Peak Oil en realitet?

Peakoil 655 947061c
I dagens SvD finns en artikel om professor Kjell Alekletts teorier om Peak Oil och hans nya bok, Peak Oil, som sammanfattar 10 års forskning inom området.
Sammanlagt har de svenska forskarna nu publicerat et 20-tal studier i olika vetenskapliga tidskrifter. Kjell Aleklett bjuds in för att tala på OECD-konferenser och till utfrågningar i den amerikanska kongressen.
… vad Aleklett och hans forskarkolleger hävdar är att de kan beräkna när oljetoppen nås, genom att se på vilka fynd som redan gjorts.
Peak Oil handlar inte om att oljan håller på att ta slut … Peak Oil handlar om den maximala mängd olja som kan producera i ett område som studeras Peak Oil-rörelsen själva definierar begreppet.
Vad Peak Oil handlar om är att studera oljefälten i en region, ett land eller hela världen; se hur mycket de maximalt kan producera och så lägga samman resultatet i en produktionskurva. Några fält kommer alltid vara på väg upp till sin maximala produktionskapacitet, andra befinner sig på topp och en tredje grupp håller på att sina. Det handlar mer om statistik än fysik.
Det stora problemet är att statistiken är så dålig. … Uppsalaforskarnas förtjänst är att de sammanställt information från många olika källor så att bilden blir lite klarare. Vad de varnar för att världen är kusligt beroende av några få gigantfält i Mellanöstern.
Tyvärr är väl den något osammanhängande artikeln kanske inte helt rättvisande för professor Ackletts bok. Men ämnet är ju aktuellt och omdiskuterat.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Bern

  En helt annan bild än Alekletts: http://alfin2300.blogspot.co.uk/2012/06/maugeri-global-crude-production.html

 2. ANNONym xxx

  Innan man tar något som K. Aleklett påstår på allvar så bör man nog läsa boken ”Yes, we have no neutrons” http://www.amazon.com/Yes-We-Have-Neutrons-Eye-Opening/dp/0471295868  för $5 + frakt kan man bespara sig K. Aleklett , genom att läsa kapitlen ”For whom the bell curves: The racial theories of J. Phillipe RushtonW  SAMT ”Mind numbers: The curious theory of IQ”.  K. Aleklett har nämligen gjort exakt samma misstag som skaparna av dessa ytterst förnedrarde och förkastade teorier.
   

 3. Rolf

  Numera allmänt känt faktum i finansblogvärlden att oljepriset verkar som broms och gaspedal på ekonomiutvecklingen. Skådespelet pågår för fullt i EU toppen som tror att de kan satsa på tillväxt utan att ha grepp om skulder och energi tillgång och utveckling. Det vittnar bara om klassen på folket i ledande ställning. Vänsterflanken försöker lura in alla i fållan med hänvisning till den nuvarande krisen och tror man kan lösa problemen med en modell från Ryssland. (Fd kommunisten Barroso och Kamraten Van Rumpoy). 
   
  Finansfolket kommer att överge fiatpengarna och gå ’all in’ när OECD tillsammans med Japan ? och USA startar sedelpressarna. (All in = köp Guld / Silver / Råvaror på alla möjliga sätt). 
   
  Aleklett kar länge haft koll på oljeläget och blivit skrattad åt, tid för revanch. 

 4. ANNONym xxx

  Kommentaren modererad
  Irak fortfarande inte har kunnat återställa sin kapacitet på 5mmbbl/d pga. oroligheter.
  Iran är utsatt för sanktioner sedan länge och ligger långt under produktionskapaciteten på 1mmbbl/d.
  SaudiArabien har demonstrerat att de kan öka produktionen med 1-2mmbbl/d.
  Allt som allt verkar det som att världens produktionsförmåga hålls omkring 10mmbbl/d kort av andra anledningar än produktionsteoretiska.
   

 5. Tålis

  Peak oil? Kanske, det är väl möjligen något av de få toppar som kan bestigas. Dock tycks det att många bortser från andra lösningar, som t.ex. beskrivs här: Ståndpunkt: Oljans ändlighet
  Kort: ”Oljan är en ändlig resurs. Men eftersom olja är en kolväteprodukt är den i princip utbytbar mot andra kolväteprodukter, såväl fossila, såsom kol och naturgas, som biomassa av olika slag. Förr eller senare kommer oljereserverna att vara så små och svåråtkomliga att de inte längre är ekonomiskt intressanta att utvinna.”

 6. Tålis

  Öh, ANNONym xxx. Vad är mmbbl/d? mm vet jag att det betyder millimeter. Vad betyder bbl? Be Back Later? 😉
  d=dag?

 7. ANNONym xxx

  Re Tålis #5:
  mmbbl/d = miljoner fat olja per dag á ~159 Svenska Liter.

 8. ANNONym xxx

  Re Tålis #4:
  I ekvationen du hänvisar till finns ett globalt ekvilibrium samt i praktiken ett flertal lokala toppar. 
  Dessa inträffar sannolikt när det är lika dyrt att jaga koltäkter av olika slag som att odla&skörda kolkällor alternativt att man lyckas skapa naturliga produktionsenheter i jordskorpan för olja där man ekonomiskt kan utnyttja tryck och värme för att skapa någon önskvärd kolförning till ett hyggligt pris.
   

 9. Tålis

  Lite utanför ämnet, men hur f*n kan miljoner förkortas till mm? Mega=miljon. Har J Hansen varit inblandad?

 10. ANNONym xxx

  Re Tålis #9:
  Snarare beror det på några akademiska crooks, bland annat existerande i två svenska mikro oljebolag som försökte lura investerare genom att standardiserade mått saknades. De använde sig alltså av mbbl för att lura investerare & analytiker att det handlade om fat * 1000.000 när det istället handlade om fat *1 eller fat *1000.  [Det är inte Lundinsfären, Tethys, Alliance det handlar om]….
  Internationellt så används alltså mbbl, mmbbl för att beskriva 1000 respektive miljoner fat. http://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_%28unit%29

 11. Stickan no1

  Det finns mer Aleklett i dagens SVD:
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/osakra-prognoser-om-peak-oil_7308681.svd
  ”Slutsatsen är att Saudiarabien inte bara kan öka produktionen till 12 miljoner fat olja per dag, men att landet kan upprätthålla den nivån fram till 2029”
   

 12. Tålis

  Ännu ett inlägg utanför ämnet, men svar till #10. Att ”m” skulle stå för tusen är för mig obegripligt eller så är jag konstig. Men jag såg att de använder versaler, alltså Mb & MMb, fast det gör inte saken bättre…
   
  Kan det inte vara USA imbecilla vägran som spökar, bland de 2-3 länder som inte anslutit sig till det nästan självklara; SI? Varför gör de inte det, alltså ansluter sig till SI, t.o.m. UK har gjort det? Upprätthålla handelshinder?

 13. Slabadang

  Stopp stopp stopp! 🙂
  Man må kritsera och ifrågasätta Alekletts resúltat men var justa!! Aleklett har varit enligt mig helt uppriktig och klargjprt efter vilken statistik och enligt vilka metoder han jobbat. Att pricka in en ”PEAK” för en utvinning som pågått under 150 år på året när är lite för mycket begärt.
  Så utifrån ”vad vi vet nu” så gör Aleklett ett mycket bra jobb. 
  Det tillkommer nya uppgifter  och om omfattningen av prospekteringen och vi kan lika bra / dåligt som Aleklett bara gissa vilka dolda resurser som finns och vilken framtida teknik som kommer och kanske ännu mindre om hur konkurrenterna till oljan kommer att utvecklas där banbrytande teknik (såsom e-caten) och andra helt förändrar spelplanen.
  Det måste få vara tillåtet att göra olika bedömningar och Aleklett har ju hamnat i en typ av korseld där han kritiseras för vad han än kommit fram till, antingen från den ena eller andra sidan. Den ena vill höra att det finns mycket olija och den andra mindre. Ingen lätt sits i detta ”brännbara” ämne.
  Nån gång kommer en ”peak oil” men frackingen har förändrat bilden en del och den kan säkert flyttas fram i många nya steg av andra skäl. Det gissas hejvilt om oljans framtid och dolda volymer. Men Kjell Aleklett må ha missbedömt något men låtsas inte vara mer säker än vad han är och har säkerligen mer rätt en fel i denna svåra beräkning.

 14. ANNONym xxx

  Re Slabadang #13:
   
  Kommentaren modererad
   
  När det gäller E-caten så kan du studera ”Yes we have no neutrons” och kapitlet ”Genie in a jar”. Vidare kan du studera Einsteins ekvationer avseende massa och rörelse i olika former.  Men det vore ju fantastiskt om E-caten funkade, hahaha. Fast med dagens prislappar på 20kW aggregaten så verkar det som att de garanterar den strömförbrukning under 20 år och vill dölja att de har E-caten inkopplad på elnätet.   😉
   
  K.Aleklett är politiskt tillsatt för att hävda att oljan inte finns, är slut och snart tar slut. Han är i första hand en grönmärkt politiker i professorskostym. En skam för vetenskapen och en förnekare av tom. elementära ekonomiska fundament som att marknaden styrs av tillgång och efterfrågan, vilka regleras genom pris och inflation. Anledningen till den Aleklettiska spekulationen är förstås trolltron på gröna bränslens ekonomiska förmåga att konkurrera med tex. olja. Denna magiska tidpunkt flyttas dock hela tiden fram i takt med inflationen (dvs. ökar med 3-4% per år mätt i US-dollar). Och ligger just nu i intervallet $150-$400 per volymmässigt fat olja (multipliceras med två för Ethanol). Anledningen till att den magiska tidpunkten är just magisk är för att det krävs väldigt mycket olja för att producera ethanol och ethanolpriset samvarierar därför med oljepriset trots att staterna betalar 3x priset i subventioner för sådana bränslen av någon outgrundlig anledning. Alekletts såkallade mål kan alltså aldrig nås kommentaren modererad
   
  Peak oil kan bara uppstå genom övriga faktorer eller att efterfrågan krymper så att tillgången stryps medvetet av oljeproducenterna. Dock är tex. minskning av oljeförbrukning nödvändigt för att den västerländska kulturen och konsumtionsmönster skall kunna spridas till fler människor i världen (2,5 miljarder Kineser, några miljarder Afrikaner och Sydamerikaner osv. ).
   
   
   
   

 15. Inge

  USA räknar med att vara självförsörjande på olja från 2020 och kan sen exportera.

 16. Lejeune

  Jag har som investerare i oljeaktier med stort intresse följt Aleklett med fleras argumentation i några decennier nu. Peak oil för konventionell råolja kan mycket väl redan ha inträffat, runt 2005. Som bekant är människans uppfinningsförmåga fantastisk och vi lyckas hela tiden kompensera för bortfallet av konventionell råolja.
  Det finns en uppenbar likhet mellan AGW- och PO-rörslsen. Det är den att båda teorierna mycket väl kan vara sanna och riktiga. Däremot talar det mesta mot CAGW och CPO, katastrofen eller apokalypsen lyser hela tiden med sin frånvaro.

 17. ANNONym xxx

  Re Lejeune #16:
  Du får nog kolla på diagram som uppdaterats sedan 2006….
  tex. http://media.economist.com/sites/default/files/imagecache/original-size/20110611_WOC898.gif
   
  Likheterna mellan AGW och PO är förstås att de kommer från samma politiska hemvist.  PO handlar däremot om att produktionen av olja regleras väldigt hårt genom kvoter i syfte att hålla priset på en stabil och lukrativ nivå.  PO argumentationen handlar alltså om att angripa oljeproducenterna för deras prissättning. Separationen mellan de olika ”gröna” politiska inriktningarna handlar förstås främst om att argumentationen inte är samstämmig ifall man slår ihop dem i klump. Tex. funkar det inte att gnälla på oljepriser samtidigt som man pröjsar 6x oljepriset i subventioner för alternativ och beskattar oljan rejält. Vad de vill dölja handlar förstås om att de är helt beroende av skatteintäkter från oljebolagen. [Inte enbart avseende skatt på olja utan även sysselsättningsmässigt, oljebolagen sysselsätter direkt och indirekt omkring 100 miljoner människor runt om jordgloben]. 
  Oljeproducenterna oroar sig främst för två saker, överproduktion som pressar priset på olja till låga nivåer och krig (plundringståg).
   
   

 18. Christopher E

  Bra kommentarer #13 och #16
  Jag håller inte med Aleklett, men han har studerat området och jag har bara amatörkunskap så inte skulle jag vilja vara för självsäker. I grunden har han ju tveklöst rätt, olja är en ändlig resurs mätt med dagens utvinningstakt, så någon gång kommer en peak i produktionen.
  Men det jag inte håller med om är att det går att ens hyggligt prognosticera framtida fynd och teknologi. Det är ju trots allt en lång rad med föregångare som hela förra århundradet misslyckats med prognoserna om oljans snara slut. Visst säger de peak-troende; ”javisst, men då gällde andra förutsättningar, men denna gången så stämmer det…” men även så har det alltid låtit.
  Oljepriset är en dålig indikator. Så väldigt dyr är nu inte oljan omräknat i köpkraft nu heller, men prisuppgången som ändå varit beror inte på oljebrist utan politisk oro och spekulation (peak-rörelsens prognoser har också fungerat som en självuppfyllande profetia för att driva upp priset).
  Faktorer som peak-rörelsen missat är ju tex skiffergasen. Från att ha varit utdömd långt före oljan går nu gasproduktionen upp som en raket. Man talar om hundratals år av gas, och med metanhydrater kanske tusentals… Detta i sin tur påverkar ju oljan, eftersom gasen ersätter en stor del av oljeanvändningen. Sedan har oljesanden enorm potential, men där är miljöaspekten osäker hur den kommer att påverka. Arktis, Antarktis, djuphav, syntetisk från kol osv, och så naturligtvis det roligaste av allt, det som inte går att ens gissa ännu.
  Jag tror vidare att oljans ”slut” är en långsam process, det säger inte ”slurp i oljeröret” som Aleklett någon uttryckte det i en debattartikel. Priset drivs långsamt upp vilket ger god tid för marknaden att utveckla prisvärda alternativ. Farhågan att världens transporter skulle stanna om oljan sinar är väl rejält passé nu när vi vet att de rullar lika bra på den ymniga naturgasen.

 19. Slabadang

  Anonymxxx!
  Jag har inte ens funderat över andra metoder eller djupare i Alekletts.Han utgår ifrån enkla basics där den största osäkertheten består i hur mycket olja det finns i tiilgänglig i jordskorpan enligt vilken teknik och till vilket pris. Jag är inte så intresserad av frågan egentligen mer än som generalist coh vi kan konstaera att IPCC totalt ignorerar hans slutsatser och utgår ifrån att vi kan bränna upp mycket mer olja än vad Aleklett hävdar existerar i sina katastrofscenarier. Man undrar ju på vilken vetenskaplig grund då?
  Kan du ringa SMHI eller vetenskräpsredaktionen och kolla? 🙂

 20. Lejeune

  #17
  Det framgår inte av diagrammet vad det handlar om för kolväten, jag refererade till produktionen av konventionell råolja, inget annat. Oaktat det så visar diagrammet en platåfas från ca 2005, hade jag påstått något annat?
  En bild säger mer än 1000 ord:
  http://www.theoildrum.com/files/world-oil-and-other-liquids-production.png  

 21. Christer Löfström

  Lars Bern #1
  Utmärkt länk till Maugeri!
  Du har väl koll, men jag tipsar ändå om Daniel Yergin.
  http://www.ihs.com/capabilities/experts/Daniel-Yergin.aspx
  http://danielyergin.com/

 22. ANNONym xxx

  Re Lejeune #20:
  Diagrammet du visar påvisar inte peak-oil ens för crude oil år 2005. Snarare påvisar diagrammet att det finns en mycket stor shut-in capacitet inom crude oil segmentet. Dvs. möjligheten att producera mer ”konventionell” olja.
   
  Att fela är mänskligt, att hänvisa till diagram felaktigt fult.
   

 23. ANNONym xxx

  Re Slabadang #19:
   
  Det där med att IPCC ignorerar Aleklett handlar just om att deras prognoser inte kan existera tillsammans.
  Givetvis finns det minst 1.000.000 x så mycket olja på jorden än vad som är bokfört som reserver så i den meningen har IPCC rätt, det finns mycket mer olja.
   
  Några kritiska kriterier för reserver:
  1. Ekonomisk brytningsbara.
  2. Möjliga med existerande teknik att bryta (not existerande, inte tillgänglig).
  3. Närtidskriterier, dvs. inte om 30 år är de lönsamma och teknik kanske uppfunnits (dvs. oljebolagen får inte bete sig som de gröna företagen).
  4. Geografisk avgränsning.
  (fastställd, utredd).
   
   
   
   

 24. ANNONym xxx

  Re Christopher E #18:
  Oljepriset är den givna indikatorn på skillnaden mellan tillgång och efterfrågan avseende både den realiserade skillnaden och den förväntade skillnaden.
  Oljepriset reflekterar (som SaudiArabien säger) att det finns ett överskott i tillgång på producentsidan. Priset är alltså för lågt och drivs främst upp av pengatryckningen i USA. Oljepriset i $ är mätstickan men mätstickan krymps hela tiden av USA:s regering och statsbank. Oljepriset idag är lägre än 1947, trots att 1947 innebar ett fortsatt stort avbräck på efterfråge sidan och i stort sett oskadad tillgångssidan.
   

 25. Slabadang

  Anonymxxx!
  Jag tror bara att vi värderar osäkerheterna olika med olika förväntningar där dina är större än mina. Det är klart att det finns stora osäkerheter. 

 26. Slabadang

  Hur svensak kommunister använder ”miljö” och visar upp sin vantolkning av avd ”demokrati” är för något.
  SVTs redaktioner står naturligtcis passiva. Ingen kritik eller något korsförhör av  Jan Hägglund där inte. Hade han sålt elrktronikprular på nåtet då djävlar skulla han ifrågasatts. Att se när SVTs redaktioner tar initiaiv och ej är att avläsa och direkt MÄTA vänstervridningen och bristen på demoratisk moral.
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/vill-starta-vapnad-revolution#./ikea?&_suid=134096386161105433072076496428

 27. Lejeune

  #22
  ”en mycket stor shut-in capacitet inom crude oil segmentet”
  ……hur vet vi det? 

 28. ANNONym xxx

  Re Lejeune #27:
  pga. de enskilda fältens produktionskurvor, vilka även Aleklett baserar sina sagor på. Alltså: Det skulle vara omöjligt att hålla crude oil produktionen på en ökande och efter 2004 närmast konstant nivå under de antaganden som Aleklett använder sig av. Likadant är det med kategorin NGPLs i diagrammet. Detta är helt klart ett resultat av marknadskontroll snarare än ett resultat av någon form av ”Peak-oil teori”.
  Man kan helt enkelt anta att oljebolagen är särskilt lyhörda för produktionskvoter i samband med ”al green” och finanskrisen. ”Al green” har nog inget mot att oljepriset är högt även om det skulle kunna skada ekonomin. Oljebolagen har inget emot det även om de inte kommer att tillåta ett oljepris så högt att det hotar efterfrågan på lång sikt. Det finns alltså en samsyn kring ett pris på $100 avseende producenterna, ett motstånd vid $120-140 och ett nedåt motstånd vid $70-90. Under finanskrisens värsta tid så var oljepriset ett tag nere på $30 och tar du inflationen i beaktande så var oljan alltså till salu för närmast upppumpningspriset (<$10) ett litet tag. Inte skoj alls för producenterna alltså och bildar direkt ett hål i köparstaternas kassor liksom säljarstaternas.
   

 29. ANNONym xxx

  Re Slabadang #26:
  Med oljereserver är osäkerheterna små och stavas enbart ”ny teknik”, ”jordbävning+liknande” och i förekommande fall ”krig + liknande”. 
  ”Ny teknik” är inte osäkert men osäkerheten består i om tekniken får användas tex. sanktioner Iran/Irak. SA:s reserver garanteras till 40% av västeuropeisk teknik sett till wikileaks läckorna.
  ”Jordbävning” innebär naturkatastrof som tex. tömmer ett oljefält genom att spräcka fällan tex.  Eller tex. att oljan kontamineras med tex. radioaktiva/brandfarliga/explosiva ämnen likt svenskt skiffer (~50 miljarder fat, alltså 50.000mmbbl totalt).
  ”krig” kan innebära att oljan inte kan utvinnas under överskådlig tid. 
   
  I övrigt är fortfarande 99% av jordklotet ej undersökt/surveyed annat än möjligtvis att någon gjort en enklare seglats över vattnet och lyssnat lite på resonansen från berggrunden.
   

 30. L

  Läste just en artikel i USA som går ut på att priset har peakat, kanske…
  http://www.palmbeachpost.com/news/business/as-prices-drop-toward-3-a-gallon-one-expert-predic/nPhth

 31. Christopher E

  ANNONym xxx #23
  ”Givetvis finns det minst 1.000.000 x så mycket olja på jorden än vad som är bokfört som reserver så i den meningen har IPCC rätt, det finns mycket mer olja.”
  Jag är skriver inte under på antalet nollor, men i princip har jag samma syn där på tillgångarna.
  #29
  ”I övrigt är fortfarande 99% av jordklotet ej undersökt/surveyed”
  Finns mycket kvar ja, men de flesta djupoceanbottnar är ointressanta vad gäller olja så mer än 50% av ytan faller nog bort.   
  Men med ovanstående sagt har vi ändå bara plockat en liten, liten bråkdel av tillgångarna. I radion hörde jag det som att ”mer än hälften av oljan är slut”, vilket är trams.   
    

 32. ANNONym xxx

  Re L #30:
  Prognosen om priset i bloggen som du hänvisar till handlar främst om priset vid pump i USA. Anledningen som anges är att personen tror att USA:s ekonomi aldrig kommer att förbättras, eller åtminstone nå tidigare nivåer. (Anges inte men det är ränteflexen vid lånegränserna och att den moderna marknaden lärt sig att mäta och anpassa sig till pengatryckningen).
   

 33. ANNONym xxx

  Re Christopher E #31:
  Man kan ha åsikter om antalet nollor ifall man så önskar. Vad gäller Oceanbottnar så har du däremot helt fel. Oceanbottnar är superintressanta ur oljeprospekteringsperspektiv mm. Trots att tekniken för recovery behöver utvecklas mer map. stora djup.
   
  http://bungalowbillscw.blogspot.se/2010/04/oil-seepage-is-common-on-ocean-floor.html
  http://www.wnd.com/2008/02/45838/
  http://www.popsci.com/science/article/2011-04/hydrocarbons-could-form-deep-earth-no-dead-animal-ingredients-study-says
  http://www.viewzone.com/abioticoilx.html
   
   

 34. L

  ANNONym, för det första är det ingen blogg och för det andra verkar du inte ha läst artikeln, så varför kommentera..?

 35. ANNONym xxx

  Re L #34:
  Ifall du vill hänga med i sammanhanget måste du läsa konversationen. Blogg hänvisar till en refererad blogg och inte artikeln i DN.
   

 36. L

  ANNONym #35, ?????????

 37. ANNONym xxx

  Re L #36:
  Du hänvisade till ”bloggen”:
   
  Där bland annat detta skrivs:
  “Unless there is a war or some kind of major U.S. currency devaluation…generally speaking the fundamentals for the U.S. gasoline market have changed. If you look at the run-up in gasoline this summer, this could have been the crescendo,” Flynn said.”
  – En devalvering av USA-dollarn leder alltid till uppåttryck på oljepriset. Detta för att dollarn blir mindre värd och oljeproducenterna vill kompensera sig för att de får mindre betalt för sin olja.
   
  ”Gregg Laskoski, a Tampa-based senior analyst with GasBuddy.com, said the reason for the downward price trend is that that oil and gasoline production are exceeding supply both globally and in the United States.”
  – Detta beror på att ekonomin är svag världen över.
   

  Cars with better fuel economy, such as hybrids, are becoming cheaper and more common. Natural gas vehicles such as the 2012 Honda Civic have debuted, even though it’s difficult to find a station to fuel them. The slowing global economy, 8 percent U.S. unemployment and an aging population which drives less play roles as well.”
  – Hybrider och alternativ har ingen betydelse utanför stagnerande och konstanta marknader. Det totala antalet bilar ökar i världen. Arbetslöshet och dålig ekonomi är däremot centralt för påverkan av efterfrågan.
   
  ”“In the U.S. we are never going to consume the amount of gasoline we did in 2007, probably ever, ” said Phil Flynn, senior market analyst for Price Futures Group in Chicago. “Supplies of oil will be so much more ample, and demand lower. It is the recipe for a new era of lower gas prices.”
  – Där har Phil fel pga. inflationens relation till oljepriset. Däremot kan det vara som så att för att efterfrågan ska återkomma till nivån 2007 så krävs en kraftfull högkonjunktur eventuellt i kombination med invandring. Urbaniseringsprocessen är en stark faktor som minskar oljekonsumtion, men kräver inflation, lån mm. [not att jag inte går in på samband mellan industrialisering-urbanisering-avindustrialisering-ekonomi].
   
  Slutligen kan man nog notera att de sänkta bensinpriserna samvarierar med den ekonomiska statistiken som för den här månaden kan kallas oförändrad eller ett +0,1 med osäkerheten +/- 0,5.
   

 38. ANNONym xxx

  http://www.palmbeachpost.com/news/business/as-prices-drop-toward-3-a-gallon-one-expert-predic/nPhth/
  Den bloggen alltså.
   

 39. L

  ANNONym, OK du hävdar fortfarande att en dagstidnings nätupplaga är en blogg? Men bra att du nu har läst och kommenterar innehållet.

 40. Gunnar Strandell

  ANNONym xxx #37
  Tack för dina rättframma analyser!
  Jag har ett behov av att vara medveten om de yttersta konsekvenserna av olika doktriner och vad de kan komma att kräva av mig, innan jag lutar mig emot dem i dagliga frågeställningar. 
  Ditt inlägg kittlar också min kärlek till paradoxer:
  Alla politiker i väst önskar sig en högkonjunktur just nu, men ingen av dem vill erkänna att den hänger på oljepriset!

 41. Greger

  Så länge som sådana som ANNONym xxx  och Slabadang får hålla på så har TCS ingen trovärdighet. Slabadang med sitt lågstadiespråkbruk och svepande formuleringar är ju en skam för TCS. Fattar inte hur alla seriösa deltagare i denna blogg står ut med dessa dilettanter!

 42. Tålis

  Du, då Greger! Har du något vettigt att komma med?

 43. ANNONym xxx

  Re Gunnar Strandel #40:
  Givetvis vill alla politiker ha högkonjunktur hela tiden. Då är de populära och kan reformera ”vad de vill” utan extrem smärta eftersom de tillgängliga pengarna *kan* fungera som smörjmedel.
   
  Vidare är oljepriset bara en faktor i ekvationen även om oljans pris definitivt är ett smörjmedel avseende väljarnas välbefinnande. Högt oljepris = illamående väljare, lågt oljepris = välmående väljare. [bland mycket annat].
   
  En annan faktor är risk, räntor och finansiella moras samt hållhakar. Eller som Göran Person sade ”den som är satt i skuld är icke fri”. Vidare finns sambandet risk-ränta där tex. överbelåning leder till ett förhållande minst lika med nyinlåning = höjd räntekostnad eller avkastning av nyinlåning = höjd räntekostnad.  Fall 1 är närmast dödligt, fall två torde innebär direkta besparingskrav för att undvika att bli ”på ett språk som alla kan förstå”, ”på ett eller annat vis” rövknullade av långivarna eller andra.
  Alltså en stat lånar säg 100 miljarder extra till ett lån på 1000 miljarder. Räntekostnaden på 1000 miljarder var 50 miljarder årligen. Efter extralånet på 100 miljarder så höjs räntan till det dubbla och blir 100 miljarder på ett lån om 1100 miljarder. Avkastningen på 100 miljarders lånet är normalt sett 6-12 miljarder. Nästa gång 100 miljarder måste tillföras (tex. för att betala räntorna så blir låntagaren ”rövknullad” (de gör sketcher iinternationell tv just nu där Greklands greker drabbas av sådant i olika former).
   
  Så anledningen till att det är lågkonjunktur just nu är att många länder befinner sig på gränsen eller passerat gränsen så att säga. De har helt enkelt lånat för mycket till för låg avkastning. Endast ”austerity” kan bota detta oavsett vad Dr. Krugman påstår i sin blogg.  Dr. Krugman skiter i övrigt fullständigt i alla Européer utan vill förstås att Europeiska nylån ska trigga nya låne-högkonjunkturer givetvis för att hans parti skall behålla makten. (sedan har USA lånat ut väldigt mycket till de problembärande länderna, ett kaos innebär obalanser och fler bördor även för USA, kommentaren modererad
   
  Oljepriset är vid $100 utan inflationskorrektion tillräckligt lågt för att inte blockera en högkonjunktur medan ett oljepris på $170+ definitivt blockerar en högkonjunktur.
   
   

 44. Gunnar Strandell

  Greger #41
  Du vill alltså bestämma över vad man får skriva och hur man får formulera sig på TCS.
  Kul idé!
  Gäller det bara TCS eller omfattar det andra delar av Internet och samhället?
  Får ANNONym xxx och Slabadang TALA i de banor de skriver om på TCS? Får de TÄNKA i de banorna?
  Du går till storms mot det fria ordet och det fria tankeutbytet!
  Ta upp diskussionen med FN och be dem fixa felet du hittat i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Du behöver deras hjälp för att ändra grundlagarna i ett antal länder inklusive Sverige och du behöver ytterligare stöd för att kunna påverka Internet.
  Jag ska med spänning följa utvecklingen. Lycka till!

 45. Pingback

  […] anledning av inlägget om Kjell Aleklett i […]