klimatbanta

Nytt ord: Klimatbantning

Genom Helsingborgs Dagblad får jag reda på att man i helgen startar projektet Klimatvardag, där hushåll i hela Skåne under ett års tid ska få råd och tips hur man lever mer klimatsmart i sin vardag. Projektet var från början planerat för 200 familjer. Hittills har bara 150 anmält sig. Kanske är skåningarna en aning   →

Lär för livet!

Bloggen Klimatbluffen informerade nyligen om ABF:s nya satsning på en s.k. Klimatskola. Men det är inte bara ABF som tror att klimatkurser säljer. Vid en närmare undersökning visar det sig att de flesta av Sveriges studieförbund erbjuder någon form av klimatutbildning. Folkuniversitetet arrangerar en kurs med namnet ”Vad är hållbar utveckling?”. Avsikten med kursen är   →