Öppen Tråd

 

sista gras klippning

Den sista gräsklippningen för säsongen. Efter, en på det hela taget, fin sommar. Här är veckans öppna tråd med fri debatt om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sedan flera år har franska statliga media framfört budskapet att klimat och miljö kan inte räddas under ett ”kapitalistiskt” system, vilket jag tidigare påpekat här på KU. Med kapitalism menas i Frankrike marknadsekonomi + arvet från upplysningstiden + individuell frihet. I går fredag sände France Inter, motsvarigheten till SR P1,ett program där journalisten och miljöaktivisten Hervé Kempf intervjuades med anledning av sin senaste bok med titeln “Le nucléaire n’est pas bon pour le climat” (Kärnenergi är inte bra för klimatet). Intervjuen, där programledaren och Kempf agerar i djupt samförstånd, är ett typiskt exempel på budskapet om att kapitalismen måste bort för att rädda mänskligheten. För den som hjälpligt förstår franska och är intresserad av hur det kan låta, talar Kempf från 00:00 – 13:50 och 18:10 – 21:00, varav 19:10 – 19:35 är mest intressant. Efter att ha nämnt titlarna på flera av Kempfs böcker frågar programledaren om inte en av lösningarna (på miljö-och klimatproblemen) är att byta ekonomiskt system. Kempf svarar: ”Det är inte en av lösningarna, utan det är lösningen.” Två av boktitlarna löd: ”Pour sauver la planète, sortez du capitalisme” (För att rädda planeten, bort från kapitalismen) och ”Que crève le capitalisme : Ce sera lui ou nous” (Att kapitalismen dör: Det blir den eller vi.) ”Que crève” är den imperativ.
  Det är ingen slump att Kempf intervjuades. Propagandan är upplagd så att en väl utvald person eller panel intervjuas eller utfrågas. Dessa nobodies blir talesmän för det budskap regeringen vill framföra. Kom också ihåg att franska statliga media håller sig med politiska kommissarier som ser till att ingen olämplig åsikt framförs. Det är sällan att de behöver ingripa. Programledarna vet vad som gäller och vad som är det rätta narrativet.

  Mot bakgrund av vad som står i stycket närmast ovan, blir för mig budskapet om att kapitalismen måste bort i högsta grad illavarslande. Speciellt som Frankrike är EU:s näst viktigaste land.

  https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/une-semaine-en-france/une-semaine-en-france-du-vendredi-07-octobre-2022-8101301

 2. foliehatt

  Redan innan Nobelveckan startade så var folket i media igång och med smackande läppar och tindrande ögon spekulera i vem som skulle tilldelas litteraturpriset. Och det fortsatte genom offentliggörandet av medicin eller fysiologipriset, fysikpriset och kemipriset, som visserligen uppmärksammades, men ganska pliktskyldigast.

  Det överväldigande största intresset låg dock kvar på de ännu inte avslöjade valet av litteraturpristagare. Men, vad har alla dessa litteraturpristagare egentligen gjort i livet? konstruerat någon bro? uppfunnit någon viktig kemisk metod? förklarat hur vårt immunsystem fungerar? eller något annat, på riktigt viktigt för mänskligheten?

  Nej, inget av ovan. Ändå är det detta pris som majoriteten av media går igång på. Samma media som har mycket starka åsikter om klimatförändringar, koldioxid och vilken enda väg som mänskligheten har att vandra.

  Detta är visserligen inte den enda fråga som kräver naturvetenskaplig träning och insikter för att man ska ha en chans att förstå den komplexitet som frågan innefattar, men kulturmännen och kvinnorna har inga som helst problem med att ha starka åsikter om viktiga frågor – ofta helt utan bildning i ämnet.

  Jag ser helst att den s.k. kultureliten håller sig till analyser av Strindbergs förhållande till hundar och annat som hålls för viktigt inom den sfären, så att de inte har tid att kolportera sina ur okunskap sprungna åsikter om komplexa frågor av naturvetenskaplig karaktär.

  Om inte konsekvenserna var så allvarliga så skulle situationen vara ganska humoristisk.

 3. Magma

  Vi har under åtta år haft en regeringskoalition som med naturvetenskaplig okunskap i det fördolda har saboterat ett av världens bästa elsystem. Samma regering tror att man få världens transportsystem att gå runt på slakteriavfall och begagnad frityrolja.
  Det enda som händer är att vi med vårt självdestruktiva beteende spelar Kina i händerna och indirekt stödjer dem att ta över kontrollen av den globala handeln.
  I vad ligger västvärldens behov av att ta på sig ledartröjan för att rasera det välstånd som våra fäder och mödrar med hårt arbete byggt upp, vad är det som får våra politiska företrädare att vilja backa in i framtiden – trots att vi vet att vi har svårt att skönja vad som händer bakom ryggen på oss.
  Det är klart att vi skall vara rädda om de naturtillgångar som vi har – olja likväl som litium – och det är heltokigt att elda olja för att få värme och el, just för att en av jordens bästa och energitätaste produkter bör sparas för transportsektorns behov.
  Vad är då det största hotet mot västvärlden och vårt välstånd?
  Tyvärr måste jag säga att det är vår egna politiska ledning som med klimathotsretorik och en strävan att beslutsfattande skall flyttas till grupperingar som den ”okunniga” (OBS ironi) allmänheten inte kan nå genom allmänna och ”odemokratiska” val (när väljaren inte förstår sitt eget bästa) val. Hur ofta hör vi inte våra våra politiker förklara obekväma och ovetenskapliga beslut med att ”det har EU beslutat” eller att ”det har FN beslutat” – dock skall vi vara medvetna om att det ofta är våra egna politiker som har drivit dessa frågor i sina ”kompisklubbar” EU eller FN, eftersom de inte själva vågar stå för besluten inför sina ”odemokratiska” väljare.
  Tiden är ur led …

  kommentaren modererad

 4. jax

  Det är uppenbart att vi nu går igenom ett paradigmskifte när det gäller offentlig upphandling. Efter att tidigare bara ha fokuserat på lägsta pris, och vi alla vet ju hur väl detta fungerat, fokuserar man nu på största ”hållbarhet” och lägsta klimatpåverkan. Plötsligt är kostnaden sekundär.

  Vad hållbarhet är, är fortfarande rätt höljt i dunkel. Prova googla hållbara strumpor t.ex. och du får veta allt om etik och sociala villkor men inte om de faktiskt håller, vilket ju kanske är det viktigaste. Numera skys inga kostnader bara produkterna/tjänsterna utger sig för att vara hållbara och klimatsmarta. Lärde man sig inget under tidigare år, då man såg hur dyrt och dåligt det blev att välja det billigaste alternativet? Om några år kommer vi att sitta där med en massa ”hållbara” satsningar som inte fungerar och måste bytas ut. Problemet är bara att då har vi inga pengar kvar.

 5. Ivar Andersson

  Den rödgröna regeringen som så sent som för fyra år sedan drev på för en skrotningspremie för gamla vedspisar är talande för inställningen som har rått. Nu är däremot en egen eldstad en försäkring mot skenande elpriser eller strömavbrott. Och viktigast av allt är kanske ett välfyllt vedförråd, precis som det var förr.
  Den sittande regeringens energipolitik kollapsade inom 4 år. Hållbarheten var urusel.

 6. Lasse

  Jag försökte förstå varför politiker inte förstår att vindkraft är fel väg.
  Förstår de inte eller vill de inte förstå?
  Om jag skall förklara det för en treåring så kanske de kan hänga med-lånar byggklossarna.
  Tänk behovet som en liggande lång kloss.
  Tänk vindkraften som en betydligt kortare kloss.
  Hur högt skall man bygga den för att den del som ligger utanför vindens lilla kloss skall täckas?
  (Treåringen bygger ivrigt)
  Det går inte så bra!
  Treåringen river tornet och inser att det inte går med rådande förutsättningar.
  (Kollade med förra årets vindkraftssifror)
  Vinden gav 34 TWh med en installerad effekt av 12 GW dvs 32% tillgänglighet om man tänker fyrkantigt 😉

  68% skall täckas med annat hur högt torn man än bygger!

 7. Ivar Andersson

  Elkrisen tvingar hundratals kyrkor att stänga. Höga elpriser tvingar kyrkor att bomma igen under vinterhalvåret – framför allt i söder.
  Göteborgs Posten

 8. Gunnar Strandell

  ”Det är värre än vi trodde”
  Så låter det då och då. Senast i onsdags och det ger mig anledning till att söka hjälp med att förstå logiken.

  Satellitmätningar visar att stater rapporterar lägre utsläpp till IPCC än de verkliga. Skillnaden är ca 20%.

  Forskaren menar då att katastrofen närmar sig fortare än man tidigare trott.

  Jag menar att om rapporterade utsläpp och uppvärmning varit i harmoni måste känsligheten varit 20% för hög och katastrofen skjuts fram ännu en gång.

  Dock finns en brasklapp. Utsläpp från naturliga källor är också högre än man trott. Mer pengar till forskning samt fler och bättre satelliter är lösningen.

  Jag tvivlar på att utpekande av stater som fuskar kommer att rädda klimatet, men jag räknar förstås med att vi slipper en värld där Kinas ideologi och styrelseskick tagit över.

  Bättre kartläggning av alla utsläpp har jag inget emot, bara man fortsätter rapporteringen och inte lägger av som skett med ozonhålet. 🙁

 9. foliehatt

  Gunnar Strandell, #8,
  det betyder också att IPCCs sammanfattning av systemet jordens kolflöden är fel, då vi kan sätta rimligt stor tillit till att mätningarna av CO₂-halten i atmosfären är korrekta.
  Det ger i sin tur ytterligare anledning att undra över hur mycket mer i publikationerna från dem som väsentligen vidare osäkerhetsgränser än det som de själva hävdar.

 10. UWB

  Aftonbladet har ju, som diskuterats tidigare här, besökt Tyskland och dess nyvakna intresse för kolkraft. Detta för att kompensera både för utebliven gas, vind, sol och kärnkraft.

  Samtidigt, i många debatter, förs frågan om energilagring fram, men det verkar inte vara mycket verkstad där. Om det nu vore så bra och billigt som förespråkas, varför fanns de inte på plats nu och ersatte kolkraften.

  Svaret är nog givet, det är varken bra eller billigt. Eller har jag missat något.

 11. UWB

  # 1 och 2
  Jag brukar följa ledare och debatter i GP, då de har givit läsaren möjligheten att kommentera det som skrivits.

  Direkt efter valet och tre på varandra följande dagar hade tre av deras kulturpersonligheter krönikor som i princip och i mycket hårda ordalag, typ ”brundiarre ” och liknande uttryckte sin besvikelse att sittande regering inte fick fortsätta och hur hemskt allra kommer att bli nu.

  Naturligtvisbutan möjlighet till kommentering. Det visar igen att med en kulturstämpel kan och har man åsikter om allt, speciellt utanför sitt specialistområde. Och kan göra det oemotsagd.

 12. Göran J

  Har en liten fundering kring det som professor Jan Blomgren presenterat i många inlägg i energidebatten.

  Jan påpekar att det behövs stora generatorer som bas för att få ett fungerande elsystem.
  Dessa stora generatorer finns i dagens kärnkraftverk, vattenkraften och andra stora kraftverk.

  Hur ser framtiden då ut för SMR (Små mudulära Reaktorer). Har den typen av kraftverk tillräckligt stor svängmassa som kan klassas som ”användbara kärnkraftverk”. Eller bör vi i Sverige även satsa på uppbyggnad av stora Kärnkraftverk?
  Eller kanske bygga många SMR som samarbeter och kan ersätta de stora kärnkraftverken.

 13. pa

  Det råder klimatkris, men p.g.a för låg halt av CO2. Med en halt på runt 600ppm blomstrar klimatet och energibehoven täcks bättre p.g.a ökad effekt av fotosyntes. Det vore hållbart.

 14. Sigge

  #5 Ivar Andersson

  Det var inget regeringsbeslut att ”förbjuda” vedspisar.

  Det var en uppdatering i BBR (Boverkets Byggregler) som ställde ett generellt krav att alla nyinstallationer av pannor, kaminer, vedspisar m m skulle vara miljögodkända. Det fanns undantag för öppna spisar och kakelugnar. Tidigare hade det kravet bara gällt tätorter och inte på landsbygden, men nu skulle det gälla hela landet.

  När ändringen i BBR var genomförd så blev det protester inte minst från miljörörelsen som inte kunde förstå att det fanns undantag för öppna spisar men att det var förbjudet att återanvända en vedspis som är i bra skick.

  Tester som utförts på gamla vedspisar som visar att de normalt klarar miljökraven och det gjorde att det numera är tillåtet att återanvända gamla vedspisar även om de inte är miljögodkända.

  Utredningen om att godkänna återanvändning av vedspisar bekostades till stor del av organisationer som är närstående centerpartiet. Ett annat sätt att uttrycka det på är att det var ett lobbyarbete från centerpartiet med närstående organisationer.

  Det har aldrig varit förbjudet att installera nya vedspisar som är miljögodkända och det har aldrig varit förbjudet att använda gamla vedspisar som var installerade innan BBR-reglerna började gälla.

 15. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Varför klippa gräs när det finns getter? Ett grönt och naturnära alternativ!

 16. Brutus

  #15 Tege : För att en sådan utvecklingsfientlighet gör att vi alla riskerar att få bita i gräset. Getsetet kan dock flyga litet mindre. De kan ragga lokalt.

 17. Sven M Nilsson

  När jag forskade på CTH på 50-60 talet så var rumstemperaturen i läroböckerna 18°C. Under hela kriget och många år därefter var rumstemperaturen 16-18° C. Vi hade tjocka kläder på oss inomhus på vintern. Och det var faktiskt några väldigt kalla vintrar.
  Nu är rumstemperaturen 22-23°C! Nu talar man om att spara 5% av elförbrukningen genom att sänk 1°C. Varför inte sänka 4-5°C och spara 20-25%? Det är bara en tröja och filt mer som behövs.
  Det vore väl en bra och enkel metod för att lösa energikrisen?

 18. Lasse

  Läser i dagens tidning:
  Årets Champagne skörd är god.
  Druvorna söta på grund av solen. Nämen va bra!
  Katastrofvärmen i Frankrike skadar inte druvorna!

  Priset på spannmål går ner efter skörden.
  https://www.boerse-frankfurt.de/commodity/weizenpreis

  I SVT kunde man även höra att Afrikas befolkning lever allt längre. Ökat med 10 år på 2000 talet!

  Klimatkrisen drabbar oss inte så hårt!

  I morgon är det Tacksägelsedagen!
  Tänk på det! Vi har en hel del att glädjas åt!
  Inte minst en god Champagneskörd!

 19. Mats O

  Nu har jag drabbats av en ukas om att sortera mitt matavfall och jag väntar på en ny brun tunna. Papperspåsar skall användas så att råttorna inte får förstoppning. Vi borde organisera oss så att vi kan tvinga fram folkomröstningar. Borde gå med hjälp av bankid. Det år otroligt vad dom kan hitta på. Ingen konsekvens analys.

 20. L

  Ett sätt att spara el kan ju vara att förbjuda elbilar under vintern.

 21. UWB

  Ständigt denna Energiewende och dess konsekvenser.
  Förvånande att tyskarna får komma med så mycket kritik i sosse Aftonbladet, eller är det ratificerat från högre ort?

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ab7KjL/konkursvag-hotar-tyskland-kan-radera-ut-medelklassen

 22. Brutus

  #21 UWB : Gardering på slutet. Klimathotsnarrativet behålles under rubriken fakta:
  FAKTA
  * Vår kontinent står inför dubbla hot – kanske den största utmaningen i modern tid.
  * På kort sikt riskerar Putins energikrig att rasera Europas välstånd.
  * Samtidigt hotar koldioxidutsläppen hela mänskligheten.
  Lösningen på de två problemen står ofta i direkt konflikt med varandra.

  Putins krig : Ja, men Merkel och de gröna bäddade för katastrofen
  Hot mot hela mänskligheten : Högst tveksamt.

 23. Lars Thorén

  #7
  ”Elkrisen tvingar hundratals kyrkor att stänga.” Det behövs väl inte. Låt de klimathotsreligiösa ha sina sammankomster där istället där de kan predika sänkningar av inomhustemperaturen, jordens undergång och ett i övrigt asketiskt leverne. Högmässan kan handla om den kommande utplåningen om 7 år, 32, dagar och 3 timmar. Allt enligt helgonet Greta och översteprästen Rockström. Vi behöver ju inte brinna i helvetet vi som är oliktänkande eftersom skärselden blir på jorden pga av extrema klimatkatastrofer om inte inkvisitionen lyckas utrota oss. Jackelén kan säkert bidra med kunskap om ritualerna.

 24. Paul Håkansson

  Inte en krona ska Sverige skänka till denna totalitära Marxist-Leninistiska organisation. From nu ska det vara ett totalstopp.

  FN:s chef för global kommunikation, Melissa Fleming meddelade i förra veckan att FN ingått partnerskap med flera stora tech-företag i syfte att ”bekämpa desinformation” om covid-19 och klimatförändringar. Ett av företagen är Google i vars sökmotor träffar nu ska sorteras med utgångspunkten att ”FN äger vetenskapen”. Rön om covid och klimat som avviker från FN:s ”absoluta sanningar” ska inte visas i sökresultaten……..forts.

  https://samnytt.se/fn-och-google-i-gemensam-paverkanskampanj-vi-ager-vetenskapen/

 25. Lars Kamél

  Kapitalism och marknadsekonomi har bidragit till att miljarder människor har lyfts ur fattigdom och att svälten sjönk till en rekordlåg nivå, även om det har skett bakslag de senaste åren. Ändå förtalas de ständigt av vänstern, som vill ha bort dem. Det som pågår i Frankrike är allvarligt.
  Om utsläppen av koldioxid, från människor och natur, är högre än vad man tidigare har trott, måste också upptagen vara större än vad man tidigare har trott. Mätningarna av koldioxidhalter är ändå ganska noggranna och säkra.

 26. Ivar Andersson

  #14 Sigge
  Boverket och miljörörelsen är finansierade av regeringen dvs dess förlängda arm.
  Regeringen och EU trodde att sol och vind kunde ersätta kol- och kärnkraft. Verkligheten visar att vi behöver vedspisar mm för att slippa frysa när elen stängs ner och gasen blir orimligt dyr. Industrin kan tyvärr inte använda ved i sina processer utan behöver el och kol. Utan kol måste stålverken stänga omedelbart.

 27. Daniel Wiklund

  Melissa Fleming anser att FN ”äger vetenskapen”. Hon har drabbats av storhetsvansinne. Läser just nu boken ”Jag älskar er dock alla”. Om ”Stasichefen Erich Mielke och DDR-s undergång”. Melissa Fleming hade passat bra i Stasi. DDR finns inte längre. Men Stasis arbetsmetoder ( som hade KGB som förebild) finns tyvärr kvar. Sverige var det land utanför DDR som hade flest Stasispioner. Deras verksamhet ( finns i SÄPO-s arkiv) är hemligstämplat i 75 år.

 28. Brutus

  #27 D W : Intressant med hemlighetsstämpeln. DDR upphörde 1990. 2065 torde merparten av besökare på detta forum vara aska. Hade för oss säkert varit intressant att få veta vilka politiker, som var enrollerade/köpta av DDR. Kunde gjort förståelsen av efterkrigstiden väsentligt bättre. Kan inte en borgerlig regering upphäva sekretessen?

 29. #19 Mats O

  Man kräver papperspåsar av arbetsmiljöskäl. Plastpåsar är mer klimatvänliga än papperspåsar (förutsatt att man använt dem två gånger. Hem från butikeo och därefter som avfallspåse.)

  Problemet är plastens styrka och seghet. Matarskruvarna som används på kraftvärmeverket får ”förstoppning” av plastpåsarna och det är ett uppenbart arbetsmiljöproblem att med jämna mellanrum rensa bort plasten i den gegga av avfall som bildas i matarskruvarna. Plasten fastnar och fyller annars skruvarna så småningom.

  Papper, som gärna blir fuktigt ger inga problem. Att bygga om anläggningarna så att dom tål plastpåsar är en annan möjlighet. Min informatiomn härrör från Uppsala. Här i Eskilstuna där jag bor sorterar vi fortfarande avfallet i plastpåsar. Olika färger för olika sorters avfall.

 30. Ann Löfving-Henriksson

  #1 Lars, tack för mycket intressant och skrämmande info. Men kan verkligen undra vart vår ”fria” värld är på väg.

 31. # Ann Löfving-Henriksson 30 #

  Inget att tacka för, men nu blir det inte fler notiser från Frankrike på ett bra tag. Jag ska bygga ett hus några mil norr om Bordeaux och strax efter ett till 10 mil norr om Nice.

  För den som förstår franska och lider av lågt blodtryck, finns det på France Inter flera återkommande bodtryckshöjande program att lyssna på. T.ex: CO² mon amour eller La terre au carré. Aurélien Barrau är en regelbunden gäst på La terre au carré. Han är astrofysiker och extrem klimatalarmist.

  https://www.google.fr/search?q=france+inter+la+terre+au+carr%C3%A9+aur%C3%A9lien+barrau&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTvciZr9H6AhXaxCkDHcjzAxwQ2-cCegQIABAA&oq=france+inter+la+terre+au+carr%C3%A9&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgUIABCABDIHCAAQgAQQGDIHCAAQgAQQGFAAWABgpjZoAHAAeACAAUSIAUSSAQExmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=rs9BY9OuBdqJp8kPyOeP4AE&bih=561&biw=1251&hl=fr

 32. Lars-Eric Bjerke

  #12 Göran J
  ”Hur ser framtiden då ut för SMR (Små mudulära Reaktorer). Har den typen av kraftverk tillräckligt stor svängmassa som kan klassas som ”användbara kärnkraftverk”. Eller bör vi i Sverige även satsa på uppbyggnad av stora Kärnkraftverk?”

  De flesta SMR är inte så små utan på ca 300 MW. Det är ungefär som ett block i Karlshamn eller Stenungsund. Generatorerna i SMR ger svängmassa och kan producera reaktiv effekt. Enligt min uppfattning är kärnkraft gen 3+, som t.ex. Westinghouse AP 1000 billigare, moduliserad, inherent säker, beprövad och billigare än SMR.

 33. Johan, Uppsala

  #29
  Det stämmer inte riktigt. Matavfall har samlats in i plastpåse från Uppsalas hushåll sedan mitten av 90-talet, först till kompostering vid Hovgårdens Avfallsanläggning och sedan 05-06 till biogasproduktion vid Kungsängen. Plastpåsarna revs upp mekaniskt och sedan sorterades påse från innehåll i en roterande trumsikt. Plastrejektet har gått till förbränning. Orsaken att man sedan några år bytt till papperspåse är dels att det följer med uppemot 5% matavfall i plastrejektet och dels att det hamnar en del plast i matavfallet som går in i rötkammaren. Det passerar en kvarn på vägen där större plastrester kan ställa till problem men det mesta mals ner vilket då i slutändan åker med genom processen och i slutändan hamnar på åkermark som mikroplast när biogödseln sprids.
  Med papperspåse tas alltså mer insamlat matavfall till vara i processen, mindre rejekt behöver gå till förbränning och man slipper merparten av mikroplaster i biogödseln.

 34. Johan, Uppsala

  #29
  Det stämmer inte riktigt. Matavfall har samlats in i plastpåse från Uppsalas hushåll sedan mitten av 90-talet, först till kompostering vid Hovgårdens Avfallsanläggning och sedan 05-06 till biogasproduktion vid Kungsängen. Plastpåsarna revs upp mekaniskt och sedan sorterades påse från innehåll i en roterande trumsikt. Plastrejektet har gått till förbränning. Orsaken att man sedan några år bytt till papperspåse är dels att det följer med uppemot 5% matavfall i plastrejektet och dels att det hamnar en del plast i matavfallet som går in i rötkammaren. Det passerar en kvarn på vägen där större plastrester kan ställa till problem men det mesta mals ner vilket då i slutändan åker med genom processen och i slutändan hamnar på åkermark som mikroplast när biogödseln sprids.
  Med papperspåse tas alltså mer insamlat matavfall till vara i processen, mindre rejekt behöver gå till förbränning och man slipper merparten av mikroplaster i biogödseln.
  Anledningen att man inte väljer ”biopåsar” av nedbrytbar plast är att de har den oönskade egenskapen att bli sega i kontakt med fukt och inte gå sönder i påsrivaren utan bli som långa rep, ungefär som ett par nylonstrumpbyxor, och linda sig runt utrustning, pumpar mm.

 35. Johan, Uppsala

  #33 & 34
  Ursäkta den dubbla postningen. Jag fick ett felmeddelande att den första inte lades upp. #33 kan med fördel tas bort av Moderator.

 36. Ivar Andersson

  Glädjande nyhet för oss som tycker att vindkraftverk är en förorening i naturen.
  ”Det mojnar i vindkraftsbranschen, även om det just nu byggs för fullt. –Men det fylls inte på, det är det som är problemet. Påsen är nästan tom, säger Tomas Hallberg på Svensk Vindenergi.”

 37. Sigge

  Ivar Andersson #26

  Det jag skrev i #14 handlade om ”vedspisförbudet” och hur det togs bort.

 38. Paul Håkansson

  Henrik Jönsson är som vanligt genial.

  RÄDDA JOURNALISMEN – Grindvakter och angripare

  Medierna beskriver verkligheten, och den som släpps fram i media påverkar hur verkligheten uppfattas.

  Hur reagerar det journalistiska etablissemanget när oönskade röster ges medialt utrymme? Behöver journalismen räddas från dessa oönskade perspektiv — eller är det somliga journalister som blivit rädda att deras egna perspektiv inte längre önskas?

  Dessa frågor tar jag upp i veckans video RÄDDA JOURNALISMEN.

  https://www.youtube.com/watch?v=HCqq49gj5JE&ab_channel=HenrikJ%C3%B6nsson

 39. Paul Håkansson

  Numera är Riksbanken tydligen klimatexperter. Man frågar sig givetvis vem är det som fattat detta beslut men tydligen råder härdsmälta även här..

  ”Eftersom varken Ilija Invest AB, Intea Fastigheter AB och Svensk FastighetsFinansiering AB redovisar sina årliga direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser togs de bort vid septemberuppdateringen av listan över företag vars obligationer Riksbanken kan köpa”, uppger Lundberg.

  https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/10/10/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-riksbanken-forklarar-varfor-sbb-inte-langre-ar-pa-listan-over-kopbara-obligationer.html