Is och snö

Jmf med 2006

 

Källa: NSIDC

Havsisen i Arktis har denna vinter haft en liten utbredning. Framför allt gäller det nu då isen närmar sig sin största utbredning för året. Den kan till och med redan ha passerat sitt maximum ser det ut som.  Att havsisens maximala utbredning för året är liten säger kanske inte så mycket om hur litet minimumet i september kommer att bli. Det är ju naturligtvis omöjligt att komma med någon slags prognos men om vi jämför med ex 2006 i grafen här ovan så ligger det året inte så långt ifrån årets. Om man istället jämför i år med den hittills lägsta utbredning dvs år 2012 (den streckade linjen) var utbredningen det året betydligt större än i år vid den här tiden på året. Isen tycks ha tryckts ihop flera gånger denna vinter vilket kan ha ökat volymen något tycker jag som följer utbredningen varje dag. Om det är så eller inte får vi vänta till november då rapport från satelliter brukar komma. Naturligtvis är andra mycket viktiga faktorer helt enkelt väder och vind.

Däremot är snötäcket på Norra Halvklotet detta år tämligen normalt. En lite aning under genomsnittet men inte vare sig särskilt mycket eller särskilt lite.

Snötäcket feb 2015

 

Här i Stockholm har det varit en ganska trist vinter rent vädermässigt. Mörkt och mulet. Desto skönare nu när ljuset och värmen har kommit tillbaka. Passa på om och när ni har möjlighet och gå ut och fyll på D-vitaminförrådet.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. tolou

  Is-volym i Arktis:
  http://psc.apl.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png

 2. Lasse

  Lena , vårt isläge i norra bottenhavet ingår i de siffrorna och ligger väl bakom det låga värdet.
  Men går man in på Grönlands massbalans så är snötäcket något över det normala:
  http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/
  Fast där smälter det först i mitten av Juni.

  OT vår biståndsminister har besök av en Söderhavskung? president för ögruppen Kiribati. Han aviserar flyktingar som kan hjälpa oss. Ni behöver föryngring! Vårt land är utsatt för klimatförändringar. 32 atoller och en ö mitt i Söderhavet.
  Lövin(MP) är förtjust-Genom berättelser som han förmedlar blir klimatförändringarna verkliga!

 3. Peter F

  Lasse.

  Verkligheten

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=750-012

 4. Olaus Petri

  Till och med en sådan varming som Mark Lynas anför följande om Kiribati:

  http://www.marklynas.org/2012/04/where-sea-level-rise-isnt-what-it-seems/

 5. pekke

  Havsnivåer i Kiribati från annan källa än NOAA.
  Kanton Island:
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/575.php

  Kanton Island B:
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/1329.php

  Scrolla ner för att se data i länkarna.
  Tydligare diagram från K I -B.
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/1329_high.png

  Att hitta nån trend i ovanstående måste vara svårt.

 6. Kenneth Mikaelsson

  I say no more:

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/03/09/a-return-to-2006-arctic-ice-conditions/

 7. Kenneth Mikaelsson

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/global.daily.ice.area.withtrend.jpg

  http://climate.rutgers.edu/snowcover/table_rankings.php?ui_set=1#nhland

 8. Kenneth Mikaelsson

  Som sagt beror på vilka filter som används… typ Nobama…

 9. LBt

  Jag tycker inte om slumpen.
  Samtidigt som ”plattån” börjar ta form faller isutbredningen i Arktis och PDO:n når is höjdpunkt för att övergå i sin fallande fas. Att havsströmningar är inblandade i Arktis förefaller troligt och den smältvärme som förbrukas är av samma storleksordning som saknad värmemängd i den ytnära miljö där jordens medeltemperatur mäts.Minskad isutbredning i Arktis följs gärna av ökad i Antarktis.

  Hänger allt samman?

 10. tolou

  OT
  Heee’s baaa-aack!
  http://wattsupwiththat.com/2015/03/09/link-between-cosmic-ray-flux-and-global-temperature-found/

  Nej. Inte Leif. Svensmark!

 11. Lasse

  http://www.woodfortrees.org/plot/nsidc-seaice-n/mean:12/plot/nsidc-seaice-s/mean:12
  Plattån i Arktis isutbredning framgår här!
  Liksom ökad ismängd i Antarktis.
  Kanske denna AMO kan ge en hint?
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/mean:12/from:1980

 12. pekke

  Steven Goddard har en bra jämförelse mellan Arktis isutbredning från IPCC första rapport 1990 och nutida satellitmätningar, notera skillnaderna på startdatum i de 2 diagrammen.
  https://stevengoddard.wordpress.com/2014/07/30/no-change-in-arctic-sea-ice-over-the-past-40-years/

  Bild från IPCC 1990, startdatum 1973, notera spiken 1979.
  https://stevengoddard.files.wordpress.com/2014/07/screenhunter_1445-jul-30-09-15.gif

  Satellit, startdatum 1979.
  https://stevengoddard.files.wordpress.com/2014/07/iphone-anomaly-arctic-4.png

 13. Gunnar Kjelldahl (C)

  Det kan ju vara frestande att använda isutbredningen, snyggt presenterad med skarpa satellitbilder, som trendindikator över klimatförändringarna, men egentligen så är ju isen över vattnet i det korta perspektivet ingen värdemätare alls. Trots att isutbredningen runt Antarktis varit oförändrad, eller t.o.m. haft en ovanligt stor utbredning över den antarktiska vintern på senare år, så ser forskarna (senast vid NASA och University of California under ledning av Eric Rignot) att den landbaserade glaciärmassan smälter på årsbasis, och att förloppet accelererar.

 14. Ingemar Nordin

  Gunnar Kj #13,

  ”Det kan ju vara frestande att använda isutbredningen, snyggt presenterad med skarpa satellitbilder, som trendindikator över klimatförändringarna, men egentligen så är ju isen över vattnet i det korta perspektivet ingen värdemätare alls.”

  Precis, men det har tagit lång tid att övertyga vissa om att det saknas en vetenskaplig grund för att använda isutbredningen som ”kanariefågel” för den globala uppvärmningen. Det är många isforskare och experter som kört sina modeller under 2000-talet och slagit på stora mediatrumman för just den hypotesen.

  ”ser forskarna (senast vid NASA och University of California under ledning av Eric Rignot) att den landbaserade glaciärmassan smälter på årsbasis, och att förloppet accelererar.”

  Håhå jaja. Here we go again. Ännu en ”isforskare” som kör sina modeller och påstår ännu en obelagd och orimlig hypotes på basis av sina ihopsnickade modeller. Varför skulle avsmältningen av landisen ”accelerera” på en kontinent som sällan eller aldrig har temperaturer över noll, och där nederbörden verkar öka? Och varför skulle denna avsmältning ”accelerera” när den globala temperaturen legat stilla i 18 år?

  Ibland kan det vara en poäng i att försöka tänka skeptiskt och självständigt. Även om man är politiker.

 15. Gunnar Kjelldahl

  #14 Ingemar
  Ja, varför smälter isen? Er trogne vapendragare i förnekelserörelsen, Sigvard Eriksson, hävdade för inte så länge sedan att det helt beror på de underliggande vulkanerna, något som han dock hedervärt tog tillbaka senare. Men då måste det ju vara något annat, eller hur?

  De slutsatser som prof. Rignot, och hans team drog i slutet av 2014, är ju nu inte ”modeller och hypoteser”, utan reella mätdata, från satellitmätningar med både radar och gravitationsmätande utrustning. Resultaten bekräftas också av den havsnivåhöjning som konstaterats, bl.a. i en rapport som släpptes nyligen från Harvard. I båda fallen så ser man en oroande utveckling, där såväl isavsmältningen som havsnivåhöjningen accelererar, och detta i en takt som gör att även IPCC:s prognoser kan visa sig ha varit för försiktiga.

  Jag förväntar mig dock inte ett unisont uppvaknande från kommentatorerna på denna
  ”upplysnings”-sida, där klimatforskning i synnerhet står ganska lågt i kurs. Mina inlägg syftar till att påminna de mindre övertygade och kanske villrådiga läsare, om vetenskapen som för varje år blir alltmer övertygad om såväl sakernas tillstånd som om mänsklighetens roll i förloppet.

  .

 16. Ingemar Nordin

  Gunnar Kj #15,

  Det finns inget som tyder på att havsnivåhöjningen accelererar. Var har du fått det ifrån? Däremot är nettoavsmältningen från glaciärer (inte inlandsis) globalt sett positiv enligt de senaste beräkningarna.

  Det är väl känt att det finns en nettoavsmältningen från en del av Västantarktis medan påbyggnaden av inlandsisen sker över resten av Antarktis. Har du andra källor?

 17. Gunnar Kjelldahl

  #16 Ingemar
  Den rapport som släpptes från Harvard runt nyår (studien ledd av Dr. Carling Hay och Ph.D. Eric Morrow) säger att havsnivåhöjningen accelererar, och dessutom i en högre takt än den som IPCC antagit. Morrow sammanfattade studien med orden ”problemet är större än vi inledningsvis trodde”. Liknande slutsatser drar vår egen prof. Chen, vid Göteborgs universitet, som forskat i havsnivåhöjningen lokalt i Skåne.

  Den totala nettoavsmältningen i dagsläget från glaciärer i världen är ca 500 miljarder kbm per år, vilket motsvarar ett kontinuerligt tillflöde till oceanerna på ca 2000 ggr Lule älv. Någon ”påbyggnad” av glaciärerna att tala om förekommer inte i Antarktis, eftersom större delen av kontinenten i stort sett saknar nederbörd (köldöken). Balansen fungerar bara om avsmältningen är minimal under sommaren.

 18. Gunnar Kj

  Du brukar ju ofta skriva ut universitetets namn där du vill hävda ngt, troligen för att du hoppas att det förläner dina utsagor mer ’auktoritet’ och att dina källor skulle låta mer vederhäftiga.

  Så är det ju förstås inte. Och ffa är det inte Universiteter som ’släpper’ rapporter. Normalt är det inte ens institutioner där (men forskningscentra delvis knutna till Universitet kan föra så)

  Det du oftast vill hänvisa till som ’auktoritet’ är publikationer, som utkommer i journaler.

  Lika slarvig är ditt försök att kallar någon professor för ’vår egen’ iom att denne finns i Göteborg. Och när du lite grötmyndight försöker tala om för folk hur det faktiskt hänger ihop blir det bara larvigt.

  Varför gör du fö åtskillnad på herrarna Dr och Ph.D?

  Och har du öht läst vad dessa bygger sitt (eventuella?) påstående på att havsnivåhöjningen skulle acellerera, och tom mer än man trott?

  Eller tror du att Dr, PhD, Harward mm gör att du inte behöver veta vad du talar om?

  För onekligen har nästan allt du har skrivit om klimatet som jag har sett (och det är mycket) lidit av samma problem: Att du tror saker, på saker, om saker, om frågor och ämnen du inte behärskar.

  Alltså att du trots att du inte behärskar just något av vad du vill anföra, ändå vill tro(!) att det du försöker på ngt sätt smäller högst?

  Det är en märklig inställning (dock alls inte ovanlig bland klimahotstroende, -anhängare och -förhoppningsfulla)

 19. Björn

  Gunnar Kjelldahl [15]; Det är väl lite övermaga det du skriver: ”Jag förväntar mig dock inte ett unisont uppvaknande från kommentatorerna på denna ”upplysnings”-sida, där klimatforskning i synnerhet står ganska lågt i kurs”.

  Tror du att klimatforskning är begränsat till meteorologi? Om du tror att vår atmosfär är en skyddad vrå av världsrymden, så tror du fel. Beskriv för oss här vad som är relevant forskning för att kunna förstå det komplexa klimatsystemet.

 20. Gunnar Kjelldahl

  #18 Jonas
  Självklart vill jag visa att det är seriösa forskare jag hänvisar till, och inte pseudovetenskapare. Det gör jag genom att tala om vilken titel forskaren har, och vilket universitet vederbörande jobbar vid. Jag brukar då också vara noga med att bara använda sådant vetenskapligt material som är granskat och publicerat i de ansedda vetenskapliga tidskrifterna.

  I övrigt tycker jag att detta inlägg av Jonas N på ett mycket bra sätt visar var problemet ligger på detta forum. Hela förnekelseteorin bygger ju på att forskarna ”auktoriteterna” har fel, och att konspirationsteoretikerna har rätt.

  Om vi skulle haft en sådan syn på vetenskapen under tidigare århundraden, så skulle vi fortfarande levt kvar på medeltiden. Det är forskningen ”auktoriteterna” som byggt hela vår civilisation, och att förneka den blir bara ett patetiskt försvar för att slippa att konfronteras med den verklighet som råder.

 21. Gunnar Kjelldahl

  #19 Björn

  Den frågan har jag fått så många gånger att jag kan den i sömnen;

  Riktig relevant forskning är den som släpps från vetenskapsmän vid de seriösa forskningsinstitutionerna världen över. För att en vetenskaplig rapport/studie ska kallas seriös, så ska den uppfylla kraven på forskningskvalitet som ställs för publicering i de ansedda internationella vetenskapliga tidskrifterna, samt tåla en ”pre review” granskning av andra vetenskapsmän på området.

 22. Ingvar

  Gunnar K använder konsekvent ad hominen termer som:
  – förnekare
  – konspirationsteoretiker

  Att det skulle finnas seriösa forskare som inte håller med om IPCC ingår bara inte i hans föreställningsvärld.
  Trång värld, Tråkig attityd.

 23. Gunnar Kjelldahl
  Jag hoppas att du är medveten om att en forskarrapport faktiskt inte behöver betyda ”sanningen” bara för att den både granskad och publicerad i vederbörlig ordning. Tvärtom är det mycket tveksamt att visa fram en enstaka rapport och hävda någon sanningshalt i just den. Andra forskare kan komma till andra slutsatser i kommande publiceringar. Du kan inte välja den du tycker verkar bäst utifrån din egen övertygelse.

  Att visa fram enstaka rapporter fungerar dock i vissa sammanhang. Den här bloggen är ett bra exempel på ett sådant sammanhang. Anledningen till det är att media i Sverige idag i stort sett redovisar forskarrapporter som stämmer med ett alarmistiskt synsätt. På samma vis som du själv alltså. Att vi här då plockar fram andra forskarrapporter som media inte skriver om är ju en av våra viktigaste uppgifter.

  MEN, det är en stor och viktig skillnad mellan du själv och den här bloggen. Som politiker har du ett ansvar att förhålla dig neutral till alla larm och allt som publiceras i media. Enklast gör du det genom att hålla dig till vad IPCC skriver i sina rapporter. Givetvis finns det en både inomvetenskaplig och utomvetenskaplig (kan handla mer om organisation) om hur bra IPCC redovisar det vetenskapliga läget. För närvarande ser i alla fall inte jag att det finns något bättre för dig som politiker att hålla dig till.

  Så till forskarrapporten om accelererande havsnivåhöjning. Som jag minns det handlade det om modellberäkningar bakåt i tiden. Som sådan kan den alltså i högsta grad komma att ifrågasättas av andra forskare i kommande rapporter.

  För att hålla oss till satellitmätningarna så har du helt enkelt fel. Det finns ingen uppmätt acceleration i havsnivåhöjningen. Själv uppskattar jag mätningar mer än beräkningar.
  http://sealevel.colorado.edu/

 24. Ingemar Nordin

  Gunnar KJ #21,

  Jag vet inte vad du menar med ”seriösa forskare”. Men låt oss titta på t.ex. climat4you och univ of Colorado:

  http://www.climate4you.com/images/UnivColorado%20MeanSeaLevelSince1992%20With1yrRunningAverage.gif

  Här åtminstone ett institut som befinner sig på din alarmistsida, NOAA:

  http://wattsupwiththat.com/2014/07/16/latest-noaa-mean-sea-level-trend-data-through-2013-confirms-lack-of-sea-level-rise-acceleration-2/

  Ingen acceleration så långt ögat når.

 25. Christopher E

  Gunnar Kjelldahl,

  Harvardstudien visade inte alls accelererande havsytehöjning i modern tid. De fick sitt resultat genom att omvärdera den äldre datan och skriva ned den. Sådana studier behöver inte automatiskt vara fel, men nog har ett antal fadäser i klimatforskningen gjort många av oss djupt misstänksamma mot datamassagemetoden för att få fram nya rön.

  Apropå Chen så hävdade du bestämt att havsnivån i Sverige ökat i snitt 4,1 mm per år de senaste 20 åren. Var? Kan du visa en enda mätserie, korrigerad för isostatisk rörelse, som visar det? Var är Chens studie publicerad, så jag kan kolla själv? Allt jag hittar är bara journalistreferat där siffran mycket väl kan vara missuppfattad.

  Vad data visar i Sverige är en höjning kring hälften av vad som anges som det globala snittet (inte problemfritt det heller, för all del). Sverige kan inte rimligen ha mer ökning än globalt, då vi befinner oss så nära Grönland att smältvatten därifrån inte höjer nivån här alls. Och Grönland anges vara främsta källan till smältvatten, även om isen där nästan glömde smälta förra året. Men som sagt, det finns bra mätare runt vårt lands kuster, och vi har ovanligt bra koll på isostasin för korrigering (Sverige var en pionjär där).

 26. AG

  #21 Kjell! Här har du resultat från ”relevant” forskning. Läs sista meningen några gånger.

  Från http://www.reportingclimatescience.com/news-stories/article/why-is-antarctic-sea-ice-growing.html
  skrivet i slutet av 2014:

  ”Ice core analysis by BAS researcher Elizabeth Thomas and a team from the University Cambridge found that climate variability in coastal West Antarctica is strongly driven by sea surface temperatures and atmospheric pressure in the tropical Pacific. The researchers noted that the recent warming trend in Antarctica is similar in magnitude to warming and cooling trends that occurred in the mid-nineteenth and eighteenth centuries in their ice core record, indicating that – in the vicinity of the ice core, at least – the effects of human-induced climate change in recent years have not exceeded natural climate variability over the past 300 years.”

  Några frågor?

 27. AG

  #26 Skulle vara ”Kjelldahl” naturligtvis!

 28. AG

  OT men viktigt: upprop för Judith Curry som nästa IPCC-ledare! Skriv på:
  https://petitions.whitehouse.gov/petition/nominate-judith-curry-next-chair-intergovernmental-panel-climate-change/2PYxtyQF

 29. tty

  Lasse #2

  ”Lena , vårt isläge i norra bottenhavet ingår i de siffrorna och ligger väl bakom det låga värdet.”

  Nej, isen i Östersjön räknas av någon anledning inte in. Det gör däremot isen i Okhotska havet, trots att den heller aldrig är i kontakt med den arktiska isen. Den låga siffran i år beror förövrigt helt på att det är litet is i Berings hav och Okhotska havet.

 30. tty

  Gunnar Kjelldahl #21

  För att en vetenskaplig rapport/studie ska kallas seriös, så ska den uppfylla kraven på forskningskvalitet som ställs för publicering i de ansedda internationella vetenskapliga tidskrifterna, samt tåla en ”pre review” granskning av andra vetenskapsmän på området.

  Om du skall försöka att spela sakkunnig på området bör du åtminstone lära dig att det är ”peer review” det är fråga om. En procedur som jag för övrigt tror att jag har betydligt större erfarenhet av och mindre illusioner om än vad du har.

 31. Ingvar

  AG #28
  Självklart!

 32. Japp Gunnar Kj #20

  Nu är du där igen, med en hel katalog av argumentationsfel.

  1) Än en gång avslöjar du att det är din högst personliga tro du redovisar.

  2) Tex hävdar du att det är seriös, bra forskning, eller bara sådan som inte kan ifrågasättas för att den kommer från ett ansett universitet(*)

  3) Och att du är kapabel att göra den sortens bedömningar

  4) Dessutom om en studie du inte har läst ordentligt själv

  5) Inte kan redogöra för, eller ens skulle kunna försvara mot seriös kritik om du hade läst den.

  6) Du för samma resonemang om ’ansedda’ tidskrifter.

  7) Vilket återigen bara är ett ’auktoritetsargument’ (dvs ogiltigt)

  8) Som du dessutom inte kan bedöma, igen bara din egen tro (ev för att andra har ’sagt så’ till dig)

  9) Du har nästan aldrig läst själva artiklarna,

  10) Och skulle, ifall du gjorde det knappt förstå ett jota

  11) Och ombedd att redovisa innehållet, metoder, svara på frågo, ev kritiskar,eller tom försvara mot skarp kritik vara helt hjälplös. Troligen bara fånigt upprepa: ’Ahmen det är ju en ansedd tidskrift, dito Universitet, och en Dr/Prof’

  Kort sammanfattat: Du lever i tron att iom detta behöver du själv inte veta ngt eller ha läst/förstått det. Vidare är det så ’rätt’ och alla invändningar mot det måste vara fel. Så är det förstås inte …. du argumentarar bara din egen okunnighet som du dessutom vill tro är raka motsatsen. Dessutom 😉 :

  11b) Du kan inte ens skriva ’peer review’ korrekt, trots att det är din centrala pelare här

  Vidare, och även det understryker min grava kritik av alla dina försök:

  12) Du kan inte ens läsa korta bloggkommentarer korrekt. Inte med ett ord har jag uttryckt det du kallar ’förnekarteorin’

  13) Och denna vitt omtalade ’konspirationsteori’ har jag bara sett som ’argument’ från de klimathotstroende.

  14) Ditt andra stycke visar ju bara att du öht inte förstår vad diskussionen handlar om. Det är bara i sagoböcker som ’dom goda har rätt’ och ’dom mörka krafterna är onda, och vill alla andra illa’. Vetenskap (riktig sådan) fungerar öht inte så som du föreställer dig.

  15) Vilket framgår av ditt sista stycke. ’Auktoriteter’ har varit ffa kyrkan, ibland kungen och/eller den politiska makten. Så har det varit långt in på 1900-talet (och är tyvärr fortfarande i en del politiserade områden). Och auktoritetsbaserad forskning har alltid varit dålig, och ffa stagnerat, låst fast sig vid sina dogmer och försökt kväsa konkurrens.

  16) All framgångsrik forskning har (iaf sedan upplysningstiden) baserats på den vetenskapliga metoden, vilken alltså är precis raka motsatsen till vad (det enda) du ’argumenterar’

  17) Auktoriteter har inte gett oss vetenskapliga framsteg och byggt civilisationen, utan bra (dvs reproducer- och användbar) vetenskap har gjort att dess främsta utövare har blivit sedda som auktoritet er, och många ggr har just detta medfört att deras ’produktion’ eller iaf ’exceptionalism’ avstannat eller mattats.

  18) Vilket bara ännu en gång understryker att du inte ens förstår skillnaden mellan ’orsak’ och ’verkan’, att du inte kan hålla isär de mest grundläggande begreppen som behövs för vetenskap.

  19) Ditt #21 som du själv medger är ett repeterat ’svar i sömnen’ är bara en upprepning av det tankefelet. Att där finns yttre attribut, och inte arbetets innehåll, som avgör ifall det är bra/giltigt/rätt eller inte.

  20) Samt tankefelet att det alltid och bara måste vara på det sättet. Vilket bevisligen är totalt fel iom att massor av verkliga framsteg gjorts av forskare som alls inte spelat spelet i den akademiska svängen, den som du så gravt har missförstått dessutom.

  (*) Du kanske är bekant med en väldigt (politiskt) populär företeelse för ca 10 år sedan, som kallades ’genusforskningen’ och dess centrala begrepp ’könsmaktsordningen’ som magiskt skulle förklara nästan allt dessa frustrerade feminister tyckte var fel i samhäller. Ok, jag utgår från att detta är bekant för dig, för det är centralt relevant för alla dina argumentationsfel du ständigt försöker igen med:

  Vid landets äldsta, och mycket ansedda Universtitet (Uppsala) fanns där en professor (den högsta akademiska tjänsten som finns) som ägnade sig åt just denna ’angelägna’ forskning, och undersökte diverse manliga nätverk som ägnade sig åt satanism, ritualoffer av spädbarn, även kannibalism (tror jag antyddes) och allt detta skulle bekräfta vilken destruktiv makt CO2 var i samhället, hur nödvändigt det var att begränsa detta, och även att man var tvungen att radikalt lägga om samhällsfunktionerna och ffa det ekonomiska systemet som hittills rått, för att råda bot på denna svulst. Samt (i vidare bemärkelse) att nästan allt problematiskt i samhället iaf delvis kunde knytas till just den enskilda förklaringsmodellen.

  Min poäng är att denna professor, vid landets äldsta universitet, med makalöst myket mer expertis, kompetens och ffa publikationer (och anslag) än alla de som ifrågasatta och kritiserade hennes teser, och som hade närmast 100%-ig uppslutning av från övriga inom samma område (känns 97%-siffran bekant här?) och som med din ’logik’ ovan därför var oantastbar och bara kritiserad av ’förnekare’ som helt saknade ’kompetens’ på området. Alla (Sveriges Gunnar Kjelldahls) som försvarade denna professor hade ju då ’verkligheten’ och ’den samlade forskningen’ på sin sida. Och de andra inte … Eller hur!?

  Jag kan tillägga att professorn hette Eva Lundgren, och att det var ’männen’ (inte CO2) som hon såg som roten till det onda i samhället. Så snälla Gunnar Kj, säg att du inte valde sida med ’förnekarna’ då. Utan lydigt ställde dig på ’forskningens’ sida även då, med precis samma argument som idag!

 33. ingvar

  Jag undrar också varför Gunnar Kj. så sorgfälligt undvikit att kommentera Christiana Figueres famösa uttalande. Fast han kanske tror att hon inte gjort detta uttalande utan att det bara är konspirationsteorier eller ren och skär lögnaktig propaganda

 34. Ann lh

  # 15 Gunnar Kj. Avsmältningen på Antarktis är på tapeten och Du skriver här att Sigvard Eriksson påstått att den helt beror på vulkaner.
  Håll dej till sanningen!
  S.E. skrev inte om hela Antarktis utan om ”delar av västra Antarktisk”. Att han i ett obevakat ögonblick skrev helt ”beror på” gör du stor sak av. Det har han ju förklarat eller som du skriver tagit tillbaka och dessutom gett dej hans källa. Att Norrtälje tidning satte en rubrik som inte stämmer med innehållet i hans artikel är inte hans fel.
  Detta är inte första gången du försöker ta poäng genom att förvrida den episoden.

 35. Lasse

  #29 tty
  Tack för korrigeringen och den upplysningen! Det låga värdet idag är således inget alarmerande för framtiden.
  Fö växer Arktis isvolym: http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/
  Vi får vänta på isfritt Arktis-Nicaragua kan lugnt bygga vidare på sin kanal! (p1 idag)

 36. pekke

  Här finns en förklaring på varför man inte skall blanda data från satelliter med data från landbaserade nivåmätare av havsnivån,
  http://wattsupwiththat.com/2012/10/30/finally-jpl-intends-to-get-a-grasp-on-accurate-sea-level-and-ice-measurements/

  Det var det som Gunnar K.:s forskare hade gjort.
  http://wattsupwiththat.com/2015/01/14/claim-acceleration-in-sea-level-rise-worse-than-we-thought/

 37. pekke

  #36
  En rättelse, de hade byggt en modell av vad nivåmätarna borde visa bl.a. baserat på temperaturökning i haven.
  Vilket även det inte stämmer med vad verkliga mätningar visar.

 38. Ingemar Nordin

  Pekke #37,

  Visst, detta är ett bygge som helt vilar på modeller för tidigare havsnivåhöjningar. Det har inget med verkliga mätdata att göra. Men de passar in i ”berättelsen” och får därför genast grönt kort.

 39. Kenneth Mikaelsson

  Mera vår bilder:

  https://www.youtube.com/watch?v=IDclbzNVZGI