När ska man ifrågasätta påståenden om vetenskaplig konsensus?

herd_of_sheep_311px1

Läste just en bra sammanställning. Någon mer som tycker det verkar bekant?

 • När olika delfrågor buntas ihop till en 
 • När sakfrågorna överskuggas av personangrepp
 • När vetenskapare har tryck på sig till uppslutning
 • När publicering och granskning styrs av grupperingar
 • När andra åsikter utestängs från kanaler, inte på grund av svaga argument, utan som del i en bakomliggande strategi
 • När sammanställningar av vetenskaplig litteratur synes ensidiga och skeva
 • När man snabbt deklarerar konsensus, innan den ens kan ha uppstått
 • När sakfrågan är så komplicerad att man knappast ens kan ha konsensus
 • När man upprepar ”vetenskapsmännen säger” eller  ”vetenskapen säger”
 • När argumentet används för att förstärka politiska budskap eller strategier
 • När en armé av journalister och mediekanaler okritiskt stödjer påståenden om konsensus
 • etc.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det måste vara jobbigt att vara forskare.
  Speciellt om man vill bevisa något som är svårt att bevisa eller motbevisa.

 2. Tege Tornvall

  Det är ju generellt enklare, snabbare, billigare och mindre tröttande att lita på andra än att själv ta reda på saker. Så ”arbetar” de flesta journalister – och det utnyttjar organiserade särintressen för att plantera för ändamålet fabricerade ”nyheter” som stärker deras egen sak.

 3. tty

  Ja, i synnerhet som inget inom vetenskapen går att bevisa i strikt mening (utom inom matematiken). Däremot går det att motbevisa en teori.

 4. Peter Stilbs, jag skrev en kort och troligen ganska raljant kommentar nyss.

  Men det var inte riktigt min mening. Tyvärr går det ju inte att backa på kommentarer som man redan skrivit och fått publicerade.

  Vad jag menar är att det är tråkigt när vetenskapen ska hamna i populärvetenskapliga tabeller av den sort som du radar upp här. 

  Har inte vetenskapen och forskarna möjligheter att komma ut med sina funderingar och idéer på ett bättre sätt än genom media och populärpolitiker? 

  Kan det finnas en vetenskaplig diskussion som inte når massmedias populistiska rop? 
  Eller är det en utopi?

 5. Mitt korta svar skulla vara: Alltid!

  Exempel: Jorden är rund. Men skulle journalister och vissa forskare vilja belägga detta mha ’konsensus’ skulle man behöva dra öronen åt dig. Konsensus är öht inte ett argument för ngt

 6. Peter Stilbs

  Uffeb #4:

  Exakt vad som bekymrar mig. På något sätt har i stort hela vetenskapssamhället blivit – ja faktiskt – korrumperat – i större eller mindre mån, beroende på ämnesområde.

  Jag och en kollega diskuterade just detta när vi vandrade till lunch för ett par timmar sedan. Det kritiska sanningssökandet av nästan fundamentalistiskt snitt har sedan säg 1960-talet gradvis ersatts av någon massproduktion av ”vetenskapligt material” som ofta lämnar mycket övrigt att önska.

  Jag behöver bara leta i min bokhylla här på jobbet – jag sparade ca 15 inbundna volymer av Journal of Physical Chemistry från 1960-talet – när vi av ekonomiska skäl (lokalhyra) tvingades dumpa något 50-tal hyllmeter i containern.

  Det är en ren fröjd att bläddra i dem – nästan varje artikel är genomarbetad och även lättläst. Normerna var så mycket högre då. 

  Vi har diskuterat det hela även på TCS tidigare. Jag lägger nästan hela skulden på politikerna, som strypt basfinansieringen till högskolor och universitet – och istället styr medlen via andra kanaler – och ofta med ”produktivitets- och kvalitetskriterier” av verklighetsfrämmande typ. 

  EU-finansierad forskning är det mest extrema – och forskarna vågar inte annat än att mjäka med. 

  Senaste utspelet från vår nye Utbildningsminister för upp det hela på ännu högre höjder – i korthet ska man i ännu högre utsträckning få betalt per utexaminerad !  Ha !

 7. Jonas N
  Att jorden är rund är en generalisering…..
  Peter S, stort tack för ditt engagemang och att nu politiker tycks lyssna allt mer på sakkunniga forskare.
   
  Vad gäller CO2-hotet, hoppas jag att det leder till en total revidering om grunderna på vad politiska beslut lutar sig mot.
   
  Antag att vi var i krig på riktigt… ( ni har hört ledande idioter snacka om klimatkriget…?) ”vår” sida skulle då falla snabbare än fort… med dessa beslutsgrunder……
   
  Så hur ska vi ändra beslutstyngden?
   
  När det gäller minskning av berikning finns olika system, med blinda fonder och avskiljning vid jäv misstanke.
   
  Men när det gäller trosuppfattningar som ex. hela miljöpartiets program lutar sig mot, vad ska vi kräva då?
   
  Eller ska vi skratta då vår kultur går ryggdunkande över kanten till villfarelsens avgrund?
   
  Så har säkert många i tidigare kulturer agerat.

 8. Tack Peter #6

  Vad beror det på? För illa fungerar det ju.

  Är det politiker som är i händerna på forskare med resurser, eller är det politiker som är i händerna på oppinionen (som oftast bara ser till den egna plånboken nästa år) som styr forskningen?

  Kan kapitalmarknaden ha någon betydelse i sammanhanget?
  Hade man större tålamod förr, och större tillitit till avkastning från hållbara investeringar i patent, teknik och fysiska anläggningar då?

  Är man mer intresserad av att leta snabba klipp utifrån det som åtnjuter mest subventioner för tillfället?

  Är man mer intresserad av vad media kan stödja (utan onödiga egna kostnader för marknadsföring)  i form av nya produkter och affärsidéer än att satsa på något långsiktigt vettigt och hållbart?

  Media behöver annonser och reklampengar för att fortleva.
  Producenter behöver media för att nå ut med sina produkter med de för tillfället bäst säljande argumenten…

  Tydligen gäller det även inom utbildning, vetenskap och forskning.

 9. Morgan

  Var på Heimdal igår och lyssnade på allas vår Olle Häggström, (Han hade med sig UI gänget oxå), en sak som togs upp var tonläget och varför det inte går att hålla det på en normal nivå, han kunde inte ge något bra svar och så fort han kom in på detta så var han för övrigt tvungen att hoppa på Peter Stilbs, som ju inte ens var där och kunde försvara sig. 

  I efterdiskussionen kom en intressant teori upp från UI gänget: Enligt dem så startar en uppvärmingsperiod efter en istid med att jordens position till solen ändras (Ja det finns ju inget att säja om det), denna uppvärmning  leder till en ökning av CO2 (Ja det är ju oxå OK), men sen händer det som var nytt och innovativt, CO2 halten tar över och driver upp temperaturen, tog mig en stund att förstå varför de hade denna för mig helt nya ide, men det är givetvis i samspel med AGW hypotesen, tyvärr kom jag mig inte för att fråga hur det kom sig att om denna teori vore korrekt inte ledde till en tipping point of no return och en CO2 halt i atmosfären av en helt annan dignitet än den vi har idag.

  En kritik som han framförde mot klimatskeptikerna (Ja han använde detta ord även om han egentligen vill kalla oss klimatförnekare (Han sa så), men han har väl insett att det är kontraproduktivt) som jag kan köpa, det är att vår sida hugger på småsaker och jublar, vilket ibland känns lite avslaget.
   

      

 10. Peter Stilbs

  Uffeb #8:

  En bidragande faktor är att man släppt loss ekonomer i Universitetsvärlden – som lärt sig hur man driver företag. De söker rakt av använda dessa strategier och styrmedel på något som verkar enligt helt andra mekanismer än de marknadsekonomiska.

  Exempelvis har vi ingen ”produkt” som vi kan sälja, trots att man tycks tro det. Vad vi gör märks inte heller förrän efter ett 10-årsperspektiv eller längre.

  I och med att dessa ekonomer har så stor verklig makt inom systemet blir de även en avgörande styrfaktor för vetenskapen och utbildningen.

  Kortsiktigt uppstår även ”Inneområden” – kallas strategiska satsningar – som en tid simmar i pengar och kan växa sig mycket stora – på andras bekostnad. När sen prioriteringen upphör kan verksamheten kollapsa, med svåra personliga konsekvenser för dem som nu står utan karriär eller försörjning.

  Jag har sett flera exempel på det under mina verksamhetsår. 
   

 11. ThomasJ

  Lite OT, dock inom ’range of the scary scam’:

  http://eureferendum.blogspot.com/2010/03/sustainable-bbc.html

  Mvh/TJ

 12. Intressant Morgan, men tyvärr har Olle H väldigt lite att bidra med. Han verkar inte förtrogen med naturvetenskap, och ännu mer tyvärr verkar han inte applicera sitt eget expertisområde på klimathotets många överdrifter och utsagor.

  (Jag kan förstå att han inte alltid är kapabel att se igenom de många halsbrytande logik- och argumentationskullerbyttorna som förekommer)

  Hans kritik av skeptiker är irrelevant, det han beskriver är sin egen utveckling och hur hans förståelse av frågan har förändrats. När han förstått lite mer säger han att klimatskeptikerna har bytt taktik och nu är lite mer sofistikerade …

  (Han tror att kilmatdebatten i Sverige väsentligen började 2008, när han själv halkade in på den, och då var på gjärdsgårdsnivå … )

 13. Peter Stilbs #10

  Jo jag fattar hur tokigt det kan bli när marknadsekonomer, och i en högre grad så kallade entreprenörsexperter, kliver in och tar utrymme och resurser i anspråk från nyfiken forskning och nyfiken utbildning.

  Men var kan man börja gräva upp rötterna till ogräset?
  Är det forskarvärlden som vill ha det så här marknadsorienterat?
  Eller är det politikerna som använder vetenskapen för att vinna röster i kommande val?
  Eller är det bara ett medialt fenomen där det gäller att få sälja tidningar på smaskigt riktiga åsikter som gillas av många?

  (eller att fånga flest läsare på en blogg… för att kunna påverka bredast i allehanda frågor?)

  Det sista inom parentes hade egentligen inte med kommentaren att göra. Hoppas att alla ursäktar.
  Man slinker lätt iväg…

 14. Morgan

  Jonas N: Han fick faktiskt frågor just runt detta, om han skulle använda sitt eget specialområde för göra en statistisk bedömning av sambandet mellac CO2 och temperaturutvecklingen på Jorden. Givetvis gled han runt frågan genom att hävda att det finns så många olika parametrar som påverkar att detta inte är möjligt, givetvis medveten om att om han gjorde denna för honom enkla statistiska övning så ser det ju inget vidare ut.

 15. Jahapp Morgan ..

  Det var ju nästan lustigt (det var inte jag, jag var inte där, visste inte ens om begivenheten)

  Detta var ju trots allt en av de enklare frågorna att vara beredd på. Men om han svävade på det visar det ju bara vad jag hela tiden förmodade: Han har inte kontakt med naturvetenskap, dvs att anväda statistik för att hantera verkligheten. 

  Om det du säger är rätt svarade han ju att det man försöker påvisa inte kan mätas eftersom miljön där man mäter är så förorenad av annat. Dvs att man eg bara har sin uppställda hypotes. Dvs vad skeptiker har hävdat hela tiden …
   

  Där finns mycket mer träffande och giftigara pilar att rikta mot IPCC och vissa av forskarna där. Men jag är säker att han hande undvikit att svara då också.

  En känd statistiker hävdade en gång att där finns två sorter:
  Dels de rent akademiska som konstruerar akademiska problem och löser dem. Ibland med snygg och elegant matematik. Och där finns en annan slag, en som utgår från verkligheten och hanterar att den aldrig är snyggt Gaussfördelad, och som då också vet att ifall man vill uppskatta osannolika händelser så kan det bli fullständigt j_vla fel om man tror att skolböckerna också är hur verkligheten uppträder.

  De senare är inte så polulärabland den mer bok.lärda akademiska sorten, och heller inte så  eller framgångsrika inom de mer rena akademiska kretsarna …

  Jag gissar att Olle H snarare hör hemma bland de senare

 16. Mats Jangdal

  När sossarna hade skapat ”den starka staten” (deras eget uttryck, Erlander) så behövde de en stark propagandamegafon, så fick vi på 60-talets första högskoleutbildning för journalister. De lär sig inget annat yrke eller annan kompetens än just att vara megafon åt makten (regering, parti, tidningsägare, el dyl).
  Innan dess hade journalister värvats till redaktionerna när de redan hade annan utbildning, yrkesutbildning och visat att de kunde skriva sakligt och begripligt. De bästa kunde bli aktade journalister och krönikörer.
  Idag har nästan alla journalistutbildning från högskolan. Få av dem har praktisk yrkeserfarenhet från annat håll (den så kallade verkligheten). De har från början lärt sig leva i symbios med partiapparaterna. Så det är dessa, i vetenskapliga sammanhang, okunniga journalisterna som politikerna hämtar stöd till sin politik från.
   
  Någon gång ibland släpps en icke högskoleutbildad journalist in på redaktionen. Ofta en arg ung flicka (tänk Linda Skugge), som motvikt till en resignerad medelålders man.

 17. Mats Jangdal #16

  ”Idag har nästan alla journalistutbildning från högskolan. Få av dem har praktisk yrkeserfarenhet från annat håll (den så kallade verkligheten). De har från början lärt sig leva i symbios med partiapparaterna. Så det är dessa, i vetenskapliga sammanhang, okunniga journalisterna som politikerna hämtar stöd till sin politik från.”

  Hur menar du? Vad vet du om journalisters liv?
  Har du egen erfarenhet eller har du tänkt själv?

 18. Claudius

  Peter #6: Eftersom jag inte är vetenskapare känner jag inte till hur det ser ut inne på ”labbet” — Din beskrivning här är ju förskräcklig! Så illa är det alltså? Inte konstigt att något så skevt som hela AGW har kunnat uppstå, och pumpas upp till jumboformat. Och i det fallet är det ju snarare politikerna som drar veven.

  Jag har fått för mig att Du kanske inte har så långt kvar till pensionen? I så fall är Du ju i princip osårbar, och skulle kunna går ut hårt med denna viktiga kritik av dagens förhållanden inom vetenskapssfären. Du måste föra fram detta till höga vederbörande!

  Eller är det ännu värre, så att politikerna numera har lyckats domptera vetenskapssamhället (genom anslagspolitiken) så att det helt enkelt inte går att få gehör för detta slags kritik?

  Ack, Pangloss har besegrat Candide. Dumheten vinner alltid, är det så?

 19. ThomasJ

  Dr. S. Chu – A. Carlgrens USA-kollega – gav nyligen ett ’speech’ om bl.a. ’svårigheter att förklara temperaturskillnader’… länk:
  http://algorelied.com/?p=3935

  Mvh/TJ

 20. ThomasJ

  Is Anthropogenic Global Warming the New Intelligent Design?
  Tja, mådä…?
  http://pajamasmedia.com/blog/is-anthropogenic-warming-the-new-intelligent-design/?singlepage=true

  Men vad ’hjälper’ det…? 😉

  Mvh/TJ

 21. ThomasJ

  En nedranns bra blogg – förutom/kompletterande TCS – är denna:
  http://eureferendum.blogspot.com/

  Snacka om en som håller en tänd blåslampa på ’visst’ ställe hos politokraterna… 😉 

  Mvh/tj 

 22. Claudius # 18
  Du skrev visserligen till Peter S…

  ”Jag har fått för mig att Du kanske inte har så långt kvar till pensionen? I så fall är Du ju i princip osårbar, och skulle kunna går ut hårt med denna viktiga kritik av dagens förhållanden inom vetenskapssfären. Du måste föra fram detta till höga vederbörande!”

  Du måste vara ung och fortfarande ganska ovetande om livet.
  Men fortsatt skeptisk och nyfiken hoppas jag.
  Inte elakt menat. 🙂
  Men ditt inlägg var nog inte heller elakt menat.

 23. … forts #22

  .. eller också är du en av alla andra besvikna och bittra gamlingar som tycker att andra pensionärer plötsligt ska göra det du själv aldrig vågat… 😉

 24. ThomasJ

  Jösses! ’Stoppa pressarna’ – [typ] – Åsa-Nisses okände son är identifierad – åtminstone ’in a very likely correlation to’… ehm.., exactly, sorry… the lack of enough skirt-dioxide… erhm… maybe… 😉 

  Mvh/TJ 

 25. 16#
  Karin Bojs har nog inte besudlats med annan utbildning än till sockerbagare…..
   
  Så hon har i vart fall erfarenhet från ”verkligheten”………..
   
  Borde inte ThomasJ dra en fredags vits?
   
  Har du någon ny i klass med den kåta pojken som hoppade från andra våningen?

 26. Inge

  Peter
  Jag tänker mig att Klimatologin ingår i  så kallad grundforskning och att den borde vara ”befriad” från yttre påverkan men det kanske är fel. Jag förstår att olika forskare i olika omräden försöker kapa åt sig forskningsanslag (på andras bekostnad) och jag tycker att många forskare borde vara innerligt trötta på klimatforskningen som hela tiden kapar åt sig stora summor. Det borde räcka till ett ”uppror”? Men att var och en tänker på sig, är man en vinnare så är man?
  Det är bara min bild av det hela, jag befinner mig långt från forskarkorridorerna. Men har jag förstått något rätt?

 27. Peter Stilbs

  Inge – och andra tidigare – klimatforskarna tycker inte alls att de har mycket pengar – det sade Michael Tjernström rätt tydligt på seminariet den 25.3

  – men Joanne Nova har försökt beskriva det hela från annat perspektiv här – där man talar om 78 miljarder dollar för klimatåtgärder och klimatforskning. 

  Läs och döm själv.

  Uffeb #22 – jo – jag har inte så långt till pensionen – och känner mig ganska osårbar. Jag fick också ganska unikt ett 4-årsanslag häromåret på Vetenskapsrådet, som räcker till 67 års ålder – troligen till Erik Svensson’s förtrytelse.

  Men det är tragiskt med yngre människor jag känner, som inte vågar knysta inom systemet, fastän de har liknande uppfattningar som jag. 

 28. Morgan

  Gällande Olle H: Han hävdade givetvis att hela AGW teorin var statistiskt mycket trovärdig, hänvisade till något möte i Vemdalen för några veckor sen (Någon som vet??) där man tydligen kommit fram till att AGW statistiskt är i trygg hamn, detta lades dock fram i svepande ordalag utan några siffror som stöd.

 29. Nu går skam på torra land eller rättare bäva månde alla skåningar:
  idag uppmättes den högsta marstemperaturen på 170 år i Lund. 18,3 grader och det var inte Farenheit.  Allt enligt Tv4.
  Naturligtvis beror det på klimatförändringar. Flytta innan det är för sent är mitt råd. Men inte till någon jävla sandrevel iBangldesh eller Öresund om ni vill förbli torrskodda!

 30. ThomasJ

  Gunnar L # 25: Med hänvisning/referens till vad som förekommit på denna blogg + i den övriga delen (?) av världen, känner jag det på plats vore, att dra en repris, läs/lyss/think:

  Den svenska modellen
   
  AB Sverige och AB Japan bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag. Ländernas manskap tränade länge och när dagen för kapprodden kom var de i absolut toppform. Japanerna vann med ett försprång på 1 km.
   
  Efter nederlaget var moralen i botten hos AB Sverige. Högsta ledningen beslutade att man skulle vinna påföljande år och tillsatte en utredning, med ingående konsult-, rådgivnings-, respektive expert- och samrådsgrupp, vilken skulle undersöka problemen och utarbeta verkningsfulla åtgärder.
   
  Utredningsgruppen konstaterade (man var eniga!) efter mycket och idogt analysarbete att japanerna hade sju roddare och en styrman medan det svenska laget hade en man för att ro och sju som styrde båten. Dessutom framförde Konsulten att vattentemperaturen inte var samma i de två roddarbanorna samt att det förelåg graverande skillnader i ländernas alfabeten.
   
  I denna krissituation visade AB Sveriges ledningsgrupp prov på avsevärd handlingskraft – även i internationell jämförelse. Man tillsatte en ny utredning som helt förutsättningslöst enligt de omarbetade direktiven skulle undersöka strukturen i det svenska laget.
  Utredningen kom efter flera månaders intensivt och ansträngande arbete, inklusive studieresor, t.ex. i januari ända ner till New Zealand, fram till slutsatsen att det var för många som styrde och för få som rodde.
  Mot bakgrund av detta resultat genomfördes omedelbart förändringar i lagstrukturen; nu hade man fyra styrmän, två överstestyrmän en styrledare och en roddare. Dessutom införde man, enligt förslag från ordföranden, ett poängsystem för att motivera roddaren. ”Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mer ansvar”.
   
  Året därpå vann japanerna med ett försprång på 2 km.
   
  AB Sverige avskedade omgående roddaren med hänvisning till dennes osolidariska arbetsprestationen samt uttalat ogillande av gul färg och betalade ut den avtalsenliga bonusen till ledningen som uppskattning för de stora ansträngningar den lagt ned.
   
  Utredningsgruppen utarbetade, nu i samråd med expertis från AMS, landstingen, LO, SCB, DO, Jämo, Folkhälsoinstitutet, Naturvårdsverket, KO m.fl. en ny analys, vilken visade att:
  målsättningen var klart definierad, man hade valt rätt taktik, utredningens nätverksavstämning fungerat klanderfritt, budgeten hade, liksom sparmålen uppfyllts ’med råge’ t.o.m., motivationen var hög,
  ledning och experter agerat kompetent, demokratiskt, lojalt, jämlikt och helt utan inslag av orättvisa färgnyanser, man borde eftersträva ett gemensamt alfabet enligt svensk modell samt, inte minst, att i internationell jämförelse var segermarginalen alls inte så stor.
   
  Det måste alltså vara materialet som behövde förbättras!
  Idag är AB Sverige i full färd med att utveckla en ny båt.
   
  Epilog:
  Det meddelas, att den första utredningens ordförande utsetts till Landshövding i Roddens Län, samrådsgruppens ordförande utnämnts till GD för det där nyinrättade Årverket och att bonusen är utbetald till alla utom Konsulten, som vänt sig till KÅU (=KonsultÅtgärdsUtskottet) och begärt omedelbara åtgärder.
  Förvisso redan ’repad’, dock utan aktualitetspåverkan, tvärtom! 🙂

  Mvh/TJ

 31. Peter Stilbs
  Nog hade du varit en lika stark vapendragare för sanningen om du var 30 år yngre?
   
  Du behöver inte svara, jag förbehåller mig rätten att tro det…

 32. Mats Jangdal

  uffeb #17
  Ja, jag har egen erfarenhet, har även sett statistisk för några år sedan på andelen journalister som inte har högskoleutbildning och jobbar på landets större redaktioner. Andelen är låg.
  Skugge är ett klassiskt exempel på motsatsen.
  Räcker det?

 33. ThomasJ

  *Bevis* (?) på svensk modell, här:
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/reinfeldt-fintades-bort-i-spel-om-toppost_4481989.svd

  Mvh/TJ

 34. Morgan,

  Ja, jag känner till detta möte i Vemdalen. Olle H skrev en UI post om detta. Jag kommenterade den här och påpekade att han var ordentligt självmotsägande, och även att han avslöjade ganska stora brister i sin förståelse av klimatdebatten där.

  Han presenterade sig där som ’kännare’ av klimatskeptikerrörelsen, det var vad hans föredrag handlade om. Men egentligen beskrev han sin egen förståelse av ämnet. När han förstod lite mer, tyckte han att klimatskeptikerna hade blivit lite mer sofistikerade i sin argumentation osv.

  Och ffa den statistiska forskning han hänvisade till, som skulle vara så bra. Jag har tittat på den, och utan att ha läst hela, eller hävda mig vara expert (bättre än Olle H) tyckte nog jag att det hela såg extremt skumt ut. Man hande försökt göra 1000 ( emulerade) mätserier av bara 15 existerande, och visat att dessa då bildade en rak linje (hockeklubbans skaft), och precis där bladet skulle börja, slutade man med den tekniken och klistrade dit instrymentdata. Det såg iaf mycket märkligt ut.

  Dessutom var en av författarna Caspar Annann, en av Michael Manns starkaste försvarare gällande Hockeyklubban, som ägnade år av trixande och fuskande bakom kulliserna (mha andra i IPCC-kretsen) för att rädda klubban. Dvs definivit inte den mest obesudlade statistikforskaren i sammanhanget. Snarare tvärtom! Du kan läsa mer om saken här:

  Caspar and the Jesus paper

  (vilket för övrigt är rent fantastisk läsning)

 35. ThomasJ

  Jonas N#35: Mny thanks!

  Mvh/TJ

 36. Thomas J,

  Va? Är Olle H en Tham-professor? Det vore ju en formidabel nyhet. Men ärligt talat har jag svårt att tro det …

  Morgan,

  Ett tillägg: Om Olle H trodde att mötet i Vemdalen visade AGW-hypotesens signifikans då visar han verkligen att han har noöö kontakt med naturvetenskap. Kärnfrågan i AGW-hyoptesen är huruvuda (mänsklig tillförd, extra) CO2-halt kan driva (observer- och mätbara) klimatförändringar.

  Det har varit mycket svårt att belägga detta, trots decenniers hårda försök. Olle H syftar på Hockeyklubban som är ett försök för sk ’klimatforskare’ att slippa hantera hur klimatet tidigare har varierat. Man försöker helt enkelt förneka tidigare variationer. Med några enstaka trädringar mm från olika platser på jorden. Om Olle H tror att det är kring dessa kärnfrågan utspelar sig, är han verkligen totalt ur fas med vad det handlar om. (Han skriver på UI att man med nyare statistiska metoder skulle kunna extrahera ny information ur samma trädringsmätningar, vilket skulle göra klubbskaftet rakare … men det handlar eg bara om att slippa behöva argumentera för kärnfrågan. För att få till ett ’vi kan inte förklara det vi ser på 1900-talet på annat sätt’, vilket ju inte är forskning i sig)

 37. Mats Jangdal #32
  Om journalister.
  Jo det är nog så att de flesta har enbart  journalistutbildning.
  Och det är ingen garanti för att dom ger en  rättvisande bild av världen.

  Det handlar nog mer om i vilka media dom får utrymme, och hur dom tänker själva. Och hur dom lyckas förmedla att andra tänker… 😉

 38. hur andra tänker… inte att..

 39. … och varför…

 40. Morgan

  Jo Grabbarna från UI var ju 100% säkra på att hockeyklubban var korrekt, iddes inte ta debatten, det är ju bara att inse att de är förlorade själar, intressant dock att se hur övertygade de är.
  Är själv väl bevandrad i kritiken mot hockeyklubban.

  Jonas vad handlade mötet i Vemdalen om och vilka deltog?

 41. ThomasJ

  Attans oxo, Gunnar L #31: Föreställ dig [+ gärna omgivningen] vi vore 20-30-40 år ’sedan’ och [då] tänkte vad bliva … Sedan medio 50-tal och framåt till dax, har där inget, säger inget, positivt resultat av minsta/alla ’´åtgärder’ överheten pådyvlat undersåtarna kunna markeras, oavsett SCB:s o/e andra källor.

  Vem ska [har ’rätt’]  att styra över mina timmar per dygn??

  Mvh/TJ

 42. Morgan, här kan du läsas Olles berättelse, och även hans anförande som självutnämnd klimatskeptikerkännare

  Hur i h_lvete kan man vara 100% säker på att ngt så löst konstruerat är helt korrekt. Jag kan förstå att de gärna vill tro att den stämmer bra. Men att tro att den verkligen utgör den sanningen är ju bara för pinsamt.

 43. Michael Crichton har skrivit mycket bra i slutet av sin bok ”State of Fear”.  I avsnittet ”Authors Message” skriver han om klimat och hur litet vi vet med säkerhet. I avsnittet ”Why Politicized Science Is Dangerous” beskriver han hur det har gått tidigare. Spåren förskräcker.
  Besök gärna hans websida. Finns mycket bra läsning där
  http://www.michaelcrichton.net/
   

 44. ThomasJ

  Jonas N. #37: tja, svårt (?) att leda i bevis förvisso. Stark och – inom 95% confidience – faktum (!), torde kunna bevisas att utnämningen är baserad på ’less than 95% confidence’ av nåt som inte finns…

  Kan man la fundera lite kring,,, oder  😉

 45. Ingvar E,

  Crichton var en klok man. Och dessutom en bra berättare, som gick bort alldeles för tidigt.

  Thomas J,  OK, men glöm det som förklaringsmodell. Han är nog som han är Carl Tham förutan. (Jag känner förresten till en, nej två roliga historier om Tham, och han representerar faktiskt mycket av det som jag ogillar mest hos politiker)

 46. ThomasJ

  Jonas N #46: Please berätta de två roliga historierna… ?

  Mvh/TJ

 47. Thomas, den ena handlar om när han var GD på SIDAt, men tycket att det jobbet inte behövde hans närvaro. Istället satt han hemma och skrev på sin bok. Någon på SIDA satte upp en bild på honom i entrén/foajén med testen: ’Har någon sett denne man’

  Tham var inte road alls när han återvände och såg detta!

  Den andra handlade om hur en sosse försökte fixa en hedersdoktorstitel åt honom på ett ganska ansett universitet … men det blev inte av dessbättre. Folk där tyckte att det var lite väl magstarkt efter vad han hade åstadkommit som utbildningsminister !

  😉

 48. Holmfrid

  Re 19:  ThomasJ,
  Tittade på Steven Chu´s  1 tim videoföredrag från Oak Ridge Lab.  Min tolkning av hans föredrag är att  AGW inte får ignoreras.  Temperaturhöjningen är påvisad, Grönlandsisen smälter (satellitmätningar med cm precision).  Dock är energiförsörjningen det primära hotet.  Åtgärder ”tar hjälp” av AGW-alarmismen.  Han visade på gigantiska program för satsningar på alla områden – kärnkraft, grön el, besparingar genom bättre teknik bl a.  Det senare är billigast särskilt som energislöseriet i USA är gigantiskt.  Kineserna satsar stenhårt och håller på att ta över  grön energi branschen på världsmarknaden. Dom är också nu världsbäst på elöverföring på långa avstånd (1 miljon volt).  Klokast att avvakta mer vetenskapligt underlag om AGW.  Kina och USA drabbas nog hårdast av en energikris.  Därför är det dom som håller i ”hockey-klubban”.  Dom är minst lika intelligenta som TCS-bloggare vad gäller sambanden.  För oss är det väsentligt att vi ”bränner pengar” på rätt sak i rätt ordning – sparåtgärder, kärnel, 3:e benet grön el upp till knät.  Vindkraften bör byggas havsbaserat med stora 7.5 MW-enheter  i Atlanten.  Steven Chu pratar om pumplagring av vindel,  kompressionslagring, elöverföring, batteriteknik (lösningsbaserade med 3-skiktade vätskor, som kan byggas stora, 100 m3).  Stora möjligheter för ABB m fl bolag, eftersom insatserna måste forceras.
  Vore intressant att få kommentarer från Peter Stilbs m fl om Steven Chus presentation.

 49. Peter Stilbs

  Jonas N #37 etc – Hockeyklubban bygger på skräp in skräp ut – från proxydata, som man fantiserar fram en temperatur ur – och har inget värde ens med optimal statistisk behandling – data är dessutom för få, selekterade via ”cherry-picking”, och har bidrag av olika typer ”icke slumpmässiga” faktorer.

  Tror man på direkta temperaturmätningar 1850-2010 och antar de är fria från annat än slumpmässiga fel kommer man via statistisk analys fram till en ”falsifiering” av AGW via CO2.

  Senast var det två Israeliska statistiker som publicerade ett arbete om det. Jag har en kopia på jobbet.

  Olle H och hans idéer saknar för mig varje relevans. Tråkigt att han upphöjts till andlig ledare för de pseudovetenskapligt AGW-troende i landet.

 50. Mats Jangdal

  uffeb #38-40
  Vet inte hur gammal du är och vad du minns av tidigare decennier. men du kan kolla i gamla tidningslägg.
  Före 1960 var så gott som alla nyhetsartiklar i våra dagstidningar osignerade. På 60-talet började signaturer och ibland hela namn dyka upp. Oftast efter artikeln, enstaka gånger i början
  På 70-talet kom by-lines, journalistens namn i en egen spalt eller ruta intill artikeln.
  Någon gång efter Watergate (1972) och den stora uppmärksamheten för de grävande journalisterna, dök de första bild-bylinesen upp. Alltså både namn och bild på journalisten. Då ville även fotografen, särskilt om det varit en in-house fotograf som tagit bilderna vara med på bild-bylinen.
  Helt plötsligt, nåja, på ett par decennier, hade journalister utvecklats från att vara grå figurer som granskade makten och kändisskapet till att själva var kändisar och en del av makten. De hade i en del fall tom. blivit trendsättare.
  En del i denna förändring är naturligtvis TV:s intåg i folkhemmet. Den gamla metoden var ungefär som den vetenskapliga, journalisten skulle inte synas eller framhävas. På radions tid fungerade det någorlunda. TV hade länge problem med att acceptera, hantera journalisten i bild. Han skulle ju inte synas! Verkligheten skulle framträda i sig självt, i sin egen skepnad, inte återberättad av en journalist i rutan. Å andra sidan ville man inte producera radio med bild, ett dilemma. Bosse Holmström var väl den förste som lyckades utnyttja detta för sin karriär utan att få sparken och trots viss kritik.
  Det krävs inte mycket förstånd för att begripa vad förändringen av journalistens position i mediaflödet gör med deras förmåga och uppdrag att granska makten och kändisskapet.

 51. Peter S, visst är det så som du säger:
  Att man upphöjer ett litet urval av proxydata från några punkter på klotet, och under olika tidsepoker till att vara ’sanningen om den globala temperaturen’ (eller norra halvklotet i Manns fall). Men inte ens med dessa kan de klara sig utan den märkligaste statistiken … och med att sturigt förneka allt annat än dessa trädringar. Och dessutom tro att detta är den finaste forskningen de håller på med …

 52. Claudius

  Uffeb #22, 23: Jag är kanske både gammal och ung? i olika avseenden alltså. ”Ovetande/besviken och bitter”?

  Nej, anledningen till att jag riktade min uppmaning till Peter S är att han, i kraft av sin professorstitel, och sin akademiska verksamhet, kanske kan få gehör, vilket självklart inte en hemmasnickrande nolla som jag kan räkna med.

  Konstigare än så är det inte.

 53. Peter M

  Främsta orsaken till att misstro ”skeptiker”:
  När man märker att de bedriver propagandistisk, icke-stringent, kritik mot en slutsats de ogillar (det må vara evolution, förintelsen eller klimathotet).
  När man märker att de aldrig bedriver någon självkritik.
  Det senare fenomenet leder till att de ofta kan se problemet i andra trosinriktningar, medan de är helt blinda för att tillämpa samma tänkande kring den egna positionen (t.ex. kan kreationister mycket väl inse det idiotiska i att ifrågasätta konsensus i frågan om förintelsens existens, medan förintelseförnekare inte ser någon anledning att betvivla förekomsten av evolution etc.) ”Etc” – förstod någon vinken?

 54. Peter M

  För övrigt är det ganska intressant (och nästan för bra för att vara sant) att originalartikeln som ”Peter S” länkar till ovan är skriven av Jay Richards, en ledande förespråkare för den kreationistiska inriktningen ”intelligent design”. Här snackar vi lång erfarenhet av att ifrågasätta vetenskaplig konsensus; vad säger Maggie och ni andra – har Richards rätt också angående utvecklingsläran?

 55. Peter Stilbs

  Peter M : ”När sakfrågorna överskuggas av personangrepp”….

  Vad har kreationism med detta att göra, förresten ?

 56. Peter M

  Peter S: Hey, det var du som drog in kreationister i det här, inte jag.

 57. Steve

  Käre rare Peter M — Kan du berätta för oss okunniga var temperaturen har stigit,  när den gjort det (årstid etc), och med hur mycket sedan vilket år.  Det är så fint att finna klimateliten här;  i din person alltså;  nu måste vi ta tillvara på det tillfället och verkligen lära oss något nytt och, eh, korrekt.  Som du förstås märkt är alla så jätteokunniga här.

 58. Peter Stilbs

  Peter M #57: Vad är det för ord som står i inlägg #55, rad 3 – innan mitt #56 ?

 59. Peter M

  Jo, det står att du blandade in en kreationist i debatten (Jay Richards).

 60. Peter Stilbs

  Peter M: Jag trodde vi diskuterade vetenskapliga sakfrågor – inte personer ?

 61. Steve

  Argumentum ad hominem är ett osakligt argument som handlar om motpartens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan. Personangrepp har ofta syftet att nå psykologiskt övertag över motståndaren och få denne på defensiven i debatten. Elaka personangrepp är något som undviks av den retoriskt kunnige, eftersom de lätt kan få den motsatta effekten…  (Wikipedia)

 62. Peter M

  För all del, man ska inte hänga upp sig för mycket på personer. Tycker bara att det är intressant att precis som fallet är med kreationism har ”skeptikernas” argument varit i amerikansk säck innan de hamnat i svensk påse (hyllandet av det självständiga tänkandet är alltså nys; det rör sig om ren reproduktion av argument som tagits fram av konservativa tankesmedjor). Svenska ”skeptiker” är antingen omedvetna om det konservativa kulturkrig som de medverkar i, eller spelar de omedvetna.
  Det är alltså ingen tillfällighet att personen du hämtar argument ifrån också är kreationist. ”Skepticism” och kreationism är samma andas barn – det konservativa, amerikanska kulturkrigets.

 63. Peter Stilbs

  Peter M – nu är Du helt ute och cyklar – vad har Du förläst Dig på?  Al Gore ?

  Nästan alla ”skeptiker”  jag känner verkar utifrån att försvara vetenskapen och dess metoder.

 64. Peter M – Och dina djupa insikter om klimatfrågan, och ffa om dem som inte blint tror på ngt hot har du alltså införskaffat på UI, de mest  kompetenta tungmålstalande klimathotsbesvärjarma i Sverige!? Som endast tillbedjer renläria auktoriteter som IPCC och RealClimate och motstår alla andra frestelser, skyddar sig mot dem med vitlök, speglar, kors och träpålar?

  Du är modig du … 😉

 65. Mats Jangdal

  #63 Peter M
  Då kan jag berätta för dig att om de följer det spåret till slut så kommer du till mig! Det är många år sedan jag hängde på amerikanska sajter och förklarade för dem vilken bluff klimathotet var. Då var de väldigt få som trodde mig, men de blev ständigt fler. Nu klara de sig själva.
  Jag och flera andra på detta forum har i åratal drivit våra egna kampanjer mot ”CO2 glorifieringen”. Vi har inte alltid varit överens om alla detaljer (tex vilket är det tyngst vägande skälet mot AGW, vilket av förslagen till åtgärder utgör störst hot mot demokratin, etc), men försök inte lura i någon att vi inte kan tänka själva. Det är bara grovt lögnaktigt och slår tillbaks på dig själv.
   
  Hur är det med dig själv, har du blivit utskickad som torped från UI? Är det något slags initieringsrit hos dem att man ska våga vara alarmist på TCS? Eller är du bara en nyttig idiot som gillar att skrika högt, men inte fattar ett dyft?
  Finns det fler alternativ? För tidig utlösning av 1:a april mekanismen?

 66. Peter M

  Peter S: Nej, jag har inte läst Al Gore men relevant information i ämnet kan erhållas här: http://www.climatesciencewatch.org/index.php/csw/details/organizing_denial/

 67. Mats J

  Jag tycker Peter M håller god UI klass i sona argument. Initieringsriten där är väl att blint tro, att bara acceptera direkta citeringar ur de godkända skrifterna, och ffa att noggrant undvika varje försök till att kritiskt läsa dessa och vad de faktiskt säger, och ännu mindre ifrågasätta detta …

 68. Peter M

  Mats Jangdal: Det är alltså du som är upphovsman till hela ”skeptikerrörelsen”? Och nej, jag fattar inte ett dyft varför jag är en torped som får för tidig utlösning den 1:a april.

 69. AOH

  Peter M # 41

  Dina inlagor på olika trådar idag, ditt tips om UI-bloggen och att du skulle byta ut din närvaro här med ”att upprepade gånger dunka huvudet i en vägg” påminner om filmen ”Gökboet”

  Det är alltid trevligt att få reda på nya bloggares hemvist.

 70. Steve

  Amerikansk säck innan det kom i påsen, minsann?  Jag tillåter mig än en gång lista sommarvärmen i Uppsala sedan 1730.  Sverige ligger i det område där temperaturen stigit mest sedan 1979, enligt RSS.  Så här är utvecklingen under 270 år — någon som blir förskrämd?  PM?

  SMHI — UPPSALA TEMP 1730 – 2004
  Dygnsmedeltemperaturen för juli månads 31 dagar
  Medeltal per decennium resp 20-årsperiod

  ……..ÅR……….MEDELTAL ºC
  Från……Till…….Decennium / 20 år

  1730…..1739…..17,5
  1740…..1749…..16,2…..16,8
  1750…..1759…..17,5
  1760…..1769…..18,1…..17,8
  1770…..1779…..17,9
  1780…..1789…..17,5…..17,7
  1790…..1799…..17,5
  1800…..1809…..17,4…..17,4
  1810…..1819…..17,5
  1820…..1829…..16,5…..17,0
  1830…..1839…..16,6
  1840…..1849…..15,6…..16,1
  1850…..1859…..17,5
  1860…..1869…..16,2…..16,9
  1870…..1879…..16,3
  1880…..1889…..15,7…..16,0
  1890…..1899…..16,1
  1900…..1909…..15,7…..15,9
  1910…..1919…..16,5
  1920…..1929…..16,2…..16,3
  1930…..1939…..17,0
  1940…..1949…..17,1…..17,0
  1950…..1959…..16,1
  1960…..1969…..15,4…..15,7
  1970…..1979…..15,9
  1980…..1989…..16,3…..16,1
  1990…..1999…..17,0
  2000…..2004…..17,7

  Kallaste decennierna:
  1960-t, 1840-t, 1880-t, 1900-t, 1970-t
  Varmaste decennierna:
  1760-t, 1770-t, (2000-2004), 1730-t/ 1750-t/ 1780-t/ 1790-t/ 1810-t/ 1850-t

  Just nu ser jag att SMHI har uppdaterat filen med värden fram till 2009. Zip-file på 564k, med liten info-text och själva datafilen, som är en ren textfil.  Själv måste jag klyva den i två vid 1900-01-01 men sedan gick det geschwint att få in den i Excel.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855

 71. Peter M

  AOH: Ironi.

 72. Bäckström

  Hmm, något som slår mig när jag läser AGW:troendes kommentarer här är att invändningarna sällan eller aldrig kritiserar det vetenskapliga innehållet i artiklarna. Regeln med få undantag tycks vara att hitta något ofördelaktigt hos någon person som förekommer i artikeln snarare än att bemöta med saklig kritik. Varför?
   
  1) Man har ingen vetenskaplig kritik att komma med, därför att RC eller UI inte har skrivit ned ett facit-svar som man kan hänvisa till.
   
  2) Frågan anses inte vara vetenskaplig utan politisk, därför behöver man inte svara annat än med samma retorik som används av politiker. (dvs, inte alls).
   
  Hur som helst får jag intrycket att AGW-förespråkarna inte bryr sig om att ens försöka förstå den vetenskapliga kritiken som framförs. Saklig kritik från AGW-sidan efterlyses!
  /Bäckström
   

 73. Peter M

  Bäckström: Det finns personer som heroiskt nog har åtagit sig sisyfosarbetet att försöka banka vett i ”skeptikernas” skallar. Du hittar dem bl.a. här: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/. Eftersom ”skeptiker” emellertid aldrig ägnar sig åt självkritik, vilket är en följd av rörelsens politiska natur, finner jag det personligen inte mödan lönt.

 74. Bäckström

  Peter M
  Självkritik tampas jag alltid med, det är själva förutsättningen för mitt förhållningssätt i denna och alla andra frågor som påverkar mig. Jag har tex. inga problem med att ompröva och eventuellt ändra mitt förhållningssätt den dagen då klimatmodellerna och och faktiska temperaturmätningar (inklusive hotspots i troposfären), visar på någe-så-när samstämmighet. Men så länge inte verkligheten (hittills), tycks följa AGW-teorin, så tycker i alla fall jag att det är var och ens skyldighet att vara skeptisk.
   
  Men själv då? Hur många års fortsatt global ickeuppvärmning behöver du för att börja fundera på teorins giltighet?
  Eller är det en ickefråga för dig, eftersom du verkar se detta mer utifrån politiskt perspektiv snarare än vetenskapligt?
   
  /Bäckström

 75. Peter M

  Det är en politisk rörelse, riktad mot vetenskapen.

 76. Peter M

  Bäckström kan kanske förklara för mig vilka motiv världens samlade vetenskapsakademier har för att ställa sig bakom ståndpunkten att människan är orsaken till global uppvärmning? Vad ser du som de missar?

 77. L

  Peter M #77, …follow the money.

 78. Steve

  SMHI — UPPSALA TEMP 1930 – 2009
  Dygnsmedeltemperaturen för juli månads 31 dagar
  Medeltal per decennium resp 20-årsperiod

  ……..ÅR……….MEDELTAL ºC
  Från……Till…….Decennium / 20 år

  1930…..1939…..17,0
  1940…..1949…..17,1…..17,0
  1950…..1959…..16,1
  1960…..1969…..15,4…..15,7
  1970…..1979…..15,9
  1980…..1989…..16,3…..16,1
  1990…..1999…..17,0
  2000…..2009…..17,8…..17,4

  Medeltalen för juli 2000–2009:
  2001…..15,4       2006…..19,6
  2002…..18,5       2007…..16,5
  2003…..19,9       2008…..17,9
  2004…..16,0       2009…..17,1
  2005…..18,2      

  Varma år förr:    Juli 1994  20,3º.   1914  20,8º.     1901  20,7º.    1855  20,4º.    1826  20,3º.   1818  20,1º ….

  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855

 79. PeterM
  Visa en vetenskapsakademi som står bakom CO2-hotet, att mänskligt genererade utsläpp av CO2 riskerar leda till en global klimatkatastrof, bara en…
   
  I den svenska vetenskapsakademien är den tyngsta officiellt CO2-hot förnekare.
   
  Leta efter molekylärfysiker som försvarar CO2-hotet, kom sedan hit och visa deras underlag…
   
  Återgår till betongblandning, min favoritsyssla…..

 80. Helt hysteriskt Peter M

  När du berättar om vilket sisyfosarbete UI gör när dom översätter RC-poster, eller kliper fraser därifrån och andra AGW-troende sajter i förhoppningen att dessa förklara ngt, eller är svar på frågor eller tom invändningar.

  Men du är modigare ändå som vågar skriva sådant här, där du riskerar att bli emotsagd.

  Hoppas att du fortsätter …

  😉

 81. Cladius #53

  Tittade nyss in och bläddrade runt på TCM.
  Då såg jag att du svarat på ett par kommentarer som jag skrivit på en kommentar från dig.

  Jag tycker att du har en poäng…

  Det här meningslösa inlägget skriver jag mest på grund av fascinationen över hur det kan bli så långa trådar med meningslösheter…

  Troligen beror det på ett pling i brevlådan när någon annan svarat på ett inlägg.
  Den varianten slutade jag att kryssa i för många månader sedan. 

  För övrigt tror jag inte att klimatet påverkas av någon sorts förlegad höger/vänsterskala i politiken.

  Men att det kan innebära en viss påverkan på klimatet genom de senaste hundra årens mänskliga utveckling i delar av världen tror jag på. Främst genom en förändring i atmosfärens sammansättning av olika molekyler.

  Men därifrån är det nog långt till översvämmade städer och länder. 
  Men man vet aldrig. Vädret kan man inte lita på.
  Och klimatförändringarna smyger sig liksom fram. Det blir mer eller mindre varmare och kallare varje år.

  F-låt att jag skrev ett meningslöst inlägg utan att vara varken spydig eller rolig på någon annans bekostnad.
  Ville bara bidra med lite egna funderingar. 

 82. Steve

  Medeltemp juli, Uppsala 2000 — 2009, felskrivning rättad, och med lägsta resp högsta dagsvärde:
  2000…..15,4º…..13,1º…..19,7º
  2001…..18,8º…..13,3º…..23,9º
  2002…..18,5º…..13,9º…..22,7º
  2003…..19,9º…..14,7º…..24,2º
  2004…..16,0º…..12,9º…..18,4º
  2005…..18,2º…..15,6º…..25,5º
  2006…..19,6º…..14,8º…..24,2º
  2007…..16,5º…..12,8º…..20,2º
  2008…..17,9º…..10,7º…..23,8º
  2009…..17,1º…..13,3º…..23,0º

  Jämför t.ex.
  1901…..20,7º…..13,2º…..26,5º
  1977…..13,4º…..  7,6º…..17,6º (sic) En istid hotade mänskligheten…eh

 83. Gunbo

  Men Steve, läs på  lite om skillanden mellan väder och klimat! Dina tabeller över julitemperaturen i Uppsala börjar bli tjatiga.

 84. Red Hansen

  #84 Vill du ha underhållning kan du titta på MTV istället

 85. Gunbo #84

  Har vi några klimatförändringar öht sedan 1940-talet?

  (Jag frågar iom att du nu påpekar det självklara, att vädret förstås varierat sedan dess. Men hur är det med klimatet?)

 86. Gunbo, jag frågar iom att vi ju fluktuationer i väder från ett år till ett annat, ja tom månad till månad, men att folk ändå vill prata om ’trender’  och tom hetsar upp sig över somliga ’förnekar’ trender i väder och dess fluktuationer.

 87. Steve

  Bäste Gunbo 84 — Medeltemperaturen i Uppsala i juni var 16,8º åren 1730-1749.    Den var 17,4º åren 1790-1809.   Den var 15,9º åren 1890-1909.  Och den var 17,4º åren 1990-2009. 
  Visste du det?  Nope.  Du hade lätt kunnat ställa samman det här själv — men du gjorde det aldrig.
  Vi hade en temperatursvacka ned till 13,4º i juli åren 1965 och 1977 — att det sedan gått uppåt igen, upp till 20,3º år 1994, fick somliga tro att nu, nu brinner vi upp !  Nu är det ju jättejättevarmt
  Inte så väldigt smart, skulle man väl kunna tycka…
  Junimedeltalet för 2009 var alltså 17,1º.

 88. Steve

  Sorry sorry:  för ”juni” läs ”juli” (#88).

 89. Gunbo

  Steve och Jonas,
  Det är inte sommartemperaturerna som förändrats så mycket. Däremot har vinter- och vårtemperaturerna blivit högre med åtföljande förändringar i ekosystemet. Att det skulle bero på stigande CO2-halter är inte säkert. Men någonting gör att temperaturerna stiger totalt sett. Frågan är vad.

 90. Gunbo, som så otroligt ofta vill du inte svara på frågor direkt, utan väljer ut antingen en perifer fras, eller ngt annat för att slippa den direkt frågan.

  Och ja, fårågorna jag stället har en (saklig) udd riktade mot dig baserat på vad du tidigare har kommit med i samma sakfråga. Förväxla inte det med att provocera person …

 91. Steve

  Jag lade fram en lista med juli-tempen i Uppsala — genomsnitten per decennium från 1730 till 2004, och kompletterade sedan med hela decenniet 2000-2010.
  Och så får jag kritiken att jag inte ska se på väder — utan på klimat .. !
  Mina listor är ett tyngre argument mot tron att klimatet är på väg att spåra ut — tyngre än något som sägs i vanliga rundsnacks-repliker här.  Våra somrar är i alla fall som de brukat vara de senaste seklerna.
  Vem som helst hade kunnat plocka ner siffrorna från SMHI och tittat på utvecklingen genom åren — men man gjorde det inte under alla dessa år, från 2005 till nu.
  Och detta fastän verkligheten, temperaturserierna, är det enda tunga och avgörande argumentet mot klimatskräcken !  Eh, trodde man, alltså…

 92. Gunbo

  Jonas,
  1940-talet hade några varma somrar + några ruskigt kalla vintrar. Som jag skrev har vintrarna (och vårarna) allmänt sett blivit betydligt varmare under de senare decennierna (med undatag för denna vinter). Men Uppsala, för att inte tala om Sverige,  är inte hela jorden – eller!

 93. Gunbo, här passar det att upprepa från din kommentar # 84

  ” läs på  lite om skillanden mellan väder och klimat!”

  och upprepa min fråga i #86:

  ”Har vi några klimatförändringar öht sedan 1940-talet?”

  samt även att upprepa mitt konstaterande från #91:

  ”som så otroligt ofta vill du inte svara på frågor direkt, utan väljer ut antingen en perifer fras, eller ngt annat för att slippa den direkt frågan”

  PS Ja, Uppsala är inte hela världen, men det jag frågade dig om var ngt helt annat DS

 94. Gunbo

  Steve,
  Julitemperaturer blir inte klimat varken i Uppsala eller någon annanstans i världen! Förstår du inte det? 

 95. Gunbo, det är lite rart hur du vill tillrättavisa folk här.

  Har du hört talas om den sk ’Hockeyklubban’? Du vet den som försöker rekonstruera norra halvklotets klimat!?  Vet du hur många olika punkter man hade samtidigt under varje given tid historiskt för att just göra det du säger, att  rekonstruera klimatet globalt. Och är du medveten om att trädringar gör just det du nu klagar på, dvs påverkas i huvudsak av temperaturen under några sommarmånader …

  Men du som säger att du är objektivt intresserad av att lära dig mer kände förstås till sådant, eller hur? 😉 Och störs väldeliga över större delen av IPCCs tongivande personer som inte hanterar saken på det stringenta sätt som du här kräver … Eller hur?

  😉

 96. Gunbo

  Jonas,
  Med risk att dra igång ännu en maratondebatt svarar jag så här: vad har hockeyklubban med Uppsala-temperaturerna att göra? Jag har inte skrivit något om den famösa klubban som jag förresten ingenstans försvarat. Jag tror att den är baserad på alltför få och osäkra proxies. Likadant är det med Uppsala-temperaturerna om man vill påstå någonting om klimatförändringar.
  Det är också väldigt rart av dig att försöka tillrättavisa folk som inte delar dina åsikter!

 97. Gunbo, det enda som är maraton med dig och mig är att du är så förbålt svårt att svara på enkla frågor.

  Du tog upp detta med skillnaden mellan ’klimat’ och ’väder’ (i lite nedsättande ton mot Steve), och jag frågade:

  ”Har vi några klimatförändringar öht sedan 1940-talet?”

  Jag har ännu inte fått ens ett försök till undvikande eller svar på detta.

  Och din kritik mot Uppsalas alldeles utmärkta temperaturserie, är (om den vore seriöst menad) totalt förödande mot Hockeyklubban. Och du kanske minns att den inte var en bloggkommentar på TCS, utan  centralbudskapet i IPCCs 2001 TAR-rapport! Som dessutom bittert försvarats och fortfarande försvaras av RealClimate, och andra i gänget!

  Men på den punkten verkar du iaf halvt om halvt vara medveten om hur undermålig argumentationen var. Det är kanske därför du vill tillrättavisa bloggkommentarer här i frågan (men  låter IPCC komma undan med samma saker. För dom representerar ju bara den samlade forskarexpertisen i frågan! … Jag var lite ironisk där, Gunbo)

  Men fortfarande: Du pratar igen om klimatförändringar, och jag vill verkligen veta hur långt din (objektiva) nyfikenhet sträcker sig:

  Har vi öht haft några klimatförändringar öht sedan 1940-talet?

  Det var ju du som tog upp detta med skillnaden mellan väder ok klimat. Helt klart i nedsättande ton. Men jag försöker inte tillrättavisa dig, och definitivt inte för dina åsikter. Istället frågade jag vad du menade egentligen, och vad din åsikt skulle kunna tänkas ha varit. För, det du redovisat hittills är ju inte åsikter, utan mest en massa motstridiga kommentarer …

  (Såvida du inte ljög igen, och inte alls försöker vara objektiv, utan bara försöker med slumskott när du får läge nerifrån AGW-diket)