Om värmen i Framsundet

Ett gästinlägg av Lars Jonsson

Enhanced Modern Heat Transfer to the Arctic by Warm Atlantic Water

En artikel av 9 forskare med Robert F. Spielhagen som första författare bildade utgångspunkt för en artikel i DN den 28 januari 2011. Den presenterades som ännu en i raden av larmrapporter om hur den innevarande värmeperioden saknar ”motstycke tidigare i historien”. Det känns som om ordvalen görs så att läsaren skall tolka att fenomenet hör samman med efterkrigstidens fossileldning.
Studien bygger på analyser av en 46 cm lång stav som borrats ur bottensedimentet i Framsundet väster om Svalbard. Forskarna analyserar olika typer av foraminiferer eller skalamöbor i de olika sedimentlagren som innan dess har tidsbestämts genom C14 metoden. Olika typer (storlek och struktur) trivs i olika vattentemperaturer och genom att bedöma deras inbördes relation kommer fram till en ungefärlig uppskattning av vattentemperaturen i det vattenskikt där detta plankton utvecklas, på 50-200 meters djup. Man undersökte även förhållandet mellan halten av Magnesium per mängd Calcium (Mg/Ca) i skalen vilket även ger ett proxy (indirekt) värde på vattentemperaturen under sommaren. Studien innehåller sedan diagram över dessa värden över en tidsperiod av 2000 år, det ursprungliga diagrammet ses nedan till vänster där kurvorna C och D är s.k. proxy-värden på vattentemperaturen.
Den viktiga slutsatsen i studien är att vattentemperaturen i Framsundet för närvarande är ca 2°C varmare än genomsnittet de senaste 2000 åren vilket får anses vara ett anmärkningsvärt fynd men kan det kopplas till människans aktivitet under den industrialiserade eran såsom DN-artikeln ville ge sken av?
analysavframtemp2
Huvudfiguren visar ganska tydligt att början på denna förändring, dvs när temperaturen börjar öka sker någon gång under första hälften av 1800-talet och författarna konstaterar också att uppvärmningen hade startat omkring 1850 vilket stöder bilden av en naturlig uppvärmning efter den lilla istiden. Författarna nämner dock att bottenlevande djur kan ha rört om i lagren och vill därmed öppna möjligheten för en tolkning att denna tidiga temperaturökning kan vara en artefakt. Författarna har till kurvan lagt till två blå kurvor som understrykningar av ”hockeyklubbans blad” vilka härrör sig från direkta mätningar av vattentemperaturen respektive sommarisens utbredning (den senare är uppochnedvänd för att ge en indirekt bild av nordatlantens temperatur, ju varmare desto mindre is och vice versa). I kurva D är den blå linjen hämtad från (D. V. Divine, C. Dick, J. Geophys. Res. 111, C01001 (2006). för juni månad, men i originalartikeln finns även en kurva från augusti som jag vidlägger. Jag har vänt på bägge kurvorna och kalkerat av medelvärdet och lagt dessa över en annan kurva som visar på vattentemperaturerna Barents hav perioden 1890-2006 i svart och jämförda med AMO indexet i rött hämtad från Levitus, S., G. Matishov, D. Seidov, and I. Smolyar (2009), Barents Sea multidecadal variability, Geophys. Res. Lett., 36, L19604, doi:10.1029/2009GL039847. Kurvan återges i en skala som motsvarar gradantalet i C och D, dvs uppdragen i höjdled. Den blå plattan ramar in omfånget 2–6°C. Av kurvan framgår att vattentemperaturen i denna del av Barents hav oscillerar med ca 4°C i samklang med AMO, citat: This record is dominated by multidecadal variability on the order of 4°C which is correlated with the Atlantic Multidecadal Oscillation Index.
De två linjerna i C och D liknar naturligtvis hockeyklubbor och kanske är det en ren tillfällighet, de får också stöd av kurvan B som berättar om proportionerna mellan arktiska och subarktiska skalamöbor. Detta ställer frågan om undersökningsmetoderna möjligen har för låg upplösning för att spegla de genomsnittliga vattentemperaturskiftningarna mellan t.ex lilla istiden och den medeltida värmeperioden. Den mer ”livliga” rosa tunna linjen (som motsvarar direkta värden i D) öppnar för andra tolkningar. Det känns osannolikt att tidigare perioder inte har haft kraftiga svängningar så som fallet är under de senaste 150 åren då vi haft direkta mätningar.
Kurvan A och B visar på anomalier som möjligen ställer frågan om inte förhållandena förändrats under 1900-talet genom antropogen påverkan p.g.a exempelvis kommersiellt fiske eller gödning av världshaven. Innan 1900-talet tycks mängden foraminiferer av bägge typerna öka då isen breder ut sig, dvs när det är kalla perioder medan bägge kurvorna pekar uppåt även under 1900-talets uppvärmning. Kurvan B som skall ge stöd åt tesen att varmt vatten ger ökad procentandel subarktiska djur är inte övertygande, flera små toppar ser ut att sammanfalla med produktionstopparna i kurva A. Författarna diskuterar inte denna fråga.
Sammantaget kan man dra slutsatsen att den uppvärmning av vattnet i Framsundet som skett och som ger dagens höga värden startade för ca 200 år sedan eller längre tillbaka och är en återhämtning från Lilla Istiden. Under 1900-talet är den dominerande faktorn AMO och värden liknande dagens uppmättes redan under 1920–40 talet. Att denna relativt hastiga uppvärmning under 1800 talet skulle bero på mänsklig aktivitet, kolförbränning eller uppodlandet av Amerika framstår som mycket osannolikt. Resultatet från denna och en rad liknande undersökningar ger en samstämmig bild av att Arktis under förra seklets andra kvartal värmdes upp till nivåer liknande dagens och att detta var resultatet av naturliga variationer. En antropogen signal i Arktis har ännu inte påvisats. Om vattnet i det subarktiska Nordatlanten skulle ha varit 2°C kallare under MVP jämfört med idag som studien pekar på ställer man sig frågan vad som gjorde luften kring södra Grönland och Island lika varm under Vikingatiden som idag om inte svaret finns i vattentemperaturen? Skall resultatet tolkas som att MVP i denna del av världen bör vara föremål för diskussion igen?
Lars Jonsson
Uppdaterad med ny figur kl 13.00.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tage Andersson

  Visst är det påfallande hur ofta hockey-klubbornas blad startar vid övergången från proxy-data till direkta observationer. Mann’s ursprungliga temperaturkurva har nästan linjär, något avtagande, temperatur fram till medio/slutet av 1800-talet. Vid övergången till direkta observationer börja den stiga och svänga våldsamt.
  Ett annat exempel är koldioxidhaltens utveckling. Efter 1959 en jämn stegring. Efter 1959 bygger den på direkta mätningar, främst från vulkanön Manua Loa. Före 1959 helt annan mätmetodik, analyser av luften i bubblor från glaciäris. Dessa har okänd tidsupplösning, det tar år, decennier eller rentav sekler för snön att övergå till is. Under hela tiden kan luft diffundera ut och in. Före 1959 är kurvan nästan horisontell. För att få denna kurva har man tvingats förkasta tusentals direkta mätningar av luftens koldioxidhalt. Sådana började utföras redan på 1800-talet, och har bearbetats av Beck, som fick fram en helt annan kurva.
  Detta, att okritiskt blanda olika observationsmetoder, är att jämföra äpplen med päron. Ger bl.a. upphov till påståenden som att koldioxidhalten nu är den högsta på hundratusentals år.

 2. Thomas

  När började egentligen lilla istiden? Om det vi ser nu är högre temperatur än på 2000 år så har du jag svårt att få det att gå ihop med en återhämtning från en period som började på 1500-talet.
   
  Sen finge gärna Tage Andersson sluta dilla om den där kurvan av Beck. Den har diskuterats här otaliga gånger och är totalt misskrediterad. Den har inget med seriös vetenskap att göra.

 3. L

  Thomas, lilla istiden var ett dipp i återhämtningen från stora istiden.

 4. Lars Jonssons förnämliga analys av artikeln ger ytterligare ett bra exempel på hur allvarligt läget är. I väldigt många forskningsartiklar ser vi hur ett i grunden väl utfört forskningsarbete blir tveksamt på grund av en bristfällig diskussion. De resultat och observationer som stöder nuvarande doktriner accepteras ofta i stort sett utan större reflektioner medan resultat som kan tänkas vara i strid med de etablerade uppfattningarna nagelfars noga och alternativa möjligheter övervägs. Att forskare har en bestämd uppfattning vilka resultat ”de vill ha” är alls inte ovanligt. Det stora problemet är den stora obalansen i att alltför många söker bekräfta en viss typ av uppfattning. Detta riskerar att göra hela forskningsprocessen stor skada.

 5. Slabadang

  Bra artikel Lars!
  Det är inte svårt att inse att BRISTEN på mätdata i Arktis gör den till ett favorit tillhåll för spekulationer om klmatförändringar och temperaturjusteringar med extrapoleringar.Vi har ju dramatiska rapporter om stora ”klimatförändringar” redan 1922.
  ”The Arctic ocean is warming up, icebergs are growing scarcer and in some places the seals are finding the water too hot, according to a report to the Commerce Department yesterday from Consul Ifft, at Bergen, Norway.

  Reports from fishermen, seal hunters and explorers, he declared, all point to a radical change in climate conditions and hitherto unheard-of temperatures in the Arctic zone. Exploration expeditions report that scarcely any ice has been met with as far north as 81 degrees 29 minutes. Soundings to a depth of 3,100 meters showed the gulf stream still very warm.
  Great masses of ice have been replaced by moraines of earth and stones, the report continued, while at many points well known glaciers have entirely disappeared. Very few seals and no white fish are found in the eastern Arctic, while vast shoals of herring and smelts, which have never before ventured so far north, are being encountered in the old seal fishing grounds.”

 6. Slabadang

  Tips!
  En bra samanställning av historiska klimatrelaterade larmrapporter och profetior.
  http://www.examiner.com/seminole-county-environmental-news-in-orlando/arctic-ocean-warming-icebergs-growing-scarce-washington-post-reports

 7. Slabadang

  Bra paralell till klimathotets pseudovetenskapliga populister!
  Hur ”Enig” var inte vetenskapen om koleterolet?
  http://www.youtube.com/watch?v=v8WA5wcaHp4
  Vad blir konsekvenserna av de felaktiga råden från felsaktiga slutsaser?
  http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article5508820.ab
  MSM Politiker och oseriösa vetenskapsmän skadar människor och samhälle och trivs ihop genom sina obegripligt låga krav på bevis för att dra igång massiv propaganda.
  Skogsdöden.Y2K.Galna kosjukan.Storsa säldöden.Tjernobyl ”minst 50.000 kommer att dö”.The new iceage.Fågelinfluensa Svininfluensa.Kolesterol.Transfetter.Ozonhålet.
  När fan ska någon ta ansvar och sätta ner klackarna i backen?

 8. Slabadang!
  >När fan ska någon ta ansvar och sätta ner klackarna i backen?
  Motfråga.
  Vem fan skulle denna ”någon” vara. Någon med den makten finns inte. I detta fallet finns inget annat än att upplysa och påverka så många som möjligt

 9. Tage Andersson

  Thomas, jag vet mycket väl att ni misskrediterar Beck eftersom hans bild inte är PK.

 10. Thomas

  Tage #9, inte visste jag att Eschenbach över på WUWT klassades som så PK, men vad vet jag om hur ni ”skeptiker” tänker?
  http://wattsupwiththat.com/2010/06/04/under-the-volcano-over-the-volcano/

 11. felaktig baklängeslogik igen, Thomas ..

 12. Ingemar

  Lars J,
  Informativ och intressant artikel!

 13. ThomasJ

  Om en annan(?) ’värmning’:
  A challenge from Dr. Roy Spencer
  Posted on February 2, 2011 by Anthony Watts

  From his blog http://www.drroyspencer.com/ which I’m repeating here to help get wide exposure.
  A Challenge to the Climate Research Community
  I’ve been picking up a lot of chatter in the last few days about the ’settled science’ of global warming. What most people don’t realize is that the vast majority of published research on the topic simply assumes that warming is manmade. It in no way “proves” it.
  If the science really is that settled, then this challenge should be easy:
   
  Show me one peer-reviewed paper that has ruled out natural, internal climate cycles as the cause of most of the recent warming in the thermometer record.
  Studies that have suggested that an increase in the total output of the sun cannot be blamed, do not count…the sun is an external driver. I’m talking about natural, internal variability.
  The fact is that the ‘null hypothesis’ of global warming has never been rejected: That natural climate variability can explain everything we see in the climate system.
  Länk: http://wattsupwiththat.com/2011/02/02/a-challenge-from-dr-roy-spencer/
  ’Aija kindá alika thissa á thinga, á grooving á deeper & deeper’…
  (fy tusan va jag är dålig på italinglish… 😉  )
  Mvh/TJ

 14. Jonas N #11
  Föredömligt kort och innehållslös kritik.
  Jag tror personligen att diskussionerna här skulle fungera bättre med ansikten bakom de olika signaturerna.
  Kan vi inte få fler bilder från träffen på den libanesiska restaurangen?
  Annars blir det lite som att prata med någon i burka (eller vad det heter när man inte ens ser ögonen). Men i det mest extrema av den religionen är det antaglien förtryckta kvinnor som tycker att det är kul.
  Svenska grabbar borde väl våga träda fram?

 15. Gunbo

  Slabadang #5,
  ”Det är inte svårt att inse att BRISTEN på mätdata i Arktis gör den till ett favorit tillhåll för spekulationer om klmatförändringar…”
  Visst, på 20-talet hade de säkert ingen brist på mätdata i Arktis. 

 16. Uffe B, jag vill minnas att flera uppmuntrade dig att delta i middagen, alla som ville var välkomna iaf.
  Men jag håller delvis med dig, det blir inte mycket till diskussion med dig. Däremot tror jag inte att det främst beror på att du saknar ett ansikte, faktum är att jag är säker på just den saken.
  Gunbo, om du ville ha ngt sagt med #15 var även det ett argumentationsfel. Men jag tror inte du eg ville ha ngt sagt.

 17. Jonas N #16
  Som jag sagt tidigare så finns jag i Idre och dessutom med bild i olika sammanhang för den som är intresserad.
  Jag hade gärna deltagit i en Libanesisk middag i Stockholm om det inte hade varit så långt bort från Idre.
  Men det hade passat mig bättre om jag samtidigt hade kunnat hälsa på min son i Stockholm. Och han var just då i Libyen… hade känts konstigt att festa på en Libanesisk restaurang precis under de veckor han var i Libanon. Om du förstår…
  När det gäller din formulering: ”Däremot tror jag inte att det främst beror på att du saknar ett ansikte, faktum är att jag är säker på just den saken.”
  Där kan jag bara hålla med. Eftersom det är din uppfattning så är det inget jag kan varken påverka eller oroa mig över. 
  Möjligen kan jag gratulera dig till att du är säker även i den lilla detaljen i en komplicerad värld.

 18. L

  Uffeb, nu har du saboterat ännu ett ämne med ditt svamlande!

 19. Maggie åkte längre än du (skulle behövt) och många andra med. Men poängen var inte den, utan ditt gnällande över att folk inte skickar dig bilder. Att din förmåga (ev vilja) att föra vettiga diskussioner skulle vara avhängigt av en sådan tror jag inte en sekund på. Alltså inte ens om dig …
  Att en libanesisk restaurang skulle vara ’för känsligt’ tror jag också är skitsnack!
  Angående att ’vara säker’ på vissa saker, så kanske du behöver påminnas att jag läst dina skriverier och proklamationer om intresserad och nyfiken under flera år. Och möjligen är du just ’komplicerad’ … men inte då inte rörande den detaljen.

 20. L #18
  Jag bläddrade bakåt i tråden för att försöka förstå vad du tyckte att jag saboterade.
  Hittade bara ett inlägg från dig #3
  Citerar här:
  ”Thomas, lilla istiden var ett dipp i återhämtningen från stora istiden.”
  Såg att du inte fick replik på den iakttagelsen från dig. Men det är väl knappast mitt fel?

 21. L

  Uffeb, du uppmärksammade förstås inte att mitt inlägg var 100% relevant i tråden, medan dina är 100% irrelevanta?