Ny isbjörnsfilm

Greenpeace har gjort en film med titeln ”Save the Artic” där en isbjörn vandrar omkring på Londons gator. Hon är hemlös och rotar i soporna tillsammans med andra hemlösa.
Speakerrösten avslutar med orden
– Ingen lyssnar på henne, men de lyssnar på dig! Sedan uppmanas tittaren att skänka pengar till Greenpeace för att rädda Arktis.
 

Det har ju förekommit några andra skrämselfilmer med isbjörnar. Ni minns väl  organisationen planestupid (www.planestupid.org)s film med isbjörnar som ramlar ner från himlen?

 Slutligen kunde jag inte låta bli att lägga upp den här lilla tecknade filmen där två isbjörnar sitter på ett isflak, fiskar och spekulerar över orsaken till den globala uppärmningen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia

  Tack Lena!
  Angående filmen (den översta)….
  Har Greenpiss ingen ordning på någonting? London skulle ju vara översvämmat i framtiden, vi har ju sett otaliga foton som visar London under vatten. Men här kliver han ju runt på torra land?
  Gör om, Gör rätt, Greenpiss……eller förresten, lägg ner tramsandet och koncentrera er på verkliga miljöproblem i stället.

 2. Hans H

  smart grepp av ett storföretag, om de börsnoterar sig köper jag, taktiken att få pengar är ju lysande.
   

 3. L

  Undrar hur många miljoner den filmen har kostat? Greenpeace verkar ha alldeles för mycket pengar redan…

 4. Gaupa

  Mmm, alla har ju rätt att göra reklam för ”sin sak”, så jag får väl instämma med  
  Hans H.
   

 5. Björn

  Är Greenpeace en organisation för omogna och infantila människor? Det verkar så och de tror att världen bara består av likasinnade. Kampanjer av det här slaget som Greenpeace bedriver är löjeväckande. Buuuuuuuuu…..

 6. ANNONym xxx

  Analysera det här som försvann från tablån efter typ 1h på DN debatt:
  http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-bli-battre-pa-miljoteknisk-innovation
  Är det någon form av skämt?

 7. Gaupa

  Jaa, de flesta vuxna, genomskådar väl reklam, förhoppningsvis, men…
  barn. Det finns ju regler om reklam riktad till barn.
  Tycker nog att en del punkter stämmer in på filmen.
   http://www.konsumentverket.se/Svar-fran-radgivarna/Sok-bland-fragor-och-svar/Sok-bland-fragor-och-svar/Reklam-till-barn/


 8. ANNONym xxx  # 7


  Det är väl inget fel på att skapa bättre villkor för uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. 

  Felet är att knyta samman det med ”grön teknik”. Då blir det flummigt.
  http://www.uppfinnare.se/darfor_ett_nionde_innovationskontor/ 

 9. Staffan

  Miljöpartiet stöds ju av många här, inte bara Greenpeas.   ”Minst tio TWh biogas ska produceras per år före 2015 (och) minst en biogasmack ska finnas i varje kommun senast 2020”, säger man, för att nu bara ta ett exempel.  Och ”inrikesflyget är onödigt söder om Sundsvall, frånsett Gotland”.  Dög tåget åt morfar duger det åt dig!
  http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=169740 
  – En annan viktig sak:  MP-kongressen 2007 krävde en ”köns- och antalsneutral” samlevnadsbank, och sedan 2008 arbetar man på ett lagförslag med mångäktenskap som norm.
  – Grön Ungdom:  ”Samlevnadsbalkens syfte bör vara att ge personer som vill leva tillsammans juridiskt skydd. Hur många de är och av vilken anledning de lever tillsammans är enbart deras egen ensak.”
  – Jättebra detta !  Se på Afghanistan – ingen klimatpollution där!  Och polygami;  sparar många vedträn, när man bor mer koncentrerat!  Där har vi en förebild!  MP ska vi rösta på, nästa gång!

 10. Straffan # 9
  Vet du var man skall få råvaran till biogasen från? Det går åt ganska mycket. 
  Vet någon hur mycket bränsle en färja till Visby / Helsingfors drar per passagerare jämfört med flyg (Arlanda – Visby är ju betydligt längre sträcka)? 

 11. pekke

  Undrar när de tänkt att bygga Greenpeaceland ?
  Se söta isbjörnsungar matas, öh.. menar leka med söta små babysälar.
   Bli en Regnbågskrigare och storma elaka fiskare, klättra upp i kärnkraftverk och hissa banderoller m.m. 
  OT.
  Är väl i det närmaste officiellt nu att IPCC är en politisk, opinionsdrivande organisation i stället för en vetenskaplig !
   “I would submit that the time has come that we shouldn’t really wait for governments,” he said.
  “Governments will of course have to play their own role – but what we really need to rely on is creating awareness among the people, so that each one of us in our own way should start treating this problem as serious – and meeting the challenge that confronts us today.”
  Finns video nedanför artikeln som bekräftar att Pachauri sagt ovanstående.
   http://www.rtcc.org/living/dr-rajendra-pachauri-time-to-forget-governments-and-use-people-power-to-fight-climate-change/

 12. ANNONym xxx

  Re L Cornell #8:
  Artikeln som det hänvisas till verkar inte vara ett vallöfte utan ett skämt av två pajaser. Inledningsvis så babblar de runt om att ”den viktiga delen av Socialdemokratisk politik handlar om kompetens & gröna jobb. Nu är det ju som så att inga sådana satsningar har gett några jobb till landet ännu och kommer inte heller att göra det i framtiden.
  Ett nytt knivstick i ryggen på partiledaren månne?
  Gör man en 10 minuters analys av förslagets fyra punkter, punkt för punkt så ger det:
  1. Den första punkten pekar på upphandlingar av icke existerande saker och icke existerande immaterialrätt. Eller helt enkelt att staten skall genomföra upphandlingar av ingenting.
  Innovationsupphandling de­finieras som upphandling av i förväg okända lösningar på ett problem eller ett behov, för vilka det ännu inte har etablerats någon marknad. Vi är angelägna om att få till stånd fler teknik- och innovationsupphandlingar i den offentliga upphandlingen.
  förkommersiella upphandlingar. En förkommersiell upphandling innefattar olika skeden i utveckling av en ny produkt, vanligtvis ingår förstudie, prototyp och testserie.
  – Alltså ett olagligt skämt, sett till svensk lagstiftning, EU lagstiftning mm.  Alternativt ett sätt för dem att leka adel igen. I övrigt så försöker de smita från att de inte har kännedom om några riktiga blivande produkter på svenska universitet och vill inte tvinga statens företag att behöva ta ansvar för satsningar med kraftfullt negativ förväntan av lotterikaraktär där 99999 av 100000 kronor går till lottohållaren istället för som 10.000 kronor hos ”svenska spel”. 
   
  Vi föreslår att en ny lagstiftning om förkommersiell upphandling införs i Sverige. Detta för att öka rättssäkerheten för leverantörer och skapa tydligare förutsättningar kring vilka EU-rättsliga principer som måste beaktas i samband med förkommersiell upphandling.
  – De vill egentligen inte vara med i EU längre, men kan tänka sig att stanna kvar om de får dela ut förtäckt statsstöd utanför EU:s lagstiftning.
  Vi föreslår att områdena smarta elnät, transporter och infrastruktur respektive hållbara städer blir föremål för strategisk samverkan på initiativ av regeringen i syfte att få till stånd förkommersiella upphandlingar med målet att utveckla nya hållbara produkter och systemlösningar
  – Detta är traditionellt områden där staten enbart tillhandahåller finansiering för infrastruktur och universitet & högskolor främst plagierar saker som det privata näringslivet ( i världen) producerar. De föreslår alltså en generaliserad roll för staten, att medel skall delas ut utan prestationer samt allra mest understruket att inga garantier av leverans skall utfärdas. Avlönade Alice i underlandet med andra ord. 
   
  2. I den andra punkten framför det att det finns alldeles för mycket pengar & kommunister & personer som inte har för avsikt att kommersialisera sina produkter & alldeles för mycket bluff & båg inom miljörörelsen. Uppenbarligen tror de map. sitt anförande att det går att göra hållbara affärer på luft & bluff & låtsas verksamheter. Kejsarens nya kläder med andra ord. 
  ”Vidare pratas det om ett förslag till en fond”. Man kan tänka sig att detta handlar om den lilla företagsklick som enbart består av statliga forskningspengar transfererade till låtsas ”risk kapital” med värden bestående av forskningspengar, osäljbara immaterialrättigheter och aktier i bolag utan intäkter. Månne ett återtagande av stulna forskningspengar, men ansvaret & kompetens då?
   
  3. Inkubatorer ger ytterst sällan bättre avkastning på satsat kapital än 99999 kronor förlorade av 100000 satsade. Här i Sverige finns snart hela kommuner med inkuberade företag utan intäkter. I övrigt kan de väl anmäla sig till drakslottet för att få tillgång till en stor del kompetenta finansiärer. Fast det är ju klart efter en granskning av en större statlig forsknings inkubator i Sthlm:s området så tänkte jag att de där, de får nog inte var med i drakslottet ändå… trots allt är inte drakslottet ett program för lyteskomik.
   
  4. Patentskydd har aldrig varit en Socialdemokratisk gren, minns att de sålde håkan Lans för en spottstyver och anledning till att det nu är annorlunda handlar främst om en ny inriktning. [S anser traditionellt att de äger allt som de finansierar, ett stort problem för statligt anställda som HL.]. Givetvis borde de föreslå statligt ägande istället för värdering & motkloss mot bedragare.  Vidare är det exceptionellt otroligt att någon vill försäkra ett skunkföretag i miljösektorn mot potentiella patentintrång. Vidare finns redan rättsförsäkringar som täcker svenska juristkostnader och *små skadestånd*. Alltså tycker de att det ska vara frivilligt att försäkra sig mot *stora* skadestånd. Ett ickeförslag alltså med andra ord. Summa sumarum ickeförslag och förslag av nonsens utan garantier. Men är det juridiskt bindande vallöften av sådan karaktär som medger att det givande partiet måste betala skadestånd i enlighet med svensk rätt ifall de inte röstar igenom löftet?, eller är det bara två pajaser i sommarnatten som festat för hårt i almedalen och skrivit lite förslag samtidigt som det sjungits ”helan går”?
   

 13. Janne

  #9 Staffan.
   
  De har en viss poäng med en samlevnadsbalk.
   
  Tänk dig fyra grabbar som pluggar och väljer att hyra en lägenhet tillsammans. Enligt nuvarande lagar kan de inte juridiskt vara sammanboende fast så sker i praktiken. De fyra kan inte dela på hyreskontraktet utan en av dom får stå för det. Om då de tre andra av någon anledning lämnar detta boende och särskilt om det sker samtidigt så står den med kontraktet där och hela hyreskostnaden. Kan bli ganska tungt om enda inkomsten är studiestödet.
   
  En annan detalj, en av de tre som inte står på kontraktet har en TV, men det är den som står på kontraktet som krävs på TV-licens.
   
  Finns en rad exempel på problematik med juridiken i fall som dessa. Det blir allt vanligare att ungdomar delar på lägenheter men hamnar i ett juridiskt vakum om någon inte håller den som oftast muntliga överenskommelsen.
   
  Så för ovanlighets skull så sympatiserar jag med MP i den frågan…  😮
   
   

 14. Peter F

  Janne #13
  Jag har undervisat i familje- och samlevnadsjuridik i 25 år. Eftersom våra skolor (grundskolan och gymnasiet) struntar i att utbilda våra ungdomar om rättsliga grundläggande familjerättsliga regler kan jag inte se nyttan av ännu en ny lag som ingen blir undervisad om. Ska man göra nått vore en utvidgad, tvingande Sambolag (ej tvingande idag)  möjligen en väg. OT men när den senaste versionen antogs omfattade den även mambos, pinsamt och ändring gjorde. – Det går helt enkelt inte att stifta en massa lagar som ingen känner till eller struntar i. MP kanske ska stifta en tvingande lag om cyckelrepare på alla orter också !!

 15. Janne

  PeterF #14
  Visst det finns många onödiga lagar som ingen vet om och följdaktligen inte följer.
  Tänk på alla 1000-tals lagar som Carl Lidbom drev igenom på 70-talet. 
  Men just situationen för dem som jag beskrev behöver på något sätt förbättras, och visst en utökning av befintlig lag vore ju så klart enklare. 
  O.T:
  Den här sajten är till exempel olaglig som inte följer EU:s och Sveriges lag om Cookies. Det är ännu en i raden av lagar som få känner till och som ingen bryr sig om. Och inte ens de som försöker följa den lagen gör det korrekt. http://www.regeringen.se är inte laglig eftersom de laddar in 4 cookies innan du givit ditt medgivande.
  Lite komiskt att inte ens http://www.polisen.se lyckas följa lagen! 

 16. ANNONym xxx

  Re Janne #13:
  Avseende dina tillyxade exempel så kan dessa lösas enkelt med dagens existerande avtalsrätt map. hyreskontraktet.
  A/ huvudpersonen torde vara kreditvärdig för lägenheten.
  B/ bipersonerna skriver avtal med huvudpersonen om att solidariskt betala hyra till huvudpersonen. Detta kan göras med uppsägningstid etc. 
  Inget behov av en kollektivsambolag med andra ord.  Eller är det kanske en rädsla för att folk ska upptäcka att antalet såkallade ”sambo minoriteter” är kraftfullt överdrivet i media och därför vill de frisera siffrorna med en kollektivsambolag.
  I övrigt finns studentlägenheter samt en lag om hur man får bo i lägenhetsfastigheter. Så ditt exempel faller även på fler punkter.
   
  Vad gäller tv-licens så vill väl ingen betala för svt:s fd. väderexperter. Ifall man inte har en tv, så behöver man inte betala licens. Annars kan tv-ägaren kräva hyra för tv:n för att låta övriga titta på den, precis som tv&video uthyrare dagligen gör.
   
   

 17. Pelle L

  Janne #13
  Ja fantastiskt bra förslag! Skall vi inte ha harem också? Vem vill vara eunucken? Obs sarkasm, om det inte framgick.
   
  För övrigt beträffande ditt ”exempel”:
  Så de här fyra killarna skall var sambor under ett par år.
  Vad blr det sedan, skilsmässa?
  Får killarna ha flickvänner, eller blir det skilsmässa och bodelning då?
  Om en har en flickvän, får de andra del av denna också, de är ju sambor?
   
  För övrigt är de tre, som inte står för lägenhetskontraktet, per definition inneboende.
  Om en av de inneboende studerandena har TV kan han ha det på föräldrarnas licens (under förutsättning att föräldrarna betalar TVlicens).
   
  Men det är ju intressant att MP, i brist på en vettig miljöpolitik, kommer med det ena korkade utspelet efter det andra.
  Lägre skatt för skomakare, multisambolag osv.

 18. Pelle L

  Janne #15
   
  Så bara för vi ändå inte följer de lagar som finns skall vi fläska på med ännu mer ”onödiga lagar?”

 19. Staffan

  En klimatvän i San Francisco skaffade en ny Chevy Volt för att vara trendig.  Aldrig mer bensin!
  Han bor i ett höghus som ägs av en av SF’s största hyresvärdar.  Och vid hans p-plats finns ett el-uttag.  Men det passar inte Volten.
  Så han bad värden att han skulle byta.
  Men nej!  ”Inga ändringar på våra utrymmen”!  Inte ens om klimatvännen betalar för ändring och ström.
  Svårt så’nt där.  Tänk på det i tid.
  http://abclocal.go.com/kgo/story?section=news/7_on_your_side&id=8655658

 20. Peter Stilbs

  Staffan #19 i Visby såg jag ABB’s variant, 500 Volt/120A – häftigt. 

 21. Gunnar Strandell

  Peter Stilbs #20
  Jag tankade bilen under lunchrasten idag. 60 liter bensin på 4 minuter. räknar jag på energi/tid blir det laddning med 7,2 MW.
  ABB:s anläggning klarar 60 kW men behöver bara ladda ca 1/5 av energin. För samma körsträcka tar laddningen alltså ca 100 minuter.
  Framtiden erbjuder långluncher. Häftigt! 🙂

 22. Tålis

  Iabjörns filmen var väl det sämsta dårarna kunde hitta på. Öhhh, noll koll? Isbjörnar söker sig söderut om det blir för varmt hos dem?

 23. Skogsmannen

  Tålis!
  Erfarenheten man kan ta med sig från SI demoskopundersökning visar att det där med koll på läget är av underordnad betydelse.
  Går inte att bortse från att isbjörnsfilmen är oerhört skickligt gjord. Tro inte annat än att de bolag som tar fram dessa filmer vet hur målgruppen fungerar och spelar på de rätta strängarna.
   
  Att man sedan tycker illa om denna metod är en helt annan sak 

 24. Gunbo

  Skogsmannen #23,
  ”Tro inte annat än att de bolag som tar fram dessa filmer vet hur målgruppen fungerar och spelar på de rätta strängarna.”
  Helt rätt! All reklam spelar på det rätta strängarna och använder psykologiska grepp för att påverka.

 25. Skogsmannen

  Gunbo!
  Jo så är det, men jag tycker att det finns vissa skillnad i hur metoden används. Att göra reklam för vatten, socker, fosforsyra, koffein mm i en blandning (Coca Cola) genom att spela på känslor är en sak ty då vet man att man köper sk-t.
  Reklam i politiska syften kan vara ok, men i det här fallet tycker jag att lämpligheten av att använda denna metod kan ifrågasättas.
  Om man spelar på känslor i den politiska debatten så kan det vara ok om den kombineras med saklighet men inte ok om den kombineras med osaklighet.  
  Tycker jag!

 26. Gunbo

  Skogsmannen #25,
  ”Om man spelar på känslor i den politiska debatten så kan det vara ok om den kombineras med saklighet men inte ok om den kombineras med osaklighet.”
  Tycker jag också! Sen finns ju frågan vad som är sakligt och vad inte.

 27. Skogsmannen

  Gunbo!
  Ja det kan vara svårt att avgöra vad som är sakligt eller ej.
  Men med isbjörnsfilmen var det inte så svårt, eller hur!

 28. Gunbo & Skogsmannen …
  Det är väl enklare än så. Reklamen riktas förstås alltid främst till de målgrupperna som är mottagliga för sådan reklam, och de som navigerar mha emotioner, känslor och enkla sym-och antipatier.
  Varenda reklamare vet att det är främst barn, ungdomar och unga vuxna som detta funkar på (gällande produkter). Äldre människor brukar ha skaffat sig ganska stabila konsumtionsvanor och preferenser också.
  När det gäller mer politisk reklam är uppdelningen också mellan yngre/äldre, men även var i spektret man ligger. Floskelliknande buzzwords funkar förstås bättre på den sidan där det politiska budskapet mer är av den karaktären.
  Som någon påpekade tidigare: Folk som kan räkna, tänka logiskt och kritiskt är inte alls lika populära bland dem som vill påverka människor … Det gäller både politiker, reklammakare, eller försvaret vid jury-selektionen …

 29. Skogsmannen

  Jonas N!
  Nja, det som i första hand är styrande för vem reklamen riktar sig mot är den målgrupp som säljaren vänder sig mot för att sälja sin vara. Säljer man en kvalitetsprodukt väljer man förmodligen att utforma reklamen för en kvalitetsmedveten publik, säljer man skräp är det förmodligen en bättre taktik att lägga tyngdpunkten i reklamen på livsstil eller känslor (där man ofta enkelt kan utnyttja det medfödda flockbeteendet).
  Men reklam riktas mot alla potentiella konsumenter (och det är väl alla), skillnaden ligger i utformningen.
  Själv har jag sålt kvalitetsprodukter och det är mycket enklare att sälja till folk som har kunskap och tänker själva än att försöka sälja till folk som ingenting fattar, bara är misstänksamma som dessutom försöker hitta på konstiga argument om varför vissa varor är dyrare än andra.
  I övrigt håller jag med! 🙂

 30. Håller med helt och hållet .. Kvalitetsprodukter marknadsför till andra, och med andra metoder, mindre av det slag som normalt förknippas med ’reklam’ typ 20 sekunder i TV

 31. Tålis

  svt GALNINGRANA OCH tv FYRA NEJVS HAR GÅTT AMOK!

 32. Bertel

  Tålis # 31
  Nu kan jag inte/går det inte tyda budskapen i vad du har skrivit? Kan du återkomma i morgon.  😉  

 33. Tålis

  Satt och ”spelade” Sudoku och då låser jag ”Caps Lock”. Såg inte det när jag skrev.
  Menade att både SVT och TV4 har döpt om sina nyhetsprogram till engelska av någon anledning. svt news och 4 News. Som om de inte vet att de sänder på svenska och i Sverige. Eller de försöker låna tillit via språket. Ingen/få tror på svenska murvlar längre?

 34. Tålis #33
  Sitt ner, slappna av och ta ett djupt andetag.
  Under Almedahlsveckan har Östergötland bytt identitet och presenterar sig numera som ”EAST SWEDEN”.
  Turismen lär gå allt bättre sägs det, trots att det inte finns ett enda charterflyg med destination ”SWEDEN” eller ”EAST SWEDEN”.

 35. Tålis

  Jag sitter faktiskt ner, i kortbyxor på altanen. En av de få kvällar man kan njuta av.
   
  Har varit ”filmstjärna” på teve, en gång för arton år sedan. Två minuters klipp, kan traska på gatorna och ingen känner igen mig…