Orkaner och klimatförändringar

Här följer en kort – med betoning på kort – broschyr om orkaner. Detta är ju något som skrivits om många gånger här på KU.

Orkanbild

Introduktion

Runt om i världen observeras 80-100 tropiska stormar varje år. Dessa stormar är ojämnt fördelade över Indiska oceanen, Stilla havet och Atlanten. Ungefär hälften fortsätter att nå orkanstyrka och en mindre andel, cirka en fjärdedel, blir stora orkaner. Den generiska termen ”tropisk cyklon” kan användas för att beskriva tropiska stormar, orkaner och tyfoner. Medan de flesta tropiska cykloner slutför sin livscykel utan att påverka landområden, orsakar många varje år katastrofala skador och förlust av liv för kustnationer inklusive USA. Medan denna sammanfattning fokuserar på Atlanten och dess omgivande landområden, kan mycket av informationen också tillämpas på de andra havsområdena. Här presenteras den mest aktuella informationen om hur klimatförändringar förväntas påverka orkaner i framtiden.

Två kompletterande bevistrådar används för att diagnostisera effekterna av klimatförändringar på orkaner, och dessa inkluderar historiska register över observerad aktivitet och datormodellering. Många forskare har ägnat sina karriärer åt att förbättra förståelsen för orkaner och har publicerat otaliga artiklar som bidrar till det vetenskapliga konsensus. NOAA: s Geophysical Fluid Dynamics Laboratory i Princeton NJ har dragit följande slutsats:

”Sammanfattningsvis är det för tidigt att med hög tillförsikt dra slutsatsen att ökande atmosfäriska växthusgaskoncentrationer från mänskliga aktiviteter har haft en påvisbar inverkan på orkanaktiviteten i Atlanten, även om ökande växthusgaser är starkt kopplade till global uppvärmning … Mänskliga aktiviteter kan redan ha orsakat förändringar i tropisk cyklonaktivitet som ännu inte är detekterbara på grund av den lilla omfattningen av dessa förändringar jämfört med uppskattad naturlig variation eller på grund av begränsningar i vad som har kunnat observeras. ”1

Oavsett den vetenskapliga förmågan att dra säkra slutsatser om alla effekter av klimatförändringar på orkaner, kan vi vara säkra på att orkaner kommer att fortsätta att inträffa och orsaka skada på snabbt växande kustregioner. Det enda beprövade och praktiska sättet att förhindra materiella skador och förlust av liv är att vidta förebyggande åtgärder med förbättrade byggregler och att upprätthålla en hög nivå av vaksamhet och motståndskraft inför naturkatastrofer.

orkaner

Observera att brist på bevis inte innebär avsaknad av bevis. Det indikerar helt enkelt att vi, för närvarande, har antingen en ofullständig kunskap, otillräcklig metod eller brist på observationer. Ändå kan ett medium till högt förtroende fortfarande finnas i det förväntade resultatet baserat på vår grundläggande förståelse för fysik och vätskor.

Dr. Ryan N. Maue, Private Sector Meteorologist, Atlanta GA

Översättning: Stephen Wilks

 

För ytterligare Information

Knutson, T., S.J. Camargo, J.C.L. Chan, K. Emanuel, C. Ho, J. Kossin, M. Mohapatra, M. Satoh, M. Sugi, K. Walsh, and L. Wu (2019): Tropical cyclones and climate change assessment: Part I: Detection and attribution. Bulletin of the American Meteorological Society, 100(10), 1987-2007.

Knutson, T., S.J. Camargo, J.C.L. Chan, K. Emanuel, C. Ho, J. Kossin, M. Mohapatra, M. Satoh, M. Sugi, K. Walsh, and L. Wu (2020): Tropical cyclones and climate change assessment: Part II: Projected response to anthropogenic warming. Bulletin of the American Meteorological Society, 101(3), E303-E322.

NOAA Hurricane Research Division Re-Analysis Project (2016). https://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html


1 https://www.gfdl.noaa.gov/global-warming-and-hurricanes/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack för den inledningen till en turbulent diskussion.
  FN gjorde en genomgång av naturkatastrofer under 2000 talet.
  De kom fram till att dessa ökade på grund av klimatförändringarna. Eller?
  https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/1315668348173131776

 2. Mikael Lagerkvist

  New Green Deal! Oväntad vinterstorm i Texas! det verkar som hela norr halvklotet har kylts ner. TT hade tidigare en förklaring i GP om att värme på 50 grader c hade stigit upp i stratosfären och tryckt ner kylan över norra halvklotet!!! Allt beror på koldioxid, även kyla! Befriande att höra Tucker Carlsson på Fox News. https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-texas-green-new-deal-climate-catastrophe

 3. pekke

  Finns inga bevis för ökande eller minskande orkaner/cykloner de senaste 100, 500 eller 1 000 åren.
  I dag ser vi varje liten vädervirvel över haven tack vare satelliter.
  Förr visste man knappt om det varit storm över haven om de inte kom in över land eller inget fartyg rapporterat den.

  Så antalet stormar är inget vidare mått på klimatet eftersom vi inte vet hur många de var förr.

 4. P-A Johnsson

  Judith Curry kommenterar en rapport från AIR Worldwide i samma ämne:

  https://judithcurry.com/2021/02/15/assessment-of-climate-change-risk-to-the-insurance-sector/#more-26973

  Rapporten från AIR är baserad på utsläppsscenariot RCP8.5 vilket hon anser är orimligt högt. Vidare har AIR inte tagit hänsyn till ”Atlantic Multi-decadal Oscillation (AMO)”.

  Vilket RCP ligger till grund för tabellen i broschyren ovan? Allt verkar bli värre [+] med lite olika konfidens.

 5. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack!
  En av mina vänner beklagade sig över sonens lättvindiga förhållande till sin ekonomi eftersom han till och med betraktade hyran som oförutsedda utgifter. Det uttrycket tänker jag ofta på när media behandlar återkommande naturfenomen. Uppskattade de tre sista raderna!

 6. Sören+G

  I Vetenskapsradion i P1 handlade det om att dinosaurierna fanns 15 miljoner år tidigare på södra delen av superkontinenten Pangea än på norra delen. Men har inte kunnat förklara varför det tog så lång tid innan de spred sig över hela Pangea eftersom det var slättland och inga höga bergskedjor. Nu tycker man sig ha sett att de började spridas norrut i samband med att koldioxidhalten plötsligt sjönk kraftigt. Man drar slutsatsen att det tidigare var så varmt vid ekvatorn att de inte kunde passera där, men att det blev kallare i och med att koldioxidhalten sjönk.
  Men var det inte tvärtom: Koldioxidhalten sjönk därför att det blev kallare. Av vilken annan anledning kan koldioxidhalten plötsligt sjunka än att det blev kallare och haven absorberade mer koldioxid?

 7. Sören G #5

  Jag tyckte mest att inslaget var något att skratta åt. ”Alla vet” att varma perioder är bra för livet på jorden och kalla är dåliga. Men — hurra — något som möjligen kan ses som positivt med att koldioxidhalten sjönk samtidigt som det blev kallare. Det är självklart att det måste lyftas fram.

  (Jag blir påmind om tobakshatarnas enträgna men närmast fåfänga försök att påvisa negativa effekter av snus : )

 8. Fredrik

  Förra året kom den första vetenskapliga studien som påvisade att orkanerna hade ökat, Kossin et al 2020. Studien avrättas grundligt av William M Briggs.

  https://wmbriggs.com/post/34364/

  – Antalet orkaner har bara ökat på ett ställe i världen
  – Bara kategori 3 har ökat på ett ställe
  – Kategori 4 visar ingen förändring
  – Kategori 5 har minskat något
  Briggs har tvingat fram en rättelse. Det borde komma mer.

 9. Sören+G

  #6 #7
  Den viktigaste faktorn för klimatet och klimatförändringar bör väl vara kontinentaldriften. D.v.s. hur kontinerna är grupperade över Jorden. På en så stor landmassa som Pangea bör väl fuktighet ha svårt att nå de inre delarna som kan bli öken. Då kan ju dinosaurierna ha haft svårt att passera där. Kanske sträckte sig öknarna tidvis ut till kusterna beroende på det allmänna cirkulationsmönstret i atmosfären.

 10. BG

  # 2

  Slarvigt av GP. Ca 80 grader kall luft hade värmts up 50 grader. Det lär fortfarande ha varit minus 30.

 11. Björn

  BG [10]; Det som det egentligen handlar om och vilket har rapporterats om i flera dagstidningar, är följande: En händelse som kallas SSW (Sudden Stratospheric Warming), höjde temperaturen högt över Arktis med 50 grader, där temperaturen normalt är kring -80 grader. Uppvärmningen har då förändrat temperaturen från -80 till -30 grader.

 12. Sören G #9

  Du har alldeles rätt, jorden har varma perioder när det mesta av landet är nära hav. När det är stora landmassor, Pangea eller Gondwanaland blir det kallt.

  Däremot innebar öppningen av Drakepassagen för 40 miljoner år sedan att Antarktis omgavs den det sydliga havet som isolerade just Antarktis från ”restan av världen” vilket fick nedisningen där att komma igång.

  När sedan Panamasundet stängdes för 3 miljoner år sedan började nog nästa nedkylning den som vi nu befinner oss i.

  Jag vet inte när Indien nådde fram till Asien, men det bör också ha bidragit till den nuvarande köldperioden.

 13. jensen

  2
  Avslöjande program
  Pinsamt att höra hängivenheten hos Biden och Kerry. Speciellt tankarna om ökningen av arbetstillfällen. I Tyskland visar verkligheten på motsaten.
  Hur kommer allmänheten att uppfatta Green new deal? Speciellt i Texas.??

  Tack för länken.

 14. Rolf Mellberg

  Om kylan denna vinter.

  Nu är det snö i Athen och det var rekordkallt i norra Grekland nyss. Hård kyla på många håll denna vinter. Även i norra Amerika!

  Då kan det ju vara bra att påminna om att solen fortsätter att hålla sig väldigt lugn, se bara här:
  https://spaceweather.com/
  12 dagar i sträck utan solfläckar, vilket är mycket med tanke på att solfläcksminimum har passerat!

  Pågående solfläcksminimum har summerat 875 ”spotfree days” hittills och det är väldigt mycket. Kolla bara fjärde fliken på den här sidan:
  http://sidc.be/silso/spotless
  ….så ser man att det var över 100 år sen som det var ännu värre. ”Still counting”!

  Den takt med vilken antal fläckar ökar under innevarande år kan stå i korrelation med kommande års globala temperaturutveckling. Kanske kommer CO2-uppvärmning och ”lugna solens svalka” balansera varandra och temperaturen ligger still i 30 år? Skulle vara himla kul va?

  Svensmark och Zharkova lär har fjärilar i magen.

  Stay tuned folks.

 15. BG

  # 11

  SSW

  https://www.skybrary.aero/index.php/Sudden_Stratospheric_Warming_(SSW)#What_is_an_SSW.3F

 16. tty

  #6, 7, 9

  Nu är det i och för sig inte alls orimligt att klimatet kan ha hindrat sauropoderna att korsa ekvatorn i 15 miljoner år (det gäller nämligen specifikt sauropoder, inte dinosaurier i allmänhet, media har som vanligt rört till det). Sauropoder är alltså de välkända stora, långhalsade växtätande dinosaurierna.

  För att komma från det tempererade Argentina till det också tempererade Grönland måste de ju korsa två ökenzoner och mellanliggande regnskogsbälte. Och dessutom fanns det såvitt vi vet inga långa nord-sydliga bergskedjor i Pangaea under Norien, så troligen sträckte sig öken- respektive skogsbältena från kust till kust.

  Observera att nord-sydlig ”trafik” av organismer i Amerika och Afrika som regel följer Klippga Bergen/Sierrra Madre/Anderna, respektive den stora östafrikanska riften och dess flankerande högland. Bergsfaunan i Anderna i t ex Venezuela och Chile är därför mycket mera lika än låglandsfaunorna söder och norr om Amazonbäckenet.

  Att korsa två ”Sahara” (plus ett ”Amazon/Kongobäcken”) troligen utan tillgång till bergsmassiv med orografisk nederbörd eller någon motsvarighet till Nildalen är troligen inte lätt för jättestora växtätare med stort behov av någorlunda lättuggade växter.

  Men sedan hände ju något annat under mellersta Norien som verkar minst lika troligt som utlösande faktor som en eventuell minskning av pCO2, nämligen asteroidnedslaget i Lake Manicougan, det näst största nedslaget under fanerozoisk tid efter Chicxulub, och det enda, utom Chicxulub, som tycks ha orsakat ett signifikant utdöende:

  https://www.researchgate.net/publication/305075260_Bolide_impact_triggered_the_Late_Triassic_extinction_event_in_equatorial_Panthalassa

  Manicougan-nedslaget inträffade bara ungefär en miljon år innan de första sauropoderna dyker upp på Grönland. Det hade troligen mycket kraftig om också kortvarig effekt på klimatet och det bör mycket effektivt ha eliminerat både konkurrenter om födan och farliga predatorer i Nordvästra Pangaea.

 17. tty

  #2, 10, 11

  ”Slarvigt av GP. ”

  Lita aldrig på en sakuppgift i media, inte ens en enkel siffra, kolla alltid primärkällan.

  Sedan är det här med SSW (Sudden Stratospheric Warming) väldigt intressant, inte minst för att det är ett av ytterst få tillfällen då man med hög säkerhet kan göra en långtidsprognos. Så snart jag fick reda på att en SSW pågick i början av januari visste jag att det skulle bli en kall vinter över en stor del av norra halvklotet.

  Det märkligaste är dock att ingen egentligen förstår varför. Det finns flera teorier, och det är klart att ”the Arctic Vortex” är inblandat. Men det är inte ens klart om uppvärmningen i stratosfären är orsak eller verkan.

 18. jensen

  Synpunkter angående människans roll som klimat-diktator

  https://principia-scientific.com/the-challenge-for-the-climate-change-savants/

 19. Björn

  tty [17]; Ingenting uppstår naturligtvis utan orsak. Bakom denna uppvärmning finns en kedja av utlösande faktorer. Det handlar om ett komplext cirkulationsförlopp mellan ekvatorområdet och polerna och då främst i stratosfären. Något om detta i länken nedan. Har tidigare flaggat om detta med Brewer-Dobson cirkulation, BDC. Pågående försvagning i högenergetisk UV, vars våglängder filtreras ut i stratosfären, kan knappast gå spårlöst förbi.

  https://acp.copernicus.org/articles/19/5069/2019/acp-19-5069-2019.pdf

 20. tty

  #12

  ”Jag vet inte när Indien nådde fram till Asien, men det bör också ha bidragit till den nuvarande köldperioden.”

  Troligen under Paleocen eller tidigaste Eocen, men kollisionsprocessen var utdragen, Himalaya i sin nuvarande form är relativt ungt Miocen-Pliocen.