Nytt från den vetenskapliga världen

imagesCAYXC9KJ
Det rapporteras i en ny studie i Journal of Personality and Social Psychology att personer i varma rum, eller som av annan anledning känner sig överhettade har större tendens att tro på ”global warming”. Hm …
imagesCANCKQTL
Klimatforskare har också funnit att ”förångad kåda” (mest då kolvätet pinen) från barrträd, som anses ha en högst väsentlig aerosol-roll i atmosfären inte löses upp från ”mikrodroppar” till förångad form alls så snabbt som man trott ”On the Evaporation Kinetics and Phase of Laboratory and Ambient Secondary Organic Aerosol.” Proceedings of the National Academy of Science. (Själv tror jag man borde undersöka mer noggrant om det inte snarare blir någon form av polymerisation och bildande mer högmolekylära föreningar under inverkan av solljus. På Disco/Rock-konserter använder  för övrigt man vad jag förstår finfördelad glykol, dekanol eller glycerin/vatten som så småningom dunstar bort, utan restprodukter eller utfällningar).  Hursomhelst verkar den citerade artikeln förklara en hel del om dessa atmosfärs-aerosolers roll.
Ja – vetenskapslitteraturen blir allt mer fantastisk. Något nytt varje dag 😉

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars C

  Peter Stilbs!
  OT om kall fusion.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3083775.ece

 2. tty

  Glykolinblandning är i och för sig ett utmärkt sätt att få en mycket stabil och hållbar dimma som vare sig avdunstar eller fryser, men jag hoppas att det inte etylenglykol man använder för den är giftig. Däremot tycks propylenglykol vara skäligen harmlös.

 3. Thomas

  Lars C #1, lite mer om denne Rossi. Förra gången det begav sig skulle han utvinna olja ur avfall, drog in en massa pengar och sen blev det inget av det:
  http://faktoider.blogspot.com/2011/01/ingenjor-rossis-luftslott.html

 4. Lena Krantz

  Nytt beslut från granskningsnämden: (de gör verkligen bort sig mer och mer)
  Myndigheten för radio och tv Tel: 08-606 90 80 Fax: 08-741 08 70
  Box 33, 121 25 Stockholm-Globen registrator@radioochtv.se
  Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7 http://www.radioochtv.se
  BESLUT
  2011-01-31
  Dnr: 10/00190
  (547/10)
  SAKEN
  Mitt i naturen, SVT1, 2010-05-06, inslag om isbjörnar; fråga om saklighet
  BESLUT
  Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.
  ____________________
  INSLAGET
  I inslaget som handlade om isbjörnar sades bland annat följande.
  Läget för de vilda isbjörnarna är kritiskt. De har blivit en symbol för klimatförändringarna eftersom deras livsmiljöer och möjligheter att finna mat försvinner när havsisarna smälter. Det händer också att isbjörnar drunknar när de måste simma långa sträckor utan att nå land. Man tror att det finns omkring 25 000 vilda isbjörnar kvar i Arktis.
  ANMÄLAN
  Anmälaren anser att flera uppgifter om isbjörnar var missvisande och/eller lögnaktiga. Exempelvis framstod det som att isbjörnarna var utrotningshotade på grund av klimatförändringar. Anmälaren menar att isbjörnarna inte längre är hotade och kritiserar att det inte istället togs upp att 350-500 isbjörnar skjuts varje år. Vidare är anmälaren kritisk till att drunknande isbjörnar framställdes som något annat än väldigt ovanliga företeelser.
  AKTUELL BESTÄMMELSE
   
   Sveriges Television ska bedriva programverksamheten sakligt och med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen (5 § i sändningstillståndet).
   
   

 5. Lena Krantz

  Slutet kom inte riktigt med:
  AKTUELL BESTÄMMELSE
   
   Sveriges Television ska bedriva programverksamheten sakligt och med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen (5 § i sändningstillståndet).
   
  Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.
  GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
  Det förhållandet att inte Sveriges Television tog upp andra hot mot isbjörnsstammen medför inte att inslaget strider mot kravet på saklighet. Nämnden finner inte heller att det som anmälaren i övrigt anfört innebär att inslaget strider mot bestämmelsen.
  Detta beslut har fattats av granskningsnämndens ordförande
  Kerstin Calissendorff efter föredragning av Petter Mattsson.
  Kerstin Calissendorff
  Petter Mattsson
   Bajs på dem!
  🙁

 6. Lars C

  Thomas#3
   
  Lite OT till
   
  Guilt by association. Som Nils-Axel Mörner, Tss han tror på slagrutor, vad vet han om hav.:-)
   
  Men fusk eller ej, visst är fantastiskt i vilket fall som helst. Nu måste någon komma på hur tricket går till och bevisa att det inte är en ny energikälla.
  Kan man inte det och det visar sig att man kan köra apparaten dygn efter dygn med stenkoll på förbrukningen. Ja, då är det något nytt. Kan man inte påvisa vad det är för process så kanske det räcker med att slå fast att den inte är farlig. Förfäderna eldade som bekant utan att kunna förbränningskemi.

 7. Lars C #1
  Det blir mer och mer spännande. Om förhållandet mellan inmatad och generad energi är som beskrivet, det inte är fusk och det inte är fusion (enligt professorn) så är det nåt helt nytt?

 8. Thomas

  LArs C #6, kombinationen av att han varit inne på ”fri” energi förut, fast då på ett totalt annorlunda sätt och den artikel som länkades till i en tidigare tråd där diskussionen låg på nivån grundkurs i kärnfysik tycker då jag att allt pekar på att han är en lycksökare.

 9. Lena K
  Bara om man väntar sig att där skall komma någon ’rättvisa’ från granskningsnämnden kan man bli besviken. Du kan ju själv se ur beslutet att det är totalt ovidkommande dravel som man anför, man letar efter någon förevändning att helt byta ämne (att isbjornar också skjuts).
  Du om någon borde väl veta att folk som så gärna vill att klimathotet skall vara sant, omedelbart byter ämne och talar om ngt annat som de menar också är sant när de inte kan bemöta en invändning eller fått påpekat att det de nyss hävdade faktiskt var fel.

 10. Thomas
  För min del avstår jag att bestämma mig i förväg. Tiden kommer att utvisa vad som gäller. Jag tror ingenting men väntar med intresse på vad som skall komma fram. ”Suspend Judgement”

 11. Lars C #6
  Det låter som att du menar att en gubbe som kan trolla fram kaniner ur en hatt eller göra andra mer illusoriska trix har upptäckt nya okända egenskaper hos materian så länge dom inte avslöjas i alla detaljer?

 12. Lars C

  Uffeb#
  Ett test som övervakas av folk som vet vad de gör är inte jämförbart med att trolla fram kaniner ur hattar. Det är skillnad på illusion och effektmätare. Det är också en viss skillnad på nyttan även om man räknar på kaniners värde. Därför är det viktigt att falsarium avslöjas så fort som möjligt. Men på vetenskaplig grund, inte upphovsmannens bakgrund.

 13. ThomasJ

  Detta ’tillhör’ ävenledes den s.k. vetenskapliga världen, åtminstone i det fallet att bakomliggande faktorer till ett/annat ’resultat’ är av värde:
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/02/02/what-they-said-about-the-climate-models/
  Mvh/TJ

 14. Lars C

  Fortsättning#12
  Nog har de väl tänkt på möjligheten av en induktionsplatta under golvet? Ett växelfält är ju lätt att upptäcka.

 15. Lars C

  #fortsättning#15
  Egentligen borde kontrollanterna kräva att apparaten matades via kabel från en dieselgenerator på gården samt att man drog huvudbrytaren för hela byggnaden.
   

 16. Jan-Erik S.

  Lars C #15:
  Som Thomas nämnde så har ju Rossi kört med bluffverksamhet tidigare.
  Det finns skäl att anta att de som övervakade processen varit införstådda med det.
  Förmodligen har de mätt även dubbelcheckat induktionen.
  Vad som jag tycker är knepigt är att det inte, inom vetenskapsvärlden skrivs mer om det. Samtidigt så borde fler sakkunninga övervaka testet.
  Men…om det visar sig fungera…hur ställer sig världen då?
  Kan apparaturen köpas upp och läggas i malpåse? Eller är det någon typ av kemisk process som inte går att patentera?
  Spännande är det men det lär vara en bluff.

 17. Lena Krantz

  Jonas #9
  Nej jag vet och det är ju som det brukar, dvs det är inte vad de säger som är fel utan vad de inte säger.
  Det lyckades vända min argumentation att isbjörnen inte är utrotningshotad och de därför har tillåtelse att skjuta beståndet till att avskjutningen är ytterligare ett hot (som de inte behöver nämna).
  Hmmm…när skall någon med lite kraft och pondus i dessa kretsar vakna?

 18. ThomasJ

  Lena (övriga): Nedan ’svaret’ jag erhöll från ’GRN’:
  <Citat start>
  Din anmälan mot Korrespondenterna, SVT2, 2010-11-10
  Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom granskning i efterhand om program som har sänts i tv eller radio eller tillhandahållits i beställ-tv står i överensstämmelse med radio- och tv-lagen och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna. Granskningen sker efter anmälan eller på initiativ av nämnden eller av Myndigheten för radio och tv.
  Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas. För att effektivt utnyttja myndighetens och granskningsnämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.
   
  Granskningsnämnden har i tidigare beslut (SB 220/10) konstaterat att FN:s
  klimatpanels slutsats att det pågår en global uppvärmning, som med stor
  sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser, har ett mycket
  brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. I avgörandet
  uttalade nämnden att sändandet av program och inslag, som utgår från denna
  grundsyn, inte i sig kan anses strida mot kravet på opartiskhet. Vad du tar upp i anmälan ger därför inte anledning att anta att det har förekommit någon överträdelse av de bestämmelser som gäller för sändningarna. Din anmälan kommer därför inte att prövas av nämnden.
  På uppdrag av granskningsnämnden
   
  Nidia Larsson
  <citat slut>
  Go figure…!  😉
  Mvh/TJ

 19. ThomasJ

  Egen #18: komplettering datum & diarie:
  2010-12-28
  Dnr: 10/01162
  Mvh/TJ

 20. ThomasJ #18
  Hade du förväntat dig ett annat svar?
  Om inte, varför skrev du?

 21. ,,forts #20
  .. men jag förstår att du var naiv nog att tro att du skulle få ett helt annat svar. Inte för att jag fattar hur det skulle låta, men troligen skulle det vara i din smak – om det hade hänt…

 22. Lena Krantz

  ThomasJ #18
  Vad skrev du i anmälan då?
  Hmm, jag fick i alla fall min anmälan prövad.
  😀

 23. G Eklund

  #17#
  Ja, givetvis är det de aktuella myndigheterna på platsen som inte ser faran för björnarna. De är för när inpå och har inte förstånd att se helheten på grund av detta.Om man dessutom räknar björnar på alltför nära håll så blir man dubbelseende och överskattar gravt björnarnas antal. Endast på rätt avstånd ifrån och med rätt statistik gällande problemet kan man göra en relevant bedömning för politiska åtgärder.

 24. Gunnar Strandell

  Peter S.
  Jag fyller på din hypotes om polymerisering med tillägg för kristallisering.
  Bärnsten!
  Jag delar Thomas skeptisism mot kall fusion. Och om de inblandade tidigare försökt tjäna pengar på fantastiska uppfinningar stärks den.
  Att apparaten jag sett på bild ser ut kunna vara tillverkad i Knohult gör inte saken bättre.
  Till sist borde någon ha observerat naturlig kall fusion eller spår av den om det är så enkelt att få till det. 

 25. Stickan

  #15 Lars C
  Det finns mer dokument från S. Focardi, Blamd annat:
  http://www.lenr-canr.org/acrobat/CampariEGphotonandp.pdf
  De hävdar i ovan ref dokument att de kört i 278 respektive 319 dagar pch producerat 900 resp 600 MJ,
  Verkar helt otroligt…..

 26. Lena Krantz

  G Eklund
  Ja nu var ju reportaget som jag reagerade på från ett zoo och reporten frågade djurskötaren om vi kanske snart bara kommer att se isbjörnar på zoon? Mycket vetenskapligt (not).

 27. Tobias

  -0,01 grad för januari enligt Roy Spencer:
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_Jan_2011.gif

 28. Gunnar E

  ”26”
  Aj, då. Då var ju avståndet från verkligheten tillräckligt.
  Jag medger att det urspr. ref. antagligen fullt medvetna ”missförståndet” för att kunna bortse från det , är  horribelt.

 29. ThomasJ

  Måhända – för vissa – svårt att inse hur omöjlig ’GRN’ är, är detta:
  Granskningsnämnden har i tidigare beslut (SB 220/10) konstaterat att FN:s klimatpanels slutsats att det pågår en global uppvärmning, som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser, har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. I avgörandet uttalade nämnden att sändandet av program och inslag, som utgår från denna grundsyn, inte i sig kan anses strida mot kravet på opartiskhet. Vad du tar upp i anmälan ger därför inte anledning att anta att det har förekommit någon överträdelse av de bestämmelser som gäller för sändningarna. Din anmälan kommer därför inte att prövas av nämnden.
  På uppdrag av granskningsnämnden
   
  Nidia Larsson
  Dvs. för den som inte kan läsa (t.ex. person Ub) endast nyfiken nolloit, innebär svaret att det speler ingen som helst roll vad som anmäls… nämnden har sin egen (för-)utfattade mening från vilken man ej avviker.
  Härligt med ett öppet, transparent, ärligt och anstänfigt hederligt fungerande samhälle, inklusive dess ’pröv- och granskningsorgan’, eller hur?  :mrgreen:
  //TJ

 30. Lena Krantz

  Tobias #27
  Just nu är det lika kallt som ca 1980.
  Roy skriver ”Global temperatures in free fall” t o m och nog är det fritt fall.
  Men som han också skriver, vi får se efter La Niná.
   

 31. Pehr Björnbom

   
  Mer om skepticism i samband med kall fusion:
  http://www.nyteknik.se/asikter/inledare/article3085056.ece
   
  Det är för bra för att vara sant, alltså  😉
   

 32. O.B.S om globala tempfallet nu år 2011,liknande 1999 efter El ninon år 1998.
  Bara en liten påminnelse om svängningen är lägre, än år 1999 totalt.
  ALI.K.

 33. Italienska kalla fusions experimenten påminner mest om hemgjorda
  experiment i vedboden,slutar oftast med att allt exploderar till sist,
  som i ÅSA_NISSE experimenten ungefär,skrämmer slag på befolk-
  ningen i dess närhet.
  På tal om Global warming, har nog ett sammanhang med dagens ökade stressnivå,man känner sig varmare utan att veta varför.
  Kommunikationen  går så snabbt  nuförtiden,snabbare än  Krösa-
  Maja kunde  rapportera med sitt by skvaller.
  ALI.K.

 34. Kent Forssgren

  Förklaringen till Granskningsnämndens och allt för många journalisters agerande, kan vi finna här:
  I en nyutkommen bok som heter ”Tyckandets tyranni”, en bok om modern svensk intolerans i toleransens namn. Den är författad av professor Kjell O Lejon, Linköpings universitet.
  Boken ger en god förklaring till varför så mycket av massmedierna är präglat av ett vänsterorienterat synsätt…
   
  Lokalpressen skiljer ut sig från riksmedia. Deras journalister har kanske lagt märke till världen utanför journalisthögskolan.
  http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1368655/Daumlrfoumlr-aumlr-journalister-intoleranta.html
   

 35. Kent Forsgren #34
  Jag tror att det var Jan Guillou hur konstigt det än låter som vid något tillfälle på 70-80talet sa att på SVT öppnade man dörren och släppte in en vänsterdemonstration (eller om det var FNL-demonstration) och sen har den varit stängd.