minska hungern

Nära, men ändå så fjärran

Ända bort från Australien kommer idag Björn Lomborgs röst. I artikeln “Hot air from Obama” argumenterar han mot meningslös klimatpolitik och för anpassningsåtgärder. “Clearly, a policy of reducing CO2 emissions would have had zero consequence on Katrina’s devastating effect on New Orleans, where such a disaster was long expected. (…) Instead, direct policies to address   →