studieförbund

Lär för livet!

Bloggen Klimatbluffen informerade nyligen om ABF:s nya satsning på en s.k. Klimatskola. Men det är inte bara ABF som tror att klimatkurser säljer. Vid en närmare undersökning visar det sig att de flesta av Sveriges studieförbund erbjuder någon form av klimatutbildning. Folkuniversitetet arrangerar en kurs med namnet ”Vad är hållbar utveckling?”. Avsikten med kursen är   →