Om EU:s misslyckade klimatpolitik

Eija-Riitta_Korhola
Eija-Riitta Korhola är europaparlamentariker och har följt EU:s klimat- och miljöpolitik på nära håll i många år. Vi har tidigare presenterat henne för TCS:s läsare här, som kritiker till EU:s hantering av frågan.
Eija-Riitta Korhola tillhör Samlingspartiet, finska motsvarigheten till Moderaterna. Även om hon länge varit skeptisk till EU:s politik så trodde hon på IPCC och dess teorier om en snabb uppvärmning. Men nu verkar hon ha svängt även på den fronten. Ur det senaste numret av Samlingspartiets veckotidning Nykypäivä (= nutiden):
Varför göra våld på data?
För tre år sedan chockerades forskarkretsarna och också vi andra av den så kallade Climategateskandalen. Personlig e-post mellan en del IPCC-forskare läckte ut i offentligheten, och en del av mejlen hänförde sig till den tidpunkt då man hade slutfört 2001 års IPCC-rapport. Mejlen avslöjade att forskarna sinsemellan diskuterade hur de skulle kunna gömma undan den för växthusteorin besvärliga värmeperioden under medeltiden. I senare mejl undrade man varför det inte hade skett någon uppvärmning under det nya millenniets första årtionde och vad man borde göra åt det.  
Klimatforskarna hade med andra ord svårt att få fram de önskade kurvorna, som skulle ha gett den önskade signalen till politikerna. Värmeperioden under medeltiden var i det avseendet ett stort problem: det var varmare då än i vår tid.
Dessutom var forskargruppen att döma av mejlen tydligt frustrerad: temperaturerna hade inte stigit enligt prognoserna. Det här talar inte många om, men sanningen är att de inte har stigit ännu i dag. Under det pågående årtusendet har temperaturen varit envis: den har inte rättat sig efter växthusteorins prognoser. Trots att utsläppen har ökat explosionsartat och trots att detta enligt teorin borde återspeglas i våra temperaturer, så syns det bara inte.
Det här framgår också av den kommande IPCC-rapporten, som också den läckt ut till offentligheten. Trots att man har försökt skyla över saken i offentligheten, kan vem som helst se detta av den temperaturgraf som ingår: temperaturen står still trots att prognoserna pekar uppåt. Temperaturen bara inte lyder. Om man inte tvingar den att göra det. Den nyaste klimatskandalen har avslöjats av professorn i fysisk geografi vid Oslo universitet Ole Humlum, som upptäckte ett egendomligt fenomen: efter år 2008 har en del mätinstitut i efterhand justerat sin globala temperaturstatistik [se exempelvis här] . I sig skulle det inte behöva vara något konstigt, ny kunskap tillkommer efterhand och den måste kunna korrigeras. Men det märkliga är att man efter år 2008 har börjat korrigera också data från år 1915. Data har systematiskt justerats nedåt och senare under seklet på motsvarande sätt uppåt.
Man har gjort våld på data för att bekräfta växthusteorin, och plötsligt ser graferna ut att bekräfta de önskade trenderna. Eftersom jag är en fri tänkare och samlingspartist, som inte har några tabun, så säger jag detta högt. Världen får vara just sådan som den är, och en politiker har skäl att hälsa fakta välkomna. Vi ska inte behöva göra våld på data eller tvinga en kvadrat in i en cirkel, den mentaliteten hör till ett annat politiskt läger.
Den europeiska klimatpolitiken har haft en kolossal prislapp. Jag har i många år talat om att vi noggrannare borde överväga hur vi använder våra resurser. Växthusteorin må vara sann, men man får inte tillåta absurditeter i dess namn. Nu bedriver vi världens dyraste ensidiga klimatpolitik, som flyttar arbetsplatser ut ur EU. Den nyaste forskningen visar att detta inte ens har varit till någon nytta. Om vi tar i beaktande även konsumtionen, har EU ökat sina utsläpp. Utsläppen från produktionen har nog vederbörligen minskat, men det berättar bara att varorna tillverkas någon annanstans. Vi köper dem hit, och arbetslösheten i Europa blir allt värre.
Samlingspartiet får väl betecknas som ett blå-grönt borgerligt parti, av det slag som blivit så populärt på många håll i Europa. Och Eija-Riitta Korholas ståndpunkter är knappast politiskt korrekta vare sig inom partiet eller i regeringen, särskilt med tanke på miljöministern, Ville Niinistö, som hårdfört håller sig till den gröna dogmen. Vi får väl se hur denna artikel tas emot i Finland.
Man önskar att vi hade haft lika modiga EU-politiker som hon inom Alliansen.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Hon som EU-parlamentariker tycks inte känna till The cause. Undrar hur stor krets detta är spritt till?

 2. Staffan

  Finnarna är tuffare än vi.  ”Pengar till Grekland?  Då ska vi ha säkerhet!”  Och det får man.  Som enda euro-stat.  Från Tyskland, framför allt.   Finansminister Jutta Urpilainen (s) förklarar för Der Spiegel:
  http://www.nationalreview.com/corner/311242/collateral-tuonela-andrew-stuttaford
  – En fransk krigsveteran och filosof slog fast:  ”Finland har världens hårdaste män — de har bara ett problem, kvinnorna är ännu hårdare!”

 3. Slabadang

  En date med Nordangård kanske skulle va nåt ?
   
  Bra att hon uppmärksammat Humlums och även andras iakttagelser av samma sak. Det är helt enkelt så förb… ruttet och faktiskt ointelligent att hålla på som Hansen mfl där hela WMO är genomruttet och att det ligger under FN blir tyvärr mer förklarande än förvånande.

 4. Tack Ingemar och tack Eija-Riitta Korholas för att ni publicerar det här.
  Lögnaktiga journalister och ynkryggar till politiker är ett mycket större hot än koldioxid.

 5. En nåd att stilla bedja om,
  Ett större inslag av tuffa politiker från detta vårt grannland som törs ifrågasätta den politiskt korrekta och vetenskapligt tokiga klimatalarmistiska liturgin.

 6. Tege Tornvall

  Glädjande med en politiker som söker data och tänker på egen hand. Envar som gör det upptäcker ju samma sak: att klimatlarmen saknar fast grund!
  God Jul & Gott Nytt År
  med livgivande, CO2-haltig hälsning
  från Tege

 7. Tragiskt att vår egen sanningssägare  Inga-Britt Ahlenius ständigt blir bortmanövrerad.

 8. Staffan

  Utrikesminister John Kerry i HuffPost:  ”Katastrofala klimatförändringar oundvikliga och irreversibla inom 10 år.  Hotet är verkligt, och tiden inte på vår sida.  Karbonet är nu 385 miljondelar (ppm) av luften!!  Arktis blir isfritt – nej, inte 2050, utan – 2013!  Om ett halvår!”
  –  Tänk att ha en så klok och genomskådande man i spetsen för USA:s omvärldspolitik!  Han borde sitta i Bryssel!
  http://www.businessinsider.com/john-kerry-global-warming-is-the-next-911-2009-8
  –  Bladet BusinessInsider ger oss också ”16 oemotsägliga tecken på att klimatförändringen är verklig”.  De visar alla att det blivit jättejättemycket varmare på de senaste decennierna!  (Nja, inte grader Celsius, vetduvelan, utan… i våra hjärtan, eller vad man nu ska säga.  Vi är så rädda för att brinna upp!)

 9. Peter Stilbs

  Ingvar #7 – jag har inte samma förtroende alls för IA – hon verkar helt PK i botten. Vad skulle hon ha gjort i denna fråga menar Du ?
  Re #8 – Kerry är en riktig skojare, i bästa Al Gore-stil. Han är gift med Heinz ketchup-dottern och är stenrik. Heinz driver också några Rockström-liknande propagandacentra. Bevare oss.
  http://tomnelson.blogspot.it/2012/12/five-luxury-homes-76-foot-yacht-suv-and.html

 10. Peter #9
  Vet inte. Tyckte nog att hon var en sanningssägare

 11. Peter Stilbs

  Ingvar #10 – jag kan inte erinra mig att hon yttrat sig i klimatfrågan, eller velat röra i klimatskojeriet på UNFCCC eller IPCC under sin tid på FN – trots att sakförhållandena garanterat måste ha på påpekats för henne.

 12. Iven

  Ingvar Engelbrecht #7 och 10
  Inga-Britt Ahlenius har visat modet att påtala missförhållanden, utan hänsyn till konsekvenser för sin egen del. Det hedrar henne. Det är den sortens mod, som skulle krävas för att avslöja Klimatsvindlerierna, men då av en i ämnet välmeriterad och kunnig person. Eller också av en modig politiker med starkt inflytande, lämpligen inom Alliansen, som inte tycks vara helt eniga i klimatfrågan. (Den politiska rödgröna sidan driver väl mest AGW-apostlernas klimathotslinje). 

 13. Christer Löfström

  SI förklara för mig vart min kommentar om Marian Radeztki tog vägen? Har ni censur?
  De två om McIntire passerade.
  Kommentaren gäller Karléns gästinlägg. 
   
   
   
   

 14. Ottar

  Eija-Riittas tidigare man, klimatprofessorn Atte Korhola, fick nyligen frågan om jorden kan gå under på grund av klimatförändringarna. Man frågade olika experter om sannolikheten för olika undergångsalternativ.
  Mest sannolikt är, ansåg han, att vi får en jämn temperaturhöjning på någon grad per århundrade. Om det skulle göra någon del av jorden obeboelig, kommer människan att kunna bemöta det utan att det blir några katastrofer.
  Atte Korhola gjorde också jämförelsen att jorden under två tredjedelar av sin existens har varit minst sju grader varmare än nu. Det är ju ganska kraftfullt som argument. Om Schellnhuber får rätt med sitt sexgradershot, så är jorden alltså fortfarande kallare än den varit större delen av sin tid.
   

 15. varör kan jag inte föreställa mig Romson eller ens Fredrik, stå upp och säga nåt liknande ?

 16. Björn

  Korholas artikel är det bästa jag har läst på länge. Jag säger också: Tänk om vi hade sådana politiker inom Alliansen. Detta citat säger mycket om den förda klimatpolitiken: ” Man har gjort våld på data för att bekräfta växthusteorin, och plötsligt ser graferna ut att bekräfta de önskade trenderna”.

 17. Iven

  Hans H
  Ja, tänk, om vår statsminister skulle göra det: vilken succé!
  (både för sanningens seger och politikerförtroendets framgång)  

 18. Camilla

  Man blir så glad, när någon svänger! Nu behöver man inte vara naturvetare i detalj, ty det räcker med litet kunskap och logik för att helt sänka klimattramset såsom AWG-arna påstår.

 19. Håkan Sjögren

  Imgemar Nordin, kommentar : Och här kommer DU och förvillar AGW:arna med fakta! Mvh, Håkan.

 20. Camilla

  Man hoppas bara på Ingmars förvillande verkan! Ju fler desto bättre!

 21. Ingemar Nordin

  Ottar #14,

  Tack för upplysningen om Atte Korhola. Jag tror att det svänger ganska tydligt nu bland klimatforskare. Dels bidrar naturligtvis den uteblivna uppvärmningen på 1 & 1/2 decennium, temperaturerna i haven, etc till detta. Men också att många tröttnat på alla dessa alarmister som för ut sina ogrundade påståenden i vetenskapens namn.

 22. Ann L-H

  Ingemar – Tack för Ljuset från öst!
  Vad beträffar Inga-Britt Ahlenius så förväntar vi oss rejäl byktvätt här i väst under kommande år. Hon kommer under en tid att verka från Göteborgs Handelshögskola och ska i huvudsak fokusera på ”Göteborgsandan” eller med andra ord den korruption andra haft svårt att få riktigt hål på.

 23. Håkan Bergman

  Jo, finska kvinnor är inte att leka med;
   
  http://www.youtube.com/watch?v=op68Gh3BVEc

 24. Slabadang

  Camilla!
  Visst blir man besviken när man inser att vad vi faktiskt med säkerhet vet dvs observationerna inte påvisar någonting som är vare sig unikt onaturligt eller skapat av människan. Övertolkningen av varje naturlig förändring som skulle kunna bekräfta CAGW har fått ett löjets skimmer över sig.
  De sätter data i hydralpress och har ersatt avsaknad av signifikanta trender med ”konsensus” och med hjälp av ”justeringar” som alltid går åt samma håll.
  Planeten blir ju alltid antingen lite varmare eller kallare och effekterna av dessa förändringar blir ju alltid som med is åt ena eller andra hållet och att de konstant medvetet blandar ihop verkan/orsak med mänsklig påverkan är ju falsk bekräftelse och samtidigt helt blinda för de observationer som går på tvärs med hypotesen.
  Har man bara gymnasieutbildning så räcker det för att se systematiken och avsaknaden av logik i slutsatserna om CAGW. Det finns absolut NADA i observationerna som påvisar nånting annat än en liten liten ynka uppvärmning sedan LIA.
  Hade nedkylningen fortsatt efter sjuttiotalet så hade vi haft en omvänd CAGC istället. Det är ALLTID människans fel. Skogsdöden säldöden ozonhålet äggskalsförtunning etc etc ända tills någon forskare utanför miljörörelsen tar reda på de faktiska sambanden.
  Miljörörelsen är okunnig oseriös slarvig kontraproduktiv och drivs av ångest och fobier och det ena dummare förslaget dummare än det andra är dess signatur. Ofta visar sig inte bara förslagen vara felaktiga utan deras ”alternativ” mer skadliga för naturen av vad de ersätter. Att från talarstolen i riksdagen påvisa dessa fundamenta skulle skicka ut rörelsen ur maktkorridorerna och låta dem komma tillbaka när de snyggat till sig riktigt ordentligt. Allt är bara hysteriskt ingenting är genomtänkt. De har blivit en hjärndöd miljöförstörelserörelse istället.

 25. AOH

  Ingemar Nordin   # 21

  Normal
  0
  21
  false
  false
  false
  MicrosoftInternetExplorer4


  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Normale Tabelle”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:10.0pt;
  font-family:”Times New Roman”;
  mso-ansi-language:#0400;
  mso-fareast-language:#0400;
  mso-bidi-language:#0400;}
  ” ……Men också att många tröttnat på alla dessa alarmister som för ut sina ogrundade påståenden i vetenskapens namn…..”
   
   
   
  Ett sanningens ord..
   
   
   
  Hos EIKE Klima ger Prof. Gerhard Kramm Fairbanks / Alask en bra beskrivning hur varmisterna i alla tider har bländats av de ”stora”  namnen som Fourier, Tyndall , Arrhenius och numera t.ex. Ray Pierrehumbert.
   
  Sistnämnde är f.ö. en huvudeditor hos  REAL Climate så man vet redan från början varthän det bär   ☺☺☺
   
   
   
   
   
  http://www.eike-klima-energie.eu/klima-anzeige/bittere-kaelte-weltweit-rekord-wiedervereisung-in-der-arktis-moeglicher-100-jahres-winter-in-uk-schnee-in-neuseeland/
   

  Normal
  0
  21
  false
  false
  false
  MicrosoftInternetExplorer4


  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Normale Tabelle”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:10.0pt;
  font-family:”Times New Roman”;
  mso-ansi-language:#0400;
  mso-fareast-language:#0400;
  mso-bidi-language:#0400;}
  #33: Gerhard Kramm sagt:
   „…..Übrigens Fourier und Arrhenius waren auch renommierte Wissenschaftler und haben das Gegenteil von Wood behauptet….“
   
  Offenbar haben Sie nicht mitbekommen, dass weder die Ergebnisse von Fourier und Tyndall noch die von Arrhenius relevant sind. Die Ergebnisse von Arrhenius sind sogar sinnlos, weil er ueberhaupt nicht die Bedingungen fuer den Oberrand der betrachteten atmosphaerischen Saeule quantifizieren konnte. Offensichtlich haben Sie die Arbeit von Arrhenius nie gelesen.
  Die entscheidende Wende in der Physik kam mit den Arbeiten von Planck in den Jahren 1899 und 1900, mit denen Planck eher ungewollt die Quantenphysik einfuehrte. Es folgten die Artikel von Schuster und Schwarzschild, worauf die sog. Schuster-Schwarzschild-Gleichung fuer den Strahlungstransfer in nicht-streuenden Medien beruht. Diese Gleichung enthaelt einen Quellterm, der u.a. die Emission von Strahlung durch Molekuele beschreibt. Dieser Quellterm wird durch die Plancksche Strahlungsfunktion beschrieben, was lokales thermodynamisches Gleichgewicht voraussetzt. Die Begruendung hierfuer lieferte Einstein mit seiner Arbeit von 1917, in der er die Plancksche Strahlungsfunktion im Falle von Molekuelen herleitete. Dabei betrachtete Einstein die Absorption von Strahlung einer gewissen Wellenlaenge durch Molekuele, was zu einer Erhoehung des thermischen Energiezustands fuehrt, sowie die spontane Emission von Strahlung der gleichen Wellenlaenge, was wiederum eine Erniedrigung des thermischen Zustands bewirkt. Damit aber nicht genug. Einstein fuehrte ausserdem eine vom Strahlungsfeld induzierte Emission bei dieser Wellenlaenge ein. Der Begriff der Einstein-Koeffizienten hat seinen Ursprung in dieser Arbeit.
  Dass dieses nicht ausreichte, wurde bald darauf von Milne erkannt, der in seiner Arbeit von 1928 auch die Kollision von Molekuelen untereinander beruecksichtigte, und zwar in Form der inelastischen Kollision (Kollision erster Art), die beim Franck-Hertz-Experiment eine entscheidende Rolle spielt, und die super-elastische Kollision (Kollision zweiter Art), wie sie von Klein und Rosseland beschrieben wurde. Die Milnesche Gleichung dient heute dazu, den Gueltigkeitsbereich des lokalen thermodynamischen Gleichgewichts in der Atmosphaere zu ermitteln. Oberhalb von etwa 60 km u.G. ist es nicht mehr zulaessig, die Plancksche Strahlungsfunktion zu beruecksichtigen.
  Die sog. Warming Papers, die von Archer & Pierrehumbert herausgegeben wurden, um die wissenschaftliche Begruendung zu einem ”Climate Change Forecast” zu liefern, koennen in der Tat waermen, naemlich dann, wenn man diese Arbeiten in den Ofen steckt. Dass die wirklich relevanten Arbeiten ueberhaupt nicht erwaehnt wurden, zeigt nur auf, dass Archer und Pierrehumbert nicht wissen, wovon sie reden.
   
  Roligast är avslutningen om Pierrhumbert där Gerhard Kramm säger:
   
   
   ”De s.k. ” Warming Paper” av Archer & Pierrehumbert som vetenskapligt belägg för ”Climate Change Forecast” kan faktiskt åstadkomma värme om dessa stoppas i en värmekamin.Att fysikens verkliga vetenskap  inte blev omnämnda hos A&P visar bara att dom inte vet vad dom pratar om.
   
   
   
   
  Andreas Carlrlgren var bl.andra  varmister  en som lovordade Svante Arrhenius fantastiska CO2-arbete.men säger väl som uppfinnaren Peter Dalle i gamla ” Lorry”
   
   
   —Planck, Einstein, Schuster & Schwarzhild, Milne, Klein / Rosseland ”jag tänkte inte på det”—-
   
   
   
   Om någon mot förmodan är intresserad av en översättning kan det fixas  i mellandagarna.
   

 26. AOH

  Ursäkta textupplägget –
   
  ”det hade jag inte en aning om att det ser ut så ”
  SMILEY

 27. Labbibia

  AOH
  Ja tack, mitt tyska språkkunnande börjar och slutar någonstans vid ”ein knödel bitte”…

 28. Håkan Sjögren

  AOH # 25 : Bra! En utmärkt genomgång av den relevanta strålningsfysiken. Det enda jag saknade var att en integration av Plancks strålningslag för ”hålrumsstrålning” omedelbart leder till Stefan-Boltzmanns Tfyralag, som hejdlöst begagnas på atmosfären och jordytan av bl.a. Pierrehumbert. Mvh, Håkan.

 29. Iven

  AOH # 25:
  Det måste finnas en förklaring till, att Svenska MSM inte berättar om de ”kalla fakta” om nurådande klimaförhållanden som så påtagligt tydligt framgår av EIKE-artikeln Du hänvisar till. Kan det vara så enkelt, som att svenska journalister inte kan varken tala eller förstå tyska, eller är man totalt ointresserat av allt som inte bekräftar klimathotshysterins legitimitet? 

 30. Ingemar Nordin

  Iven #29,

  Det är tydligen inte bara svenska MSM-journalister som har svårt med tyskan. Även tyska journalister har svårt med engelskan. Här är ett exempel där en felöversättning av en engelsk rapport om veteproduktionen skapar ännu ett ogrundat larm i Tyskland:

  http://notrickszone.com/2012/12/23/die-zeits-slovenly-climate-journalism-how-they-totally-botched-the-story-of-the-missing-wheat/

 31. Stickan no1

  Noterade att nyheterna i SVT Rapport häromdagen hade först en inslag om att många dog pga kylan i östeuropa och inslaget efter handlade om jordens förmodade undergång 20121221 bland vildhjärnorna. Det verkligen intressanta var att personen i inslaget gjorde kopplingen mellan klimathot och andra domedagprofetior mycket tydligt.
  Börjar 18:31 här
  ”Det finns pengar att tjäna på hysterin”
  Hysteriskt roligt i SVT. DET trodde jag inte.
  http://www.svtplay.se/video/902658/21-12-19-30
  Är det en omsvängning på väg i medierna?

 32. Aggresionsons hämningar tar ofta uttrycket av hot,där klimathot eller undergångs scenarios ’ristas’ upp.När Maya undergången inte verkade,sugs nog luften ur undergångshoten, ett tag framöver förmodligen.
  ALI.K.

 33. Gunbo

  ALI.K,
  ”Aggresionsons hämningar tar ofta uttrycket av hot,där klimathot eller undergångs scenarios ‘ristas’ upp.”
  Ja, jag håller med! Hotet om cilvilisationens tillbakagång till stenåldern ifall man tar till några åtgärder för att sänka CO2-halten är ett typiskt sådant.

 34. Iven

  Ingemar Nordin #30.
  Du har så rätt, så rätt. Även på det hållet finns brister i förståelsen och journalister som har dåliga språkkunskaper och sprider sånt de inte begriper. 🙂 

 35. Jens Kvande

  Var finns originaltexten på svenska?

 36. Ingemar Nordin

  Jens K #35,

  Originaltexten är på finska i den tidskrift som nämns i inlägget.

 37. Jens Kvande

  Det borde kanske stå vem som översatt?

 38. Inge

  Gunbo #33
  Och varför ska man göra några åtgärder för att sänka CO2 halten? Det som gjorts hittills har inte gett någon verkan.

 39. Labbibia

  Gunbo # 33
  Vem har pratat om en åtegång till stenåldern?
  Men om vi ska leva ”klimatsmart” enligt de utopiska drömmar många miljöfanatiker när, så lär vi hamna åtminstone 150 år tillbaka i utvecklingen.
   
  Alltså: Ingen, eller åtminstone brist på elenergi,inga bilar, inga traktorer, inga stora industrier, inget modernt jordbruk……Låter lite som att leva som Amish kanske? Det går ett program om dem på Kunskapskanalen nu, (såg det igår) och det slog mig att deras sätt att leva kanske är framtiden, ja om vissa får bestämma förstås.
   
  Att planeten självklart inte kan föda 7 miljarder mäniskor ”the Amish style” borde kanske någon göra dessa miljöutopister uppmärksamma på?
  Eller kanske snarare, de är ju redan medvetna om det, så frågan kanske borde ställas: Vems eller Vilkas barn ska aldrig få födas för att vi ska uppnå detta miljöutopisitska ”paradis”?
   
   

 40. Håkan Sjögren

  Labbibia # 39 : Jag har tidigare skrivit om den tävling, som syns pågå mellan Centern och Miljöpartiet om vems program, som säkrast återför Sverige tikk artonhundratalet. Jag delar helt Dina synpunkter. Mvh, Håkan.

 41. Tege Tornvall

  I sin renodlade form är väl grönfundamentalisternas ideal att vi alla lever som naturfolken, livnärande oss på vad marken ger utan odling samt på jakt och fiske – för hand, givetvis!. Då finge vi leva kanske en invånare per km2, i Sverige alltså drygt 400.000 invånare mot dagens 9,5 miljoner eller drygt 4 procent. Globalt finge vi vara 149 miljoner, drygt 2 procent av dagens 7 miljarder. Då räcker det inte med att sluta göra och föda barn. Det finns ju galningar som med tillfredsställelse skulle hälsa pandemier för det nobla syftet att göra oss färre!
  Än bättre vore förstås om vi samtliga lade oss ned på marken, slutade andas den livsfarliga koldioxiden och bleve mull. Då vore Problemet Människan en gång för alla löst. Minns hur Tage Danielsson började sitt tal till folket på Stora Massans Dag: Mina barn, I ären för många!
  Natti. natti klockan 21.01!

 42. Labbibia #33
  Amish. Har sett dem i USA. Häst och vagn, svarta kläder. Förmodligen lyckliga på sitt sätt. Har varit gäst hos avlägsna släktinger som är Mormoner. Mycket fina människor. Lyckliga på sitt sätt. Har kört bil tvärs över kontinenten och träffat många olika sorters folk med olika sorters levnadssätt. Gemensamt har trots allt varit gästfriheten hos vanligt folk.
  Vad är min poäng?
  De har valt det. Inte påtvingats det av staten eller av några  ##¤¤# besserwissers till  neomalthusianer. Läs:  W & R

 43. Staffan

  Tege:  ”Tongivande Mp-väljare bor nu på Södermalm”, och gillar partiets krav på cykelbanor och källsortering.  [SvD 25 sep 2012]
  .  I storstäderna får Mp 13% av väljarna.  I glesbygden 5,8%.   I mellersta och norra Norrland handlar det om 4,4%  (en halvering sedan maj 2010).  —  Så partiet slutar nu att tala illa om biltrafik på landet.  Lovar Åsa Romson.   [DN 2 juli 2012]
  .  Förr fanns ju gröngölingar (t.ex.) bortom Arvika, där de försökte jordbruka med häst.  Men det var då det.

 44. AOH


  Normal
  0
  21
  false
  false
  false
  MicrosoftInternetExplorer4


  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Normale Tabelle”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:10.0pt;
  font-family:”Times New Roman”;
  mso-ansi-language:#0400;
  mso-fareast-language:#0400;
  mso-bidi-language:#0400;}
  Håkan Sjögren # 28
   
  ”….Det enda jag saknade var att en integration av Plancks strålningslag för ”hålrumsstrålning” omedelbart leder till Stefan-Boltzmanns Tfyralag, som hejdlöst begagnas på atmosfären och jordytan av bl.a. Pierrehumbert….” 
   
   
   
  En annan EIKE-tråd : 
   
  http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/anthropogener-treibhauseffekt-zu-schwach-fuer-klimakatastrophe/#comment_104
   
  Gerhard Kramm # 134
   
   „…….The power law of Stefan and Boltzmann must not be applied to a mean temperature. The reasons are simple. This power law requires a local formulation because its derivation is not only based on the integration of Planck’s blackbody radiation law, for instance, over all frequencies (from zero to infinity), but also on the integration of the isotropic emission of radiant energy by a small surface element(like a hole in the opaque walls of a cavity) over the adjacent half space…..“
   
   
   
  Gerhard Kramm  # 201  om SB- T4 lag:
   
  Die Gleichung deltaT = deltaS/S/4*T”
  ergibt sich aus der Ableitung des Stefan-Boltzmannschen Gesetzes. Diese Gleichung heranzuziehen, um des anthropogene radiative Forcing berechnen zu wollen, ist aus mathematischer und physikalischer Sicht, reiner Schwachsinn. ……
  Offenbar haben Sie noch immer nicht begriffen……“
   
  Översättning: (  med reservation för fel ordval)
   
  deltaT = deltaS/S/4*T”härleds från Stefan-Boltzmann lag. Att använda SB för beräkning av anthropogene forcing är  matematisk och fysikalisk rena dårskapet. Du har ännu inte förstått att en variant för en” höggradigt icke linjär funktion” inte kan ersättas med en  ”Differenzquotient”  Trots att jag flera ggr. har påpekat att dina beräkningar av radiativ forcing är totalt fel så återkommer du  med samma dumhet.
   
   
   
  http://www2.gi.alaska.edu/~kramm/
   
  Det tycks  att Gerhard Kramm kan en del  om  beräkning av radiativ forcing än   ”experter” som Rummukainen , Pierrehumbert och fler.
   
  http://www.smhi.se   Rummukainen ( egen kommentar )
   
   
   
  Atmosfären i sin tur ger ifrån sig värmestrålning åt alla håll.
   
  Eftersom strålningen från en källa beror på dess temperatur, strålar en kallare atmosfär mindre än den varmare jordytan under. Den redan tidigare nämnda Stefan-Boltzmanns lag anger hur mycket strålning som utgår från jordytan och atmosfären.
   
   
   
   
   

 45. AOH

  Sorry -textupplägget blev galet igen –
  Jag säger som normannen under giljotinen som hade fastnat:
  ” jei ser fejlet ”

 46. Håkan Sjögren

  AOH # 44 : Vi kan gott bortse från fysikaliska inlägg från meteorologen Rummukainen, som avslöjade sina bristande kunskaper i fysik redan 2005 i SMHI.s skrift om Växthuseffekten, där han skriver att syremolekylen liksom kvävemolekylen inte kan rotera eller vibrera. Mvh, Håkan.

 47. AOH

  Labbibia  #  27
  ”ein knödel bitte”… JJJ
  Översättningen till  # 25 med reservation för språkliga fel ???. Jag är inte molekylfysiker.
  Burowski:
  ”…..F.ö. var även Fourier och Arrhenius renommerade vetenskapsmän som påvisade motsatsen till Woods rön om växthuseffekt….”.
  Gerhard Kramm:
  B.har uppenbarligen  ännu inte förstått att de vetenskapliga rön om CO2 av vare sig Fourier, Tyndall eller Arrhenius har något med verkligheten att göra. Arrhenius arbeten är t.o.,m helt meningslösa då han inte kunde kvantifiera CO2:s betingelser vid övre gränsen melllan atmosfär och stratosfär. B. har troligen aldrig satt sig in i Arrhenius skrifter.
  Den dör dysiken avgörande vändningen kom med Max Planck 1899 /1900 när Planck.utan egentliga avsikter införde kvantfysiken.
  Vetenskapliga artiklar av Schuster och Schwarzschild resulterade i den s.k. Schuster-Schwarzschild – ekvationen för strålningstransfer av ” icke spridande materia ??? ”
  Ekvationen  har en källfaktor ??? som beskriver emmisionsstrålningen  genom molekyler. Denna källfaktor förklaras med Plancks strålningsfunktion som förutsätter termodynamisk jämnvikt.
  Orsak för det gav Albert Einstein1971 där E. härledde Planck:s strålningsfunktion hos molekyler och tittade på molekylernas  IR-absorption hos vissa  våglängder,  vilket ledde till en förhöjning av den termiska energin. Einstein konstaterade även  att samtidig emmission av strålning med samma våglängd resulterar  i ett lägre termisk energivärde hos CO2-molkylen.
  Detta var ändå inte tillräckligt utan E. införde ytterligare en emmission på samma våglängd d.s. den s.k ”Einstein-koefficienten”
  Att   denna koefficient inte räckte till konstaterades snart av E AMilne (http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Arthur_Milne)  som i sina vetenskapliga artiklar 1928 tog hänsyn till kollisionen hos molekyler både som inellastisk kollision ( kollision 1.a grad ) som har en avgörande roll hos Franck-Hertz –experimentet och den superellastiska kollisionen ( kollision 2.a grad ) som beskrivs i vetenskapliga arbeten hos Klein och Rosswald.
  Den s.k. ”Milnes ekvation” används idag när giltighetsområdet för den lokal jämnvikten i atmosfären skall bestämmas. Ovanför 60 km u G ???? går det ej längre att ta hänsyn till Plank:s strålningsfunktion
   ”De s.k. ” Warming Paper” av Archer & Pierrehumbert som vetenskapligt belägg för ”Climate Change Forecast” kan faktiskt åstadkomma värme om dessa stoppas i en värmekamin.Att fysikens verkliga vetenskap  inte blev omnämnda hos A&P visar bara att dom inte vet vad dom pratar om.
   
          Gerhard Kramm
             http://www2.gi.alaska.edu/~kramm/
            My research activities are mainly focused on the theoretical aspects of atmospheric sciences, in particular physics of the planetary boundary layer, atmospheric turbulence and its impact upon atmospheric chemistry, atmospheric dynamics, atmospheric radiation, cloud physics, micro- and mesoscale numerical modeling, and climate change. In some of these fields I have used principles of dimensional analysis successfully. I have taught atmospheric dynamics, atmospheric radiation, physics of the atmospheric boundary layer, and turbulence. In summer 2007 I served as the lead instructor of the Science Teacher Education Program (STEP) 2007 on Global Climate Change. Since 2005 I have served as a member of the editorial board of the Journal of the Calcutta Mathematical Society, an international journal dealing with the key advances in Mathematics and Mathematical Sciences. In February 2012, I joint the Editorial Board of the Datasets Papers in Geosciences (Atmospheric Sciences). This journal is a peer-reviewed, open access journal devoted to the publication of dataset papers in all areas of geosciences.