Mer om Murry Salby

Uppdateringar finns 2013-07-19 och 2013-07-20

Det har kommit nya reaktioner i bloggvärlden på mitt blogginlägg Om Murry Salby: Frågor och svar. Jag har därför gjort en uppdatering av detta blogginlägg.

Uppdatering 2013-07-19

På UI har Lars Karlsson gjort några märkliga övningar som enligt vad han skriver avser att göra regression på integrerade funktioner mot varandra. Han verkar ha missförstått att observerade koldioxiddata uttrycks som funktion av integrerade temperaturavvikelser i den integrerade formen av Murry Salbys ekvation.

Sedan vidhåller han påståendet att Murry Salbys ekvation ger en god anpassning till observerade data på grund av att koldioxidkurvan kan anpassas till en exponentiell funktion. Men han visar inget diagram och för att få en bättre anpassning till en exponentiell funktion än jag visade i mitt förra inlägg så måste han ha fler parametrar. Jag har motbevisat Lars Karlssons argument i fördjupningsrapporten Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation.

Det är speciellt tydligt att koldioxidkurvan inte följer en exponentiell funktion eftersom den har en tydlig linjär del med konstant ökningshastighet sedan slutet av det förra millenniet, se diagrammet. Exponentiella funktioner måste nämligen alltid vara krökta. Murry Salbys ekvation ger däremot en snygg anpassning till denna linjära del beroende på att temperaturen håller sig nära konstant och då blir också ökningshastigheten konstant enligt Murry Salbys ekvation.

Figur 1

 

Uppdatering 2013-07-20

En djupare analys av dataprofessorn Lars Karlssons övningar på UI visar att de resultat han kommit fram till motsäger de slutsatser som han drar. Han påstår att det faktum att en viss exponentiell ekvation för koldioxidhalten kan anpassas till observationerna bevisar att Murry Salbys ekvation stämmer med observationerna av en slump. Men i själva verket har Lars Karlsson funnit ytterligare stöd för att Murry Salbys ekvation överensstämmer med observationerna inte bara av en slump.

Temperaturavvikelserna enligt HadCRUT4 kan anpassas ganska bra till en exponentiell trendekvation. Ur denna exponentiella trendekvation kan man med Murry Salbys ekvation härleda en teoretisk trendlinje som koldioxidhalten skall följa. Denna teoretiska trendekvation har samma form som den ekvation Lars Karlsson använt för sin anpassning. Det visar sig att de observerade koldioxidhalterna faktiskt följer denna teoretiskt härledda trendlinje ganska bra.

Murry Salbys ekvation kan alltså förutsäga vilken trendlinje som koldioxidhalterna skall följa utgående från vilken trendlinje temperaturavvikelserna följer.

Detta är ytterligare ett bevis som stöder att Murry Salbys ekvation beskriver koldioxidhalternas ökningshastighet som funktion av temperaturen i överensstämmelse med observationerna inte bara av en slump.

Jag kommer att ge detaljerna om detta med diagram och ekvationer i ett blogginlägg nästa fredag 2013-07-26.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. UI fortsätter med den exponentiella verkan av CO2,förstås,HE HE HE!
  Gammal känd grundläggande Fysik har används.
  ALI.K

 2. Jag har gjort ett tillägg kl 16 till Om Murry Salby: Frågor och svar där jag visar observerade koldioxiddata med exponentiell trendlinje. Lars Karlssons påstående om att koldioxidkurvan är exponentiell stämmer dåligt.

 3. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Jag har inte haft tid att sätta mig in i Murry Salby historien men att stänga ut en emeritus verkar ju väldigt otrevligt. Emellertid är hela resonemanget för mig obegripligt därför att de antropogena utsläppen som är avsevärda måst ju ta vägen någonstans? Om det nu förhåller sig så att den ökade havstemperaturen driver ut dessa mängder CO2 så har vi ju en synnerligen otrevlig situation då detta innebär ett tydlig positiv feedback såvida inte genom ett annat förfarande växthusgaseffekten upphör att gälla eller att det skapas väldiga mängder moln som skapar en negativ feedback som just kompenserar den förhöjda växthuseffekten. 
  Eftersom det inte finns några tydliga observationer som stödjer detta märkliga förlopp så får jag väl konkludera att det verkar inte vara en särskilt konstruktiv hypotes. På mig, men det kan ju bero på sommarhettan i England, så verkar ungefär som om Maxwells demon har varit i farten och trollat undan de antropogena CO2 molekylerna
   
  Hälsar
  Lennart
   
   

 4. Pelle L

  Jo, det ser vi ju alla att något är fruktansvärt fel!
   
  All denna förfärliga mängd koldioxid, och detta hyperkänsliga ”klimatsystem”, och alla återkopplingsfunktioner, och och och…
   
  Något måste ju vara fruktansvärt fel. Allt borde ju ha gått åt helvete för länge sedan.
  Allra senast i torsdags i alla fall!
   
  När skall undergångsprofeterna förstå att felet sitter inuti. Inuti deras huvuden?
  Kanske till och med exponentiellt fel.

 5. Lennart #3,

   

  Jag undrar om Murry Salby verkligen har åldern inne för pension, om man inte har avslutat hans anställning helt enkelt (avsked på grått papper kanske man skulle säga förr i tiden). Nuförtiden, med dagens nya moderiktningar om att universitet bör ledas på liknande sätt som industriföretag med ekonomistyrning och att forskarna skall dra in externa projektanslag till sin egen lön, har man sett till att professorer är som vilka anställda som helst.

   

  Som jag förstår materialbalansfrågan, och detta tillhör min specialitet kemiteknik, så blir det inte så stor ökning i atmosfären om den antropogena koldioxiden sprids ut i de olika kolreservoarerna. Aktuella kolreservoarer innehåller 40000 GtC och de samlade koldioxidutsläppen hittills är 240 GtC.

   

  Det man enligt kolcykelvetenskapen anser hindrar antropogen koldioxid att på detta sätt försvinna in i mängden, och alltså inte ge så stor ökning av koldioxidhalten i luften, är den ”flaskhalseffekt” som Bolin och Eriksson påvisade 1959 i sin klassiska artikel. Denna effekt är förknippad med att koldioxiden försurar haven. Om så är fallet kan Murry Salbys ekvation inte motsvara verkliga processer i jordsystemet. Men man kan också vända på resonemanget, om denna ekvation visar sig motsvara verkliga processer så fungerar flaskhalseffekten förmodligen inte enligt Bolins och Erikssons teori utan den antropogena koldioxiden försvinner in i mängden.

   

  Uppenbarligen kan Murry Salbys ekvation inte gälla generellt eftersom vi får ett instabilt system. Om den skulle vara korrekt måste den beskriva ett hastighetsbestämmande delförlopp som är temporärt giltigt och som så småningom kommer att ersättas av en annan hastighetsbestämmande process. I annat fall borde ju en sådan instabilitet ha gett sig tillkänna tidigare och gett stora svängningar i koldioxidhalten som skulle framgå av proxydata.

   

  De modelleringar som jag har gjort med EBM tyder i alla fall på att den instabila processen går långsamt. Ökningen i koldioxidhalt och temperatur blir på liknande sätt som om koldioxidutsläppen i stället skulle ha varit antropogena, trots den positiva återkoppling som det blir. År 2100 skulle koldioxidhalten enligt EBM-simuleringen ändå inte överstiga 700 ppmv och temperaturen skulle ligga på 1,7 K över HadCRUT4s referensnivå.

   

  Eftersom det finns många om och men så sitter det naturligtvis långt inne att ta till sig Murry Salbys hypotes med hull och hår. Men jag tycker att Murry Salby gör precis det som forskare bör göra, man bör alltid ifrågasätta och utmana rådande teorier. Den diskussion som sådana utmaningar leder till kan enligt min mening bara vara av godo vetenskapligt sett eftersom den antingen leder till nya synsätt eller till en fördjupad förståelse av den etablerade teorin.

 6. Mr Salby har nog tänkt igenom grundligt,den öppnar det vetenskapliga fönstret att se
  det komplicerade  i klimatfrågan,med nya ögon,kanske han inte har helt rätt ännu.
  Att man försöker ’smutskasta’ honom får man räkna med.
  Han utgör ett hot mot att ifrågasätta hela klimathots industrins gällande politiska doktriner.
  Alltså  ’ religionen’ får inte kritiseras.man avvisar all debatt som ifrågasätter ett ’kon-
  sensus’.
  Mönstret är välkänt i den vetenskapliga historiken,men så gär den framåt ändå på mänga
  områden,oftast med kontroversiella ingångna heta debatter till en början,inom vetenskapen.
  Klimatfrågan är en het och en förbjuden frukt att ta i,fortfarande.
  ALI.K

 7. För att sammanfatta kort, politiska intressen vill komma åt att ’styra’den
  vetenskapliga sfären och ge snabba  ekonomiska resultat ur forskningen.
  ALI.K

 8. Så det sista ordet har ännu inte sagts om Mr Salby, om nu  någon tror det.
  ALI.K

 9. Thomas P

  Ali #6 ”Alltså  ‘ religionen’ får inte kritiseras”
   
  Jodå ”religionen” får kritiseras, men om man har ett jobb måste man sköta det. Får man pengar enligt vissa regler måste man följa dem och ingår det att undervisa kan man inte bara vägra.
   
  ”politiska intressen vill komma åt att ‘styra’den vetenskapliga sfären och ge snabba  ekonomiska resultat ur forskningen.”
   
  Salby hittade onekligen på ett sätt att få snabba ekonomiska resultat ur sin forskning 🙂

 10. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Vi skall så småningom få bättre empiriska data  för kolcykeln. ECMWF har just visat de senaste resultaten från den fortlöpande globala analysen av CO2 i tid och rum med samma upplösning som väderdata. För mig ser det mycket lovande ut och bör ge en mer robust bas vad som händer med de fossila utsläppen som just nu uppgår till ca 1100 ton/sek vilket är en avsevärd mängd. Härtill kommer utsläpp från biomassan som bör ge ytterligare 200-300 ton/sek. Att ta hand om detta genom nedgrävning är väl inte allt för hoppfullt ( våra kära media diskuterar ju dessa frågor helst kvalitativt och etiskt) och likaså bör ju det vara möjligt att visa hur det utan att passera ytskiktet finner sin väg till djuphavet. 
  Hur som helst CO2 i atmosfären har ökat monotont och i stort ( på 5-10-års skala) proportionellt mot utsläppen. Ökningen är dock normalt mindre när temperaturökningen gått tillbaka som i samband med de stora vulkanutbrotten samt normalt högre i samband med El Nino. Emellertid,  trots en i medeltal oförändrad havstemperatur under de senaste 16 åren har ökningen av CO2 i atmosfären varit mer än 2 ppm/år ( ca 4 Gton C/år)
  En trovärdig hypotes bör kunna förklara detta menar jag.
   
  Hälsa
   
  Lennart

 11. LBt

  Salbys ekvation visar ingenting i vetenskaplig mening. Han har lagt fram vad som närmast är en ad hoc-hypotes. Men visst bör den granskas och prövas. Att i nuläget ge den plats i klimatdebatten är emellertid obetänkt. 

 12. Guy

  LBt
  Vem tycker du skall avgöra vad som kan ges plats i klimatdebatten och vad som inte skall ges plats?
  Påminner mig om Cornelis låt ”Censur”.

 13. LBt #11
  Men dina linjära extrapolationer, det är vetenskap det.
  Salbys ekvation ger en bra korrelation med mätdata och det finns fysikaliska anledningar till varför även om den inte visar hela bilden. Det gjorde inte heller Newtons fysik eller Bohrs atommodell. Bohr själv visste om att hans modell var fel, men den var användbar. självfallet är Salbys ekvation också fel men även den förefaller vara användbar.
   
  På vilket sätt har du kommit i åtnjutande av förmågan att avgöra vad som är relevant i klimatdebatten?

 14. LBt

  Guy,
  man avgör själv vad man vill ge uttryck för eller stödja men det betyder inte att det är välbetänkt.

 15. Michael

  Pehr,
  Bolin var ju som bekant en mästare på att hantera det politiska spelet, vilket bland annat Lars Bern har beskrivit på Newsmill. Nu har jag inte läst Bolin Eriksson, men kan det tänkas att teorin om flaskhalseffekten lanserades av politiska skäl snarare än vetenskapliga?

 16. Michael #15,

   

  Det är naturligtvis en intressant vetenskapshistorisk frågeställning som du tar upp, att Bolins och Erikssons flaskhalsteori skulle ha lanserats av politiska skäl. Men de redovisar i sin artikel ett vetenskapligt arbete av hög kvalitet och det finns ingenting som tyder på att de inte skulle ha varit övertygade om att deras resultat är riktiga.

   

  Man kan för övrtigt resonera på samma sätt om Murry Salby. Han har upptäckt att hans ekvation för koldioxidhaltens ändringshastighet som funktion av en temperaturdifferens kan förklara koldioxidhaltens utveckling. Med tanke på att jag kunnat reproducera detta resultat och vad jag vet om Murry Salby från hans avancerade lärobok i atmosfärfysik så bedömer jag att Murry Salby är lika övertygad som Bolin och Eriksson om att hans hypotes är riktig. Han har alltså inte lanserat den av politiska eller andra skäl.

 17. ALI.K. #6

   

  Jag håller helt med om vad du skriver i följande stycke som väl förtjänar att upprepas:

   

  Mönstret är välkänt i den vetenskapliga historiken,men så gär den framåt ändå på mänga

  områden,oftast med kontroversiella ingångna heta debatter till en början,inom vetenskapen.

  Klimatfrågan är en het och en förbjuden frukt att ta i,fortfarande.

 18. Mr Salby kompetens kan knappast ifrågasättas,några politiska skäl har han ej heller isin
  forskning.
  Bolin hade nog inga politiska skäl med sin ’flaskhals teori’ han var nog oroad ärligt av koldioxidens
  verkningar och kanske konsekvenser för Jorden.
  ALI.K

 19. Vibjörn Karlen kom fram med andra argument för klimatets betydelse,nämligen
  solfläckarna bl,a.
  Vi befinner oss i Solens topp nivåer av aktivitet i den över hundra tusende istids
  cykeln,som är regelbundet återkommande.
  Om vi är utför i temperatur dalen är ännu svårt att förutsäga något om,även i
  topparna svänger det i betydande grad med  temperaturväxlingar.
  ALI.K

 20. För att avrunda så vill jag återkomma till varför jag engagerade mig i frågan om Murry Salsby och hans ekvation.

   

  Jag studerar Murry Salbys avancerade lärobok i atmosfärfysik på doktorandnivå. Där framgår det att Murry Salby är mycket intelligent och mycket kunnig i naturvetenskap och att han är en skicklig läroboksförfattare. Det finns alltså all anledning att lyssna på de tankar han kommer med inom klimatvetenskapen.

   

  Jag blev därför chockerad över den smutskastningskampanj som Murry Salby utsatts för där man i blogginlägg går ut med rubriker om hans ”ansträngda förhållande till sanningen” och så vidare i samband med hans föredrag som finns på Youtube.

   

  Det var av denna anledning jag beslöt att testa Murry Salbys påstående att man med ekvationen

   

  dy/dt=k (T – Tb) där y=koldioxidhalten

   

  kan beskriva koldioxidhaltens utveckling sedan 1850 som endast beroende på temperaturändringen. Min test visade klart och tydligt att Murry Salby har helt rätt i detta påstående. Särskilt imponerande är naturligtvis att Murry Salbys ekvation förklarar varför koldioxidhalten ökar med ett konstant värde av omkring 2 ppm/år under den rådande sexton år långa uppvärmningspausen (detta beror på att det är ändringshastigheten av koldioxidhalten, inte koldioxidhalten i sig, som är en funktion av temperaturen).

   

  Så mitt engagemang i den här frågan berodde inte på att jag har något särskilt behov av att utmana teorin om att koldioxidhaltens ökning beror på människans utsläpp. Mitt engagemang berodde på att jag upplever det som fråga om vanlig mänsklig anständighet att försvara Murry Salby mot den omotiverade smutskastning som han utsätts för.

 21. Thomas P

  Pehr #20 Salbys ekvation är en kurvanpassning, och som sådan ”förklarar” den ingenting. Kan du t ex använda Salbys ekvation för att säga något om framtiden? Nej, för som du ständigt återkommer till gäller den bara i ett visst intervall, dvs i praktiken bara mellan de 1850 och 2012 för vilken den är anpassad. Som påpekats tidigare är det heller aldrig Salbys förmåga att få till denna kurvanpassning korrekt som ifrågasatts.
   
  Din beundran för Salby har inget med sakfrågan att göra. Det finns gott om kompetenta forskare som glidit ut i rena dumheter emellanåt. Ta Paulings försök att bestämma DNA-molekylens struktur.

 22. Thomas #21,

   

  Murry Salbys ekvation är inte en kurvanpassning. Den är en hypotetisk ekvation som säger att koldioxidhaltens ändringshastighet är proportionell mot en drivande kraft som består av en temperaturdifferens. Det finns möjliga fysikaliska förklaringar varför en sådan ändringshastighet skulle kunna ha en temperaturdifferens som drivande kraft.

   

  Kurvanpassning är en allmänt vedertagen vetenskaplig metod för att undersöka hur pass bra en hypotetisk matematisk modell, i detta fall Murry Salbys ekvation, överensstämmer med observerade data.

   

  Sakfrågan som jag har tagit upp är om smutskastningskampanjen mot Murry Salby om att han inte talar sanning om sina resultat är vederhäftig eller inte. Jag kan inte se annat än att smutskastningskampanjen är grovt ovederhäftig, bland annat så erkänner du till och med själv att Murry Salbys påstående om hur koldioxidhaltens ändringshastighet är en funktion av temperaturen är sant.

 23. På grund av diskussionen om hur många anpassningsbara parametrar som jag använt vid anpassningen av Murry Salbys ekvation har jag belyst detta i detalj i en ny fördjupningsrapport, Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation.

  Jag visar där också varför argumentet, att anpassningen går bra på grund av koldioxidkurvans påstått exponentiella form, är ohållbart.

  Detta finns också som uppdatering på blogginlägget Om Murry Salby: Frågor och svar.

 24. Thomas P

  Pehr #23 Du skriver i den rapporten ”Observerade data börjar i origo och en exponentiell funktion med två parametrar kan, som framgår av ekvationerna nedan, inte gå genom origo.”
   
  Verkligen? Menar du att CO2-halten varit 0 ppm? Nej, fullt så dum är du inte. Du vet mycket väl att observerade data inte går genom origo utan det är du som valt att flytta y-axeln så att startpunkten hamnar i origo, ett val som passar Salbys ekvation utmärkt men effektivt saboterar möjligheten att anpassa en exponentialfunktion.

 25. Thomas #24,

   

  Eftersom observerade data på grund av ekvationens utformning är på formen y-y0 och en integral som integreras från t0 till t som är en funktion av t-t0 samt t-t0 i sig självt så måste observerade data gå igenom origo. Detta är grundligt förklarat i rapporten.

   

  Min anpassning är alltså gjord till observerade data som går igenom origo.

   

  Om man skall jämföra anpassningen av dessa observerade data men med en annan ekvation så måste även denna ekvation ge observerade data y-y0 som funktion t-t0.

 26. Jag har gjort en uppdatering på detta inlägg om ett nytt bevis för Murry Salbys ekvation.

 27. Thomas P

  Pehr #25 Det finns ingen anledning till att av alla datapunkter med tillhörande fel just den första måste vara så perfekt att en korrekt anpassning skall gå exakt genom den vilket är vad du förutsätter med ditt val av y0. Det är ett beräkningstekniskt bekvämt val, inget annat. Du lika gärna ha som villkor t ex att kurvan skall passera exakt genom tionde datapunkten.
   
  ”Om man skall jämföra anpassningen av dessa observerade data men med en annan ekvation så måste även denna ekvation ge observerade data y-y0 som funktion t-t0.”
   
  Om man skall jämföra dem måste båda ekvationerna kunna reproducera y som funktion av t. Ditt y0 och t0 är bara beräkningstekniska och det finns ingen anledning att kräva att alla andra anpassningar skall fungera på samma sätt.
   
  Från din uppdatering: ”Murry Salbys ekvation kan alltså förutsäga vilken trendlinje som koldioxidhalterna skall följa utgående från vilken trendlinje temperaturavvikelserna följer.”
   
  Menar du att vi skulle bli förvånade över detta? Om man hittar en bra anpassning till temperaturkurvan är ju självklart att Salbys ekvation stämmer lika bra för denna som för de underliggande datapunkterna.

 28. Thomas #27,

   

  Du har fel i att jag har valt y0. Detta värde är bestämt som koldioxidhalten år 1850 och är ett observerat värde. Om man ändrar t0 till ett annat årtal än 1850 måste man också ändra y0 till motsvarande observerade koldioxidhalt. Sedan har du tydligen missat att med Murry Salbys ekvation så behöver man bara två anpassningsbara parametrar för att få en god anpassning. Anpassning med exponentiell funktion kräver tre anpassningsbara parametrar för att ge en bra anpassning.

   

  Du har rätt i att om Murry Sabys teori stämmer så är det klart att den teoretiskt förutsagda trendekvationen måste beskriva en trendkurva i observerade data. Om man alltså anpassar data till den teoretiskt förutsagda trendekvationen bör man få en god anpassning till observerade data. Ett sådant resultat är ett stöd för teorins giltighet medan en dålig anpassning skulle motsäga teorin.

   

 29. Thomas P

  Pehr #28 Vi pratar bara förbi varandra. Du har valt att av alla datapunkter just den för år 1850 måste överlappa anpassningen exakt. Det är ett val som passar Salbys ekvation utmärkt och exponentialekvationen uselt. Mer konstigt än så är det inte. Antag att det varit ett stort mätfel i data för just år 1850 då skulle Salbys ekvation som du använder den ge ett uruselt resultat, *även om alla andra punkter var desamma*. Tycker du det är ett bra sätt att anpassa en kurva?
   
  ”Du har rätt i att om Murry Sabys teori”
   
  Salby har inte någon teori. Han har en anpassning till en kurva och det var denna anpassning jag talade om. En dålig anpassning på de villkor du ger är närmast en matematisk omöjlighet och säger inget om Salbys ekvation har någon relevans. Vad du gör är av typen att du vet att A=B och B=C och sen blir ser du något relevant i att också A=C.

 30. Thomas #29,

   

  Du har inte förstått rollen av t0 och y0.

   

  Jag har inte valt datapunkten år 1850. Den är den första punkten i de data jag använder och måste därför få en speciell roll eftersom integralen har denna punkt som undre integrationsgräns. Denna datapunkts roll är alltså bestämd av ekvationens egenskaper.

   

  Om man skulle analysera en datamängd med en annan startpunkt vid ett annat år så skulle det vara denna startpunkt som skulle definiera t0 och det observerade värdet y0.

   

  Du kan naturligtvis märka ord som du gör i sista stycket men då blir det inte så mycket att diskutera.

 31. Thomas P

  Pehr #30 Första punkten måste inte få den kritiska roll du gett den vilket du själv visat genom att istället låta även y0 anpassas med minsta kvadratmetoden (vilket rent allmänt är bättre att göra). Jag upprepar min undran vad du skulle gjort om just år 1850 hade haft ett uppmätt CO2 som avvek från alla andra genom något mätfel. (Prova att sätta in 280 ppm för år 1850 och se hur det påverkar din anpassning. Gör samma sak men låt istället år 1851 få värdet 280 ppm). Gör man kurvanpassningar bör man undvika metoder som ger speciell roll åt en enstaka punkt på det sätt du gör.
   
  Sen kan du välja att anklaga mig för att märka ord, men ta då istället och bemöt min sakliga kritik. Hur skulle det egentligen gå till för att man skulle få en dålig anpassning på de givna villkoren?

 32. Jag skrev i kommentar #22:

   

  Sakfrågan som jag har tagit upp är om smutskastningskampanjen mot Murry Salby om att han inte talar sanning om sina resultat är vederhäftig eller inte. Jag kan inte se annat än att smutskastningskampanjen är grovt ovederhäftig …

   

  Med länk till denna kommentar skriver dataprofessorn på UI:

   

  Envist som en papegoja upprepar kemiprofessorn sin lögn om att vi skulle ha påstått att Salby inte talade sanning om resultatet av sin kurvanpassningsövning.

   

  Nu är det så att smutskastningskampanjen mot Murry Salby pågår på andra ställen än i Sverige och UI är en obetydlighet i sammanhanget. Jag nämnde inte UI i denna kommentar eftersom jag vet att just de hävdar att de inte har sagt något sådant. Men någonting måste man väl ändå mena på UI med rubriken om ”Murry Salbys ansträngda förhållande till sanningen”.

   

  Jag tycker i alla fall det är bra att man på UI så starkt framhåller att Murry Salby har lagt fram sina resultat på ett sanningsenligt sätt. Från att ha läst hans lärobok i atmosfärfysik vet jag att Murry Salby är mycket intelligent och mycket kunnig i naturvetenskapen och det finns därför all anledning att seriöst ta del av hans forskningsresultat.

 33. Thomas P

  Pehr #32 ”Jag tycker i alla fall det är bra att man på UI så starkt framhåller att Murry Salby har lagt fram sina resultat på ett sanningsenligt sätt.”
   
  Själva kurvanpassningen är gjord på ett korrekt sätt.Det UI kritiserat är andra delar av hans resonemang. Det talades i annan tråd om falsifierbarhet. Har du något förslag på hur Salbys ”teori” skulle kunna falsifieras?
   
  ”Från att ha läst hans lärobok i atmosfärfysik vet jag att Murry Salby är mycket intelligent och mycket kunnig i naturvetenskapen och det finns därför all anledning att seriöst ta del av hans forskningsresultat.”
   
  Vi vet vid det här laget hur mycket du beundrar Salby, den typen av auktoritetsargument tillför inte debatten något.