Nära, men ändå så fjärran

Ända bort från Australien kommer idag Björn Lomborgs röst. I artikeln ”Hot air from Obama” argumenterar han mot meningslös klimatpolitik och för anpassningsåtgärder.
”Clearly, a policy of reducing CO2 emissions would have had zero consequence on Katrina’s devastating effect on New Orleans, where such a disaster was long expected. (…) Instead, direct policies to address New Orleans’ vulnerabilities could have avoided the huge and unnecessary cost in human misery and economic loss. These should have included stricter building codes, smarter evacuation policies and better preservation of wetlands (which could have reduced the ferociousness of the hurricane). Most importantly, a greater focus on upkeep and restoration of the levees could have spared the city entirely. Perhaps these types of preventative actions should be Obama’s priority.”
”Global warming should be tackled, but smartly through research and development of low-carbon alternatives.”
(Ove L har tipsat.)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Dotto

  Jag blir allt mer övertygad om att det finns en politisk agenda bakom CO2 hysterin. Analyserar man situationen så ser man två hot mot västvärldens dominans.
  Ett säkerhetspolitiskt hot från instabila oljeproducerande länder som Ryssland, Venezuela och Mellanöstern och ett ekonomiskt, Asien. I båda dessa fall kan man använda CO2 hotet som politiska instrument för att övertyg den egna befolkningen om att det krävs ekonomiska uppoffringar.
  Kan man forcera en övergång från oljeberoende till inhemska energikällor genom lagstiftning så sinar pengingflödet från väst till de outvecklade oljeproducerande länderna. Utan oljepengar så förminskas det säkerhetpolitiska hotet.
  Vad gäller Asien tror jag att vi kommer att få se politiska krav på handelshinder grundade på miljöargument inom en snar framtid om inte asiaterna genomför dyra CO2 reduktionsåtgärder. I vilket fall kommer det att tära på deras ekonomier och deras utvecking hämmas.
  På samma sätt som Bush behövde en ”smoking Gun” för att invadera Irak så behöver Obama en ”climate change threat” för att genomföra ekonomiskt plågsamm lagstiftning i för att få dyrare olja och dyrarare asiatiska produkter.
  CO2 minskning passar som handen i handsken för dessa strategiska manövrer. Men frågan är om det kommar att fungera. Kanske står vi där med en stark asiatisk ekonomi som driver sin industri med billig olja oberoende av ett försvagat väst.

 2. Labbibia

  Akta dig, Dotto!
  Snart kommer Thomas P in här och insinuerar att du är en paranoid stackare som anar konspirationer i varenda buske.:-)

 3. Dotto,
  Nu är vi minst två stycken som uppfattar ”CO2-hotet” på liknande sätt..
  Ingen konspiration alltså, utan vanligt politiskt samarbete på hög nivå…

 4. Labbibia

  Uffe och Dotto.
  Jag tycker också att det låter som en rimlig beskrivning av hur det skulle kunna vara.

 5. Johnny

  Dotto slog huvudet på spiken där.
  Det smarta i det hela är ju att det är demonstrationsrörelsen, ni vet de som alltid demonstrerar, som ber om mer åtgärder. Nej jag tar tillbaka detta, de kräver mer åtgärder och fler regleringar. De tror nämligen att deras arbete kommer leda till mer grön politik och mindre kapitalism. Har man sedan fått med sig alla ”goda” medborgare som strävar efter ett bättre samhälle på sin sida kan man driva nästan vilken politik som helst. De som ändå opponerar sig gör det på sidorna 2 och 3 vilka tillhör de minst lästa sidorna i dagspressen. De goda, de tar till beprövade metoder och söker uppmärksamhet genom att klä ut sig och genomföra medialt fungerande operationer. De målar en bild av att de är fler och mer aktiva än vad de är och spär då på intrycket av att vara en folkrörelse vilket får fler att ansluta sig till dem. Väldigt få vill stå ensamma på perrongen när tåget gått.
  Kort och gott kan man säga att europeisk imperialismen aldrig dött utan enbart bytt skepnad och argument från gång till gång. Kanske inget konstigt med det men det ”roliga” är ju att det är de som normalt brukar motsätta sig sådant som driver kampen för bevara detta.

 6. Dotto

  Labbibia, givetvis är detta en teori men absolut inte en konspirationsteori. Politik handlar mycket om att ta tillvara möjligheter och CO2 hypotesen är en sådan möjlighet.
  Vi kommer att se vilka politiska åtgärder som kommer att genomföras, om de ligger i linje med den teori jag diskuterar så skulle det stärka teorin. Det är i sammanhanget lite lustigt att se att man i EU vill kunna flytta en del av CO2 utsläppsminskningarna till utvecklingsländerna och hur det möter på motsånd från vänsterhåll.
  En anledning till att politikerna verkar vara immuna mot empiriska fakta och vetenskapliga argument som talar emot CO2 hypotesen är att de inte ser hur det skulle kunna användas politiskt.

 7. Thomas

  Dotto, även du har problemet att förklara varför politikerna verkar så ovilliga att genomföra någon politik som minskar utsläppen när det kommer till kritan. Det passar bra med att frågan drivs av forskare och allmänhet och att politikerna mest hoppar på för syns skull, men inte alls så bra med att det är de som hittat på problemet.
  Om det handlade om att minska beroendet av utländs olja, så varför är då vissa politiker så pigga på att man istället skall kunna köpa sig utsläppsminskningar i andra länder? Det minskar väl inget oljeberoende?

 8. L

  Politikerna idag lyssnar på sina rådgivare som lyssnar på media och försöker göra det som för närvarande är politiskt korrekt bland opinionsbildarna. Det finns inte mycket verklig kunskap eller ryggrad bakom de beslut som tas. Obama kommer att gå på minor han också.

 9. Thomas
  Det finns inget svårbegripligt i att politiker säger en sak gör en annan, och vill en tredje.
  Att politiker gärna vill beskatta och reglera ligger i deras natur. Att de inte vill slösa skattemedlen på något som inte ger röster eller effekt är en naturlig konsekvens (och en som vi nog skall vara glada över).
  Jag vet inte om någon hävdat att ’politikerna är de som hittat på problemet’, det har de förstås inte. De har hoppat på frågan och sökt spinna den för sina egna syften.
  Och de kommer aldrig att vara kunniga eller ens insatta i sakfrågorna.

 10. Johnny

  Thomas, politikerna genomför inte sina åtgärder för att de tror på AGW, eller i alla fall inte för att de ser AGW som ett akut problem. De genomför åtgärder i skydd av AGW men pga andra orsaker som tex se till att Europa behåller sin position som en ekonomisk stormakt. De har knappast skapat utan snarare kapat frågan om klimatet.
  Konspirationsteorier i all ära men jag tror inte att det fungerar så. Politiker är av naturen oportunister och de är vana att få igenom sin politik på ett eller annat sätt.

 11. Dotto

  Debatten är intressant men svår. Onekligen har AGW frågan en politisk dimension. Den har tidigare varit marginell när några stofiler från den gamla världen med postkolonial självöverskttning och några mikroskopiska östater i Stilla Havet har förfäktat frågan. Nu i dagarna har AGW:s politiska sida fått en helt annan betydelse när Obama utser  Prof. Chu som energiminister.
  Thomas, den ekonomiska betydelsen av utsläppsrättigheter så som det är formulerat idag är marginell jämfört med oljehandel och handel med Asien.
  Det som är intressant är att i framtiden stämma av hur mycket AGW argumenten kommer att användas politiskt i linje med den teori jag framförde i #1.

 12. Anders L.

  Om man inte är nöjd med hur ”politikerna” agerar är det ju bara att engagera sig politiskt själv och försöka påverka frågorna. Dessvärre brukar ju de mest missnöjda inte vara benägna att sänka sig så lågt som att själva verkligen GÖRA något.

 13. Mikael

  Ja det är ju fantastiskt hur skeptiker kan tro på en så dåligt underbyggd konspirationsteori samtidigt som man förnekar en väl underbyggd AGW-teori. Faktakunskapen lyser med sin frånvaro i båda fallen. I synnerhet gällande konspirationsteorin blir det ju närmast patetiskt när man bara antar att det ligger till på ett sådant sätt. I själva verket är detta ju en av de verkligt svaga delarna av skeptikerargumentationen – hur fan ska man kunna förklara att hela AGW-teorin är en bluff från början till slut? Kör för att man kan hitta brister i data, modeller och teorier – men sannolikheten för att människan påverkar klimatet drastiskt är ju obehagligt stor, tycker ni inte? I synnerhet som det faktiskt finns väldigt många forskare med hög kompetens som varnar för en allvarlig klimatkollaps – är det då rimligt att blåneka och tuta och köra på som vanligt? Nog för att de KAN ha fel, men det behövs nog någon typ av konspiration för att kunna baxa AGW-teorin ända hit. Fram med BEVISEN!

 14. Peter Stilbs

  Mikael : Det är AGW som ska komma med bevisen att CO2 på ett avgörande sätt styr klimatet/orsakar farlig global uppvärmning – det har de ännu inte gjort, och mycket talar emot att denna hypotes är riktig.
  Skeptikerna behöver inte bevisa någonting alls. klimatet har alltid varierat, och kommer att fortsätta så – även om Al Gore hävdar att det var konstant i 8000 år efter senaste istiden.

 15. Mikael

  Peter, om nu AGW ska komma med bevis på att CO2 styr klimatet (vilket väl är ett sätt att uttrycka just vad klimatforskningen gör) så är det väl rimligt att skeptiker kommer med bevis för att det pågår en konspiration. Att bara påstå att det finns en konspiration är rättshaveristiskt.

 16. Christopher E

  Mikael:
  ”men sannolikheten för att människan påverkar klimatet drastiskt är ju obehagligt stor, tycker ni inte?”

  Nej, inte alls. Vad tyder på det?

 17. Johnny

  Ja Mikael, vad är det som tyder på att människan drastiskt påverkar klimatet?

 18. Mikael

  Om så många forskare varnar för det så borde det väl finnas en stor risk? De KAN ha fel, de kan ha rätt. Bara om man kan bevisa att deras teori är sprungen ur en stor konspiration kan man avfärda detta. Att argumentera mot data, modeller och teorier är naturligtvis tillåtet, men systemet är komplext och man argumenterar mot världens främsta experter på området. Att ni skeptiker gärna baktalar och ser ner på dessa experter tyder på ett konspirationstänkande som kräver BEVIS innan det är trovärdigt.

 19. Christopher E

  Mikael:
  Om du att inte anser att politikerna utnyttjar situationen till sin fördel (och det är inte detsamma som konspiration)… kan du då svara på tre frågor:
  1. Varför såg europeiska politiker till Europa räknas som ett land i Kyotoprotokollet (vilket ledde till att länder som Sverige tilläts öka sina utsläpp 4%, även om så inte gjordes i vårt fall)?
  2. Varför såg europeiska politiker till att basåret för Kyoto skulle vara 1990, trots att protokollet formulerades först 1997, vilket i förlängningen höll på att haverera hela avtalet, eller rentav gjorde det?
  3. Varför skickade europeiska politiker en delegation till Ryssland, och hotade dem med hindra medlemskap i WTO om de inte skrev på Kyoto?

 20. L

  Mikael, vem förutom du (och ibland Thomas) pratar om konspirationer?

 21. Mikael

  Nej jag kan inte svara på dessa frågor och jag ser ingen anledning till att jag ens ska försöka. Du försöker sälja en konspiration och jag köper den inte.

 22. Mikael

  Dottos inledande inlägg och hela denna tråd handlar om en dold politisk agenda. Det kanske är jag som väljer att kalla detta en konspirationsteori, och jag tycker att jag har fog för det. Men kalla det vad du vill – jag kräver bevis för att det är en politisk agenda och inte en vetenskaplig!

 23. Olaus Petri

  Snälla Mikael, sluta gnöla om ”konspirationsteorier”. Läs istället lite kunskapsociologi. Där finner du utmärkta verktyg för att analysera och förklara AGW-hysterin (utan att blanda in ”konspirationer”).

 24. Christopher E

  Men Mikael:
  Alldeles oavsett om du tycker att många håller med dig, skulle inte ett BEVIS på att människan påverkar klimatet också vara på sin plats?
  Jag saknar fakta här.

 25. Johnny

  Mikael, och Thomas Quick är en seriemördare? Det är ju flertalet experter som har utrett hans fall medan de som tyckt annorlunda och velat se bevis i form av DNA, vittnen, fingeravtryck mm har ej blivit hörda.
  Men när drevet väl är i gång spelar det inte någon roll vad som är sant eller falskt och har man sedan börjat publicera böcker om ämnet är det ju svårt att ta tillbaka allt.
  Kanske dålig jämförelse men tanken slog mig när jag såg dokumentären om Quick häromdagen.

 26. Christopher E

  Jag vet svaren på mina tre frågor, och rekommenderar ett självstudium för dem som vill veta (utom Mikael, som inte vill veta).

 27. Mikael

  Christoffer E: Du vet lika bra som jag (typ) vilka argument som finns för och emot AGW-teorin och vi är inte överens om slutsatserna. Det diskuterar vi dagligen och jag har inget nytt just idag. Vad jag frågar efter är bevis på att det finns en dold politisk agenda bakom AGW, inte bara dumma spekulationer och antaganden. Det är väl lika rimligt att kräva detta som att kräva bevis för AGW? Frågan är av minst lika stor betydelse, är den inte? Om hela Kyoto-Bali-Poznan-processen är en konspiration så bör vi väl få reda på det? Det påverkar ju oss alla! Frågan är enorm. Att bara haspla ur sig att det nog är en dold politisk agenda duger inte. Fattar ni inte detta? Är det för mycket begärt att ni presenterar argument?

 28. L

  Mikael, nu pratar du om en dold politisk agenda. Skeptiker pratar om en öppen politisk agenda. Den enda välkända alarmisten som inte är politiker är James Hansen, men han är skapligt insyltad med politiker.

 29. Olaus Petri

  Mikael, du låter blockerad, eller heter det konspirationskonstiperad?
  För mycket av en vara kan leda till det.

 30. Vilken den av
  ’Nej, AGW-hypotesen utgör ingen konspiration av något slag’
  … är för svår för herrarna Thomas, Anders L, Mikael mfl att förstå?

 31. Gunnar Littmarck

  Mikael
  Jag vill verkligen att teorin att fossilförbränning leder till en global klimatkatastrof kan styrkas.
  1. för att jag vill lägga ner kolkondens och stora fartygsmaskiner drivna av ofta skitig tungolja, av miljöskäl, svaveldioxid och partikelutsläpp.
  2. för att kärnkraftfobierna ska ersättas med kunskap och intresse för toriumkraftverk.
  Obama har nyligen nedprioriterat TMSR och valt att satsa på 4 av uranverken i genIV, det finns mindre sidoförtjänster med Thorium, lobbyverksamheten är stark, tycks det.
  3. för att teknik för småskalig energitillverkning ska accelerera så jag slipper alla energiskatter och avgifter.
  4.för att inte kapitalöverföringen till vissa tvivelaktiga regimer ska bli för stor.
  Men:
  Inga tecken på att fossilförbränning leder till en global klimatkatastrof, syns.
  co2 absorberar i huvudsak värmestrålning från 200K, vilket innebär att all co2 i atmosfären under temperaturen -70C saknar växthuseffekt….. (såga den du Thomas)
  Över den temperaturen är atmosfären så tunn och den tunga co2molekylen så sällsynt…
  Hur ska vi ändra på dessa fakta som talar så klart mot att fossilförbränning leder till en global klimatkatastrof?

 32. Gunnar Littmarck

  För att det ska bli enklare för Thomas att sänka mig:
  co2 under temperaturen 200k i atmosfären absorberar visserligen värme från överliggande atmosfär med just 200K, men sen strålar de med aningen högre temperatur sfäriskt (värmer en aning co2molekyler högre upp) men annars skulle hela strålningen från alla co2molekyler över 200K stråla sfäriskt och den del som värmer lägre liggande co2 skulle i stället minska jordyrans värmeutstrålning…
  Kanske behövde du inte den hjälpen..

 33. MPGE

  Mikael #13#
  Tack för ett nytt ord – klimatkollaps! Jag kommer att
  använda det flitigt i mitt arbete (som läkare) 🙂
  Jag behöver inte säga att jag tillhör skeptikerna, eller? 🙂

 34. Gunnar Littmarck

  MPGE
  Tänk att det attraktivaste yrket en kvinna kan ha är läkare, för man lär det vara snickare följt av ingenjör.
  Kvinnor ska vara duktiga på att bekräfta människor,
  Vi gubbar ska kunna fixa prylar hus och maskiner.
  I mitt nästa liva ska jag bli tjej, ty nu kan jag allt som har med gubberiet att göra.

 35. MPGE

  Gunnar L. Tack! Jag tror att Du har rätt beträffande
  läkaryrke, med undantag kanske för kirurger? 😉
  Jag menar att de kanske inte bekräftar människor
  i första hand 😉
  I övrigt älskar jag prylar och män som kan fixa dem 🙂

 36. Gunnar Littmarck

  MPGE
  Jag slog mitt rekord för sista gången 2002 på min paddeldistans 5500m typ 27 å lite till minuter, så slet jag av ledbandet i tummen på hammarhanden.
  Jag mötte en mycket trevlig och attraktiv kvinnlig kirurg på sjukan i Täby.
  Jag bad om en stålspik och steloperation av leden, under tiden hon höll på pajade kompressorn och jag försökte förklara hur de skulle fixa den, men inte ens manliga sjuksyrror fattar hur enkelt en kompressor är uppbyggd.
  Under väntan på en ny pumpade jag kirurgen på hennes liv..
  hon hade fått en 5:a i träslöjd då hon gjort ett par skidor…
  Jag fick henne att snida bort allt brosk och jidder på resterna av leden efter den informationen..
  Det finns attraktiva kvinnliga kirurger,
  i vart fall i Täby…
  Nu kallar såpbyttan igen.

 37. Anders L

  Dotto:
  ”En anledning till att politikerna verkar vara immuna mot empiriska fakta och vetenskapliga argument som talar emot CO2 hypotesen är att de inte ser hur det skulle kunna användas politiskt.”
  Tja, frågan är väl vilka det är som är immuna mot empiriska fakta och vetenskapliga argument… Undertiteln på den här bloggen är ju ”För dig som hellre tänker själv”, men den borde kanske vara ”Dessa är de åsikter på vilka vi grundar våra fakta”.  
  Jag har försökt hitta någon linje i ”klimatskepticismen”, men det verkar som om den består av ett tjugotal olika förklaringsmodeller alltifrån totalt förnekande av att någon uppvärmning förekommer, via att ev uppvärmning beror på värme som läcker ut från jordens inre, till att hela AGW-frågan är en marxistisk konspiration. Om man är klimatskeptiker kan man alltså tycka precis vad som helst – så länge man bara skriver under på att CO2-halten i atmosfären inte har något med uppvärmningen att göra. 
  Det är lite tråkigt när människor fastnar i en fråga som redan är avgjord. Klimatskeptikerna har inte ens kommit till ruta ett, utan står kvar på ruta noll. Det finns naturligtvis detaljfrågor där ett och annat ”skeptiskt” argument kan vara värt att titta på, men i det stora hela har världssamfundet redan bestämt sig för att lämna beroendet av fossila bränslen bakom sig. Det är ett faktum. Den 20 januari hoppar även USA på tåget, och sedan kommer det att gå fort. Det kommer att bli en enorm skjuts framåt i teknikutvecklingen, och det hela kommer att bli mycket spännande. 

 38. Claudius

  Jag tror att det kan ligga en hel del i Dottos inlägg #1, tyvärr. Att Obama har utsett Steven Chu till en så viktig post som att leda energidepartementet är oroande. Hur ska den kommande administrationen agera när genombrottet för solforskningens resultat inträffar? Skall prestigen, och de redan nedplöjda ”investeringarna” i CO2-hysterin, då kunna läggas åt sidan, för vidare riktig vetenskaplig forskning på området?

 39. Anders L
  Vi som läser dina inlägg här emellanåt har förståelse för att du finner det svårt. Det framgår av hur du försöker beskriva saker du ser, läser, hör uppfattar osv. Också av hur du upprepar felaktiga föreställningar även efter att detta påpekats för dig.
  Det är nog som du säger, du får fortsätta att hoppas att du gissade rätt när du valde sida, och även hoppas att Obama uppfyller dina förhoppningar, samt slutligen också att de förhoppningar om resten av världen, tex ’teknikutvecklingen’ infaller just då!
  Själv försöker jag lära mig mer, och undvika att både gissa, och hoppas på att mina drömmar skall besannas genom andra ..

 40. Gunnar Littmarck

  Anders L.
  Från ruta noll är det närmare åt andra hållet..

 41. L

  Anders L, om du tror att du har världssamfundet bakom dig, så kommer du troligen att bli besviken. Inte ens AGW-förespråkarna är längre säkra på att det blir något meningsfullt Kyoto II-avtal i Köpenhamn om ett år. Obama kommer sannolikt inte att kunna övertyga Kina och Indien, samtidigt som EU blir allt mer splittrat i frågan.
  Att forskningsläget inte blivit tydligare och att ”vädret” ännu inte spelar med i föreställningen kommer också att ha betydelse.
  Jag säger som Jonas N, det är bättre att fortsätta lära än att betrakta frågan som avgjord. Det världens alla superdatorer inte klarat av, lär ingen av oss heller kunna svara på.

 42. Gunnar Littmarck

  AndersL
  Du läser mina populärpsevdovetenskapliga kommentarer om co2molekylens funktion som bidragare till ett något drägligare liv på jorden?
  Om du ogillar några slutsatser, fråga Thomas hur det egentligen hänger ihop.
  Lycka till

 43. Dottos kommentar #1 är faktiskt ett av de mest intressanta på denna blogg på länge. Själv har jag grubblat länge på frågeställningen utan att ha kommit fram till ett säkert svar.
  Politiker tror jag idag drivs av makt och karriär, inte äkta ideologi. Makt för politiker innebär att de måste vinna röster i valen samt ha makt att sedan kunna bestämma över undersåtarna samt kontrollera dessa. Sanning för en politiker betyder ”politisk” sanning och inte vetenskaplig sanning. Visst finns det undantag som Reagan och Thatcher som försvagade statens makt. Alltså t.ex. Reinfeldts och Obamas AGW-inställning beror på simpelt maktbegär. Att de vill ”rädda jorden” och vara ”goda” tror jag inte ett ögonblick på. Den råa kalkylen säger att de förlorar på att vara skeptiska.
  Sen finns frågan om det finns något annat som driver på. Att göra sig mindre oljeberoende ökar den egna makten. Att tvinga in Kina, Indien m.fl. i en dyr global uppgörelse kan gynna egna landet och egna makten. Ingen konspiration utan bara traditionell maktpolitik.
  Sen råkar allt detta sammanfalla med miljörörelsens intressen att öka egna makten. För vänstern som är för bidrag, höga skatter och kontroll över medborgarna är AGW-hypotesen givetvis attraktiv. Journalister har en klar slagsida åt vänster samt angelägna att vara politiskt korrekta. Sen säljer man inga extra lösnummer genom att säga att AGW inte är något farligt och att det behöver vi inte bry oss om.
  Kapitalisterna som hoppar på klimattåget drivs av att tjäna pengar ingenting annat. Det sista de säljer är det rep som de ska hängas med.
  Kapitalisterna som hoppar på klimattåget drivs av att tjäna pengar ingenting annat. Det sista de säljer är det rep som de ska hängas med.
  Kapitalisterna som hoppar på klimattåget drivs av att tjäna pengar ingenting annat. Det sista de säljer är det rep som de ska hängas med.
  En annorlunda syn på frågan finns här i vänstertidningen Guardian.
  Väldigt många har gått på klimatbluffen efter den största propagandan i historien. Ingen konstigt med det. Frågan är mycket komplex.

 44. Morgan

  Men det finns också en skara politiker på kommunnivå som så sakta har börjat ifrågasätta om satsningarna är riktiga eftersom vi ser att vi hamnar i situationer då vi måste välja mellan exempelvis sämre standard i välfärden för att ha råd med exempelvis utvecklingen av kollektivtrafiken eftersom det är det politiskt korrekta. Sedan håller jag helt med Per W i hans analys om maktbegäret och röstmaximeringen som hela tiden är ett focus för politiker på alla nivår… Men jag tror att tiden snart börjar bli mogen för att ”kliva ur garderoben” eftersom många många av de människor jag talar med i vardagen ifrågasätter klimathysterin och att världen kommer att gå under… det finns faktiskt ett gott hopp för framtiden
  God jul

 45. ThomasJ

  Klart att det finns en politisk agenda bakom CO2 hysterin! Al Gore som dess största propagandist är en f.d. [duktigt misslyckad] politiker som befann sig på ett kraftigt sluttande plan innan han ’såg’ möjligheten att ’vända’ detta. Miljöpartiet ’vann’ sitt genombrott via propaganda om säldöden i kombination med antikärnkraftsrörelsen m.h.a. [ett fåtal] rabiata aktivister från andra sidan sundet och det torde vara allom här bekant var/hur de numera är positionerade.
   
  1932 kom en ’österrikare’ till makten i ett högkulturellt land via demokratiska spelregler – för att sedan brutalt våldta dessa för det egna maktinnehavet – till bärande del baserad på en hypotes om ’människoraser’ [hypotesen f.ö. till stor del ’framforskad’ i Uppsala]. 1949 kom efterföljarna, som strukturellt endast bytte färg på skjortorna, och höll 15 miljoner människor i ett järngrepp fram till murens sönderfall senhösten 1989. Listan kan göras mycket lång med liknande paralleller. Politikers bränsle utgörs till 95%++ av att kunna skrämma upp och ljuga folk rakt i ögonen för att med 99% syfte få sina maktbegär tillfredsställda samt, inte minst,  njuta av självbestämda och få undersåtar förunnade förmåner [kolla dessa!] livet ut.  
   
  På kommunal nivå är det som Morgan (#44) uttryckt, en långsam, men dock, märkbar tendens till ngn form av tillnyktring vars fortskridande emellertid till stor del beror på hur djupt i bluffen de hunnit sjunka. Vi har t.ex. kommuner som uttryckt visioner om att bli ’självförsörjande’ avseende el via 150-200 meter höra vindsnurror [Dorotea är en] och därigenom inte bara öppnar för mer eller mindre skumma ’affärsupplägg’ att skära guld utan även utsätter kommuninvånarna för betydande och flerdimensionella risker.
  F.n. revideras PBL [plan- o bygglagen] bl.a. med hänsyn till påstådda havsnivåhöjningar….
  Och kollektivtrafiken…! Megasuck! Västtrafik, utförare av denna i V:a Götalandsregionen [ägt 51% av regionen o 49% av kommunerna] uppvisar en kostnad om 27 kronor per personkilometer, dvs. det kostar 270 kronor att transportera en person en mil ! Och denna avser man enligt ’2020’ kraftigt bygga ut.
   
  ’Österrikaren’ sa: ” Vill man ha de breda massornas sympati måste man berätta de dummaste och mest naiva saker för dem.” Stämmer rätt väl fortfarande….
  ”Makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut”, [Lord Acton, sent 1800-tal] stämmer, om möjligt, än bättre.
  ”Återställ förtroendet för Människan”, [TJ just nu]
  Mvh/TJ
  PS: f.ö. meddelades från ’down under’ att regeringen lagt fast en reducering av ’växthusgaser’ fram till 2020 om mellan 5 och 15%, jfr detta med vad som försöks bli genomfört i Sverige…. //DS

 46. Peter Stilbs

  Jag håller med Per Welander #43 och  ThomasJ #45. Tilläggas kan kanske vara den numera enorma mängd byråkrater, tjänstemän, mediamänniskor och (ja, faktiskt 😉 ) vetenskapare som är helt beroende av klimatalarismen för sin försörjning.
  Och en mycket blandad församling har satsat prestige i att anamma AGW-hypotesen.
   
   
   

 47. Thomas

  Och har blir man anklagad för att ordet ”förnekare” skulle ge associationer till förintelseförnekare trots att det är ett helt vanligt ord  som används i många sammanhang, men när man namne gör en direkt nazistparallell då hoppar Stilbs in och tycker det är utmärkt.

 48. L

  Thomas, kan det bero på att syftningen är av direkt motsatt riktning?

 49. ThomasJ har naturligvis helt rätt. Vindsnurror och kollektivtrafik är fullt jämförbara med industriella utrotningsläger. Jobbigt dock med alla alarmister som sänker nivån på debatten.

 50. L

  ErikS, se upp med vad du säger, alarmister har sällan humor.. 😉

 51. Thomas J
  Detta med 27kr/personkilometer var nytt, har du någon källa till detta?
  Erik S, jag ser ingenstans att han gjort den jämförelsen. Och ifall du inte uppfattade det varnade han för politiska tokigheter (vilka ju besvisligen förekommer ymnigt) helt oavsett hur liten den mänskliga klimatpåverkan verkligen är!

 52. ThomasJ

  Peter Stilbs (#46): ”…vetenskapare som är helt beroende av klimatalarmismen för sin försörjning”. Just det! Ett ypperligt bra bevis på [del av] svenskt maktbevarande system, uppbyggt av vem månne? Carl Tham med sitt politiserande av universiteten är ett hyfsat säkert tips.
   
  Jonas N (#51): Siffran presenterades [som diskussionsunderlag] i samband med ett sammanträde i ’SBN’ [samhällsbyggnadsnämnden] i en västsvensk kommun i juni i år och härstammar direkt från Västtrafiks egna redovisade siffror.
   
  Mvh/TJ

 53. Peter Stilbs

  ThomasJ – Carl Tham har nog varit värst, men jag kan inte minnas någon klarsynt utbildningsminister i modern tid. Inte på varken den borgerliga eller den socialistiska sidan.
  En avgörande nedrustning och flummifiering av såväl gymnasieskolan som universiteten började redan på Olof Palmes tid.
  Det mesta var nog bra, så sent som under Tage Erlander – ”fosshkarna måsshte få reschussher” 😉  

 54. ThomasJ

  Peter Stilbs (#53): Håller med 100 – speciellt vad gäller Olof Palmes ’roll/er’ och då ej avgränsat till ’endast’ utbildningssektorerna…. Det är i sanning [akut] behov av någon som ’…ladder öm…”
  Mvh/TJ