Nej – det är inte 1 April

elnet
Tänk om strömmen går till 4G-nätet då? Varför inte 3G istället – ska det verkligen vara det senaste? Ska elstolparna Twittra till varann? Hur är det med täckningen, och samarbetet mellan operatörerna? Räcker det inte med GSM? Varför telefon överhuvudtaget?
Nej, det här är egentligen inte roligt alls. Det är uppenbarligen en del av spelet som ska legitimera vissa politikers omfattande satsningar på vindkraft, och i en förlängning mekanismer där ”man” kan koppla bort ”mindre viktig” last. Man försöker få det att se ut som om reglerkraft inte behövs, utan att det skulle räcka med s.k. ”smarta elnät” – som man låtsas kan skicka ström hursomhelst. Och kunden betalar.
Vad tycks om detta, ur artikeln: …”Han menar att de självlagande elnäten är en konkret nytta med smarta elnät, och därtill innebär att ett av de första tydliga bevisen för att smarta elnät nu är en realitet”… (??) och …” – Vi har gjort ett antal simuleringar och funnit att tekniken fungerar”…
Ack ja, vi skrev om faran med att förlita en så tung samhällsfunktion på datorkraft och annan ”högteknologi” för två år sedan här – med tanke på vad som helt klart kan hända närsomhelst igen – jag tänker på effekter av soleruptioner – som inte alls behöver bli lika starka som den 1859 för att få fullkomligt förödande konsekvenser för det moderna samhället.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Vad glad jag skulle bli om man satsade på ”Robusta” elnät och elproducenter istället för ”Smarta”
   

 2. Slabadang

  Va faan e de för feeel ?
  Vad är de för svampar de röker inom mijörörelsen ?
  ET phone home to Mr Brown moljöpartiets ledare i Australien:
  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/why_hasnt_an_alien_rung_bob/
  Återskapa henast styrelsen flr psykologiskt försvar. Vi kan väl för helvete inte sätta in mentala knallhattar på maktpositioner??

 3. ThomasJ

  God Grief! Vänligast ta med Mikael Odenberg etCons. på resan!
  Mvh/TJ

 4. Per

  Men du förstår, det måste vara krångligt annars verkar det för enkelt och de måste använda vissa modeord annars verkar det inte framåtriktat och då får de inga stöd av Vinnova.

 5. Det var ett inslag om vindkraft i Aktuelt igår,ett vindkraftverk som
  var så gott som helt tyst,fåglarna kvitter gick att uppfatta,det till
  trots av vindkraftverket snurrade.
  Det var framtaget av Uppsala forskare i tio års experiment,men
  trots det var endast kallsiniga reaktioner,ingen satsning har de
  lyckas få någon intressent för tillverkning av dessa vindkraftverk.
  Vindkraften går mot sin död ändå.
  Annars är det svårt å veta när dessa 1 April skämt,dessa kan uppstå när helst nuförtiden.
  ALI.K.

 6. Björn

  Jag håller med Peter: ”Det är uppenbarligen en del av spelet som ska legitimera vissa politikers omfattande satsningar på vindkraft…..”. Att prata om smarta elnät är bara ett sätt att locka till sig pengar, för alla vet ju att det gäller att rädda planeten. Nej, vi måste börja kräva teknisk bildning bland politikerna, kanske inte alla, men några inom varje beslutsfunktion måste ha en djupare teknisk utbildning för att inte allmänheten skall bli totalt bortdribblad. 
  Att tala om smarta elnät är dumt för att inte säga, korkat. Den som är smart kan tänka och det vill väl ingen tro att elnät gör. Om man skall hålla sig till verkligheten, bör man tala om en högre grad av automatisering av elnäten. Men denna automatisering kan inte påverka infrastrukturen, för den är fysisk och är som den är, om den inte byggs ut. Alltså, den högre graden av automatisering kan bara utnyttja ett befintligt elnät på ett sätt som inte motsäger elteknikens och elektricitetens natur.  

 7. Ulrik

  Innan Sverige avrustade så hade man totalförsvarsövningar under tre dagar med varje länsstyrelse vart fjärde år. Där övades samverkan mellan det militära och det civila försvaret. För det civila försvaret ingick företrädare för alla viktiga samhällsfunktioner.
  Ett återkommande inslag i det övergripande scenariot var större eller mindre elavbrott beroende på flyganfall och sabotage. Ingen kom på den galna tanken på elvabrott på grund av vindstilla.
  Det diskuterades hur man skulle klara återstart av dött elnät, ö-nätdrift m.m. Man konstaterade krav på robusta elnät och personer som visste hur man handgripligen kunde improvisera. Man satsade pengar på reservkraftverk i sjukhus m.m.
  Det behövs el för att telenäten ska fungera. Om jag minns rätt så har stationer i det fasta nätet batteribackup för några timmar. Sedan är det tyst.
  Masterna i mobilradionätet hade ingen reservkraft. Jag gissar att det är samma i dag. Så Peters fråga hur det smarta ska fungera utan el torde vara helt relevant att ställa till anvarig minister.

 8. Jan E M

  Lokalt finns det redan smarta elnät. Det är ofta ringmatningar mellan lokalstationer. Blir det fel vid någon lokalstation så kan den isoleras så strömavbrottet blir lokalt. Förr gjordes all felsökning och omkopplingar manuellt, men nu finns det automatik som hittar felet och automatik som ställer om i ställverken.
  Ingvar Engelbrecht #1
  Den vanligaste orsaken till strömavbrott i tättbebyggt område är åska. Om ett strömavbrott varar i några sekunder så är det sannolikt smart elnät. Det finns en halvautomatk också, då är det strömavbritt i några minuter.
  Kalla vinterdagar kan det bli strömavbrott p g a överbelastning. Då kan ett smart elnät vara bra för att avlasta från överbelastade delar.

 9. Håkan Bergman

  Som sagt inte 1: april idag.
  http://www.dn.se/ekonomi/maud-olofsson-far-nytt-uppdrag

 10. Ulrik

  Jan E M#. Det är inget nytt med automatik och fjärrstyrning. Men det har inte kallats för det nya inneordet ”smart”.
   Det behövs ju produktionsanläggningar, stamnät och regionala nät för att strömmen ska komma till de lokala näten. Det är i detta komplexa system som problemen kan uppkomma och som nog inte i alla lägen kan lösas som man trodde i datamodellen. Och med utslaget telenät.

 11. Jan E M

  Ullrik #10
  Set stämmer, smart elnät är bara ett nytt namn på teknik som funnits i många år.

 12. Rune

  Jag har arbetat i eldranchen i över 20 år och vi har haft smarta nät hela den tiden utan vi vetat om det tydligen . Åter skriver påivrarna att det bara är förtjänster och inga kostnader med smarta nät men jag kan meddela att det kostar mycket i investeringar och underhåll .Vinsten är kortare avbrott inget annat.

 13. Christer Löfström

  Rune #112
  Vi som håller koll på ingenjörskonst i Danmark och Tyskland ser ofta begreppet ”SmartGrid.”
  Menar du att det Siemens och DTU sysslar med är som ett aprilskämt?
  http://www.siemens.com/energy-efficiency/energy-efficiency.html?tab=Germanys-new-energy-policy
  http://ing.dk/artikel/127968-smartgrid-kan-skabe-vaekst-og-job
  ABB valde som årets teknolog en UU-student som var intresserad av SmartGrid.
  Jag kan inget om drift av elnät så du får gärna bilda mig.