Överdrifter vanliga i klimatdebatten

New York Times reporter Andrew Revkin tar upp frågan om överdrifterna i klimatdebatten. Såväl skeptiker som AGW-företrädare gör sig skyldiga till sådana överdrifter, skriver Revkin och exemplifierar med hjälp av Al Gore, som nyligen fått ta bort en bild ur sin presentation, efter kritik från belgiska forskare, samt George Will, som uppenbarligen överdriver åt andra hållet.
Samma sak sker naturligtvis även i Sverige, fast i något mindre skala. Hur ska gemene man kunna skilja rätt från fel?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. GunnarE

  En fot i  ishinken och en på spisplattan så får man väl ta ut ngn sorts rimlighet.
  ”Watts up with that” har hittat spännande animation av O2 under 12 år.
  Dels skillnaden i variabilitet mellan norr och söder och inte minst att CO2 minskar under den kalla perioden i norr när det eldas som bäst.

 2. István

  Det är väl som vi alltid har vetat.
  Dock, agw sidan, som förordas av  makt och myndighet borde själv hålla rent framför egen farstu.
  Om man förväntar sig tilltro.
  Har aldrig förstått hur man kan gå i armkrok med dår-populister som Gore

 3. pekke

  GunnarE, nu vet inte jag hur exakt CO2-animationen hos WUWT är, men den ser ut att ha en sjunkande årstrend !
  http://wattsupwiththat.com/2009/02/24/watching-co2-for-the-last-12-years-by-hemisphere/

 4. pekke

  Vänta nu ser jag fel på animationen !?
  Skalan ökar neråt inte uppåt !
  Jag avskyr när de vänder på skalorna !

 5. tty

  Animationen visar isotopsammansättningen i atmosfärens CO2 inte absolut halt. Den är ändå märklig eftersom den officiella teorin är att atmosfären är väl blandad och att dC13 bör sjunka stadigt allteftersom alltmer antropogent CO2 tillförs. Vad den framförallt visar är att vi inte begriper den naturliga omsättningen  av koldioxid.

 6. peter

  ”Hur ska gemene man kunna skilja rätt från fel?”
  Ett bra första steg är att inte lita på bloggare.

 7. Thomas

  Vari ligger det konstiga i att växternas årstidscykel påverkar både mängden, och isotopsammansättningen av CO2?

 8. Joakim

  Det stora bekymmret är ändå att mer och mer av skatteintäckterna kommer från just energiskatter.
  Försvinner av uteblivna miljöskäl möjligheten att hitta fler och höja denna typ av skatter så får våra sk. folkvalda bekymmer med finnansiering av sina vallöften.

 9. Labbibia

  peter:
  Nej, naturligtvis är det bättre att lita på politiker och journalister? Sådana som Al Gore och Joakim Kerpner (Aftonbladet). Som inte ens ids researcha själv, utan plankar rakt av från utländska tidningar. Sådana figurer ska vi lita på?

 10. GunnarE

  http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/iso-sio/iso-sio.html
  OK men den roliga skillnaden nord/syd blir kvar. Och indikerar väl att det är svårt att tala globalt klimat rätt av, och att CO2 är rätt snabbt omsatt.(?)

 11. Ingemar

  På vad sätt skulle skeptiker kunna överdriva? Är man skeptisk, så är man.  Och det är väl inte mer med det?
  Däremot kan jag tänka mig att det finns överdrifter bland coolisterna; liten istid, eller det mer alarmerande ny istid med 3 km tjock is över hela Sverige!
  Själv är jag nog ”luke-warmist” enligt Lucias terminologi.

 12. Magnus A

  peter 12:12: ”’Hur ska gemene man kunna skilja rätt från fel?’
  Ett bra första steg är att inte lita på bloggare.”

  Då ska jag aldrig mer gå in på RealClimate när någon för 1000:e gången beordrar mig att göra det?
  Du har förstås inte rätt. I så fal ska vi inte lita på något Bildt skriver om det han arbetar med eftersom han bloggar det.
  Generellt torde de med tillräcklig kunskap och omdöme kunna bedöma vad som är att lita på eller inte, och det torde väl bero på sådant som utbildning och intelligens.
  Vi får finna oss i att gemene man inte kan bedöma (eller att vi aldrig kan utse någon som ställföreträdande 100% säkert kan göra bedömningar åt oss), men att bloggar per se är sämre än annat kan man inte säga. Till exempel är oceanofgrafen Daniel Hansson bloggare, nu med bloggen ”Hela havet stormar”, och han har ofta kritiserat Karin Bojs och andra journalister för att de spekulativt skrivit om att golfströmmen kan bromsas upp p g a koldioxid. Detta har bl a oceanografen Carl Wunch gått till storms — faktiskt ganska uppmärksammat år innan Bojs skrev sitt spekulativa alarmistiska (jag skulle säga) skräp.
  Kunde vi då lita på Bojs, men inte på oceanograferna som bloggar?
  Etanolen är ett annat exempel, där medierna och journalistern för några år sedan var så gott som eniga om detta bränsles förträfflighet. Jag kritiserade det i bloggar från 2004-2005 (men hade även kritiserat det innan). Min kompetens skulle jag vilja säga är hygglig. (Mycket bra delvis formell kompetens beträffande odling och en universitetsexamen i fysik som inte har det minsta med det att göra samt ett litet pojkaktigt intresse för motorteknik förefaller att kunna mäta sig med journalister.)
  Vidare är argumenten alltid centrala. Det är egentligen grundfelet med ditt argument. Man ska aldrig bedöma åsikter bara efter  auktoritet hos den som förmedlar dem. Detta har att göra med att det alltid till syvende och sist är den som hör något som har att bedöma  hur mycket den ska tro på det sagda. (Blind auktoritetstro hör totalitarismen till.)
  Att bedöma vem man kan lita på är väl en konst för var och en, och därför finns det nog inget enkelt svar.
  Om du själv är journalist (men det tror jag inte, jag bara sa om) ahar jag inte svårt att förstå dig om du skriver att man inte ska tro på bloggar, eftersom du då hellre vill att man ska läsa de  medias texter bl a du skriver, men de behöver alltså inte vara bättre.