? På djup 2000 meter?

 22. Thomas P

  tty #6 Nej, alarmerande är det inte, men med tanke på hur stor sak somliga här gjort (ja, tom fortfarande gör!) av att havsisen runt Antarktis minsann ökat så är det ändå av visst intresse.

  Jan-Åke #20 Vet du vilket år det är i år? Varför hänvisa till en trend fram till 2013?

 23. Olle R

  #20 Visst, till år 2013 var trenden säkert sådan men de två senaste åren (2015 och 2016) har isutbredningen trillat ner på ursprungsnivån.
  Man kan säga att ökningen i is runt Antarktis är ganska flyktig, helt plötsligt är ökningen utraderad.
  Om isutbredningen i Arktis plötsligt skille gå tillbaka till 1980 års nivåer, då skulle det vara en gigantisk förändring och en sensation av stora mått..

 24. Jan-Åke

  Ok Thomas #22 visst tre år har gått men hittade inget annat,är inte inne på deras sidor dagligen direkt men har det hänt mycket sedan 2013 ?

 25. Olle R

  #17 Ökningen i havens värmeinnehåll är intressant för att verifiera den energiobalans som klimatmodellerna förutsäger.
  Jag har gjort en egen jämförelse med CMIP5 modellmedel, NOAAs data och en egen enkel beräkningsmodell baserad på Argodata ( med början 2007 när Argo var fullt utbyggt)
  https://drive.google.com/file/d/0B_dL1shkWewaSkJBNk43Si1xSlU/view?usp=docslist_api

  #19 Det borde gå att räkna ut. Du har felstaplarna i värmeinnehåll, ungefär halva oceanvolymen ligger över 2000 m djup, och havsvattnets ungefärliga värmekapacitet kan du ju..

 26. Lasse

  #23
  Sensationellt för vissa ja!
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1980/plot/esrl-amo/from:1950/to:1980

  Eller för att vara tydligare: För dem som sopat banan med alla data!
  http://notrickszone.com/#sthash.1DoG5l1C.dpbs

 27. Thomas P

  Jan-Åke #24 Varför tittar du inte bara på länken jag gav i #4?

 28. Mats G

  När vi pratar is så kan jag endast tänka på detta numera.

  http://www.wnd.com/2013/12/irony-on-ice/

  Men i slutändan är det vattennivån vi skall hålla koll på och den har ökat stadigt på en kontrollerabar nivå sedan LIA.

 29. Guy

  Jag minner mej att det varit tal om att när isen i Antarktis ökar så minskar insen i Arktis och tvärtom. Är vi nu vid en tipping point i den här cykeln?

 30. Lasse Forss

  När arktisisen slog bottenrekord 2012 med 3 369 730 km2 kunde jag i Allt om Vetenskap läsa att det nya rekordet slagits trots att det varit lugnt i området till skillnad från 2007, det förra rekordåret med 4 160 700 km2. Eftersom jag har samtliga mätvärden inlagda i Excel, kunde jag konstatera att 2012 i själva verket varit stormigt (jag kollade två och tredagarsavsmältning). Man kunde på nätet se bilder och berättelser om 2012-stormen. Däremot var det lugnt 2007. Jag skrev till chefredaktören Lasse Zernell och han berättade att det var en Nature-artikel så Allt om Vetenskap hade inget ansvar.
  Det är ju bara att konstatera att världens största (tror jag) vetenskapliga journal för peer review-artiklar själv fuskar med uppgifterna.

 31. Peter F

  Thomas P #27 och #4

  Och titta här. ”…ovanligt lite is,,,” var då ? Måste allt i Din klimatvärld vara konstant,,,det var bättre förr eller alla förändringar är av ondo ?

  http://neptune.gsfc.nasa.gov/csb/index.php?section=234

 32. Bengt Abelsson

  # 25 Olle R

  I din länk #13 är den blå felstapeln för år 1960 ca 4 *10^22 J, eller ca 0,02 grader.

  Jag synar detta och påstår att det är orimligt att man år 1960 kände havstemperaturerna till 2000 m på hundradels grader när.

  Hur många mätpunkter finns överhuvudtaget från 1960, avseende derssa 700 miljoner kubikkilometer?

 33. Olaus Petri

  Thomas #22.

  Återigen gör du en logiskt baklängesvolt och landar på rumpidumpen. Det är pga att dina alarmistkamrater tjoar om förlusten av havsis runt Antarktis som det är roligt att påpeka att isen minsann inte minskat, snarare ökat. Pingvinerna har länge varit en hotat art på grund av den eniga vetenskapen om Antarktis havsis:

  https://www.whoi.edu/news-release/melting-sea-ice-threatens-emperor-penguins–study-finds

 34. John Silver

  #9
  ”Det är väldigt många som inte förmår skilja på väder och klimat.”

  Tja, det kan vara en hel del, jag är i varje fall en av dem.
  Jag har frågat många gånger vad den exakt vetenskapliga definitionen av ”klimat” är men får aldrig något svar. Det är aldrig någon av de illuminerade som vill sänka sig till min nivå och upplysa mig.

 35. Slabadang

  Jag är en partykrascher för isalarmisterna!

  Fotografier på Antarktis och Arktis isutbredning från 1964 och framåt finns nu snart i digitaliserad form. Tyvärr så blir det extremt jobbigt för våra klimathotsfanatikers att med hjälp av orala steroider få de senaste isutbredningsfluktuationer till vare sig dramatiska eller som nå bevis på någonting. Det är ett beskt piller för våra fanatiska kontrahenter att svälja vad Nimbus fotografierna avslöjar om våra havsisar. Att lyssna på vad som skedde från 64-70 vi båda polerna skingrar ett löjets ljus över alarmisterna.
  De var en helvetisk tur att Köpenhamnsmötet inte var 1966, för då hade världsdiktaturen redan suttit vid rodret.

  Lyssna vid 2 min 50 sek vad som framgår av bilderna! Surprise!

  https://www.youtube.com/watch?v=bvGIE1y3cXA

 36. tty

  Litet gamla polarnyheter: praktiskt taget på dagen för 82 år sedan (13 september 1934) stoppades det sovjetiska forskningsfartyget Sadko</i av iskanten på latitud 82 gr 42 min Nord, longitud 87 gr 4 min Öst. Nästan exakt på samma plats där iskanten ligger idag:

  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0&yy=2016

  Fartyget hade då gått längs iskanten från 76 breddgraden utanför Östgrönland norr om Spetsbergen och Vitön och från Frans Josefs land österut. Väster om Spetsbergen var det mindre is 1934 än 2016, nordost om Spetsbergen och omedelbart öster om Frans Josefs land något mer än 2016, men på det hela taget är likheten påfallande:

  http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/arctic30-4-205.pdf

  Förvisso var 1934 ett ovanligt varmt år t o m med 30-talsmått mätt (fast det brukar ofta hävdas att detta bara gällde Nordamerika).

 37. Bengt Abelsson

  # 25 och # 32

  Jag får återigen svara själv:

  NODC i ”World Ocean Database 2001, NESDIS Volume 1, figur A20 finns grafiskt alla ”dataprofiles” för år 1960.

  Man ser tydligt att de flesta datapunkterna är tagna efter handelsrutterna, därav linjetäckning. Yttäckningen uppskattar jag till mindre än 20%.

  Eftersom data kommer från handelsfartyg är majoriteten av mätningar på ytvatten, eller närmare bestämt från kylvattenintagen. Andelen djupvattenmätningar är låg. Många miljoner kubikkilometer vatten saknar ett enda mätvärde detta år.

  Olle R, trot du fortfarande på en noggrannhety på 0,02 grader året 1960?

 38. Bengt Abelsson

  Korrigering: Ska vara NESDIS 42 volume 1

 39. Lasse

  #35
  Ja det verkar i alla fall inte vara så att Antarktis isutbredning kan vara nån ”kanariefågel”
  (Max och min inom två år på 60 talet)
  Vad gäller Arktis så ser vi en tydligt nedåtgående trend som nu kanske vänder.
  Eftersom jag tror på perioder och det finns en tydlig periodicitet i AMO så tror jag vi får en ändring snart.
  Om vi redan sett den får vi väl se om några år.
  Tills dess får vi stå ut med osäkerheten och P1 som ang rekordvärme i Augusti tar upp två psykologer som meddelar hur de skall få oss att börja oroa oss mer!

 40. Peter F

  #39

  Misse Wester numer klimatpsykare I SR,,herregud vart ska det sluta

 41. Sören G

  #39 #40
  Vi ska vara j-vl-gt orilga för att vi har ett så fint väder!

 42. Sören G

  Äh, oroliga

 43. Ann LH

  # 40 Peter F, jag lyssnade på inslaget och kan inte utvärdera på annat sätt än med Heartlands uttryck, ”Below the Bottom Line”, eller på ren svenska det var det värsta jag hört i det här sammanhanget.

 44. Sören G

  Jag minns hösten 1968. Jag låg i lumpen, S1 i Uppsala. I september var det minst lika varmt som nu. En månad senare var det snö. Det var förresten då som en medlem i en då populär popgrupp som också låg där blev dömd i domstol för ordervägran. Han hade fällt ner öronlapparna med motiveringen att han hade öroninflamation. Vid tillsägelse vägrade han att fälla upp dem igen. Det blev en historia som valsade runt på löpsedlarna. Själv fick jag bihåleinflammation.
  Ett exempel på brist till anpassning till rådande omständigheter.

 45. Olle R

  Bengt, #32 mfl
  Temperaturdata för 1960 är inte bara ettårsvärden utan pentader, dvs löpande femårsvärden. Du bör räkna med allt från 1958 t o m 1962. DJupare mätningar än ytan gjordes inte av handelsfartyg utan på oceanografiska provtagningsexpeditioner där man korsade oceanerna och mätte i olika delbassänger. Det kanske också finns data från fasta bojar med sensorer på olika djup.
  Med Argobojarna får man ca 120 000 profiler per år, med data på ett 30-tal nivåer, med god fördelning över världshaven. Den senaste pentadens värmeinnehåll bör bygga på ca 500 000 profiler och anges enligt tabellerna med ett standard error som är drygt nio gånger mindre än pentaden runt 1960. Om dåtidens mätningar antas ha samma kvalitet samt rumslig och tidslig fördelning, borde det bygga på 9^2=81 gånger färre mätprofiler, dvs ca 6000. F ö, när jag ser på tabelldata så måste felstaplarna i graferna vara standard error, och bör multipliceras med två för att få ett 95% konfidensintervall.
  Vid år 1960 bör det förutom oceanografiska djupare profiler även rapporterats in ca 1 miljon mätdata för ytvatten per år från handelsfartyg etc.

 46. Ingemar Nordin

  Lasse #39,

  ”det verkar i alla fall inte vara så att Antarktis isutbredning kan vara nån ”kanariefågel””

  Nej, verkligen inte. Som lätt inses från NIMBUS-länken som Slabadang ger i #35; https://www.youtube.com/watch?v=bvGIE1y3cXA , så har istäcket vid polerna väldigt lite att göra med de mycket modesta globala temperaturvariationer som vi nu upplever. Det är vindar, stormar och havsströmmar som driver istäckningen i haven. Men för klimatalarmisterna så är isutbredningen ett utmärkt propagandamedel. Hur många segeläventyr som skall bevisa att nordpolen, NW- och NÖ- passagen är isfri har vi inte sett? Och alla dessa totalt misslyckade profetior om ett isfritt Arktis? Det hela är ett geschäft i konsten att lura folk. Ingen tycks bry sig om att kolla fakta.

 47. Olle R

  HadISST anger förutom SST även istäckets andel av havsytan. Här för norra halvklotet från år 1900, uppdelat för varje månad.
  https://climexp.knmi.nl/data/tsihadisst1_ice_0-360E_0-90N_n_1900:2016month.png

  Jag kan inte uttala mig om kvaliteten på isdata men det finns inga tecken på särskilt låga nivåer under 1900-talets första hälft

 48. Sören G

  Temperaturen i Arktis ökade ett par grader enligt denna graf https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2016/09/meant_2016-09-13-16.png

  Men från -6 C nånting. Men det beror på att när vatten fryser till is avges latent värme.
  https://wattsupwiththat.com/2016/09/14/arctic-sea-ice-melt-has-tuned-the-corner/

 49. Olle R

  Om ni tycker att skalan på Y-axlarna blev kass i #47 kan testa den här istället. Andel istäckt hav 45-90 N:
  https://climexp.knmi.nl/data/tsihadisst1_ice_0-360E_45-90N_n_1900:2016month.png

 50. Bengt Abelsson

  # 45

  Olle R vrider sig som en mask på kroken för att inte svara på frågan om mätdatas tillförlitlighet.

  6000 mätpunkter, på 700 miljoner kubikkilometer, och 365 dagar, hur ska det ge ett konfidensintervall på 0,04 grader – då har jag fördubblat min tidigare tolkning av Olle R hänvisade graf i # 13.

  Notera att där skrev han om ”foliehattar”. Upp till bevis!

 51. Guy

  Foliehattar? Varifrån härstammar uttrycket egentligen? Enda foliehatten jag sett är en bild på Romson som står och skriker (på någon demonstrstion?).

 52. Bengt Abelsson

  # 51 Från Wikipedia:

  En foliehatt är en pejorativ benämning på en person som anammar, sprider och tror på pseudovetenskap och diverse konspirationsteorier.[1] Obefintlig eller bristande källkritik är utmärkande drag.

  Uttrycket kommer från att det ibland påstås, som satir och humor, att en del människor bär huvudbonader inklädda eller fodrade med aluminiumfolie i tron att den skall skydda från exempelvis elektromagnetisk strålning och tankeläsning, till exempel från utomjordingar.[2] Foliehatten har kommit att bli en symbol, särskilt i bloggosfären, för pseudovetenskap och konspirationsteorier.

  Notera ”bristande källkritik” – hattandet kan slå tillbaka till avsändaren.

 53. Olle R

  #50
  Nu får du ge dig! Skulle det inte vara möjligt att uppskatta havets temperatur/värmeinnehåll med angivna osäkerhetsintervall för att DU tycker/tror det?? Din kritik är enbart löjlig och hela bevisbördan ligger hos dig. Du får helt enkelt publicera en artikel där du leder din kritik mot NOAA och Levitus i bevis. Snack duger inte..
  Du har uppenbarligen inte en susning om hur dessa beräkningar går till, hur data varierar, eller hur man kan ta bort ovidkommande varians i data, som beror på geografiskt läge, djup, årstid, mätsystem, etc.

  Foliehattar skriker inte bara ”konspiration”, utan även ”det är fel”, ”omöjligt”, ”det där går inte” när verkligheten går dem emot..

 54. Ingemar Nordin

  Om det mycket tveksamma och kritiserade arbetet av Levitus:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/14/levitus-ett-till/
  och
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/06/11/varme-pa-djupt-vatten/

 55. Bengt Abelsson

  # 53

  ”Argumenten svaga, höj rösten” som det stod i politikerns manus.

  Varför skulle jag bevisa något du påstår? Jag har letat upp primärkällor som visar på att antalet mätpunkter är få samt att vattenvolymen är gigantisk.
  Elementär metrologi (sic) leder till att osäkerheten i # 13 ligger väsentligen över de 4 hundradels graderna du uppenbarligen (?) hävdar.

 56. Gunnar Strandell

  Olle R #53
  Läs följande citat:
  From: Tom Wigley
  To: Phil Jones
  Subject: 1940s
  Date: Sun, 27 Sep 2009 23:25:38 -0600
  Cc: Ben Santer

  Phil,

  Here are some speculations on correcting SSTs to partly
  explain the 1940s warming blip.

  If you look at the attached plot you will see that the
  land also shows the 1940s blip (as I’m sure you know).

  So, if we could reduce the ocean blip by, say, 0.15 degC,
  then this would be significant for the global mean — but
  we’d still have to explain the land blip.

  I’ve chosen 0.15 here deliberately. This still leaves an
  ocean blip, and i think one needs to have some form of
  ocean blip to explain the land blip (via either some common
  forcing, or ocean forcing land, or vice versa, or all of
  these). When you look at other blips, the land blips are
  1.5 to 2 times (roughly) the ocean blips — higher sensitivity
  plus thermal inertia effects. My 0.15 adjustment leaves things
  consistent with this, so you can see where I am coming from.

  Removing ENSO does not affect this.

  It would be good to remove at least part of the 1940s blip,
  but we are still left with ”why the blip”.

  Let me go further. If you look at NH vs SH and the aerosol
  effect (qualitatively or with MAGICC) then with a reduced
  ocean blip we get continuous warming in the SH, and a cooling
  in the NH — just as one would expect with mainly NH aerosols.

  The other interesting thing is (as Foukal et al. note — from
  MAGICC) that the 1910-40 warming cannot be solar. The Sun can
  get at most 10% of this with Wang et al solar, less with Foukal
  solar. So this may well be NADW, as Sarah and I noted in 1987
  (and also Schlesinger later). A reduced SST blip in the 1940s
  makes the 1910-40 warming larger than the SH (which it
  currently is not) — but not really enough.

  So … why was the SH so cold around 1910? Another SST problem?
  (SH/NH data also attached.)

  This stuff is in a report I am writing for EPRI, so I’d
  appreciate any comments you (and Ben) might have.

  Tom.

  Attachment Converted: ”c:\eudora\attach\TTHEMIS.xls”

  Attachment Converted: ”c:\eudora\attach\TTLVSO.XLS”

  Det är en autentisk text från en mailkonversation mellan forskare du uppenbarligen litar på.

  Du har alltså inte helt rätt i att vi inte har en susning om hur ”dessa beräkningar går till” och vi har fog för att vara skeptiska liksom du borde vara det istället för att påstå att det ligger något bra i att ”ta bort ovidkommande varians i data”.

  Källa:
  http://di2.nu/foia/1254108338.txt

 57. tty

  #45 OlleR

  ”Det kanske också finns data från fasta bojar med sensorer på olika djup.”

  Nej, det gör det inte. Här har du en WMO-manual från 1996 om bojsystem:

  ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/dbcp/Dbcp8/DBCP-08-Guide-Moored-Buoys.pdf

  Av den framgår det att de enda oceanografiska bojar som överhuvud taget fanns 1960 var ett 20-tal NOMAD-bojar opererade av US Navy, och att det ännu 1996 överhuvud taget inte fanns några operativa bojar med sensorer på olika djup. Och om du kollar på ICOADS så ser du att t o m ytbojar var extremt fåtaliga före 1980-talet.

  ”F ö, när jag ser på tabelldata så måste felstaplarna i graferna vara standard error, och bör multipliceras med två för att få ett 95% konfidensintervall.”

  Det förutsätter att du vet att data är normalfördelade. Det är meteorologiska data ofta inte.

 58. Bengt Abelsson

  Bara på kul så googlade jag på temperaturgivare. Tyska IFM har en modell TA2437 med möjlighet till kalibreingsprotokoll (tredjeparts) med utpris 1374 SEK/st plus moms. Alltså enbart för givaren.
  Den redovisade noggrannheten är +/- 0,3 K (+/- 0,1% MS)

  Ska vi tro att man inte hade väsentligen bättrre utrustning år 1960?

  Med 6000 mätpunkter får man en mätpunkt per månad och 1 miljom kubikkilometer.

  Som Olle R så riktigt säger: Jag har inte en susning hur man med dessa basfakta kan hävda en total noggrannhet om 0,04 grader utan att rodna.

 59. tty

  Det kan vara värt att notera att temperatursensorerna i AMSU som är det absolut bästa som går att åstadkomma tekniskt har en precision av 0,25 K. Det är därför man alltid måste ha en överlappning så att man kan kalibrera en ny satellit mot den föregående.

  Men termograferna för 50 år sedan var tydligen minst 10 gånger exaktare.

 60. Kenneth Mikaelsson

  Publicerades den 14 sep. 2016

  Damage control as clouds increase, snow storms intensify and now to explain it all away new stories stating global warming will result in more snow in the arctic, stronger snow storms and a cease to Greenland Ice cap melting. Matches exactly with the effects of galactic cosmic rays, but the explanation from IPCC is increased ocean evaporation producing more clouds.

  https://www.youtube.com/watch?v=UUfXxdtOc7Y

 61. Johan M

  Mycket ”trender” i den här diskussionen.

  Vad är egentligen en trend och kan man skilja en trend från variationer i slumpmässiga serier? Om an slår en tärning och får en serie så kan man säkert se hur trenden först går upp för att sedan dyka ner, en viss periodicitet kanske kan skönjas? Vi vet naturligtvis att det är en tärning och att det inte finns någon ”trend” i någon riktning men det är lätt att se en serie och genast börja prata om trender. Är man aktieanalytiker så kan man prata sig blå om trender hit och dit när det man egentligen ser är i det närmaste slumpmässiga variationer. Man har som börsanalytiker dock alltid ett bra svar när en ”trend” bryts och kursen dyker istället för att fortsätta upp. Kanske samma sak med isutbredning?

 62. Guy

  Tack Bengt A # 52

 63. Jan-Åke

  Havstemp.ner till 2000 m skulle enligt Levitus et.al ökat 0,08grader sedan 1955.
  Men är det inte så att om luften vid havsytan ökat 0,45 grader sedan 1950,kan detta inte förklara vattnets temphöjning 0,08 grader ända ner till 2000 m där vatten har 1000 ggr större energilagringskapacitet än vatten.Om havstemp.ökat så mycket(tveksamt enligt andra studier) borde förklaringen finnas i ökad direkt solstrålning genom antingen ökad solaktivitet eller minskad molnighet.

 64. Olle R

  Det är fantastiskt vilken hybris , ”foliehatteri” och pseudovetenskap det förekommer här på bloggen. Om något ämne tagits på bloggen, och någon tycker/tror att det är fel, så är det ”debunkat”, punkt slut. Empirisk bevisföring, eller stöd i vetenskaplig litteratur är något som hoppas över..

  Hela bevisbördan för Bengt Abelssons ”tyckande” vilar hos honom själv. För att bevisa ”tyckandet” föreslår jag en studie med syntetiska oceanografiska data från en klimatmodell, med data från exakt samma platser och tidpunkter (inkluderande mätosäkerheter) som i verkligheten, samt Levitus metodik för att integrera data.
  Eftersom datormodellens oceaniska värmeinnehåll är känt, så är det lätt att avgöra om Levitusmetoden inklusive osäkerhet träffar rätt..
  En annan lite lättare övning kan vara slumpa ut fyra profiler (0-2000 m) om dagen över jordens hav, under 50 år, och se om man någorlunda kan replikera den verkliga temperaturförändringen. Jag tror det går..

  För övrigt anges Argobojarnas mätnogrannhet till +/- 0.002 grader. Tidigare dropsonder, etc kan dock ha klart lägre precision.
  Till saken hör också att noggrannheten rent statistiskt ökar med roten ur antalet replikat. Även om man ”bara” mäter kroppslängden på 50 000 rekryter med en centimeters precision, kan man med gott samvete ange medellängden för denna årgång med en tiondels millimeter ( ja kanske t om en sjuttiondels mm).

  Vad gäller tillgången på marina data genom tiderna så finns den här grafen hos ICOADS:
  http://icoads.noaa.gov/index_fig2.html

 65. Slabadang

  Tänk om vi hade USAs konstitution !!

  Tänk om vi hade samma möjlighet att ställa myndigheter till svars i Sverige!
  (typ SMHI BRÅ Socialstyrelsen Polisen SVT)

  Titta på detta kongressförhör av FBI och andra parter efter Hillarys hantering av sina emails. Vi får ta del av den öppna hearingen som sedan följs av en bakom lyckta dörrar. Unikt är bla att FBI ta emot en delgivning direkt under hearingen 🙂

  1 Bakgrund till varför utskottet är så förbannade:

  https://www.youtube.com/watch?v=rRQaIAmb4OQ

  2. FBIs kongressrepresentant får en grundläggande repetitionskurs i hur den amerikanska konstitutionen fungerar om vem som är husse och vem som är hund. Snacka om uppläxning! 🙂 efter 3 minuter och trettio sekunder börjar ordf Chaffetz dra i strypkopplet.

  https://www.youtube.com/watch?v=jAfrOsqGbpc

  Sen blir det ännu värre för FBI när kongressledamoten Jim Jordan med berättigad och påkallad hånfullhet tvingas föra ner diskussionen med FBI agenten till en enkel logik en fyraåring borde begripa. Att FBIs representant dessutom har ”Herring” till efternamn gör inte den bisarra intervjun mindre.
  Att inte dyka upp på ett möte påkallat av kongressen utan att ange vare sig eller frånvaron i förtid eller giltigt förfall börjar FBI och de andra parterna sakta förstå inte var en så djävla bra idè ! 🙂 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=76O1YSOnS4E

 66. Jan-Åke

  Thomas#27 ,tittade på länken,grafen visar att utbredningen just nu för tillfället ligger under snittet 1973-2015 men den visar ju även de senaste åren som alla ligger över snittet.
  Din länk motsäger inte det NSIDC säger dvs Antarktis havsis har en ökningstakt av 219000 km3/decenium.

 67. Olle R

  #56 Jaha Gunnar, du tycker dig ha funnit tecken på en stor konspiration (kanske i syfte att göra Johan Rockström till världsdiktator, eller var det Al Gore?)
  Det kan inte vara så att diskussionen handlar om en av de större osäkerheterna/märkligheterna som finns i de globala temperaturserierna, nämligen de höga nivåerna under andra världskriget med den stora toppen 1944 som åstadkomms utan el Nino, och vilar på de knapphändiga marina data som krigsstressade fartygsbesättningar rapporterade in.

  Här ERSST:
  https://climexp.knmi.nl/data/iersstv4_0-360E_-90-90N_n_1900:2016_12month_low-pass_box_19812010a.png

  Här redovisas osäkerheten i HadNMAT2, fartygsmätta nattliga lufttemperaturer, vilka använts för att justera ERSST och HADSST:
  https://climexp.knmi.nl/data/ihadnmat2u_0-360E_-90-90N_n_10p_1900:2016_12month_low-pass_box.png

  Och slutligen oceanmaskade temperaturer (baserade enbart på ö- och kustbaserade väderstationer):
  https://climexp.knmi.nl/data/igiss_temp_land_1200_0-360E_-90-90N_n_5sea_1900:2016_12month_low-pass_box_19812010a.png

  eller reanalyser av lufttemperaturen över hav:
  https://climexp.knmi.nl/data/iera20c_t2m_0-360E_-90-90N_n_5sea_12month_low-pass_box_30_a.png

  Slutsats: de extremt höga temperaturerna under andra världskriget och spiken 1944 saknas i väderstationsdata. Det är troligtvis en artefakt baserad på felaktiga, knapphändiga och osäkra fartygsmätningar.

  Jag litar på Wigley och Jones som uppenbarligen diskuterar ett faktiskt och välkänt vetenskapligt problem. Jag har dock inte foliehatten på mig så jag kanske ser saken med andra ögon.. 😉

 68. Slabadang

  Olle R!

  I ditt fall sitter foliehatten så långt ner att du inte ser någonting alls.

 69. Olav Gjelten

  Vad jag vet har vår planet aldrig drabbats av värmeperioder med katastrofal följd – bara motsatsen gång på gång, på gång.
  Trots det är det den lilla istidens slut som i dag utmålas som problemet. Att Grönland i dag kanske har bortåt en procent mindre is än för hundra år sedan och att Norra Ishavet likaså har lite mindre is utmålas som katastrofer som måste motarbetas med vilka insatser som helst.

  Vad Sverige och världen verkligen behöver är en stark antimiljörörelse som kan återställa problemformuleringsinitiativet där det hör hemma.

 70. Guy

  Slabadang # 68

  Håller med. Ifall någondera ögat ännu ser är det lite si och så med läsförståelsen. Tydligare text är svårt att få fram.

 71. Lasse

  Tidig och snabb isläggning i år!
  http://realclimatescience.com/2016/09/rapid-arctic-ice-growth/#comments

  Av någon anledning är kommentarerna även där aktiva och hätska!

  #67 Foliehatt till den som vill införa en felmarginal tycker jag är mindre generöst.
  Om skeppen under kriget fick andra temperaturer än eljest kan det väl vara en funktion av annat än felmätningar. De gick väl andra rutter?

 72. Olav Gjelten

  # 69. I dag är det bara ett tävlande om att uppvisa den mest extrema synen på miljö. Den som vågar uttrycka sansade åsikter på området miljö är hopplöst förlorad.

 73. Bengt Abelsson

  # 64

  Olle R, bra att du återgått till mer sakliga formuleringar.
  Du har delvis rätt i att precisionen i ett mätresultat blir bättre med fler mätpunkter.
  De tillfälliga störningarna, exemelvis avläsningsfel, kan reduceras med fler mätpunktr. Systematiska fel kan däremot inte reduceras på detta sätt.
  Ditt exempel med rekryterna: antag att mätningarna skett med en linjal som råkat visa 5 mm fel – då har du det felet i alla mätningarna.
  Du har inte heller berört de få mätpunkterna och de mycket stora volymerna.

  Tanken att använda ”datormodellens oceaniska värmeinnehåll” som facit förefaller oklar. I min värld är det hunden som viftar på svansen, inte trärtom.

 74. Hasse

  OT Nu verkar det som om de stora stenarna börjat rulla. Frankrike har en klimatskeptiker som vill bli president! http://joannenova.com.au/2016/09/breaking-nicolas-sarkozy-former-president-of-france-now-climate-skeptic-will-run-again/#more-50840
  Hur skall detta sluta?

 75. Ann LH

  #74 Hasse, var ska detta sluta? Nya pigga bud varje dag och idag Sarkozy i morgon … Spännande!

 76. Thomas P

  ¨Hasse #74 När det gäller Sarkozy finns det mer oroväckande tendenser:
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/sarkozy-radikaliserade-ska-placeras-i-forvar/

 77. Christopher E

  Alarmisterna kämpar på i den här tråden. Att isen inte smälter som de önskar irriterar tydligen. Avsaknad av avsmältningsrekord avfärdas bryskt som ”väder” mot en längre trend, men när det är en liten dipp i Antarktis isökning, ja då är minsann inget väder längre! Alarmistens regelbok är flexibel.

  Att en sådan icke-fråga som lite mer is hit eller dit kan uppröra så mycket. Det har ju alltid varierat. Och i te har havsisen något egenvärde. Tänk vilket liv det blivit om isen istället ökat och de trodde de kunde skylla det på människan.

  Ingen som lade märke till ordvalet i själva inlägget?

  ”Det sämsta året var 2011-12 (markerad med rött i den mellersta grafen)”

  Sämsta? Varför inte bästa? Sämre med en stor landyta med mindre inlandsis? Då är alltså Sverige sämre nu än det var för 20 000 år sedan?

  Detta är ingen kritik mot Lena, som jag gillar skarpt, utan visar bara hur klimatalarmisternas bisarra verklighetsuppfattning nästlat sig in i uttryckssättet.

 78. Thomas P

  Kan ju förresten vara värt att nämna ifall någon missat det att den röda linjen i diagrammet för arktisk isutbredning är preliminär och har justerats upp och ned en hel del under säsongen. Ett tag var den nära 2012 års minimum. Så ta det hela med en nypa salt tills den svarta, mer färdiga analysen, hunnit ikapp.

 79. ”… har justerats upp och ned en hel del … ”

  … var ordet. Som om vi inte sett sådant hur många ggr som helst förut.

  Det har fö varit en väl inarbetad strategi att via hemsidor/pressreleaser meddela det ena ’rekordet’ eller andra olyksbådande ’datat’långt innan all data har kommit in.

  För att sedan i tysthet revidera de mer slutgilitga (men fortf ’justerade’) siffrorna långt senare när rapporteringen av datat kan sägas vara mer fullständigt.

  Men jag håller med ChrE. Varför i hela friden skulle folk öht vara så förbålt ’engagerade’ i och rent uppjagade över mängden arktisk is några septemberdagar varje år? Vad skulle den isen (som ev har funnits där något föregående års september) ha för egenvärde eller avgörande betydelse för ngt …

  .. alltså ngt annat än som förevändning för att falskt skräna på om ’det är värre än vi nånsin trott … nu snart kommer katastrofen när som helst’ om ytterligare en helt felaktig sak !?

 80. Att Sarkozy öppet säger att klimathotet och dessa politiska nonsenskurer för att avhjälpa det är båg är förstås välkommet. Och möjligen kan det vara opportunt att säga det nu, men inte tidigare då han fortf var president, vad vet jag …

  Jag har inte allt för hoga tankar om honom som politiker eller vad han faktiskt åstadkom när han hade en del makt. Men visst, vänsteralternativen är i stort sett alltid sämre och farligare ändå. Och att allt fler öppet säger att klimathoteriet handlar om pengar, makt, och smutsig politik är välkommet …

  Och det kommer att bli allt svårare för dess prästerskap att skrämma undersåtarna till lydnad och tysnad … vilket de förstås behöver försöka i allt gällare tonläge.

  Jag tror inte att de kan ’stoppa tillbaks anden i flaskan’ …

 81. tty

  OlleR #64

  ”Till saken hör också att noggrannheten rent statistiskt ökar med roten ur antalet replikat. Även om man ”bara” mäter kroppslängden på 50 000 rekryter med en centimeters precision, kan man med gott samvete ange medellängden för denna årgång med en tiondels millimeter ( ja kanske t om en sjuttiondels mm).”

  Jag väntade just på att det argumentet skulle dyka upp, det används ofta av icke-statistiker. Nej tyvärr, det funkar inte. Det gäller bara för slumpmässiga mätfel vid upprepade mätningar av en och samma storhet. Det gäller inte om det finns systematiska fel eller osäkerheter, och inte om det är fråga om olika storheter.

  Enligt ditt synsätt skulle man nämligen kunna göra 50 000 mätningar av havstemperaturen i västra Stilla Havet, och sedan kunna konstatera att Världshavets medeltemperatur är 32,083 ± 0.001 grader, och det skulle inte heller göra något om termometern alltid visade två grader för hög temperatur.

  Du måste först veta att dina mätpunkter utgör ett slumpmässigt och tillräckligt stort sample av hela den mätta ”populationen” (världshavet) (vilket de definitivt inte gör, vilket du också vet eftersom du har sett ICOADS täckningskartor).
  Dessutom får det inte finnas några systematiska fel i mätningarna (vilket det gör, eftersom olika mätmetoder ger signifikant olika resultat, och det är allt annat än självklart hur man korrigerar för detta).

 82. Thomas P

  Jonas #79 Nu skall du inte vara elak mot Lena, hon hade säkert bara missat att det var preliminära data.

 83. tty

  OlleR #67

  ”de knapphändiga marina data som krigsstressade fartygsbesättningar rapporterade in.”

  Minskningen i antal mätningar var faktiskt större under första världskriget, men det märks inte i temperaturkurvan. Var det mindre stressande att bli sänkt av Kaiserns ubåtar än av Hitlers?

 84. Olle R

  #73 Bengt,
  jag tror du missförstår det där med syntetiska data genererade av en klimatmodell.
  Syftet är bara att verifiera Levitus metod. Man plockar ut en liten mängd data ur modelloutput (vilket i tid och rum motsvarar de data som Levitus har i den verkliga oceanen). Sedan kan man se hur väl Levitusmetoden lyckas att rekonstruera klimatmodellens samlade oceaniska värmeinnehåll. Fördelen är att klimatmodellens ”sanna” värmeinnehåll är exakt känt. Vi har alltså ett exakt facit. I den verkliga världen känner man ju inte exakt till oceanernas värmeinnehåll, men strävan i skattningarna är förstås att komma så nära som möjligt med mer data och bättre beräkningsmodeller.

  Ofta har folk en överdriven tro på hur mycket data och hur bra geografisk täckning som behövs för att upptäcka globala temperaturförändringar. Det räcker faktiskt med ganska lite…
  Vi kan ju ta UAH v6 TLT som exempel, vilken har näst intill global täckning. I följande graf har jag reducerat UAH till bara 18 punkter spridda jämnt runt jorden, och utnyttjar därmed bara 7 promille av den geografiska temperaturinformationen.

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewadExwM3VOaVJBUU0

  Man skulle kunna tro att resultatet (temperaturkurvan) blir helt värdelöst, men den reducerade UAH18 ser i princip likadan ut som originalet, och skiljer sig inte mer från det än vad andra satellitprodukter som RSS 3.3 TLT gör.

 85. Thomas,

  Visst, man kan ju i ert läger alltid hoppas på att datat ’justeras’ ngn gång vid ett senare tillfälle. Av i stort sett vilka anledningar som helst.

  Det är nästan precis tvärtom som i riktig vetenskap. Där är empiriska observationer, mätningar, experiment den enda likaren som betraktas som äkta och genuin, emedan tolkningar av dem, hypoteser, spekulationer alltid anses vara provisoriska, bara användbara så länge de inte antingen falsifierats eller ersätts med hypoteser (’vetenskap’) som bättre ’förklarar’ sagda observationer och empiri ..

  I er värld är det närmast diametralt motsatt: Där är hypotesen ’helig’ och datat det som man justerar och omtolkar så att det passar bättre ..

  😉

 86. Christopher E

  #78

  ”Så ta det hela med en nypa salt tills den svarta, mer färdiga analysen, hunnit ikapp.”

  Ja, hoppet lär vara det sista som lämnar människan… 😉

  Men det lutar allt åt utebliven isminskningsdramatik ännu ett år.

  Ni får väl skrämmas med den skandinaviska onormala värmeböljan september 2016 istället. Åkte precis tåget från Göteborg och söderut, och längs de halländska stränderna badas det för fullt av dem som inte har slut på lediga dagar. Hur ska detta sluta!

 87. Olle R #84

  När man fyller i med modeller … vet du vilken faktisk temperatur man då fyller i med? För som du (numera) vet kan ju modellerna säga nästan vad som helst i den frågan. Eller är det som med allt annat, att man inte bryr sig, utan låtsas att anomalier duger gott?

 88. tty

  Uppgiften att den märkliga temperaturtoppen under andra världskriget skedde ”utan hjälp av El Nino” är värd att kommentera. Det var nämligen en både mycket stark och mycket speciell El Nino under dessa år. Den kulminerade i maj 1941 (i sig mycket ovanligt, eftersom Ninos normalt toppar kring årsskiftet). Den var mycket kraftig (ungefär lika kraftig som 1877/78 och 2015/16, och klart starkare än 1982/83 och 1998/99). Och mest unikt av allt: den varade i nästan tre år, från hösten 1939 till våren 1942.
  Den följde också på den längsta perioden utan en El Nino i modern tid, 8 år, 1931-39.

  Temperaturförhållandena i Världshavet var alltså långtifrån normala dessa år.

 89. Olle R

  tty #83
  Första värdskriget var mycket mer begränsat vad gäller sjökriget. Det utspelade sig i princip bara i Nordsjön och runt Brittiska öarna. Alla tyska örlogsfartyg i resten av världen eliminerades snabbt i början av kriget. Kanske fanns det heller ingen osäkerhet huruvida hinkar eller kylvattenintag användes för mätningarna?
  Dessutom, grafen över osäkerheterna i ”justeringverktyget” för SST, HadNMAT 2 (beskrivs så här: Variable large_scale_correlated_uncertainty (Uncertainty from errors likely to be correlated over large scales) in degC) ser ju ut att vara på normalt låg nivå under WW1:
  https://climexp.knmi.nl/data/ihadnmat2u_0-360E_-90-90N_n_10p_1900:2016_12month_low-pass_box.png

  #81 Jag uttalar mig bara om brus och dålig precision i mätningarna, inte om systematisk bias.
  Det finns säkert en anledning till att NOAA börjar sina beräkningar av oceanernas djupare temperatur först 1955. Den geografiska täckningen och mängden data är säkerligen alltför knapphändig för att beräkningar ska vara meningsfulla före detta år. Jag är dock inte så dryg att jag utan djupare kunskap dömer ut deras expertis och arbete som värdelös, bara för jag av ideologiska skäl ogillar implikationerna av resultatet

 90. Bengt Abelsson

  # 84

  Min huvudinvändning är att man mäter temperatur på ETT ställe och antar att detta mätvärde ska gälla för en miljom kubikkilometer vatten och samtidigt menar att felet är mindre än 0,04 grader.

  Antag att temperaturfälltet inom 100 m från mätproben är konstant – då har man samplat 0,01 kubikkilometer. Hur vet man någonting om temperaturen 500meter bort?

 91. Thomas P

  Jonas&Christopher Har ni tävling i att leka fan? (som fan läser bibeln)

  Jonas har uppenbarligen inte förstått det där med att det tar tid att kvalitetsgranska data och att somliga lägger upp preliminära data under tiden .

  Christopher fabulerar sina vana trogen om vad jag ”hoppats”på med mitt inlägg. Han klarar bara inte av att läsa ett inlägg för det som står där. Han måste presentera egna teorier om vad jag ”egentligen” kan ha menat.

 92. Olle R

  tty 88. Det är inte så att du på ett ohederligt sätt förvanskar mina ord? Jag har bara sagt att den absoluta toppen _år_1944_ märkligt nog nåddes utan hjälp av el Nino. I krigets början var det dock el Nino..

 93. Bengt Abelsson

  # 89

  Olle R – nu blir du så där otrevlig igen och pådyvlar dina meddebattörer diverse åsikter och motivationer utan grund. Du kan bättre.

 94. Christopher E

  #91

  ”Han måste presentera egna teorier”

  Exakt uttryckt! Vetenskap. En teori är en hypotes som fått stöd genom empiriska observationer. 😉

 95. Olle R

  #90
  Om det räcker att sampla det högst variabla lufthavet i 18 punkter för att få en god bild av den långsiktiga förändringen i atmosfärens temperatur och energiinnehåll, varför skulle det då inte räcka att sampla 18 djupa profiler i oceanernas viktigaste bassänger, ska vi säga en gång i veckan vardera? Det blir ca 2000 per år. Dessutom får man gott stöd av SST-mätningarna, som nöjaktigt kan sägas representera de välmixade översta 100 metrarna.
  Ytskiktet variera ganska mycket och snabbt under året men det gör inte de djupare havsskikten.
  I tidsperspektivet år korrelerar nog var och en av de tänkta 18 djupprofilerna ganska väl med respektive oceanbassängs temperatur och värmeinnehåll. Klimatförändringar är något som definitionsmässigt utspelar sig under lång tid, åtminstone 30 år.

 96. Bengt Abelsson

  http://www.nodc.noaa.gov/cgi-bin/OC5/SELECT/woaselect.pl

  Visar geografisk fördelning av mätpunkter på 1500 m djup åren 1955-196. Man anger 8059 st observationer.
  Jag tolkar detta som totalen för perioden – 800 per år. Uppskattningsvis ligger 80% av dessa norr om ekvatorn.
  Du var inne på mina tankegångar i ditt # 89 ”mängden data är säkerligen alltför knapphändig för att beräkningar ska vara meningsfulla före detta år” (1955)
  Det förefaller då än mindre sannolikt att man för år 1960 ( eller den pentaden, som du var inne på tidigare) skulle ha denna prcision om 0,04 grader..

 97. Thomas P
  Det är korrekt att den röda kan sägas vara preliminär tills den blir svart. 😀

  Jag har frågat Gorm om detta och det här är hans svar:

  Fra: Gorm Dybkjær
  Sendt: 5. juli 2016 12:11
  Til: lena@krantz.nu
  Emne: SV: Havsisareal

  Hej Lena

  En Climate Data Record (CDR) er en land tidsserie som er beregnet på præcis samme måde med præcis samme type data. Det betyder at en CDR er meget konsistent, således at man med stor sikkerhed kan sammenligne værdierne i hele data sættet. Altså, i dette tilfælde kan du sammenlige is-udbredelsen fra 1979 med is udbredelsen i 2016, hvilket jo er meget vigtigt!
  De operationelle data bliver beregnet hver dag så vi altid har opdaterede is-udbredelses. Disse data dækker derfor perioden mellem CDR og nu. Dette er delvist forklaret i teksten ved figuren.

  vh
  gorm

  I det här fallet tror jag inte att det gör någon skillnad i sak, dvs att havsisen förmodligen har nått sitt minimum för i år. Visar det sig vara fel får jag återkomma.

 98. tty

  #89

  ”Det utspelade sig i princip bara i Nordsjön och runt Brittiska öarna.”

  Nordatlanten, Östersjön, Barents Hav, Medelhavet och Svarta Havet är en mera korrekt beskrivning om man bara räknar områden där mera omfattande stridshandlingar förekom. Faktiskt ganska exakt samma områden som berördes av marina operationer under andra världskriget fram till Japans inträde i kriget i december 1941.
  En hyfsad bild av de militära operationernas totala utbredning får man av ICOADS dck 249 ”UK Royal Navy WW I logbooks” (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.4775/full). Observera att datatätheten är betydligt högre t ex utanför nordöstra USA, i Röda havet och i Persiska Viken än i Nordsjön. Eskort av konvojer, bevakning och blockad, understöd och transport av marktrupper och rena förflyttningar utgör i regel en mycket större del av en flottas verksamhet än direkta strider. I det min- och ubåtsinfekterade Nordsjön rörde sig båda sidor bara när det fanns mycket goda skäl till det.

 99. Thomas P

  Christopher #94 Det är bara sucka och skaka på huvudet över er klimatförnekare och ert sätt att läsa och citera. Om vi nu skall hitta på egna teorier så vad sägs om att du är så besvärad övar att bli kallad förnekare för att du faktiskt är förintelseförnekare i lönndom och därför blir rädd att jag kommit på dig? Jag vill hävda att denna hypotes har empiriskt stöd.

 100. Tomas P

  Det handlar om små skillnader enligt Gorm.

  2016-07-06 06:49 skrev Gorm Dybkjaer:

  Der kan være små forskelle mellem den røde (OPR) og den sorte (CDR) isudbredelse, men vi fremskriver den sorte (CDR) cirka 1 gang om måneden og her vil du se at det drejer sig om små forskelle.
  Procedure er måske lidt forvirrende, men den er videnskablig forsvarlig.

 101. Christopher E

  #99 Thomas P

  Skulle inte förvåna mig om du faktiskt tror det på riktigt. Har man så konsekvent under lång tid försökt demonisera meningsmotståndare som förintelseförnekare (till och med i den posten) slår det nog över ibland i självövertygelse. En viss gruppradikalisering är det ju också när media, proffstyckare och medalarmister stämmer in i kören.

  Men presentera gärna dina empiriska bevis du.

 102. Alienna

  TP #99
  Hävda på du bara!
  Sen kan du väl också ge belägg för det du hävdar.

 103. Mikael W.

  Saker sker i Australien!

  Lyssna! http://www.2gb.com/audioplayer/204086

 104. Thomas P

  Christopher #101 ” Har man så konsekvent under lång tid försökt demonisera meningsmotståndare som förintelseförnekare”

  Du är och förblir en oförbätterlig arrogant lögnare som anser dig veta bättre vad folk menar än de gör själva! Inte nog med det du gör här, du brukar också ständigt demonisera dina motståndare gnom att hävda att de hoppas på katastrof osv.

  Om jag nu inte får kallad dig för förnekare vad skall jag då kalla dig? Och kom inte dragandes med ”skeptiker” för det är du inte.

 105. sibbe

  Temperaturen i årets september slår rekord dag efter dag !!
  Det gamla svenska rekordet är från 1858 – ingen nämnvärd ökning av septembervädrets temperatur på158 år! = källa= dagens textnytt från SVT.
  Det gamla tyska rekordet från ungefär samma tid håller fortfarande… Källa= gårdagens ZDF-nyheter.
  Mera intressant är att de tyska nyhetsläsare lyckades få det att se ut som en enorm temperaturökning förorsakad av, naturligtvis: KLIMATFÖRÄNDRINGEN!

 106. Guy

  Thomas, om du får nippor av ordet skeptiker (nån form av allergi?) kunde du använda ordet tvivlare, som på din namne. Jag hör också till dom som tvivlar. Jag har länge tvivlat på Hansen och nuförtiden verkar han tvivla själv. Hot som verkar överdrivna är det bäst att tvivla på. Det kan bli förbålt dyrt annars.

 107. Olle R

  #106 Guy
  Jag vet inte om Hansens (klimatets egen Nostradamus) hot alltid varit så överdrivna. Jag har roat mig med att förlänga en av Hansens första prediktioner 1981. Jag har dessutom lagt till en modern värstingmodell med hög klimatkänslighet och högsta scenariot rcp 8.5.

  https://drive.google.com/file/d/0B_dL1shkWewaWFVNTWVMd1A0bUE/view?usp=docslist_api

  Oljetillgången har nog visat sig större än vad Hansen förutsåg. Vi har ännu inte behövt ta till ”synfuels” (syntetiska flytande bränslen från kol ?) för att hålla utsläppen på högsta nivå. De moderna rcp-scenarierna har löpt sedan 2005, och det som stämmer bäst så här långt för CO2 är rcp 8.5.
  Enligt Hansens graf är vi nu inne på Eem-temperaturer, och om vi stannar på denna nivå några hundra år går det säkert att höja havsnivån till de +5 m som rådde under Eem..

 108. Slabadang

  Michael #103!

  WOW! 🙂 De gamla partierna är korrupta gamla skelett från den tid då vi hade demokrati. Att nu konfrontera klimatljugarna till skydd för välfärd och framtid är rätt. I talet så uttrycker han att vi måste återställa vetenskapens integritet och våra universitet till att återgå till att lära adepterna HUR de skall tänka och inte som nu VAD. Han tar helt rätt höjd och omfattning i sin kritik och sågar av alla fyra benen på den höga klimathästen, vilket krävs för beskriva problemet och därefter kunna angripa problemet i rätt magnitud.
  Vi luras sitta och babbla om de tusentals enskilda symptomen på påhittade alarmistiska järtecken såsom havsisfluktationer. Får allt fler upp ögonen för den större bilden av klimatjihadismen så diskuterar vi rätt saker.

  Jag har sagt det tidigare och det är värt att upprepas. Klimatjihadisterna har som Mongolerna bara övat anfall och har ingen som helst reträttplan. Vi kommer se en formation skithög under reträtt, som kommer få omprövningen av migrationspolitiken att se ut som vaktparadernas vaktparad i jämförelse.

  Jones radiostation har mycket stor spridning är populär och besitter till skillnad från vår MSM SR och SVT högt förtroende bland lyssnarna. Klimathotarna är redan körda! Jävla … foliehattar!

 109. Slabadang

  Här är Malcolms Roberts tal:

  https://youtu.be/Ae-Eegw61Rw

 110. tty

  OlleR #107

  ”Enligt Hansens graf är vi nu inne på Eem-temperaturer, och om vi stannar på denna nivå några hundra år går det säkert att höja havsnivån till de +5 m som rådde under Eem.”

  Nej vi är inte ens i närheten av de temperaturer som rådde under Eem, då skogen nådde upp till norra ishavet i Östra Sibirien, det fanns tapirer och capybaror i Florida, flodhästar i Yorkshire, vattenbufflar vid Rhen, apor i Bayern och ekskog vid Uleåborg.
  Det är tyvärr rätt ont om kvantitativa data från Nordeuropa, eftersom den senaste istiden utplånat de flesta spår, men här är de som finns:

  Sydöstra Östersjön (vattentemperatur vinter) + 6 grader (Ref 1)
  Ristinge Klint, Danmark (vattentemperatur sommartid, absolut temp.): 26-28 grader (Ref 2)
  Hollerup, Danmark (lufttemperatur) årstemp + 2,5 grader (Ref 3)
  Gåsakulla, Halland (vattentemperatur) sommar +1-3 grader, vinter +8 grader (Ref 4)
  Prangli, Finland (lufttemperatur) årstemp +2,6 grader (Ref 3)
  Fjösanger, Västlandet, Norge (lufttemperatur) årstemp +2,8 grader (Ref 3,5,6)
  Norinkylä, Finland (lufttemperatur) årstemp +6,1 grader, vintertemp +7,7 grader (Ref 3)
  Svappavaara, Lappland (lufttemperatur) årstemp +4,7 grader, vintertemp +6,6 grader (Ref 3)

  Referenser
  1. Funder, S., Demidov, I & Yelovicheva, Y. 2002. Hydrography and mollusc faunas of the Baltic and the White Sea-North Sea seaway in the Eemian. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 184 (2002) 275-304.
  2. Head, M. J. 2007. Last Interglacial (Eemian) hydrographic conditions in the southwestern Baltic Sea based on dinoflagellate cysts from Ristinge Klint, Denmark. Geol. Mag. 144 (6) 987–1013.
  3. Kaspar F, Kühl N, Cubasch U, Litt T. 2005. A model-data comparison of european temperatures in the Eemian interglacial. Geophysical. Research Letters 32, doi: 10.1029/2005GL022456.
  4. Burman, J & Påsse, T 2008. Oceanography in northwestern Europe during the last interglacial from intrashell δ18O ranges in Littorina littorea gastropods. Quaternary Research 70 (2008) 121–128.
  5. Mangerud, J., Sönstegaard, E. and Sejrup, H.-P. (1979). Correlation of the Eemian (interglacial) stage and the deep-sea oxygen-isotope stratigraphy. Nature 277, 189-192.
  6. Mangerud, J., Sönstegaard, E., Sejrup, H.P. and Haldorsen, S. (1981). A continuous Eemian-Early Weichselian sequence containing pollen and marine fossils at Fjösanger, Western Norway. Boreas 10(2):137-208.

  Det här innebär t ex att Svappavaara under Eem hade ungefär samma klimat som Östersund har idag och Fjösanger, nära Bergen ungefär samma klimat som Bryssel idag.

  Och om du tror att Grönlandsien eller Västantarktisisen skulle smälta av på ”några århundraden” så bör du tänka på följande. Den skandinaviska inlandsisen behövde drygt 2000 år för att smälta bort efter slutet på Yngre Dryas, och då var den ändå mindre än Grönlandsisen och klimatet i Skandinavien varmare än idag (det växte skog på toppen av Åreskutan, medan inlandsisen fortfarande låg kvar i dalen nedanför). Dessutom kunde den nästan hela tiden kalva i havet, vilket grönlandsisen inte kan.

 111. Olle R

  tty #110
  Du hänvisar till en massa regionala proxies (hur pålitliga och samstämmiga de nu är) och inte globala medeltemperaturer.
  Geografin var helt annorlunda här under Eem, Skandinavien var helt havsomflutet, salthalten säkerligen nära marin i Östersjön, vilket i sig påverkar vintertemperaturer, isläggning etc, för att inte säga marin flora och fauna ( hur det nu kan påverka proxies tillförlitlighet.)
  Med globalt 1-2 grader högre temp under Eem ställde havet in sig på 5 meter högre nivå. Varför skulle det inte kunna hända i ett 500-1000 årigt perspektiv idag? Kan du verkligen garantera det?
  F ö har temperaturen i Skandinavien och Östersjöregionen redan stigit 1,5-2 grader över referensperioden 1950-1981

 112. tty

  #111

  ”Geografin var helt annorlunda här under Eem, Skandinavien var helt havsomflutet”

  En vanlig missuppfattning. Det är bara sant för en kort period i början av Eem då det fanns ett grunt sund mellan Finska Viken och Vita Havet beroende på att MIS 6-nedisningen var större än MIS 2 och tryckte ned berggrunden djupare. Annars är det riktigt att vattenutbytet mellan Östersjön och Västerhavet var större, det fanns ett sund även i nuvarande Schleswig-Holstein (men det fanns trots det döda bottnar i södra Östersjön)

  ”Du hänvisar till en massa regionala proxies (hur pålitliga och samstämmiga de nu är) och inte globala medeltemperaturer.”

  Det finns inga globala medeltemperaturer annat än genom summering av dina föraktade regionala proxies. Hansen brukar producera sina globala medeltemperaturer för t ex Eem genom den mycket vetenskapliga metoden att helt enkelt halvera temperaturförändringarna i Antarktis. Det finns lokala temperaturproxies från Eem för ungefär ett tusental platser runtom på Jorden. Du får ursäkta att jag inte räknar upp data för allihop, men sammanfattningsvis pekar de på 1-2 graders temperaturhöjning i tropikerna och betydligt mer på högre breddgrader (upp till 15 grader i nordöstra Sibirien).

  ”Med globalt 1-2 grader högre temp under Eem ställde havet in sig på 5 meter högre nivå. Varför skulle det inte kunna hända i ett 500-1000 årigt perspektiv idag? Kan du verkligen garantera det?”

  Hoppsan, nu blev ”några hundra” plötsligt ”500-1000”. Havsnivåerna under Eem bygger också på ”regionala proxies”, som dessutom är betydligt opålitligare och mindre samstämmiga än temperaturproxies, eftersom marknivån sällan förblir oförändrad under 125 000 år. Och i vilket fall som helst är det diskutabelt om man överhuvud taget kan tala om en havsnivå under Eem. Havsytan är som bekant ”bucklig” och buckligheten var annorlunda under Eem (som du påpekar var geografin annorlunda, om också inte ”helt annorlunda”). Mycket beror också på varifrån vattnet kom, eftersom avsmältning av is i Antarktis och på Grönland ger avsevärt olika effekter på havsnivån i de flesta områden.

  Den bäste ”lokala proxyn” för Eemhavet jag känner till är på Gawlerkraton i Sydaustralien där det finns en helt horisontell strandlinje från Eem på ungfär 2,5 meters höjd över en sträcka om 500 km (det är så unikt att jag faktiskt var och tittade på den förförra gången jag var i Sydaustralien). Så stora block av berggrund rör sig aldrig som en helt stel klump såvitt vi vet, så där har troligen ingen vertikal förskjutning skett sedan Eem. Men det visar ju bara hur mycket högre havsnivån var just där.

  ”F ö har temperaturen i Skandinavien och Östersjöregionen redan stigit 1,5-2 grader över referensperioden 1950-1981”

  Var har du fått den referensperioden ifrån? WMO, SMHI och alla andra (som t ex de som anger hur mycket varmare det var under Eem än i nutiden) använder 1961-90. Men det är klart, 1950-81 var troligen kallare är 1961-90.

 113. Olle R

  #112 Att Eem skulle vara 1-2 grader varmare globalt än nutid är inget påhitt av Hansen 1981.
  Än idag tycks det råda konsensus om att så var fallet:
  https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming/penultimate-interglacial-period
  Lägg märke till att det står ”global mean annual surface temperatures were warmer than preindustrial by about 1° to 2°C”, dvs inte i relation till 1961-1990.

  Om jag väljer referensperioden 1951-1980 så beror det helt enkelt på att diskussionen handlar om en figur med denna referensperiod. Vill du prompt ändra till 1961-1990 för att du anser att det är självklart, så handlar det om ca 0,1 graders skillnad, främst för att den stora temperaturökningen i vår region inte började förrän 1988.

  Appropå Eemska Östersjön så hittade jag ett ganska nytt papper
  https://www.researchgate.net/profile/Arto_Miettinen/publication/259864554_Eemian_sea-level_highstand_in_the_eastern_Baltic_Sea_linked_to_long-duration_White_Sea_connection/links/53dab1d70cf2a19eee8b3c38.pdf?origin=publication_detail
  Slutsatserna där är att passagen till Vita havet var öppen under 6000 år och att det under denna tid rådde näst intill marina förhållanden i Östersjön.

  Om temperaturen hålls permanent 1-2 grader över det normala, ge det den tid som krävs, så kommer nog havet att ställa in sig ca 5 m högre. Ett annat sätt att verifiera är att backa bandet till tidsperioden före de stora nedisningarna, när temperaturen höll sig mer permanent på Eem-nivå. Hur högt stod havet då?

 114. Bengt Abelsson

  Olle R

  Kul att du är aktiv i tråden – men visst är det dags att du tar tillbaka foliehatten som du ville dela ut i ditt # 13 ?

 115. Olle R

  #114
  Det enda jag backar på i #13 är att det felaktigt råkade bli riktat till #11. Det skulle vara #10.
  För övrigt delas foliehattar bara ut till de som förtjänar det, dvs personer som talar om konspirationer och manipulerade data, alternativt insisterar ”det är fel” eller ”så kan man inte göra” utan att kunna leda det i bevis..

 116. Olle R

  Alla dina försök att etikettera andra är bara fjantiga ..

  Om du tror att du har ngt att argumentera i sak, tycker jag du skall försöka framföra det. Så kocnist och korrekt som du öht förmår. Hittills har det ju inte gått så bra. Vare sig med att föra en normal vuxen dikussion, att svara ens på enkla befogade frågor. Eller ens att korrekt läsa och förstå vad folk faktiskt hävdar.

  Jag undrar tex fortfarande varifrån du hämtar foder till alla de många saker du vill påstå här. Påståendena, alltså. Inte tillgängliga data, eller publikationer som alla kan se/läsa. Utan vad du sen påstår om dem, de ’värderingar’ och slutsatser du menar sådan allmänt tillgänglig information skulle visa.

  Och du skall veta att det kryllar (nåja, de blir iofs allt färre) klimathotsanhängare som först tror sig veta en massa för att dom ju ’har hängt med’ men i själva verkar inte kan något alls, bara svalt en massa propaganda de har matats med, och vilka alltså är dom verkliga foliehattarna …

 117. Christopher E

  Olle R #113

  ”Om temperaturen hålls permanent 1-2 grader över det normala, ge det den tid som krävs, så kommer nog havet att ställa in sig ca 5 m högre.”

  Du har verkligen övertygat dig själv om att havsnivå är en exakt termometer, eller hur?

  Det besvärliga är ju att det inte är så, och även om så vore så vet vi ändå inte riktigt vad nivån var under Eem, så kalibreringen saknas. När du ökar tidsperspektivet ner i Tertiär som du gjorde i slutet, då tillkommer garanterat en betydande faktor som inte har varken med is eller temperatur att göra. Fortsätt bak i tiden och havsnivån låg betydligt högre än vad all is på jordklotet kan förklara. Det du.

  Och vad i hela världen är ”normal” temperatur?

 118. tty

  ”Än idag tycks det råda konsensus om att så var fallet:
  https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming/penultimate-interglacial-period

  Jodå, det råder ”konsensus”. Det kanske kan vara av intresse att det delvis var just den här NOAA-siten som först fick mig att börja ifrågasätta ”konsensus” eftersom uppgifterna om bl a den postglaciala värmetiden så uppenbart stred mot kända fakta (t ex biogeografi).

  ”Slutsatserna där är att passagen till Vita havet var öppen under 6000 år och att det under denna tid rådde näst intill marina förhållanden i Östersjön.”

  Det kan nog vara riktigt, men interglacialen börjar inte förrän nästan halvvägs in i den perioden:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600610/
  http://lgge.osug.fr/IMG/fparrenin/articles/govin-capron-QSR2015.pdf

  ”Om temperaturen hålls permanent 1-2 grader över det normala, ge det den tid som krävs, så kommer nog havet att ställa in sig ca 5 m högre.”

  Och vad är ”normal temperatur” om jag får fråga? Temperaturen ”före industrialismen” var den lägsta sedan Yngre Dryas. ”Normal”?
  Och om isarna är så känsliga varför smälte i så fall inte Grönlandsisen ens efter 10,000 år med upp till 8 grader högre temperatur:

  https://www.researchgate.net/publication/235228877_Eemian_interglacial_reconstructed_from_a_Greenland_folded_ice_core

  Det rör sig då visserligen om temperaturen på Grönland och inte världsmedeltemperatur, men jag skulle nog kunna tänka mig att temperaturen på plats faktiskt är viktigare när det gäller isavsmältning. Isen blev dock några (7±4) centimeter tunnare per år så länge temperaturen var mer än 5 grader varmare än i nutiden.

  ”Ett annat sätt att verifiera är att backa bandet till tidsperioden före de stora nedisningarna, när temperaturen höll sig mer permanent på Eem-nivå. Hur högt stod havet då?”

  Det vet ingen, men det beror ju också på vad du menar med ”före de stora nedisningarna”. Antarktis har varit permanent nedisat sedan ca 14 miljoner år, och mera intermittent sedan 35 miljoner år. Det är svårt att fastställa en absolut havsnivå för Eem, men det är omöjligt för t ex Pliocen eftersom det med nästan absolut säkerhet inte finns en enda plats på jorden som inte har rört sig i höjdled sedan dess. Om vi tar yngre miocen då Antarktis blev permanent istäckt (och ismängden där tidvis var större än nu) så har vi ju tyvärr inga data från Sverige, men i Danmark liknade temperaturer och vegetation vad som idag gäller i Georgia eller Louisiana:

  https://www.researchgate.net/publication/233857860_Miocene_climate_evolution_of_northern_Europe_A_palynological_investigation_from_Denmark

  Det kan förresten vara värt att notera att det faktiskt funnits glaciärer (som nått ut till kusten) på Östra Grönland ända sedan Eocen:

  http://lib.gig.ac.cn/local/nature/446,%20176-179.PDF
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-11112.pdf
  http://geology.gsapubs.org/content/early/2016/09/12/G38248.1.abstract

 119. Jonas N

  Av någon (för mig totalt obegripbar) anledning försöker Thomas fortfarande att kleta begreppet ’klimatförnekare’ på alla möjliga som inte delar hans fanatism om en förestående klimatkatastrof eller iaf ett närmast säker sk ’vetenskapligt’ klimathot som strax skall visa sig …

  Eller som inte accepterar hans perverterade syn på vad ’vetenskap’ skulle vara. Iaf i den frågan.

  Som sagt, på en direkt fråga vad en sk ’förnekare’ faktiskt skulle förneka har Thomas och alla andra som så gärna vill slänga sig med det begreppet precis noll meningsfulla svar som har den minsta anknytningen till verkligheten. Noll.

  Och då pratar jag alltså om ’förnekare’ och inte hans bruk av ’klimatförnekare’ i #99 som är ett rent idiotbegrepp. Om där öht kommer ngt så tenderar alla försök att ’argumentera’ användandet av termen ’förnekare’ resultera i extremt krystat ansträngda nonsensresonemang, riktade mot en massa halmgubbar som i stort sett bara de själva öht kan skönja … det är hur som helst alltid några uppmålade figurer som inte är närvarande när tillmälet dyker upp som deras ’argument’.

  Eller kortare: De som så gärna tar till ’förnekar’-epitet klarar aldrig av att ge ett meningsfullt svar på vad det öht skulle betyda. En enkel motfråga avslöjar detta omedelbart.

  De snackar med andra ord ren skit … och det är inte särskilt svårt att gissa varför.

  Min slutsats av detta är att de som så gärna vill ta till sådant inte har ngt mer meningsfullt att tillföra. De kan liknas vid den skränande pöbeln som står och tittar på ett gatuslagsmål och hejar på den de nu vill skall tillfoga den andre mest stryk och förödmjukelse … Inget mer.

  I den här tråden (och många ggr förr) har Thomas försökt ’argumentera’ att syftet alls inte billigaste smutskastning, helt orelaterat till vad som faktiskt argumenteras från andra sidan.

  Han har inte lyckats någe vidare därvidlag. Han har faktiskt inte kommit med någon substans alls. Utan hävdar … tja … det är svårt att avgöra … men en massa kontrafaktiska saker.

  Jag googlade ’denier+climate+holocaust’ och fann förstås obegränsat med träffar om saken.

  Några av de mer ’seriösa’ klimathotsanhängarna försökte, väldigt ansträngt’ distansera sig från kopplingen. Men de försöken tedde sig lika krystade som andra bortförklaringar.

  Andra var mer tydliga med exakt vad de menade. Tex Micha Tomkiewicz, Ph.D. (a professor of physics in the Department of Physics, Brooklyn College, the City University of New York, som dessutom suttit i Bergen Belsen) skrev så här om saken:

  I make my “climate change denier” claim for one reason. It’s easy today to teach students to condemn the Holocaust, but it’s much more difficult to teach them how to try to prevent future genocides. There are different kinds of genocides and they don’t repeat themselves

  The future is hard to predict, but we can see this one coming. This [climate] genocide is of our own making,

  En av de mer sansade klimat-konsensusförespråkarna, på bloggen Science of Doom skriver helt öppet:

  On the other hand, those who ascribe the word ‘denier’ to people not in agreement with consensus climate science are trivializing the suffering and deaths of millions of people. Everyone knows what this word means. It means people who are apologists for those evil jackbooted thugs who carried the swastika and cheered as they sent six million people to their execution

  Eller vad sägs om denna artikel på Salon, som långrandigt försöker förklara sammanhanget, bla med:

  climate change denial is actually much worse than Holocaust denial. Holocaust denial deals with the deaths of millions in the past, which it did nothing to cause, however morally odious it surely is. Global warming denial deals with the deaths of millions in the future, which it helps to cause, by crippling efforts to prevent them.

  global warming could cost twice as many lives, or more, the equivalent of a Holocaust every decade from 2030 on. And global warming denial is a contributing cause to all those millions of deaths.

  En historieprofessor vid Yale, Timothy Snyder, skriver så här i NY Times om saken:

  “These deniers tend to present the empirical findings of scientists as a conspiracy and question the validity of science — an intellectual stance that is uncomfortably close to Hitler’s.”

  och utvecklar varför Climate Change är ’genocide’

  OCh sedan har vi förstås självaste James Hansen som öppet anklagade kolindustrin för att begå den sortens brott mot mänskligheten:

  If we cannot stop the building of more coal-fired power plants, those coal trains will be death trains – no less gruesome than if they were boxcars headed to crematoria

  En liknelse som många tycks tycka är helt befogad.

  Det tycks mig som om det är Thomas mfl som är i förnekelse om varför de så gärna vill hemfalla åt att använda sådana epitet.