Mera om vindkraften i Ny Teknik och Teknikdebatt

Reglerkraft NT
I dagens Ny Teknik presenterar jag en replik på professor Lennart Söders inlägg om vindkraften och reglerkraften.¨
Jag har också en replik på Gunnar Fredriksson, Vice VD för Svensk Vindenergi på Teknikdebatt.
Gå gärna in och kommentera!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Man kan också rösta om vindkraften. gör det!

 2. bert

  EON framhärdar att vindkraftproduktionen slukas av stand-by. Hur har man räknat? Har man överlåtit det till reklamfirman vars personal gått på klipp- och klistralinjen på gymnasiet?

 3. bert

  Elbranschen, en frisk fläkt inom gammelmedia
  http://www.elbranschen.nu/pdf/EL_4_2009.pdf

 4. Helge

  Även elförsäljare är nu engagerade i införsäljningen av Vindkraftsel, det ringde en från EON i går kväll och sa att jag kunde få miljövänlig billig vindkraftsel, när jag frågade vad han menade med ”billig”, svarade han att den ”kostar bara 10 öre kWn att producera”. Han lät sig inte övertygas när jag svarade att under 60 öre lär du inte hitta någon, och att jag specifikt inte ville ha vindkraftsel, dämpat sa han att det var de uppgifter han fått till sig och ville gärna veta var han kunde få det bekräftat. Som tur är band jag priset i våras för första gången….

 5. Jan-Erik S.

  Helge #¤:
  Det du säger där är häpnadsväckande.
  Att EON går ut med sådan desinformation och lögn om vad vindkraften kostar får inte stå oemotsagt.
  Vad beräknar dom det på? Enbart rörliga kostnader eller?
   

 6. Jan-Erik S.

  Helge #4:…skulle det vara…

 7. Kent Forssgren

  Ännu en vindkraftsartikel av Johny! På Österlen börjar man förstå krafterna bakom.
  http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article1358461/Vattendrag-offras-for-att-radda-vindkraften.html

 8. Kent Forssgren

  Mer om vindkraftsbedrägeriet: http://www.elbranschen.nu/pdf/EL_4_2010.pdf

 9. Jan-Erik S.

  Kent #8:
  Göran Frostell skriver (med början på sidan 6 i Elbranchen) en bra beskrivning om att den global nedkylning påbörjats.
  Även den artikeln är bra.

 10. Holmfrid

  Materialfel äventyrar vindkraftens framtid hävdar Vattenfall, som råkat ut för stora problem i bl a Kentish Flats i Themsenmynningen, där samtliga 30 växellådor måste repareras. Vestas har stoppat försäljningen av ny 3 MW-verk. På Barrow Wind i Irländska sjön har flera verk havererat och Vestas måste nu se över samtliga 30 verk,  liknande problem för Horns rev (80 verk) i Danmark, där Vattenfall äger 60%.
  Nu vändes fokus i stället mot landbaserad vindkraft med ytterligare ”beskogning” av landskapet.  I Piteå säger kommunens energiansvarige, att ”vi räknar förstås med att stamnätet kommer att byggas ut med en 400 kilovoltsledning till Mälardalen”.  Ekon dr Niclas Damsgaard menar att Pite Markbygdens 8-12 TWh kommer att räkna hem 1.4 till 6 miljarder kr/år i elcert.bidrag.  I extremfallet 12 TWh och 1 kr/kWh elcert.avg.  blir subventionen 12 miljarder kr per år. Enligt Energimyndigheten kan en sådan situation uppstå om utbyggnaden av förnybar el försinkas, exempelvis pga otillräckliga elnät.  Enligt Sv. Landskapsskydds utredning  för Markbygdens 3500 MW tillkommer 40 miljarder kr för infrastruktur och reglerkraft utöver de (84+42) miljarderna för investering och drift.  Pite Markbygden tillföres 12 miljoner elcert. och kan manipulera marknaden genom att hålla tillbaka sina elcertifikat. Då kan priserna sticka iväg ordentligt upp mot 1 kr/kWh och högre och projektet kan slicka i sig de 12 miljarder kr/år som elcert.marknaden då medger.  Att ny vatten- alt. gaskraft måste byggas är säkert.  Att riva upp vattendommar i befintliga anläggningar är omöjligt om man vill behålla älvdalarna nedströms beboeliga.  Tilläggas kan att tyska intressen vill reservera 60000 MW reglereffektkapacitet i Skandinavien för sin vindkraft. (Luleälvens 11 stationer – störst i Sverige – ger max 4350 MW)