Några funderingar om Michael Manns nya bok

Jag har inte tidigare känt någon lust att läsa Michael Manns nya bok The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines. Men när jag läste om det märkliga resultatet av en åsiktsundersökning på webben som Peter Stilbs berättade om förra fredagen så blev jag nyfiken att försöka förstå vad det är i boken som skulle kunna åstadkomma sådana negativa svar. Så jag köpte boken och tur för mig är att Amazon har sänkt priset rätt ordentligt. Här kommer en del av de funderingar som boken har stimulerat till.
Jag skriver inte någon regelrätt recension eftersom det finns en uppsjö av sådana. Bara på Amazon finns det över hundra läsarrecensioner varav 77 femstjärniga och 25 enstjärniga.
Brandon Schollenberger har vidare skrivit två kritiska recensioner, en där boken jämförs med Wegmanrapporten och en som är mer allmänt hållen. Anne Jolis har skrivit en negativ recension, The Climate Kamikaze som lett till replik från Mann.
Scott Mandia, som mycket övertygad om CAGW och initiativtagare till något som kallas Climate Science Rapid Response Team, har skrivit en positiv recension på Amazon. En annan recension som är mycket positiv har skrivits av den numera herostratiskt ryktbare Peter Gleick.
Rent allmänt sett tycker jag att boken innehåller en liten del populärvetenskap som delvis är mycket intressant och en väldigt stor del om det så kallade klimatkriget, som enligt min mening inte alls är något krig utan borde kallas det stora klimatgrälet eller dylikt. Den sistnämnda delen av texten upplever jag som gammal skåpmat från våra vanligaste klimatbloggar, inklusive ett högt tonläge kryddat med ad hominemargument.
Intressant blir den populärvetenskapliga delen när författaren verkligen går in på och diskuterar sin paleoklimatologiska forskning vilket innebär en hel del annat än de beryktade hockeyklubborna från 1998 och 1999. Jag har här och nu en fundering om hockeyklubban och en fundering om Michael Manns syn på klimatmodeller.

Hockeyklubbans svenske kritiker

Det är ju alltid intressant att se om svenska forskare har gjort något intryck i internationella sammanhang. Jag har hittat Svante Arrhenius, Bert Bolin, Fredrik Ljungqvist och Wibjörn Karlén i Michael Manns bok.
Michael Mann omnämner ”the Swedish paleoclimatologist Wibjörn Karlén” i syrliga ordalag eftersom denne är en av dem som kritiserat hockeyklubban från 1999. Wibjörn Karlèn, som tillhör Stockholmsinitiativet och har varit gästskribent på TCS ett flertal gånger, har sagt att hockeyklubban vare sig visar den medeltida värmeperioden (MWP omkring år 1000) eller den lilla istiden (LIA 1400 – 1900).
Michael Mann hävdar däremot att hockeyklubban från 1999 visar både den medeltida värmeperioden och den lilla istiden. I figur 1 visas hockeyklubban från 1999 som Michael Mann visade den i ett edsvuret vittnesmål inför en amerikansk kongresskommitté i juli 2006.
Figur 12
Hockeyklubban i figur 1 kan jämföras med de rekonstruktioner som IPCC tog upp i sin senaste rapport AR4 från år 2007. Se figur 2. En av rekonstruktionerna är för övrigt ett svensk-ryskt samarbete publicerat i Nature där de svenska författarna är Anders Moberg, Karin Holmgren och Wibjörn Karlén från Stockholms universitet.
Figur 2
I figur 2 har jag lagt in hockeyklubbans skaft från 1999 som motsvarar den streckade linjen i figur 1. Huruvida hockeyklubban från 1999 kan sägas visa MWP och LIA är en bedömningsfråga som jag lämnar till läsaren att själv ta ställning till.

Michael Mann och klimatmodellerna

I kapitel 2 av boken finns ett avsnitt som heter Climate Change in Five Easy Steps. De fem stegen är argument för människans starka och riskfyllda effekt på klimatet.
Steg nummer 4 och 5 bygger helt på klimatmodeller och därför kommer frågan upp om klimatmodellerna kan prediktera, förutsäga, klimatet. Mann skriver:

The key queston is can the model be shown to be useful? Can it make successful predictions?

Climate models had passed that test with flying colors by the mid1990s. James Hansen, in the late 1980s predicted the continued warming that would be observed by the mid-1990s.

Mann menar alltså att James Hansens beräkningar från 1988 visar att klimatmodellerna med flaggan i topp har visat sig kunna prediktera ett framtida klimat. Vad Mann skriver om att Hansens kunde prediktera uppvärmning i mitten av 1990-talet endast omkring 10 år efter prediktionen gjordes låter konstigt i mina öron.
Man kan nämligen fråga sig om klimatet med sina kaotiska processer verkligen kan ge några predikterbara utslag på mindre än tio års sikt. Hansen publicerade prediktionen 1988 men den skall räknas från 1984 beroende på tidsfördröjningar.
Jämför vad vi har skrivit om hur långtidsprognoser med klimatmodeller måste ifrågasättas i till exempel artikeln Varför kan klimatmodellerna inte förutsäga klimatets utveckling. De kaotiska processerna är inte ett principiellt hinder för tänkbara långtidsprognoser av underliggande trender men komplexitetsparadoxen ser inte ut att vara ett hinder som det är troligt att man kan ta sig förbi. Mann verkar inte väl insatt i dessa saker.
Mann illustrerar sedan vad han skriver med en figur som i stort sett är samma figur som finna i en artikel av Hansen med flera från 2006. I figur 3 är det övre diagrammet från denna artikel av Hansen med flera.
Hansen06 fig2 redigerad1
Precis som i den nästa likadana figuren i Manns bok går observerade data fram till och med år 2005. Mann skriver i figurtexten att observationerna väl följer den simulerade kurvan i mitten (scenario B) som nära motsvarar det som faktiskt har hänt i fråga om antropogen påverkan under perioden. Scenario A innebär mycket större utsläpp medan scenario C innebär att utsläppen skulle bli konstanta från år 2000 (därför planar denna simulering ut och börjar sjunka).
Mann menar alltså att Hansen har kunnat prediktera klimatets utveckling fram till 2005. Men hur har det gått sedan? Boken kom ju ut 2012 och då har Mann anledning att fråga sig hur det blir om man plottar in de sex årsmedelvärden som vi har för 2006 – 2011. Här anar man ett litet förbiseende av Mann.
Hur som helst så finns dessa punkter med i det nedre diagrammet i figur 3. Man skall alltså när man ser dessa nya punkter fråga sig om klimatmodellen har förmått att prediktera klimatets utveckling för perioden 1984 – 2011 dvs. om observationerna och simuleringen enligt scenario B fortfarande överensstämmer. Jag lämnar till läsarna att själva göra den bedömningen.

Avslutning

Detta var vad jag hade att komma med denna fredag. Jag har en del ytterligare funderingar och har dessutom inte läst färdigt boken så det kommer kanske mer om denna från mig framöver.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. AOH

  Pehr Björnbom
   
   
   
  Ǻterigen ett gediget arbete av dig. Jag råkade hitta en annan inlaga om MM-boken ikväll.
   
  Men väntar tills UI läser din inlaga  ( Smiley )
   
   
   
  http://www.americamagazine.org/blog/entry.cfm?blog_id=2&entry_id=5005
   
   
  En kommentar i artikeln  länkar till:
   
  http://www.firstthings.com/article/2011/05/the-truth-about-greenhouse-gases
   
   
  The Truth About Greenhouse Gases
   
   
  ”——–As far as green plants are concerned, CO2 is not a pollutant, but part of their daily bread—like water, sunlight, nitrogen, and other essential elements……..”
   
   
   
  „……Global warming alarmists have something like Gadaffi’s initial air superiority over rag-tag opponents in Libya…..”
   
   
   
  ”……… ” Peer review in climate science means that the “team” recommends publication of each other’s work, and tries to keep any off-message paper from being accepted for publication…..“

 2. Stort tack Pehr!
  Den sista grafen ja. Visar den egentligen inte precis tvärtom mot vad Mann hävdar. hansens Modell misslyckades. Trots rekordutsläpp i stället för utplanande sådana, så har temperaturen slutat stiga.
  Här har AGW-förespråkarna ett verkligt problem att bita i. Jag anser att de på ett trovärdigt vis måste förklara varför temperaturutvecklingen inte följer de ökande CO2-utsläppen.
  Naturliga variationer? Vilka då i så fall? El Nino, La Nina, PDO, NAO? Vi har alltså 5-6 år med  sjunkande temperatur?
  Thomas?

 3. Peter Stilbs

  Tack Pehr. Senaste Nature hade en ”recension” av hans bok också. Men den gick bara ut på hur synd det var om honom, som blivit så trakasserad av de onda krafterna. 
  I övriga vetenskaper hänger man gladeligen ut skojare. 

 4. Peter Stilbs

  Länken till Nature-”recensionen” finns här. Jag är dock inte säker på om noten är fritt läsbar. 
  I övrigt verkar det vara ett organiserat återkommande och växande mönster att till varje pris försvara allt som gjorts i AGW-svängen, och att göra ner dem som kritiserat det (ex via Oreskes’ bok häromåret – som också hade världsomspännade, tydligen samordnade positiva ”recensioner”, bl.a. i flera svenska media).
  Det dröjer nog inte länge innan vi ser den första svenska hyllningen till Mann’s gärning och bok i svenska media.    
  Men jag tror Pehr blev först att kommentera.   

 5. Tage Andersson

  Utsläppen har väl följt scenario A, med temperaturen bäst följt scenario C. Om man ska våga sej på någon utvärdering av denna korta tid så blir det ju att ifrågasätta CO2s roll.
  Det bör också observeras att den stora temperatursvängningarna börjar då Mann övergår från sina beräknade värden till aktuella mätningar omkring 1850. Sådana växlingar mellan olika beräkningar är legio och nödvändiga eftersom tidiga observbationer saknas. Likväl ifrågasätts de alltför sällan. 

 6. Kurt Persson

  Hittade följande inlägg av Lennart Bengtsson i denna fråga
  ”Här utesluter man flertalet referenser från ledande tidskrifter utan refererar till publikationer från bl a Energy and Environment, vilken väljer artiklar mer för sitt politiska budskap än för sitt vetenskapliga. För dessa skribenter är ”hockey stick”-formen på temperaturkurvan under de senaste 500-1000 åren tabu. Denna form på temperaturkurvan är emellertid högst rimlig och faktiskt i överensstämmelse med den rådande kunskapsbilden. Det föreligger nu övertygande indirekta klimatuppgifter att speciellt MWP huvudsakligen var begränsad till Europa och Nordatlanten. Andra områden på jorden var samtidigt kallare än normalt. Givetvis är en global temperaturkonstruktion för perioden före 1800 svår att fastställa då man här baserar kunskapsbilden på indirekta uppgifter, men det finns inga uppgifter som stöder en global temperaturanomali av det slag som vi nu har.”

 7. Sven

  Jag har funderat lite över hur Hansens projektioner skulle se ut om han med samma beräkningsmetoder hade flyttat bak starttidpunkten 20 år?

 8. Slabadang

  Kurt Persson!
  Jag tror och hoppas att inte L Bengtsson står kvar vid påståendet om att MWP var regional nu är det  solklart att den var global med artiklar från både Kina alperna och sydamerika. IPCC folket lurar ju inte bara oss de lurar ju också varandra. Det är en idag ett ytterlig extremt påstående att hävda MWP som lokal och inte en sann bild av vad det vetenskpliga läget säger. Det är en tillsågad gammal IPCC konstruktion för att fylla luckor i pusslet.

 9. Bim

  När skall lögnerna ta slut?
  Som tur är finns ni här på TCS som en motvikt.
  Idag kan ni också läsa när doktor Max tar Danmark i örat. 😀
  Alltid spännande och bra inlägg. 

 10. Peter Stilbs

  Det är ju ganska långsökt att söka påstå att en MWP var ett regionalt fenomen – under 100-tals år. Jag håller med Slabadang #8.

 11. John Silver

  Kurt Persson { 23.03.12 at 10:21 }
  ”Hittade följande inlägg av Lennart Bengtsson i denna fråga
  ……………
  Givetvis är en global temperaturkonstruktion för perioden före 1800 svår att fastställa då man här baserar kunskapsbilden på indirekta uppgifter, men det finns inga uppgifter som stöder en global temperaturanomali av det slag som vi nu har.”
  Först säger han att proxies är dåliga termometrar, sedan säger han att proxies är pålitliga termometrar.
  Lysande Lennart!
  Är det ett exempel på akademisk logik av idag?

 12. Kurt Persson

  Slabadang#8
  Jag tolkar ditt inlägg som att du anser att Michael Mann har haft rätt fram till den sista tiden! 

 13. Thomas

  Tage #5 ”Utsläppen har väl följt scenario A,”
   
  Vad jag vet ligger de närmast B. Denna figur är inte helt uppdaterad, men ger trenden:
  http://www.realclimate.org/images/Hansen88_forc.jpg

 14. Pehr Björnbom

  Kurt Persson #6,
   
  Om man ser på figur 2 ovan där hockeykurvan framgår jämfört med alla andra rekonstruktioner (som de presenterats i IPCCs senaste rapport AR4 från 2007) så tycker åtminstone jag att hockeykurvan framstår som ett gränsfall. Det raka skaftet ligger i övre gränsen av alla rekonstruktionerna.
   
  Men framförallt tycker jag att den tvära knycken mellan skaft och blad ser artificiell ut. Det var denna knyck som jag fann alarmerande när den först presenterades av IPCC i samband med rapporten TAR år 2003. Jag uppfattar nu att knycken beror på hur skarven mellan proxydata och termometertemperaturer har gjorts.
   
  Hockeykurvan enligt Mann med flera från 1999 omfattar bara 1000 år och man kan vidga perspektivet genom att sätta in den i ett större sammanhang. Ole Humlum har genom figur 2 och 3 på sin webbsida om globala temperaturer visat ett sådant vidgat perspektiv. Fig, 2 visar där att nuvarande mellanistid än så länge är ovanligt kall jämfört med de närmast föregående mellanistiderna.
   
  Fig. 3 ger temperaturer från Grönland och visar att variationerna över den senaste mellanistiden har varit stora. För 5000 år sedan var det en halv grad kallare än nu, sedan steg temperaturen till nästan en grad varmare än nu under den minoiska värmeperioden för knappt 3500 år sedan. Den slutliga temperaturstegringen på minst en halv grad fram till toppen av den minoiska värmeperioden ser ut att ha varit snabbare än den temperaturstegring som vi hade i slutet av 1990-talet.
   

 15. Pehr Björnbom

  Att döma av vad Michael Mann skriver i boken så är han och Wibjörn Karlén överens om att hockeyklubban bör visa MWP och LIA.
  Vad de inte är överens om är huruvida hockeyklubban faktiskt visar dessa eller inte. 

 16. Peter Stilbs

  Jag är egentligen så trött på dessa eländiga trädringar. Uppmätta här och var på norra halvklotet. Man vet inte trädets historia – har det varit i skugga eller sol ? Vilka perioder ? Man kan inte avgöra från årsingens storlek om dålig tillväxt beror på låg temperatur (den sökta parametern) eller torka – och söker inte göra det heller. Och så ovanpå alltihopa vad som tydligen är en amatörmässig katastrof i tidsseriebehandling så skarvar man sen ihop resultatet godtyckligt med termometerserier.
  Släng allt i papperskorgen, där det hör hemma.   

 17. Pehr Björnbom

  Labbibia #2,
   
  Jo, nog anser också jag att den sista grafen visar motsatsen till vad Mann hävdar. Temperaturstegringen mellan 1960 och nu enligt observationerna är 0,5 grad C men 1 grad C enligt simuleringen baserad på scenario B, som enligt vad Mann skriver i boken, är den som bäst representerar de mänskliga utsläppen.
   
  Ett sätt att förklara utfallet är att klimatkänsligheten är låg, vilket i så fall skulle stämma med vad UAH-gruppen och Richard Lindzens grupp kommit fram till i sin forskning.. Temperaturstegringen fram till 2000-talet har till mer än hälften berott på naturlig påverkan på klimatsystemet. På 2000-talet har det skett en förändring så att naturliga orsaker motverkar de ökade växthusgasutsläppen.
   

 18. Helge

  Tycker man även ska nämna Atlantisk tid som ett exempel på långa ”värmeböljor” denna sidan istiden, där inget tyder på att det innebar någon katastrof. http://sv.wikipedia.org/wiki/Atlantisk_tid varade i ca 3000 år.
  Eller Suborel tid  http://sv.wikipedia.org/wiki/Subboreal_tid . Varade också ca 3000 år, den perioden var också varmare än idag.
  Boreal tid var varmare, http://sv.wikipedia.org/wiki/Boreal_tid varade ca 1700 år
  Så att det varit 2-3 grader varmare än idag verkar snarast varit det normala, i vilket fall de senaste 11000 åren, och att vi idag har det ovanligt kallt.

 19. Kurt Persson

  Har beställt boken på AdLibris.Kommer om några dagar.Skall bli intressant att få en inblick i bakgrunden till detta fantastiska och mytomskrivna redskap. Tack Pehr för din anmälan av boken!

 20. Slabadang

  En tydlig trend med ökad solintrålning!
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf
  De gillar inte att prata om naturliga förklaringar dessa klimathotsförsäljare.
  Trenden ger en ökning av solinstrålningen med 0.4% / globalt år!!!!
  I Sverige är ökningen av antalet soltimma sedan 1980 0,7% per år. Diffen i instrålningen är 800-1000 W när moln täcker solen.
  Det här är ett samtidigt ett alternativt sätt att beräkna molnförekomsten. Det är intressant hur de i fakta bladet skiftar ifrån att prata om den direkta solinstrålningen över till att prata om att TSI inte skiftar med mer än någon promille. Det är verklgien att blanda äpplen och päron. Det här är stora förändringar under samma tid som vi uppmätt uppvärmning.Här ser vi att molnen återigen är den stora regulatorn av solinstrålningen och därigenom temperaturen.
  De håller på och babbalar om denna förbannade CO2 när andra öbservationer är betydligt viktigare att fatsälla betydelsen av. Solinstrålningen är konkret ”backradiation” rena flummet och bruset i sammanhanget.
  Alla läser överkursen ingen går grundkursen!
  Läga moln har minskat med 4-5% sedan 1983 och solinstrålningen ökat under samma tid vilket knappast är överraskande. Dessutom har luftföroreningarna minskat dramatiskt under samma period. Varför skulle det inte bli varmare?
  Men varför har molnen minskat ? Det är en fråga som kanske Svensmark kan svara på men IPCC har i sällskap med SMHI inte en djävla aning.
  Märk noga att SMHI INTE beräknar hur stor del av ens den svenska uppvärmningen som är relaterad till den svenska ökade solinstrålningen utan kör istället en avledande lektion i politiskt korrekt bibelläsning ur IPCCs radiationbudget. 7% ökning på tio år 14% på tjugo år. Show me the money!!
  vad blir resultatet hur stor del av den svenska uppvärmningen kommer däifrån?
  Borde det inte ha blivit ännu varmare? Isoleringseffekten ligger ju bara på 3-400 w  700w försvinner tillbaka ut i rymden varje gång molnen täcker solen.
  Den svenska ökade solinstrålningen är i sin tur inrapporterade till till Mr Jones och Hansen som en del av den ”Globala medeltemperaturen” vem justerar dessa siffror med dessa fakta tagna till hänsyn för den ökade solinstrålningen? Är det någon som vet ? Frågan är mycket viktig att få klarhet i.
  Jag har länge ägt en misstanke om att den globala medeltemperaturens förändringar nästintill 100% är en studie av hur molntäcket förändrar sig. Det gör att vi använder tempdata fel och drar fel slutsatser. Ingen vet heller hur molntäcket förändrat sig innan satellitåldern och stämmer min tes får vi istället svaret på frågan om hur molnbildningen förändrats innan 1983 genom att studera de historiska tempkurvorna som skavar under dessa.Den stora ”blundern” blir tydlig. 

 21. Lennart Bengtsson

  Enligt mätningar under CERES programmet där man bl a mätt den kortvågiga reflektionen mot rymden före ligger inga mätbara skillnader under de ca 10 år som dessa mätningar pågått. Vänligen hänvisa till andra tillgängliga uppgifter.

 22. Pehr Björnbom

  Kurt#19,
  Trevligt att du uppskattade min anmälan. Själv beställde jag Kindleversionen på Amazon som man kan ladda ner direkt till sin dator. Den kostade bara 14 $ och var nedsatt från 29 $. 

 23. Pehr Björnbom

  Ole Humlum har en intressant webbsida med en massa data och kommentarer om moln. Intresant är att ett av diagrammen Total global monthly cloud cover visar att molntäcket minskade från mitten på 1980-talet till millennieskiftet och därefter varit konstant.

 24. McIntyre och McKitrick har visat att Hockeyklubbands form kommer från årsringar från Metusalemtallar (Pinus Longaeva, Britelcone Pine) och en felaktig metod som väljer ut just hockeyklubbsformer. Det är helt obegripligt att ens de klimathotstroende kan hålla fast vid att Hockeyklubban är riktig. Det är ju konstaterat att analysen innehöll massor av fel och att årsringar från Metusalemtallar inte bör användas som temperaturindikatorer. Mann är helt enkelt en oerhört dålig vetenskapsman som gör fel efter fel och vägrar erkänna dem. Han har ju fortsatt med samma sorts felaktiga analysmetoder och felaktiga val av påstådda temperaturindikatorer. Den uppochnedvända Tiljanderserien känner väl alla till som är insatta i klimatfrågor?

 25. Thomas

  Lars Kamél #24 för jag föreslå att du inte okritiskt köper allt M&M påstår. Det sätt de argumenterar för hur PCA väljer ut hockeyklubbsformer är direkt ohederligt.

 26. L

  Kommentar borttagen

 27. Christopher E

  Slabadang #8
  Det festligaste med att påstå att MWP var en lokal angelägenhet på norra halvklotet och därför inte syns i hockeyklubban, är ju att hockeyklubbsstudien inte är global rekonstruktion (det är märkligt hur ofta detta glöms på båda sidor frontlinjen) utan just bara gäller norra halvklotet… 🙂
  Att MWP liksom LIA var globala är för övrigt belagt i hundratals studier.

 28. Gunnar Strandell

  Christopher E #27
  Om ditt konstaterande varit den enda oegentligheten som Mann och hans försvarare serverat, tror jag att fortsatt upprepande av det kunnat kväsa CAGW i sin linda. och släppt fram det sunda förnuftet.
  Men nu tillåts CAGW-förespråkare breda ut tjocka dimridåer och bre på tjocka över praktiskt allt som är sant och sunt.
  Jag tror fortsatt på att hävda fakta och slutsatser som stöds av det sunda förnuftet men är tveksam till att delta i metadebatter som lätt övergår i framhållande av egen tro och värderingar som bättre och överlägsen.
  Fastna inte i trålen!

 29. Bertel

  L # 26
  OT. Här det motsatta?, men i samma anda.
  http://www.youtube.com/watch?v=oKcWtvEzdR8&feature=share   

 30. Lena Kantz

  Christopher E # 27
  ”Att MWP liksom LIA var globala är för övrigt belagt i hundratals studier”. 
  Jaha, och var hittar du alla de studierna?
  Däremot kan det kanske anses vara belagt numera att de omfattade hela norra halvklotet exl tropikerna. 
  Men allvarligt så är jag intresserad av sådan studier så frågan är inte riktad bara till dig. Jag vet en väldigt ny som undersökte hmm isotoper? från Antarktis.
  Annars visar Svante Björcks arbete att vår tid uppvärmning är en anomali just på grund av de andra (enligt honom) inte har omfattat södra halvklotet. En alldeles färsk studie visar dock motsatsen så fortsättning följer.
        
             

 31. Börje S

  #27
  I IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare 2001 finns hockeyklubban på sista sidan, presenterad som Variations of the Earth’s surface temperature: years 1000 to 2100.    
  Där finns också 7 varianter på hur det framtida klimatet kommer att utveckla sig med utgångspunkt från klubbans slut. Ett par av dessa profetior har kurvor som stiger så brant att de nästan vänder tillbaka (mot vänster) i övre delen av papperet.
  ALLA är totalt misslyckade, men det vet ju alla nu, utom de som snart kommer att få reda på´t. (med ett på denna blogg välkänt undantag)
  http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/english/pdf/spm.pdf 

 32. hahn

  Peter Stilbs #16,
  just det, släng alltihop i papperskorgen.
  CAGW horden har för övrigt mycket intressant logik att lära ut. Om man tittar in på UI och även här kan man se argumentation som går ut på att vi ska se klimatåtgärder som en försäkring mot en möjlig/trolig katastrof. Nu trodde jag att CAGW laget hade den inställningen att vetenskapen är solklar och att CAGW är ett faktum allaredan. Men en försäkring tecknar man väl mot saker som kan hända. Logiken bygger på en oklarhet som står i direkt strid med den redovisade hållningen.
  Särskilt kul blir logiken då man får höra att inte samtliga skeptiker och skeptiska frågeställningar bygger på exakt samma teorier, eller är samstämmiga. Varför dom nu skulle vara det??     
  Men CAGW klubben som tvärt emot måste ha en alltigenom hållbar story ser sig inte bundna av detta. Upp och nervända världen.  

 33. Thomas #13
  ”Tage #5 ”Utsläppen har väl följt scenario A,”
  Vad jag vet ligger de närmast B. Denna figur är inte helt uppdaterad, men ger trenden:”
  Det gör de väl inte? Utsläppen följer scenario A dvs de har fortsatt att öka.
  Däremot har atmosfärens CO2 innehåll följt scenario B men det beror knappast på människan utan på att vår utsläpp inte har påverkat så mycket som Hansen förmodade 1988.
  Hansen likställer utsläpp med en motsvarande ökning i atmosfären vilket alltså inte är vad som har hänt. Men förutsättningen för scenariont är fortfarande detsamma enligt hans arbete, dvs scenario A utgår från att vi fortsätter att öka våra utsläpp.
    
   

 34. Thomas

  Lena #33 Kan vi hålla isär två frågor här. Dels hur väl Hansen prickade in ändringar i utsläpp och och koncentration av olika växthusegaser och dels hur hans simulering av klimatet givet en viss forcing ser ut. Om det är hur väl klimatmodeller fungerar är det den senare frågan vi skall titta på och totala forcing ligger klart närmast scenario B, det scenario Hansen själv ansågs troligast.
  Hansens artikel återfinns här:
  http://pubs.giss.nasa.gov/docs/1988/1988_Hansen_etal.pdf
   
  ”Hansen likställer utsläpp med en motsvarande ökning i atmosfären vilket alltså inte är vad som har hänt.”
   
  Läser du appendix B i artikeln där Hansen beskriver sina scenarion finner du tvärtom att han bara diskuterar hur halten förväntas öka i atmosfären. Var menar du att han likställer utsläppen med en motsvarande ökning i atmosfären?

 35. HenrikM

  Jag blir alltid lika förvirrad när man nämner hockeyklubb-grafen och att MWP och LIA endast gäller norra halvklotet. Hockeyklubben är ju bara för norra halvklotet. Man borde ju väldigt tydligt se MWP och LIA i hockeyklubbe-grafen: ”Northern Hemisphere temperatures for the last 600 or 1,000 years”. Fullständigt obegripligt för mig.

 36. Karl-Oskar

  Det Hansen prickade in var sannolikt att molnen minskade på norra halvklotet pga mindre med partiklar i atmosfären därför blev det värmare.Jag har försökt att hitta mätningar av långvågig strålning från moln men kan inte hitta något kan det vara så att vissa saker vill man inte veta.  

 37. Karl-Oskar

  Skulle ha stått i 36.
  Det jag letar efter är strålning till rymden från moln.

 38. Ingemar Nordin

  Lena K #30,

  Du efterlyser vetenskapliga studier som rör medeltidsvärmen. En utmärkt sammanställning från hela jorden finns på:

  http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php

 39. Thomas # 34
  Jodå, jag förstår vad du menar och visst är det så att ”forcing” har visat sig vara mer enligt scenario B.
  Det är dock och fortfarande inte vad Hansen FÖRVÄNTADE sig utifrån våra utsläpp.
  Förväntad forcing var enligt Hansen som scenario A:
  ”Scenario A assumes that growth rates of trece gas emmissions typical of the 1970s and 1980s will continune indefinitely; the assumed annual growth averges avout 1,5% of current emissions so the net greenhouse forcing increases exponentially”    
  Med andra ord så förväntade han sig att atmosfärens CO2 innehåll skulle vara en direkt konsekvens av våra utsläpp.
  Så har det nu inte blivit
  Våra utsläpp har följt scenario A
  medan konsevensen av dem har följt scenario B
  Men igen, Hansen modell innebär att en förväntad effekt av de utsläpp som vi de fakto numera har ÄR att med dem skall ett scenario A följa.
  Det är hans förväntan, hans modell
  Du kan ju inte hoppa över hans beräkning över hur mycket co2 i atmosfären skulle stiga och bara glatt glida ner till hur mycket den faktiskt har stigit. Även den delen ingår ju i hans modell.
   

 40. Ingemar Nordin # 38
  Tack!
  😉
       

 41. jama

  Thomas #25
  Kan du utveckla ditt påståeende om att M&M kritiken mot heockeyklubban är ohedrlig.
  Blland annat Wegman rapporten instämmer i den kritik som framförs av M&M. Jag ser kritiken som saklig och välgrundad och just PCA problematiken beskrivs utförligt i kritiken

 42. Thomas

  jama #41 jag har utvecklat kritiken ett flertal gånger tidigare på den här bloggen. Läs NRC:s rapport för en mer saklig bedömning, Wegman plagierade bara M&M så naturligtvis kom han till samma slutsats.
   
  Du kan t ex titta på det försåtliga sätt M&M använder sig av PC1 istället för hela rekonstruktionen med flera komponenter när de skall ”bevisa” att man får hockeyklubbor ur slumpvisa data med ocentrerad PCA, eller hur de genererar 3000 kurvor och sorterar fram de mest hockeyklubbslika och presenterar dem som typiska.

 43. jama

  Thomas # 41
  Jag har läst NRC rapporten som även den kritisterar Mann’s statistiska metoder. Det är klart att Wegman kom tills samma slutsats då kritiken är relevant. Manns sammanställning klarar inte en relevant statistisk kvalitetskontroll.
  Det är snarare ohederligt att utnyttja staistiska spetsfundigheter och tvielaktigt data i sin framställning och på detta sätt officiellt via IPCC vilseleda politiker och allmänhet.
   
   

 44. Thomas

  jama #43 skillnaden är att NRC konstaterar att även om MBH formellt valt en tveksam metod med sin icke-centrerade PCA så påverkade inte det resultatet nämnvärt, vilket är en annan slutsats än Wegmans.
   
  Kan du beskriva hur du anser att MBH:s val av analysmetod påverkat resultatet?

 45. jama

  Thomas #44
  Min bild är att valet av analysmetod har reducerat amplituden i temperaturkurvan och på detta sätt tryckt ner MWP respektive tryckt upp LIA vilket förvränger den historiska bilden.
  Jag kan inte se att detta är en effekt som ”råkar” uppstå utan är ett mycket medvetet val av metod för att påverka allmänhet och politiker för att uppna sin egna syften och mål och för att använda dina egna ord ohederligt.

 46. Thomas

  jama #45 som du vet om du studerat frågan har man provat med andra analysmetoder och fått i stort sett exakt samma svar. Det är inte PCA som skapat hockeyklubban.