Aleklett

Peak Oil en realitet?

I dagens SvD finns en artikel om professor Kjell Alekletts teorier om Peak Oil och hans nya bok, Peak Oil, som sammanfattar 10 års forskning inom området. Sammanlagt har de svenska forskarna nu publicerat et 20-tal studier i olika vetenskapliga tidskrifter. Kjell Aleklett bjuds in för att tala på OECD-konferenser och till utfrågningar i den   →