Öppen Tråd

ekorre vinter

SMHI: ”I söndags den 10 november uppmättes -34,5° i Nikkaluokta. Det putsades ytterligare under natten mot måndag till -34,6°, vilket är säsongens hittills lägsta temperatur. Det låter kallt med nästan 35 minusgrader så här tidigt som vid Mårtensafton. Det är det också som statistiken visar. … Det finns tre exempel på att 30 minusgrader eller lägre uppmätts redan i oktober månad. Det skedde år 1968, 1896 och 1880.”

Ja, denna globala uppvärmning ställer verkligen till det när mer global uppvärmning ger tidig vinter. Vi får trösta oss med veckans öppna tråd om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. jensen

  Karlskrona kommun rejält lurade

  https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige/karlskrona-rustar-f%C3%B6r-meterh%C3%B6jda-havsniv%C3%A5er-1.20203946

  https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vu%2bPI2iR&id=D95FB99FCCE18FD1BA6BB948055FFA3CCC4230A9&thid=OIP.vu-PI2iRXD5nKQR6y-RwvQHaE7&mediaurl=https%3a%2f%2fpetterssonorg.files.wordpress.com%2f2017%2f01%2fhavsnivc3a5.png&exph=425&expw=638&q=havsniv%c3%a5+karlskrona&simid=608040258845411431&selectedIndex=0&qpvt=havsniv%c3%a5+karlskrona&ajaxhist=0

 2. Isidor

  Jag har funderat över det här med havsvattennivåer, att alla fasta pleglar visar helt linjär ökning och skillnaden i ökningstakt mot satellitmätningar. Kan alla ha rätt samtidigt?
  De linjära plegelmätningarna antyder ingen ökning i avsmältning a la de alarmistiska ”det går allt fortare” . Men hur är det med havsbottnen? Om en större vattenmängd hamnar i havet p.g.a. smältning borde bottnarna pressas ner och landmassan upp? Då skulle pleglarna ändå kunna visa linjär utveckling samtidigt som vattenytan är längre från jordens medelpunkt och faktiskt stiga snabbare som satellitmätningar antyder. Kan alla ha rätt samtidigt? Men att det inte utgör grund för alarmistisk oro. Jag skulle vara särskilt intresserad av om tty kunde belysa mitt spånande med lite vetenskaplig kunskap (som inte jag alls besityer)

 3. Kenneth Mikaelsson

  Jo de har väl en såndära beläst jeppe på kommunhuset väl bevandrad i agenda 2030 sk hållbar utveckling… alltså en riktig myndighets aktivist… Dessa kommer dock inom kort benämnas landsförrädare och få samma behandling som rabiata hundar….

 4. Lasse

  #1 jensen
  Detta pågår runt om i vår värld.
  I ett utbyte med en av dem som borde visa oss sanningen så fick jag veta att havsnivån varierar periodiskt (fram till nu?)och att det är svårt att förutse framtiden. Ändå gör vi det baserat på modeller.
  I veckans Klotet så visade de på problem med att havet kommer högre upp på stränder i Samoa och Fiji.
  Samt att Venedig översvämmades.
  Här hade en professor kunnat göra nytta!
  Detta sker utan CO2 hjälp. Men viljan att få en hel generation skämmas för alla framsteg tidigare generationer givit dem är enorm. Sanningen offras.
  En liknande syn som finns i denna video från Tony Heller-som kallas förnekare av motståndarna.
  https://realclimatescience.com/2019/11/climate-central-drowning-in-fraud/

 5. Lasse

  https://follow.mosaic-expedition.org/
  -6 grader bara för dem på expeditionen-rejält varmt!
  Lågtryck pumpar in luft från öppet hav.
  Kylan har förflyttats till landområdena runt Arktis:
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-17.48,80.56,721/loc=49.791,87.673

 6. Ingemar Nordin

  Problemet med SMHI är ju att de fått en ny dator som de kan leka med. Den konstruerar nya skrämmande uppvärmningar i framtiden med en miniminivå på 2,4 grader och en trolig uppvärmning på 4 grader till 2100. ”Det är värre än vad vi trott” säger SMHI-forskarna glatt.

  Häromveckan var de ute och vilseledde kommunerna med en ökande frekvens av kraftiga skyfall – i framtiden.

  https://www.klimatupplysningen.se/2019/10/27/smhi-vilseleder-kommunerna-med-sina-alarmistiska-budskap/

  Klimatsans har tagit upp larmen om havnivåhöjningar, fast alla data pekar på en sänkning.
  https://klimatsans.com/2019/11/15/smhi-fabulerar-om-havet/

  Kommunerna borde verkligen sätta stopp för SMHIs lurendrejerier.

 7. Att det är kallt är ju helt naturligt. Vi är ju på väg in i ett solfläcksminima

 8. LarsF

  #6 – man kan nog säga att folkningen i snitt har högre IQ än politiker i snitt – därav besluten vi kan se.

 9. jensen

  Inte nog med att Karlskrona kommun blivit itutade myter, förmodligen har de även blivit bedragna på en massa skattepengar för den falska informationen . Den utgiftsposten skulle vara intressant att få kännedom om. Leksaken måste ju betalas på något sätt.
  I USA har man genomfört ” Gallupundersökning” om hur stor andel av meteorologerna ansluter sig till IPCC´s gissningar. Vad jag minnes, knappt hälften.
  Det skulle vara intressant med motsvarande objektiv, oberoende, anonym undersökning beträffande medarbetarna inom SMHI. Hur många ansluter sig till fantasierna och hur många till verkligheten.

 10. Ingemar Nordin

  LarsF #8,

  Jag tror inte att det hänger på IQ. Snarare handlar det om omdöme. Sunt bondförnuft.

 11. Nostradamus

  Ingemar N #10

  – Att ge pengar och makt till politiker är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårsgrabbar –
  – P J O Rourke –

 12. Rolf Mellberg

  #2 Isidor

  Jag anser att följande film ger en mycket trovärdig bild av havshöjingen, titta från 5 min (men gärna från början) och särskilt vid 6 minuter. (Judith is the QUEEN!!!)
  (Visserligen saknas de senaste åren, men då har Grönlands avsmältning bromsats in rätt kraftigt)
  https://www.youtube.com/watch?v=_2Bw52FjYi4&t=59s

  Det är ingen tvekan om att glaciärer har krympt, delvis därför att vi lämnat lilla istiden, delvis för att vi smutsat ner med antropogen sot och smuts i vissa delar av världen. Här kan man förstås inte utesluta ett visst mått av antropogen CO2-påverkan men jag gissar att kanske 20 av 200 mm höjning kan tillskrivas mänskligt orsakad CO2-driven uppvärmnig under senaste seklet. Detta kan jämföras med de enorma marksänkningar som ibland uppgår till 2-3 meter då man oförsiktigt pumpat grundvatten i låglänta megastäder. Eller all den gigantiska mängd sediment som genom vattenkraftsdammar hindras att sedimentera naturligt i olika floddeltan.

  Detta med trycka ner havsbottnarna tror jag är totalt försumbart, däremot om Grönland skulle krympa rejält så förändras också gravitationsfältets form så att havshöjningen blir mycket större vid vissa kuster än vid andra.

  Jag vill också rekommendera denna rapprten. Den är vederhäftig av det enkla skälet att om den skulle innehålla några fel och brister finns den en STOR ARME av akivister som omedelbart skulle påvisa sådant.
  https://www.thegwpf.org/state-of-the-climate-report-reveals-23-year-temperature-pause-in-the-stratosphere/

  Hoppas vår nestor tty kan komplettera bilden och gärna även korrigera om jag nu skrivit något dumt 🙂

 13. Rolf Mellberg

  Vädret just nu i arktis i mycket grova drag:

  Kylan har flyttar bort från mittre arktis, isen är ganska liten både till yta och volym för årstiden… (öppet hav suger upp fukt i luften…)

  Men det snöar i alla fall på Grönland utav bara helvete:
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_DK_20191115.png

 14. Dan

  En fråga från en landkrabba till de som seglar (seglat):
  Hur klokt är det att segla över Atlanten i november månad? Låter rätt …onödigt för mig.

 15. Ivar Andersson

  Lugnande ord från Lennart Bengtsson
  Den direkta antropogena växthuseffekten är likväl fortfarande ringa och knappt två procent av jordens naturliga växthuseffekt. Utan den naturliga växthuseffekten på drygt 160 Watt/m2 skulle jorden vara obeboelig.
  Nu förhåller det sig vidare så att det är vattenånga och moln som absorberar huvuddelen av jordens värmestrålning. Mängden vattenånga avtar mycket snabbt med höjden då vattenånga till skillnad från koldioxid bestäms av temperaturen. Detta tillsammans med moln förhindrar att jordens temperatur aldrig kan löpa amok som den gjort på planeten Venus.
  https://detgodasamhallet.com/2019/11/05/lennart-bengtsson-undergangstankandet-kan-bli-sjalvuppfyllande/

 16. Daniel Wiklund

  Ibland ställer kylan till det. Läser i dagens tidning ”Norrtågs tåg 7155 från Kiruna till Luleå blev på fredagskvällen stående i Nattavaara pga ett tekniskt fel, huvudgeneratorn gick sönder. Det var minus 22 grader. Alla resenärerna flyttades till en enda vagn för att hålla värmen”. Kanske med åkarbrasa.

 17. Laco

  #15 I.A. Inte bara på Venus löper jordens temperatur amok utan även i SMHIs nya dator. Se #6 och #9.

 18. Björn

  Rolf Mellberg [13]; Om kylan flyttar från mitten, vad beror det då på? Genom att den polnära jetströmmen migrerar söderut, följer också den arktiska kylan med. Resultatet blir en något varmare luft i det utökade arktiska luftrummet.

 19. tty

  Apropå huruvida ökade vattenmängder i haven kan pressa ned havsbotten och även kuster så är svaret ja. Den effekten är relativt enkel att beräkna men den är mycket obetydlig. För övrigt så pressas det inre av kontinenterna upp i motsvarande grad. Däremot finns det en hel del ”luft” (eller rättare sagt fiktivt vatten) i den officiella siffran 3,5 mm/år. Av denna är 0,5 mm en fiktiv ”GIA-korrektion” därför att havsbottnen förutsätts sjunka så mycket som en eftereffekt av den förra istiden. Denna siffra är i praktiken mer eller mindre gripen ur luften. De GIA-modeller som den bygger på stämmer uselt med verkliga mätningar, i synnerhet i Antarktis som är det viktiga området i sammanhanget.

  När det gäller ståhejet i Karlskrona så verkar det på mig som om SMHI (avsiktligt?) blandar ihop två helt olika fenomen, den långsiktiga långsamma havsnivåhöjningen och effekten av tillfälliga högvatten orsakade av vind och lufttryckförändringar. Tillfälliga högvatten upp till en dryg meter över medelvattenståndet är något helt normalt i Östersjön som allt och alla med verksamhet vid kusten bör vara beredda på. Ännu mera kan det bli genom resonanseffekter, s k sjösprång, då höjningar (och sänkningar) på upp till 1,5 meter på mycket kort tid kan inträffa.

  I Karlskronas fall har man ju dessutom turen att ha en pegel i själva hamninloppet, på Kungsholmsfortet, som varit i bruk sedan 1886.

  Den visar att den relativa havsnivåförändringen över 135 år varit lika med noll, eftersom Karlskrona råkar ligga på den linje där landhöjning och absolut havsnivåhöjning (båda drygt 2 mm) råkar gå jämt ut.
  Däremot är ju de kortsiktiga havsnivåvariationernas avsevärda. På PSMSL:s site finns bara månads- och årssiffror. De visar att den högsta månadssiffran var 757 cm i december 1913, och den lägsta 648 cm i februari 1947. Alltså 109 cm skillnad i medelvärde över en hel månad. För helår är maxsiffran 717 cm 1899 och minsiffran 690 cm 1951, alltså 27 cm skillnad. De näst högsta resp lägsta årssiffrorna är betydligt yngre, 692 cm 1996 och 716 cm 2007.

  Att vara beredd på ett tillfälligt högvatten på 1,5 meter är alltså inte orimligt (och det borde en sjöstad som Karlskrona egentligen redan ha varit), men det har inget med ”klimatförändringar” att göra.

 20. Christer Eriksson

  #10 Ingemar Nordin
  Nja våra politiker är världsmästare i grenen kappvändnig.Känner alltid vart vinden blåser,vilken vind som ger mest röster.Dags för lite motvind kanske??

 21. sibbe

  allt är realtivt.
  Som översvämningarna i Venedig. Skyldes förstås på klimatet. I våra medier.
  Men italienska medier visste nog att det var den italienska sjukan: man hade fått pengar till att bygga ett översvämningsskydd. Lagunens infart muddrades och bredden ökade – för att de stora kryssningsfartygen skulle bekvämt kunna segla in. Och pengarna till skyddet? Gick den italienska vägen, ingen har en aning om
  vem som tagit hand om pengarna. Som vanligt. Endera som komm aldrig pengar eller så …

 22. Ingemar Nordin

  tty #19,

  ”Att vara beredd på ett tillfälligt högvatten på 1,5 meter är alltså inte orimligt (och det borde en sjöstad som Karlskrona egentligen redan ha varit), men det har inget med ”klimatförändringar” att göra.”

  Jag håller med. Men hur mycket man skall investera (eller att avstå från att investera = inte bygga) är också en fråga om hur ofta det sker samförstärkande effekter såsom ”sjösprång”. Om det sker mycket sällan, t.ex. vart 100 -150:e år så kan det ändå vara värt att bygga hus, respektive avstå från att företa särskilt dyrbara åtgärder. Det hela måste bygga på en ekonomisk beräkning också.

 23. Lasse

  #12 Rolf M
  Tack för videon med Judith Curry.
  Där finns förklaringen till den periodicitet vi ser i pegelmätningarna.
  AMO och Grönlands avsmältning.
  Samvarierar och ger denna bild: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012
  När man tar del av ttys kommentar #19 så är det egentligen väldigt konstigt att L och H tryck kan utjämnas så det blir denna typ av kurva.
  Vad som därtill framkommer av videon är att vi kan tro att vi kan styra klimatet med ett CO2 reglage eller också kan vi acceptera att det finns saker vi inte kan kontrollera och adaptera oss till detta.
  Det senare är mest realistiskt, i alla fall när det gäller havsnivåer!.

  Hade vi kunnat göra något åt Novembermörkret hade mycket varit ljusare!

 24. Håkan Bergman

  sibbe #21
  Jo dom är knepiga våra medier. Man hade kunnat förvänta sig att t.ex. kulturchefen på DN skulle ha åtminstone elementära kunskaper om Venedigs historia.

 25. pekke

  Venedig är väl byggt på ett träsk-delta och har alltid haft problem med översvämningar sedan romartiden när den befolkades.

 26. tty

  En annan fråga som vi diskuterat tidigare här är självkörande bilar. Nu har NTSB:s (National Traffic Safety Board) rapport om dödsolyckan med en av Ubers självkörande bilar i Arizona i fjol kommit ut:

  https://www.documentcloud.org/documents/6540547-629713.html

  Innan jag går in på innehållet kanske jag skall tala om att jag genom åren läst ett stort antal av NTSB:s haverirapporter för flygplan, och att det medfört att jag har höga tankar om deras tekniska kompetens och opartiskhet.

  Vad som slår mig vid en genomläsning av rapporten är att om Ubers program är typiskt så har vi mycket långt kvar till rimligt säkra självkörande fordon.

  Först programmets begränsningar:

  1. Det fungerar bara på speciellt förkarterade rutter, utanför dessa måste man köra manuellt.
  2. Det klarar inte hastigheter över 70 km/h, och kan alltså i stort sett bara användas i tätorter.
  3. Det klarar inte snöfall eller kraftigt regn.
  4. Det klarar inte snö på vägen.

  Sedan anledningen till själva olyckan, som orsakades av ett antal grova programmeringsmissar.

  Förloppet i stort:

  Bilen upptäckte hindret (en kvinna, utan ljus eller reflexer, som ledde en cykel över vägen) i tämligen god tid (5,6 sekunder = 110 m).

  Programfel 1. Systemet förutsatte att fotgängare enbart finns på övergångsställen. Detta är inte lika orimligt i USA som här, men ändå ett mycket riskabelt antagande.

  Hindret klassificerades som ett fordon, och därför ofarligt eftersom det befann sig i den andra körfilen. Därför trackades det inte. Efter 0,4 s klassades det om som ”annat hinder”. ”Andra hinder” förutsätts vara orörliga och trackas därför inte heller. Efter ytterligare en sekund klassificeras det åter om som ett fordon. Eftersom någon trackhistoria inte finns förutsätts fordonet stå stilla.

  Programfel 2. Givetvis skall alla föremål trackas och trackhistorien sparas.

  Under den följande sekunden klassas hindret om flera gånger mellan fordon och annat hinder. Varje gång saknas trackhistoria och föremålet förutsätts därför vara orörligt. Eftersom det är orörligt och fortsatt i den andra körfilen är det ofarligt….
  2,6 sekunder före kollisionen klassificeras objektet som ”cykel” (nu bränns det). Eftersom trackhistoria saknas förutsätts cykeln stå stilla.
  2,5 sekunder kvar (45 m). Eftersom det är en cykel och i den andra körfilen predikterar systemet att cykeln körväg inte kommer att komma i konflikt med det egna fordonet.
  1,5 sekunder kvar (30 m). Nu detekteras gångaren åter, men nu som ett ”annat hinder” i fordonets väg. Eftersom det är ett ”annat hinder” klassas det default som orörligt. Eftersom det är i fordonets väg kalkyleras en undanmanöver, men innan den hinner utföras…
  …klassificeras hindret åter om som en cykel (1,2 sekunder kvar, 25 m). Eftersom en cykel är rörlig blir undanmanövern ogiltig. Situationen är därmed kritisk. Och nu kommer:

  PROGRAMFEL 3. NÄR EN KRITISK SITUATION UPPSTÅR VÄNTAR SYSTEMET I EN SEKUND FÖR ATT UNDVIKA FALSKLARM

  Programfel 4. Fordonet hade Volvos antikollisionssystem installerat, men detta var inaktiverat när Ubers system var inkopplat. Men Ubers system hade ingen motsvarande ”nödbromsfunktion”

  0,2 sekunder (4 meter kvar) Frysningen upphör, situationen är fortfarande (och ännu mera) kritisk och systemet larmar därför föraren. Denne har dock troligen redan insett vad som höll på att hända för han tar över 0,18 sekunder senare, och så snabbt reagerar man knappast. Men då var det bara 0,02 sekunder (40 cm) kvar till kollisionen. Föraren började bromsa 0,7 sekunder efter kollisionen.

  Programfel 5. De många omklassificeringarna tycks ha berott på att systemet både har LIDAR, radar och optiska kameror. Kamerorna tycks inte ha spelat någon roll (mörker), men radar och LIDAR klassificerade tydligen helt oberoende av varandra – ingen ”sensor fusion” (vilket förvisso är en erkänt svår funktion att implementera).

  Om man skall kritisera NTSB för något i detta fall, så är det att de inte rekommenderar några direkta förändringar utan nöjer sig med att beskriva de programändringar som Uber infört. Detta är olikt haveriutredningar inom flygområdet där man normalt rekommenderar konkreta åtgärder. Möjligen beror det på att i motsats till flygsäkerhet där det finns en myndighet (FAA) som alla måste lyda finns det väl egentligen ingen som är ansvarig för vägsäkerhet. NTSB självt är ju en ren analys/utredningsinstans.

 27. Rolf Mellberg

  Eftersom Östersjön varit uppe här så kan vi vända blicken åt öster, längst in i Finska viken.
  Där har man upplevt havet stiga 380 cm för lite mindre än hundra år sen. Men ryssarna har i alla fall efter 33 års arbete fixat en fördämning så nu är det nog slut på översvämningar. Se länken nedan.

  Venedig hade nu ca 180 cm översvämning, värsta på 50 år. Hade det inte varit någon havshöjning alls hade de kommit undan med 170 cm meter bara. En d-a skillnad va?
  Som jag sagt tidigare så GISSAR jag att den andel av dessa 180 cm som kan härledas till ökning beroende på global uppvärmning – som är orsakad av CO2 – som i sin tur är osakad av antropogena utsläpp kanske kan vara 2 cm. Skam på oss!!!

  https://en.wikipedia.org/wiki/Floods_in_Saint_Petersburg

 28. Frej

  19 # tty Men kan inte platteknotik ha något med havshöjning att göra ? Vi har ju det vatten vi har , men det lär väl finnas någon tröghet i det ? Om Atlanten blir lite större varje år måste något bli mindre ? Jag är väl helt borta antagligen i mina tankar . Jag kan ta det .

 29. tty

  #25

  Venedig byggdes med full avsikt på ett par sumpiga träskholmar. Anledningen var att när staden först uppstod på 500-talet rådde full folkvandringstid och säkerhet mot anfall var det viktigaste. En eller annan översvämning per generation sågs nog som ett billigt pris för trygghet mot plundringar. Läget var f ö ett skydd så sent som vid belägringen 1848-49 då österrikarna hade väldiga problem att hitta några platser som var stadiga nog att ställa upp artilleri på.

 30. Frej

  tty Jag förstår att om polerna smälter blir det mer vatten . Men i min tanke är dom statiska . Jag tänker mer på variation . Som att Atlanten blir x cm större . Vad jag menar är kan man med säkerhet säga att allt beror på smält is ? Om allt var platt skulle det bara vara vatten ?

 31. tty

  #28

  Den fasta jordens volym kan i en första approximation betraktas som konstant. Trycks den ned på en plats putar den upp lika mycket på en annan.

  I långt perspektiv (tiotals till hundratals miljoner år) spelar plattektoniken mycket riktigt in.

  Enligt gängse teorier är havsnivårena låga, oceanbäckenens volym stor, och kontinenterna höga när kontinenterna är samlade till en ”superkontinent” och mittoceanryggarna blir korta. En stor andel av det geotermiska energiflödet ligger då under kontinenterna.

  När kontinenterna glider isär blir mittoceanryggarna långa och höga, oceanbäckenens volym blir mindre, kontinenterna är lägre och grundhav täcker delar av kontinenterna. En stor andel av det geotermiska flödet ligger under oceanerna.

  Det första gällde under Perm/Trias för ca 250-300 miljoner år sedan, det andra kulminerade under yngre Krita för 75-100 miljoner är sedan. Vi är väl sådär halvvägs till nästa kulmination.

 32. Lars Cornell

  #19 och #22.
  Helt rätt Ingemar. Jag har bott i Tjust skärgård i ca 70 år. Det högsta vattenstånd jag minns är runt år 1978 nära jultid. Då var stövlarna inte höga nog när jag gick på vägen ned till bryggan. Det var kallt och en centimetertjock isskorpa hade bildats under natten 3 – 4 dm ovanför vägen.

  Det lägsta jag minns var något år i närheten på hösten då vattnet bara försvann. Det var helt vindstilla och en tystnad, en domedagsstämning rådde över naturen. Båtarna stod med kölen i leran och vattnet fanns 20 meter ut från bryggan. Så var det några timmar på eftermiddagen innan det började vända.

  Du Ingemar skrev att ’klimatekonomi’ inte är en klimatvetenskap, ungefär. Men där håller jag inte med dig. För historien kanske, men inte för framtiden. Om vi kan påverka klimatet, vilket vi nästan inte kan, då är klimatekonomi det främsta verktyget. Det är inte föräldravrål och Gretor som skall vara vägledande för politiska beslut utan klimatekonomi.

  #19 tty. Bra, men glöm inte att den del av havshöjningen som beror på vattnets utvidgning inte innebär en massförskjutning.
  Pedagogiskt tror jag det är bra att beskriva som att den massförskjutning som skulle ske om Grönlands is smälter (vilket inte sker, det har tillförts oroliga mängder nederbörd de senaste dagarna). Där förskjuts massa (vatten och is) från N. halvklotet till det S. halvklotet. Det får jordens masscentrum att förskjutas vilket innebär att geoiden förskjuts något. Om Grönlands is smälter (vilket således inte kommer att ske) kommer havsnivån runt Atlanten inklusive Karlskrona att sjunka. Havsnivån vid Antarktis att höjas och vid Bangladesh blir det ungefär ingen ändring alls.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Geoid

  Jag såg att SMHI fått en ny klimatmodell och att de ändrat sina ’prognoser’ från 1,8 grader höjning till 2,4 grader år 2100. Det är litet märkligt eftersom alla andra klimatmodeller förändras i motsatt riktning. Men i datorerna värld är de ”skit in – skit ut”. Med deras kraftfullare dator blir det väl mer skit ut.

  Jag uppfattar SMHI allt mer som Regeringens verktyg. Du vet, man biter inte den hand som föder en.

  Det #2 Isidor och även #12 Mellberg tar upp måste vara i princip rätt med till storlek helt försumbart. Kanske en tusendels mm på 100 år.
  .

 33. tty

  #30

  Allt beror inte på smält is.

  Det finns minst nio faktorer som kortsiktigt eller långsiktigt påverkar havsnivån

  Riktigt kort sikt:
  Tidvatten (som för övrigt varierar i flera tidsintervall, från dygn till årtusenden, amplitud centimeter till ca 15 meter)
  Väder (vind och lufttryck, mängd vattenånga i atmosfären, tidsintervall minuter till år, amplitud centimeter till flera meter)

  Litet längre sikt
  Inlandsisar och glaciärer (tidsintervall årtionden till årmillioner, amplitud upp till 150 m)
  Mängden grundvatten och sjöar/vattenmagasin (tidsintervall år till årtusenden, amplitud millimeter till centimeter)
  Havsvattentemperatur (tidsintervall årtionden till årmillioner, amplitud osäker, men säkert upp till ett antal meter)

  Ännu längre sikt
  Havsvattnets salthalt (tidsintervall hundratusentals till miljoner år, amplitud, osäker men liten)
  Gravitationseffekter (påverkar inte ”medelvattenståndet” men ”buckligheten” av havsytan) (tidsintervall årtusenden till tiotals miljoner år, amplitud upp till några tiotal meter)

  Riktigt lång sikt
  Plattektonik (tidsintervall tiotals till hundratals miljoner år, amplitud, osäker men stor, troligen flera hundra meter)
  Förändringar av den totala vattenmängden (utbyte med den fasta jorden, förluster från den övre atmosfären, tillförsel via kometer/asteroider) (tidsintervall hundratals till tusentals miljoner år, amplitud osäker)

 34. tty

  ”Jag såg att SMHI fått en ny klimatmodell och att de ändrat sina ‘prognoser’ från 1,8 grader höjning till 2,4 grader år 2100. Det är litet märkligt eftersom alla andra klimatmodeller förändras i motsatt riktning. Men i datorerna värld är de ”skit in – skit ut”. Med deras kraftfullare dator blir det väl mer skit ut.”

  Det är säkert de nya CMIP6-modellerna som spelar in, de har en helt absurt hög klimatkänslighet. För att citera Judith Curry:

  ”Most of the CMIP6 climate models have gone somewhat bonkers, with a majority having values of ECS that exceed 4.5 C and do a poor job of simulating the temperatures since 1950; makes it difficult to take seriously their 21st century projections”

  Ju mer dyra och avancerade klimatmodellerna blir, ju sämre verkar de stämma med verkligheten. Men det gör ju inget bara man blundar hårt. OBS! Det är inte modellerna som går mot lägre känsligheter (utom den ryska), det är mätningarna.

 35. tty

  #32

  ”Om Grönlands is smälter (vilket således inte kommer att ske) kommer havsnivån runt Atlanten inklusive Karlskrona att sjunka. Havsnivån vid Antarktis att höjas och vid Bangladesh blir det ungefär ingen ändring alls.”

  Riktigt så enkelt är det inte. Inlandsisens egengravitation är avsevärd och smälter Grönlandsises kmmer havsnivån att sjunka flera tiotal meter i närzonen. Karlskron ligger dock strax bortom 0-linjen och får något högre havsnivå om grönlandsisen smälter (sedan kommer i och för sig berggrunden under den tidigare inlandsisen så småningom att stiga och delvis motverka den tidigare effekten)

 36. Rolf Mellberg

  Alex Epstein, är han bekant?

  Han pratar här en god stund med Judith!!

  De snackar inte mycket om själva vetenskapen men en hel del om hur ”riktig klimatvetenskap” har väldigt svår att bedrivas i ett extremt politiserat klimat.

  https://www.youtube.com/watch?v=Auq8vh8hKWk

 37. jensen

  Ytterligare information angående Venedig, vars översvämning av en del politiserande uttolkare skylles på klimat……

  https://principia-scientific.org/venice-flood-due-to-climate-change-only-it-wasnt/

 38. jensen

  Har SMHI inte kontakt med ett grannlands havsforskare ?

  https://www.klimarealistene.com/2019/11/14/fri-oss-fra-det-onde-og-klima-overdrivelser/

 39. Robert Norling

  November har halvvägs varit kallare eller mycket kallare en ”normalt”. Endast i syd och sydost har det varit mer normalt.
  Men det är ju den första halvan av månaden som gått och medelvärdet räknas ju på hela månaden så den normalt kallare delen återstår.
  Dessutom var Oktober ganska lik det som November hittills visat upp.
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur

 40. Sören G

  #tty
  Att vattenståndet i Östersjön kan variera betydligt har jag erfarenhet av eftersom jag har en strandbod på södra Gotland. Vattnet stiger allt som oftast över golvnivån. ofta händer et att vanliga stövlar inte räcker till för att gå till boden. Äldre fiskare har berättat att man kunnat ro med båt över bryggorna.
  En man var för några år sedan med om att vattnet plötsligt steg kraftigt när han var längst ut på udden vid fiskeläget och kunde med knapp nöd ta sig tillbaka.

 41. Sören G

  Jag förutser att klimathotsalarmismen tar slut lika plötsligt som Berlinmurens fall och kommunismen i Östeuropa.
  När det blir uppenbart och man börjar få plats med icke-alarmistiska tolkningar så börjar allt fler yngre forskare våga framträda och ta hål på alarmismen.

 42. tty #26: Självkörande bilar. NTSB rapporten bekräftar bara det jag skrivit tidigare om myten om snart kommande självkörande bilar. Det finns oerhört stora brister idag.

  Jag har också höga tankar om NTSB.

  https://www.klimatupplysningen.se/2019/10/29/myten-om-sjalvkorande-forarlosa-fordon/
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/03/28/dodsolyckan-med-sjalvkorande-bilen-katastrof-volvo-och-uber/

  Det är minst 20 år troligen 30-40 år kvar innan autonoma självkörande bilar på Nivå 5 finns ute i allmän trafik.

 43. Mats Kälvemark

  #6 Ingemar N, #9 Jensen, #19,34 tty, #32 Lars C
  Om SMHI. De agerar verkligen som IPCC:s högra hand och lägger t.o.m. på en egen förstärkningsfaktor i sina katastrofscenarier, säkert politiskt påhejade av MP i regeringställning, som också ser till att ledningen har rätt politisk och alarmistisk inställning. Jag har haft en mailväxling i flera steg med Ralf Döscher, som är chef för Rossby Centre, där ansvaret vilar för klimatmodellerna.
  Frågor som jag ställde var bl.a. om den nya modellen körd bakåt i tiden kan återskapa temperaturtopparna i Sverige runt slutet på 1930-talet. (Se länk från SMHI nedan) Jag visste ju svaret att det kan den inte, eftersom den är upphängd på en väldig hög klimatkänlighet för CO2.
  Döschers svar ungefär: ”Dessa olika “historiska” simuleringar visar upp och nedgångar på dekadisk tidsskala (10-20 år). Den aktuella uppgången är klart högre än tidigare svängningar sedan 1850. En vetenskaplig artikel om just dessa variationer förbereds, men är inte klart än; ska annonseras på SMHIs hemsida.” Översatt till klartext: Nej, modellen funkar bara framåt, bortom verkligheten, men det vill vi inte erkänna.
  Jag frågade också: “Historisk temperatur på Grönland, ca 4000 år bakåt i tiden, visar på ett antal temperaturtoppar till högre temperatur än idag: Exempel är medeltida värmeperioden och grekiska och egyptiska perioden samt det Holocena Optimet. Allt långt före CO2 kan ha spelat någon roll. Ber er förklara, tack.”
  Svar:
  Det finns andra faktorer än CO2 som påverkar klimatet, t.ex. Milankovich cyklar (pga jorden rörelse i rymden). Den aktuella ökningen av växthusgaser i atmosfären kan ses som ytterligare en extern faktor som påverkar klimatet utöver andra externa faktorer och naturliga svängningar.
  Så å ena sidan bekräftas att det ”finns andra faktorer än CO2” som påverkar historiskt men å den andra sidan är det tydligen enligt SMHI nästan enbart CO2 som påverkar framåt.
  #34 tty, du skriver: Men i datorernas värld är det ”skit in – skit ut”. Så sant. Jag får intrycket att SMHI vad gäller allt som gäller framåtriktad klimatmodellering är ett enda stort ”skithus” med en klart politisk agenda.
  Man kan helt enkelt inte lita på dem.

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/homogenisering-av-temperatur-1.18158

 44. Ivar Andersson

  Bekvämt att skylla på ”klimatförändringar” för att slippa ansvar skriver Jan Ericsson se
  http://www.ericsoniubbhult.se/
  Bekvämt att skylla på ”klimatförändringar” för att slippa ansvar 2019-11-16

 45. Pingback

  […] Här ett ambitiöst inlägg  (nr 26) om några problem vid självkörande bilar.  Det är mycket att tänka på när man skall […]

 46. Ulf

  Svar 41

  Det kommer o alla fall inte hända i Sverige. I det avseendet kommer vi vara sist på bollen. Om det här inte avslöjats inom 10 år så lär i alla fall Kina släppa bomben. Om 10 år har de ingen nytta längre av att västvärlden våldför sig på sin egen ekonomi. Då måste de börja själva med koldioxid tramset.

 47. Håkan Bergman

  Ulf #45
  Obotlig optimist som jag är tror jag att det kan gå fortare. Om senaste demoskop följs av fler undersökningar med samma katastrofala siffror för S måste dom till sist fråga sig varför.
  https://demoskop.se/aktuellt/valjarbarometern-november-2019/
  Om S dumpar MP så kommer inget annat parti vilja ta över ett sånt sänke. Det är möjligt att MP skulle vinna opinionsmässigt på det, men vad gör det om ingen vågar samarbeta med dom?

 48. Ulf

  Svar 46

  Jag står fast vid min prognos som jag gjorde vid regeringsbildandet att regeringen spricker när S är nere på 17-18 procent. Vi närmar oss ett par örfilar till så är vi där. Men just nu låtsas man fortfarande att det beror på Januari överenskommelsen. Tyvärr tror jag inte att att politikerna slutar tro på klimathotet bara för att MP lämnar. Kanske skadorna blir mindre. Mest rädd är jag för att de ska sabba flyget sedan är jag livrädd för höghastighetstågen. Sverige har i modern tid bara lyckats med ett infrastrukturprojekt, Öresundsbron och det var för att det styrdes av danskar. Tänk om tågeländet går lika illa som allt annat, typ 900 miljarder och 50 år senare. Jag menar de fixar inte ens att göra några meter förbifart i Stockholm. Slussen kanske budgeten håller för man har ingen, praktiskt för då kan det aldrig bli fel.

 49. sibbe

  En snabb översättning, med en hel del språkliga grodor:
  …En Teslabil krockade nyligen mot ett träd i Österrike:
   Hur kan en batteribil brinna så snabbt?  Helt enkelt: vad en lekman vanligtvis inte vet det är att den elektrokemiskt lagrade energin i ett litiumbatteri plötsligt kan frigöras under lämpliga förhållanden.  – Om tillräckligt med syre finns sker en våldsam och plötslig oxidationsreaktion. 
  På svenska: Lådan exploderar eller åtminstone bränner.
  Tesla-drivern från Tyrol kunde snabbt räddas ur den brinnande bilen, tack vare att han fick hjälp från andra bilister som var i närheten.  Brännskadorna var allvarliga, han var två veckor på sjukhuset.
  Brandkåren har placerat det delvis smälta bilvraket i en vattenfyllt behållare och för att man fruktar att litiumbatteriet ändå skulle börja brinna.
   Tesla vraket finns nu sedan dess i vattentanken vid kanten av en parkeringsplats.

  ÖCAR Autoverwertungs-GmbH  bör enligt Tesla skrota bilen.
  -Enligt Teslas webbinformation.
  . Poängen : ÖCAR  har inte behörighet att skrota  Teslan.
   Därför  vägrar  ÖCAR ta itu med det eldfarliga och giftiga vraket. Anledning: Du vet inte var batteriet i bilen finns exakt, och hur stor batteriet är… ”
  Pikant är att försäkringen inte täcker skadorna…
  Källor:
  https://www.eike-klima-energie.eu/2019/11/17/elektro-autos-rollender-sondermuell/

 50. Karl-Erik Tallmo

  ”Hela byar på ön Fiji i Stilla Havet har evakuerats på grund av klimatet, och människor känner sorg och oro när deras gamla hem inte längre finns kvar. ”

  Detta avsnitt av radions ”Klotet” sändes tydligen den 13 redan, men jag hörde det först nu på eftermiddagen. Fiji översvämmas och detta beror på klimatförändringar. Det är inget som händer i framtiden utan det händer NU, framhåller speakern. Lite senare i programmet sägs dock att detta pågått sedan 1950-talet, eller kanske ännu längre tillbaka. Inget nämns om ev. landsänkning samtidigt. Det säger man däremot när man rapporterar om Samoa. Där är det BÅDE havsnivåhöjning och landsänkning, säger man, men tydligen inte på Fiji. Har för mig att Nils-Axel Mörner skriver om detta att ingen höjning alls kunnat noteras de senaste 50-70 åren. Frågan är vad som händer i så fall, om havsnivån inte stiger och ingen landsänkning sker. Någon måste väl ha fel?
  SE https://sverigesradio.se/avsnitt/1389508

 51. Karl-Erik Tallmo

  Ni såg väl att Extinction Rebellion släppt en parafras på broschyren ”Om kriget kommer”, betitlad ”När klimatkrisen kommer”? Det låter lite försiktigt för att komma från dem, de brukar väl hävda att klimatkrisen redan är här …
  Inga nyheter precis; det är det vanliga, översvämningar, bränder, matbrist, flyktingar, terrorism, krig, en och en halv miljon djurarter hotade osv.

  Broschyren finns här:
  https://www.extinctionrebellion.se/wp-content/uploads/2019/11/Klimatkrisen-webb-enkelsidor.pdf

  Här finns deras debattartikel i AB i anslutning till broschyren:
  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OpX0Jw/stall-om–alternativet-ar-utrotning-pa-jorden

  Här uppger de källorna till broschyrens text:
  https://www.extinctionrebellion.se/nar-klimatkrisen-kommer/kallor/

 52. tty

  #49

  Jodå. Fiji sjunker. Drygt en millimeter per år:

  https://www.sonel.org/spip.php?page=gps&idStation=723

  Och Samoa sjunker också, snabbt, mycket snabbare än havsnivån stiger faktiskt:

  https://www.sonel.org/?page=gps&idStation=831

 53. Karl-Erik Tallmo

  #51
  Tack för länkarna. Intressant.

 54. Göran

  Att det blir en klimatkris kan vi nog påstå, men den kommer att bero på ett kallare klimat. Vad händer i Sverige vid ett kallare klimat typ lilla istiden? Vi kommer att få mycket högre energikostnader per hushåll. Vi kommer att få mat som kommer att vara 2-3 gånger dyrare än maten idag. Till detta kan vi lägga på rejäla skattehöjningar då även kommunernas kostnader kommer att höjas avsevärt.

  Utifrån det kan varje hushåll räkna ut hur mycket de kommer att tåla i utgifter, dvs. hur fattiga deras tillvara kommer att bli. Finns det någon möjlighet att undvika detta? Absolut om resurser läggas på rätt saker. Dock finns det ingen politisk vilja till det. Förutom viljan saknas även väldigt mycket kompetens.

 55. Björn

  Göran [53]; Det tragiska är att det inte tycks finnas i sinnesvärlden hos våra politiker och myndigheter, att vi redan inom ett decennium kan vara inne i en djup kallperiod. Det solfläcksminimum eller minimum i TSI som vi nu närmar oss, är tillsammans med en redan låg amplitud i cykel 24, klimatologiskt märkbart. Det största problemet är den stora energibrist som följer mycket kalla vintrar. Hur kan man tro att vindkraftverk skall kunna tåla hårda vintrar med haverier på grund av nedisning? Kärnkraft är enda lösningen på energifrågan då även krafverksdammarna kan komma att påverkas av massiv nedisning.

  https://principia-scientific.org/are-you-ready-for-a-catastrophically-cold-winter/?sfw=pass1574089259

  http://www.solen.info/solar/

 56. Håkan Bergman

  Lennart Bengtsson får komma till tals i SvD igen, öppnas i inkognitofönster.
  https://www.svd.se/orealistiskt-att-snabbt-skara-ner-utslappen
  Inget nytt i sak för oss, men alltid bra att folk får läsa sanningen i MSM om vår energiförsörjning och hur orealistisk en snabb omställning i panik är.

 57. Håkan Bergman

  Sådär, nu är det bevisat, karln är precis så galen och omdömeslös som han ser ut att vara.
  https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/20/extinction-rebellion-founders-holocaust-remarks-spark-fury