klimatvardag

Nytt ord: Klimatbantning

Genom Helsingborgs Dagblad får jag reda på att man i helgen startar projektet Klimatvardag, där hushåll i hela Skåne under ett års tid ska få råd och tips hur man lever mer klimatsmart i sin vardag. Projektet var från början planerat för 200 familjer. Hittills har bara 150 anmält sig. Kanske är skåningarna en aning   →