Drill, Europe, Drill … or sink!

drill

Här är ett pressmeddelande från Net Zero Watch;

London, 7 oktober – Medan Europa står inför sin värsta energikris i mannaminne har Net Zero Watch varnat ministrar och parlamentsledamöter i London och Bryssel för att de har ett val mellan att utnyttja Europas orörda fossila bränsleresurser eller en oundviklig nedflyttning av kontinenten till andra klassens världsmakt.

Det är ett verkligt bekymmer att de flesta parlamentsledamöter och ministrar fortfarande motsätter sig borrningar efter gas och olja i europeiska vatten och i Nordsjön, och ännu viktigare, fortfarande avvisar utforskning av skiffergas, vilket blockerar en viktig energiresurs för Europas och Storbritanniens framtid.

Europas fossila bränsleresurser är föremål för en ny artikel som publiceras idag av Net Zero Watch. https://www.netzerowatch.com/content/uploads/2022/10/Europe-Fossil-Fuel-Resources.pdf  Artikeln kartlägger omfattningen av resurser och drar slutsatsen att de är tillräckligt stora för att göra en betydande skillnad för både pris och energisäkerhet, vilket öppnar vägen för en säkrare framtid.

Europas energiresurser är långt ifrån triviala, med kolreserver som uppgår till nästan 13 % av den globala totalen, tillräckligt för att stödja nuvarande produktionsnivåer i nästan 300 år.

Enligt Europeiska kommissionen uppgår tekniskt utvinningsbara skiffergasresurser i Europa till cirka 14 miljarder kubikmeter, mellan fyra och fem gånger större än de bevisade naturgasreserverna. Med andra ord skulle skiffergas vara tillräckligt för att stödja nuvarande nivåer av europeisk gasproduktion i mer än 50 år.

2014 drog Europeiska kommissionen slutsatsen att ”de producerade volymerna inte kommer att göra Europa självförsörjande på gas, utan kan bidra till att sänka priserna”. Den slutsatsen är uppenbarligen korrekt och gäller med lika kraft för kol, olja och konventionella naturgasresurser.

Dr John Constable, rapportens författare, säger:

”Europas fossila bränsleresurser kommer inte att leverera självförsörjning – för det behöver vi kärnenergi – men de stärker vår energisäkerhet och främjar det ekonomiska välstånd som vi behöver för att gå mot en kärnkraftsframtid med hög energi.”

”Det är alarmerande att det fortfarande finns parlamentariker som tror att mer förnybar energi är lösningen, när detta bara kommer att fördjupa den nuvarande krisen och göra återhämtningen ännu svårare. Endast den fysiskt överlägsna energin från fossila bränslen kan hjälpa oss i detta desperat situation.”

Översättning:

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars W

  Man får ju innerligt hoppas och tror att förnuftet kommer tillbaka i energipolitiken.
  Och att klimathotsentusiasterna får något annat att intressera sig för 😬

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Först ett riktigt Fredspris med en väl formulerad motivering från Oslo trots att delar av svensk media talat om att det var dags för Greta och nu denna okynniga och inte särskilt politisk korrekta uppmaning.
  Det finns trots allt ett visst hopp om framtiden!
  En dag att minnas!

 3. UWB

  Mycket talar för att den gröna vågen avtar, för att klara energi och ekonomi är enda lösningen att fortsätta med fossila bränslen och – fortsätta utvecklingen av kärnkraft.

  Sverige tjatar hela tiden om att vara en föregångsland och här finns chansen. Vi hade ett elsystem som var överlägset de flesta andra länder och vi kan skapa ett som är ännu bättre.

  Varför inte ta på sig ledartröjan i att utveckla fjärde generationens kärnkraft, både med avseende på burners (att använda använt kärnbränsle kompletterat med torium) och breeders (att skapa kärnbränsle som traditionella kärnkraftverk kan använda sig av).

  Det, om något, skulle göra Sverige till en förebild och kanske till och med en exportframgång. Liera Blykalla med Seaborg Technologies och Copenhagen Atomics) och inom tio år kan det första systemet vara på plats. Se bara till att MP hålls borta från agendan, även om i teorin det skulle vara dem som drev fram detta.

  Sverige har mycket stora tillgångar av uran och Norge mycket stora tillgångar av torium. Danmark har spetskompetens som kan användas och Finland är positivt inställda till kärnkraft och tittar själva på SMR. Vi kan göra detta till en Nordisk lösning.

 4. Ann L-H,

  Ja, det var ett välmotiverat fredspris den här gången. Tyvärr drog norrmännen ned prisets värde när de gav det till IPCC och Al Gore 2007. Det var väl ett absolut bottenrekord för fredspriset. Att dokumentera Putins aggression och brott mot mänskliga rättigheter mot Ukraina i krig har definitivt med fredsarbetet att göra – till skillnad mot klimatet.

 5. Björn

  Det är inte de fossila energitillgångar som vi har, som skall ignoreras, utan det är de politiker som inte förstår att de europeiska tillgångar som vi förfogar över, är nödvändiga att utnyttjas i en övergångsperiod innan kärnenergin helt kan bära energibehovet.

  ”Grön energi” och ”grön ekonomi”, är fantasifoster som formats i ideologiskt skolade hjärnor. Verkliga behov kan bara förstås i en mix av naturvetenskap och ekonomi, där fokus är en optimering av marknadskrafterna, för att behålla och utveckla levnadsstandarden.

 6. Karl Eider

  #4 Ingemar

  Nåja, fredspriset har väl genom tiderna varit ganska skandalomsusat vid flera tillfällen. Där både Hitler och Stalin varit nominerade.

  https://varldenshistoria.se/vetenskap/manga-skandaler-i-nobelprisets-historia

 7. Enough

  Det måste förmodligen bankas in i den breda allmänheten ( helt ignoranta i naturvetenskap/teknik) att vi inte plötsligt kan ta bort den energi som fört oss till detta utvecklingsläge utan mycket svåra, kanske katastrofala följder. Att vi ”bara” naggat i kanten än så länge, med de direkta konsekvenser som kommit och är på väg ( industrinedrustning), borde gå att få de flesta att inse realiteterna: ska vi på något sätt vara med och påverka kommande utseende av samhällen, kan vi inte börja med att sparka undan benen på det existerande. Egentligen en mycket enkel analys, som knappast alarmister har ”tid” med, det är alltid bara 5 eller 10 år kvar till katastrofen, har det tutats ut de senaste 50 åren….

 8. # Ann Löfving-Henriksson 2 #

  Ja, men å andra sidan gavs litteraturpriset till franska Annie Ernaux, kvinna, medioker, kommunist, extrem feminist och naturligtvis klimatalarmist. Detta medan t.ex Michel Houellebecq naturligtvis förbegicks. Han är inget av det ovan nämnda.

 9. Ann Löfving-Henriksson

  # Lars, tack för upplysningen. På grund av ”kulturelitens” översvallande glädje över valet, inte minst för att en del av hennes böcker var översatta till svenska så att hennes alster var tillgängliga att debattera kring för alla, tappade jag det lilla intresse jag möjligen hade för denna pristagare. Och! Vad man sedan har koncentrerat diskussionen kring gör inte saken bättre.

 10. Göran

  Fler bottennapp i fredspriset:

  Barack Obama – som startade flera krig
  EU – som just nu arbetar för fullt för att dra igång ett 3:e världskrig

 11. Gabriel Oxenstierna

  8,9

  När ett land och språk fått priset tar det ett tag innan det blir dess tur igen.

  Det var väl så att man gav priset till Annie Ernaux för att SLIPPA ge det till den kontroversielle, men betydande författaren Houellebecq.

 12. Bjarne Bisballe

  14 miljarder – skal det ikke være 14.000 miljarder?

 13. Katarina

  #1 Kanske detta blir deras nya, från klimathot till vattenbristhot… https://www.expressen.se/tv/nyheter/experten-varnar-for-vattenbrist-i-sverige/

 14. Ivar Andersson

  Det är klimatpolitiken som orsakat energibristen och inte Putin. Klimatpolitiken gör att kol och olja inte får användas och gas får inte utvinnas. Sol och vind kan inte ersätta utan har gjort EU beroende av importerad gas. Den ryska gasen var billig men nu är den importerade gasen dyr. EU har på egen hand orsakat dagens energiproblem.

 15. Thorleif

  #14 Ivar A

  Instämmer helt. Det borde vara uppenbart för alla. Sedan borde fler här sätta sig in i utrikespolitiken men även tysk näringspolitik.

  Efter Sovjets fall (kommunismen) och Rysslands erbjudande att släppa Östtyskland (och klippa Warszawa-pakten) för återförening (mot att Nato inte skulle expandera) såg tyskarna det som en framtids-möjlighet att inleda samarbete med Ryssland om industriutveckling. Tysk export inkl teknologi.

  Vid den tiden såg man förstås inga nya militära och politiska hot vid horisonten då t.o.m USA erbjöd det som kallades Partnerskap för Fred med Ryssland. Ryssland kunde dock inte erbjuda så mycket annat i utbyte utöver råvaror inkl energi. Som köpare behöver man för handelsbalans och valutan även exportera från Ryssland till ”Nya Europa”. Att energi är en nationell säkerhets-faktor ”glömdes” bort (precis som i Sverige och senare i EU mht nya miljöregler). USA motarbetade från början Tysklands närmande till Ryssland och särskilt efter att USA och ett antal ryska oligarker misslyckats i kuppen mot Yeltsin (utpressning via ett stort IMF-lån som försvann) att själva ta över Rysslands råvaru-tillgångar. Yeltsin tog in Putin för att rädda landet.