Misslyckad politik för att minska fossilbränsle

fossilfri produktion

Roger Pielke Jr har en tänkvärd artikel i The Breakthrough Institutes tidskrift. Där har han ovanstående diagram som visar hur stor del av den globala energikonsumtionen som utgörs av icke-fossila bränslen.

Som synes ökade den icke-fossila delen som allra mest under 70- och 80-talen – långt före det att det överhuvudtaget fanns någon ”klimatpolitik”. Orsaken till detta var expansionen av kärnkraft. Men efter toppåret 1999 så har faktiskt andelen icke-fossil energiproduktion minskat något (-2%).

Världen behöver energi, och allteftersom alltfler länder tagit sig ur fattigdomen så har också energikonsumtionen ökat totalt. Visst, det har byggts fler vindkraftverk och solcellsparker. Men de har inte på långt när hunnit med i utvecklingen. De utgör ungefär 1% av energiproduktionen. Inte heller har mängden kärn- och vattenkraft ökat särskilt mycket. Istället är det kol och andra fossila bränslen som står för den stora energiökningen.

Det här är förstås en tankeställare för dem som tycker att det är bekymmersamt med 400 ppm eller högre koldioxidhalt i atmosfären. Det visar att även om det satsas enorma summor på s.k. ”förnyelsebar” energi, så påverkar det så gott som inte alls andelen fossil-fritt i produktionen. Den politiken är, sett utifrån dessa siffror, helt enkelt ett totalt misslyckande. Det enda alternativ som hittills haft den minsta inverkan är kärnkraft.

Och att, som de gröna ideologerna, hoppas på att fattiga människor frivilligt skall avstå från en ekonomisk utveckling som kräver mer energi är bara naivt. Men kanske skulle en världsdiktatur hjälpa?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det är inte så konstigt att vind&solkraft inte ger någon minskning av fossilanvändningen eftersom det skall till stora mängder dieselel för att få det att fungera:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2362762/The-dirty-secret-Britains-power-madness-Polluting-diesel-generators-built-secret-foreign-companies-kick-theres-wind-turbines–insane-true-eco-scandals.html
  Till och med en crackpot som Hansen fattar detta.

 2. LBt

  ”Det här är förstås en tankeställare för dem som tycker att det är bekymmersamt med 400 ppm eller högre koldioxidhalt i atmosfären.”
   
  Nja, det borde väl vara en tankeställare för alla eftersom forskarna tror att de är vi människor som förorsakar den höga halten och att den höga halten i sin tur förorsakar den globala uppvärmningen. Visst bör vi begränsa våra utsläpp och satsa på tex kärnkraft till dess vi vet bättre.

 3. LBt #2
  jag är öppen för en kompromiss, vi bygger ut kärnkraften och fortsätter använda olja så länge det finns.

 4. Ingemar Nordin

  LBt #2,

   

  Låt mig vara ännu tydligare: Det bör vara en tankeställare för alla dem som tycker att det är bekymmersamt med 400 ppm eller högre koldioxidhalt, OCH som tror att det är människans förbränning av fossilbränslen som helt och hållet orsakar den ökning vi kan observera, OCH som tror att våra gigantiska satsningar på sol- och vind utgör en lösning. Dvs, för i stort sett hela det politiska etablissemanget i EU.

  Någon som kan upplysa dem om att de jagar en illusion med sin mycket destruktiva energipolitik? De borde tänka på våra barn och barnbarn och inte lämna en avindustrialiserad kontinent utan framtidsutsikter efter sig.

 5. LBt

  Det är naturligtvis inte en tankeställare för den som inbillar sig att han/hon vet att de forskare har fel som säger att vi genom utsläpp från fossil förbränning förorsakar en global förhöjning av den marknära medeltemperaturen i en sådan omfattning att det på sikt kan innebära en allvarlig instabil utveckling om vi inte gör något åt det.
   
  Jag som inte anser mig veta att nämnda forskare har fel menar att vi naturligtvis måste följa deras rekommendation om begränsade utsläpp men eftersom kunskapsläget är uppenbart osäkert skall vi avhålla oss från begränsningar som kan skada tillväxt och utveckling. Det är inte min sak att lägga mig i vad detta innebär längre än till att avgöra om möjligheten finns och kärnkraft, naturgas och energibesparing räcker långt, sol är naturligtvis en framtidsmöjlighet. Men vilka av dessa och andra möjligheter som bör utnyttjas är i högsta grad en regional och nationalekonomisk fråga. 
   
  Om TCS/SI fokuserade på denna frågeställning, hur begränsar vi våra utsläpp utan att skada tillväxt och utveckling, och övergav den helt meningslösa och kontraproduktiva kampanjen för fortsatt fri fossil förbränning, vore mycket vunnet. Kanske tom etablissemanget i EU så småningom skulle lyssna. 

 6. Ingemar Nordin

  LBt #5,

  uppenbart osäkert skall vi avhålla oss från begränsningar som kan skada tillväxt och utveckling

  Du talar som vanligt i gåtor. Nu när det är ganska klart och tydlig visat att den stora satsningen på sol och vind inte haft någon effekt så kanske du kan komma med något bättre förslag? Är det inte dags att sluta att subventionera sol- och vindkraft som hittills skadat ”tillväxt och utveckling” och istället se fakta i ögonen och avråda från sådana dumheter? Eller tror du fortfarande på att sådan symbolpolitik är bra?

  Solkraft (och vindkraft) har varit ”en framtidsmöjlighet” i över 30 år nu. Och vem skall påtvinga alla utvecklingsländer energibesparingar och därmed skada, och förmodligen helt omintetgöra, deras ekonomiska utveckling?

 7. Sigvard E

  LBt 5
  Det är väl ungefär så som Lennart Bengtsson brukar säga, d v s take it easy, don´t panic! Fortsätt med seriös forskning men genomför energibesparande åtgärder och minska fosil förbränning. Det kan väl knappast vara fel och är ett agerande enligt försiktighetsprincipen till dess att större klarhet nås. Ett ensidigt fokus på att ifrågasätta alla AGW-argument kan visa sig kontraproduktivt. Att val av teknik måste vara en regional och nationalekonomisk fråga är väl självklart. Sol-el t ex funkar nog bättre i norra Afrika än i Sverige.

 8. LBt

  Du borde avhålla dig från att tillskriva andra vad de inte är inblandade i. Jag har länge varit tydlig i mitt ställningstagande, kunskapsläget motiverar återhållsamhet inom ramen för vad som inte skadar tillväxt och utveckling, Som exempel anger jag kärnkraft, naturgas och energibesparing. Gång på gång, inget annat. Jag har tidigare tydligt deklarerat att jag menar det är hög tid för vindkraftsindustrin att visa ekonomisk bärkraft och jag har påtalat problemen med klåfingriga politiker, subventioner och bidrag. Vad sol beträffar tror jag man visar bärkraft dock inte hos oss utan där den väsentligen finns.
   
  Problemet är att TCS/SI inte kan erkänna sig till behovet av återhållsamhet.
   
   

 9. Sigvard E

  Ingemar Nordin 6 och LBt 5
  Liksom sol-el borde förstås vkv bannlysas av skäl som många ggr redovisats på TCS. För övrigt förstår jag inte varför vi i Sverige skall bekymra oss om el-försörjningens CO2-utsläpp? Däremot skulle vi kunna fokusera på att minska utsläppen i transportsektorn.

 10. LBt #7
  Återhållsamhet ligger inte för mig, men vill du vara återhållsam så tänker jag inte hindra dig. även om jag nu skulle vara återhållsam så skulle det inte påverka någonting. inte ens om hela västvärlden blev återhållsam skulle det göra någon skillnad.
  Är det möjligen kineserna du är ute efter och vill mana tillbaka i återhållsamhetens fålla? I så fall säger jag att även om det är möjligt och BjörnT:s statistik över vindkraftsutbyggnaden skulle stämma så ställer inte jag upp på att tvinga dem att leva i energifattigdom.
  Skall vi ge afrikanerna en vända till av klimathotet? De håller ju på att äta upp biobränslena för oss.:-)
  http://www.youtube.com/watch?v=4n3uD5iSQP0
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/23/greedy-africans-are-starving-our-cars/#more-88606

 11. LBt

  Jag måste erkänna att jag har svårt att förstå problemet med att erkänna sig till återhållsamhet som inte skadar tillväxt och utveckling. Hur tänker man då? Är det reptilhjärnan som tar över, nej knappast, troigen andra välkända mänskliga egenskaper som den där med syltburken.
   
  Men det är väl enkel hushållning till gagn för många som vi borde ägna oss åt.

 12. LBt #9
  jag antar att det är mig du svarar.
  OK Jag kan väl tillämpa lite återhållsamhet som inte skadar tillväxt och utveckling.
  Helikopteråkning måste jag hålla fast vid, det är utvecklande för barnen att se sig omkring.
  Min kosthållning med rikligt med nötkött blir kvar, jag måste ju tänka på min tillväxt.
  Flygresor är ett måste för att kunna sköta min verksamhet och vara med mina familjer i Thailand och Sverige.
  Eftersom vi har dåliga bussförbindelser där jag bor och jag ofta har gods med mig blir bilåkningen också kvar.
  Jag behöver inte ha någon AC hemma däremot, det får räcka med fläkt.
  Sådär då har jag dragit mitt strå till stacken, får man ett diplom nu?

 13. LBt

  Perfekt,
  levt du ditt liv det gör ingen skillnad. Jag lever mitt och det gör inte heller någon skillnad.

 14. Ingemar Nordin

  LBt #11,

  Du missar poängen med Pielkes diagram. Det som genererar den stora ökningen av energiproduktionen i världen är att fattiga länder (Kina, Indien, Brazilien, etc) under de senare decennierna börjar ta sig ur fattigdomen. Och de gör det genom industrialisering, vilket kräver energi. Att predika ”återhållsamhet” innebär i praktiken att du begär att fattiga skall förbli fattiga.

 15. LBt

  Ingemar N,
  din logik och argumentation är som den är, jag har redan påtalat att du borde avhålla dig från att tillskriva andra vad de inte har del i men du klarar helt enkelt inte av att försvara din egen position med mindre. Jag har tydligt tagit ställning för utsläppsbegränsande åtgärder blott inom ramen för vad som inte stör världsekonomin, tillväxt och utveckling. Och kärnkraft är en bra åtgärd, Pielkes diagram visar just detta, naturgas också, utvecklingen i USA är ett bra exempel hoppas den visar uthållighet, energieffektivisering naturligtvis.
   
   

 16. LBt #13
  Jag tänker definitivt leva som det passar mig inom ramen för utveckling och välstånd. Problemet är att mäktiga intressen hotar detta genom påhittade hot som jag skall ta av mitt välstånd och hindras i min utveckling för att avvärja.
   
  Du är en del av problemet genom din oförmåga att se hur ovetenskapligt hotet är och istället bidra med din röst och din tid för att understödja och sprida hotpropagandan.

 17. Ingemar Nordin

  LBt #15,

  Nu har du backat från att vi ”naturligtvis” måste följa ”forskarnas” rekommendationer att skära ned koldioxidutsläppen, till att i stort sett inte säga någonting alls. Grattis till ditt substanslösa prat!

  Faktum är att fossilbränsleanvändningen hela tiden ökar i världen, att den politik som västerländska stater fört genom att satsa 100-tals miljarder av skattepengar på vind och sol i stort sett inte haft någon inverkan alls, och att den gröna ideologi som konsekvent motarbetar både fracking av skiffergas och kärnkraft är kontraproduktiv sett ur deras egen synvinkel. Såvida man inte kan tvinga världens fattiga att förbli fattiga.

  Häromdagen kom en ny rapport från the Hartwell Group, där man på ett mer realistiskt sätt (men fortfarande utifrån ett AGW-perspektiv) försöker tackla problemet hur man skall kunna åstadkomma ”ren” och billig energi till alla. Se vidare här:

  http://klimazwiebel.blogspot.se/2013/07/the-vital-spark.html

 18. LBt

  Perfekt,
  du borde kanske notera, liksom Ingemar N, att mitt val inte berör tillväxt och utveckling. Bara en fokusering på de val som begränsar fossilt bruk, tex kärnkraft, naturgas och energieffektivisering. USA har redan valt naturgas, hoppas det visar sig uthålligt. BRIKS-länderna har kärnkraftprogram, det är bra. Vi borde också ta tag i kärnkraftfrågan.
   
  Tyvärr sticker ni huvudet i sanden och blundar för att forskningen liksom alla skeptiker av rang fortfarande menar att en utveckling mot något okontrollerbart kan finnas i förlängningen av vårt ohämmade fossila bruk. Det är trots allt så att om forskarna har rätt ligger vi ca 1000 gånger fel i förhållande till vad som kan anses försumbart. Om forskningen om 10-20-50 år kommer till insikten att det fossila bruket är ofarligt har vi bara genom besparingar förlängt den fossila eran vilket vi säkert behöver för att inte bara du och jag skall kunna leva ett glassigt liv utan även de som följer oss när vi bränt det fossila som finns att bränna. 

 19. LBt
   
  Var går gränsen för att det blir farlig ökning per år av offentligt gödda och försörjda pratmakare som inte åstadkommer ngt av värde?
   
  Har du jämfört den tillväxten med din ’påverkan per sekel’?
   
  Vilken ser ut att nå sin ’tipping point’ först?
   
  Frågan är helt seriöst menade. Bara ditt larviga bruk at terminologin har utvidgats till att innefatta även en relevant fråga.
   
  Har du inget svar? Eller menar du att man skall ignoera den frågan, så att CO2-alarmisterna skall kunna få mer utrymme?

 20. LBt 
  Om forskarna om 50år skulle komma på att CO2 är skadligt har vi gott om tid att åtgärda det.
   
  Det är för övrigt inget självändamål att hålla sig kvar i den fossila eran. Kärnkraft åt folket.

 21. LBt

  Trams hela tiden och som vanligt. Jag har under lång tid här på TCS upprepat gång på gång att kunskapsläget motiverar utsläppsbegränsningar inom ramen för vad tillväxt och utveckling tillåter. Och jag har som exempel gång på gång angett kärnkraft, naturgas och energibesparingar.
   
  Eftersom Ingemar N enbart driver propaganda och därmed saknar förmågan till meningsfullt tankeutbyte överlämnar jag åt intresserade att själva följa upp meningsutbytet och mina ställningstagande.

 22. Nej LBT
   
  Kunskapsläget motiverar ingenting alls. Ekonomiskt är det motiverat att vara sparsam med energi. Men då främst för att sådan är högt beskattad, och förbrukningen reglerad medelst alla möjliga stolligheter som ’pliktkvoter’ mm. Inte pga klimatet.
   
  Kunskapsläget därvidlag är bedrövligt (för att uttrycka det milt). Realistiskt finns det inget alls att göra, och det helt oavsett hur nära forskarna har kommit i sina modellsimuleringar. Och vi vet ju att dessa är så skakigt dåliga att närmast ingen av dem vågar möta opposition.
   
  Jag upplever det inte som om Ingemar bedriver propaganda. Du däremot har länge och konsistent kommit med saker som är så hårresande inkonsistenta med allt vad kunskap heter, alltså även sådan som motsidan vill hålla för sann, så att det är svårt att inte tro att ditt egnagemang här handlar om en helt egen agenda. Och du verkar ju fö vara helt oemottaglig för rationella argument. Vilket bara understryker samma bild …
   
  Men LBt, det är definitivt inte läge att försöka med ngn ’von oben’ attityd så länge som du bara bluddrar osammanhängande. Det finns en till kommentator här som försökt samma sak, och han har nog skjutit bort allt nedanför båda knäna när han åtekommande tömt bössan i den riktningen …

 23. Pelle L

  Är det inte dags att sluta diskutera med trollet LBt?
   
  Hans ständigt upprepade mantra ”utsläppsbegränsningar inom ramen för vad tillväxt och utveckling tillåter
  är ju lika innehållslöst som att säga att ”lagom är bäst” eller ”för mycket och för lite skämmer allt”.
   
  Innehållslöst! Totalt innehållslöst!
   
  Dagens fråga: Hur mycket är sjuksköterskorna värda i lön?
  Svar på LBtiska: Lagom mycket.
   
  God dag Yxskaft!     😀
   

 24. LBt #21
  ” Jag har under lång tid här på TCS upprepat gång på gång …”
   
  Enough said!

 25. LBt #21
  ” Jag har under lång tid här på TCS upprepat gång på gång …”
   
  Enough said!

 26. Olav Gjelten

  Överallt i debatten där kol och kolkraft kommer till uttryck, är fortsättningen som oftast ett enda råskäll på på den energiprodukt som mer än någonting annat lyft världen från fattigdom till de relativt välbergade samhällen vi ser i dag. Kanske särskilt i länder som Sverige, här kolkraften aldrig haft den roll för den industriella utvecklingen som den haft i många andra länder, är kunskapen om den moderna kolenergin väldigt begränsad – och säkert just därför också väldigt negativ.
  Få i Sverige tycks vara medvetna om att kolkraften, liksom olja och gas, i dag är en ren energianvändning och som tveklöst kommer att användas alltmer för världens energiförsörjning.

 27. Gunnar Strandell

  Jag misstänker att en del av den icke fossila expansionen under 1970 – 2000 också kommer från storskalig utbyggnad av vattenkraft i Kanada, Sydamerika, Asien och Afrika. Dock inte i Sverige där vi ägnat oss åt effektivisering av äldre anläggningar och utbyggnad av minikraftverk.
  År 2012 leverade vattenkraften 1,5 gånger mer energi än kärnkraften, enligt BP 2013.
   
  Länk:
  http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf