Nyfiken på Klimatdidaktiken

Klimatdidaktiskt
Gästinlägg av:
 Ann Löfving-Henriksson
Bedrägeriet kring hockeykurvorna blir värre och värre, men det är inte bara CRU-gänget som bedrar oss. MSM fortsätter att kränka oss genom att inte spegla hela klimatdebatten alltmedan skolans läroplan kräver en allsidig och vetenskapligt hederlig undervisning.
Den ensamme läraren ute på skolgolvet försöker efter bästa förmåga att göra sitt jobb. Kanske har den fått en viss känsla för att miljöorganisationerna inte är de objektiva orakel man tidigare trott och möjligen finns det även ett uns av misstänksamhet mot MSM. Vart vänder man sig då för att leva upp till läroplanens krav?
För två år sedan gav Liber ut Klimatdidaktik – att undervisa för framtiden. David (O.) Kronlid är bokens redaktör och en av författarna. Bokens sex författare är samtliga forskare eller forskarstuderande. Förordet är skrivet av Bo Kjellén, Stockholm Environment Institute (!). Kjellén skriver i sitt förord att nödvändiga avtal för att möta de framtida globala ödesfrågorna måste ha stöd i den allmänna opinionen, opinionen måste inse vad som krävs.
Opinionen måste inse vad som krävs! Alltså informera/indoktrinera inte minst skolan!
Av de sex författarna är fyra knutna till Uppsala Universitets institution för didaktik (didaktik – läran om undervisning), en skriver en avhandling om naturmöte inom ramen för hållbar utveckling, en annan är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen. En tredje är tidigare gymnasielärare i språk, den fjärde, redaktören, är mer inriktad på ekofeminism och klimaträttvisa. Kapitlet ”Klimatförändrad hälsa- om hälsobegreppets betydelse för klimathälsoundervisningen” kommer från hälsoakademien vid Örebro Universitet. Detta universitets Akademi för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap har även bidragit med tankar om miljöetik och demokratiska frågor. Det var den samlade kompetensen bakom boken!
Författarna skriver att deras bok är mångvetenskaplig, men att den kan kritiseras för att den saknar ett tekniskt-naturvetenskapligt perspektiv. Kan kritiseras … Skälet till denna miss är att de saknat personer med ämnesdidaktisk kompetens, som haft möjlighet att bidra.
Klimatdidaktikerna löser problemet med bristen på tekniskt-naturvetenskapligt perspektiv genom att konstatera ”att klimatförändringen existerar” och ”att den i relevant grad orsakas av mänsklig aktivitet”. I och med det anser de sig utan vidare diskussion kunna gå över till kända hotbilder och lämplig didaktik kring dessa.
Hur var det han sa den gamle Fakiren, En hvar sin egen professor …
Boken är välfylld av hänvisningar till didaktiska forskarkollegor, men det är tunnsått med praktiska tips. Några finns dock. Svenskläraren till exempel rekommenderas i kapitlet ”Klimatet och litteraturen – en klimatkritisk läsning av Robinson Crusoe” att ta upp de klimatsårbara ö-folken. Varför just denna bok skulle vara speciellt lämplig i det sammanhanget är dock oklart. Vår Robinson hade i varje fall stora svårigheter att ta sig upp på öns berg varför översvämningsrisken verkar vara utesluten.
Naturligtvis behandlas isbjörnar, men inte heller där framgår det varför.
Mera konkret är upplysningen att WWF har samlat information från så kallade klimatvittnen på sin hemsida och att deras erfarenhet kan utnyttjas i klimatkunskapandet.
Boken ger läsaren en mångfald av nyskapade klimatdidaktiska ord och begrepp. Förutom de exempel som redan använts här kan tex demokratisk klimatkompetens, genusfrågor relaterade till klimatförändringen, klimatrelaterad ångest, klimatpolitiskt självförtroende, klimatbördan nämnas.
Författarna anser sig beskriva en ”mångvetenskaplig klimatundervisning”, men med den lilla skönhetsfläcken att man helt sonika dumpat naturvetarsidan. Kanske är det så att ingen från den sidan vill vara med i gänget, men faktum kvarstår – detta är sådan forskning och rådgivning våra skattemedel används till för att ge stöd åt en allsidig och vetenskapligt hederlig undervisning i klimatfrågan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Bra Ann,
  Även om en del av politiska klimathysterin börjat lägga sig under senare år (mer internationellt än i Sverige, för all del) kommer det ta lång tid innan den hjärntvätt som pågår i våra skolor ebbar ut.
  Klimathotskeptiska föräldrar får helt enkelt tala om för barnen vad de måste spela med i i skolan för betygens skull och sedan nyansera det hela hemma.

 2. 17:e maj på er alla.
  Lena bra jobbat.  Det är inte svårt att se pusselbitarna i detta gigantiska politiserade vetenskapsprojekt. Indoktrinering via skolor, media, NGO:er och andra internationella organ.  Otäkt.

 3. Åke N

  Bra skrivet Ann L-H. Skrämmande läsning. Tänker dock på ljusglimten i Vara som var uppe här för ett tag sedan.

 4. Peter Stilbs

  Tack Ann. Det är synd att hela ”miljösvängen” blivit så totalt patetisk. Även högskolorna drabbas av liknande flum. Exempelvis KTH satsar nu stort på att få en stark ”miljöprofil”, och pseudononsens av den typ Du nämner vävs in i undervisningen, allt från starten i årskurs 1. Istället för rätt kunskaper i rätt ordning, just det som didaktikerna borde ägna sig åt istället.
  I det hela taget är det bara ett gigantiskt sabotage av den egentliga inlärnings- och mognadsprocessen. 

 5. bom

  Anständighet och klimatskräckspridning tog skilda vägar för allt för länge sedan. Man blir bara förbannat arg! Lag mot Manga har vi, men lag mot barnindoktrinering har vi inte!

 6. Ingemar Nordin

  Ann L-H,

  Utmärkt att du tar upp en sådan här bok som väl annars helt oemotsagd kan sprida sig in i skolorna. Hoppas att berörda lärare läser detta, och att de väljer sin kurslitteratur med omsorg och inte bara går på titlar och baksidestext.

  Tänk så mycket mer spännande det hade varit med en bok som på ett balanserat sätt följer själva den vetenskapliga frågan! Pro et Contra. Sådant hade ju kunnat stimulera eleverna till egen fördjupning i ämnet.

 7. Janne

  Man förstår varför det är sådant flum i skolan. Det här är väl inte det enda exemplet, andra ämnen/frågor utsätts väl för samma strunt.
  Det går sakta utför när dumhet segrar över klokhet.
   

 8. Ann L-H

  #6 – Ingemar, vi är många som ser fram emot den boken. Visst känner Du Dig manad?!

 9. Ingemar Nordin

  Ann L-H #8,

  Jag tror att det skulle vara svårt att få ett läroboksförlag intresserat.

  Tyvärr har ju SIs vetenskapssidor försvunnit (de skulle laddas upp här på TCS var meningen). Med en viss uppdatering och omarbetning av dem så skulle ”boken” redan ha funnits.

 10. PAB

  Ann L-H.
  Ditt inlägg fick mig att bli aktiv och leta i papperskassarna på vinden. Där hittade jag några gamla stenciler som jag använt i min lärargärning på gymnasiet. Det handlar om tidningsartiklar som skulle fungera som en motvikt till lärobokens framställning av klimathotet. Artiklarna är från 1999-2001 och där finns Robert Aschberg som i Aftonbladet återger en artikel av doc. Sven Laufelt. Den handlar om vulkaner som miljöbovar. Sen har vi Svenska Dagbladet från 2001. Där hittar vi AGW-kritiska artiklar av prof. Wibjörn Karlén, F.D Hans Jelbrink, prof. Rickard Lundin, prof. Tor Ragnar Gerholm, doc. Nils Axel Mörner och i Forskning och Framsteg, doc. Lennart Samuelsson. Nu, drygt tio år senare så verkar inget ha hänt. Den vetenskapliga prövningen finns visst bara på olika bloggar och verkar inte nå andra än ”skeptiker”. Vatten på min kvarn fick när jag i ondag, fm tittade lite på SVT, Forum, Tillståndet i miljön. En prof. från Chalmers ansåg att koldioxidlagring var våe enda chans att rädda planeten. Greenpeace var där och tyckte att sol, vind och vatten plus sparande räckte. Lena Ek sa att nu är det bråttom. Vi måste kraftfullt via skatter och subventioner rädda världen. AGW verkar numera vara upphöjd till sanning. Lever vi ”skeptiker” i en isolerad bubbla?

 11. Håkan L

  Bra skrivet Ann
     Jag har i flera år engagerat mig för att skolan skall ge objektiv information och lära eleverna kritiskt tänkande. Under en miljövecka på ett gymnasium i stockholm skrev min son en uppsats om klimat- förändringar och framtidsperspektiv. Uppsatsen gick helt emot lärarens uppfattning . De andra i klassen fick tillbaka sina uppsatser, men inte min son ! Läraren sade att denna uppsats måste kontrolläsas av flera lärare, och han skulle få tillbaka uppsatsen senare. Tiden gick och han fick inte tillbaka uppsatsen. Jag skrev ett brev till rektorn som kontaktade mig och sade  att uppsatsen var slängd. Han sade vidare att något måste vi ju göra åt klimatförändringarna. Att framföra kritiska åsikter var inte att tänka på !

 12. Pelle L

  Håkan L # 11
  ”…rektorn som kontaktade mig och sade  att uppsatsen var slängd…”
   
  Detta är ju förfärligt!
  Hur har den unge mannen tagit det?
   Som vi brukar säga människor emellan: Får dom göra så?
   

 13. Adolf Goreing

  #11 Skolinspektionen som är en myndighet under Skolverket kan ta emot anmälningar om kränkande särbehandling. Det är vad detta är. Har du något att förlora? Ge dock rektorn och läraren en chans om upprättelse först med tydligt budskap om vad nästa steg blir om de inte gör det.
  Sedan är jag lite förvånad. De flesta lärare jag träffat är åtminstone ”lukewarmers” när de bekänner färg. De lärare du nämner kan inte ha undervisat i naturvetenskapliga ämnen. Icke-naturvetare har ofta en dogmatisk syn på det som anses ”sanning” inom naturvetenskapen. De förstår inte hur relativ den är.

 14. Slabadang

  Skolverkets uppgifter!
  Mycket bra artikel Ann L-H. Staten inklusive sitt utbildningsväsen har perverterats till en indoktrineringsmaskin med ett systematiskt nednötande av alla verksamheers och individers rätt till integritet och självständighet. Kraven på opartiskhet och saklighet är bara en läpparnas bekännelse i vår grundlag och lämnar efter de inledande orden fältet helt öppet för det motsatta.
  Utan motstånd och utan ansvar för partiskhet och osaklighet har allt fler både individer och myndigheter allt mer ägnat sig åt ren propaganda och indoktrinering. Skolverkets uppgift ingår inte att kontrollera läromedel eller vad som används som läromedel.
  Politiseringens gränser finns helt enkelt inte utsatta till skydd emot integriteten och självständigheten och utgör skälet till varför det är den minst populära frågan bland våra till 80 %rödgröna journalister och bland myndigheter och politiker. Att diskutera gränserna för sin egen makt och kontroll är inte så poppis. Kulturmarxismens politruskor översittare och överförmyndare har ingen målbur att skydda. De köar för att lägga straffsparkarna mot medborgarnas och öppna mål utan målvakt.
  Allt oftare så utgörs just partiskheten och den odeologiska profilen skälen för tillsättning av tjänster. Våra institutioner söker efter folk som kan indoktrinera och lägga straffsparkar och därigenom öka myndighetens  makt ifnflytande och kontroll över medborgarna.
  Per Kornhall på skolverket är ett bra exempel.
  Jag menar att ni är skyldiga att se NRKs ”Hjernevask” som avslöjar lögnen om det ”sosciala könet” våra agenuspedagoger nu hjärntvättar både dagispersonal lärare barn och föräldrar med.Med dessa hjärntvättare finansierade av staten och som lyckats få sin kulturmarxistiska indoktrienring upphöjd till vetenskap skall all dagispersonal samt lärare och föräldrar skriva på ett avtal om samtycke innan dessa politruker släpps i och ges inflytande och makt över verksamheter.
  Se ”Hjernevask”: Skriv bara in koden ”hjernevask” så får du tillgång till videorna:
  http://genusnytt.wordpress.com/2011/12/03/se-hjernevask-avsloja-genusmyterna/
  Ett alternativt sätt för skolverket att hjälpa lärare att hitta bra val är att
  1. På nätet få lägga upp recentioner/krtik emot material.
  2. Lägga ansvar på förlag/författare för den som riktar sig mot skolan att ange egen syn på opartiskhet och saklighet, Genom att de själva anger tillförlitligheten i sitt alster. En av författarna och förlaget angiven betygskala på ett till tio på egen opartiskhet och saklighet . Något att leva upp till och få ta ansvar för om man anser att altstren är lämpliga för skolan. Alstren skall dessutom anges som lämplig för ”opartisk saklig utbildning” i samma utsträckning. Vad är fakta och vad är tyckande?
  3. Förlagen kunde dessutom åläggas denna egna varudeklaration genom att registrera altret på skolverkets hemsida med sitt eget omdöme om alstret enligt betygskalorna. Något att granskas och ställas till svars inför. Där recencenter kan hylla anmärka eller såga lastret och mer kompetenta recencenter än lärarna själva ges möjlighet att kommentera.
  Lämplig för undervisning Ja eller nej eller kanske njae!
  Vi har ett gigantisk reformarbete framför oss om vi skall återställa den grundläggande ordningen i demokratin. Politiseringens korruption och manipulation av alla statens funktioner saopar undan vår rätt att känna oss trygga fria och oberoende. Antalet övertramp är så många att känslan blir allt mer av att leva i Nordkorea än i en fri och öppen demokrati . Politruskorna spänner in skärpet ett hål för varje vecka på medborgaren. Det har blivit svårt att andas.

 15. Håkan L

  #10 PAB
     Jag har också tittat på SVT forum den här veckan. Det var flera dagar och handlade om koldioxid mm. Jag förstår inte hur SVT kan sända något sådant utan ta in någon kritisk person/organisation. Det var inget annat än religion, rena hallelujamötet ! Jag har skrivit till SVT om detta, men troligtvis kommer jag inte att få något svar.  Talet om en fri och oberoende television rimmar mycket illa !

 16. PAB

  Jo, nu har jag varit ute med hunden, en Münsterländer. Och tänkt. Lena Ek säger inte ”rädda planeten” och liknande. Politiker är finurliga. De säger ”uppnå klimatmålen” och ”klara 2-gradersmålet. Inget om att rädda klimatet eller välden alltså.

 17. Sven B

  # PAB Jag har följt klimathotsdebatten sedan 1993 och tycker att allt blivit till det sämre. Färre vetenskapsmän får framträda det hörs inga  hotkritiska röster i MSM. Det är bara i vissa bloggar, som denna där det funderas på allvar. Det tycks inte gå att få någon av alla dessa duktiga vetenskapsmän som ju finns på denna bloggen att få komma till tals i
  MSM.  Skall vi kasta in handduken och bara se på medan ”de”slösar bort våra surt fövärvade pengar

 18. Ann L-H

  # 9 – Ingemar, om vetenskapssidorna på SI försvunnit så tänk om … kanske någon förutseende läsare har sparat dem. Vad läromedelsförlagen beträffar så kan det svänga fort, de vill ju sälja.
  Med tanke på vad elever kan råka ut för när de svär i klimatkyrkan # 11 så är ju allsidig information till skolan ett måste …  
  # 10 – PAB, vi tycks ha ungefär samma bakgrund och erfarenheter. Just de namn du nämner finns även i mitt arkiv från den tiden och inläggen verkar hålla än i dag. På den tiden fanns Per Ericsson (hoppas namnet är rätt) på Svenskan. Han skrev ofta och med misstänksamhet om klimathotet, särskilt minns jag en liten pärla som hette något i stil med Tankar vi en dag kommer att le åt där han bland annat nämnde klimathotet.
  # 14 – Slabadang som vanligt har du så kloka åsikter att jag önskar att de var jag som haft kunskap, insikt och omdöme nog att pränta ner dem.
        
  Frågan är bara hur i hela friden det ska gå att vända den här klimathotsskutan, nu när var och varannan från kultureliten visar hur uppdaterade de är genom att dra in ”den giftiga koldioxien” mm i sina betraktelser. Har ni tex hört ”Tankar för dagen” i P1 på senasre tid?
    
  För ett antal år sedan gav  fysikern och fd kreationisten Maria Gunther Axelsson ut ”BIG BANG eller VARDE LJUS skapelsemyten som pseudovetenskap”. Undervisningsrådet Per Kornhall, doktor i systematisk botanik, fd kreationist och som tidigare undervisat på Livets Ord i Uppsala har skrivit bokens kapitel om Livets historia. Det var länge sedan jag läste boken, men vid en kort genombläddring i veckan såg jag många paralleller till problematiken kring klimatkyrkan. Återkommer ev. kring detta. 

 19. Gunbo

  Ann L-H #18,
  ”Frågan är bara hur i hela friden det ska gå att vända den här klimathotsskutan,…”
  Med kalla fakta som kan styrkas i vetenskaplig litteratur.

 20. Åke N

  Gunbo #19. Tyvärr tror jag inte kalla fakta biter på de klimathotstroendes övertygelse. Jag tror att det enda som kan få död på debatten är nedgång av den globala temperaturen under ett antal år.

 21. Ingemar Nordin

  Håkan L #11,

  Det där beteendet har jag ofta (alltmer faktiskt) stött på. Människor vågar inte lita på sig själva, sin egen förmåga och stå för det. Då hittar de alltid på enkla vägar ut hellre än att visa att de egentligen inte har några hållbara argument för varför man följer med strömmen.

  Lärare, tjänstemän, politiker, journalister – alla är rädda för att deras åsikt i klimatfrågan skall synas av någon som kommer med saklig kritik. Vissa debattsidor vågar inte ens svara av rädsla för att det skulle kunna bli en debatt …

 22. Ingemar Nordin

  Åke N #20,

  ”Debatten” har aldrig ens kommit igång eftersom Gore och andra redan från början deklarerade att ”The debate is over”.

 23. Åke N

  Ingemar #22. Jag vet det, det är locket på och det är detta som gör mig till pessimist. Såg för ett tag sen en kommentar på något ställe (minns ej var) som löd ”Vi lyckades stoppa skogsdöden (ett icke existerande problem) och nu skall vi stoppa klimatkatastofen (ett troligtvis icke existerande problem)”. Debatt vill man uppenbart inte ha då man vet att man har svaga argument. Det finns ju många exempel på att man ej vill ha debatt med skeptiker och MSM släpper ej fram oss. 

 24. Gunbo

  Åke N #20,
  Du kanske har rätt där. Troende, vare sig de är alarmister eller skeptiker, vill helst hålla sig till sin tro och den rubbas svårligen av fakta. Får tänka om där.

 25. Gunbo

  Ingemar Nordin #22,
  ”Debatten” har aldrig ens kommit igång..”
  Vilken debatt tänker du på då? Jag tycker den har hållit på i många år.

 26. Åke N

  Gunbo #25. Jodå, debatten finns på bloggar. Men hur mycket i MSM?

 27. Ann L-H

  Gunbo # 19 – nu har ju flera debattörer här redan gett dig svar så jag upprepar bara det jag skrev i inlägget från början:
  ”MSM fortsätter att kränka oss genom att inte spegla hela klimatdebatten alltmedan skolans läroplan kräver en allsidig och vetenskapligt hederlig undervisning.”
  En god början till att vända klimathotsskutan vore en intellektuellt och vetenskapligt hederlig, allsidig debatt i MSM.

 28. Gunbo

  Åke N #23,
  ”Det finns ju många exempel på att man ej vill ha debatt med skeptiker och MSM släpper ej fram oss.”
  Men det där tycker jag inte stämmer. Jag har sett artiklar och insändare av bl a Jonny Fagerström, Lars Bern, Maggie, Pehr Björnbom, Gösta Walin och många många fler. 

 29. Gunbo

  Ann L-H #27,
  ”En god början till att vända klimathotsskutan vore en intellektuellt och vetenskapligt hederlig, allsidig debatt i MSM.”
  Ja, inte mig emot så länge det handlar om vetenskap och inte ideologi eller konspirationsteorier!

 30. Ingemar Nordin

  Jag har tidigare citerat en riktigt god, framstående politiker som vill alla väl (men som kanske inte riktigt är öppen för att alla skall få komma till tals) 🙂

  This discussion is behind us. It’s over,” she told reporters. ”The diagnosis is clear, the science is unequivocal — it’s completely immoral, even, to question now, on the basis of what we know, the reports that are out, to question the issue and to question whether we need to move forward at a much stronger pace as humankind to address the issues.”

  //Gro Harlem Bruntland i maj 2007 (före detta chef för WHO och sändebud i FN:s klimatgrupp, i somras belönad med 500 000 kr av PostkodLotteriet och Tällberg Foundation, mm.)

  Det är färdigdiskuterat, och då skall folk helt enkelt rätta och packa sig. Basta!

 31. Janne

  Ingmar #9 och Ann L-H #18
  Det finns en webtjänst som arkiverar hemsidor. web.archive.org de skannar av och på Stockholmsinitiativet finns fem skanningar i arkivet mellan 20 dec 2008 och 18 aug 2010.
  Artiklarna finns där så det är bara att hämta hem innehållet och spara ner.
  Kolla här…
   

 32. Gunnar Strandell

  Åke N #23
  Jag förstår inte din pessimism.
  Du har ju just genomskådat hur man bli rik och lycklig genom att lösa problem som inte finns. Se bara till historien. Vilka verksamheter har genererat mest pengar, de konkreta eller de abstrakta?
  Miljövännerna satsar numera på biologisk mångfald, men jag tror att det behövs något mer personligt för att få fart i Grekland, Spanien, Italien och Frankrike så att England och Tyskland sedan hakar på.
  Ett hot med anknytning till mobiltelefoner kanske, en egen säkerhetsmärkning och stödpengar till dem som drabbats. En krona i månaden från alla användare ger brutto 4-5 miljarder per månad!
   😉

 33. Åke N

  Gunnar #32. Försöker få till en smiley 🙂
   

 34. Åke N

  Lyckades!

 35. Christopher E

  Gunbo #19
  ”Med kalla fakta som kan styrkas i vetenskaplig litteratur.”
  I teorin har du naturligtvis helt rätt där, om världen fungerade som den skulle.
  Men vilka är dessa fakta? AGW-hypotesen är en svår best att besegra därför att den ställer det orimliga kravet ”bevisa att det inte är så”.
  Att temperaturen inte stiger enligt prognoserna, att därmed den höga klimatkänsligheten är högst tveksam, att det inte går att skilja det sena 1900-talets uppvärmning från den naturliga uppvärmningen efter Lilla Istiden, att havsytehöjningen inte accelererar, avsaknad av hotspot osv, osv, allt detta har ju viftats bort med  ad hoc-hypoteser som bortförklaringar för att rädda hypotesen. Ja, till och med avkylning har räknats in i AGW-bevismaterialet.
  Det enda som skulle hjälpa vore en perfekt teori som klarar att förutsäga klimatvariationer utifrån naturliga faktorer, men de flesta skeptiker anser ju att detta är alltför komplext med för många okända processer för att lösa (det är ju ett av skeptikernas argument).

 36. Lars Jonsson

  Vill bara instämma att det är viktigt att peka på vad som pågår i svenska utbildningsväsendet. Det finns knappast något ämne som inte har med klimatfrågan ur ett alarmistiskt perspektiv. Mycket bra artikel Ann och Lena

 37. Gunbo

  Christopher #35,
  ”Men vilka är dessa fakta?”
  You hit the nail! Det var det jag ville få fram med meningen: ”Med kalla fakta som kan styrkas i vetenskaplig litteratur.”
  Det finns så många fakta både för och emot AGW-hypotesen och vi plockar dem som passar vår tro eller förutfattade mening bäst.

 38. Christopher E

  Gunbo #37
  ”Det finns så många fakta både för och emot AGW-hypotesen och vi plockar dem som passar vår tro eller förutfattade mening bäst.”
  Det kan säkert förekomma att det är så i vissa fall, men du gör en stor orätt att generalisera med ett ”vi” på det sättet.
  Du kör en relativistisk syn jag inte delar. I detta fallet är det inte lika. Det är enbart AGW-hypotesens förespråkare som har en bevisbörda på sig. Jag sållar inte alls bort deras argument, men har ännu inte sett något som styrker hypotesen, som ett ”fingeravtryck” i stil med tex hotspoten.
  För mig är nollhypotesen tills vidare att det vi ser är helt övervägande naturlig uppvärmning som fortsätter i ungefär samma takt som den gjort i hundratals år före industrialiseringen, vilket också passar in i de cykler som pågått i tiotusentals år. Att den naturliga uppvärmningen slutat i mitten av 1900-talet, för att ersättas en nästan precis lika stor antropogen uppvärmning faller för Occams omtalade rakkniv. Till det bidrar ju också att den ”antropogena” uppvärmningen istället för att accelerera som förutsagts saktat in väsentligt.

 39. Gunnar Strandell

  Gunbo #37
  Du verkar ha köpt pessimismen fullt ut.
  Jag tycker att du ska ta till dig att det är optimister som till slut skriver historien, för de är överlevarna.
  Det spelar ingen roll om en pessimistisk och hotfull beskrivning är sann eller inte, den kommer ändå att glömmas eller gömmas för att den inte omfattas av de som överlever och tar makten.
  Din önskan om balans mellan hopp och förtvivlan är förgäves.
  Det har jag fått klart för mig genom att läsa första halvan av Taleb: ”Den Svarta Svanen” som Sten Kaijser tipsat om på TCS.

 40. Christopher E #35
  Måste här meddela avvikande uppfattning:
  Det är varken så att kalla fakta är vad som (främst) publiceras i ’den vetenskapliga litteraturen’ eller att sk kalla fakta främst (måste) redovisas i densamma. 
  Snarare är ’kalla fakta’ sådant man observerat och mätt upp med metoder där alla (potentiellt) intresserade är (skulle vara) väsentligen överens om vad man faktiskt har observerat. Tex avläsningar av ett mätinstrumet och hur mätutrustningen/experimentet ställts upp, etc. 
  Sådana behöver knappeligen publiceras i journaler för att vara giltiga eller legitima(*), även om det omvända förstås gäller: Många publikationer redovisar öppet och korrekt de egna utförda experimenten och observationerna. 
  Det som främst avhandlas och publiceras i den vetenskapliga litteraturen och utgör den faktiska ’vetenskapen’ är ngt distinkt annorlunda, nämligen:
  Försök att på olika sätt ’förklara’ eller iaf lägga fram tänkbart förklarande hypoteser om sagda observationer. Det är den delen som utgör själva ’vetenskapen’ och granskas i den sk peer review processen (samt förstås annat också).
  Vetenskapen fastslår öht aldrig ’kalla fakta’, den är snarare en process att ersätta existerande förklaringsförsök med bättre sådana. Främst där man kunnat observera(!) att tidigare försök/hypoteser inte varit tillräckliga, eller rent felaktiga.
  Detta gäller förstås i mycket stora drag, och främst den del av forskningen  som handlar om riktig  vetenskap. (En massa andra områden försöker förstås haka på och upphöja sig själv till ’vetenskap’ genom att imitera procedurerna och utanpåverket, men det är en annan fråga)
  Nu har ju akademisk forskning svällt  ofantligt i omfattning under senare år, att den har blivit både en del av den politiska arenan, ett redskap för densamma, men även ett inslag i arbetsmarknadspolitiken med dito ’åtgärder’. Och iom det har förstås brusnivå där höjts avsevärt och även sänkt kvaliteten överlag. 
  Begrepp som ’forskningen säger …’ eller ’det har nu vetenskapligt visats att … ’ har väsentligen noll innebörd när de förs fram i media eller som slagträ i någon debatt. De säger ofta mycket mer om avsändaren och dess position, eller tom dennes agenda. 
  Vidare är hela den vetenskapliga processen och arbetet med den (eller iaf borde vara) baserade på tillit och förutsättning om absolut heder. Det gäller både redovisandet av resultat, metoder, vad de ger, men även hanterandet av andra konkurerande hypoteser och arbeten i tex den anonyma peer-review processen. När detta överges. Dess hela funktion bygger på att samtliga inser att och uppträder som att det är en ’gentelmannasport’. 
  När sådant överges fallerar dess (iaf hitintills antagna) funktionssätt. Och tyvärr är det ju vad vi har observerat. Både pga av att politk, aktivism, och diverse särintressen invaderar fältet, och iom att den (tidigare) presumtionen om hedersmannauppträdande gjort det möjligt för charlataner att avancera snabbare och därigenom skaffa sig (viss) maktposition, och speciellt kombinationen av de två. 
  Inom ett flertal forskningsfält har detta tyvärr helt underminerat värdet av och förtroendet för vad som området framför i stort. ’Klimatforskningen’ är bara det senaste sådant exempel. Kanske tyvärr också det värsta. 
  Den ’best’ du kallar för AGW-hypotesen har ju i stora stycken redan falsifierats, dvs visat sig inte stämma eller kunna förklara gjorda observationer. Och det du beklagar dig över är ju snarare att den normala vetenskapliga proceduren inte fungerat (eller tillåtits göra det) för att därifrån komma vidare, och hantera det försöket på samma sätt som alla andra tveksamma hypoteser, med låg reproducerbarhet/förklaringsvärde hanterats. 
  Vad Gunbo avser med ”kalla fakta som kan styrkas i vetenskaplig litteratur” låter mest bara som ännu ett försök i sökandet av en auktoritet som slutligen ’fastslår’ vad som var ’rätt svar’ i en komplicerad fråga. Och visar eg mest hur felaktigt denna fråga är ställd från början från dem som söker definiera vad som skall räknas som ’auktoritet’. Du vet mycket väl att IPCC inrättades med detta främsta mål, nämligen att just utgöra denna ’slutgiltiga’ auktoritet, så att menligheten skall sluta tvivla eller behöver vara ’vilsna’ bland alla olika och motstridiga budskap.
  Sökandet efter denna napp, som oreserverat tillhandahåller den trygga ’modersmjölken’ är en stark drift hos många .. men vuxenvärlden innehåller tyvärr (för dem) inte sådana förbehållslösa auktoriteter som dessutom skyddar en från alla andra och den hotfulla omgivningen. Men mekanismerna för att hantera otryggheten är nog generellt giltiga. Och de spelas på skickligt av dem som har skaffat sig den möjligheten …   
   
  (*) De som försöker med att kräva att mätningar etc först ’måste  publiceras’ innan de behöver beaktas avslöjar, enligt min mening, att de har en annan agenda än att försöka förstå verkligheten. Tyvärr gäller detsamma ofta även framförda frågor, kritik eller invändningar och påpekanden om fel i framlagda förklaringsmodeller.

 41. Gunbo

  Jonas #40,
  ”Vad Gunbo avser med ”kalla fakta som kan styrkas i vetenskaplig litteratur” låter mest bara som ännu ett försök i sökandet av en auktoritet som slutligen ‘fastslår’ vad som var ‘rätt svar’ i en komplicerad fråga.”
  Läste du min kommentar 37? 

 42. Slabadang

  Jonas N!
  hear hear!! 😉

 43. Gunbo,
  Förstod du min #40 … om vad som utgör ’kalla fakta’ respektive i litteraturen publicerad ’vetenskap’, och ffa det väsensskilda?

 44. Bertel

  Jonas N # 40
  En av dina bästa betraktelser.
  PS. Gunbo ej att förglömma.DS
       

 45. Gunbo

  Christopher #38,
  ”Du kör en relativistisk syn jag inte delar.”
  Att se slantens bägge sidor är enligt mig inte att ha en relativistisk syn!
  Om vi definierar relativism som Wikipedia gör: ”Relativism är en filosofisk ståndpunkt som förnekar alla absoluta värden (värderelativism) eller all absolut kunskap (kunskapsrelativism).” är jag långt ifrån relativist.
  I klimatfrågan finns inte total kunskap! Ännu! Vi vet inte ens vad klimatkänsligheten är. Den som påstår sig ha den kunskapen är ute på tunn is – alarmister likaväl som skeptiker.   

 46. Ann L-H

  # 40 – Njutbar läsning och dessutom mitt i hockeyns tre-tre! 

 47. Gunbo

  Gunnar Strandell #39,
  ”Jag tycker att du ska ta till dig att det är optimister som till slut skriver historien, för de är överlevarna.
  Det beror på vilka vi kallar optimister. Det har alltid funnits optimister som litar på sin (eller mänsklighetens) förmåga att klara vad som helst. De brukar kallas dumdristiska – bergsklättrare, formel1-förare, djupdykare m fl. Att se sin begränsning och realistiskt bedöma risker är en betydligt större överlevnadsfaktor.
  ”Din önskan om balans mellan hopp och förtvivlan är förgäves.”
  Min önskan har ingenting med hopp eller förtvivlan att göra. Min enda önskan är att få veta sanningen.

 48. Gunnar Strandell

  Gunbo #47
  Jag kan bara rekommendera dig att läsa ”Den svarta svanen”.
  Jag ser inget annat sätt att få dig att se skillnad på sanningen och ”sanningen”. 

 49. Utmärkt betraktelse Jonas!

 50. Christopher E

  Gunbo #45
  Vem har sagt att det finns total kunskap? Inte jag. Det kommer det heller aldrig att göra.
  Ditt fel med din relativa syn är att du uppfattar AGW-läran och dess motsats klimatskepticism såsom likvärdiga. Det är de inte. AGW-läran gör påståeenden som de behöver stödja med observationer. Det har de inte lyckats med.
  Skeptikerna har inget att bevisa, utan en skeptiker som jag håller lugnt fast vid nollhypotesen jag beskrev ovan tills jag blir visad data som visar motsatsen. Jag undanber mig bestämt din kålsuparteori där du vill projicera ditt letande efter fakta som passar din förutfattade mening på mig eller andra (jag betraktar ditt ”vi” som en majestätisk första person plural).
  Det stämmer att klimatkänsligheten inte är exakt känd. Men än så länge finns inga observationer som stöder att den är hög, noterar jag. Är den det får de senaste 15 åren med nära obefintlig upvärmning och utsläpp större än IPCC:s högsta prognos anses synnerligen paradoxala.
  Jag ser ingen uppvärmning som inte lika väl passar in i en naturlig uppvärmning, så även om jag fullt accepterar en värmande effekt från CO2, tycks den vara liten. 

 51. Christopher E

  Jonas N #40
  Jag säger inte emot dig. Jag tror du uppfattade mig för bokstavligt.
  Det blir ganska klart i och med att gjort klart var jag anser bevisbördan finns. Man behöver självklart inte publicera data som motsäger AGW-hypotesen. Det är AGW-hypotesens folk som ska publicera vad de anser styrker hypotesen.
  Men jag tror du förstod vad jag menade med ”best”. AGW-hypotesen är slipprigt konstruerad så det spelar ändå ingen roll vad data visar, de lyckas alltid få det till ett stöd för hypotesen ändå med diverse ad hoc-tillägg. Gör man inga förutsägelser man står för, kan ju inte data falsifiera, publicerade eller inte.

 52. Gunbo

  Christopher #50,
  ”Vem har sagt att det finns total kunskap? Inte jag. Det kommer det heller aldrig att göra.”
  Exakt! Det finns alltså bara tro (eller förutfattade meningar)!
  ”Ditt fel med din relativa syn är att du uppfattar AGW-läran och dess motsats klimatskepticism såsom likvärdiga. Det är de inte. AGW-läran gör påståeenden som de behöver stödja med observationer. Det har de inte lyckats med.”
  Det finns många observationer som kan tyda på att AGW-teorin är sann men det finns också observationer som kan tyda på att den är falsk, t ex att temperaturen inte stigit som förväntat, enligt modeller. Men hur vet vi att modellerna beaktar alla fakta – i synnerhet modeller skapade för många år sedan?
  ”Jag undanber mig bestämt din kålsuparteori där du vill projicera ditt letande efter fakta som passar din förutfattade mening på mig eller andra.”
  Jag har tyvärr (eller gudskelov) ingen förutfattad mening i den här frågan eftersom jag vet lika litet som någon annan. 
   

 53. Börje S.

  För det första: Eftersom klimatvetenskapen inte kan hitta något annan orsak till den temperaturhöjning vi iakttar måste vi utgå från att det är koldioxidhalteshöjningen i atmosfären, orsakad av förbränning av fossila bränslen, som är orsaken.
  Klimatvetenskapen är okunnig, vet inte, och okunnigheten, ovetskapen bärs fram som bevekelsegrund för att satsa på en gissning: Koldioxiden.
  Det verkar vara lika vetenskapligt som tuppens övertygelse att solen stiger upp för att han gal kuckeliku varje morgon.
  För det andra: 1900-talets första värmeperiod skedde under en tid då koldioxidhalten inte steg, avkylningsperioden som följde skedde när koldioxidhöjningen tog fart.
  Den period som allt debaklet handlar om skedde under det sista kvartalet, då följdes temp och CO2-kurvor åt. Under 2000-talet ökade koldioxidhalten ”mer än vetenskapen tidigare trott”, men temperaturökningen stagnerade, ev föll, ev ökade med 0,01ºC/år. 
  Klimatmodellerna där CO2 antagits som drivande temperaturen fallerade totalt.
  Hypotesen, om det nu finns en uttalad sådan, jag vet inte, var således oriktig. Då ska den förkastas eller formuleras om. Trodde jag, som är lekman.
  Här på bloggen har vi en klimathotstroende  partikelforskare som slingrar sig ur detta genom att skylla på det ena eller det andra. Vad kan jag, lekmannen säga emot dennes stora kunskaper, mer än att vidhålla att det luktar skunk lång väg om IPCC:s sammanställningsresultat?
  I en bok om pseudovetenskap utgiven av VoF listas ett antal faktorer som tyder på pseudoforskning. Misstänker man sådant ska man jämföra uppmätta fakta med hypotesens prognos, stämmer det inte: Korgen, Hypotesen!
  Om hussen till Hypotesen drar fram än det ena än det andra skälet till att prognosen” inte stämmer just nu,men vänta ni bara” är svaret samma, pseudovetenskap: ”Nu är Hypotesen så dålig, han lider så att det enda vi kan göra är att ta ut`en i skogen och skjuta`n.”
  Men detta händer alltså inte. Hypotesen får i stället statligt stöd för att matas ut i varenda vrå i samhället som sanningen som ej får betvivlas.
  Jag har svårt att förstå mig på de som är i vetenskapsbranschen som inte reagerar. Som vår käre partikelforskare t ex. Jag begriper det inte.

 54. Börje S.

  Klimathoteriet luktar skunk, skrev jag visst. Jag kom att tänka på ett namnet på ett ämne som jag lärde mig på 70-talet under en tid när jag åkte genom Delary varje dag.
  Etylmerkaptan. I Delary fanns ett pappersbruk av den typ där utsläpp av ytterst små mängder av etylmerkaptaner inte gick att undvika.
  Det luktade avskyvärtt, som tur var kunde man dra igenom området i 90 knyck.
  Men, befolkningen i byn, och det är här min liknelse har sina rötter, befolkningen vande sig. Efter en tid så lärde sig dessa att älska den vidriga stanken, påstås det!
  Som de som lärt sig älska hypotesen om koldioxidens förfärliga förmåga att via vattenånga  få haven att stiga 7 m på 100 år, få Himalayas glaciärer att försvinna på 20, och, enligtauktoriteten  James Hansen få Antarktis 3000 m tjocka iskaka att smälta och metanet i Sibirien få allt vatten att på jorden att avdunsta på 200.
  Sådan är klimathotshypotesen! Och det tror vi på annars… 

 55. Börje S.

  ”Doctor Strangelove, eller hur jag lärde mig att älska klimathotslögnerna.”
  Annars slänger rektorn mina uppsatser, se #11. (I pappersåtervinningen förstås, rektorn liksom hela lärarkåren är miljövän, men först efter att han sorgfälligt strukit över allt som andas otillåtet tvivel. Och dragit ur pappersklamrarna för att slänga dessa i metallåtervinningen.) 

 56. Den klimathots noja i Sverige vågar ingen politiker eller samhälls
  ansvarig tjänsteman röra vid,man märker endast uttallanden om
  utsläps minskningar av klimatgaser är de ord som används.
  Vi i Sverige skall ligga i framkant internationelt,detta är tron att vi
  är förebilder som skall efterliknas av länder som har  högre utsläpp.
  Det kan tyckas vara ädla syften. som skall rädda världen.
  Det som kan förändra detta, som jag ser är att kallare väder blir
  dominerande framöver ett flertal år och vad som händer internatio-
  nelt i klimatpolitiska framföranden och av klimatets nedkylning,
  kanske med missväxt ,larm åt andra hållet med kyla som drabbar
  fler länder.
  ALI.K.

 57. Christopher E

  Gunbo #52
  ”Det finns alltså bara tro (eller förutfattade meningar)!”
  ”Jag har tyvärr (eller gudskelov) ingen förutfattad mening i den här frågan eftersom jag vet lika litet som någon annan.”
  Inser du vilken självbild du visar upp här, psykologen? Alla har förutfattade meningar – utom du. Du menar dig också på oklara grunder veta att alla vet lika lite som du. 😉
   
  ”Det finns många observationer som kan tyda på att AGW-teorin är sann men det finns också observationer som kan tyda på att den är falsk, t ex att temperaturen inte stigit som förväntat, enligt modeller. Men hur vet vi att modellerna beaktar alla fakta – i synnerhet modeller skapade för många år sedan?”
  Vilka observationer menar du tyder på att AGW-hypotesen är sann? (med ”AGW-hypotesen” menas här en katastrofal uppvärmning, att människan påverkar klimat i liten skala är självklart och inte under debatt).
  Om en hypotes förutsäger accerelerande och följdaktligen katastrofal uppvärmning korrelerad till CO2-utsläpp, och detta inte händer, är hypotesen falsifierad. Det finns då inga observationer som kan rädda den. Givetvis kan man mixtra med modellerna så att de visar mindre värme, men då är det inte längre den CAGW-hypotes de flesta av oss skeptiska bemöter (och vi har ”vunnit” ändå 😉 ).
  Min tro (och det ordet är väl OK här) är att storskaligt klimat är alltför komplext för att kunna modellera med tillräcklig precision. Att ständigt justera modellerna efter verkligheten i efterhand bevisar just ingenting. För att en modell ska något värde måste den göra en lyckad prognos. Och det har uppenbarligen inte klimatmodellerna.
  Inom något annat vetenskapsområde skulle frågan därmed varit utagerad vid det här laget. Att denna inte är det är svårt att tolka på annat vis än att ideologiska och politiska krafter håller den under armarna. Att även en del skeptiker som de flesta människor också har en ideologi är därmed inte så väsentligt, för hur ideologiska de än är så är den uteblivna uppvärmningen oberoende av det.
  Läs för övrigt Börje S härovan, som har en fin förmåga att plocka isär saker till den väsentliga kärnan och inte fastna i detaljer. 

 58. Ann L-H

  Christopher – Dina inlägg här på TCS är alltid lärorika och högst läsvärda vilket  jag har tänkt skriva många gånger, men efter ditt tålmodiga diskuterande nu på den här tråden är det ett måste. Tack!   

 59. Gunbo

  Christopher #57,
  När jag skrev: ”Jag har tyvärr (eller gudskelov) ingen förutfattad mening i den här frågan eftersom jag vet lika litet som någon annan.” menade jag inte bokstavligen att andra har lika lite eller mindre kunskaper än mig. Det var bara ett uttryck för att frågan ännu är oavgjord. Och det är den, annars skulle debatten ha dött ut. Att tro att politiska krafter försöker upprätthålla debatten ligger alltför nära konspirationsteorier för att jag ska tro på det.
  ”Om en hypotes förutsäger accerelerande och följdaktligen katastrofal uppvärmning korrelerad till CO2-utsläpp, och detta inte händer, är hypotesen falsifierad.”
  Nu var väl den katastrofala värmen förutsagd först till nästa sekelskifte så det hinner hända mycket under de närmaste 80+ åren.
  ”Min tro (och det ordet är väl OK här) är att storskaligt klimat är alltför komplext för att kunna modellera med tillräcklig precision.”
  Det är nog också min tro (jag är också hänvisad till tro). Därför skrev jag: ”Men hur vet vi att modellerna beaktar alla fakta – i synnerhet modeller skapade för många år sedan?”
  Det enda vi vet med säkerhet är att det sakta men säkert blivit varmare. Vi vet också att stratosfären blivit kallare vilket visar på en förstärkt växthuseffekt. Vad som sker i framtiden kan vi bara spekulera om innan vi har ”mer kött på benen”.

 60. Håkan Sjögren

  Börje S # 53 : Du har lämnat en utmärkt sammanfattning av kunskapsläget när det gäller klimatet. Bra! Mvh, Håkan.

 61. Olaus Petri

  Gunbo #59, angående framtida scenarios så bör man utgå från de ursprungliga, inte de som flyttats framåt i takt med att klimathotsbyxorna åkt ned till de södra breddgraderna. Exempelvis:
  – De bidde inga 50 miljoner klimatflyktingar till 2010.
  – Himalayas glaciärer slutade att minska i ökande takt
  – Arktis dödspiral blev ingen malström
  – Extremvädret har inte blivit mer frekvent
  Angående det sistnämnda har Pielke Jr en ny postning med goda nyheter:
  http://rogerpielkejr.blogspot.se/2012/05/updated-us-intense-hurricane-drought.html#comment-form
   

 62. Thomas

  Olaus #61 kan du säga vilka scenarier du här klassar som ”de ursprungliga”?

 63. Olaus Petri

  Sorry, Thomas, det blev ett syftningsfel i hastigheten. Det dök upp ett ”inte” istället för ett ”alltså” efter ”ursprungliga”.
  Sedan glömdes det en 😉 också. 

 64. Christopher E

  Gunbo #59
  Du såg smileyn, känns det som. Jag vill så klart ha ett civiliserat utbyte med dig.
  Min enda kommentar till liknar lite vad Olaus Petri skrev. Det är sant att ”katastrofen” ligger i framtiden, men för att komma dit måste uppvärmningen accelerera. Det var utlovat, och istället har den saktat in trots utsläpp över panelens högsta antaganden. Allteftersom åren går, blir kraven på accelerationen allmer orimliga för att komma ikapp. 

 65. Christopher E

  Ann L-H #58
  Tack för dina vänliga ord, som inte alltid känns helt förtjänta (ibland blir jag lite trött på larmandet och raljerar lite trots att man inte borde).
  Men du hjälper mig att skärpa mig med din vänlighet.