Nytt ord: Klimatbantning

Genom Helsingborgs Dagblad får jag reda på att man i helgen startar projektet Klimatvardag, där hushåll i hela Skåne under ett års tid ska få råd och tips hur man lever mer klimatsmart i sin vardag. Projektet var från början planerat för 200 familjer. Hittills har bara 150 anmält sig. Kanske är skåningarna en aning trötta på allt klimatsnack. Ytterligare tre kommuner fattar dock i dagarna beslut om att gå in och finansiera deltagande med tio familjer vardera. Så till slut kan det bli totalt 180 hushåll som deltar.

Vad exakt som är tänkt att ske vet jag inte, men Håkan Hanson, som är klimat- och energirådgivare i Helsingborg, Bjuv, Höganäs och Åstorp, kallar det ”lättsam klimatbantning”. Jag undrar bara om de som tidigare anmält sig verkligen dyker upp, nu när vintern visat sitt rätta ansikte igen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Micke

  http://wattsupwiththat.com/2010/01/14/john-colemans-hourlong-news-special-global-warming-the-other-side-now-online-all-five-parts-here/#more-15267

 2. Micke

  Se särskilt avsnitt 4…

 3. Olaus Petri

  Kan det vara frågan om lite utövande av frigörande dans samt storkonsumtion av jättefria teatergrupper?

 4. Herregud!
  Det är säkert någon kommunal ”klimatkommunikatör” som försöker göra skäl för sin lön.
  När ska vansinnet upphöra?

 5. Christopher E

  Man får komma ihåg att många projekt och liknande som nu går igång var planerade innan klimathysterin började backa på allvar (Köpenhamnsfiaskot och den kalla vintern får väl anses vara en brytpunkt opinionsmässigt).

  Jag har svårare att tro att lika många tramsinitiativ kommer att sjösättas framöver.

 6. L

  Stackars ungar säger jag bara….

 7. Olaus Petri

  Ja, det lär väl vara kidsen som får ta de värsta smällarna. Agan förbjöds 1958 för övrigt.

 8. Ulrik

  Håkan Hansson måste vara en baddare till expert. Han vet hur man bantar klimatet med kommunala pengar. Han skulle platsa i IPCC eller att efterträda Andreas Carlgren.

 9. Tege Tornvall

  Det mest verkningsfulla man som privatperson kan göra är väl att ge upp andan?

 10. István

  Tror ”kidsen” har det kul nu när det är så fint vit vinter.
  Har aldrig trott på effektiviteten av skolans indoktrinering.
  Dom har grovt misslyckats på mig, som har gått i bolshevikskola.
  Folk i allmänhet är mentalt mycket sundare, än man föreställer sig det från vissa akademiska höjder.

 11. tty

  Ulrik #8

  Att överträffa Andreas K. är ju inte precis någon krävande uppgift.

 12. Gunbo

  En sak som förundrar mig är hur du Maggie och de flesta andra här som förespråkar individens frihet att själv välja sitt sätt att leva, samtidigt öser spott och spe över de som väljer att leva ett ”klimatsmart” liv. Det är väldigt likt intoleransen mot folk som har andra sedvänjor, religion eller kultur.

 13. Gunbo: Enkelt. Det finns inget klimatsmart sätt att leva. Jag vänder mig mot själva benämningen. Människor luras till att tro att deras handlingar spelar någon roll för klimatet.

  Däremot är jag glad om fler vill leva miljövänligt. Och givetvis ska man själv få välja, men visst är det bra om man har all information innan man gör sitt val?

 14. Peter

  Jag är redan klimatsmart = smart nog att inse att co2 inte driver temperaturen på jorden….  🙂

 15. Gunnar E

  #13#
  ”………. Människor luras till att tro att deras handlingar spelar någon roll för klimatet…………..”
  Inte för bråttom nu! Prof Carter i en föreläsning som länkats till förut här på TCS nämnde att människan visst påverkar klimatet….lokalt. Ibland höjande och ibland sänkande av temperaturen. Den samlade effekten kan dock ingen uttala sig om. Det gällde ju då markanvändning i första hand. Men ändå…om man nu skall vara noga med formuleringarna.

 16. Gunnar E: Jag tror inte att det lokala klimatet förändras särskilt mycket av att någon cyklar i stället för att ta bilen. men det är klart, skulle ALLA plötsligt börja cykla så…

 17. Gunnar E

  Maggie:
  Hähä må det men det handlade om ytors användng. Städer som ersatt våtmark,  vetefält i stället för bush mm, vilket Du vet väl.
   

 18. Gunnar E

  Sant dock att ett beslut att cykla eller gå i stället för att ta bilen mera förbättrar välbefinnandet än klimatet.

 19. Gunnar E

  Om vädret är tjänligt, annars tvärtom.

 20. Gunnar E

  mja..?

 21. Gunnar E: Mmm, men det är sällan en enskild människa som bestämmer för att anlägga en ny stad.

 22. Måns B

  Jag är lite förundran över det genrella argumentet att ’människan inte kan påverka klimatet’.
  Det är klart att vi kan, såväl lokalt som regionalt gör vi ju det om inte dagligen så nästan på.

  Utdikning eller anläggning av en våtmark, säkning eller höjning av en sjö får direkta påverkan på den lokala eller regionala (beroende på hur stor yta som vi påverkar)  luftfuktigheten. Lika så om vi tar ned en skog, så det bör väl inte vara något konstigt med det.

  Att vi kan påverka det globala klimatet lär det ju heller inte råda något tvivel om. Skulle vi exempelvis göra något så dumt som sätta samtliga jordens skogar i brand samtidigt skulle vi få en definitiv på verkan av klimatet under en längre tidsperiod (hur länge beror förstås på hur högt i atmsofären diverse partiklar rör sig).  Men detta är naturligtvis inte aktuellt bara ett exempel på att vi kan påverka klimatet genom vår existens.

  Att vi i dag inte påverkar klimatet tycker jag verkar synnerligen osannolikt.  Jag minns en uppgift som jag fick i fysiken.

  Om man ställer ett inkopplat kylskåp med dörren öppen i ett slutet rum. Skulle temperaturen stiga eller sjunka?

  Svaret är förstås enkelt, eftersom man tillför energi till rummet så kommer temperaturen att stiga.

  Den naturliga energikällan på jorden är ju som alla här känner till solen och så har det varit sedan jorden bildades.

  Fossila bränslen kan ses som lagrad solenergi, som inte naturligt är tillgängligt ekosystemet jorden i någon större mängd utan människans försorg. Inte om man ser det med mänskligt tidsperspektiv i alla fall.

  Analogt med fysikuppgiften så tillför vi energi till rummet och alltså stiger temperaturen, vilket medför en klimatförändring.
  Det kommer den att fortsätta göra till dess att utstrålningen från jordens atmosfär står i jämvikt med den tillförda energin.  Det är väl också alla överens om eller, samt att det finns diverse funktioner som havets uppvärmning och växthusefften som gör att denna jämvikt inte inställer sig momentant.

  Det som är frågan är väl om den energi vi tillför och vår förändrade markanvändning utgör något annat en ett försumbart brus i jämförelse med instrålningen från solen eller inte.

  Så vitt jag vet så har den direkta uppvärmningseffekten ansets försumbar av såväl AGW-förspråkare (eftersom CO2s drivade effekt skulle vara så mycket större) som skeptiker, men något riktigt bra argument för det verligen är så har jag inte sett ännu.

 23. S. Andersson

  Måns B #22: Det bästa argumentet för att CO2-utsläppen möjligen är försumbara är väl att det inte blivit varmare de senaste 10 åren fastän CO2-halten i atmosfären har stigit kraftigt. Enligt mitt sätt att se det är det en indikation på att inverkan av CO2 drunknar i andra processer, d v s det utgör en relativt liten del av de krafter som förändrar klimatet.
   

 24. Måns B

  S.  Andersson # 23
  Mitt resonemang är helt oberoende av vilken eventuell effekt CO2 har eller inte. Det handlar om människan kan påverka klimatet eller inte.
  Jag har ingen bestämd uppfattning om CO2, jag tycker inte att det är klarlagt i någon riktning, vad jag vänder mig mot när man anser att vi inte kan påverka klimatet alls.

  Jag tror och hoppas att både klimatdebatten och forskningen kommer att handla mer om det i framtiden än en total fixering vid CO2. I vilket fall som helst är det inte rimligt att tänka sig att en enda faktor påverkar något så komplicerat som klimatet, där är vi helt överens.

  Min poäng är att om man tillför energi till ett system som jordens atmosfär så kommer temperaturen att öka och därmed klimatet att påverkas.

 25. Gunbo

  Maggie,
  Tack för svar, men ”Det finns inget klimatsmart sätt att leva” är en fråga om tro. Du och en del andra tror så medan många fler(?) är övertygade om att deras livsstil kan påverka klimatet. Vem som har rätt kan jag inte bedöma. Min invändning gäller fördömandet av en viss livsstil. Det skadar väl inte någon om en del väljer att leva ”klimatsmart”, cykla, åka kollektivt, äta mindre kött eller vad det nu råkar vara.
  Jag är inte religiös men jag blir inte förnärmad över att en del människor väljer att tro på gud. Jag kunde också påstå att de lurats att tro det de tror.
  Men de stör inte mig så länge de inte försöker omvända mig till sin tro.
  Jag hoppas du förstår hur jag resonerar.

 26. Christopher E

  Håller med, Gunbo. Vi ska inte fördöma andras tro, så länge de inte försöker pracka den på oss.

  Problemet är att det är just vad de flesta koldioxidtroende gör. De får gärna cykla och koldioxidbanta hur mycket de vill, men låt bli min bil, mina skatter, min utsikt och min elräkning.

 27. Gunbo

  Christopher,
  ”Problemet är att det är just vad de flesta koldioxidtroende gör.”
  Visst finns det missionärer bland CO2-troende precis som de finns bland ”skeptikerna”. Man behöver bara läsa i tråden om Västerås-mötet där olika strategier för att omvända ”de förtappade” diskuteras. 

 28. Måns B
  ”Fossila bränslen kan ses som lagrad solenergi, som inte naturligt är tillgängligt ekosystemet jorden i någon större mängd utan människans försorg. Inte om man ser det med mänskligt tidsperspektiv i alla fall.”
   
  Jag har ändrat mig, av de 750.000TW solen lägger på världshaven och som till kanske 1% blir via fotosyntesen till kolväten, kommer allt kol cirkulera.
  Så om vi får 7500TW är det nybildningen av jordskorpans kolväten, kanske fotosyntesen bara har verkningsgraden 0,1% i haven, men även det ger 750TW vilket är 44ggr dagens mänskligt skapade energisystem.
  Kolmängden i haven ökar inte i geologisk tid, så det som hamnar på havsbotten måste släppas ut genom naturlig förbränning av jordskorpans kolväten.
   
  Detta innebär att människan bara kan styra en aning och bara genom att bestämma förutsättningen för förbränningen.
   
  Vi kan inte långsiktigt lagra nybildning, långsiktigt kan vi däremot minska omloppstiden genom en utökad utvinning från allt större djup, vilket så smått kommer igång allt mer.
   
  De globala kraven för att konkurrera ut dagens energisystem:
   
  Först bygga 25.000 stora reaktorer och kanske 250.000 små.

  Därefter bygga 420 stora och 5-6000 små vart år, bara för att behålla effekten.
  Alla borde inse vilken utmaning vi står inför.
   
  Utan den ansträngningen blir det ingen global välfärd och med det ingen miljövård eller fred och harmoni.
  Alternativet är att slakta så många människor som möjligt och då ska ni inte SMS:a pengar till läkare utan gränser.
   
  Jag satsar på läkare utan gränser och en framtid med oerhört billig elkraft och drivmedel.
  Jag satsar på att även om européer inte fattar, så inses realiteterna ovan av folk som spelar en roll i framtidens samhällen.
   
  Vill du Måns spela en roll för en bättre värld för framtidens liv, även om ”paradiset” infaller långt efter det att dina barn dött?
   

 29. Måns B
   
  En sista:
  ”Min poäng är att om man tillför energi till ett system som jordens atmosfär så kommer temperaturen att öka och därmed klimatet att påverkas.”
   
  Du glömmer kanske bort din gymnasiefysik?
  Temperaturen runt ekvatorn påverkas knappast då den globala temperaturen ökar, av strålningsbalansen och att vatten där bara finns i två faser, som är en extremt effektiv termostat.
  Därför tiden före denna fler miljoneråriga istid med säkerhet hade avsevärt svagare vindar…. lägre temperaturskillnader…
   
  Eller hur?
   
  Tänk ett tag innan du svarar….
  Kanske du ska se kylskåpet som jorden och hela rymden som köket?
  Jag ogillar dock liknelser, mest på fysikplanet…  😉
   

 30. Håkan Bergman

  Måns B # 24
  ”Min poäng är att om man tillför energi till ett system som jordens atmosfär så kommer temperaturen att öka och därmed klimatet att påverkas.”
  Gör ett enkelt räkneexempel, IPCC hävdar 1,5 W antropogen uppvärmning per m2, rätt eller fel spelar ingen roll här. Alltså 1,5 MW per km2, Sverige 500 000 km2 ger 750 000 MW totalt, 750 Forsmarksreaktorer. Tillför vi nåt i närheten av det via kärnkraft och fossilförbränning? Nej!

 31. Gunnar E

  Ok Maggie, jag tror vi uppfattar den där meningen ngt olika. Jag läser ”människor” i meningen mänsklig aktivitet och tänkte då att det kanske skall klargöras att det inte var så ment. Detta har  Du nu klarlagt.

 32. Gunbo: OK, du har rätt. Jag ska inte ta ifrån de klimattrogna deras tro. 🙂

  Lovar att vara mer försiktig i framtiden. I varje fall vad gäller privatpersoner som väljer ett klimatsmart livssätt.

 33. Lite Off Topic

  Men jag hittade denna artikel på Aftonbladet, om

  ’Klimatförnekarnas och Fossilkapitalets Smutsiga Lögner’

  Det är den sedvanliga tungmålstalandet hos koldioxidväckelserörelsen, men överträffar faktiskt det mesta jag sett på siståne.

  Nu är det inte oväntat på Aftonbladet kultur som man läser sådant. Och mycket riktigt försvarar man en aktivistgrupp som ordnade en fejkad presskonferens i Washington, och utgav sig för att vara USAs handelskammare vilken alltså skulle gjort helt om i sin syn på ’Cap and Trade’.

  Men man avslutar med att fördöma dem som medvetet far med osanning, och verkar helt ha glömt början av artikeln (och förstås vara i total förnekelse angående alla osanningar som hävdas av de klimathotstroende)

  Kul läsning …

 34. Gunbo

  Det är svårt att hindra troende att missionera. Det ligger lite i troendets natur. Det farliga är ifall ’kyrkan’ anser att ofrälsen inte konverterar snabbt och frivilligt nog, och menar att de behöver statens hjälp för att skynda på det. Dvs man vill använda och/eller komma åt maktmedel för att driva igenom sin tro.

  Om du verkligen ser likheter mellan metoderna som man eftersträvar i CO2-kyrkans tro, och dem som är inte underkastar sig den, då får du gärna utveckla dessa likheter.
  Att folk noterar det korkade i att andra beter sig ’religiöst’ och kritiserar sådant är inte intollerant i sig. Och än mindre intollerant är det att försöka hjälpa människor (ofta med svagare självbilder) som har hamnat i klorna hos olika sekter.

  Men du har förstås rätt i att sådna hjälpinsatser inte alltid är välkomna eller uppskattade bland dem man vill hjälpa. Och absolut inte hos sekterna själva.

  Däremot har du fel på en punkt: Där finns noll belägg för att människor skulle kunna ’leva klimatsmart’ genom att ändra sina vanor.

  Faktum är ju att man ägnat gigantiska forskningsresurser åt att försöka belägga att människorna, alla tillsammans genom sin totala gärning (främst CO2) påverkar klimatet. Och misslyckats! Det innebär att även ifall de hypotser man inte kunnat belägga vore sanna, så skulle några (många) människors små symbolhandlingar (på marginalen, och ofta kontraproduktiva) ännu mindre kunna hävdas påverka klimatet. Det är alltså inte frågan om någon tro. Så är det bara. Och du kan ta alla IPCCs sammanfattade rapporter och anse dem som stöd för detta. Även om de inte skriver ut den slutsatsen förstås. 

  Det räcker med att kunna räkna på vad som är och på vad som påstås.

 35. Måns B

  Gunnar L och Håkan B
  Vilka besvärliga gubbar ni är då :), det är ju en del av charmen här, när man är ute i tassemarkerna av sina kunskaper får man på fingrarna.

  Men Gunnari #29 förstår jag inte ens vad du försöker säga.
  Förtydliga gärna eller så tar vi det i nån annan tråd

 36. Måns B #35

  Kul att du vågar erkänna att du har svårt att fatta vad Gunnar L skriver och menar.

  Men du är inte ensam om att ha svårt att läsa och tolka det språket vill jag påstå.

  Att Gunnar L är barnsligt kreativ och charmigt ”mjuk” i sin världsbild är kul, men man måste läsa harrangerna med ett stort mått av tolerans och ödmjukhet.

  Och då kan man hitta några små roliga korn av förnuft bland alla till synes förvirrade tankar.