Astronauter ber klimatforskare att inte missbruka NASA:s namn

Brevet från rymdforskare och astronauter inom NASA som protesterar mot missbruket av deras organisation skapade en hel del debatt (se t.ex. här och här ) framförallt i USA. En del menade att vetenskapen blivit kidnappad. Göran Johansson har översatt och skriver bl.a: ”Översänder en skrift som jag sammanställt av det brev som 49 tidigare anställda på NASA skickat till dess nuvarande ledning. Brevet skickades 2012 men är fortfarande aktuellt i synnerhet i skuggan av vad som idag är aktuellt i klimatdebatten.”

apollo17

Apollo 17, Final Crewed Mission to the Moon, Launches — Dec. 7, 1972

harrison

Dr. Harrison (Jack) Schmitt – JSC, Astronaut Apollo 17 och tillika Professor i Geologi. Den sista Astronauten i Apolloprogrammet som lämnade månen efter 3 dagar på månens yta.

År 2012 skickade 49 tidigare NASA-forskare och astronauter ett brev till Chefen för NASA och uppmanade organisationen att ta avstånd från IPCC:s klimatmodeller.

Framstående tidigare anställda på NASA var irriterade på byråns aktivistiska inställning till klimatförändringar. Nedanstående brev skickades år 2012 av tidigare NASA-forskare och astronauter som uppmanade byrån att ta avstånd från klimatmodeller och begränsa sin inställning till vad som empiriskt kan bevisas i klimatfrågor. Brevet undertecknades av 49 tidigare NASA-forskare och astronauter.

Brevet kritiserar särskilt Goddard Institute for Space Studies (GISS), där Jim Hansen och klimatologen Gavin Schmidt har varit uttalade förespråkare för alarmistiska men icke bevisad uppfattning i klimatfrågan.

Pressmeddelandet med bifogat brev finns nedan.

HOUSTON, TX – 10 april 2012.

Gruppen, som inkluderar sju Apollo-astronauter och två tidigare direktörer för NASA:s Johnson Space Center i Houston, var bestörta över NASA:s misslyckande, och specifikt Goddard Institute For Space Studies (GISS), som inte gör en objektiv bedömning av all tillgänglig vetenskaplig information om klimatförändringar. De beklagar att NASA stereotypt förlitar sig på klimatmodeller som visat sig vara vetenskapligt otillräckliga att förutsäga framtida klimat i ett eller flera decennier.

H. Leighton Steward, ordförande för organisationen ”icke-vinstdrivande växter behöver CO2”, konstaterade att många av de tidigare NASA-forskarna också starkt tvivlar på betydelsen av C02-klimatförändringsteorin och oroas över NASA:s förespråkare i frågan. När H. Leighton Steward i slutet av 2011 förstod att många av undertecknarna av brevet hade samma åsikt som han har, insåg Steward att NASA-forskarna borde göra sina ifrågasättande kända för NASA och GISS.

”Dessa amerikanska hjältar – astronauterna som tog sig ut i rymden och forskarna och ingenjörerna som placerade dem där – delar helt enkelt sin oro över NASA:s extrema förespråkare för en obevisad teori,” sade Leighton Steward. ”Det finns en oro när det visar sig att koldioxid inte är en orsak till klimatförändringar, kommer NASA:s goodwill hos allmänheten att skadas och även NASA:s nuvarande och tidigare anställda”. Till och med själva vetenskapens rykte är i riskzonen för allmänhetens förtroende.

Kortfattat utdrag ur brevet:

”Det fortsatta påståendet om att CO2 är den viktigaste orsaken till klimatförändringar ska inte blandas med ihop med NASA:s historia om att alltid göra objektiva bedömningar av all tillgänglig vetenskaplig information innan beslut eller offentliga uttalanden fattas.”

”Vi anser att påståendena från NASA och GISS om att utsläpp av koldioxid har katastrofala effekter på den globala klimatförändringen inte kan styrkas.”

”Vi begär att NASA avstår från att inkludera obevisade och ej stödda kommentarer i sina framtida skrifter och webbplatser i detta ämne.”

Gemensamt brev till NASA-administratören angående byråns policy att ignorera empiriska bevis.

Den fullständiga texten i brevet:

28 mars 2012

Den ärade Charles Bolden, Jr.
NASA-administratör
NASA: s huvudkontor
Washington, D.C. 20546-0001

Bästa Charlie,

Vi, undertecknade, begär respektfullt att NASA och Goddard Institute for Space Studies (GISS) avstår från att inkludera obevisade kommentarer i offentliga skrifter och webbplatser. Vi tror inte att påståendena från NASA och GISS om att koldioxid från mänsklig aktivitet har vetenskapligt stöd eller katastrofal inverkan på global klimatförändring. Speciellt om man inkluderar tusentals år med empiriska data. Med hundratals välkända klimatforskare och tiotusentals andra forskare som offentligt förklarar sin misstro mot de katastrofala prognoserna som erhålls särskilt från GISS-ledningen, är det uppenbart att vetenskapen INTE är avgjord.

Den ständiga upprepningen att CO2 är den främsta orsaken till klimatförändringar innebär att den inte kommer att läggas till NASA: s historia som en objektiv bedömning av all tillgänglig vetenskaplig information innan beslut eller offentliga uttalanden görs.

Som tidigare NASA-anställda anser vi att NASA:s förespråkare anför en extrem position, före en grundlig undersökning av den överväldigande effekten av naturliga klimatparametrar, är olämplig. Vi begär att NASA avstår från att inkludera obevisade och ej bestyrkta kommentarer i sina framtida skrifter och webbplatser om detta ämne. Det är en uppenbar risk att skador på NASA:s oklanderliga ryktbarhet kan uppstå, men också på NASA:s nuvarande eller tidigare forskare och anställda. Till och med hela vetenskapens anseende kan komma att ifrågasättas.

För ytterligare information om vetenskapen bakom vårt problem rekommenderar vi att du kontaktar Harrison Schmitt eller Walter Cunningham, eller andra de kan rekommendera.

Tack för att du beaktar denna begäran.

Vänliga hälsningar,

(Bifogade underskrifter)

 

CC: John Grunsfeld, biträdande administratör för vetenskap

 

CC: Chris Scolese, direktör, Goddard Space Flight Center

 

Underskrifter till ett brev till NASA-administratör Charles Bolden, daterat 3-26-12, angående en begäran om att NASA ska avstå från att framföra påståenden om att mänskligt producerat koldioxid har katastrofala effekter på klimatförändringarna.

/s/ Jack Barneburg, Jack – JSC, Space Shuttle Structures, Engineering Directorate, 34 years

/s/ Larry Bell – JSC, Mgr. Crew Systems Div., Engineering Directorate, 32 years

/s/ Dr. Donald Bogard – JSC, Principal Investigator, Science Directorate, 41 years

/s/ Jerry C. Bostick – JSC, Principal Investigator, Science Directorate, 23 years

/s/ Dr. Phillip K. Chapman – JSC, Scientist – astronaut, 5 years

/s/ Michael F. Collins, JSC, Chief, Flight Design and Dynamics Division, MOD, 41 years

/s/ Dr. Kenneth Cox – JSC, Chief Flight Dynamics Div., Engr. Directorate, 40 years

/s/ Walter Cunningham – JSC, Astronaut, Apollo 7, 8 years

/s/ Dr. Donald M. Curry – JSC, Mgr. Shuttle Leading Edge, Thermal Protection Sys., Engr. Dir., 44 years

/s/ Leroy Day – Hdq. Deputy Director, Space Shuttle Program, 19 years

/s/ Dr. Henry P. Decell, Jr. – JSC, Chief, Theory & Analysis Office, 5 years

/s/Charles F. Deiterich – JSC, Mgr., Flight Operations Integration, MOD, 30 years

/s/ Dr. Harold Doiron – JSC, Chairman, Shuttle Pogo Prevention Panel, 16 years

/s/ Charles Duke – JSC, Astronaut, Apollo 16, 10 years

/s/ Anita Gale

/s/ Grace Germany – JSC, Program Analyst, 35 years

/s/ Ed Gibson – JSC, Astronaut Skylab 4, 14 years

/s/ Richard Gordon – JSC, Astronaut, Gemini Xi, Apollo 12, 9 years

/s/ Gerald C. Griffin – JSC, Apollo Flight Director, and Director of Johnson Space centre, 22 years

/s/ Thomas M. Grubbs – JSC, Chief, Aircraft Maintenance and Engineering Branch, 31 years

/s/ Thomas J. Harmon

/s/ David W. Heath – JSC, Reentry Specialist, MOD, 30 years

/s/ Miguel A. Hernandez, Jr. – JSC, Flight crew training and operations, 3 years

/s/ James R. Roundtree – JSC Branch Chief, 26 years

/s/ Enoch Jones – JSC, Mgr. SE&I, Shuttle Program Office, 26 years

/s/ Dr. Joseph Kerwin – JSC, Astronaut, Skylab 2, Director of Space and Life Sciences, 22 years

/s/ Jack Knight – JSC, Chief, Advanced Operations and Development Division, MOD, 40 years

/s/ Dr. Christopher C. Kraft – JSC, Apollo Flight Director and Director of Johnson Space centre, 24 years

/s/ Paul C. Kramer – JSC, arse.t for Planning Aeroscience and Flight Mechanics Div., Egr. Dir., 34 years

/s/ Alex (Skip) Larsen

/s/ Dr. Lubert Leger – JSC, arse’t. Chief Materials Division, Engr. Directorate, 30 years

/s/ Dr. Humbolt C. Mandell – JSC, Mgr. Shuttle Program Control and Advance Programs, 40 years

/s/ Donald K. McCutchen – JSC, Project Engineer – Space Shuttle and ISS Program Offices, 33 years

/s/ Thomas L. (Tom) Moser – Hdq. Dep. Assoc. Admin. & Director, Space Station Program, 28 years

/s/ Dr. George Mueller – Hdq., Assoc. Adm., Office of Space Flight, 6 years

/s/ Tom Ohesorge

/s/ James Peacock – JSC, Apollo and Shuttle Program Office, 21 years

/s/ Richard McFarland – JSC, Mgr. Motion Simulators, 28 years

/s/ Joseph E. Rogers – JSC, Chief, Structures and Dynamics Branch, Engr. Directorate,40 years

/s/ Bernard J. Rosenbaum – JSC, Chief Engineer, Propulsion and Power Division, Engr. Dir., 48 years

/s/ Dr. Harrison (Jack) Schmitt – JSC, Astronaut Apollo 17, 10 years

/s/ Gerard C. Shows – JSC, Asst. Manager, Quality Assurance, 30 years

/s/ Kenneth Suit – JSC, arse’t Mgr., Systems Integration, Space Shuttle, 37 years

/s/ Robert F. Thompson – JSC, Program Manager, Space Shuttle, 44 years/s/ Frank Van Renesselaer – Hdq., Mgr. Shuttle Solid Rocket Boosters, 15 years

/s/ Dr. James Visentine – JSC Materials Branch, Engineering Directorate, 30 years

/s/ Manfred (Dutch) von Ehrenfried – JSC, Flight Controller; Mercury, Gemini & Apollo, MOD, 10 years

/s/ George Weisskopf – JSC, Avionics Systems Division, Engineering Dir., 40 years

/s/ Al Worden – JSC, Astronaut, Apollo 15, 9 years

/s/ Thomas (Tom) Wysmuller – JSC, Meteorologist, 5 years

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. elias

  Ja man har ju verkligen varit förundrad över denna organisations inställning i klimatfrågan. Här i angivna brev sätter man verkligen huvudet på spiken; en utmärkt sammanfattning om klimatfrågans grundläggande problem.

 2. Ann lh

  Tack för att just dessa vetenskapsmän får komma till tals och dessutom just på tioårsdagen av att Climate Gate brakade loss.
  https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2019/11/ten-years-after-climategate/

 3. Björn

  Det är ju trots allt sju år sedan det skrevs, finns det någon känd reaktion på brevet?

 4. Rolf Mellberg

  På tal om NASA så länkar jag här till en site där pensionerade NASA ingengörer (och vetenskapsmän) redovisar sin skeptiska syn i klimatfrågan.

  Min bild är att klimatfrågan blir den avgörande frågan i USAs kommande val och att svensk traditionell media saknar ( i sin totala partiskhet) helt förmåga att spegla valrörelsen rättvisande. Oavsett vad man tror om klimatets utveckling. Själv tror jag att CO2 ge en smärre uppvärmning men inget tyder på att nackdelarna är större än fördelarna av detta.

  https://www.therightclimatestuff.com/

 5. LarsF

  Resultatet är ju känt – Barack Obama utfärdade en wantedlista över förnekare på sin site – äkta westernmanér.
  Senastor Ted Cruz var en av dem – som nämnde detta. Minns inte om Cruz visade hur den såg ut också.

  Det är väl samma fenomen som Löfven och gänget står för som vill kludda ner all kritik mot IPCC som högerextremism för att lätt vifta bort det. Som man gjort med asylpolitiken. Det finns ju ingen gräns för Mp hur mycket utanförskap man vill importera och lägga kostnader på skattebetalarna – och samma med klimatåtgärder.

 6. Lasse

  NASA ges noll trovärdighet i denna video:
  https://realclimatescience.com/2019/11/new-video-ice-doesnt-lie-nasa-climate-scientists-do/#comments

  Tidningsklipp granskas mot en temperaturkurva som ändrats för att slippa frågan-varför var det varmt då?

  Filmen ovan borde vara en del av den utställning om Arktis som FORMAS satt upp på Nordiska museet.
  Arktis smälter-men det beror inte på dina köttsmörgåsar! (Kanske på din farfars?)

 7. LarsF

  Hittade wantedlistan och lite hearing judith curry också från Cruz.
  https://www.youtube.com/watch?v=onmrz0pbulc

 8. LarsF

  Marscha McKnot, editor of Science magazine – ”the debate is over” – Judith Curry kommentar.
  Nature magazine – ”climate justice is more important than democrazy” – Mark Steyn kommentar.

  Väl använda 10 minuter….

 9. Ingemar Nordin

  Lars F #8,

  Våra värsta farhågor beträffande missbruket av vetenskapen har tyvärr besannats sedan ovannämnda brev skickades till NASA:s ledning. Inte heller ändrades något efter de första avslöjandena kom i och med Climategate (som jag återkommer till i morgon) 2009. Tvärt om så gav politruckernas stöd (ideologiskt och finansiellt) till fusket legitimitet åt fortsatt missbruk.

  Även de demokratiska institutionerna undergrävs.

 10. Ann lh

  # 4 Rolf M. Det intressanta med dessa NASA-ingenjörer är vad de sysslat med under sin tid där. Klimatavdelningarna och de som ansvarar för att skicka ut folk i rymden tycks ha totalt olika uppfattning om forskning och vetenskap innebär.

 11. LarsF

  #10 såg om det var swebbtv med Peter Stilbs där det var inklippt väder-pär hur han menade att ”förnekarna” måste bevisa genom publiserade artiklar att IPCC har fel.

  Stilbs dementerade förståss – bevisbörda hos IPCC gäller.

  Lite svårt om både Nature och Science redan börjat sila bort det som går emot.

  Om någon har de utgåvorna från då och kan fota dessa artiklar där Curry och Steyn refererar till vore superintressant?
  Skall leta på nätet….det borde finnas…

  Mer om climate gate – kolla in Ross McKitrick här också – han nämnde ytterligare 5000 email som kommit fram – alldeles i början 15 minuter. Det är ju från 2011. Han är ju portad också och har intressant att berätta från IPCC där han var expert reviewer, också 48 minuter in om jag kommer ihåg rätt.

  https://www.youtube.com/watch?v=oMmZF8gB7Gs

  Professor Ross McKitrick, Professor Timothy Patterson, Professor Jan Veizer, and Professor Ian Clark

 12. Ingemar Nordin

  Ann L-H #10,

  Jag tror nog att NASA-folket ganska väl vet vad som krävs ur vetenskaplig och ingenjörsmässig synpunkt. Men man kan naturligtvis inte bortse ifrån att det åtminstone till en del handlar om en intern kamp inom NASA; Vad är huvudsyftet med NASA: att utforska rymden eller att utforska jordens klimat. Som framgår ur en länk ovan:

  ”I början av 2010 så skrotade Obama Constellationsprogrammet, dvs ett program som satsade på bemannade rymdfärder till bl.a. Mars och Månen. Beslutet begravde sju års arbete samt 10 miljarder i utvecklingskostnader. Rymdfärjornas era var över. Obama hade kommit på idén att amerikanska astronauter istället kunde ”lifta” med ryska Sojuz-kapslar.

  En före detta astronaut men numera en administratör för NASA förklarade:

  When I became the NASA administrator, [President Obama] charged me with three things. One, he wanted me to help re-inspire children to want to get into science and math; he wanted me to expand our international relationships; and third, and perhaps foremost, he wanted me to find a way to reach out to the Muslim world and engage much more with dominantly Muslim nations to help them feel good about their historic contribution to science, math and engineering.

  Dvs, NASA fick tre nya uppgifter: Att inspirera barn, att bygga ut de internationella relationerna samt att stryka muslimska stater medhårs. Inget om NASAs kärnområden inom vetenskap och rymdteknik.”

  ”Sen. Ted Cruz (R-Texas) provided numerical proof that NASA’s mission was hijacked to push radical global warming theories, “In the last 6 years…we’ve seen earth sciences increase 41 percent, and we’ve seen exploration and space operations—what should be the core mission, what NASA exists to do—decrease 7.6 percent.” Earth Sciences is the primary NASA department for global warming activities.”

 13. Ingemar Nordin

  #12 forts, länken:

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/07/24/kidnappningen-av-vetenskapen/

 14. Ann lh

  # 10, #12 o #13 Ingemar, jag tänkte närmast på att olika vetenskapsområden inte ser lika noga på kvalitetssäkringen av sin forskning och dess resultat, att det är en enorm skillnad mellan forskningen kring klimatet och t.ex. den forskning som ligger bakom trygga rymdresor.

 15. Göran J

  Här en länk med intressant läsning

  https://www.spaceflightinsider.com/editorial/happened-charlie-bolden/#

  Varför resultatet av ovanstående brev inte resulterade i någon åtgärd tror jag beror på att B Obama försäkrade sig om att Charles Bolden Jr lovade att vara trogen till vad en Obama beslutade.
  Detta störde C Bolden oerhört och han kom självklart i konflikt med sig själv. Att han valde att vara Obama trogen har sin förklaring i ekonomi. Att bli sparkad innebär sannolikt mindre i lönekuvertet som pensionär.

  Obama var en ulv i fårakläder.

 16. Martin Owen

  Chris Kraft gick bort tidigare i år. Rip.

 17. Någon bevisbörda kan knappast ligga på IPCC. Hur ska IPCC, eller någon annan, veta när nästa supervulkan får utbrott och ev. påverkar klimatet? Det enda vi vet är att vi ingenting vet om framtida klimat, mer än att det är intelligent att förbereda sig, helt oavsett hur det blir.