När bilder säger mer än ord, I

worldpopgrowth4
(Haber-Boschprocessen är alltså det kemiska förfarande varmed man tillverkar ammoniak ur luftens kväve och vätgas (normalt tillverkad från naturgas). Ammoniak är sen råprodukt för framförallt ”konstgödning”. Givetvis har tillgång till ”billig energi” spelat in också här – Haber-Boschprocessen kräver energi för att framställa vätgasen. Extrapolationerna in i framtiden är givetvis tveksamma, men inte orimliga. Haber är annars en person med udda levnadsöde, som det skrivits många böcker om.)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent Forssgren

  OT. Om Regeringens fortsatta arbete för storskalig vindkraftsutbyggnad.
  Ny vindkraftsamordnare för region mitt.
  En vindkraftsamordnares uppgift är framförallt att lotsa fram stora anläggningar.
  http://www.regeringen.se/sb/d/14390/a/160212

 2. J-O

  OT: Har sett det förut men då Maggie tog en ref från JoNova så finns det lite längre ned där om handeln med utsläppsrätter i Europa.
  Inte nog med att vi i Sverige skall slänga bort våra ihopsparade utsläppsrätter så är det fantastisk att ingen verkar bry sig om att det sker här bedregerier och stölder i Euro-miljardklassen.
  Antar att maffian(italien är ju en av ställen där det skett) redan insett det lukrativa med denna handel.
  Men som alla vet är det hos oss skeptiker de stor pengarna finns att hämta…
   

 3. bom

  Kom ihåg att en fjärdedel av vårt lands befolkning emigrerade till Amerika under sista halvan av adertonhundratalet för att det dåtida ”ekologiska jordbruket” inte kunde försörja oss trots att 85% slet hårt med ”ekologisk jordbruksproduktion”. Därefter löste dåtidens duktiga kemister och växtförädlare problemen. Den gröna rörelsen har fortfarande ingenting begripit utan skall för pocker tvinga oss tillbaka till svält och armod genom att återinföra vindkraft och ekologiskt jordbruk och tillföra koldioxidhotet+den heliga nolltillväxten/uthålligheten. Dumheten måste bort ur politiken hur det nu skall gå till

 4. Ingemar

  Peter S,
  Var det detta som frigjorde Europa från den begränsade mängden guano, importerad från Sydamerika?
  På 1800-talet var Europas jordar så utarmade av århundraden av odling att svält hotade. Import av guano räddade oss den gången.

 5. Kent Forssgren

  Bom #3. Lägg också till att lantbrukarna ”fick” diseldrivna traktorer. Energitillgång: el och drivmedel har varit avgörande för utvecklingen av vår livsmedelsproduktion. Energitillgången är lika avgörande i dag. Också för utrotandet av svälten i t.ex. Afrika. Om tillgången till el och drivmedel till traktorer och andra ”nödvändiga” fordon försvinner, då kan vi tala om börja tala om global kris.
  I själva verket är det makten över energitillgångarna som klimatlarmen handlar om. Utan drivmedel, är inte tanks och stridsflygplan särskilt användbara!

 6. bom

  Norrmännen Birkeland och Eyde var först att fixa kvävegödsel. Man använde elektrisk ljusbågugn för att knäcka upp N2-bindningen i luftkvävet. Guanon började ta slut redan under 1800-talet. Guanoskarven fiskade i Humboldtströmmen och sket ner kust och öar längs västkusten av Sydamerika. Guano utvanns som vid gruvdrift men var en ändlig resurs. Dessutom spökade El Ninjo. När varmvattnet med ekvatorialströmmen lade sig över det näringsrika kallvattnet fick Anchovetan ingen mat och inte Skarven heller. B&Emetoden dog när Haber och Bosch började göra högtrycksreaktorer av Kruppstål.

 7. bom

  Jo Kent men Lantbrukarna hade ånga (lokomobiler) långt innan Diesel uppfann sin självtändande motor och glöm inte tändkulemotorn!
  Väderkvarnar slogs ju redan Cervantes Don Quichotte mot men dessa monsters moderna motsvarighet bekämpas ju av Johnny. De duger ju än idag inte att plöja med utom när rotorbladen kommer loss.

 8. Kent Forssgren

  Bom. Hel riktigt, men det handlade ändå om en övergång från självhushåll till produktion tillräcklig för försäljning.
  Som du säger, vindsnurrorna är inte till någon nytta.
  http://ansnuclearcafe.org/2011/01/27/the-economics-of-wind-power/

 9. Johan M

  Lyssnade idag på Hans Roslings mycket intressanta föredrag på KTH. Han skulle nog ha ett och annat att säga om uppdelningen mellan ”developed” och ”less developed”. I diagrammet så får man lätt föreställningen att det kommer att fortsätta vara en skillnad mellan dessa gruppen så som det var på 50-talet. Sanningen är nog snarare att dessa skillnader redan har suddats ut och att praktiskt taget alla länder år 2100 kommer att vara ”developed”.
  … om det finns tillgång till billig energi dvs.

 10. Kent Forssgren

  En bild som säger som sagt mer än ord! Whover is praying for snow, please stop! I USA ber man nu i kyrkan om ett varmare klimat…
  http://www.nytimes.com/2011/02/02/us/02storm.html?_r=1&hp

 11. Arne

  Traktorns stora genombrotti jordbrulet kom först efter andra världskrigets slut, då främst med Fergusons skapelse. Väl inne på 50-talet så infann sig den stora hästslakten då tiotusentals hästar avlivades till förmån för traktorer.
  Kunskapen om växeljordbruk kom ju också i senare del av 1800-talet, samt utvecklingen av konstgödsel.
  Utvandringen till Amerika berodde bara till viss del på missväxt, mera då på fattigdom och att man i Sverige hade en tämligen föraktfull syn på människor i de lägre samhällsskikten, dålig boendemiljö osv… Det gick så långt att man i början av 1900-talet tillsatte en kommission där man undersökte orsakerna till utvandringen då man fruktade att Sverige skulle lida brist på arbetskraft.
   Kommissionen underkände det konservativa förslaget att införa hårdare lagstiftning mot utvandring och gav i slutändan stöd för den liberala linjen som talade om ”att tillgodogöra sig och omsmälta det verkligt goda, som finnes i Amerika […] och så förmå vår ungdom att i sitt eget land se ’framtidslandet'” genom sociala och ekonomiska reformer. Högt på listan över angelägna reformer var allmän rösträtt (för män), bättre bostäder och ekonomisk utveckling. Särskilt stor vikt lades vid en bred folkbildning som skulle skynda på ”klass- och kastskillnadsprincipens utdrifvande ur vårt samhällslif”.
  Vart är vi på väg nu?

 12. Argus

  Utan att vara riktigt insatt dristar jag mig till att tro att det är svårt att överskatta den välståndsbringande betydelsen Haber-Bosch processen har.
   
  Såvida inte man väljer bort att göra gödning och istället gör sprängmedel.
  Nu gissar jag: detta var vad Japan gjorde i slutet av WWII, och jänkarna hade nog bara kunnat avvakta. Men det fanns väl än större politik med i bilden.
  Och vilket val tror vi att Nordkorea gör?

 13. Först när järnplogen kom i bruk, i mitten på 1800-talet, och man kunde plöja ner naturgödsel och skörderester till större djup än tidigare började missväxten och nödåren att minska. Selen, hästen och järnplogen anser jag vara grundbulten till att man började kunna odla fram mat i större skala. Även att man började odla mer potatis har nog betytt en hel del. Potatis ger också mer per ytenhet än vad t.ex. säd gör. Det allra viktigaste vid all odling är en djup och lucker jord och som innehåller stora mängder organiskt material. Det kvittar hur mycket konstgödsel som användes för är jorden hård så att rötterna inte kan växa ner utan håller sig på ytan så blir det ingen växtkraft. Konstgödsel har också nackdelar t.ex. bidrar den till att matjordslagret på jorden sakta men säkert tunnas ut och till övergödning av sjöar och hav. Kompostering, ytgödsling och plöjningsfritt bidrar också till försämringen av matjorden. Ett djupt matjordslager med mycket organiskt material läcker inga näringsämnen. Det finns tre sätt att bruka och odla jorden och den allra sämsta är ekologisk odling som bygger på kompost, ytgödsling och plöjningsfritt. Den andra och näst bäst är den traditionella med konstgödsel. Den tredje och helt överlägsen är jordisering dvs att gräva. plöja eller borra ner stora mängder färskt organiskt material, alltså naturens egen metod (när den låter de avdöda växtrötterna bli näring i jorden) men uppförstorad.
  På Seniorbloggen i Arboga Tidning ser man likheter mellan etablissemangets motstånd till LCHF och jordisering: http://bblat.se/bloggar/seniorbloggen/1.578583-seniorbloggen?blogPostAction=view_post&postingId=19.499437

 14. bom

  Grattis Börje! Menigheten börjar låta sig omvändas.

 15. Kjell-A Jönsson

  Haber & Bosch / Handeslgödselmedel
  Haber var ju som bekant professor vid universitetet i Heidelberg. Bosch, som omsatte Habers rön i industriell skala var koncernchef för dåvarande Badisch Anilin & Soda-Fabrik AG, numera
  BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen am Rhien, i dag  världens största kemiföretag. Dock är handelsgödsel numera en obetydlig produkt för BASF. 
  Den största handelgödseltillverkaren i världen är i dag Norsk Hydro Jara, som tillverkar ca 15 miljoner ton.
  Före Haber-Bosch-medtoden fanns ingen bärkraftig teknik för att tillverka ammonik, grunden för alla  kvävegödselmedel.  De naturliga lager av natriunnitrat som finns i Chile och den guano som finns utanför Peru skulle ha varit tömda för länge sedan om inte Haber-Bosch-metoden funnits.  Både Haber och Bosch erhöll följdriktig nobelpris.
  Världsproduktionen av kväve, fosfor och kalium-haltig handelsgödselmedel uppgår numera till ca 180 miljoner ton.
  En relevant fråga är ”hur stor hade jordens befolkning varit utan handelsgödsel?”
  Och varför har  dessa   produkter så dåligt rykte ?
  Kjell-A  Jönsson

 16. Palle

  De organiska materialen bryts inte ned av sig själva, det behövs utöver syre, maskar, mikrober, bakterier och andra småkryp. Dessa lever i olika skikt i jorden beroende på temp, syretillgång, ph-halt mm. Varje gång man vänder upp och ner på jorden med en plog förstör man detta system och i längden utarmar man det. Plogen skapar också en sk plogsula som måste brytas upp med extra överåkningar och traktorn packar marken och drar en j-a massa diesel (har 2 st själv så detta kan jag gå i god för).
  Ytkompostering: Världens mest produktiva ekosystem regnskogen använder sig av ytkompostering (blad faller till marken och blir jord). Det brukar funka OK innan vi går in och förbättrar. (googla på Stora Ensos Eukalyptusplantager i Brasilien). Den amerikanska mellanvästerns gräslandskap var också produktivt och fungerande innan vi kom på att man borde odla majs där med hjälp av plog och konstgödsel. Resultat? Googla the Dust Bowl.
   
  Missförstå mig rätt jag anser också att Haber-Bosch processen förmodligen är den upptäckt som betytt mest för mänskligheten, men det var några år sedan och vi får inte stanna i ett paradigm. Konstgödning skall användas där man får mest ”bang for the buck” och det är inte på nån 2ha skifte av sandjord i Sverige.
  Och är ni verkligen oroliga för Sveriges möjlighet att förse jordens befolkning med mat så bör ni i logikens namn börja med att bekymra er om detta:köpcentrum och villaghetton på Skånes klass-10 jordar, golfbanor på jordbruksmark, jorbruksmark som går åt till hästhållning inkl. de enorma arealer som nu används för foderproduktion åt hästarna.
  Hoppas ni ser detta inlägg som ett försök att visa på andra synsätt och inte reagerar instinktivt. Jag är för konventionellt jordbruk, jag är också för ekologiskt jordbruk, vi behöver både och.

 17. Kent Forssgren

  Palle. #16. Bra med perspektiv. Om ni verkligen är oroliga för Sveriges möjlighet att förse jordens befolkning med mat så bör ni i logikens namn börja med att bekymra er om detta: köpcentrum och villaghetton på Skånes klass-10 jordar, golfbanor på jordbruksmark, jorbruksmark som går åt till hästhållning inkl. de enorma arealer som nu används för foderproduktion åt hästarna.
  Ävenså perspektiv plogens och traktorns negativa konsekvenser. 
  Jag har för övrigt undrat hur kan det bli ekonomi när traktorn körs ca 10 gånger; enligt min skånske granne, fram och tillbaka över åkern för bearbetning, gödslning, sådd, giftspridning skörd mm? 

 18. Palle

  Kent: Det har jag också undrat! Frågar jag mina hjäpredor på LRF-konsult och Hushållningsällskapet så kommer det att bli bra bara jag utökar lite till…
  Men ärligt talat så är jag frågande, jag får helt enkelt inte ihop kalkylerna. Det känns som jag missat något grundläggande i skolan.

 19. Kent Forssgren

  Palle. Det är nog inte fel på dina mattekunskaper. ”Bara att utöka!Det är nått annat, nått skumt med detta?