Merchants of Despair –

Om radikala miljöaktivister, kriminella vetenskapsmän och den ödesdigra antihumanistiska kulten (Robert Zurbin).

antihumanism

S.Fred Singer´s omdöme om den här boken väckte intresse: ”This fascinating volume carefully traces developments of the Malthusian hypothesis right up to the present: through eugenics to population control and genocide; through the Club of Rome´s Limits to Growth and extreme environmentalism to climate change and the myth of global warming apocalypse. It is a chocking exposé of a movement whose deadly history has remained hidden for too long.” Efter Singer´s och likartade åsikter kändes det nödvändigt att ta del av Robert Zurbin´s rader. Det blev en chockerande och svårsmält men upplysande läsning.

Här kommer några exempel:

Malthus (1766-1834), som grundade den moderna antihumanismen ansåg att döden var enda lösningen på problemet med överbefolkning, fattigdom och svält och han hävdade till och med att läkare, som sökte botemedel mot sjukdomar, borde fördömas. Naturligtvis motsatte han sig t.ex. massvaccination. Hans Essay on the Principle on Population (i flera upplagor) var en attack mot upplysningens idéer om att frihet, vetenskap och utveckling skulle kunde erbjuda ett anständigt liv för mänskligheten.

upplysningen

När Malthus ideologi smälte samman med misstolkningar av Darwin´s förklaring till det naturliga urvalet applicerade på mänskligheten skapades den djupt antihumana Eugeniken, rasbiologin. Eugeniken, blev snart väl förankrad bland eliten såväl i Europa, framför allt i Tyskland, som i USA. I Tyskland fick den fotfäste, genom den då hyllade biologen Ernst Haeckel, han som bland annat myntade begreppet ekologi. Den preussiska militärens utrotningskrig mot Hererofolket i nuvarande Namibia (1904-06) räknas som den första genomförda genociden.

I USA var det främst de ledande familjerna i eliten, som anammade eugeniken. Det av dem grundade American Museum of Natural History i N.Y. blev under sex decennier centrum för att föra ut eugeniken i USA, vilket särskilt gällde när paleontologen Henry Fairfield Osborn var dess ordförande. Eugenikerna med hjälp av Sierra Club bidrog till att avsätta delar av Redwoodskogarna som naturreservat, ett reservat för den elit som kunde uppskatta dess estetiska och etiska värde. Till denna grupp hörde president Theodore Roosevelt, han som 1909 försökte få till en ”global” konferens om hur världens då förmodat begränsade resurser skulle kontrolleras.

Den tredje internationella eugenikkongressen hölls 1932 på museet och H.F. Osborn stod för huvudanförandet. Han hade genom sina resor runtomkring i världen och skapat sin egen uppfattning om ”världens verkliga tillstånd” vilket han beskrev med de ”Six Overs”: vi överutnyttjar och förstör de naturliga resurserna, vi industrialiserar för mycket, vi bygger för mycket, vi producerar för mycket, vi förlitar oss alltför mycket på framtiden och vi, d.v.s. de, är för många, vilket leder till att vi hotar den ”naturliga ordningen” och plundrar de naturliga resurserna. Tankarna fick stor betydelse för nazismen och än i dag utgör de kärnan i den radikala miljörörelsens tankegods.

Under WW II bröt den Anglo-Amerikanska eliten tillfälligt med tyska riket, men snart nog efter kriget dök de kända eugenikerna åter upp på scenen. Frågan om överbefolkningen återuppstod, men nu under ny beteckning befolkningsfrågan och populationskontroll. Det var ingen diskussion om vilka populationer som behövde kontrolleras, det var de fattiga i de underutvecklade länderna.

Den pånyttfödda eugeniken rivstartade (1948) med Fairfield Osborn´s (son till H.F. Osborn) ”Our Plundered Planet” och William Vogt gav strax därpå ut ”The Road to Survival”. De båda böckerna blev snabbt ”biblarna” för efterkrigstidens miljörörelse. H.F. Osborn´s huvudbudskap från talet under eugenikkogressen återupprepades samtidigt som ekologin fick större plats, vi överutnyttjar och förstör de naturliga systemen på grund av att vi/de är för många. Vogt för sin del förde dessutom fram samma budskap som Malthus t.ex. i: ”The Food and Agricultural Organisation of the UN should not ship food to keep alive ten million Indians and Chinese this year, so that fifty million may die five years hence.”

antihumanisn 3

Men, det gick inte att svälta ut alla de för många, eugenikernas populationskontroll krävde andra slags åtgärder. Under USA´s ockupation av Japan påtvingades landet lagen om populationskontroll. Den gav effekt och 1955 gjordes beräkningar som visade att antalet aborter till 30-50 % översteg antalet levande födda. Frivilliga ingrepp under kontrollerade förhållanden hade varit en sak, men alltför många av de utsatta kvinnorna tvingades eller lurades att genomgå abort och det i en fattig och smutsig miljö utan tillgång till vad som i väst uppfattades som självklar och human sjukvård.

Indiens arbete med befolkningsfrågan hade inte heller mycket med mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter att göra. När Indira Gandhi bad om lån från världsbanken för inköp av mat till de svältande massorna krävde banken löfte om att införa populationskontroll i utbyte mot lånen. Hon ansåg sig inte ha något val och initierade ett omfattande arbete i befolkningsfrågans tjänst. Författaren beskriver den processen som en av väst organiserad grym massvåldtäkt närmast att likna vid ett slakthus. Miljontals ofrivilliga aborter och steriliseringar genomfördes och återigen utan den vård vi i väst tar för givet. President LBJ kunde ändå stolt berätta att i början av -70talet genomfördes årligen 3 miljoner ingrepp.

Det var inte bara i Indien som dessa grymma massaborter och massteriliseringar genomfördes utan hänsyn till de drabbade. Kina´s process anses ännu grymmare och i de små länderna i tredje världen fick ledarna sina egna morötter för att genomföra likartade processer i det tysta.

President LBJ var stolt och som kronan på verket blev Indien´s Indira Gandhi och Kina´s Qian prisade av FN för sitt ”framgångsrika” arbete. FN´s Fond för Populationsaktiviteter (UNFPA) gav dem båda den första utmärkelsen någonsin (1983).

Det var USA/FN som drev frågan, men hur agerade Sverige? Naturligtvis var vi som vanligt alltid främst vid godhetsfronten. 1976 t.ex. bidrog vi till processen med 17 miljoner dollar och någon debatt om övergrepp och lidande kan jag inte minnas.

antihumanisn 3

I slutet av 1960-talet intensifierades den massmediala informationen om överbefolkningen och världssvälten. Stödet från eliten var omfattande. Samtidigt publicerades Ehrlich´s The Population Bomb (1968). Bok blev snart den nya bibeln för miljörörelsen och nya slagord som ”Popullution” dök upp.

Runt 1970 var befolkningsfrågan högaktuell bland eliten i USA och det fanns nära nog obegränsade resurser för massiv mediekampanj. Miljörörelsen hade fått sin nya ”bibel” fylld med hot och när den första Jordens Dag under pompa och ståt firades nådde budskapet den stora allmänheten. Sedan dess hyllar miljörörelsen Earth Day 22 april årligen. De hyllar Jorden, men inte dess ”ohyra”, mänskligheten.

1969 blev Nixon president. Han ville utöka processen kring befolkningsfrågan och utsåg eugenikern Ruckelshaus till chef för det nybildade EPA. Vid den tiden hade DDT visat sin styrka som insektsgift och malarian hade nära nog utrotats i de områden som DDT-behandlats. Efter Rachel Carson´s Tyst Vår (1962) började invändningar mot användningen av medlet att höras. EPA genomförde mycket omfattande studier kring riskerna med DDT. Det gick inte att påvisa de negativa effekter som hörts i debatten. Utredarna menade att det inte fanns något vetenskapligt underlag för att förbjuda ämnet. Ruckelshaus tog inte till sig rapporten, utan förbjöd helt på eget initiativ DDT (1972). Vad detta förbud gjorde för den dödliga malarians återtåg över tredje världen finns det omfattande studier kring. Men, det var ju inte väst som drabbades.

1972 publicerades Romklubbens Limits to Growth, 1976 blir Carter blir president och hoppar på populationståget. Han hämtar delar sin stab från kretsen i och kring Romklubben och med stöd av administrationens egen Limits, ”The Global 2000 Report” blev USA´s regering för första gången propagandacentral för den antihumana ideologin.

antihumanisn 3

Den radikala miljörörelsen trampade och trampar på i Malthus antihumana fotspår och visar ingen större uppskattning för upplysningens idéer om frihet, vetenskap och utveckling. Det förklarar dess motstånd mot utnyttjande av den moderna agrara teknologins framsteg alltifrån Borlaug´s gröna revolution till den moderna bioteknologin.

Av samma anledning kan miljörörelsens motstånd mot att använda ”elden” förklaras, elden d.v.s energin som är motorn i hela samhället och grunden för att kunna erbjuda mänskligheten ett anständigt liv. Först ut var kärnkraften och nu är det inte mänskligheten som direkt ska påtvingas nolltillväxt, nu har den antihumana miljörörelsen siktet inställt på mänsklighetens viktigaste energikälla och dess livgivande biprodukt koldioxid. Nu är deras mål det fossilfria samhället och ”nollutsläpp”, kosta vad det kosta vill av mänskligt lidande.

marionetter

Boken avslutas med några ord om antihumanismens brott mot den fria vetenskapen. I kampen mot ”elden” har den traditionella vetenskapen ersatts av politiskt styrd ”vetenskap” och det är sanktionerat från högsta ort i väst att tysta det fria ordet i frågan. Den öppna vetenskapliga debatten kvävs och vetenskapsmän med fel insikter och åsikter förtalas och blir kallade deniers eller värre, finansiering till icke politiskt korrekt vetenskap dras in, vetenskapligt godkända publikationer stoppas om de har fel budskap och vetenskapsmän hotas till och med med åtal för att de sprider politiskt inkorrekta insikter.

antihumanisn 2

Det var och är värre än man kunde ana.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Urban Sandberg

  Sverige kör på i sann Bror Duktigstil. Vi ska ju köpa luft för sex miljarder. Tänk så väl använda pengar. Jag känner mig verkligen trygg med sådana väl genomtänkta beslut. Väntar bara på att få veta vilken effekt det får.

 2. latoba

  Väldigt intressant genomgång Ann! Det var värre än jag trodde, men många bitar faller på plats när jag läser detta. MP borde klämmas åt ordentligt.

 3. Ann,
  Tack för en fantastisk genomgång. Nyttig läsning för de flesta!

 4. Ingemar Nordin

  Tack Ann!

  Den gröna ideologins människofientliga ideolog är fullt jämförbar med nazismens och kommunismens. Jag minns fortfarande när en grönröd trubadur (Roland von Malmborg) sjöng sina alarmistiska sånger för mina barn i på det lokala biblioteket i början på 80-talet. När han höll upp en spegel framför dem och påstod att de nu såg Jordens värsta skadedjur i den så tog jag mina chockade ungar och gick hem.

 5. Sigvard Eriksson

  Ann, tack för intressant läsning!
  I lördagens (2 juli) DN skriver journalisten och DN-kolumnisten Richard Swartz om överbefolkningen. Han menar att försörjningen med varor och tjänster till en växande befolkning inte är något problem. Problemet är automatiseringen och robotiseringen av produktionen, som leder till att jobben försvinner söderut och österut. Detta var enligt Swartz, tankar som framfördes på 70-talet av den polske futurologen och filosofen Stanislav Lem. Swartz tycker sig se att vi nu är där. Han ställer frågan: vem ska köpa varorna och tjänsterna när folk inga pengar har därför att de är utan jobb? Då sjunker produktionen och investeringarna upphör. Ekonomin går raskt utför. Den frikostigta kreditgivningen är en skenbar lösning.
  Swartz tror att Lem, som visste vad är ofrihet är då han levde i det kommunistiskaoroar sig för att detta skall leda till ökad nationalism och tror att Donald Trump som visste vad ofrihet var då han levde i det kommunistiska Polen, skulle ha skrämt Stanislaw Lem lika mycket som Kina.

 6. Sigvard Eriksson

  Där slant jag på tangenterna. Så här skulle det vara:

  Ann, tack för intressant läsning!
  I lördagens (2 juli) DN skriver journalisten och DN-kolumnisten Richard Swartz om överbefolkningen. Han menar att försörjningen med varor och tjänster till en växande befolkning inte är något problem. Problemet är automatiseringen och robotiseringen av produktionen, som leder till att jobben försvinner söderut och österut. Detta var enligt Swartz, tankar som framfördes på 70-talet av den polske futurologen och filosofen Stanislav Lem. Swartz tycker sig se att vi nu är där. Han ställer frågan: vem ska köpa varorna och tjänsterna när folk inga pengar har därför att de är utan jobb? Då sjunker produktionen och investeringarna upphör. Ekonomin går raskt utför. Den frikostigta kreditgivningen är en skenbar lösning.
  Swartz befarar att detta skall utnyttjas av populister och leda till ökad nationalism. Lem som visste vad ofrihet är då han levde i det kommunistiska Polen, menar Swartz, skulle ha skrämts lika mycket av Donald Trump som av Kina.

 7. Ulf L

  Jag måste bara påminna om Julian Simon som tyvärr dog för snart 20 år sedan.
  https://www.youtube.com/watch?v=DoePe89ziXk
  (Hornen han har på huvudet är hans eget påhitt )
  Han ägnade sig i huvudsak åt befolkningsfrågan och opponerade kraftfullt mot ”doomsayers” och kallade sig själv doomslayer.
  Det var honom som Björn Lomburg ville motbevisa och inte kunde vilket fick honom att tänka om.

 8. Ingvar i Las Palmas

  Bra Ann!
  Neomalthusianerna måste dras fram i ljuset och visas upp

 9. Sören G

  OT
  Vetenskapsradion fortsätter sin okritiska larmrapportering. ”En forskargrupp tror att musslor kommer att få svårare att sätta sig fast på stenar när haven bli surare när koldioxidhalten ökar.”

 10. Thomas P

  Sören #8 Du anser detta vara fel? Har du analyserat forskarnas resultat eller är det månne du som okritiskt fördömer dem?

 11. GoranA

  #9 Thomas P
  Att musslor skulle få problem för att pH sjunker någon tiondel i genomsnitt p g a ökade koldioxidhalter i atmosfären när de utvecklades under förhållanden med tio ggr mer koldioxid i atmosfären och levt med det i 100 -tals miljoner år är inte troligt.
  Det man kan beundra är forskarnas idérikedom när det gäller att utnyttja CAGW för att generera medel till skräpforskning.

 12. GoranA

  Kunde väl ro det det att Rockströms idé om planetära gränser inte är ny utan den har han tydligen ”snott” av H.F. Osborn
  Det är rent märkligt att begåvade människor inte kan se att den enda möjliga vägen är framåt, mer energi, mer maskiner som utvecklas och som gör oss rikare.
  Med rikedom kommer färre barn och då löser man befolkningsfrågan och vi kan stanna på 10 miljarder.
  Med fortsatt utveckling kan kanske befolkningen minska så som den gör i Europa, utan invandringen, men det anses som ett problem av politikerna. Märklig logik.
  Någon skulle behöva starta ett politiskt parti så att de här idéerna får en rejäl belysning i massmedia.
  Den som gör det har min röst.

 13. Sören G

  #10 Thomas P
  Vetenskapsprogrammen rapporterar ensidigt alla larmrapporter om koldioxidens förmodade negativa konsekvenser. Men aldrig forskning som ifrågasätter det rådande narrativet om CAGW och inte heller om koldioxidens positiva effekter på växtligheten.
  Dessutom har musslor överlevt i 100-tals miljoner år under vitt skilda klimatförhållanden och koldioxidkoncentrationer. Livet på Jorden anpassar sig.

 14. Thomas P

  Sören #13 Det var alltså inte mer än fördomar från din sida.

  ”Dessutom har musslor överlevt i 100-tals miljoner år under vitt skilda klimatförhållanden och koldioxidkoncentrationer. Livet på Jorden anpassar sig.”

  Som alltid här så missar ni *takten* i förändringen. För det första buffras pH i haven givet tid, det är hastigheten i ökningen av CO2-halten som ger problem, och för det andra så tar det även tid för musslor att anpassa sig så om deras förfäder förfäder för 100 miljoner år sedan klarade högre CO2-halter säger det inget om hur dagens musslor gör det. Du kan ju fundera på hur representativa våra förfäder för 100 miljoner år sedan är för vad vi klarar och inte klarar idag.

 15. Sören G

  #14 Thomas P
  Normalt finns det en genetisk variation inom en art. Innebärande att vid förändringar i miljön överlever de bäst anpassade.
  Den där forskningsrapporten verkade förresten inte särskilt välgrundad.

 16. Thomas P

  Sören #14 ”Normalt finns det en genetisk variation inom en art. Innebärande att vid förändringar i miljön överlever de bäst anpassade.”

  Ett trivialt påstående som dock inte säger något om i vilken mån det finns genetisk variation färdig för just denna variation och hur lång tid det i sådana fall tar för denna att sprida sig över världen. Det är lustigt hur ni är så övertygade om att allting kan anpassa sig utom just människan och vårt beroende av fossila bränslen. Vi är uppenbarligen dummare eller mindre flexibla än t o m musslor.

  ”Den där forskningsrapporten verkade förresten inte särskilt välgrundad.”

  Då får du väl skriva ihop en kommentar där du påpekar bristerna och skicka in.

 17. GoranA

  #14 Thomas P
  Vad du missar helt hållet är att lokalt ändras sig pH precis som temperaturen med ”en takt” som är flerfaldigt den genomsnittliga värdet utan att det bekommer organismerna något alls.

  Media är snabba att lyfta karriärforskarnas larm för att sedan vara tysta när det blir nått av det eller att man är helt fel ute.

  Tre stora ”katastrofer” som vi har fått oss till livs denna vår är uttorkningen av Lago Poopa i Bolivia, sjunkande öar bland Solomon öarna och koraller i Stora barriär revet är skadat till 93% och riskerar dö om omedelbara åtgärder görs, (inte 97% som är en vanlig siffra bland alarmister), vilka de omedelbara åtgärderna skull vara framkom inte. Vad har det blivit av den fortsatta rapporteringen från media när det visar sig att larmen är tagna totalt ur sina sammanhang eller är klart överdrivna.
  Det är helt klart att gammelmedia driver en agenda.

 18. Christopher E

  #14 mfl blåmusslekommentarer

  Ännu en studie gjord i vattentankar och inte ute i naturen. Och vad gäller *takten* som Thomas tycker vi glömmer, hur är takten då när dessa forskare omedelbart utsätter musslorna för så lite som pH 7,4?

  I riktiga naturens kustnära tempererade vatten, det är där blåmusslor lever, är förresten inte pH 8,1-8,2 som genomsnittet i öppen ocean, utan varierar många, många gånger mer än den förändring på pH 0,1 som diskuteras hittills.

  Om naturen var hälften så känslig som den tycks vara när olika AGW-relaterade hot förmodas ta död på den, hade nog livet varit utrotat innan det blev till.

 19. Ann lh

  Thomas P, # 16.
  Är det något växt- och djurlivet upplevt tidigare är det just högre koldioxidhalter och jämförelsen med att mänskligheten inte kan anpassas till ett oberoende av fossila bränslen är väl ändå att överskrida dumhetsgränsen, att jämföra äpplen och päron. Bättre trodde jag faktiskt att du kunde.

 20. Olav Gjelten

  Jämfört med klimathotet (som baseras på en ynka temperaturökning på några tiondelar av en enda grad) tycker jag befolkningsfrågan var högintellektuell för några decennier sedan.
  Klimathotet, som det framställs, är lika vetenskapligt underbyggd som häxprocesserna på sin tid och EN SKAM FÖR VÅR TID.

 21. Olav Gjelten

  En fråga som jag tycker vi klimathotsskeptiker ofta undviker att diskutera är att nuvarande havsnivå kommer att förändras, såsom alltid i historiens gång. Det kan både betyda att kustnära trakter kommer att ligga under vatten och att nuvarande kuststäder kommer att bli inlandsstäder. Så har det alltid varit och så kommer det sannolikt alltid att bli.
  Lär vi oss inte att styra solen och jordens lutning mot solen får vi leva med dessa förhållanden. Koldioxiden i luften är av noll intresse vad gäller sådana sammanhang.

 22. Thomas #10

  Rätt så. Det där var (för en gångs skull) en helt legitim och befogad motfråga.

  Och jag tycker du själv borde leva upp till den uppmaningen oftare. Speciellt rörande sån ’forskning’ du instinktivt känner att den bekräftar dina förhoppningar.

  Jag förmodar att du själv heller inte läst den, och jag ämnar inte göra det heller. Och att ’vetenskapsradion’ skulle läst och förstått den håller jag för närmast omöjligt. Rörande deras ’urvalsprinciper’ vet vi dessutom hur mycket de (inte) är värda.

  Artikeln då? Tja det just det som är problemet (ett av de många) med klimathotshysterin och -alarmismen: Att sådan (inkl skattepengarna den gödslas med) tenderar att befrämja undermålig och även riktigt sunkig sk ’forskning’ (vilket ju bara betyder ’publicering’ numera, ffa i dessa kretsar)

  All forskning (alla publiceringar) är förstås inte (lika) sunkig, och även dåliga exempel kan innehålla spår av vettiga resultat (tex riktiga observationer/mätningar) men utan att ha lusläst och kollat detaljerna/premisserna/referenserna etc så vet man faktiskt inte.

  Det du här kallar ’fördomar’ är ju baserat i mångårig empirisk och konsistent observation. Detsamma gäller fö kvaliteten i dina många (reflexmässiga?) svar.

 23. Christopher E

  Lite mystiskt med tanke på uppståndelsen att studien tycks vara över 3 år gammal…

  http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n6/full/nclimate1846.html

  Regisserat?

 24. Sören G

  #23 Christopher E
  Det behövde väl nåt alarmistiskt att rapportera. Kanske tidpunkten (Almedalsveckan) spelar in.

 25. Håkan Bergman

  C.E. #23
  Rötmånadsjournalistik!

 26. tty

  Apropå musslor och delas eventuella vidhäftningsproblem så bör detta specifikt gäller mytilider, som använder byssus-trådar för vidhäftning.
  Den mest välkända mytiliden är Mytilus edulis, blåmusslan. Blåmusslor är troligen mera dominanta i den utsötade (=försurade) Östersjön än någon annanstans i Världen. Har de några förankringsproblem? Uppenbarlogen inte, men de blir mera småvuxna än i saltare och planktonrikare vatten.

  Det kan nämnas att pH-värdet för ytvattnet i Östersjön helt normalt varierar mellan 7,8 och 8,6 beroende på årstiden. Det stiger under sommaren då växtplanktonet snaskar i sig koldioxiden i vattnet och sjunker under vintern. Och några effekter av långsiktig försurning blir nog svåra att spåra eftersom mätningarna visar på att Östersjöns alkalinitet ökar. Vilket troligen har ett visst samband med att de pH-värden som SMHI samlat in sedan mer än tjugo år sällan eller aldrig omnämns.

 27. tty

  ThomasP #14

  ”Som alltid här så missar ni *takten* i förändringen. ”

  Här är en doktorsavhandling i ämnet. Där beräknas pH ändringstakt i Östersjön sedan industrialismens början till 0,00013 pH-enheter per år (detta är givetvis en teoretisk beräkning, eftersom förändringen är på tok för liten att vara mätbar):

  http://www.bonusportal.org/files/1243/Karin_Wesslander_Ph_D_summary_2011.pdf

  Detta innebär att det tar 400 år för förändringen att nå upp till 0,05 pH-enheter, vilket i sin tur är 10% av den genomsnittliga årsvariationen, och mycket mindre än skillnaden mellan ett normal- och ett extremår. En sådan ändringstakt är inte snabb i ett evolutionärt perspektiv, och knappast ens i ett geologiskt.

 28. Gunnar Strandell

  Christopher E #18
  Din misstanke om tanktester bekräftas av en namne till dig.
  Christopher Cornwall, och Catriona Hurd har gått igenom hur tanktester utförts och kommit fram till att av 465 tankstudier var redovisningen eller metoden tvivelaktig i 95% av dem.

  Det verkar leda till att man tar tag i frågan och vill gå över från hafsforskning till havsforskning.

  Thomas P som av och till kallar sig skeptiker kan säkert ha nytta av att läsa den sista länken.

  Länkar.
  Abstract till studien, som finns bakom paywall:
  http://icesjms.oxfordjournals.org/content/73/3/572

  En kommentar i Nature:
  http://www.nature.com/news/crucial-ocean-acidification-models-come-up-short-1.18124

  Så här tar man tag i frågan:
  http://icesjms.oxfordjournals.org/cgi/reprint/73/3/529

 29. Björn

  Thomas P [16]; Vi människor som är de mest anpassningsbara, anpassar oss efter naturliga förutsättningar som har med verkligheten att göra. Att anpassa sig efter politiska dekret för inte den mänskliga evolutionen framåt. Musslor liksom de vilda djuren är strikt anpassade efter sina livsrum eller ekologiska nischer. Men musslor finns med stora variationer över vårt klot, vilket innebär, att försvinner en lokal variant så återstår ett otal andra varianter. Allt annat är nys och överdrifter.

 30. Christopher E

  #28 Gunnar Strandell

  Intressant fynd du gjorde där. Till byssustrådsforskarnas försvar läste jag om att de tänker fortsätta med att studera musslorna ute i havet för att se om effekten kan bekräftas där. Det är i Puget Sound, utanför Seattle, med stora årstidsvariationer i pH. Musselstudien är från Washingtons Universitet (staten alltså).

 31. GoranA

  #28 Bra jobbat.
  Din första länk visar vilken enorm utveckling av publicerade artiklar under de sista åren och som kommer till någon sorts mättnad.
  Man kan förstå vilka pengar det finns att göra på CAGW. Forskarna är precis som kapitalisterna, det gäller att lägga under sig de omogna marknaderna. Det är där pengarna finns.
  I ett moget forskningsfält skulle bar en bråkdel vara värda en publicering.

 32. Olaus Petri

  Som Rönnerdahl kommer Thomas indansandes med hög öppningstakt i valssteget för att snart övergå i passgång efter att verkligheten visat att han snabbade på stegen för mycket. Homo Climaticus kan inte dansa vetenskapligt.

 33. Gunnar Strandell

  GoranA #31
  Din kommentar får mig att undra om det här med att kritiskt studera publicerade artiklar och redovisa resultatet i en egen publikation är en sådan omogen marknad du talar om. Inom AGW finns det i alla fall en hel del material att gräva i.

 34. Mats G

  Bravo Ann.

  Här finns en röd tråd mot annat svammel i frågan.

  ” och någon debatt om övergrepp och lidande kan jag inte minnas.”

  Jag minns. Det var en ganska stor skandal när det uppdagades i Indien. Däremot kommer jag inte ihåg om det blev några politiska konsekvenser varken i Sverige eller Kina.

  ”Tankarna fick stor betydelse för nazismen och än i dag utgör de kärnan i den radikala miljörörelsens tankegods.”

  Om nu detta stämmer så blir det verkligen lustigt mot det absurda. MP och SD är systerpartier.