polarisering

”A plague on both your houses!”

Det är frustrerande att vara s.k. klimatskeptiker (eller bör jag kalla mig själv AGW-agnostiker?). Ibland undrar jag om det är lika frustrerande att stå på andra sidan och försöka övertyga världen om behovet av att strypa konsumtionen av fossila bränslen. Framför allt gillar jag inte den ständiga striden mellan ”skeptiker” och ”alarmister”. Det är ett   →

Överdrifter vanliga i klimatdebatten

New York Times reporter Andrew Revkin tar upp frågan om överdrifterna i klimatdebatten. Såväl skeptiker som AGW-företrädare gör sig skyldiga till sådana överdrifter, skriver Revkin och exemplifierar med hjälp av Al Gore, som nyligen fått ta bort en bild ur sin presentation, efter kritik från belgiska forskare, samt George Will, som uppenbarligen överdriver åt andra   →

Skeptiska röster i P1

Jag har fått tips om att Vetandets Värld i SR P1 kommer under den kommande veckan att sända ”klimatskeptikernas” syn på saker och ting. Premiärprogrammet sändes redan idag. Tyvärr missade jag det, men det finns på SR P1:s hemsida för alla som vill lyssna. Måndag till och med torsdag ska ni ratta in P1 kl   →