Framsundet

Om värmen i Framsundet

Ett gästinlägg av Lars Jonsson Enhanced Modern Heat Transfer to the Arctic by Warm Atlantic Water En artikel av 9 forskare med Robert F. Spielhagen som första författare bildade utgångspunkt för en artikel i DN den 28 januari 2011. Den presenterades som ännu en i raden av larmrapporter om hur den innevarande värmeperioden saknar ”motstycke   →

Hur mår havsisen i Arktis?

Dagens Nyheter tar upp en nyligen publicerad studie enligt vilken havsvattnet som flyter in i det arktiska området är varmare nu än på 2000 år. Studien bygger på analyser av sedimentprover från Framsundet mellan Svalbard och Grönland. Forskarnas analys av sedimenten visar att vattnet sommartid hade en genomsnittlig temperatur på 3,5 grader Celsius från Jesu   →