Det blåser kring vindkraften

Tidningen Miljöaktuellt berättar att 2010 varit ett riktigt mörkt år för vindkraften som mötte oväntad motvind. Under 2010 installerades 9,3 GW ny vindkraftskapacitet i EU. Trots en markant ökning till havs och i Östeuropa blev den totala tillväxten sämre än 2009. Finansiellt investerades det dock lika mycket under 2010 som under 2009, 13 miljarder euro (!). Att ökningen i installerad effekt uteblev beror troligen på den ökade andelen havsbaserad vindkraft.
EU-kommissionen kräver nu att medlemsländerna ska investera mer pengar i utvecklingen av förnybara energikällor. I den rapport som kommissionen presenterar nämns dock inte att ökningen av förnybar energi måste komma från just vindkraft.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent Forssgren

  Vindkraft jämställs med spel av Veckans Affärer. Mycket betecknande. Dessvärre spelar man med andras pengar. Är inte detta olagligt?
  Spel och vindkraft till portföljen.
  Vindkraftoperatören Eolus Vind kom med en mycket stark bokslutsrapport i förra veckan. Framför allt imponerar bolagets bedömning om en vinsttillväxt på 25 procent i år. Det ska ställas mot att bolaget idag värderas till blygsamma 10 gånger vinsten.
  http://www.va.se/nyheter/2011/02/03/spel-och-vindkraft-till-portfoljen/index.xml
   
   

 2. tetre

  Tråkigt att inte vindkraften fungerar i motvind.

 3. Bim

  tetre!
  Det gör den visst! Den suger tillbaka all ström som den levererade i medvind och redan fått betalt för. Det är därför vindkraft är så lönande för Anders Wijkman och Väder Pälle…. Begriper du väl.

 4. Kent Forssgren

   
  Svenska skattebetalare är fantastiska! Skänker vindkraftspark till Mauritius. Därefter kommer våra ministrar personligen på plats utvärdera gåvan.
   
  Sverige ska gå före med klimatinsatser på hemmaplan, men det räcker inte med åtgärder här i Sverige. Användandet av gröna investeringar är en viktig del av det internationella ansvaret som präglar svensk klimatpolitik.
   
  Energimyndigheten får i uppdrag av regeringen att förbättra och säkerställa klimatnyttan av Sveriges gröna investeringar i utvecklingsländer…
   
  Det börjar snart bli läge att fråga sig om inte vi själva snart hamnar i kategorin utvecklingsländer!
   
  …- Benin: Solenergianläggning på 20 MW i Tempégré i nordvästra Benin. Ersätter el producerad av fossila bränslen. tas i drift under 2011.
  – Indien: Biobränsleeldat kraftverk i Tamil Nadu, 18 MW. Vidrar både till förnybar elproduktion och nya jobb i regionen.
  – Malaysia: Småskalig vattenkraft i Selangorprovinsen. Innefattar byggandet av ett småskaligt vattenklraftverk, utan dammbygge. Minskar CO2-utsläppen med 10 000 ton per år.
  – Mauritus: En vindkraftpark på 18 MW i Plaine de Roches på nordöstra Mauritius. Det blir den första vindkraftparken på ön och motsvarar 30 000 ton minskade CO2-utsläpp per år.
  – Rwanda: Vattenrening med hjälp av solenergi. Ersätter ved som används för att rena vatten genom kokning, och minskar därmed landets användning av biomassa på ett icke hållbart sätt.
  – Tanzania: Ett småskaligt vattenkraftverk vid floden Mwenga, som ska leverera el till en tefabrik i området. Ger utsläppsminskningar på cirka 14 000 ton CO2 årligen.
  http://www.regeringen.se/sb/d/14415/a/160368

   

 5. Michelangelo

  #4# ”Det börjar snart bli läge att fråga sig om inte vi själva snart hamnar i kategorin utvecklingsländer! ”

  ”Utvecklingsstörda länder låter mer befogat (Det har nog varit ngt i flaskmjölken hos våra politiker)

 6. Michelangelo #5
  Gillar du filmjölk?
  Har du träffat någon som lever ett kul liv trots en utvecklingsstörning, eller byter du trottoar om du möter någon?

 7. Kent Forssgren

  Michelangelo # 5.   ”Utvecklingsstörda länder”. Mycket bra lägesanalys för Sveriges tillstånd i vissa avsenden.

 8. Holmfrid

  Läser i gårdagens Ny Teknik om Rossi/Focardis uppfinning ”Energikatalysatorn” som ur nickel och vätgas producerar koppar och energi 10 ggr insatt energi i processen. Tillgänglig energi motsvarar 517 ton olja per gram nickel.  Enligt Rossi kostar apparaten 2000 € per kW effekt. (Jfr vindkraften 7000 € per kW i Pite Markbygden).  Energikostnaden uppskattas till mindre än 1 cent/KWh.
  Energikatalysatorn kan seriekopplas för stegvis temperaturhöjning upp till 500 grader som ger 55 Bars tryck för turbindrift.  Parallellkoppling ger större energiutbyten.  Tillverkning påbörjad vid Leonardo Corporations i Miami. Patentsökt: WO/2009/125444.
  I Rapport i kväll klagade Svensk Vindenergi över att bankerna kräver 30% egen insats för lånefinansiering av vindkraft med nuvarande regler, vilket gör att utbyggnaden stannar upp för privatpersoner och kollektiv.

 9. Jan-Erik S.

  Andreas Carlgren vill stoppa kommunala veton mot vindkraft.
  Sades nyss på nyheterna.

 10. Kent Forssgren

  Jan.Erik S. #3. A.C. hotar igen med att stoppa kommunala vetot mot vindkraften. C börjar bli desperata. Bankerna kräver mer för att låna ut till vindkraft. Pandsbyggden börjar också bönder lämna C då de  inte ser landskapets långsiktiga värde utan endast  kortsiktiga ekonomiska fördelar för en begränsad grupp företag. Tror storstadens C-kvinnor och män att bönder inte njuter av ett vackert kulrurlandskap? C och likaså MP, ert klimatsnack går inte hem längre. Bra dock att ni ännu inte inser det. Ni har ingen kontakt med era väljare och dom kommer inte vilja ha med er att göra. Adjöss vid nästa val. Det har förståss nya M listat ut!
  I SVD i dag. Desperationen svart på vitt!
  Miljöministern hotar ta bort vindkraftveto
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/miljoministern-hotar-ta-bort-vindkraftveto_5915423.svd
  3 februari 2011,
   
  Det svenska näringslivet, skogsföretagen och lantbruket får inte smita undan arbetet för att komma åt miljöproblemen. Annars hotar miljöminister Andreas Carlgren (C) med regleringar. Dessutom vill han ta bort det kommunala vetot mot vindkraftprojekt.
   
  Miljöministern vill nu ha med Svensk Näringsliv som en drivande kraft i miljöarbetet. De ska inte motvilligt behöva släpas med för att utveckla ny teknik, men blir de våra medspelare kan avregleringarna fortsätta, annars inte, säger han.
   
  Inom skogsnäringen vill han också att företagen ökar sina naturvårdande ambitioner, inte bara satsar på ett effektivt skogsbruk. Och inom jordbruket vill han på samma sätt att producenterna jobbar mer med övergödningsproblemen och ändrar odlingsformerna för att verkligen få ner kväveutsläppen.
   
  –Det som görs i dag räcker inte. Det kan behövas ett slags grön skatteväxling där man beskattar det miljöförstörande hårdare samtidigt som någon annan skatt sänks. Det ska vara kostnadsneutralt för jordbruket som inte får tappa i konkurrenskraft.
   
  Carlgren anser att Centern har en offensiv miljöpolitik, men den uppmärksammas för dåligt.
   
  –Vi kan inte bli ett stort parti om vi inte har en radikal miljöpolitik som bygger på en grön liberal miljöpolitik och flyttar miljödebatten från den vänsterhegemoni som miljöpartiet ställt sig bakom, säger han.
   
  Andreas Carlgren anser också att man måste ta bort det kommunala vetot som det fungerar i dag då det gäller vindkraftutbyggnaden. Med vindkraften finns det en växande konflikt när det gäller behovet av förnybar energi och det lokala självstyret.
   
  –Med respekt för självbestämmandet finns det försörjningsfrågor där det nationella intresset måste gå före. Det tar man för självklart när det gäller stora anläggningar, men inte för små. Här måste vi få en förändring så att kommuner inte bara lyssnar på opinioner och säger nej utan även försöker lösa konflikterna. Går inte det kan det bli aktuellt att ta bort kommunens vetorätt, säger Andreas Carlgren.
   
   

 11. Michelangelo

  #10#Med respekt för självbestämmandet finns det försörjningsfrågor där det nationella intresset måste gå före.
  1) Synd att detta inte gällde kärnkraften – 20 års tankeförbud har utarmat Sveriges försörjning. Kostnad per kWh kärnkraft = 30 öre, jfrt med minst 60 öre för vindkraft. ( i medeltal har energipriserna ökat med 30% per år från 2001- 2009 )
  2) Synd att detta inte gäller den befängda begränsningen av den nyttiga gasen  CO2 och den sjukliga CAGW-hypotesen.

 12. Är inte kommunernas självbestämmanderätt inskriven i grundlagen?

 13. Kent Forssgren

   
  Elbolagen är kreativa, med Maud Olofssons goda minne! ”Elmarknanden fungerar bra” säger hon. Inte för konsumenterna förståss. För familjen Olofssons egna privata intressen inom energisektorn däremot.
  Nu skall konsumenterna få betala extra för elbolagens nätförluster. Det kommer att bli ännu dyrare för skåningar när el från 1101 vindsnurror skall överföras från Markbyggden i Piteå kommun.
   
  Vid årsskiftet damp det ner en saftig faktura på 3,2 miljoner kronor i brevlådan hos Skurups elverk.
  Det var Öresundskraft som ville ha betalt för nätförlusterna sedan 36 månader tillbaka.
   
  http://www.ystadsallehanda.se/skurup/article1374104/Skurups-elverk-oumlverraskat-av-faktura-paring-32-miljoner-kronor.html

 14. Kent Forssgren

  Ingvar. Är inte kommunernas självbestämmanderätt inskriven i grundlagen?
  Vi har ju röstat bort självständigheten i vår grundlag. Nu dikterar byråkraterna i EU. Eller snarare lobbyisterna där. 

 15. Kent.
  Jo du har rätt men är det inte lite svepande formulerat? Jag menar lite mer juridiskt.

 16. Kent Forssgren

  Ingvar. Jo, jag försöker bara vara lite provokativ för frågan måste uppmärksammas. Jag håller verkligen med om att detta måste nagelfaras in i minsta skrymsle juridiskt. Samt givetvis de politiska konsekvenserna. Alla partier utom SD mörkade denna ändring i grundlagen som träde i kraft i och med valet. Kanske någon representant för SD kan redogöra för konsekvenserna för medborgarna. Hallå, finns det någon Sverigedemokrat inne på TCS?

 17. Toprunner

  Kent Forssgren #13:
  Fjärrvärmebolagen har det lite lättare då de helt enkelt kan lasta de ca. 15% transmissionsförluster man har i nätet direkt på konsumenterna.
  Man kan fundera över hur det såg ut innan elnätet separerades från försäljningen men det är ju rätt oväsentligt eftersom elen ändå blivit rejält dyrare efter avreglering

 18. Snurra min jord-du får inte ge dig!

  Kan inte någon stoppa Andreas Carlgren?!Han är det största hotet mot rättssäkerheten i detta land.Nu måste han väl ändå ha ”satt sin sista potatis”i och med uttalandet om vetorätten.
  Nu får vi invänta reaktionerna från svenskt näringsliv,som han ju hotade med sitt utspel.Vi vanlig människor är,och har varit hotade länge,av Carlgrens och Maudans vindkraftssvammel.

 19. Staffan D.

  Drudgereport.com rapporterar just nu om USA:s ”Energy crunch”.  Det är som bekant kallt där.  Både utomhus och (enl Drudge) inomhus:
  –  ”NM declares state of emergency over natural gas shortage…  —  TX residents asked to limit use…  —  Rolling blackouts for hundreds of thousands…  —  Outage in AZ…   —  San Diego shortage…   —   Usage at record high in UT…  —  CA utility told to cut pipeline pressures…  —  SHELL oil postpones drilling in Arctic; Dem Sen. blames White House…  —  Mexico cancels offer to send electricity…  —  Obama’s Blocking Of New Plants Triggers Nationwide Blackouts?”