När IPCC-fuskarna avslöjades: Climategate 10 år

 

climategate nixon

Det är nu tio år sedan som fusket bakom FNs klimatpanel, IPCC, avslöjades genom att hundratals brev utväxlade mellan de centrala forskarna inom arbetsgrupp I publicerades.

Att klimatmodellerna, som tyvärr Västvärldens regeringar sätter sin tillit till, systematiskt visar för höga värden på prognoserna är väl känt. Åtminstone bland oss som noga följer klimatdebatten på djupet. Men Climategate handlar om den andra stora pusselbiten, nämligen de temperaturmätningar som görs och som pluggas in i klimatmodellerna. Climategatebreven visar hur de forskare med det största inflytandet på FNs rapporter, och därmed på klimatvetenskapen i allmänhet, medvetet och systematiskt manipulerade data och grafer så att de skulle passa det budskap som FN ville ha.

Det har gjorts flera utredningar sedan skandalen avslöjades för att försöka sopa allt fusket under mattan. Men eftersom ingen utredning egentligen tog upp breven utan istället gick ut på att ärerädda förövarna, så blev det aldrig någon ursäkt från IPCC. Inte heller har den vetenskapliga ohederligheten som möjliggörs genom IPCCs arbetssätt fått något genomslag. IPCC fungerar i stort sett som det alltid har gjort – och syftet är alltjämt att producera bekräftande stöd för den politiska agendan. Ett eller annat ögonbryn höjdes i Washington och London, men det politiska etablissemanget valde att ignorera skandalen. Trots rubriker som denna:

christopher booker

Många har skrivit om det, men låt mig uppmärksamma ett par artiklar med anledning av 10-års jubileet.

Den första artikeln är skriven av Tony Thomas i tidskriften QudrantOnLine, berömd för sina djuplodande och granskande artiklar.

Tony Thomas drar i stort sett hela bakgrunden och presenterar även flera av breven. I filerna finns både mejl mellan forskarna om hur de skall undvika data och kurvor som inte passar, och noteringar från den programmerare, Ian “Harry” Harris, som haft som uppgift att sortera alla data som samlats vid Climate Research Unit (CRU) vid University of East Anglia och den brittiska väder- och klimattjänsten MET-Office Hadley Center.

Thomas börjar med att citera frustrationen hos Harry:

Thomas: ”En input var från the Australian Bureau of Meteorology, med deras många justeringar som resulterar i en större uppvärmningstrend (tänk Rutherglen och Darwin). Harrys kommentarer i en 200-sidors loggning av anteckningar:

Harry: Vilket jävla röra. Tittar nu på datumen … något dåligt har hänt, eller hur. COBAR AIRPORT AWS [data från en australisk väderstation] kan inte ha startat 1962, den öppnade inte förrän 1993! … blir allvarligt trött på de australiska uppgifterna. Så många nya stationer har införts, så många falska referenser … så många förändringar som inte dokumenterats … Jag är mycket ledsen att rapportera att resten av databaserna verkar vara i nästan lika dålig tillstånd som Australiens var … Aarrggghhh! Det finns verkligen inget slut i sikte …!”

Här brister tålamodet definitivt hos Harry: 🙂

OH F ** K DETTA. Det är söndag kväll, jag har jobbat hela helgen, och just när jag trodde att det var gjort stöter jag på ännu ett problem som är baserat på det hopplösa tillståndet i våra databaser … Tänk på att det inte finns någon fungerande syntetisk metod för moln, eftersom Mark New tappade koefficientfilen och hittade den aldrig igen (trots att han sökte på bandarkiv i UEA) och återskapade den aldrig … Hela projektet är SUCH A MESS. Inte konstigt att jag behövde terapi !! … Så, öhhh vad i helsike pågår? Hur off-beam är dessa datasets? !! … Otroligt – även här har konventionerna inte följts. Det är fusk efter fusk efter fusk … Var är dokumentationen för att förklara allt detta ?! … Det är halvvägs i april och jag jobbar fortfarande med det. Detta är säkert det värsta projektet jag någonsin har försökt. Eeeek … Åh bugger. Vad helvete pågår?! .. Oh GOD om jag kunnat starta detta projekt igen och faktiskt få argument för de nedskräpade ärvda programmen !! .,. Är jag den första som försöker få CRU-databaser i funktionsdugligt skick? !! … Visst, vi kan få ett resultat, men bara genom att inkludera en mängd skräp …”

Klimatforskaren Dr John McLean är den förste att verkligen gå igenom CRUs data och hans slutsats är:

Det är väldigt slarvigt och amatörmässigt. Det ligger på nivån för en förstaårs universitetsstudent … Regeringarna har haft 25 år på sig för att kontrollera de uppgifter som de har spenderat miljarder dollar på. Och de har inte gjort det en enda gång.

Om vi så går till filerna med mejl mellan de inflytelserika klimatforskarna inom IPCC så finns det åtskilliga belägg för hur de där försöker dels stoppa all kritik, dels fiffla med historiska kurvor så att de skall passa narrativet att koldioxiden är den enda källan för den globala uppvärmningen.

Tony Thomas: ”Climategate visade hur alarmist-forskare påverkade peer review-processen för att säkerställa ett monopol för deras åsikter. När två artiklar som stred mot deras ”konsensus” publicerades, drog CRU-direktören Phil Jones och hans krets fram alla möjligheter för att få redaktören avskedad och förhindra att sådana artiklar behandlas av IPCC. Jones, 8 juli 2004:”

Phil Jones: ”… Jag kan inte se att något av dessa dokument finns i nästa IPCC-rapport. Kevin [Trenberth, ledande klimatforskare] och jag kommer att hålla dem ute på något sätt, även om vi måste omdefiniera vad peer review-litteraturen är!”

Den amerikanske kollegan Dr Michael Mann (författare till den inflytelserika Hockey-klubban), 3:e juli 2003:

M.Mann: ”Det verkar tydligt att vi måste gå förbi [den skeptiska författaren Chris de Freitas]… Jag tror att vår community borde, som Mike H [klimatforskare] tidigare har föreslagit om detta händer, avsluta allt samarbete med denna tidskrift på alla nivåer – granska, redigera och skicka, och lämna det till glömska och vanrykte.

Michael Mann skriver i ett mejl augusti 2007 att han vill skapa en nedsmutsningskampanj i media mot Steve McIntyre som har skrivit en publicerad artikel som kritiserar Hockey-klubban:

”Jag har pratat med folk i staterna om att hitta en grävande journalist för att undersöka och avslöja [honom].”

Tony Thomas går igenom flera mejl där ”Teamet” (IPCC:s kärna) diskuterar hur de skall förminska, ignorera eller manipulera data så att de passar in i hypotesen att CO2 är själva ratten som skruvar upp den globala temperaturen. Det involverar bl.a. att få bort medeltidsvärmen, att få bort ”blippen” kring 30-talet och att dra upp temperaturerna mellan 1950-75. Jag skall inte upprepa mejlväxlingen kring ”Hide the Decline”, Mikes Nature Trick, etc. här. Allt finns väl dokumenterat i IPCC-forskarnas interna mejl.

CRU-chefen Phil Jones vägrar envist (till dags dato) att lämna ut originaldata till andra forskare som kritiskt vill granska temperaturkurvorna. I ett mejl från 2004 skriver han till forskaren som efterfrågat originaldata:

”… Vi har investerat i arbetet i cirka 25 år. Varför ska jag göra informationen tillgänglig för dig när ditt mål är att försöka hitta något fel med det?”

Detta mejl är ganska avslöjande eftersom det visar att Phil Jones inte har en susning om vedertagen vetenskaplig metod eller praxis. Lika ovetenskapligt beter sig Michael Mann när det gäller metod och data för hockey-klubban. Dessa kollektiva fredspristagare är faktiskt amatörer, precis som Harry och McLean säger ovan.

Jones University of East Anglia kollega Anthony Footitt, 25 juni 2009: Jag hoppas att alla dessa e-postmeddelanden bara stannar inom UEA eftersom det verkligen får oss – UEA som helhet – att se ut som ett gäng amatörer.

judith curry

Judith Curry är en av världens främsta klimatforskare och har själv bidragit och suttit med i IPCCs arbetsgrupp I.

Hon ägnar sitt 10-årsjubiléeums inlägg åt att reflektera över arvet efter Climategate. Vad har man lärt sig?

Hon är ganska pessimistisk eftersom vitmålningen av hela händelsen i media och bland politiker gjort att IPCC, CRU, NOAA och alla andra statliga institut som har sin hand i klimatsyltburken fortsätter i samma stil

” media i Storbritannien är ute efter att skriva om historien och cementera ” friskrivningen””

” Mainstream-medierna och Climategat-forskarna hävdar själva fullständig friskrivning från de olika ”utredningarna”. Blev de rentvådda? Nej, det finns ingen rentvagning genom någon objektiv analys av de olika undersökningarna. Ross McKitrick lägger ut allt detta i sin artikel Understanding the Climategate Enquiries

Kort sammanfattning av McKitrick rapport:

 1. Forskarna som var inblandade i e-postutbytet manipulerade bevis i IPCC- och WMO-rapporterna med följden att läsarna vilseleddes, inklusive beslutsfattare. Divergensproblemet doldes genom att ta bort data och ”hide the decline”.
 2. Phil Jones medgav att han hade raderat e-postmeddelanden som verkar ha handlat om att förhindra utlämnande av information som omfattas av lagen om frihet till information, och han bad sina kollegor göra samma sak. Undersökningarna fumlade i stort sett bort denna fråga.
 3. I stället för att kritisera forskarna för [att de bara diskuterade problem inbördes], tog undersökningarna (särskilt House of Commons och Oxburgh-undersökningarna) den häpnadsväckande positionen att så länge forskare uttryckte tvivel och osäkerheter i sina akademiska artiklar och med varandra var det acceptabelt för dem att dölja dessa osäkerheter i dokument utarbetade för beslutsfattare.
 4. Forskarna vidtog åtgärder individuellt eller i samverkan för att blockera åtkomst till data eller metoder för att förhindra extern undersökning av deras arbete. Denna punkt accepterades av Commons Enquiry och Muir Russell, men författarna uppmanades och uppmuntrades att förbättra sitt beteende i framtiden.
 5. Undersökningarna kunde till stor del inte ta itu med frågan om förhindrandet av publicering av artiklar eller att skrämma tidskrifter. Men akademiker som läser e-postmeddelanden kan tydligt se hur tribalismen fungerar, och i jämförelse med andra områden kommer klimatologin att te sig ung och korrupt, och i händerna på en handfull självutnämnda grindvakter och mobbare.

Ingen av de kommittéer som sattes upp för att utreda saken gjorde sitt jobb, menar Judith Curry. Man tittade inte på själva vetenskapen eller underkände hur forskarna (inte) följt den vetenskapliga praxisen vad gäller öppenhet med data och metod. Allt sådant skulle klart falla under begreppet ”Vetenskaplig oredlighet” och återkallas.

Judith Curry har en speciell oplockad gås med Michael Mann sedan denne oprovocerat gett sig på henne och kallat henne för diverse epitet. Därför går hon igenom de mejl som visar dennes fuskande och mobbingfasoner.

Nåväl, hade IPCC-forskarna lärt sig något?, frågar JC.

”Jag tog upp fyra viktiga frågor: Brist på öppenhet, klimat-tribalism, behovet av förbättrad analys och kommunikation av osäkerhet och engagemang med ’skeptiker’ och kritiker av vårt arbete.

På den tiden var jag ganska förvånad över de klimatvetenskapliga ”ledarnas” misslyckande (förutom att klimatförsvararna försvarade sig) med att offentliggöra uttalanden om detta och visa lite ledarskap.”

”Det är mycket intressant att se vad de var oroliga för i efterdyningarna av Climategate. De försökte förstå varför Climategate hade nyhetsvärde, och de var mest bekymrade över att skydda sig mot samma saker som Climategate-e-postmeddelanden avslöjade: attacker mot forskarnas rykte, att ’skeptiker’ skulle få framträda i mainstream media, offentliga uppfattningar om forskarnas trovärdighet, hur man övertygar allmänheten om att AGW är ”verklig” med tre bilder på 10 minuter, samt en topp 10-lista över förnekarnas misstag.”

Judith Curry konstaterar vidare att idag är det betydligt radikalare krafter som tagit över efter Michael Mann och Phil Jones. Dessa nya krafter, typ Extinction Rebellio, Oreskes, Klein, Greta etc. betraktar IPCC som förlegat och inte tillräckligt alarmistisk. IPCC är för försiktig och underdriver riskerna, heter det. Såklart är koldioxiden orsak till alla stormar, översvämningar och värmeböljor. Såklart beror både ovanlig värme och ovanlig kyla på koldioxiden. Det behövs inga fler bevis än vad man själv och media påstår! Omedelbara krafttag krävs! Klimaträttvisa är numera det centrala stridsropet.

Men JC är ändå optimistisk. Hon säger ”Det är uppenbart att ett ledarskap som kan leda klimatvetenskapen ut ur detta träsk måste komma från utanför gemenskapen av klimatforskare och sannolikt skulle behöva komma från områden utanför klimatvetenskapen. Klimatvetenskap har efterhand blivit ett viktigt ämne inom vetenskaps- och teknikstudier, vetenskapsfilosofi, socialpsykologi, juridik, statistik, datavetenskap och kommunikation.”

Alla dessa missförstånd om klimatet, och tron på att vi har en klimatkris, får återverkningar på energipolitiken och transporter. Då, om inte förr, så slår verkligheten tillbaka.

”Idéer som är genuint irrationella brinner slutligen ut när verkligheten biter ifrån. Vi har sett att sådana idéer, policys och politik kan kvarstå i decennier under de senaste 100 åren. Förhoppningsvis kommer dock informationsåldern, internet och sociala medier att påskynda denna process.”

Ingemar Nordin

Här finns alla breven snyggt samlade och kommenterade. Vi har naturligtvis skrivit om Climategate åtskilliga gånger på bloggen – om breven, om bortförklaringarna, om de vittvättande utredningarna och om vad som hände sedan. Sök t.ex. på ”climategate” via bloggens sökmaskin. DS

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LarsF

  Tack för denna påminnelse som aldrig får glömmas – lika viktigt som ”förintelsen” att unga har det klart för sig hur det kan gå till i ”finrummen”.

  Jag minns själv min syn på vetenskap och forskning när jag äntrade vuxenlivet 20+ och hur den förändrades just närmare 30 jag kom.

  Idag som pensionär är det med ”småleende” så fort jag hör ”forskning visar”.

  Varifrån finns önskan om detta ”expervälde” undrar man stilla?

  Ta intryck, visst, men att låta sig totalt styras leder så ofta helt fel.

  Ta skoldebatten hur politiker selektivt väljer forskning de vill luta sig mot – ta kriminalpolitiken likaså – och se var vi hamnat. Ta betygsdebatten samma sak – allt tenderar att bli ”flum av välvilja”.

  Hur man låtit idén att dra ner på faktakunskaper och istället styra över på att 12-åriga elever skall lära sig Googla i stort sett – och det skulle vara något arbetsgivare vill betala löner för. En undervisningsmetodik så komplicerad att inte lärarhögskolans utbildning räcker för att prepara lärare för hur man får 12-åringar ha intellektuell mognad som 25 åringar med så abstarkta hemuppgifter. Högutbildade föräldrar som inte förstår sina barns uppgifter – där de som kanske aldrig skulle nå universitetsstudier avkrävs detta och slås ut på mellanstadiet och förmodligen inte tänker så högt om sig själv så tidigt i livet.

  Ta intryck av forskning – men ta alltid avstamp i sunt förnuft – så hamnar vi nog mer rätt – än att låta ”expertervälde” styra allt.

  Klimathetsen har framkallat mycket av detta förakt för min del – och om vi sedan tar in hur lärosäten som universitet hänger på samma uthängning av medarbetare som förnekare – så blir det alltmer klart hur liten roll det bör ha i samhällsdebatten. Sunt förnuft räcker bra.

 2. Ulf

  Hur saker och ting fungerar i Sverige är vi vana vid sedan 50 år bakåt i tiden. Vår historia visar att det inte är här det förnuftiga uppvaknandet kommer att ske.
  Däremot är jag mycket besviken på utvecklingen i USA att inte mer forskning och kritik kommer fram emot klimathetsarna. Eller är det bara att vi inte ser det? Hur ser debatten ut på området i USA? Curry och några till citeras flitigt men vad hände med red och blue team vad hände med debatten? Övervintrar bara klimathotarna Trump och sedan är allt som vanligt igen?

 3. Lasse

  Tack för denna genomgång Ingemar.
  Borde skickas till Chalmers där de håller på med en granskning av ”förnekarna!”
  Manipulerade data gör att alla historiska rubriker kommer fel-det visade Tony Heller i denna video:
  https://realclimatescience.com/2019/11/new-video-ice-doesnt-lie-nasa-climate-scientists-do/
  Stor humor för oss som genomskådat det. Borde vara skrämmande för de troende!

  Så länge de inte kontrollerar all data så har vi chans att göra en poäng med dataredovisning .
  Peglar som mäter havsnivån är ett exempel.

 4. Ann lh

  Ingemar, den här genomgången måste spridas högt och lågt. Det är en skam att klimatfrågan kunde genompolitiseras, det är en än högre skam att media gömde undan Climate Gate, men jag tror faktiskt att det enorma genomslaget för Greta, AOC, Extinction Rebello m.fl. plus de alltmer tydliga effekterna av klimatpolitiken i väst tillsammans har nått den tippingpoint som möjliggör en tillfriskning underifrån.
  För min del tolkade jag liberalernas ”klimatpolitik” som en del av denna tillfriskning. Inget större fokus på klimathotet utan direkt på behovet av kärnkraft.
  Dessutom verkar det som om nästa IPCC-rapport än mer har tappat vett och sans alltmedan Trumps linje visar positiva resultat och den dagen när media börjar visa upp vad som energimässigt händer runt Mittens Rike i öst, väst och syd måste väst vakna.

 5. Evert Andersson

  Climate gate stjälpte Köpenhamnsmötet. Eller hur? Vad skulle stjälpa Madrid? Parisöverenskommelsens innehåll måste på något sätt komma allmänheten till kännedom. Jag kan käka upp min hatt, om jag hade någon, på att 97 procent av allmänheten, politiker, journalister och ärkebiskopen inte vet så mycket mer än målen 2 grader eller helst 1,5 grad. Om de som håller i styret vet vad överenskommelsen innehåller och vad som de regelbundet behöver träffas för att reda ut ändå, bara talar om vad som vi måste göra för att leva upp till ’Parisavtalet’ så lurar de ju skjortan av oss.

  Judith Curry är pang på. Överdrivet hot sett till fakta och överdriven tro på lösningarna. (Förnybarhysterin).
  Fel x fel blir inte rätt utan ännu mer fel.

 6. ThomasJ

  Utengemärkt bra att ta upp 10 års jubileet av ClimateGate, Ingemar. Tack för detta ! 🙂

  En sida med iaf de flesta papers rörande CG – bra att ha som uppslagsbok – finns här:
  https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/

  Håll till godo !
  Mvh/TJ

 7. Ingemar Nordin

  Ann L-H och andra som vill hjälpa till att sprida detta:

  Jag tror att störst chans att detta skall bli läst är att skicka till lokala tidningar och lokalpolitiker runt om i landet. Och även till bloggar och digitala tidningar. Riksmedia och rikspolitiker kan vi nog glömma.

  Glöm inte Climategate!

 8. Rolf Mellberg

  Stort tack Ingemar för denna återblick!

  Goebbels skulle blivit grön av avund om han kunde betrakta att denna ”whitewash” har kunnat ske, som om inget har hänt har den totalitära alarmismen kunnat fortsätta. Finansierat av skattebetalares pengar.

  Enligt Johan Rockström har vi två dyspotier att välja mellan:
  1) Armageddon i form att hetta och andra effekter av tipping points.
  2) En totalt drakonisk sänkning av energiförbrukningen worldwide. Någon så sanslöst fantiserande uppe i det blå att man baxnar.

  Men, tro mig, vi kommer att skratta åt Rockström inom några år. Och tycka synd om Greta.

  Jag såg en mycket intressant film, alla läsare här uppmanas se mellan minut 1:40 och 5:30
  Är du intresserad av kärnkraft ska du se hela filmen, ”Smält-salt-reaktorer” kan bli nästa gigantiska tekniksprång som förändrar världen i grunden TILL DET BÄTTRE:
  https://www.youtube.com/watch?v=9DMjtAehAWo

 9. jensen

  Ulf 2
  Om man letar finner man åtskilliga skeptiska föredrag och intervjuer bl.a. från USA, Tyskland, Australien, för att inte tala om Danmark och Norge.
  Men vad hjälper dess faktabaserade, förnuftiga argument mot trosbaserade kampanjer av sektkaraktär.
  Man får nog ha perspektiv med generationsväxlingar för att skåda paradigmskiften.

  https://www.bing.com/videos/search?q=nasa+disproves+global+warming&view=detail&mid=CB89435513EE8EAA5F8DCB89435513EE8EAA5F8D&FORM=VIRE

 10. Gunnar Strandell

  LarsF #1
  Jag har liknande erfarenhet och tycker mig se att allt fler forskare följer i klimatforskningens spår och blir aktivister med klent eller t.o.m. påhittat stöd i sin forskning som publiceras med braskande rubriker.

  Antingen är det så att allt fler följer Stephen Schneiders råd:
  ”We are not just scientists, but human beings as well. Like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broad-based support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have.”

  eller annars är det för att jag blivit äldre och följer i Alf Henriksons spår:
  ” När man minns hur tokigt man tänkt och hur fel man fått och hur annorlunda det faktiskt i regel har gått och hur världen har drabbats av sällsamma metamorfoser, får man årligen mindre och mindre respekt för prognoser.”

 11. Ulf

  Svar 9

  Jo men jag menar att med en ny och balanserad energipolitik i USA borde också följa bredare vetenskapliga rapporter som plockar ner fantasierna. Det fanns stora ambitioner hos Trump administrationen men nu tycks man bara kortsiktigt ändra politiken men ska den finnas kvar måste man långsiktigt understödja den också. De ambitooner tycks man lagt åt sidan. Exempelvis skulle man kunna ha en officiell granskning av IPCC rapport men även en klassisk röd och blå granskning som man också föreslog för några år sedan.

 12. Göran J

  Nu skäms jag över att vara svensk!

  Se på den här videon hur Sky News tar upp att Sveriges Riksbank tydligen har sålt Austraiska obligationer för att det finns för många Klimatförnekare i Australien.

  https://www.youtube.com/watch?v=SQzo30fBr00

  Är det någon här på forumet som känner till detta. Har vi medborgare fått information om detta?

  Jag har inte hört detta förut.

 13. latoba

  Ingemar! Bra och grundlig genomgång av detta fiasko. Hur man sen ska sprida detta viktiga budskap till våra i de flesta fall grundligt låsta media är en svår fråga. SvD svarar artigt att de läser alla mail men några svar får man sällan. Ska försöka med ett par landsortstidningar. Vad tror ni om att skriva ut det och smyga in det i några tidningar i det lokala biblioteket? Vad säger du Ingemar som har skrivit det.?

 14. Gunnar Juliusson

  Ann och Ingemar #4, 7
  Politiske redaktören för Norra Skånes Tidningar Lars Joel Eriksson gjorde en insats igår i Hässleholms Kulturhus, då han blivit utmanad av ’Årets Hässleholmare’ Mats Gunnarsson på klimatdebatt efter skriftväxling i tidningen. Jag fick hedersuppdraget att vara bisittare och redovisade en hel del klimatfakta, efter att Gunnarsson först gjort en expose över sin familj, som förstås ger starkt underlag för klimatalarmism, och sedan noggrant gick igenom den färska artikeln med de 11000 namnunderskrifterna (inkl Mickey Mouse och prof Dumbledore), där jag stillsamt påpekade att samtliga y-axlar var valda för att ge intryck av katastrofal utveckling, x-axlarna alltid började vid kallperioden på 1970-talet, och inga data som skulle kunnat ge underlag för orsaken till ’klimatförändringen’ visades. Lokalen var nästan full, och stämningen hög., och en stor del av de två timmarna (+ övertid som vid forbollsmatcher) ägnades åt frågor från publiken, där missnöjet främst gällde att alla inte fick tillfälle att fråga. Referat från mötet här: https://www.nsk.se/2019/11/17/klimatet-vacker-heta-kanslor/.

  Det finns nog möjligheter att bli publicerad för kloka insändare till denna tidning.

 15. Fredrik S

  Göran J #15

  Fanns en blänkare i DI i fredags.

  Australien och Kanada är tydligen inte länder som utmärker sig för sitt goda klimatarbete och ska därför straffas av vårt föredömliga, goda land.

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/riksbanken-saljer-av-obligationer-fran-australien-och-kanada/

 16. Ulf

  Svar 13 och 15

  Detta är naturligtvis pinsamt som svensk men hel Riksbanken är ju tyvärr pinsamt dålig så inget nytt där. Tror mest omvärlden skrattar igen. Rent ekonomiskt spelar det inte så stor roll.

  Det gör däremot slakten av PPM systemet. Förslaget är att fonderna ska bort och sedan väljas ut nya av staten via AP7 jag kan nästan garantera att då blir hållbarhet superviktigt och vi kommer få ett antal rätt värdelösa fonder att välja på. Det däremot kommer att drabba pensionen hårt.
  Sveriges koldioxidutsläpp lär minska för regeringen stoppar Preem och nya gruvor genom att lägga tillståndsprövningen i långbänk företagen är desperata. Så korkade är man tydligen inte i Kanada och Australien. Tror inte efterfrågan på svenska obligationer ifrån utlandet ökar långsiktigt för att Sverige upphör med industriverksamhet.

 17. Petter Fryklund

  Intressant att jag delar födelsedag med Climate Gate. Men för IPCC är det nog intressantare att de delar med Musse Pigg 😉

 18. Ingemar Nordin

  latoba #13,

  Allt innehåll på bloggen är fritt att använda, med angivande av källa.

 19. pekke

  Det stora problemet ligger hos media/public service som inte ställer de rätta kritiska frågorna till forskare och politiker.
  Media snarare hyllar forskare, politiker och ”” klimatexperter ”” som Rockström och Greta som är alarmister eftersom det passar de flestas politiska åsikter inom media.

  Skulle media börja ställa kritiska faktabaserade frågor om vad som verkligen är 100 % sant inom klimatvetenskapen så skulle nog många ”” experter ”” få svårare att förklara sig.
  En enkel fråga är ju varför vi inte ser nån skenande havsnivå i alla pegelmätningar världen runt, det borde ju synas nu om det skall extremt hög nivå de närmsta 50-100 åren.

  Media driver egna politiska agendor och där passar klimatalarmismen in som en handske just nu eller så är de inom media helt enkelt korkade som inte begriper skillnaden mellan verkliga fakta och obevisade teorier vilket dagens klimatalarmism bygger på.

 20. Anders

  Ni missar det bibliska.. aldrig förr har scenen för en världshärskare ”antichrist/odjurets märke” varit så här öppen. I klimatets namn kommer vad som helst kunna hända och också få ta plats. David Wilkerson skrev om detta i sin bok ”THE vision” från 1973. Bl.a Hela Greta rörelsen etc..
  Ni själva förstår ju lögnerna bakom detta och det orättfärdiga i hur man gömmer sig bakom koldioxid teorier och ”vetenskap” och moraliserar och skapar motsättningar bla människor. Satan är lögnens fader och detta är hans verk och har ingenting med förnuft och att värna framtiden att göra. Klimat debatten och hetsen kring klimatet har heller ingenting att göra med att ta hand om naturen och värna miljön på ett sunt sätt. Tack för en bra blogg!

 21. Anders

  Vi är visst två anonyma Anders… Hur som helst, eftersom den genomsyrar hela myndighetssverige tror denne Anders att det största problemet i dagsläget är Klimatlag (2017:720) som i §2 stadgar att ”Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som
  1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
  2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,
  3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
  4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.”

  Vet någon här om det finns några politiska partier som vill riva upp denna lag?

 22. Lasse

  10 år efter denna händelse har vi nu fått total klimatkollaps.
  Dvs det är alarmen som kommer allt tätare.
  Nu matstrejkar XR (ex rebeller?) utanför riksdagen.
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7346725

 23. Frej

  # 22 Lasse Ha ha mentalkollaps snarare . Vilka tossingar.

 24. Lars i Huddinge

  J Rockström erkände sig i dagens efter fem i P1 såsom en ”frustrerad klimatrealist”!
  Han har gett upp 1,5°C-målet.
  Dock nämnar han inget om kolförbränningen i Kina, Indien m.fl. elbehövande länder.
  Spännande fortsättning torde följa.

 25. Jan

  Minns vad Karin Bojs utbrast i DN då Climategate avslöjades. ”Nej, nej, nej, tro dem inte!”

 26. Ingemar Nordin

  Lars i H #24,

  OT: Johan Rockström måste vara helt okunnig om världens fossilkonsumtion eftersom han först nu inser att Parisöverenskommelsen är utopiskt trams. Vi har påpekat sedan flera år att konsumtionen i Kina, Indien , Brasilien och de flesta stater i Afrika kommer att öka i åtminstone 20 år framåt.

  ”De (BP) räknar med att världens energiproduktion kommer att, lågt räknat, öka med 25 % till 2040. De ledande är utvecklingsländer i Asien, Latinamerika och Mellanöstern.
  Oljeanvändningen kommer att öka med 25 % och naturgas med 56 %. Tillsammans så kommer dessa båda energikällor att stå för 57 % av hela energiförbrukningen i världen.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/01/31/energi-alla/

  Roger Pielke kallade dessa gröna utopister för ”dreamers or fools”. När det handlar om charlatanen Rockström så är det nog snarare det sistnämnda som gäller.

  Frågan är bara: Hur mycket hinner dessa utopister att förstöra i sin meningslösa strävan efter att minska koldioxidutsläppen innan verkligheten slår tillbaka?

 27. Rolf Mellberg

  #20 Anders (den ena)

  Vi är kass på ”det bibliska” i det här avkristnade landet, tacka vet jag förr i tiden, då minsann kunde prästerskapet häva ur sig riktigt svavelosande predikningar.

  Nu när de kvinnliga prästerna har tagit makten är det bara psykoteurapeutiskt snällt prat.

  Nej då är Ryssland ett verkligt föredöme, den här filmen börjar med 12 minuters katastrofer av alla tänkbara slag och vid 1:02 får vi svaret, att vi står vid ”THE LAST DAY”!!!

  Visst är det hysteriskt roligt 🙂
  https://www.youtube.com/watch?v=hWHqY8Piios

  (ja, ja, detta är en repris men det illustrerar galenskapen så bra)

 28. Håkan Bergman

  Lasse #22
  Strategiskt ställe, lär väl passeras av några enstaka grupper som ska till Västerlånggatan och smaska i sig nåt efter 16 och solen gick ner 15.17. Men dom kanske tar matuppehåll tills riksdan öppnar igen? Mörkt har vi och mörkt ser det ut att bli framöver, men det överraskar väl bara nyblivna solpanelsägare.

 29. Ivar Andersson

  #26 Ingemar Nordin
  Jag kör en repris.
  KINA ÖPPNAR 17 NYA KOLGRUVOR
  https://detgodasamhallet.com/2019/10/30/kina-oppnar-17-nya-kolgruvor/
  Enorm järnväg i Kina ska ta 200 miljoner ton kol
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kina-star-for-halften-av-varldens-kolanvandning/

 30. Sigurdur Valdimarsson

  Lustigt.
  Läste precis klart boken Falskt Alarm efter Gösta Pettersson.
  http://falsktalarm.se/onewebmedia/Falskt%20Alarm%20full%20web%20version%2020190219.pdf
  Se sidan 162.
  Skrollade sen över till denna webbplats och fick se att det var 10 års dagen av den samma.
  Inser nu att IPCC kan man inte lita på, då den agerar politiskt och inte vetenskapligt.

 31. Fredrik S

  Lasse #22

  Det är bra, bör uppmuntras, de sparar ju in på limmet och sparsamhet med resurserna är ju rätt tänkt i kampen mot snar undergång.

  Fast det kanske har limmat fast sig som vanligt också?

 32. Fredrik S

  Jan #25

  Hon är helt fantastisk med hedershatt och det mesta. Det får man veta om man kikar på hennes hemsida.

 33. jensen

  Det vi alla vet så övertygande: CO2-kranen sköter ej havsnivån. även om en viss politisk professor eller t.o.m flera äro övertygade om att så är fallet.

  https://notrickszone.com/2019/11/18/co2-levels-are-not-whats-threatening-venice-sea-levels-were-meters-higher-with-much-lower-co2/

 34. foliehatt

  @Anders, #20,
  ja herre gud vilken rappakalja denne David WIlkernson skrev ihop 1973. Visserligen så avvisar Fridays for future utbildning – men Wilkersons beskrivning
  ’There will be ’Satan evangelists’, mostly young people who will actually preach about the power of
  Satan and who will zealously work at making converts. Ouija boards, tarot cards, horoscopes, and
  occult books will be passed around and devoured by young people seeking truth.’ – skjuter ju helt bredvid målet.

 35. foliehatt

  @ Anders #21,
  man måste motvilligt höja på hatten för Miljöpartiets politiker. De har lurat bort de övriga partiernas politiker upp på läktaren ett flertal gånger. De ligger bakom konstruktionen i energiuppgörelsen, om att tillåta nya kärnkraftsreaktorer, fast endast på samma mark som nuvarande. De kärnkraftspositiva var jublande glada över att nya reaktorer blev tillåtna, men insåg inte att avtalet var en pyrrhusseger.
  Klimatlagen är ett annat mästerstycke, där övriga partier först nu börjar inse vad de en gång släppte över tröskeln.

 36. Karl-Erik Tallmo

  När medierna för tio år sedan tog upp detta, så fick de det till att det bara rörde sig om dåligt språkbruk. Någon hade kallats ”moron” och en annan ”the mad Finn”. Sedan hävdade några att det främst rörde sig om någon detalj om glaciärsmältning i Himalaya eller hur stor yta Holland har. ”Det rör sig trots allt bara om några klantigheter i en rapport som är nästan 3000 sidor lång, med 18 000 källor”, skrev Ann-Charlotte Marteus i Expressen 25/2 2010.

  Men Climategate handlade ju, som framgår av huvudartikeln ovan, om mycket mer än så, inte minst om hur man säger en sak internt och en annan utåt, t.ex. när det gäller att erkänna att den globala uppvärmningen kanske kan vara av godo på flera håll i världen.

  Här en länk till en del av min artikel om hockeyklubbsdiagrammet, där jag skrev om Climategate:
  https://slowfox.wordpress.com/2019/03/31/klimatet-och-den-omstridda-hockeyklubban/#climategate

 37. Ulf

  Så har Cervenka i DI också sällat sig till klimathotarna. Förvånansvärt bluddret inlägg han har överhuvudtaget inte satt sig in i frågan. Upprepar bara plattityder. Alla som inte hyllar Greta är hatare. Folk kan inte räkna samtidigt upprepar han jättefelräkningen om 97 procent av klimatforskarna. Trots upprepade grova felaktiga prognoser sedan 1989 av FN så ska vi nu ta dessa prognoser på allvar ändå.
  Om han bemödat sig att kolla bakgrundsfakta så hade han fått reda på vem som inte kan räkna. Men med ranke på hans glidningar i andra ämne är jag inte förvånad av att han är ointresserad av fakta.

 38. Fredrik S

  Ulf #36

  Nu var den låst men lika bra det.

  Cervenka är en glidare som jag inte skulle köpa en begagnad bil av.

  Sen han redan 2012 hyllade Wijkman och Rockströms fantasibok om bankrupt natur och plantära gränser, i en krönika om att tillväxten är en tvångströja eller något i den stilen har jag knappt läst något han skriver.

 39. Johan Montelius

  Alla breven ligger uppe på Wikileaks och för den som har något bra program att snabbt söka bland textfiler (grep) så hittar man även en del svenska adresser.

  https://wikileaks.org/wiki/Climatic_Research_Unit_emails,_data,_models,_1996-2009

 40. Ulf

  https://www.aftonbladet.se/resa/a/EWX675/svenskar-forknippas-med-flygskam-utomlands

  Världen skrattar åt svenskarna och media människan som intervjuas tror att det förstärker Sveriges varumärke, hur fel kan man hamna? Var kommer denna absurda omvärldsbild ifrån?

 41. Bim

  Hej Ingemar.
  Jag talar med folk om klimatgalenskapen nästan dagligen. Dessutom bevakar jag Hjörnes krönikor för där dyker det upp en del underligheter då och då.
  Senast besvarade jag hans krönika om näthatet, och skickade denna till GP redaktionen. Något svar har jag inte fått, men det spelar mindre roll.

  Hej igen Peter Hjörne!
  Det var ett tag sedan nu som jag hörde av mig till Dig.
  I dagens krönika tar du upp näthatet vilket jag tycker är ett viktigt ämne. Kanske det viktigaste som finns i dagens samhälle. Men Peter Hjörne, du glömmer det hatandet som Du själv medverkar till. Du har valt sida utan att tänka över saken. Du tycker synd om prins Carl Philip och och prinsessan Sofia, Du hyllar och tycker synd om Greta Thunberg som blir inbjuden till världens “stora” ledare i FN och Klimatkyrkan vilket hon tackar med att spruta hat mot dem, anklaga dem för att ha stulit hennes barndom och fått henne att inse att hon ingen framtid har. Kort sagt fördärvat hennes liv. Greta Thunberg är fostrad till att hata. Hennes min när Donald Trump passerade henne säger en hel del.

  Det hat som Du själv, kanske omedvetet, medverkar till är nog det hat som främst måste bekämpas och som just nu håller på att rasera hela Sveriges framtid, ekonomiskt, demokratiskt och som ett land där ordet skall vara fritt.

  Om Du hade någon som helst insikt, eller vilja så borde Du skriva en krönika om det hat som Sveriges skickligaste politiker Jimmie Åkesson, utsatts för av Sveriges statsminister och alla de övriga partiledarna. Detta hat och försök till att mobba ut ett helt parti är nog snudd på världsrekord i hat. Det Donald Trump utsätts för kommer nog tvåa.
  Varför är Åkesson så framgångsrik, förutom att han är en otroligt skicklig debattör? Har du funderat på det? Svaret är att allmänheten hatar mobbing. Sveriges statsminister tar alla chanser att visa sin avsky för honom, mitt i tv sända debatter.

  Peter Hjörne, det finns ett antal böcker som du borde läsa, Jag skall bara nämna en som är lätt att förstå, Klimatkarusellen av Elsa Widding. Om Du hade tillstymmelse till den kunskap hon har, så hade dina krönikor växt till något verkligt läsvärt.
  Med vänlig hälsning.
  Bim