Och vad skulle nu detta vara bra för… -II?

andreascarlgren

Häromveckan noterade jag en diskret notis i ett nyhetsbrev från SBPI:

e85

Den är från februari i år, men jag kan inte minnas att jag sett det kommenterat i media. Konsumenterna skyr också numera de tidigare så upphaussade etanol- eller flexifuelbilarna. Det hela gäller inte bara bränsleekonomi, utan även driftstörningar och allmän opålitlighet hos fordonen.

Detsamma har också drabbat många dieselfordon, som tankat bränsle med ”bioursprung”. Oljebolagen skyller ifrån sig och mörkar, och säger att bränslena uppfyller alla specifikationer. Men det är nog snarare så att specifikationerna inte täcker vad som är de verkliga problemen – nya komponenter i bränslet.

Informationen är som sagt mörkad, men problemen tycks drabba vissa bilmodeller mer än andra. Några gissningar jag kan komma med är att det vid speciellt låga temperaturer kan bildas sediment, och inslag av exempelvis fettsyror i bränsleblandningen kan leda till korrosion av tidigare icke skådad typ i bränslesystemet – exempelvis att förzinkade delar angrips och förvandlas till ”gegga” (salt av fettsyror – som påminner om vanlig handtvål).

Men notera siffran – en månadsförsäljning på ynka 1200 kubikmeter, och den har troligen fortsatt nedåt sedan februari 2016. Om jag räknar rätt i huvudet blir det cirka 2 deciliter per personbil i landet (ca 4,5 miljoner).

Fantastiskt(!)- och för detta tvingade man en gång igenom den s.k. pumplagen – där försäljningsställen  tvingades att skaffa även ett tappställe för ”biobränslen” – eller lägga ned. Det senare alternativet blev mycket vanligt, då kostnadsläget för en sådan ”nyinvestering”  lätt närmade sig en miljon.

Jag kommenterade området i ett KU-inlägg hösten 2013, med en tidstypisk bild – nyss nedmonterade  pumpar vid en kombinerad speceri- och bensinstation i Lindholmen (nära Vallentuna, norr om Stockholm).  Bara fundamenten återstår. Vid samma tid lades också tre andra pumpstationer ner i områden jag ofta besöker på sommaren.

IMG_0067

Det hela rimmar ju också konstigt illa med alla MP-fantasier om en ”fossiloberoende” fordonsflotta fram till 2030?

Men nu är det ju plötsligt våldsamt subventionerade elbilar som gäller, snarare än ”biobränslen”. Inte bara är det ett effektivt sätt att ta död på landsbygden – det är också logistiskt inkompatibelt med den avveckling av landets kärnenergiförsörjning, som samma krafter verkar för.

Jag erinrar mig i sammanhanget relaterad logistik, som sammanställdes i ett email jag fick från KU’s trogne kommentator Tege Tornvall för ca två år sedan:

Om alla Sveriges bilar vore elbilar:
10 miljarder laddtimmar, 3 miljoner laddställen!
Varje svensk personbil tankar i snitt 20-25 gånger per år och står 3-4 timmar per år vid en pump för tankning. Om alla i stället vore eldrivna, skulle de behöva ladda 6-8 timmar nästan dagligen vid en laddstolpe eller ett elurtag. Det blir 300-350 laddningar och 1.800-2.800 timmar – per bil.
Av Sveriges 4,6 miljoner registrerade personbilar är kanske 4 miljoner ute i trafiken. De körs i snitt knappt 1.500 mil per år, drar i snitt kanske 8 l/100 km. och tankar ca var 60:e mil. Det blir 20-25 gånger per år och tar totalt 3-4 timmar med tio minuter per tankning.
En överkomlig elbil klarar högst 10-15 mil på en laddning. I praktiken bara 5-8 mil för att inte bli stående. Det minskar den totala körsträckan per år till ca 1.000 mil. Ladda måste man nästan dagligen – alltså 300-350 dagar per år.
Att ladda fullt tar 6-8 timmar beroende på batteri och görs nattetid vid bostaden av dem som kan, dagtid på arbetet av dem som kan – och vid laddstolpar ute i trafikmiljön av dem som inte kan ladda hemma eller på jobbet.
(Man kan också snabbladda, men då kommer man inte lika långt, och långt från alla laddställen tillåter snabbladdning.)
3 miljoner laddställen
Vi antar att en halv av totalt fyra miljoner elbilar kan ladda på jobbet och att 1,5 miljon kan ladda hemma, varav kanske en miljon nattetid och halv miljon under dagar och kvällar. Det skulle kräva två miljoner anpassade elurtag vid bostäder och på arbetsplatser.
Resterande två miljoner elbilar måste då ladda vid laddstolpe. De som kan ladda på jobbet kan bara göra det under 200 dagar. Resterande 350 dagar måste även de ladda hemma eller vid laddstolpar.
(Om två bilar kan ladda samtidigt vid en laddstolpe, krävs färre stolpar. Men de flesta stolpar kan bara ladda en bil åt gången – under 6-8 timmar beroende på om batteriet rymmer 18 eller 22-24 kWh.)
Vid laddstolpar kan man förstås också ladda på kvällar och nätter. Låt oss därför räkna med  2,5 bilar per dygn och stolpe.
En miljon laddstolpar
För att ge alla plats och undvika köer krävs alltså nära en miljon laddstolpar. Just nu finns i landet ca 6.000. Inför valet har regeringen utlovat ytterligare 10.000 stolpar. Det är en (1) procent av alla som skulle behövas.
En bilpark av enbart elbilar skulle alltså totalt per år behöva laddas ca 10 miljarder timmar (8,5-11) vid 3 miljoner stolpar/urtag! Dagens bilar står per år totalt 12-16 miljoner timmar vid en pump för tankning på drygt 2.500 tankställen.

 

 • Ja – är det inte en fantastisk soppa våra gröna politikerzombies kokat åt oss?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Göran Fredriksson

  Svaret är att det inte var nödvändigt. Gengasflis var ett alternativ. Det tillhandahålls i papperssäckar. Det finns ett flertal artiklar på nätet som berör detta och här är länkar till några.

  http://www.bilsport.se/artikel/ved-ska-radda-mack/
  http://www.nyteknik.se/opinion/statligt-stod-till-fel-teknik-6412173
  http://www.svd.se/saljer-ved-for-att-radda-macken

  Någon skulle kanske se gengas som ett krisbränsle eftersom det användes som sådant under andra världskriget. Men då användes även etanol som ett krisbränsle för den prioriterade fordonsflottan såsom för polis, militär och ambulans.

  De mackägare som valde etanol framför gengasflis såg väl sitt val ur kommersiell aspekt och de får väl nu inse att det var ett felaktigt val. Men sådant händer i affärslivet.

  Till detta kan läggas att staten bedrev planering för att kunna gå över till gengas vid kriser och krig ända fram till dess muren föll så gengas var inte alls ett helt orimligt alternativ när pumplagen antogs.

 2. Guy

  Är laddning gratis på jobbet och vid dom olika laddstolpparna? Är det en form av subvention? Vi har några butiker som har laddstolpar, men hur länge kan dom förse dej med gratis drivmedel? En dyr och onödig gest.

  Brist på effektiva styrmedel säger Ulf Svahn om floppen med etanol. Är det så att marknaden (människorna) inte får styra så som det blir bäst och billigast?

 3. Anders Gustafsson

  Någon som vet hur stor effekt som krävs för att ladda en bil? Laddströmmen varierar förstås över
  laddcykeln men någon genomsnittseffekt och toppvärde är ju intressant om om vi ska ladda kanske flera miljoner bilar under natten och elförsörjningen huvudsakligen ska vara vindkraft och solceller.

  /Anders

 4. Ingvar i Las Palmas

  Peter.
  Tack för sammanställningen.
  Varför har vi politiker som älskar symbolhandlingar och ignorerar enkel logik och konsekvenser

 5. Ingvar i Las Palmas

  OT.
  ”Brexit” America?
  http://www.cfact.org/2016/07/03/brexit-for-america/

 6. Ann LH

  OT igen, ursäkta Peter men Maria Wetterstrand är dagens gäst kolumnist i GP och skriver att som miljöpartist var hon från början skeptisk till EU, p.g.a. maktkoncentrationen och centraliseringen, men hon ändrande sig 2008 när de började ta tag i klimatfrågan. Då var det uppenbart för henne att det behövdes ett överstatligt organ. Hon som då och då verkat både påläst och klarsynt.
  För övrigt tack för dagens upplysning.

 7. Christer Löfström

  ”Den här tekniska utvecklingen kommer att leda till att eldriften kommer att slå ut den ineffektiva förbränningsmotorn inom kanske bara 10 år.” /Lars Bern

  ”Bara tanken att detaljplanera jordens energi system för de kommande 100 åren är fullständigt stolligt.” / Lennart Bengtsson i kommentar nr 1 hos Bern

  https://anthropocene.live/2016/06/21/elrevolutionen-ar-har/

 8. Peter Stilbs

  Jag såg i maj ca 10 laddstolpar (enbart för Teslabilar) vid Diners-restaurang/hotell vid E18 nära Arboga – men ingen bil för tillfället. De var visst då ”gratis” – men jag läste någonstans att de skulle avgiftsbeläggas…

 9. Peter Stilbs

  #7 – jag har slutat läsa Bern’s blogg, sedan han tog bort mig som Facebook-vän (därför att jag opponerade mig mot att bli kallad pajas av en Putin-vänlig kommentator – som Bern släppt igenom i denna modererade blogg). På Antropocene finns många egendomligheter, och det är mycket lågt i tak för kritik av något slag.

 10. Ivar Andersson

  Du har väl inga apparater hemma i stand bye läge? Du ska spara på elen så att alla elbilarna kan laddas med 10 A.

 11. latoba

  #9 Peter Stilbs. Jag har blivit allt mer skeptisk till Antropocene, speciellt p g a den Putin-vänliga attityden

 12. Ann lh

  Ang. Antropocene har den allvetande besserwisserattityden gått över gränsen även för mej. Läser inte ens bloggen längre.

 13. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Om nu hela fordonsflottan skulle gå på el (och vi bortser från själva laddproblemen) istället för kolväten, hur skulle det påverka landets elförbrukning totalt? Skulle det handla om en ökning på 1 %, 10 %, 100 % eller vad?

 14. Lars Cornell

  Bra artikel – tack, men ”… om batteriet rymmer 18 eller 22-24 kWh” reagerar jag för.
  Det är väl leksaksbilar? Riktiga batteribilar behöver 80 kWh eller mer tror jag.
  Någon som vet?

 15. Lars Cornell

  #13 dolf.
  Förbrukningen av bensin och diesel är ca 80 TWh per år i Sverige.
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Energianvandning/
  Det är ungefär lika mycket som de svenska kärnkraftverken levererar.
  Nu går det inte att direkt sätta likhetstecken mellan de två, man måste tänka litet på förluster, effekt och inte bara energi, värme/kyla i bilen mm också.

 16. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #15 Lars Cornell
  Tack. Det är väl en ganska bra jämförelse. Gör vi om fordonsflottan till elbilar behöver vi fördubbla vår kärnkraft istället för att avveckla den. Typ.

 17. Björn

  Men var finns alla bussar, traktorer, lastfordon etc i det hela? Dessa kanske kräver lika mycket effekt som personbilarna. En övergång till eldrift i en snar framtid verkar för mig helt orealistiskt.

 18. Lars Cornell

  #17 Björn. Javisst är det orealistiskt. Världens brytbara litiumtillgångar räcker till sådär 500 miljoner batteripaket, och det blir inte fler om man återanvänder. Så batteribilar är endast något för en elit och de som kan få någon annan att betala. Dessutom är det orealistiskt att tänka sig att lastbilar och andra än personbilar,, som svarar för ca halva bränsleförbrukningen, skall drivas med litiumbatterier.

  80 procent av världens energiförsörjning är från fossila bränslen. Det problemet (om det är ett problem) löser man inte ens till liten del med batteribilar. Den elen genereras ju också av fossila bränslen, utom i Sverige som är ett undantag.

 19. Svempa

  Jag har en flexifuel Saab som går utmärkt. Kanske beror det mest på att jag numera tankar bensin 19 ggr av 20. När jag körde mest på etanol brukade den bli lite hackig efter ett antal tankar. Och som sagt svårare att få igång en kall vinterdag.

  Största fördelen är/var att man kunde ställa sig på miljöbilsplats. (…. Det är inte mitt fel att dessa platser finns/fanns. TP får ta upp den saken med pastor Fridolin et con)

 20. Göran Fredriksson

  #9 ”jag har slutat läsa Bern’s blogg, sedan han tog bort mig som Facebook-vän…”

  Låter märkligt likt en tonårsreaktion.

 21. BoE

  #15

  Värme/kyla i elfordon är nog inte så stort problem.
  En liten värmepump kan nog göra jobbet med hyfsad verkningsgrad (COP 3-4)
  Elmotorer/generatorer har mycket högre verkningsgrad än förbränningsmotorer (faktor 2-3), så effekten från ett par kärnkraftsreaktorer kanske räcker. Mitt-i-natten laddning borde också underlätta.

  Om vi hade haft tillgång till högtemperaturreaktorer så hade man också kunnat syntetiskt tillverka drivmedel av fossil typ utan att behöva använda rå-olja eller, ännu sämre, odlade råvaror typ majs/vete/oljeväxter. Bra att tanka flygplan med.
  Men med tankeförbudslagen stoppades alla sådana utvecklingsspår effektivt av våra okunniga politiker.
  Betänk att vissa grön-andar faktiskt tyckte att Öresundsbron egentligen inte behövdes och att den i alla fall inte skulle trafikeras av bilar/lastbilar.
  Vissa envisas gång på gång med att backa in i framtiden med ändan före.

 22. Yamakille

  #19 Jag har en Yamaha båtmotor, inte gjord för etanol. Men tankade en gång i brist på annat med E85. Det blev som gillé i förgasarna och mycket jobb med att få bort.

 23. Lars Cornell

  #21 BoE. Hur stor är verkningsgraden med en värmepump när det är -10° ute och man vill ha +20° inne i kuppén.
  Kan någon beräkna energibehovet?

 24. Michael E

  Vet någon svaren på följande frågor avseende el-bilar:

  Hur förändras batteriets förmåga att hålla laddning som funktion av antalet uppladdningstillfällen?
  När behöver man byta ut batterierna och vad kostar det?
  Kan man byta ut batterierna utan större och kostsamma ingrepp i bilen?

 25. BoE

  #22
  Just nu spanar jag in luft/vatten värmepumpar till mitt fritidshus.
  -15 grader verkar helt hanterbart för de senaste inverterpumparna med ett COP på mellan 3 och 4.
  -Men visst, det går åt en hel del energi för att ersätta det som förut bara kyldes bort.
  En enkel el-kupé-värmare vid laddstolpen innan körning är väl kanske en bra idé. Att underhålla en vettig temperatur i kupén är enklare än att snabbt tina upp en djupfrusen isiglo.
  Kanske skall man också ha en dieseldriven kupévärmare i vårt klimat.

 26. Lars Cornell

  Med Göteborg Energis prissättning kostar det cirka 110 kronor / mil !
  http://www.nyteknik.se/opinion/svindyr-elbilsladdning-raddas-inte-av-fagelkvitter-6588390

 27. Peter Stilbs

  #20 – det framgår inte om Du avser mig, Lars Bern, eller båda med ”tonårsreaktion”.

  Kanske jag borde förtydliga att jag till LB, i normala ordalag påpekade att jag inte vill bli kallad ”pajas” på Antropocene (där alla kommentarer granskas och godkänns/kastas av bloggskribenten själv). Denna kommentar togs aldrig in, däremot försvann den jag reagerade på – utan kommentar.

  Någon dag senare noterade jag att LB och jag inte längre var FB-vänner – någon övrig kommunikation kom inte från LB, varken till min bloggkommentar eller till FB-uteslutningen.

  Nog om detta.

 28. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  OT: Någon som hörde Björklund igår?
  Jag noterade att han talade ganska markerat om ”föroreningar” i samband med co2-utsläpp, även om han aldrig direkt kallade co2 för en förorening.

 29. Elbilar och batterier.

  Nu har vi några tusen elbilar och tillhörande batterier. Det är hanterligt att ta hand om och destruera efter ca 2 år då de är uttjänta.

  Men hur går det när vi bara i Sverige måste ha miljoner elbilar och miljarder globalt. Det gäller inte bara att destruera batterierna utan med största säkerhet även återvinna ädel- och jordartsmetallerna. Det är en synnerligen kostsam och miljöpåverkande verksamhet.

  Som nyintagen teknologi fick jag lära mig att för en ingenjör är det storleksordningen som är viktig! Det borde även politiker och miljöivrare förstå!

 30. tty

  BoE #25

  ”Just nu spanar jag in luft/vatten värmepumpar till mitt fritidshus.
  -15 grader verkar helt hanterbart för de senaste inverterpumparna med ett COP på mellan 3 och 4.”

  En bil har extremt mycket sämre K-värde än t o m ett gammalt fritidshus, så det kommer att krävas rejäla värmepumpar. Frågan är om inte direktelvärme är effektivare med tanke på hur mycket pumpen kommer att väga.

 31. tty

  Anders Gustafsson #3

  ”Någon som vet hur stor effekt som krävs för att ladda en bil? ”

  I varje fall betydligt mer än vad ett normalt 16 A-abonnemang pallar för. Så det blir till att förnya i princip hela lågspänningsnätet.
  Om man inte skall göra som Tesla faktiskt har gjort för att klara helgtoppar. Alltså gömma ett dieselaggregat i ett skjul….

 32. Mats

  Verkar svårt att hitta information om vilka laddströmmar och tider som gäller. Googlat men det verkar vara hemligt. Skillnad också såklart om vi pratar om en Tesla eller en laddhybrid. Och hur länge håller batterierna och vad kostar de att byta.
  Så jag ställer frågan också, som vissa här redan gjort?

 33. Ingvar i Las Palmas

  Dr Sven M Nilsson #29
  Det förstår dom inte.
  Symbolhandlingar och munväder gäller.
  Och tyvärr att låta sig påverkas av allehanda lobbyister och påtryckarorganisationer.

 34. Thomas P

  tty #30 ”En bil har extremt mycket sämre K-värde än t o m ett gammalt fritidshus, ”

  Eftersom värmen varit gratis i bilar har man inte heller brytt sig mycket om isolering. En hel del torde gå att göra för att få en elbil tätare. Riktigt trevligt vore om man kunde få ordning på billiga och rimligt effektiva termoelektriska element som alternativ till mekanisk värmepump.

 35. Christer Löfström

  @Peter Stilbs
  Bern hänvisar till Tony Seba. (Jag har inte läst boken)

  https://www.youtube.com/watch?v=Kxryv2XrnqM&app=desktop
  http://tonyseba.com/portfolio-item/clean-disruption-of-energy-transportation/

  Clean Disruption projections (based on technology cost curves, business model innovation as well as product innovation) show that by 2030:
  – All new energy will be provided by solar or wind.
  – All new mass-market vehicles will be electric.
  – All of these vehicles will be autonomous (self-driving) or semi-autonomous.
  – The car market will shrink by 80%.
  – Gasoline will be obsolete. Nuclear is already obsolete. Natural Gas and Coal will be obsolete.
  – Up to 80% of highways will not be needed.
  – Up to 80% of parking spaces will not be needed.
  – The concept of individual car ownership will be obsolete.
  – The Car Insurance industry will be disrupted. The taxi industry will be obsolete.”

  ”Despite all sub-Saharan sub-regions seeing a significant increase in the number of people with access to electricity, 530 million people remain without it in 2040 – far short of the progress desired (see Chapter 3 for detailed analysis of the outlook for electricity access).” IEA Africa Energy Outlook 2014

  ”Att bränna fossila bränslen räddar barns liv.”
  ”Det är arrogant att pådyvla afrikaner solenergi när det kostar liv”
  / Hans Rosling FoF nr 9 2015

 36. John Silver

  Var finns beräkningarna?
  Jaså, det finns inga .

 37. Guy

  Thomas P # 33

  ”En hel del torde gå att göra för att få en elbil tätare.”

  Det är nödvändigtvis inte så lätt. Tätar du bilen förlorar du luftcirkulationen. Med 4-5 pers i bilen tar luften fort slut. Inkommande luft måste värmas och det är inte ’gratis’ i en elbil.

 38. Bengt Abelsson

  33 TP

  En stor del av värmeläckaget i bilen sker via stora glasytor. Tvåglaslkonstruktion är av flera skäl inte bra i en elbil.

 39. tty

  Det finns en del praktiska problem med täta och välisolerade bilar. Av säkerhetsskäl måste bilar byggas av metall och ha stora glasytor. Sådana konstruktioner är mycket svåra att isolera bra. Och i den mån man lyckas så måste man ha mycket kraftfull ventilation och även dito luftkonditionering om bilarna skall kunna användas sommartid. Dessutom blir bilarna rejält tunga. Kolla vad ett treglasfönster väger t ex. Så frågan är om man egentligen vinner något.

 40. Sigge

  Lite fakta om elbilar

  #3 Anders Gustafsson
  #10 Ivar Andersson
  #13 Dolf
  #15 Lars Cornell
  #17 Björn
  #29 Dr Sven M Nilsson
  #31 tty

  En elbil drar 1-2 kWh per mil. Verkningsgraden ligger på 90%. Räknar man praktiskt med förluster vid laddning och överföring blir verkningsgraden 75%.

  En bensinbil med bra motor har en verkningsgrad på 30% men i praktiken blir det 15% då det är sällan motorn utnyttjas optimalt. För en diesel är motsvarande siffror 40% resp 20%.

  För tyngre fordon som har mindre motorer i förhållande till fordonets vikt blir utnyttjandet bättre. För en lastbil är den praktiska verkningsgraden 30%.

  Det är inte realistiskt att lastbilar skulle bli rena elfordon. Däremot forskas det på att ha en hybridmodell där dieselmotorn är mindre och man har elmotorhjälp vid accelerationer. Nackdelen för lastbilar är att ökat vikt på drivlina minskar lastförmågan.
  Om det bara är personbilar, minibussar och pickuper som blir elbilar så kommer elbehovet för dessa vara 10-15 TWh/år. Räknar man in tunga fordon också blir behovet 20-25 TWh/år.

  Når det gäller laddning av elbilar laddas de flesta elbilar hemma i ett 1-fas 10 A uttag. Att ladda en urladdad Nissan Leaf med 24 kWh-batteri tar teoretiskt 11 timmar men i verkligheten 12 timmar. På det kan man i praktiken köra 15-20 mil. En laddstation på 3×16 ska teorin ladda bilen på 2 timmar och en kvart men det tar i praktiken 2,5 timmar. Långsam uppladdning sliter mindre på batterierna än snabbladdning.

  När det gäller att värma upp en kupé i en bil så går det år 3-4 kW när det är 30 grader kallt ute. Kör man i 80 så drar motorn runt 10 kW.

  När det gäller livslängd på batterier så har elbilar med den modärna batteritekniken inte funnits så länge att det finns bra svar. Nissan Leaf kom visserligen 2011 men det är först 2013 som den började tillverkas i större serier. Det är den elbil som tillverkats i flest exemplar, c:a 230 000. Det är mer antalet urladdningar än bilens ålder som avgör livslängden. Det finns några som passerat 20 000 mil.

  En elbil är enklare att tillverka och livslängden blir längre än för en vanlig bil. Nackdelen med elbilar är de stora, tunga och dyra batterierna som dessutom tar lång tid att ladda och kanske har betydligt kortare livslängd än bilen i övrigt.

 41. tty

  ”Når det gäller laddning av elbilar laddas de flesta elbilar hemma i ett 1-fas 10 A uttag. ”

  Ta och kolla Teslas ”Home Charging Calculator”:

  https://www.teslamotors.com/support/home-charging-calculator

  Den börjar på 24 A, och 48 A rekommenderas. Och då är det inte snabbladdning.

 42. Peter Stilbs

  Vågar man inrikesflyga längre? Nu ska de blanda fritösfett i tankarna också – och givetvis är det några skojare som skor sig på det, och andra som får egotripp som världsförbättrare.

  Varför inte elda oljan i fjärrvärmeverket istället? Det verkar enklare, och ofarligt

  http://nwt.se/karlstad/2016/06/30/swedavia-bestaller-fornybart

 43. Ingvar i LAs Palmas

  Thomas P #34
  >billiga och rimligt effektiva termoelektriska element.
  I ett vanligt värmeelement omvandlas väl i stort sätt all elektrisk energi till värme????
  Och enkla är de också.

 44. BoE

  TTY
  ”Frågan är om inte direktelvärme är effektivare med tanke på hur mycket pumpen kommer att väga.”

  Njaee… Alla nya bilar har redan hårdvaran ombord fast man kör den ju bara som (A)AC luftkonditionering. (Fast då med ett sämre COP tal än om man vill ha ren värme).
  Man avfuktar kupéluften med AC´n också för att slippa byta luft hela tiden.

 45. BoE

  Thomas P #34
  ”billiga och rimligt effektiva termoelektriska element”
  Bra idé kan man kanske tycka – Varför inte koppla dessa till en liten vindsnurra på biltaket också nu när vi ändå är i gång.

  Såg faktiskt i någon tidigare tråd att någon trodde att ”utvecklingen av värmegenereringstekniken borde kunna effektiviseras (dvs öka verkningsgraden) lika mycket som belysningstekniken gjort nu när vi gått från antika glödlampor till LED-belysningskällor”
  Sic!
  Nuff said

 46. SatSapiente

  #44

  Befintlig ”hårdvara” i form av luftkonditionering i dagens bilar fungerar inte vid utetemperaturer under +4 C. Troligen uppstår problem med isbildning, borde iofs gå att lösa, jmf med stationära luftvärmepumpar.

 47. Ingemar Nordin

  Sigge #40,

  Nissan Leaf testades för några år sedan när den kom ut på marknaden. Det gick inget vidare …

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/03/04/elbilen-framtidens-bil/

 48. Sigge

  #41 tty

  Du verkar inte förstå. Siffrorna jag skriver är i ungefär samma storleksordning. 3×16 A är detsamma som 1×48 A. Att det skiljer lite beror på att jag tagit Nissan Leaf som exempel och jämför man den med Tesla S så är Nissan något mindre. Med 3×16 eller 1×48 så tar det 2,5 timmar att ladda en Nissan Leaf för 16 mils körning och 3 timmar för en Tesla S. Det går att ladda med 1×10 A också, men då nästan 5 gånger så lång tid.

 49. Sigge

  #47 Ingemar Nordin

  Nissan Leaf har testats senare. Det som i huvudsak skiljer bilarna från 2012 åt jämfört med senare årsmodeller är batterikapaciteten.
  http://www.tjanstebilen.se/Biltester/Biltester_start/34654_Test_av_Nissan_Leaf_2016_med_imponerande_raeckvidd!

  Än så länge är elbilar inget alternativ för den vanliga bilisten. Vem vet? om 10 eller 20 år så kanske elbilar
  är vanligare än bilar som drivs med flytande bränsle.

 50. Sigge

  #45 BoE

  Nej, redan idag får man ut 100% av elenergin som värme i en elradiator. Ska man få ut mer värme så är det värmepumpar som gäller. Som någon skrivit tidigare så väger en värmepump en hel del, så då kanske det är bättre att använda den vikten för extra batteri istället. Däremot skulle bilar kunna vara bättre isolerade som någon annan har skrivit.

 51. tty

  Sigge #48

  ”3×16 A är detsamma som 1×48 A.”

  Exakt. Och det är 100% av uttagbar el i ett normalt abonnemang (kolla märkeffekten på dina huvudsäkringar får du se). Så man får hoppas att det inte behövs någon uppvärmning eller ljus eller något sådant medan laddningen pågår.

 52. tty

  #45/50

  Verkningsgraden för värmeproduktion är alltid exakt 100% (även om all värmen kanske inte erhålls omedelbart). Detta följer direkt av entropilagen.

 53. Sigge

  #51 tty

  Hemma behöver du inte ladda en bil på 3 timmar, där har du natten på Dig.
  Nu finns det avancerade effektvakter som gör att den energi som inte används till annat kan användas för billaddning eller uppvärmning. Själv har jag en enklare typ av effektvakt från slutet av 80-talet som slår av en fas i elpatronen i värmepannan om den fasen överbelastas. Jag har inte undersökt hur Teslas och andra laddmoduler ser ut. Jag antar att de har eller kan kompletteras med effektvakter.
  Jag kan förstå dina funderingar gällande hemladdning när det börjar komma bilar som har batterier med upp till 100 kWh lagringskapacitet. En sådan bil har räckvidd på 70-80 mil.

  #52 tty

  Bra att du förstår det. Jag tycker att okunnigheten beträffande el och energi verkar stor bland kommentarerna på den här bloggen och nästan ingen rättar till de felaktiga påståendena.

 54. Thomas P

  Ingvar #43 ”I ett vanligt värmeelement omvandlas väl i stort sätt all elektrisk energi till värme????”

  Ett termoelektriskt element baseras på peltiereffekten. Det fungerar som en värmepump utan rörliga delar.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect
  man kan även gå åt andra hållet och få ut elektricitet ur en värmeskillnad:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_thermoelectric_generator

 55. 80-85% av den globala elen är fossil. Verkningsgraden för denna produktion ligger på ca 30%, som alltså bör vara utgångsverkningsgraden för Dina data. Resultatet blir då klart negativt för elalternativet.

  En modern diesel är nu uppe i ca 45% verkningsgrad och målet 60% närmar sig snabbt. Med mindre kW/kg bil och större antal växelsteg så kommer totalverkningsgraden att närma sig själva motorns verkningsgrad och Dina 20%, som redan nu är alldeles för låg, kommer att ligga på 40 – 50%.

  Sen spyr elbilar ut mer farliga och cancerframkallande partiklar än fossildrivna bilar pga att de tunga batterierna gör bilen ca 25% tyngre och därmed ökar slitaget av däck och asfalt.

 56. Christer Löfström

  http://www.graphene-info.com/graphene-batteries

 57. Ingvar i Las Palmas

  Thomas P #54
  Och det skulle vara effektivare än ett ”vanligt” element som omvandlar all el till värme???

 58. tty

  #54

  Än så länge är verkningsgraden hos peltierelement mycket låg, men det är ju mycket möjligt att man kan hitta material med högre verkningsgrad. Jag vill minnas att jag för ett par år sen läste att man hittat en halvledare som i princip hade en verkningsgrad som ett konventionellt kylaggregat. Nackdelen var att kyleffekten per ytenhet var mycket låg och materialet var sprött och svårhanterligt eftersom den höga verkningsgraden bara gällde längs en specifik axel i kristallstrukturen.

 59. Thomas P

  Ingvar #57 Ja, det är liksom poängen med värmepumpar. Att de tillför inte bara värme från elen som förbrukas utan även suger upp värme från omgivningen.

  Som tty nämner är dock verkningsgraden idag inte alltför imponerande. De används mig veterligt bara för att kyla, inte för att värma med högre verkningsgrad. Jag jobbade en del med dem för länge sedan när det rörde sig om att kyla lasrar för fiberoptik.

 60. Michael

  OT Motstånd mot globalisternas vision om centralplanerat världsimperium.

  http://original.antiwar.com/justin/2016/07/03/the-revolt-against-globalism/

 61. Daniel Wiklund

  Det är ju mycket prat om förnybar energi. Nytt finns i mycket. Nyanlända, ny verklighet (migrationsverket). Ordet nytt ger en positiv klang, tom nyskild låter bra. Idag har vi i Luleå 11 grader och regn, kan ingen i dessa tider av nya saker komma med ett nytt väder.

 62. Christer Löfström

  På väg ut på en lååång walkabout (efter att Tyskland vunnit över Portugal i EM finalen) ger jag en sista kommentar för den här gången.

  http://blogs.ft.com/nick-butler/2016/07/04/meet-apple-energy-the-new-face-of-an-old-business/

  Handlar om energy disruption.

  ”The answer, of course, is that disruption is the key to many of the most successful modern companies.”

  ”But the prospect of change reaches much further than that. Patterns of production, distribution and trade across the energy sector are all vulnerable. And the pace of change in an age of globalisation does not allow for leisurely responses.”

  Nick Butlers blog i Financial Times, och även http://blogs.ft.com/beyond-brics/ kan varmt rekommenderas!
  (Ingen prenumeration krävs, bara en registrering)

  Läs även, och fundera vad den innebär, den senaste svenska energiöverenskommelsen.
  Kärnkraft tillbaka som framtida alternativ är det mest iögonfallande. Men hur det blir är omöjligt att sia om i dag. Notera:

  ”En stor utmaning är att förändra energipolitiken från att nästan enbart fokusera på levererad mängd energi (TWh) till att även se till att det finns tillräckligt med effekt (MW).”

  ”Effektfrågan är viktig att beakta när det gäller utbyggnad av förnybar
  elproduktion. Hänsyn behöver tas till behoven under hela året och situationer
  med låga elpriser. Denna fråga får berörda myndigheter i uppdrag att analysera.
  Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas.”

  För övrigt föreslår jag att Peter Stilbs bjuder Lars Bern på middag och klarar ut sina mellanhavande om Putin / Baltikum.

  Min korta kommentar i frågan. Se upp med Putin!!

 63. Med en helt elektrisk fordonspark, är det ingen som tänkt på hur enkelt det vore att stoppa all trafik? Om politikerna tycker att medborgarna av någon anledning ska hålla sig hemma, stryper man eltillförseln eller inför förbud mot att ladda fordonsbatterier, ungefär som när man förbjuder bevattning av gräsmattor. Man kan också tänka sig att varje fordon har ett speciellt laddningsidnummer som kan blockeras av myndigheterna med ett klick av musen. Vilken fantastisk bestraffning för trilskande medborgare.

  En utländsk cyberattack som lamslår elnätet är en annan möjlighet.

  Här i Frankrike blockerar fackföreningarna regelbundet bränsledepåerna, varvid bensinmackarna töms på ett par dagar. Nu senast i början av maj. Det skapar kaos. Vi som bor på landet och har ett fat diesel på lager klarar oss, men stadsborna är illa ute. Hur lagrar man el motsvarande 200 liter diesel?

 64. Thomas P

  Lars #63 ”Om politikerna tycker att medborgarna av någon anledning ska hålla sig hemma, stryper man eltillförseln”

  Att strypa eltillförseln har enorma indirekta effekter som får hela samhället att kollapsa, så det är något inte ens dina hypotetiska, illvilliga politiker skulle kunna ta sig för. Har sen folk solceller på taket blir det än svårare att helt stoppa trafiken. Ditt scenario där man ”tycker att medborgarna av någon anledning ska hålla sig hemma” är mycket enklare att genomföra idag genom att tvinga alla bensinmackar att stänga.

  ” Man kan också tänka sig att varje fordon har ett speciellt laddningsidnummer som kan blockeras av myndigheterna med ett klick av musen. ”

  Det är mycket man kan tänka sig, men det skulle kräva en rejäl omkonstruktion av elnätet för att det skulle gå att centralt registrera vem som stoppar kontakten i väggen. Och åter: det går att göra en stopplista som man tvingar mackägare att följa också.

 65. Thomas

  Märkligt ifall du (verkligen?) skulle ha missat hela debatten där aktivistsidan (dvs de som vill att politiker skall styra och bestämma än mer) förodrat ska ’smarta elnät’ och gjort så sedan länge. Tanken är iofs inte (ännu, nog aldrig öppet) ’att folk skall hålla sig hemma’. Men helt klart är tanken att man skall kunna stänga av folks tillgång när det uppstår ’bristsituationer’ vilket ju är närmast synonymt med planekonomisk produktion av gods, varor och tjänster.

  Att strypa tillgån/tillgänglighet är ju redan nu en mycket effektiv metod att hålla borta människor från att ’belasta’ sådant som staten mfl har sagt är ’rättigheter’ för alla, och vilka stat/landsting har där säger sig tillhandahålla.

  Och ”solceller på taket … ” … behöver det ens kommenteras? Det låter ju precis lika illa som när (föregångarna till dagens) aktivister kräver att ’alla skall ha en jordlott på vilka de kan odla sin egen mat’.

  Tänk att sådana tankar fortfarande lever kvar där ute i vänstervegitationen.

 66. 64 Thomas P

  ”Stanna hemma”. En av dina vänner Rockström eller Wijkman sade nyligen i Sveriges Radio att det måste till en radikal förändring av svenskarnas livsstil om vi ska nå klimatmålet. Bl.a menade han att det måste bli slut på långa semesterresor och att folk i stället skulle ta cykeln till närmsta campingplats. Här säger Ségolène Royal ”radikal förändring av folks livsstil” varje gång hon uttalar sig offentligt om klimtet. I Paris är det sedan den 1 juli förbjudet att köra bilar registrerade före 1997. Naturligtvis, det drabbar bara ”les salauds sans dents”, de fattiga, så det är inget att bekymra sig om för ”les bobos” ( googla uttrycken).

  I Frankrike är redan alla nya elmätare ”smarta”. Det kommer inte längre en gubbe för att läsa av konsumtionen och elen slås av och på från elleverantören kontor. Obetalda räkningar får snabba konsekvenser för elabonnenten.

  Att stänga bensinmackarna hindrar inte oss lantisar från att köra bil. Vi har reserver. Med intermittent elförsörjning blir det väl snarast nödvändigt att centralt kunna stänga av delar av elförbrukningen.

  I Frankrike är det inte tillåtet att använde elen från solceller till egen konsumtion. Den måste säljas till statliga EDF.

 67. Guy

  Thomas P # 64

  Jag tror du har glömt tiden vi lever i. Redan nu avläses elmätaren per trådlöst. Dom flesta mätare är individuella, alltså lägenhets/hus -vis. Det är ingen konst att kapa strömmen för en kort eller längre tid om överhögheten tycker du använder för mycket eller dom behöver din ström till annat.

  Man kan ha ett reservlager bränsle om vetskapen om stängda mackar börjar cirkulera. Däremot är det svårt att ha reservlager el. Det är ju största problemet med elfordon.

 68. Christopher E

  Bestämde inte EU att det ska sitta chip i alla nya hushållsmaskiner så att de ska gå att fjärravstänga när elbristen kräver det?

  Tänk, i en normal värld skulle man kanske satsat på att ha tillräckligt med el för att det inte ska uppstå brist istället.

  Att människor ska stanna hemma, eller i alla tvingas flytta till där en busshållplats finns inom räckhåll, är väl precis målet med att chockhöja skatterna på bilar och bränsle som nu pågår?

  Hur hamnade vi så snabbt i en situation där det verkar som om nationen och unionen styrs med samma handlag som om Hugo Chavez blandat med Pol Pot gjorde det? Vill vi bli som Venezuela är nu?

 69. Imagine Venezuela …

  Skrämmade läsning

  http://thefederalist.com/2016/05/20/imagine-no-possessions-imagine-venezuela/

  och missa inte videon i slutet på artikeln:

  https://www.youtube.com/watch?v=YG7lMJJOOdc

  Också länkat i samma artikel (frånNYT):

  http://www.nytimes.com/2016/05/16/world/americas/dying-infants-and-no-medicine-inside-venezuelas-failing-hospitals.html?_r=0

  Paraphrasing John Lennon:

  Imagine no possessions
  Severly doubt you can
  Ensuing greed and hunger
  Kills brotherhood of man

 70. Håkan Bergman

  Guy #67
  Vi har ju hela ”Internetofthings” runt hörnet. En mardröm säkerhetsmässigt, vilken händig hacker som helst kommer att kunna slå av strykjärnet eller brödrosten eller nåt mycket värre, om inte industrin skärper sitt säkerhetstänk. Hackade bilar har vi redan drabbats av, främst fjärrlåsen som går att manipulera där.

 71. Christopher E

  #69 Jonas N

  Hemsk läsning. Och inte blir det bättre av att våra politiker verkligen jobbar för att åstadkomma en bristsituation.

  Här är förresten min favoritversion av ”Imagine”. En gammal goding nu…

  https://youtu.be/TF5F6eYho8U

 72. Gunnar Strandell

  Sven M Nilsson #55

  Du har rätt! En modern lastbilsdiesel drar mindre än 200 g/kWh i större delen av arbetsområdet, vilket betyder en verkningsgrad på 42 % mätt på svänghjulet. Transmissionen tar ca 3% av detta innan vi har energin vid hjulen. SIGGE bör alltså utgå från 40% verkningsgrad i hela registret för en modern dieselmotor.

  På motsvarande sätt bör han nog räkna med minst 2kWh per 10 km med elbil. Den behöver strax över två vid 90 km/h, och går det saktare leder ryckigheten i trafiken till att energi bromsas bort.

  Jag är bara förvånad över att inte frihjulet återinförts. Det är ett enkelt och effektivt sätt att spara energi som finns på nästan alla cyklar. Tekniken finns också för lastbilar med Automated Manual Transmission, AMT, som lägger växeln i friläge när det bär utför. Nästa steg är att också stänga av motorn, men innan dess måste bromskompressor, styrservo och klimatsystem drivas elektriskt och troligen pris och vikt för batterier sjunka.

 73. Thomas P

  Jonas #65 Tanken med smarta elnät är att man skall kunna variera priset på el i förhållande till tillgången vilket är en alldeles utmärkt marknadsekonomisk lösning. Ni domedagsprofeter här har dock alla möjliga intressanta teorier om vad staten ”egentligen” är ute efter.

 74. 73 Thomas P
  Kan du då förklara vilken fördel det är med att tillgången är otillräcklig?

 75. Håkan Bergman

  Thomas P. #73
  Vad surt för producenter som inte kan styra produktionen efter priset, utan är helt beroende av sol och vind.

 76. Röda Stjärnan

  Tycker att staten är till för sina medborgare inte tvärtom. Att staten ska se till att underlätta för sina medborgare inte tvärtom. Att staten ska se till att basala funktioner och behov tillgodoses och ej lägger sig i för mycket. Ordentlig eltillgång ger bra pris på el och en konkurrensfördel som Sverige behöver då vi är världsmästare på att skatta sönder allting. Att köpa utsläppsrätter för 6 miljarder för att bara skrota dessa är att spotta skattebetalare i ansiktet och borde kunna åtalas.

 77. Nej, Thomas

  Tanken med ’smarta’ nät är tvärtom att man vi bristsituationer (som man alltså förväntar sig skall bli mer ’vanliga’) skall brown- och blackouts inte behöva drabba alla, utan att näten då (genom selektiv frånkoppling) skall ordna att iaf ’samhällsviktiga’ brukare skall kunna fortsätta få ’säkra’ leveranser. Det handlar uttryckligen om att hantera att tillgång och efterfrågan inte skall behöva matchas på en riktig marknad.

  Och du avslöjar dig (eller dem vars propaganda du på) genom den totalt missvisande frasen ”marknadsekonomisk lösning”.

  Varför tror du öht att det är politiker och de sedvanliga aktivisterna som push:ar för sådant. På en riktig marknad görs effektivitetsförbättringar helt frivilligt och spontant.

 78. Sigge

  #68 Christopher E

  ”Bestämde inte EU att det ska sitta chip i alla nya hushållsmaskiner så att de ska gå att fjärravstänga när elbristen kräver det?”

  Nej, något sådant beslut är inte fattat. Det är inte beslutat om standard för smarta elnät än. Det är inte heller beslutat vilka apparater som skall stängas av eller effektsänkas vid akut elbrist. Elpannor och varmvattenberedare är det som är effektivast att slå av vid akut elbrist.

  Kan det vara så att du blandar ihop det med kravet på att kaffebryggare skall ha inbyggd timer. Det finns två anledningar till att ha inbyggd timer där det ena är energisparande och det andra är brandskydd. Personligen tycker jag att det finns en tredje anledning och det är att kaffet smakar så illa när det stått på värme en stund. Då är det bättre att kaffet får svalna och man värmer upp det i mikron om man vill ha en kopp kaffe någon timme efter man bryggt.

 79. Sigge

  #69 Jonas N

  Venezuelas regim är en av de få i världen som delar den här bloggens uppfattningar om koldioxidens påverkan på klimatet. De har också samma uppfattning om att forskare och journalister som sprider den informationen skall stoppas. Det finns mycket likheter mellan sympatisörerna på den här bloggen och regimen i Venezuela.

 80. Christopher E

  #78 Sigge

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2315863/Big-brother-switch-fridge-Power-giants-make-millions–pay-sinister-technology.html

  Det är i första hand i UK det diskuteras ser jag, men EU gillar idén så det är väl bara en tidsfråga. Efter att ha förbjudit glödlampor och starka dammsugare finns det väl ingen tvekan om mer idioti från det hållet. Tänk, vilken bra idé att fjärravstänga uppvärmning och varmvatten när det är köldknäppar! När gamlingarna frusit ihjäl använder de ju ännu mindre el framöver! Vi får hoppas din mikrovågsugn inte är förbjuden eller fjärravstängd när du vill värma ditt kaffe då… men vad bra vi har det med ansvarsfulla politiker som utreder och stiftar lagar så vi okunniga människor inte värmer vårt kaffe för länge så det smakar dåligt! Vad skulle vi göra utan dem? Hur skulle vi klara oss? (Tydligare kan väl knappast skillnaden mellan frihetsförsvarande skeptiker och auktoritetslängtande och detaljregleringsförsvarande alarmister uttryckas).

  #79

  Mer fabulerande från dig ser jag. Du kanske menar att är McIntyre som sitter gömd bakom presidenten och för landet in i kommunismens avgrund? När han hinner mellan att förfalska omslag till Time alltså. Och visst har du rätt i att klimatshotsskeptiker här har råkommunistiska sympatier medan en typisk klimatoroad som tex Thomas inte har några vänstervärderingar alls… 🙂 Eller? Det var ju också så att vi skeptiker tyckte det var rätt när Climategate visade hur CAGW-forskare försökte tysta vetenskap som sade något annat? Eller?

  Nu är det dock så att sedan Chavez och Maduro slagit sönder ekonomin och oljeindustrin i Venezuela så har ju deras koldioxidutsläpp minskat och oljan ”blir kvar i marken”. Det gillar ju ni. Så med vilka likheterna med Venezuelas politik finns har jag nog en annan uppfattning om.

  Utöver ironin så kvarstår dock faktum att det planeras för en planerad elbrist här hos oss.

 81. Sigge

  #80 Christopher E

  Vad EU kan tänkas besluta om finns många fabler och vad EU beslutat om finns många missförstånd. Ett vanligt missförstånd är beträffande EU-standard. Där är det inga lagstadgade krav att dessa skall följas, utan det är mer av praktiska skäl som det är bra med gemensam standard.

  Beträffande Venezuela så är regimen där kritisk mot klimatforskarnas resultat och de har stor statlig kontroll över medier.

  Någon elbrist i Skandinavien är det liten risk för. Visserligen har Finland ett antal gamla kolkraftverk som snart kommer att läggas ned. Men eftersom elproduktionskapciteten ökar i Sverige, Norge och Danmark så är risken liten elbrist.

 82. Christopher E

  #81 Sigge

  Du har nog en romantiserad bild av EU. De stiftar inga lagar som gäller Sverige, säger du? Ja, tänk om det var så. I verkliga livet ser vi dock inverkan av lagarna i vår vardag ändå. När avstängningschipen kommer får vi dem också, var så säker.

  Har Venezuelas koldioxidutsläppp ökat eller minskat sedan ekonomin och oljeindustrin kraschat tror du? Vilket föredrar du? I vårt land har politikerna klimathotarsympatier och har kontroll över media. Vad är skillnaden? Är det någon slags guilt-by-association du försöker dig på med att någon kommunist i Venezuela tvivlar på klimatdomedagsprofeterna? Därför är vi skeptiker kommunister? Märklig logik. Bin Ladin var övertygad klimathotare. Vad gör det dig till i så fall… 😉

  I Sverige subventioneras intermittent vindkraft och baskraften kärnkraft straffas. Elbristen kommer, var så säker. De jobbar på det.

 83. Sigge

  #82 Christopher E

  Du får läsa vad jag skriver! Du ska inte vantolka det och så ska sluta ljuga om vad ja skrivit!

 84. Christopher E

  ”Det finns mycket likheter mellan sympatisörerna på den här bloggen och regimen i Venezuela.”
  ”regimen där [är] kritisk mot klimatforskarnas resultat och de har stor statlig kontroll över medier.”
  ”De har också samma uppfattning om att forskare och journalister som sprider den informationen skall stoppas.”

  Så vi skeptiker har stor kontroll över medier, menar du? Nja… jag ber nog få avvika från den åsikten. 🙂

  De enda försök att kontrollera forskning och vad som publiceras vi känner till kommer ju från klimathotsforskningen (Climategate).

  Det finns givetvis inga likheter mellan Venezuleas regim och klimathotsskeptiker, att någon där tvivlat på hotandet räcker inte, det finns lite varstans. Det är givetvis lika fel att säga det finns stora likheter mellan AGW-aktivister och Al Qaida trots åsiktsgemenskap om klimathotet, vilket jag hoppas framgick. Men Venezuela står däremot för en politik av auktoritär och planekonomisk modell som ligger många klimataktivister varmt om hjärtat.

 85. Sigge

  #84 Christopher E

  Så här skrev jag ordagrant!

  ”Venezuelas regim är en av de få i världen som delar den här bloggens uppfattningar om koldioxidens påverkan på klimatet. De har också samma uppfattning om att forskare och journalister som sprider den informationen skall stoppas. Det finns mycket likheter mellan sympatisörerna på den här bloggen och regimen i Venezuela.”

  Jag är trött på att du fabulerar och påstår att jag skriver andra saker än jag skrivit!!!!!!

  De jag skrev om EU är att många missförstår EU-standard som lagstiftning. Det är stor skillnad på en standard och en lagstiftning. T ex så finns det en omfattande standard om livsmedelsmärkning. Det är bara en del av alla livsmedel som märks på det sättet för att det inte finns någon lag som kräver märkning av alla standarder som finns.

 86. Christopher E

  #85 Sigge

  Jaså du är trött du… på fabulerande… efter att ha skrivit att ”den här bloggen” vill stoppa forskare och journalister. Något mer fabulerande trams har man knappt läst. Man blir dock mer road än trött.

  Men skriv du och jag tolkar. Själv konstaterar jag att likheterna mellan regimen i Venezuela och klimathotsaktivisterna däremot är betydligt större, som jag förtydligade sist i #84.

  Vad livsmedelsmärkning har att göra med klimatrelaterad EU-lagstiftning om glödlamps- och dammsugarförbud och ”smarta” chip i hushållsmaskinerna (inte så smarta ur medborgarnas perspektiv) förblir en gåta.

 87. Magnus

  En närbesläktad fråga är den om miljödiesel, bra eller dåligt för miljön. Jag tankar ofta i Tyskland där man kan få diesel för ca en euro på automatstationer, Den är betydligt mer kraftfull än den diesel som säljs här i Sverige och förbrukningen sjunker med upp till 10 %, smörjning och effekt blir dessutom bättre. Frågan blir då om den vinst som miljötillsatserna eventuellt kan ge kompenserar för den stora ökade förbrukningen.