EU-kommissionen

Det blåser kring vindkraften

Tidningen Miljöaktuellt berättar att 2010 varit ett riktigt mörkt år för vindkraften som mötte oväntad motvind. Under 2010 installerades 9,3 GW ny vindkraftskapacitet i EU. Trots en markant ökning till havs och i Östeuropa blev den totala tillväxten sämre än 2009. Finansiellt investerades det dock lika mycket under 2010 som under 2009, 13 miljarder euro   →