Reflektioner kring Climategate

I gårdagens inlägg berättade Ingemar om Climategate-skandalen, vilket naturligtvis var exakt vad han skulle göra. Jag hade visserligen börjat planera att göra just det, men Ingemar var en dag före mig, och dessutom gjorde han det bättre än vad jag skulle ha kunnat göra.

Men därmed var det ämnet i stort sett borta. Kanske inte helt borta, även om de engelskspråkiga bloggarna behandlade frågan väl så återstår också för oss den stora frågan — varför brydde sig inte medier och politiker? Förmodligen var det många som helt enkelt var övertygade om att oavsett klimatet så var det rätt att övergå till det som ibland kallas förnybar energi, och det var rätt att minska användningen av fossila bränslen.

Många hade redan tagit ställning och skulle de, då eller senare, inse att de låtit sig luras, så skulle det vara en personlig katastrof, och mot personliga katastrofer så väger framtida generationers livssituation lätt. När jag någon gång får frågan — är det inte rätt att spara på fossila bränslen, så är mitt svar tveklöst NEJ, det är inte rätt.

Nästan all energi vi använder kommer ursprungligen ifrån solen. Det gäller såväl de fossila bränslena som sol, vind, vatten och biobränslen. Det enda undantaget är kärnenergin.

Den absoluta bästa formen av lagrad solenergi är den som idag får ut av våra fossila bränslen. I Nyteknik läste jag om ett nytt  litium-svavel-batteri som är dubbelt så bra som de andra. Det har 500 Watt-timmar per kilo. Det är bra,  det är en halv kilowatt-timme per kilo! Men ett kilo bensin eller diesel innehåller 12 kilowatt-timmar. 24 gånger så mycket. Det är visserligen sant att vi inte kan omvandla mer än kanske maximalt 40% av den kemiska energin till mekanisk energi, men det är ändå 10 gånger mer.

Den användbaraste formen av fossil energi är den flytande. Den dag det börjar bli ont om olja i marken så kommer man att under ytterligare hundratals år kunna göra syntetisk bensin av kol och vatten. Den energi man behöver kommer man att kunna få ifrån kärnkraft.

Den dag som världen börjar våga använda kärnkraft på riktigt finns det inte längre någon brist på energi. Det som snart kommer att framstå som det största problemet är nog tillgången på rent vatten. Jag har för mig att jag läst någonstans att av havsnivåhöjningen på säg 2,5 mm per år, så består 1 mm av smältvatten från is på land, 1 mm beror på värmeutvidgning och den sista halva millimetern består av grundvatten som pumpats upp och så småningom följer med floder ut i haven.

Jag har på senare tid blivit rädd för stora dammar i stora floder. De stora floderna har som regel oerhört fruktbara deltaområden där det såvitt jag förstår bor miljarder människor. En kombination av dammar och grundvattenuttag kommer att leda till först landsänkning och så småningom att dessa deltan äts upp av haven. Just nu är det väl Etiopiens stora damm i Blå Nilen som oroar Egypten och dammar i Mekong som hotar Vietnam.

Å andra sidan är det möjligt att med tillgång till tillräckligt billig energi så kan vattenbrist avhjälpas, åtminstone där det inte är alltför långt till närmaste hav — avsaltning av havsvatten är en av de saker som jag tror är en utmärkt användning av solenergi.

Det här var några reflektioner som föranleddes av, men kanske inte hade så mycket att göra med Climategate. Som vanligt när det är dags för ett inlägg så gick jag in på ett antal av KU:s utmärkta lista på länkar och det var där som 10-års-jubileet dök upp. Något annat som också dök upp var en rapport om missväxt och dåliga skördar i Nordamerika, dels Förenta Staterna men kanske också Kanada. Problemet tycks vara att regn på våren innebar att sådden försenades och kyla på hösten har inneburit att skörden frusit innan den hunnit bärgas. Det är oroande uppgifter men jag vet inte hur stort bortfallet är. Möjligen är det tillräckligt för att få något fler att inse att det är inte värme vi skall vara rädda för utan kyla.

Det är ju i det sammanhanget värt att nämna att även om de flesta av dagens klimatflyktingar än så länge köper en returbiljett, så är det ju faktiskt många fler som flyr till värmen än som flyr ifrån den.

Ett ltet tillägg: Det kan nämnas att inför COP25 i Madrid håller skeptikerna ett förmöte den 3 december.

Trump’s Former Science Advisor Will Happer Featured in Climate Forum at COP25 in Madrid

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Sten K
  Konsekvenserna av klimatalarmismen har ännu inte drabbat oss med full kraft.
  Alltid när någon oroas så finns trösten här: https://ourworldindata.org/blog
  De gör framgångarna tydliga!
  Här om barnadödlighetens orsaker och hur de ändrats på en generation:
  https://ourworldindata.org/uploads/2019/11/Child-deaths-by-cause-1990-to-2017-IHME-01.png

 2. Johan Tisell

  Har du någon kommentar till att det påstås att bergolja (petroleum) och kol bildas inne i jorden och på djup där det aldrig funnits biologiskt liv?

  Gas- och oljefyndigheter finns ju på djup där det aldrig lär ha funnits fossiler.

 3. jensen

  Sten Kaiser
  Du har verkligen förmåga att med enkelt resonemang påvisa huvudkaraktären och sammanhang beträffande klimatförändringars följder.
  Genom hela klimathistoriken föreligger exempel på skördeutfall i förhållande till klimatet. Varför har pressen och alarmister nästa aldrig informerat och dragit slutsatser av detta?
  Det finns ju hur mycket litteratur som helst om detta. T.ex. boken om lilla istiden och skördekatastrofer.
  Länk om aktuell situation i USA se nedan.

  https://principia-scientific.org/widespread-crop-failures-happening-all-over-america/

 4. Peter Stilbs

  Tack, Sten – ja tänk att det gått 10 år. Vi skrev ju en hel del på bloggen runt 2010 om detta – det gällde ju inte bara Climategate självt, utan också de parodiska försöken från etablissemanget att rentvå och skydda de inblandade (term ”Whitewash”).

  Vad jag minns ville bl.a. Penn State University hävda att Mann hade dragit in så mycket forskningsmedel till universitetet att han omöjligtvis kunde vara skyldig till något överhuvudtaget. Och ingen ”granskning” granskade det verkliga mail-materialet och fusket – det gällde andra formalia.

  Jag erinrade mig detta KU-inlägg jag själv skrev vid denna tidpunkt https://www.klimatupplysningen.se/2010/08/07/whitewash-en-naturlig-koppling-till-koldioxid/

 5. LarsF

  #2
  ”Gas- och oljefyndigheter finns ju på djup där det aldrig lär ha funnits fossiler.”

  Om det bildas av fossiler av organiska material så lär det ju har funnits där eller om det kan transporteras dit av olika vulkaniska processer.

  ”Mineral oils
  Crude oil, or petroleum, and its refined components, collectively termed petrochemicals, are crucial resources in the modern economy. Crude oil originates from ancient fossilized organic materials, such as zooplankton and algae, which geochemical processes convert into oil”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Oil

  Kom o tänka på kol och sedan diamant och kollade lite här
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Diamant

  Där beskrivs lite om processer som får diamanter att transporteras till ytan av vulkanisk aktivitet.

 6. Lars Cornell

  #2 Har du funderat på var det som finns ovanpå olja- och kolskikten kommit från?

  På ett ställe vid E22 N. Västervik brukar jag stanna till och visa bergsnittet som kommit fram vid sprängning av graniten. Skiktytan är vågig vilket visar att det varit en sandstrand för ungefär 2 miljarder år sedan. Hoppsan, sand för två miljarder år sedan. Var kom den sanden från? Från ännu äldre berg som vittrat. Vad annars?

  Om berggrunden sjunker en hundradels mm per år kommer den att ha sjunkit 10 km på 1 miljon år. Då tar den med sig avlagringar, tex från floddeltan, som med tiden och stort tryck och värme blir kol och olja. Visingsö, Öland och Gotland är 0,6 och 0,4 miljoner år gamla.

  Det finns även möjlighet att kol och olja kan ha bildas djupt utan medverkan av fossilt material.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Olja_av_icke-biologiskt_ursprung

 7. Claes-Erik Simonsbacka

  Jakten på koldioxid (livets gas)

  Jakten på koldioxid (livets gas) är den nya och farliga datorsimulerings baserade trosuppfattningen, som bl.a. går ut på att befolkningsökningen ska stoppas genom återkommande propagandistiska malthusianska domedagsprofetior. Genom dessa domedagsförutsägelser eftersträvas bevarandet av I-ländernas välfärd och överhöghet vilket därigenom inte möjliggör för U-ländernas befolkning att tillfredsställa sina egna grundläggande behov utan, att i stället hindra dem från att kunna göra det.

  P.S.: Malthusianism är en nationalekonomisk och statsvetenskaplig teori som går ut på att befolkningen ökar mycket snabbare än produktionen av mat och matresurserna. (Wikipedia)

  Mvh,

 8. Lasse

  #3 Jensen
  I USA mäts allt i pengar.
  För vissa delar är den kyla som drabbat USA säkert förödande, speciellt för jordbrukare.
  Men det syns inte i prisbilden: https://www.macrotrends.net/2532/corn-prices-historical-chart-data
  En effekt av transportmöjligheter och kanske möjligheten att handla i varor.

  Tony Heller om USA och klimathysteriker vs science: https://realclimatescience.com/2019/11/new-video-climatologists-vs-science/
  Sambandet mellan luftens temperatur och luftfuktighet visar hur ytliga de klimatalarmen är och hur de alltid får rätt, 1 eller 2 gardera med kryss (Puttes tips)

 9. Johan Tisell #2

  Tyvärr är jag inte kemist, så att det finns ingen anledning att ta vad jag skriver om uppkomsten av fossila bränslen på allvar.

  Egentligen är jag förundrad över att olja och metan alls finns i jorden. Min startpunkt är att när något oxideras uppstår värme — ofta eld. Det innebär att oxidation är, jag tror att det kallas exotermisk reaktion, så att produkten, oxiden är ”energifattig”. Som jag ser det består ”liv” främst av CH2O, och jag kan tänka mig att under tryck så kan en reaktion ungefär 2 CH2O + O2 –> C + CO2 + 2H2O uppstå. Sedan pressas vattnet ut och koldioxiden går upp i atmosfären och det blir kol kvar.

  För att det ska bildas olja borde det ha varit gott om fett. Fettsyror har ju långa kedjor av CH2 så att där borde syret ha kunnat avgå som koldioxid och vatten med CH2-kedjor kvar.

  Det är ju möjligt att antingen metan eller olja kan bildas i en syrefri miljö under stort tryck och hög värme, men jag vet inte om man någonstans hittat olja eller gas med ”rätt andel C13” för att den ska kunna ha en icke-biologisk uppkomst.

 10. LarsF

  #7 – 😀
  Har du provat skapa en sådan Wiki-sida med den texten – vore intressant vilket öde den skulle få.

  Jag provade söka på ”climate deniers” och hittade
  https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_denial

  Finns någon rättvisa, tro, att motsatsen skulle få vara kvar?

 11. Jensen #3

  tack för vänliga ord — och det var din länk jag också hade läst. Det jag saknade i den artikeln var just en ”kvantitativ bild”. Är det 1%, 3%, 5%, 10% eller kanske 20% som gått förlorat? Är det mindre än 10% gissar jag att det är ett hårt slag för de drabbade bönderna, men att det bara marginellt påverkar matpriserna.

  Peter Stilbs #4
  Ett underbart inlägg du hade då!

 12. Alla (som redan läst inlägget): det har kommit ett tillägg längst ner

 13. Roland Salomonsson

  #2
  Påminner om att rysk (och därmed kinesisk) vetenskap har en annan syn på klimatgalenskapet. Den f n enda kända ”klimatmodell som i sin ännu giltiga prognos fortfarande nära nog följer uppmätta data klimatdata ÄR DEN RYSKA. Självklart är denna klimatmodell ”bortsållad” av IPCC.

  Vad gäller kunskaper om jordens inre, särskilt markskikten, så är sannolikt Ryssland ledande. Men även här sållas deras vetenskapliga upptäkter bort. Emellertid, så för några år sedan hade de slutfört ett antal experiment rörande djupborrning. Därvid var flera hål anlagda där det var nära till bergskikt, som ALDRIG befunnit sig nära markytan. Det mest uppmärksammade med rapporterna från dessa borrhål är att i bergets porer kunde man konstatera bl a petroleum.
  Ryssarnas slutsats var att petroleum inte enbart bildas av organiska rester från liv som sedan täckts av sediment/berg. Denna TEORI är ännu inte bevisad. Däremot är det sannolikt att petroleum (också) bildas naturligt i berggrund under hög värme och högt tryck av ämnen som innehåller vatten, CO2 etc.
  Även CO2 har varit ifrågasatt om detta kan bildas i jordens innandöme, men det anses att detta är bevisat numera. Alla djuphavens sprickbildningar släpper ut så mycket CO2, att det omöjligt kan vara annan orsak än att CO2 bildas i jordens innandöme. Dessa ”skorstenar” är det åtskilliga miljoner av längs samtliga sprickor och varje släpper ut något 0,2-0,5 ton per dygn. I årmiljoner.

  Vad gäller petroleum i i djuphålen, så anser ryssarna att petroleum m anl av tryck och värme kontinuerligt transporteras mot markytan och att oljekällorna uppstår när petroleumet när områden med grova porer i marken (sediment) samt som har ”vattenfällor”. Alltså att petroleum snarare är en s k förnybar resurs.

 14. Håkan Bergman

  Johan T. #2
  Det finns nåt som heter kiralitet se här.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Chirality_(chemistry)#In_biochemistry
  Biologiskt liv, som vi känner det, favoriserar en viss variant av molekyler och detta avspeglas i den olja vi pumpar upp. Skulle oljan vara abiotisk skulle fördelningen vara slumpmässig.

 15. Roland Salomonsson

  Enligt FN är överdödligheten av ”kyla” 20 ggr den av ”extrem hetta”! I ”extrem kyla” existerar inget högre självförökande liv. Slutsats . . . ?

  I USA den gågna hösten/vintern rapporterade debattören Tony Heller att öknarna i Arizona/New Mexico först i månader var ovanligt kyliga och sedan lade sig 30-50 cm snö i lågländerna under 4-6 veckor. I bergen är det alltid tjocka snölager under vintrarna, men allt vatten ångar bort så snart solen kommer åt att smälta, då det inte finns tillräckligt med vegetation för att skugga. Därför består öknarna i Arizona/New Mexico.

 16. Vi har en svensk forskare, vladimir.kutcherov@indek.kth.se, som har en del att säga om olja som bildas på annat sätt än från fossila ämnen.
  ”The experiments suggest that methane and heavier hydrocarbons can form under such thermobaric conditions through nonbiological means from a broad variety of different carbon-containing compounds. ”
  https://deepcarbon.net/feature/extreme-heat-and-pressure-may-yield-hydrocarbons-earth%25E2%2580%2599s-mantle

 17. Roland Salomonsson

  Appropå ÖKNAR!

  Världens öknar har till ca 80% tillräckligt med regn, för att kunna växa igen. Problemet är MÄNNISKANS (omedvetna?) vanskötsel. ALLT martäckande grönt som börjar växa naturligt betas omedelbart bort av nomadernas boskap. Allra värst är getter. De tar även rötter.

  Libyen (Gadhaffi) hade nästan lyckats driva upp skogar när USA slog till (beskogningen var sannolikt ett av skälen bakom anfallet). Regnen räckte alltså!

  Grunden för beskogning är att bygga dammar längs alla vilande vattendrag/wadis, så att vatten hålls samlat efter varje gång det regnat. P g a den heta jorden ångar samlat vatten bort extremt snabbt, men genom dammar kan även en del grundvatten samlas. Regnen i en öken kommer under någon vecka och extremt våldsamt, samt strömmar på några dagar ut mot lägsta punkter, inte sällan haven. Sedan är det hett igen.
  Planteras emellertid skuggande vegetation, som dessutom har djupa rotsystem, så skuggas marken och vatten ångar bort långsammare. Ju längre tid skugga kan kvarhålla vatten, desto bättre växer det och mer skugga erhålls. Bara markerna inte betades, så skulle ökenområdena kunna reduceras avsevärt.
  I Kina, Jordanien, Israel har stora skogar återskapats i f d ökenområden. Hela återbeskogningsprocessen har dessutom nytta av ÖKAD CO2 i atmosfären (kan hålla klorofyllöppningarna stängda längre tider och inte förlora så mycket vatten). När tillräckligt stora områden är beskogade återkommer regnen.

  Det bör tilläggas att skillnaden mellan öken och frodig regnskog är hårfin. Man upptäckte via satellit att hela Amazonas, vars jordar i princip är helt sterila, att jordarna i princip är samma som i Sahara. Skillnaden ligger i regnen. Störs regnen, t ex genom att skogarna störs, är risken överhängande att ökenbildning påbörjas. Tänk er Amazonas, som ett nätverk av ”Nilen”.

  Förutsättningen är dock att betning är strikt reglerad.

 18. Claes-Erik Simonsbacka

  Johan Tisell #2

  Gasformiga kolväten
  Den högsta metanhalten vid Gravberg, Silansringen, uppmättes i samband med doleritintrånget. Kolväten i doleriterna bestod till stor del av C2-C5 gaser, dvs etan–pentan. Exempelvis var relationen metan till etan större än 10 och omättade mängder var låga och förhållandet etan till eten var 3-5. Metan hade ett kol-isotopförhållande C13, -10 till -20 och låg därmed klart utanför området för biogen gas.

  Reviews of Geophysics 
  Deep‐seated abiogenic origin of petroleum: From geological assessment to physical theory
  Vladimir G. Kutcherov , Vladilen A. Krayushkin
  Utdrag:
  5.7. Conclusions
  ”Examples discussed in sections 5.1–5.6 indicate that (1) petroleum shows/deposits have been found in Precambrian crystalline shields all over the world, (2) presence of oil and gas deposits in the Precambrian crystalline shields without sedimentary rocks cannot be explained from the traditional biotic petroleum origin point of view, and (3) petroliferous fluid of the mantle could be the only possible source of petroleum deposits in the Precambrian crystalline shields.”

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2008RG000270

  Mvh,

 19. jensen

  Sten. En skribent som kopplat samman klimat/väder med grödor är David Archibald
  https://www.iwp.edu/wp-content/uploads/2019/05/20130911_OurCoolingClimateCapitolHill16thSeptember2013.pdf

 20. Rolf Mellberg

  #17 Roland

  Av din kommentar får man lätt intrycket att boskap alltid är av ondo i torra områden.

  Med samma ”förutfattade”? meningen blev jag väldigt överraskad när jag för ett par år sen läste om Allan Savory. Han menar att boskapsskötsel kan vara mycket väsentligt för landskapsvård men det kan nog vara så att den metoden han förespråkar inte funkar i de torraste typerna av landskap? Läs här:

  https://www.nationalgeographic.com/culture/food/the-plate/2015/12/23/is-more-cattle-grazing-the-solution-to-saving-our-soil/

  Hur som helst, evolutionen har frambringat en mångfald växter och djur där ”mobila” gräsätare varit ett naturligt inslag i flera tiontals milioner år. Jag visar här en film där vi som är skeptiker kan störas av pratet om ”desertification” och climate change men försök strunta i det.
  https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI&t=562s

  Jag har inte bemödat mig att leta reda på vad kritier till Allans budskap, har att säga. Hur som helst så ökar ju grönskan med mer CO2 och rimligen bör även avdunstning och därmed regn öka om temperaturen ökar lite till varför jag kan känna en optimism.

 21. jan d

  EU:s budget för 2020 skall ca 300 miljarder kronor satsas på klimatåtgärder. Tänk att genom politisk handuppräckning kan klimatförändringar genomföras…..till vad då ? ett ”godkänt klimat” !

 22. Göran Johnson

  #17 Roland
  ”Libyen (Gadhaffi) hade nästan lyckats driva upp skogar när USA slog till (beskogningen var sannolikt ett av skälen bakom anfallet). Regnen räckte alltså!”

  Jag bodde i Libyen 2005-2007 och reste runt en del i landet. Jag varken hörde talas om eller såg några skogar planterade av Ghaddafi, som skulle ha klarat sig med regn. Däremot pumpade han upp fossilt grundvatten från stora djup långt in i Sahhara och pumpade till kusten i jätterör till hushållen och för att bevattna jordbruk. Gränsen för under 50 mm regn per år går numera några få mil från medelhavskusten. På romartiden gick det att odla mycket längre söderut, 20-30 mil åtminstone.

 23. Ingemar Nordin

  Tack Sten för att även du tar upp Climategate 10 år. När man kollar flödet på google, så är det nästan bara apologetiska tidningsartiklar från stormedia, typ BBC och The Guardian, Demogblog och ScepticalScience samt som kommer upp. Det är ju ganska märkligt egentligen eftersom det finns ett mycket stort, nästan explosionsartat, antal artiklar på klimatrealistiska bloggar och digitala media världen över. Men för att hitta dem så måste man gräva rätt DJUPT.

  Bland våra svenska tidningar så ignorerar man Climategate. Antagligen vill man inte bli påmind.

 24. Anders T

  #20
  Läste igenom Wikipedia om Holistic management. Som före detta jordbrukare så tycker jag det hela är självklart. Det han säger är att det inte är antalet djur på en areal som är problemet utan hur länge de får vara kvar. Egentligen är det ju bara att titta på vilda djur på en savann, de ger sig iväg när det börjar bli torrt innan de hinner beta så att jorden blottläggs, främst för vind men även erosion genom kraftiga regn. Man måste alltså anpassa sig till årsmånen. Egentligen är det samma problem med vanligt jordbruk jorden ska helst vara beväxt så stor del av tiden som möjligt och vändas så sällan som möjligt i dessa områden.
  Att återskapa betesmarker från öken är nog besvärligare om det inte börjar regna mer eller koldioxid halten ökar så växterna tål torka bättre, helst bådeock. Men har matjords lagret blåst bort som det gjorde i USA på trettiotalet så tar det lång tid att återställa. Generellt har vi inte de problemen i Europa vilket gjorde att jordbrukarna som utvandrat till USA , Australien mm inte hade någon erfarenhet av de problemen och gjorde många fel.

 25. Ingemar Nordin

  Tramp, tramp, tramp … är det Führerns SS-trupper som marscherar rakt över yttrandefriheten? – Nej, det är militanta klimaträddare som med hot om våld får en klimatkonferens inställd.

  https://klimatsans.com/2019/11/19/vanster-fascism-stoppar-oppen-klimatkonferens/

  Vem har krattat manegen för dessa huliganer? Det börjar på I och slutar på C. 🙁

 26. Rolf Mellberg

  Tack Sten, intressant.

  Jag läste med särskilt intresse det du skrev om de betydande problem som antagligen kommer att drabba många stora floddeltan här på jorden. Problem som orsakas främst av ansamling av erosionsmateriel i kraftverksdammar, oskicklig landskapsvård i övrigt och pumpning av grundvatten för (mega)-städer. Och med ett helt försumbart bidrag från antropogen CO2-värmning.

  Deltat runt New Orleans är en sedelärande historia som på ett förträffligt sätt beskrivs här:
  https://wattsupwiththat.com/2019/08/02/new-orleans-and-hurricane-katrina-the-correct-story/

  Däremot är det förfärligt när SVT sände bara för ett par månader sen en film från BBC!!!
  Där visade man hur illa ställt det var i detta deltat, att folk tvingades bort. I sig korrekt, men man ”lät förstå” att det var ”climat change” som var orsaken. Lögnhalsen David Attenborough pratade rappakalja, inte ett ord om de verkliga orsaken till den enorma erosionen där.
  Vad värre var är att ett litet barn (på 16 år) också deltog i programmet hon släpades av dessa exploatörer i den lögnaktiga smutsen. Föga förvånade deltog mr Mann och mr Hansen i programmet. Hårresande!!!

  Vi kan bara hoppas att poroffisionella hydrologer förstår sig på dessa mycket allvarliga problem.

 27. Karl-Oskar

  Michael Mann förlorade i domstol mot Tim Ball och fick betala rättegångskostnaderna.
  Tror aldrig det har nämnts i Svenska medier.

  https://www.breitbart.com/europe/2019/08/25/michael-hide-the-decline-mann-loses-defamation-lawsuit/

 28. Rolf Mellberg #26
  Den verkliga skräcken vore i och för sig om Ganges och Bramaputra blev uppdämda — det lever väl åtminstone ett par hundra miljoner människor på deras gemensamma delta i Bengaliska viken. Det land som verkar ha bevisat att det går att skydda ett stort deltaområde är skulle kunna vara Nederländerna. En tröst är också att antagligen fylls dammarna innan deltaområdet drabbas alltför hårt, och vid det laget har nog dessa sydliga länder fått en påfyllning med strävsamma nordbor som flytt undan isen.

  Vi får väl hoppas att vi blir mottagna med öppna hjärtan.

 29. Gunnar Strandell

  Om man vill se Climategate som ett utslag av att vetenskapen väljer vilken sanning som ska framföras och döljer annat har Donna Laframboise, ”No frakking Consensus” ett dagsfärskt exempel med bilder och videofilm på koraller i utkanten av Stora Barriärrevet. Dessa koraller finns inte enligt en forskningsrapport som gått igenom peer review.

  Om man följer en länken till Jennifer Marohasys hemsida kan man också läsa hennes avslutande utmaning till barriärrevsforskarna. Hon vill att de anvisar en plats där hon kan filma blekta koraller, för hittills har hon inte hittat någon sådan.

  Länkar:
  https://nofrakkingconsensus.com/2019/11/18/the-corals-that-dont-exist/
  https://jennifermarohasy.com/2019/11/experts-now-agree-is-acropora-coral-at-stone-island/

 30. Fredrik S

  Ingemar Nordin #25

  Malena Ernman sa att hon hade ingen aaaning om de där tröjornas kopplingar till ANTIFA eller AFA.

  Hon kanske har varit för fokuserad på klimatkollaps med medföljande undergång? Eller bara lite omtöcknad av all c02?

 31. Rolf Mellberg

  #28 Sten

  Om vi svenskar hade satsat på utveckla 4gen kärnkraft så kunde vi ha hjälpt en massa länder att få kraft utan att bygga några dammar. Tror heller inte att Ganges och Brahmaputra är så lämpliga för att bygga dammar av flera skäl. Men jag är optimist för deras del, Kineserna kommer snart att rulla ut kärnkraft i massiv skala och Indierna är inte så pjåkiga de heller. Molten salt och torium kanske?

  Sverige kommer att bli en avkrok, efter en energi- och klimat-politiskt turbulent period. Kanske ändå ett rätt fint och rent litet land.

  DN hade f.ö. en förfärlig lögnsoppa publicerat runt den sista september förra året angående påstådd ”sea rise” i bengaliska viken. Rappakalja.

 32. Lars-Eric Bjerke

  #2 Johan Tisell,
  ”Har du någon kommentar till att det påstås att bergolja (petroleum) och kol bildas inne i jorden och på djup där det aldrig funnits biologiskt liv?”
  Igrene AB är efterföljare till Dala Djupgas och borrar efter djupgas i Siljansringen. De har nu sökt produktionstillstånd. Vattenfall gav upp trots att de fann små mängder gas på stort djup (6 km).
  http://www.igrene.se/

 33. LarsF

  Har varit inne på hur lärosäten som universitet sätter ”förnekare” i kloster.

  Är detta en delförklaring tro – Rothstein om universitet o högskola
  https://www.youtube.com/watch?v=BqoPSyUkftw
  ”Doktorander gör bäst i att anamma professorns modeller och tillämpa på nytt empiriskt material”
  ”De bästa universiteten i världen skulle aldrig drömma om att anställa sina egna doktorander”
  ”doktorander anställs och blir professor och blir kvar till pensionen”
  ”det leder inte till så mycket nytänkande”

  Jag tycker mig se ett mönster här hur ingen blir självständig utan går i samma spår som sin professor,,,,och de som försöker skickas ut i kylan,,,,universitetskultur som leder till likriktning…passar bra in på klimatrelaterat kan jag tycka…

 34. Grizzly

  Ojsan, vad tar svt upp:

  https://amp.svt.se/nyheter/utrikes/klimatforskare-villradiga-vart-tog-uppvarmningen-vagen

 35. LarsF

  En man som också kämpat på – P-O Eriksson – han var väl på bild i Expressens uthängning också.
  https://www.youtube.com/watch?v=HW4wn-JzV4Y

  Skrivit artiklar, givit föredrag på KTH osv och arrangör fick reprimand att inte lämpligt.
  Ser koppling till Rothsteins analys – man är rädd att förlora statliga anslag.

  Medförfattare tll Domedagsklockan, med Nordangård – som är ”tillfälligt slut” – hmmmm

  Ser ett mönster där inte bokhandlare eller förlag vågar ge ut längre.
  Jag har fler exempel på böcker av Patrick Moore bl.a och andra där det inte står ”På beställning” utan ”tillfälligt slut”. Frågade Adlibris support som menade att slut på förlag eller deras leverantör.

  Utländskt köper man på amazon, men ändå skumt hur rädsla sprider sig,,,,

 36. Karl-Erik Tallmo

  Har någon av dem som skrev mailen i Climategate någonsin försökt förneka att de skrivit dem, att det skulle vara förfalskningar? Jag har aldrig sett något sådant, så man kanske vågar dra slutsatsen av detta att de är äkta. Annars borde man väl ha hört högljudda protester.

 37. Sören G

  Enligt radionyheterna hotar nu 3 graders uppvärmning.

 38. Ulf

  Vilken överraskning eller inte….

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dOaoEw/okad-fossil-bransleproduktion-hotar-klimatmal

 39. Sören G

  #36 #37
  Man har räknat med 50 % högre utsläpp jmft med Paris-övernskommelsen (som man faktiskt sa var frivillig). Alltså 50 % ökning från 2 grader blir 3 grader, eller hur, eller jaha, eller. eller.

 40. LarsF

  #36 – Sören – tycker det var det mest positiva och mest realistiska jag hört på länge.
  Rummukainen bara för en vecka sedan menade att det skulle vara möjligt – helt utan kontakt med verkligheten.

  Också att fokus skall vara få högproducenter av co2 få hjälp att ställa om – det betyder att Mp och deras vansinne för sverige kan modereras till mer vettiga åtgärde och i takt som stämmer med verkligheten.

  Det ger stöd för liknande jag hört från Löfven tidigare – så att inte skattebetalare i sverige får omåttliga nivåer på våra åtaganden.

  Mp har ju tendens att tro att hela världen tittar på sverige och gör som vi gör – det verkar vara deras argumentation. De vill vara så duktiga så – och ingen verklighetskontakt.

  Och säger modeller 3 grader så är väl verkligheten runt 1.2-1.5 grad eller så. Och väl vid 2030 så kommer alla att se hur fel deras modeller pekar.

  Risken är väl att fanatiker drar igång med olika typer av aktivism för de tror de vet så mycket. Så för att undvika oroligheter kan vi kanske hoppas att även centralt politiskt håll sprider mer realistisk syn – halv jordens befolkning måste också med i åtaganden.

 41. Jax

  #33 LarsF

  På MIT, som nog får räknas in bland de bästa, kunde man inte bli anställd som professor om man inte varit anställd utanför universitetet efter doktorsexamen, som sagt. Det innebar dock inte att man för all framtid var utestängd, förstås, utan det gick alldeles utmärkt att komma tillbaka som professor senare. Trots allt ett rätt bra arrangemang. Förhoppningsvis hade man då fått lite nya perspektiv.

 42. jensen

  Räknenissarna på ”Instituten” räknar ut en del av verkligheten, men inser inte att även detta ” slutresultat” är förnuftsvidrigt, stämmer ej med kartan.
  Hur kan det komma sig att förmedlingsinstituten / radio, MSM och förmodligen även Universiteten/ inte antyder en susning, att grunden för räkneövningarna , ” Hypotesen” skulle kunna vara åt skogen fel?
  Vilket så många stora länder fullt ut begriper, och kör på , med egen förskyllan.
  Enda trösten är att sanningen till slut blir segraren.