NAO och elförsörjningen

North Atlantic Oscillation (NAO) är ett slumpmässigt väderfenomen som uppträder i norra Atlanten. När ett lågtryck lägger sig kring Island på vintern blir vintern mild i norra Europa. På samma sätt blir vintern kall om det lägger sig ett högtryck där. Ett flertal inlägg har skrivits om detta här på Klimatupplysningen.

Man kan få ett mått på NAO genom att mäta lufttrycksskillnaden mellan Island och Portugal. Se nedan data för vintern (dec-jan-feb) med data från NOAA.nao noaa winter

När indexet är högt får vi i Sverige milda vintrar och när indexet är lågt får vi kalla. Som synes har NAO-index varit väldigt mycket mer positivt på senare tid vilket förklarar de milda vintrar vi har haft. Men detta har också stor påverkan på vår elförsörjning som numera är väldigt väderberoende. Elberoendet i Sverige är som störst på vintern och vid positivt NAO på vintern får vi:

 • Lägre behov av uppvärmning tack vare varmare temperaturer
 • Mer vind till vindkraftverken tack vare lågtrycket
 • Mer nederbörd generellt och mer nederbörd i form av regn vilket gynnar vattenkraften
 • Mindre sol pga mer molnighet vilket ger mindre solkraft. Dock är solkraften försumbar på vintern pga de korta dagarna och låg solvinkel.

Men det finns inget som säger att NAO ska fortsätta ligga kvar på de här nivåerna i framtiden. Såvitt man vet är detta ett slumpmässigt fenomen. För om NAO hamnar på samma nivåer som på 60-talet kommer kraven på elförsörjningen att bli helt annorlunda. Det skulle inte förvåna mig om man har antagit att de milda vintrarna ska fortsätta och att vind och vattenkraft ska kunna fortsätta leverera på samma nivåer som tidigare. Verkligheten kan komma att se helt annorlunda ut.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Mats för denna påminnelse om vårt beroende av väder när det gäller energibehov och numera även när det gäller elproduktion.
  NOA beskrivs som slumpartat men är det så?
  Klotet idag om solkraft.
  Gissar att de missar solens ökning eller molnens minskning 😉

 2. Gabriel Oxenstierna

  Tack Magnus för att du tar upp NAO.

  Nej, det är kanske inget slumpmässigt fenomen, utan ingår i ett större klimatförlopp av naturliga variationer. Eftersom NAO är en oscillation bör man fundera över varför den ser ut att trenda uppåt sedan 1970-talet någon gång, och om inte detta bör rensas för? Exempelvis om den trendar med temperaturen.

  Se artikel av Javier Vinos och Andy May:
  ”The Sun-Climate Effect: The Winter Gatekeeper Hypothesis (IV). The unexplained/ignored climate shift of 1997”
  https://andymaypetrophysicist.com/2022/08/22/the-sun-climate-effect-the-winter-gatekeeper-hypothesis-iv-the-unexplained-ignored-climate-shift-of-1997/

  I fig 4.8b har du en analys som pekar på NAO som en del i det större systemet. Man ser det om man detrendar och tar dess kumulativa värden.
  De pekar på att ett större klimatskift skedde 1997 och att detta lett till den avkylning vi nu är inne i.

  Om NAO skriver de ”The decades-long NAO trends cannot be explained by general circulation models as they do not incorporate multidecadal MT regimes. Models consider NAO indices white noise without serial correlation (Eade et al. 2021). Without properly representing MT, climate models cannot explain climate change.”
  MT = meridionell transport av energi

  Artikeln finns även publicerad hos Judith Curry, samt WUWT.

 3. pekke

  NAO-kurvan verkar stämma bra med de kalla och snörika vintrarna som var efter 80-talet.
  Vintern -84/85 var kall, sedan har vi andra halvan av 90-talet då Gävle blev helt insnöat, sedan den berömda vintern -09/10 då klimatmötet i Köpenhamn fick en rejäl snöstorm och här i Sverige var den kall och snörik.

  OT.
  Verkar som hela Sverige i dag har exakt samma spotpris på el i varje zon !?
  https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table

  Märkligt.

 4. pekke

  Ett tillägg till min kommentar #3

  Det märkliga är att alla våra grannländer har mycket höga spotpriser medan våra verkar frysta på exakt samma över hela landet samtidigt som Danmark importerar nära nog halva elförbrukningen ??

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

 5. peter

  När det blåser, i.e. VKV, så kan Sverige fylla dessa förhatliga utlandskablar, och när dessa inte kan leverera mer el utåt och det fortfarande finns överskott, så sjunker helt enkelt priset.
  Med de 4 KKV som stängdes så hade vi fyllt kablarna jämt. KKV är bekant planerbar el, och då hade priset varit ”lågt” eller betydligt lägre hela tiden.
  QED

 6. Roland Salomonsson

  #3
  Halva elförbrukningen för Danmark? Det är enbart Själland, med Köpenhamn som försörjs från Sverige. Resten av Danmark är beroende av Tysk energiförsörjning/import och i så fall går Svensk export via Tyskland.

  Notera att Danmark vad jag förstår inte längre har några tunga generatorer i drift. Export det ger alltså stora förluster. Det är bl a därför som el-bolagen höjer nätavgifterna, så att svenska el-konsumenter skall betala el-förlusterna p g a export.

 7. Karl Eider

  #2 Gabriel

  ”Nej, det är kanske inget slumpmässigt fenomen, utan ingår i ett större klimatförlopp av naturliga variationer. Eftersom NAO är en oscillation bör man fundera över varför den ser ut att trenda uppåt sedan 1970-talet någon gång, och om inte detta bör rensas för? Exempelvis om den trendar med temperaturen.”

  Här är en kinesiskt rapport om AMO, där bl.a. korrelationen till NAO har analyserats.

  Enligt rapporten följer den inverterade NAO, AMO med en viss eftersläpning.

  https://www.researchgate.net/publication/324452579_Contrasting_spatial_structures_of_Atlantic_Multidecadal_Oscillation_between_observations_and_slab_ocean_model_simulations

 8. Håkan Bergman

  pekke #4
  Inte mycket att glädjas åt i dessa tider, men medelpriset för september ser ut att bli ungefär som augusti i SE3 och t.o.m. 80-90 öre lägre i SE4 för rörligt elpris. Om det är Putin som sprängt gasledningarna så har han knäckt myten om putinpriser på svensk el. Är det rysk inrikespolitik vi ser?

 9. Ivar Andersson

  Tänk att norra Sverige tvingas betala 76 euro per MWh trots att vindkraftselen är sååå billig.
  I Danmark producerar vinden 516 MW, värmekraften 1464 MW och importen är 2462. Danmark är helt beroende av importerad elenergi (55%).

 10. Lasse

  #2 Gabriel O
  Ref till fig 4,8b
  https://i0.wp.com/andymaypetrophysicist.com/wp-content/uploads/2022/08/Fig-4.8.png?ssl=1

  Allt tal om kaotiskt klimat faller när man ser dessa index.
  Det är när man börjar tänka det blir kaos 😉

 11. Thorleif

  Lasse

  +1

  Tror ni de religösa tittar på sådant här? IPCC-forskare måste ju göra det när NASA säkert är väl medvetna!

 12. Björn

  Med Portugal avses väl portugisiska Azorerna, eller? I övrigt förefaller det finnas ett visst samband mellan solfläcksminimum och negativt NAO. Speciellt kring 2008 med sitt utdragna minimum. Se länk nedan och fliken Solar Cycles.

  http://solarcyclescience.com/solarcycle.html

 13. Thorleif

  #.8 Håkan Bergman

  Ryssland har inga skäl att spränga sin egen gasledning. Propaganda eftersom man använder Putin och ryssofobin (det är nya tider i Ryssland sedan kommunismen föll) som syndabock för allt som väntar Europa/USA och det är helt självförvållat.

  Rysslands motiv att helt sluta sälja gas är självfallet de olagliga sanktionerna (aldrig tidigare hänt). De behöver inte förstöra sina egna anläggningar! Många som förstår krigets förutsättningar inser att nästa fas går från rysk ”specialoperation” till fullskala. USA säger officiellt att man inte vill kriga men vi vet ”alla” att det är Nato som leder kriget.

  Så vad kommer näst?
  kommentaren modererad

 14. Thorleif

  Vad var det som egentligen hände 2010?

  Mycket snö och rejält kallt samtidigt som kvicksilvret svängde mellan -10 – -20 (dec-feb) och orsakade en hel del vind på ostkusten.

  #4 pekke

  Att priserna fallit en del nu beror nog på att vi är inne i det klimattypiska höststormarnas tid. Tyskland med mycket vk får nu gott om billig el. Men såvitt jag förstår har Tyskland likt Sverige problem med sin överföringskapacitet på flera ställen. Samtidigt exporterar vi på vår normalhöga nivå om 3-3.5 GW där det mesta går till Finland. Ty bara 250MW. Är Baltikums prisläge en konsekvens av flaskhalsar? Finland också ett högt pris!

  Har Sverige(SVK o Nordpool) gjort ändingar i handelsvillkoren eller har våra exportörer ändrat sitt agerande på något sätt? Mycket intressant förändring i ”spillover”-effekten!

  Så någon som vet priset i nordtyskland?

 15. Thorleif

  # 4 pekke

  Om inga handelspolitiska/tekniska förändringar skett så antar jag att det relativt låga priset jmf med Finland/Baltikum beror på att vi tack vare vindarna lyckas fylla utlandskablarna till dessa länder. Är inte det logiska? Ty efterfrågar inte så mycket. Den norska kabeln i SE3 också full? Är det den norska importen från SE2 som styr priset €77? Eller tvärtom?

  Vi klarar samtidigt att överföra ”tillräckligt” till söder. SVK jobbar samtidigt på att söka balans.

 16. Fredrik S

  Thorleif #14

  Tyskland har överföringsproblem från vindkraft i norr till industri och befolkning i söder där de lagt ner kärnkraft är ersatt med rysk gas.

  Undrar hur den historien berättas om 50 år?

 17. Håkan Bergman

  Tyskland har haft skaplig vind ett par dar, men i dag och i morgon ser det ut som det brukar sen blir det vind över helgen enl. ventusky. Tyskland är ett elområde tillsammans med Luxemburg, vinden verkar inte hjälpa mot höga elpriser.
  https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/de-lu/hourly/?view=table

 18. Svenglenn Rolfzon

  Ryssland spränger sina egna gasledningar? Är det en false flag attack vi ser. Nu väntar jag med spänning på Putins nästa drag.

 19. Håkan Bergman

  #18
  Man kan ju undra vad energioligarkerna i Ryssland tycker om läget, vi har inte hört nåt men nöjda kan dom inte vara, kanske Putin vill visa att det inte blir nån återgång till happy days?

 20. Lars Lundqvist

  #15

  Enligt
  https://m.youtube.com/watch?v=d-R1HlDlTV8&feature=youtu.be

  vågar man inte utnyttja tillgänglig överföringskapacitet mellan SE2 och SE3 eftersom det skulle riskera stabiliteten av elnätet inom SE3 och 4.
  Jag har noterat att man sedan någon tid nu marginellt varierar värmekraften då konsumtionen ökar och därmed kan man kanske utnyttja mer av tillgänglig överföringskapacitet mellan SE2 och SE3?

 21. Rossmore

  Totalt OT men det här är roligt:

  Aussie Greta intervjuas om resande:

  https://www.youtube.com/watch?v=e-ZA1IS1Jt8

  ”C’mon mate, r u serious, Izzy?”

 22. Thorleif

  Håkan Bergman

  Tackar alltid för dina länkar! Vet du också hur vi kan avläsa den momentana strömmen i våra utlandskablar (samt dess totalkapacitet)?

 23. Brutus

  #21 Rossmore : Ja, eller ledsamt. Fö : Fridays for Future : Framtid när man inte går till skolan? Och när blev skolk strejk? Varför har ej LO protesterat mot terminologin?

 24. Ulf

  kommentaren borttagen

 25. Thorleif

  kommentaren borttagen

 26. Björn

  Jag håller faktiskt med Ulf i kommentar [24]; Detta är inte en politikblogg, utan en blogg som handlar om klimat- och energifrågor. Vi bör hålla oss strikt till sakfrågorna här och inte urarta till en slasktratt.

 27. Ulf

  Björn, kommentaren är modererad men skriver ändå om russofobi ett ryskt propagandaord helt utan täckning.
  Vidare beskriver kommentaren att Nato leder kriget, vilket nonsens. Detta ligger kvar i kommentaren. Den utomstående som kommer hit här och läser detta får intrycket att det är ett gäng stollar som härjar här. Det tycker jag är väldigt synd, eftersom så mycket bra skrivs om klimatet här. Det kan inte vara tanken att rysk propaganda ska tillåtas som den görs i kommentar nr 13 fortfarande efter moderering.

 28. Sören G

  Ulf #27
  Häller med. Noterar att #13 nu är modererad, men fortfarande propagandistisk.

 29. Sören G

  OT
  Enligt Wikipedia: ”För att betraktas som en fobi måste den negativa känsla som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet. Det handlar alltså t.ex. endera om att personen reagerar med rädsla eller skräck inför ett objekt eller en situation som vanligtvis inte alls eller inte alltid betraktas som farligt, eller att den rädsla, skräck som uppkommer är överdrivet intensiv.”
  Ett verkligt hot är inte en fobi (se #13). Men det skulle vara relevant att tala om t.ex. klimathotsfobi eftersom det inte finns något klimathot, i alla fall inte i den betydelsen som nu allmänt används om utsläpp av CO2.

 30. Ulf

  Jo precis som jag skrev Sören. Tycker det är bra underligt att den efter moderering kan ligga kvar med nonsens. Egentligen värre än när moderatorn inte varit där. Russofobi är erkänt trams. Nato leder inget krig heller. Undrar hur moderatorn ”inte” tänkte där. Vi pratar om värsta sortens mördarkrig, mycket osmakligt.

 31. Paul Håkansson

  Ulf
  14:15, 2022-09-29

  Ge dig, detta är faktiskt en blogg om klimat och inget forum för diskussioner kring krig och vem som har rätt eller fel.

 32. Ulf #30.

  Moderator har varit bortrest i veckan till idag och inte hållit koll på bloggen annat än sporadiskt. Vi ber om ursäkt, Men helt klart hör kriget i Ukraina inte hemma här annat än där det berör t.ex. energipolitiska konsekvenser.

 33. Daniel Wiklund

  Häromdagen kunde rapport och text-tv jublande berätta om billig el över hela Sverige. Därför att det blåste mycket. Idag har text-tv ingenting om elpriserna. Just nu kostar den mycket (354 öre) över hela Sverige. Vindkraften producerar drygt 2 procent. Om orkanens framfart i USA får vi däremot rapporter om nästan varje timma.

 34. Håkan Bergman

  Daniel W. #33
  Dom är säkert bara ironiska.

 35. Lars Cornell

  #33. Jag har följt SMHIs väderprognoser. I en vecka har de förutspått massor med regn i princip i morgon. Den där regniga dagen har skjutits på framtiden ca 24 timmar varje dygn. Fortfarande har det här i Tjust bara fallit några droppar – och nu skiner solen inbjudande till en cykeltur, om jag hade haft någon. Det får bli en härlig båttur till brevlådan i stället. Kanske väljer jag roddbåten som fortfarande ligger i sjön.

 36. Håkan Bergman

  Bredbandsjesus är ute och rör på sig igen.
  https://www.realtid.se/nu-vill-jonas-birgersson-styra-upp-elmarknaden/
  Lokala nät och batterilager låter inte realistiskt i mina öron om man siktar på hela elmarknaden.

 37. Thorleif

  #30 Ulf

  Om nu bara en person här på bloggen vågar säga som det är (någon enstaka gång) så drabbar det nog inte så bloggens ”rykte” så farligt.
  Energi är ju i högsta grad politik och yttrandefriheten krymper tyvärr mer och mer. Hoppas Ni kan stå upp för den så ska jag försöka respektera ämnesvalet. Hoppas ni gör detsamma!

 38. Claes-Erik Simonsbacka

  Nu producerar Olkiluoto för full effekt: ”Den här dagen har vi väntat på i 20 år”

  ”Olkiluoto 1 och 2 producerar för stunden 890 megawatt per timme medan nya Olkiluoto 3, som ännu testkörs, levererar hisnande 1590 megawatt i timmen.”

  https://www.hbl.fi/artikel/3984f5d2-096d-42ee-b73b-2bba491ad31d

  Mvh,

 39. Ulf

  Svar 31 Paul, nu var det inte jag som drog upp kriget, hur är det med läskunnigheten? Dessutom med snurriga påståenden.

 40. Paul Håkansson

  Ulf
  17:27, 2022-09-30

  Din acceptans och tolerans för avvikande åsikter är noll. Du anser att dina åsikter alltid är rätt. Det kanske är dags för en självrannsakan och inta en mer resonabel ståndpunkt.

 41. Ulf

  Paul, nonsens men absurda åsikter är absurda åsikter och inget annat. Det är en skillnad på att acceptera åsikter och att acceptera idiotier. Idiotier accepterar jag iofs, men påpekar förstås att de är just idiotier.
  Bevisligen hade jag inte varit här om jag inte accepterat andra åsikter, det borde t o m du förstå.
  Det normala är att man anser att ens åsikter är korrekta tills någon bevisar motsatsen. Absurda påståenden är inte bevis.

 42. Paul Håkansson

  Ulf
  22:03, 2022-09-30

  Allt det jag säger konfirmerar vad ditt svar är. Du accepterar inget som motsäger dina åsikter, allt annat är nonsens eller idioti. För mig värdelös argumentation. Mitt råd är att ta dig en titt i spegeln och rannsaka dig själv, förhoppningsvis kommer du till självinsikt.

 43. Ulf

  Paul, det är du som bör titta dig i spegeln och rannsaka dig själv om du tycker de åsikter jag protesterade mot äger någon slags giltighet.
  Men nu gällde saken egentligen att den här bloggen förstörs av sådana här virrigheter. Det blir enkelt för omgivningen att döma ut allt som skrivs här. Vi vet hur klimatfanatikerna gärna utmålar sina motståndare. Då är det synnerligen dumt att ge dem gratis ammunition. Det borde inte vara så svårt att förstå.
  I övrigt acceptera jag alla av fakta underbyggda åsikter. Men rent hittepå och sådant som helt strider mot verkligheten accepterar jag inte. Det var därför jag en gång i tiden engagerade mig mot klimathotarna. Deras idéer strider mot iakttagna fakta och mot faktisk statistik. Det publiceras dagligen lögner, då är det viktigt att detta inte är en blogg med rena lögner inom andra områden.
  Med din argumentation och Thorleifs, måste jag tyvärr ifrågasätta vad era syften är. Men jag lämnar det därvid, argumentera med en papegoja är inte meningsfullt.