SI i Almedalen

I onsdags presenterade vi SI:s och Demoskops undersökning om våra attityder och kunskaper om klimatet i Visby. Sommaren visade upp sig på sin allra bästa sida och det var varmt i Ullman PR´s tält på hamnplan, och debatten som följde var inte mindre het. Rubriken var ”Lurar media allmänheten om klimatkrisen?” Först presenterades undersökningen av Per Nilsson från Demoskop, sedan följde en paneldebatt med jag, Peter Stilbs, Lorenz Tovatt/Supermiljöbloggen och Anders Gerdin f.d chefredaktör Aftonbladet. Mot slutet när publiken släpptes in, blev debatten tidvis het. Jag visade på några exempel på hur media överdriver eller helt misstolkar fakta och Gerdin höll med om att media söker drama och ofta överdriver hot. Lorenz använde det argument som har blivit legio i dessa debatter att 98% av forskarna skriver under på klimathotet, vars giltighet har behandlats på denna blogg ett flertal gånger. Riktigt livat blev det med några högljudda inlägg från unga miljöpartister. Nedan följer en kortare redovisning av innehållet i undersökningen. Något större pressuppbåd såg vi inte till men vi fick stöd av en tidigare vetenskaplig redaktör från SvD och andra ur publiken.

Resultatet av undersökningen

Undersökningen vilar på svar från 1023 personer. Resultatet är till vissa delar förväntat, t.ex. att en relativt hög andel känner sig personligen oroade av klimatförändringarna (68 %). Kvinnor tycks vara mer oroade (76 %) än män (60 %). Att kvantifiera hur den enskilde upplever sin oro är naturligtvis svårt. Varannan tillfrågad väljer alternativet ”ganska oroad” (51 %) och tillsammans med alternativet ”inte särskilt oroad” (27 %) utgör dessa nästan fyra femtedelar. Fortfarande anser dock 22 % av kvinnorna att de är mycket oroade över klimatförändringarna. SOM-institutet (Lycksalighetens ö 2011) skriver att 2010 valde 14 % att ange miljö- och klimatfrågan som en av de viktigaste samhällsfrågorna. Intresset har enligt SOM pendlat mellan 10 och 20 % under de senaste femton åren. Vi bad folk att välja två av sju föreslagna globala problem som de ansåg mest oroande och då valde varannan klimatförändringarna, följt av terrorism 29 %. Fyra av fem anser sig väl känna till vad som presenteras i media om klimatförändringar och global uppvärmning och tre av fyra anser sig vara intresserade av ämnet i jämförelse med andra samhälls- och politiska frågor.
Vi frågade också hur de upplever medias rapportering om effekterna av mänsklig klimatpåverkan. Bara 8 % ansåg den vara mycket överdriven och 9 % mycket underdriven. Resten befinner sig i spannet något överdriven (37 %) och något underdriven (43 %). Dock anser 55% av kvinnorna att den är underdriven medan motsvarande andel män är 34%.
Vi uppfattar ändock att fyra av fem tycker att medias rapportering är någorlunda neutral. Trots detta, eller just tack vare detta har de tillfrågade en förvånansvärt skev bild av verkligheten på flera avgörande punkter. Bara tre av hundra känner till att svensk elproduktion till över 90 % är fri från koldioxidutsläpp (94-96 % enligt Energimyndigheten) och varannan tror att den enbart uppgår till 25 %.Tre av fyra svenskar tror att koldioxidutsläppen ökat per person sedan 1980, medan den i själva verket minskat både totalt och per capita. Att Kina idag släpper ut mer koldioxid än Sverige per capita kände dock fyra av tio till. Det har skrivits mycket om Kinas koleldade kraftverk och ekonomiska under i svensk media och kanske har detta bidragit till att vi har bättre koll på kinesernas utsläpp än våra egna. Här kan man undra vad informationsavdelningarna på Energimyndigheten har sysslat med under åren.
Drygt sex av tio instämmer med påståendet att ”ledande klimatforskare är eniga om att klimatförändringarna accelererat de sista 10 åren”, vilket kan förbrylla med tanke på att den genomsnittliga globala temperaturen inte ökat sedan 1998. Jordens medeltemperatur har sedan 1900 ökat med ca 0,7°C men bara 16 % trodde att uppvärmningen låg under 1°, 65 % valde alternativet 1–2° och 18 % över 2°. På frågan om vilken växthusgas som har störst inverkan på jordens temperatur, koldioxid, vattenånga, metan eller ozon kände bara 3 % till att det är vattenånga (IPCC AR4) medan 62 % angav koldioxid. Hur kommer det sig att sju av tio tror att klimatförändringarna kommer att leda till fler stormar och sex av tio tror att de redan ökat? SMHI, som är det statliga organ som har som uppgift att informera allmänheten, säger att inget tyder på detta – varifrån har allmänheten fått sin information?
De flesta tror att en betydande del av Grönlands glaciärer redan smält bort de senaste trettio åren. Trots att mindre än en procent (ca 0,3 %) av isen försvunnit är det bara 3 % som nåtts av den kunskapen. Varannan tillfrågad tror att mer än en tiondel har försvunnit, var fjärde att mer än en femtedel har smält bort. Och sämst känsla för proportionerna är de som har genomgått universitet eller högskola. Avsmältningen av Grönlands glaciärer var lika omfattande på 1930-talet som nu, visar dessutom en ny studie. Att fyra av fem fått uppfattningen att antalet isbjörnar minskat de senaste trettio åren kanske inte förvånar med tanke på att arten används som symbol för klimatförändringarna.
Jag blev kanske något förvånad över att miljöpartiets väljare (94 stycken tillfrågade) var mest oroade, mest intresserade och mest insatta men om något utmärkte sig genom att ha sämst koll på några av faktafrågorna. Ingen visste t.ex att mindre än en procent av Grönlands glaciärer hade smält bort de senaste trettio åren. På frågan om utsläppen av koldioxid ökat i Sverige var Mp väljare mest övertygade (81%) att så var fallet, en siffra de delade med de som röstar på Vänsterpartiet V (82%) att ställas mot genomsnittet på 76% och Folkpartiets 64% som därmned var kunnigast. Men generellt är kunskapsnivån ungefär lika uppseendeväckande dålig för alla partierna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joel

  Mycket som tyder på ”Att vilja men inte kunna”…

 2. Ingemar Nordin

  Ja, stormedia har verkligen lyckats lura svenska folket, ”insatta” och ”oroade” …. Vilken scam de genomfört! Otroligt.

   

 3. Slabadang

  Vilken hjärntvätt SVT pch MSM Naturvårdsverk och FN ägnat sig åt.
  Man känner sig rik självständig och priviligierad som klarat sig ifrån denna organiserade hjärntvätt. Tack alla ni på SI för er insats för folkförnuftet och allmänbildningen.
  OT 
  Man får reda på nyheter i DN!
  Idag på debatt så Har Jämtin och Damberg skrivit en artikel som har en ide om ”offentlig upphandling av innovationer”. Ett helt underbart bivis på att de fattar absolut noll on inovation hur den går till och det är knappast någon nyhet.
  Nyheten kommer längst ner i artikeln vid undertecknarna.
  Där står : Carin Jämtin (C), partisekreterare
  För mig så är det en nyhet att Jämtin blivit partiskreterare för Centerpartiet

 4. Bäckström

  Intressant.
  Det är alltså precis så illa som jag trodde då. De som besitter minst faktakunskap skriker också högst, och man gör det av ideologiska känsloskäl.
  Ni spelade inte in debatten på video så man man kan kolla?
   

 5. Bertel

  Göran Ahlgren,s artikel om Almedalen 2012 finns att läsa på Newsmill.
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/03/mediernas-osakliga-klimatrapportering-leder-till-okunskap

 6. pekke

  Vetenskap och fakta hamnar allt längre bak när KLIMATHOTET diskuteras.
  Det handlar inte om vetenskap längre.
   http://www.rtcc.org/living/dr-rajendra-pachauri-time-to-forget-governments-and-use-people-power-to-fight-climate-change/

 7. Gaupa

  Tack för info, Lars Jonsson!
  ”De” spelar på våra känslor och det blir svårt att värja sig. Utbildning hjälper
  tydligen inte alls mot denna taktik.
  Den fungerar som reklamen, som man oftast inte reflekterar över och vips
  har det undermedvetna  lagrat denna ”info” som ett tänkbart hot. Man måste ha det kritiska ögat, ständigt vaket.
  Tack för att ni och alla som skriver här, hjälper mig och andra, att vara kritiska.
  mvh från en kvinna. 😉 
   

 8. Janne

  En undran, fick de tillfrågade veta vilket svar som var rätt?
   
  I så fall blev ju utfrågningen även informerande för deltagarna.
   
   

 9. Stickan no1

  Mycket bra infallsvinkel. Att presentera en  mätning av attityder och kunskap under Almedalsveckan och med den slutsatsen är  massmedialt genialt.
  Att påvisa hur dåligt medierna lyckats föra fram fakta är egentligen mer skrämmande än klimathotet.
  Klimatet i medierna är ett större hot än vårt utomhusklimat. 
  Klimatdebatten borde därför handla om debattklimatet i medierna.
  Varje gång någon nämner klimatdebatten kommer jag härmed att svara med att diskutera debattklimatet, och hänvisa till denna undersökning.
  Om nu medierna duckar bevisar de undersökningen. Om de debatterar undersökningen kan de inte sakligt förkasta den.

 10. bom

  Stickan #1 (KlokStickan inte Retstickan)
  Det är väl värre som vanligt! MSM Medierna har helt enkelt lyckats med sitt ljugande. Den bild som intervjuoffren speglar åter är mediernas lögnbild! Dom djävlarna har lyckats med sitt uppsåt att vilseföra sin stackars publik för att göra dem till villiga skattebetalare av idiotskatter. Dessa stackars människor betalar tusentals kronor per år för att bli pissade på av den svenska kretinjournalistkåren. Och att miljöpartisterna inte hade en aning om vad dom har för sig visste ju vi som läser här varje dag. Ja stryk Gunbo-TTPP och Ljugstickan M i det sammanhanget för dom lider ju av den värsta sjukan nämligen den ideologiska förblindelsen som är bevisat obotlig!

 11. bom

  Mjaha nu blir jag tydligen modererad – men moderat är jag fan inte längre! Undrar vilket nyckelord som utlöste detta för jag vill ju inte bli modererad!

 12. Slabadang

  Ett mycket bra grepp av SI redaktionen!
  Att fråga folk utifrån vad som är grundläggande klimatallmänbildning var väl genomtänkt. Vem som är ”förvillare” framgår klart!

 13. Ingemar Nordin

  bom #11,

  OT: Använder man de vanliga svordomarna så hamnar man automatiskt i filtret. Vårdat språk, skall det vara … 🙂

 14. S. Andersson

  Detta är så bra, så bra. Mer av denna vara!

 15. John Silver

  Inget är så behagligt som att få sina fördomar bekräftade.
  (Om svenska fruntimmer, alltså)
  Hä hä hä.

 16. Pecka #6

  Från intervjun med Pachauri, citat med marginellt tillägg från mig:

  Climate change science is in a sense the 10-tonne gorilla which is in the room and you’re not going to get rid of him easily

 17. Janne #8

   

  Ja de tillfrågade fick sedan svaret från Demoskop.

 18. PT

  Ett barnbarn, 6 år, ser en papperspåse slängd i naturen och utbrister då: ”Om man inte tar upp skräp efter sig blir det översvämningar i fattiga länder.Det har jag sett på TV.” 
  Vi har en hel generation som redan är genomsyrade av SVT:s propaganda. 

 19. Lasse

  Mycket bra och avslöjande undersökning.
  Oro är bra om den är kopplad till kunskap.
  Oro utan kunskap blir lätt religion!

 20. Pehr Björnbom

  Demoskopundersökningen visar ju att människorna i Sverige är felinformerade om klimatfrågan.
  Detta är ett missförhållande i ett demokratiskt samhälle. För att den demokratiska beslutsprocessen skall fungera bra måste människorna få tillgång till korrekt information.
  Det är ett stort problem att felaktig information sprids av olika medier. Presentationen i Almedalen kan också bli ett test på hur andra medier än TCS behandlar klimatrelaterad information. Jag har sett exempel på åtminstone en alarmistisk blogg (jag nämner inget namn) som uppträder närmast lögnaktigt i sitt sätt att behandla vår professionellt gjorda opinionsundersökning och debatten om denna.
  Genom våra skriverier här på TCS och den debatt som vi och våra kommentatorer för har vi en viktig funktion för att befrämja den demokratiska behandlingen av klimatfrågan.

 21. Lars Jonsson
  och alla som var med i Almedalen
  Tack för en fantastiskt bra insats!
       

 22. Skogsmannen

  Har någon sett om undersökningen kommenterats i MSM?

 23. Tålis

  Utanför ämnet, men jag sökte jobb på Naturvårdsverket för mer än tio år sedan. De ville ha en handläggare för gruvindustrin och jag som jobbat där hela min yrkesverksamma tid borde vara perfekt, tänkte jag.
   
  Haha, inte ett pip därifrån. Ingen frågade efter min överlägsna meriter. En byråkrat som hade noll i kunskap anställdes istället.
   
  En geologkompis i Finland skrev till mig: Det är samma sak i Finland; ingen med industrierfarenhet anställs i miljöbyråkratierna. De tar hellre in nyutbildade okunniga!

 24. Peter Stilbs

  Skogsmannen #22 – inte vad jag sett, men det var något besläktat med bl.a. McDonalds inblandat som fick en halvsida i SvD Näringsliv i dag. Hittar den inte just nu på webben.

 25. Skogsmannen

  Peter S!
  Man ska nog inte ha så stora förhoppningar.   🙂

 26. Inge

  Ledsen att jag inte kunde närvara.
  Jag var på jobbet och försökte hålla Sverige igång.  🙂

 27. Tålis

  Känner ingen geologkollega som tror på AGW/CAGW. Visst, det finns nötter i mitt gebit också. men jag gissar att de i så fall de är offantligt anställda. Nej, alla är inte korkade där heller, men de vågar kanske inte ge sig till känna…

 28. Stickan no1

  Jag tror att frågorna innehöll för mycket mattematik.  ::)
  http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/jonas-thente-matematik-som-huvudamne-tillhor-datiden–politikerna-bor-satsa-fram
  Med mindre matte kan ingen ifrågasätta klimatfrågan.
  Vart är vi på väg?  >:(

 29. Slabadang

  För alla! Indoktrinering till dunhet varför?
  http://www.esdtoolkit.org/discussion/default.htm
  Unesco:
  ”Generally, more highly educated people, w h o have higher incomes, consume
  more resources than poorly educated people, who tend to have lower incomes. In this
  case, more education increases the threat to sustainability.”
  http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
  Jag tror att våra politiker inte läst dokumenten och slutsatserna i Agenda 21. De är grundlurade för det här är ideer formulerade av högt skolade kommunister. Det är är första gången jag trängt ner i texterna och resonemangen och mer skrämmande läsning är svårt att hitta.
  Första länken beskriver planen för indoktrineringen av våra barn och bygger med resonemang upp legitimiteten för hjärntvätten. Märk mycket noga att inte en käft och allra minst författaren vet vad ”sustainable” är eller betyder. Vad de däremot vet och har en mycket noggrann plan för är hur indoktirneringen dvs makten över spridningen av den skall gå till. En plan för hur man uppnår makt och kontroll över HUR och VILKEN ”utbildning” barnen skall få där Agenda 21 punkter  ingår som religion med ord utan sustans eller innehåll annat än som argument till central styrning.
  Det här är klockren kommunism förklädd till ”hållbarhet” Jenthes artikel om matte som onödig och Greider med sin matematiken i sin ”elitbur” får sitt sammanhang. Socialister har alltid sett bildning som ”borgerlig” och ett hot mot socialismen. 
  Jag undrar mycket och är oroad för vem och vad Bruntland egentligen jobbat. Det är så smart att kombinera ”vår tids största utmaning” med ”well educated people consume more” med sin lågiska konsekvens i den heliga hållbarhetens namn låt oss göra alla människor korkade och illeterata!
  Tittar vi på undersökningen om vad folk kan om klimatet så kan vi konstatera att de redan är bra på väg. vad som förvånar mig att denna nya kommunsism egentligen inte är nån hemlighet.Att läsa ESD toolkit är att innatill läsa hur Sovjetmakten och DDR genomförde sin indoktrinering step by step. Vi måste lära oss och våra barn att faktiskt läsa de dokument vi så sällan orkar i sällskap med våra politiker och journalister men som förändrar maktbalansen och våras liv. FN är livsfarligt när dessa kommunistiska orerier normaliserats.
  Det var på vippen att vi i Köpenhamn skrev under avtalet som var författat av FNbyråkraterna serverat i hundratalet sidor tätt skrivna handlingar med World gouvernment insmuget. De är så fräcka att man baxnar.
  Att FN är ute efter demokratin och vår frihet råder det inga som helst tvivel om. Det är bara att läsa innantill, via ”sustainable development” finns ingen frihet kvar och vad som anses vara ”hållbart” bestäms av någon annan ansiktslös byråkrat/ideolog långt bort i de korrupta FN korridorerna. De döljer inte heller att ALLT skall bedömas och värderas efter ”hållbarhet”. Att linda in och dölja denna målsättning om total makt och kontroll är naturligtvis ett måste och FN är på samma sätt som svenska journlaism infiltrerad av folk som är där i helt andra syften och agendor än att vara uppdraget troget.
  Folkföraktet är vad som lyser allra skarpast från dessa ideer och argument. Folk är helt enkelt omyndiga och behöver dessa självutnämnda experter på överförmynderi det är bara deras argumenten för överförmynderiet som varierar.
  Vår frihet och våra kunskaper anses numer som ”ohållbara” mao ju mer frihet och kunskaper vi äger ju mer ”ohållbart” blir det. Bruntland Rockström Wijkman  Soros och Ban Ki Moon hälsar oss alla hjärtligt Välkomna till Orwells 1984!!
  Bezmenow om demoralisering och instabilisering: ”Lär inte barnen det som är rationellt och användbart som matte språk teknik och naturkunskap. Lär dem istället om krigföring i stadsmiljö ”neturlig mat” allt som inte är användbart. Diskutera subjektiva värderingsbegrepp och inför nya ideologiska tolkningar av helt naturliga företeelser. Sätt upp ideologiska subjektiva konstruerade målbilder istället för sakligt mätbart rationella.
   När människor skall förklara varför de naturligt gör olika saker eller värderar oilka saker så hamnar de underläge gentemot den som har konstruerat en annan ideologisk förklaring. Genusvetenskapen är ett mästerstycke i denna gren av ideolgisk perversion av vad som är naturligt en ideologisk enäggstvilling med ”hållbar utveckling” …its ”science” you know. Pappan till tvillingarna heter Karl Marx och förlösta på Frankfurtskolans förlossningssal.
  Vi kan nu räkna de duktiga idoter som springer dessa ”brain fu…ers” ärenden. Att höra Renfeldt ta orden ”hållbar utveckling” i sin mun och puscha för det är en observation av det tragikomiska slaget. Allt låter ju så vettigt bra och förnuftigt? Men när det kommer till kritan blir inte ett enda dokument underskrivet … konstigt va? kan det vara brist på vilja eller är det brist på substans måntro när det väl ska levereras annat än ord innan makt och befogenheter skall överlämnas in blanco? Rent konkret vad betyder ”hållbar utveckling” kommer det en förening som kommer puscha för en ”utveckling med vaniljsmak” snart också? Eller en ”snyggare” eller ”skönare” eller varför inte en mer ”lila” framtid?

 30. Slabadang!
  Som sagt. Maktsträvandet inom EU och FN är inte konspirationsteorier. Det är bara att läsa innantill. Är FN och EU konkurrenter om makten eller är de kompanjoner?