Luftföroreningar dödar

peking

Luften i norra Kina är betydligt sämre än den i södra Kina visar en ny undersökning, ”China’s Huai River policy linked to changes in air pollution and life expectancy”, nyligen publicerad i PNAS. Jag kan inte läsa rapporten eftersom den är bakom en betalvägg men både The New York Times och The Washington Post skriver om den.  

Undersökningen är genomförd av ett internationellt forskarteam. En är från USA, en från Israel och två från Kina. Teamet har kommit fram till att de ca 500 miljoner kineser som lever norr om Huaifloden har förlorat 2,5 miljarder människoår på grund av luftföroreningar utomhus under undersökningsperioden (1981 till 2001). 

Luftföroreningarna kommer från kolkraftverk och från värmepannor i hemmen. Den kinesiska regeringen har under många år haft en policy att dela ut gratis kol till uppvärmning i hemmen för dem som bor norr om floden.

Det jag undrar över är om det inte går att göra något åt utsläppen, i alla fall från kolkraftverken? Har de inte väldigt dålig rökgasrening som det skulle kunna gå att avhjälpa till stor del med bättre teknik? Om det skulle vara möjligt, är det inte bättre att vi lägger pengar till sådana projekt än till olika vindkraftsprojekt som vi gör idag genom olika former av ”klimatkompensering”?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. J-O

  Men nu är det en gång så att allt ont beror på koldioxidutsläpp och då måste ju alla tillgängliga och otillgängliga medel inriktas på att bekämpa just detta.   Självklart kan ju nordkineserna vara så vänliga att de slutar använda energi , bygga massor av vindsnurror eller bygga en ny gigantisk vattenkraft damm.
  Att använda de pengar som t.ex förbrukats på alla dessa COP möten skulle nog kunna rena rätt många av dessa skorstenar…  Att kolröken och röken från hushållseldar skapar både stora bruna moln över Asien och nedfall på glaciärisar är trots att det är känt inget som prioriteras.  Att ge världens fattiga (kvinnor) gasol eller annat rent bränsle skulle innebära att miljontals lungcancerfall skulle undvikas samtidigt som mindre sot göra glaciärernas albedo bättre.
  Den som tror att Kina bryr sig om sin industris CO2-utsläpp när man inte tar tag i dessa klar mer akuta problem räcker upp en hand.  Kina tillverkar gärna system och utrustning för utvinnande av förnyelsebar energi så länge de kan sälja dem till oss.  Själva satsar de främst på kol och kärnkraft samt några gigantiska vattenkraftanläggningar.
  Men som sagt världens forskare är överens om att det största hotet mot vår miljö och existens är CO2 … 
   

 2. Thomas P

  J-O ”Den som tror att Kina bryr sig om sin industris CO2-utsläpp när man inte tar tag i dessa klar mer akuta problem räcker upp en hand.”
  Se:
  http://grist.org/article/2010-08-30-attention-congress-china-is-shutting-down-old-coal-plants/
   

 3. Thomas P

  Visst är det en variant att stänga ner gamla kolkraftverk, jag tänkte nu att det mest effektiva kanske är att bygga om dem istället.

 4. John Silver

  Ja, låt kineserna frysa.

 5. Thomas P

  Lena #3 De är små, gamla ineffektiva och ligger för nära bebyggelse. Det är nog billigast att riva.

 6. OR

  Intressant Lena
  Washington Post hade ju dessutom en artikel om att Världsbanken minskar stödet till utbyggnad av kolkraft, och en artikel från tidigare om möjligheterna att minska luftföroreningarna baserat på en undersökning av Deutsche Bank. England lyckades tydligen på 50-talet, men det var ett helt annat samhälle och helt andra dimensioner. Jag har tagit för vana att alltid dela alla siffror från Kina med 100 för att få ett hum.
   
  Utjämning mellan norr och söder: när södra Kina erövrades var det närmast ett dödsstraff att bli utnämnd till tjänst i de södra provinserna på grund av sjukdomar.
   
  Svenskt stöd till kinesiska vindkraftverk motiverades med att klimatpåverkan är global. Det är just inte så att de pengarna lika gärna kunde tas till kolkraftrening i Kina. Det handlar om att inte uppmuntra konkurrens med sämre miljö, och inte heller sämre arbetsvillkor för den delen.
   
   

 7. J-O

  Thomas P #2   
  ”Of course, 50 GW of coal isn’t much in the grand scheme of things in China.”
  Men visst känst det bra att NGOSCFGOPFJPCAPIRAQDMEPRD tar tag i detta i den innevarande femårsplanen så kanske 100 GW till snart är borta.  Nu är ju din artikel lite gammal och resultatet av dessa ”storsatsningar” syntes inte riktigt i den , i PNAS, publicerade artikeln…
  Men tänk på att haven ,  som James Hansen säger , snart kokar  och då blir man nog ledsen i Kina.  Och polarisarna kan ju ,enligt samma rekorderliga man, smälta på ett århundrande så låt oss fokusera på  CO” utsläpp och inte triviala problem som att luften inte går att andas.
   
   

 8. pekke

  Lena #3
  Jag skulle tro att man stänger ner gamla skitiga ineffektiva kolkraftverk och ersätter dom med nya effektivare och mindre skitig kolkraft.
  Det är i längden oftast billigare att skrota en gammal konstruktion och bygga helt nytt än att uppgradera gamla konstruktioner eftersom man då måste blanda gammal och ny teknik vilket inte alltid är lyckat.
  Mycket vanligt i lågkostnadsländer att man bygger helt nytt bredvid den gamla och skrotar den när den nya är i drift.
  Tyvärr allt mindre vanligt i Sverige eftersom investeringskostnaderna är skyhöga för helt nya processanläggningar, så här lappar och lagar man, uppgradera stegvis och håller tummarna att uppgraderingen lyckas, tyvärr händer det ofta att man får inkörningsproblem med blandningen av gammal/ny teknik och att processtegen före/efter den uppgraderade delen inte hänger med längre vilket leder till ytterligare uppgraderingar.
   
  Kina fortsätter ju att öka sin kolkonsumtion vare sig de skrotar några gamla anläggningar eller ej.
   
   

 9. pekke

  En liten fundering.
  Det har ju de senaste åren kommit massor av rapporter och artiklar om hur farlig luften, maten, och m.m. är för oss människor och det skall förkorta livslängden.
  T.e.x.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-kravs-krafttag-mot-saltet_8355788.svd
   
  Med tanke på alla de här larmen om hälsovådliga ämnen som vi tycks få i oss så borde folk ligga och dö på gatorna överallt när allt detta kombineras och ändå verkar svensken och övriga mänskligheten leva allt längre.

 10. pekke

  OT.
  Solenergin firar nya triumfer !
  Norska REC lämnar sticker från Norge.
   
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3730905.ece
   
  ” Den norska solenergikoncernen Renewable Energy Corp (REC) ska klyvas i två bolag varpå dessa ska flyttas ur landet, meddelar bolaget i samband med en kvartalsrapport på torsdagen ”
   
   

 11. OR

  Pekke #9
  Jag blir också lite misstänksam när bara siffran för antalet minskade levnadsår redovisas. Hur skulle det se ut om den totalt ökade förväntade levnadsåldern för Kina under samma period redovisades? Det är ju del av samma utveckling. Inte för att försvara smogen men för att kanske förstå hur det har kunnat bli som det är. – Jag minns också Karlskogas avlopp som gick orenat ut i närmsta sjö på 50-talet.  

 12. Slabadang

  I Kina pågår nåt som kallas … utveckling!!
   
  konsekvensen blir att Kina genomgår exakt samma process som vi i väst, från gammal skitig inneffektiv råvaruindustri och bondesamhälle över till en modern mer tjänsterelaterad och kunskapsintensiv, De kommer bocka av och lösa problemen i exakt samma ordning som vi har gjort i väst men i snabbare takt. Nu försöker miljörörelsen att hoppa över trettiosex steg i denna utveckling. De behöver ju inte ta hänsyn till sån lyx som ekonomi eller effektivitet, utan kan sitta i sitt moln av rök från de gröna svampar de röker och fila på sina ideologiska teorietiskt artificiella hallucinationer till tankefigurer.
   
  Kina satsar och tvingas satsa på ALLA energikällor och tekniker och kommer ha rationalitet och effektivitet som första prioritet. Renare och mindre utsläpp blir en helt naturlig konsekvens av denna utveckling eftersom miljöspecifiktioner redan finns med i allt som kallas ”utveckling”, det är ett grundkriterie som sedan länge ligger med i botten på all planering och i alla målsättningar.
   
  Kärnkraften är den teknik som äger den största potentialen att byta ut kolkraft i Kina där luftföroreningarna från den är ett viktigt argument och problem som kan lösas dels genom rening och dels genom att bytas ut. Kina satsar framför allt på Thoriumkraft en strategiskt mycket välgrundad linje och hur de gröna NGOerna samtdigt bekämpar alla former av kärnkraft är mer en fråga för psykoterapeuter, när en hel rörelse besitter med två helt motstridiga påståenden/målsättningar och samtidigt tror på båda två. Att inte erkänna kärnkraften som ”hållbar” är rent djävla nonsens och bevisar vilket totalt fejkat begrepp de tvingas gröta med när uppenbara miljövinster tvingas slåss mot varandra i deras huvuden. Varför de inte lägger ner är för att de i ett logiskt val tvingas inse att de är medlemmar i ett rent fantasifoster som inte prioriterar efter vad de tror sig företräda.
   
  Att tro att ett av världens fortfarande fattigaste folk som fortfarande bär hem kol i hinkar för värme och spis, istället skulle prioritera svindyr dysfunktionell vindkraft är att förklara Kineserna som rena puckon vilket jag vet att de inte är. Så vad ger läget då ? Gamla kolkraftverk kommer att läggas ned i takt med utbyggnad av nya renare och effektivare. Lite nyare kolkraftverk kommer att tillföras rening och kärnkraft fracking kommer i sin tur att fasa ur all kolkraft. Det är Kinas utvecklingstakt som kommer att styra hastigheten och inget grönreligiöst pergament som inte tar hänsyn till denna utveckling. Typ agenda 21 eller Koyotoavtal kommer att tillföra något överhuvudtaget. Jag har förstått att det enda syftet ned dessa ”internationella” avtal är att beröva länder och ekonomier sin självständighet och överstatligheten är mumer det största hotet mot både utveckling miljö frihet och demokratins all suveräna egenskaper och potentialer. De kommer fortsatt att i överstatlighetens think tanks hitta på i princip vad som helst för att legitimera en centralstyrning vars roll betydelse  och effekt är en medveten lögn.Det konstruerade klimthotet är ju vara en trojansk häst för denna kåthet efter central makt och kontroll.
   
  För tänk efter ! … i vilken ordning skulle du själv agera om du ville att allt fler länder började engagera sig i ett problem … var börjar du .. och hur mäter du resultaten och vem får makten över prioriteringarna, problemformuleringarna och målsättningarna ? Hur skulle du mäta ”framgång” ? Blir det inte uppenbart att ”one size fits all” är en så uppenbart hopplös ide redan från första mening och intension att du lätt genomskådar vad som utgör den övergirpande agendan och första målsättning? Det handlar inte ett skit om miljö eller klimat, degt handlar endast om ökad centralstyrning med klimatet och miljön som trojansk häst att gömma sig i.
   
  Är ”klimattförhandlingarna” vägen framåt? Nä de utgör tvärtom det största hindret för att nationers politiker skall ta eget ansvar för en egen miljöpolicy i väntan på ett Fn-avtal de vet aldrig kommer komma till stånd, och inte av ovilja utan pga av dess irrelevans och dysfunktionalitet. 
   
   
   
   
   

 13. Undrande

  Inte bara luften, det finns problem även i Sverige.
  Eskil Erlandsson har alla fakta!?!

  I dag var det landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som fattade ordförandeklubban vid regeringens veckosammanträde. Och på fikan med journalisterna efter mötet presenterade han en ny utredning om hur Sverige ska möta utmaningarna med att garantera ett friskt dricksvatten till medborgarna.
  Största hotet är enligt Erlandsson den globala uppvärmningen.
  – Värmen gör att bakterier kan växa till, vi har även skyfall, som vi kan notera gör att sjukvårdsupplysningarna får fler samtal där människor berättar att de mår illa eller har blivit sjuka beroende på att vattnet inte har varit friskt och färskt, säger han.
  Under pressträffen fick landsbygdsministern en fråga från TT:s reporter Lars Larsson om vatten är för billigt.
  – Det kommer att bli dyrare, svarar jag på den frågan. Apropå att aktörerna måste vidta ytterligare åtgärder. Vi har i dag i en europeisk jämförelse billigt vatten i vårt land, vilket vi har haft beroende på vårt nordliga klimat, att vi har en riklig tillgång. Men nu ser vi de hot som med exempelvis förändringar med klimatet.
  Priset kan dubblas
  Lena Söderberg, vd för branschorganisationen Svenskt vatten, bekräftar landsbygdsministerns farhågor: vattnet kommer bli dyrare. Anledningen är delvis, precis som Erlandsson poängterar, problemen med den globala uppvärmningen, menar hon.
  – Och det beror på tre saker. Det ena är att vi investerade mycket med statliga medel på 50, 60 och 70-talet. Och ska vi reinvestera så måste vi nu betala det själva. Det andra handlar om att klimatförändringarna gör att vi måste anpassa oss till klimatet. Det tredje är en ökad rening av vattnet, det handlar bland annat om läkemedelsrester, säger hon.
  I dag kostar en liter vatten cirka fyra öre per liter. Lena Söderberg räknar med att priserna kommer att öka realt sett med mellan 30-100 procent under en 25-årsperiod för att möta de ökade kostnaderna.
  – En fördubblad investeringsnivå ser vi på 15-20 års sikt. Prisökningar på vatten bör ligga över normala prisökningar på marknaden för att komma i kapp, säger hon.

 14. Pelle L

  Undrande #13
   
  Har du en länk till detta märkliga flummande från Erlandsson och Söderberg?
   
  Två märkligheter i högen
  Ett:
  Om det är uppvärmningen som orsakar att vattnet blir dåligt, hur kommer det sig då att det först märks i Östersund, som för tusan ligger i Norrland?
   
  Om det är så illa i Jämtlands största stad, hur illa måste det inte då vara i Stockholm, Göteborg och Malmö, som ligger på mycket varmare breddgrader?
   
  Snömosfaktorn ligger väl på nivån 100%.
    
  Två:
  Kostar en liter vatten cirka 4 öre? Då kostar alltså en kubikmeter cirka 40 kronor.
  Konstigt att jag bara behöver betala 4,60 kr/m3, vem subventionerar detta med 90%?
     
  Och detta säger alltså en vd för branschorganisationen Svenskt vatten!
   
  Eller menar Söderberg Ramlösa på flaska?

 15. bom

  Så regeringens planer på att plocka av oss mer pengar via vattenräkningarna är i pipeline! Inte farao har det något med några ”klimatförändringar” att göra. Dom gör det för att dom kan om vi låter dom och för att kommunerna har urgamla och helt vanvårdade ledningssystem som läcker och förlorar bortåt hälften av vattenvolymen på vägen till konsumenten! Svepskäl är vad det är!

 16. Hur många levnadsår har de vunnit på att inte frysa ihjäl omgående?

 17. Undrande

  Var det Peter Stilbs som skrev om mögel på målat trä?
   
  Folksam vet svaret! Tänk vad forskning kan tillföra!
  När målaren jag känner skall måla eget hus, inköps färgen i Estland!
   
  Undersökningen har visat på stora och tydliga skillnader mellan de testade färgerna.
  De bästa färgsystemen är i princip opåverkade av exponeringen medan de sämre
  uppvisar ansenliga problem. Vid en jämförelse med det tidigare testet ”Folksams
  färgtest – 3” är resultat mycket bättre denna gång. En förklaring kan vara att många
  av färgerna med det sämsta resultatet förra gången inte längre finns kvar på marknaden.
  Information från några färgtillverkare säger också att vissa av de sämsta
  färgerna har förbättrats sedan förra testet. Någon förklaring i att resultatförbättringen
  beror på gynnsammare klimat står inte att finna utan den troligaste förklaringen
  till det förbättrade resultatet är att färgerna har förbättrats.
  En del personer tycks tro att färger behöver vara lösningsmedelsbaserade och
  giftiga för att fungera bra. Resultatet från detta test (och tidigare test) visar dock att
  de bästa färgsystemen är miljöanpassade och vattenburna, alltifrån grundolja och
  grundfärg till toppfärg.
  Vissa sk traditionella färger såsom falu rödfärg och linoljefärg får även denna
  gång dåligt resultat. Slutsatsen för tillverkarna borde vara att utveckla dessa färger
  så att de bättre står emot det allt varmare och fuktigare klimatet i Sverige
  Men förutsätter att Thomas P vet allt och har en bra grön lösning! 😉

 18. Pelle L

  Jag hittade själv en länk till intervjun med Erlandsson om vattnet:
   
  http://www.expressen.se/nyheter/ministern-flaggar-for-kraftig-prishojning/

 19. Astrid Å

  Slabadang # 12
  Bra talat!

 20. Ann L-H

  #12 – Slabadang – återigen en höjdare!

 21. Håkan Bergman

  Undrande #17
  Sen kan man inte utesluta att möglet beror på vår rena luft, tillräckligt mycket gift i luften dödar det mesta. I avsaknad av gamla hederliga cuprinol, det var grönt, kan man grundimpregnera med kopparnubb, slå inte in nubben i ett levande träd bara.

 22. Håkan Bergman

  Undrande #13
  En annan faktor att ta hänsyn till är att vi uppmuntras att snåla på vattnet, och har blivit riktigt duktiga på det. Problemet är bara att vattenledningarna i många fall är dimensionerade för en högre förbrukning, tappar man inte av tillräckligt blir vattnet dåligt. I området där jag bor hade vi problem med vattenkvaliteten  sommarttid när många bodde på sina sommarställen hela sommaren. Kommunen löste det hela, säkert omedvetet, genom att bygga ett gymnasium med tillhörande sporthall i förlängningen av vår huvudvattenledning.

 23. pekke #9
  De bibliska patriarkerna blev knappt 1000 år gamla. Sedan dess har den ena hälsofaran efter den andra upptäckts och medellivslängden har sjunkit.
   

 24. Undrande

  Håkan Bergman 2013/07/18 kl. 16:28
  23

   
  Märkligt att allt sunt förnuft har övergått till ett påhittat klimatproblem!
  Nu mer går det att som vanligt att sälja allt med mördande reklam!
  Ett larm av många:
   
  Nu krävs krafttag mot saltet
  Vi äter dubbelt så mycket salt som rekommenderat. Att minska på saltet skulle rädda liv, men till skillnad från många andra länder är den svenska regeringen passiv i frågan, skriver Louise Ungerth, Konsumentföreningen, och professor Lena Hulthén.
  Men bristen på på mat och vatten är tydligen en bagatell?
  Thomas P tycks trivas i sin ”tagelskjorta” tillsammans med många andra!

 25. Peter Stilbs

  Undrande #17 – man har plockat bort allehanda anti-algmedel ur färgerna – så de är mycket sämre nu. I helgen blev jag också upplyst om att oljebaserade lasyrförger inte längre finns att köpa här. 
  Om Cuprinol – ursprungsprodukten har mycket lite gemensamt med den Cuprinol man kunde köpa för något år sedan. Jag vet inte om det finns alls längre.Jag målade staket för ca 10 år sedan – grönt av mögel redan efter ett år på nordvästsidan…  Närmast Svanenmärkt alltså …  helt bortkastade pengar.
  Jag såg en tomburk Cuprinol från 1970-talet häromåret. Ingredienser i innehållsdeklarationen som exempelvis pentaklorfenol kan man inte drömma om i dag – det fanns en hel del annat anmärkningsvärt också, men jag minns inte exakt vad.
  Undrar om inte bra köpställe för färg i dag är Norge. De har många fina vita hus.

 26. Thomas P

  Håkan #22 Kväve i luften är bra gödsel för alger, så du vill nog snarare ha så ren luft som möjligt. Det enda som gynnas av det är lavar, och sådana ställer sällan till besvär IMHO.

 27. Håkan Bergman

  Thomas P #26
  Sällan ja, men för sådär 20 år sen ställde lavarna till med ett pedagogiskt problem, folk kunde bara inte förstå varför deras vackra vita björkar började svartna. Det var helt otänkbart för många att helvita björkstammar var onaturligt och att det där svarta på björkstammarna var ett tecken på renare luft.

 28. Peter Stilbs

  Jag hade visst dubbelt fel i #25 – Cuprinol finns visst (i olika varianter) – inklusive oljebaserad lasyr.

  http://www.cuprinol.se/

  Men inte alla färghandlare för Cuprinol-märket. De större färgkedjorna har tydligen slutat med oljebaserad lasyr i alla fall – och ”Cuprinol” av ursprungstyp har inte mycket gemensamt med det som i dag säljs som ”Cuprinol” i olika varianter.

   

  <sorry för detta OT, men ville bara rätta mig>

 29. Undrande

  Thomas P!
  Tagelskjortan tycks vara obekväm att bära!
  Du svarar tom på fel kommentar, för att försvara undergången!
  Men Du vet säkert när färg fick så dålig kvalitet till högre pris att den inte längre fungerar.
   
   
   

 30. Till TP et consortes.
  http://www.youtube.com/watch?v=JDCgNx0h5rQ
  Numera kan man inte ens köpa borax i färgaffären eftersom någon grönsmurf fått för sig att det är JÄTTEFARLIGT!!! Ungefär som ättika, fast det kan man fortfarande köpa på ICA.
  Förtydligande om patriarkerna:
  Enok är ännu i livet eftersom Herren kallade honom till sig så att han undkom alla ”kemikalier”

 31. Slabadang

  Vetenskap pseudovetenskap och järtecken!
   
  Jag tycker det är så intressant att upptäcka olika ”kulturer” som skapas inom  alla verksamheter. Efter tips från USA efter diskussioner om sådana lokala kulturers positiva effekter eller destruktivitet så fick jag tipset om denna video producerad av BBC om den ”mystiska ring” i kalksten funnen Miami där staten efter protester från aktivister köpt denna ring av hål för 27 miljoner dollar.
  Vilka slutsatser drar ni av ”mysteriet” i Miami ? Hur stämmer dina med de ”forskarna” som intervjuas hävdar? Vilka bevis bygger de sina slutsatser på? Missa absolut inte de sista minutrarnas animationer av slutsatserna !!
  http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=rvP72UWut6M&NR=1

 32. Håkan Bergman

  Slabadang #31
  Synd att indianerna inte hade cuprinol, då hade vi inte behövt gissa.
  Apropå avsaknaden av cuprinol idag, vad masserar dagens poltiker in hårbottnen med?

 33. John Silver

  # 24

  Salt binder ju vatten, så mindre salt betyder mindre åtgång av vatten.
  Klimatsmart.

 34. Slabadang #31
  Jag vet inte om jag börjar bli överskeptisk denna sena timma, men jag får lite dåliga vibbar av filmen.
  Arkeologer har ju haft fel förr, särskilt vid kontrollerade försök.
  Vad är det som säger att artefakterna inte kommer från fyllnadsmassor?
  Även om man haft ett upphöjt golv måste det ha funnits en eldstad. Det enklaste sättet att anordna detta vore att ha ett hål i mitten av golvet för denna.
  Kalkavlagringarna i hålen behöver inte vara särskilt gamla. Jag har ett hur stamledningar från 30-talet ser ut inuti. Att det bara finns kalkavlagringar i de eventuella dräneringshålen och inte runt tanken förklaras lätt av de olika vattenflödena.
  Vad fylldes dräneringshål med vid denna tid, kan det förklara C14-resultaten? om man tänker sig en blandning av koksdamm och träkol kan man ju få vilka c14-värden som helst.

 35. Slabadang

  Perfekt!
  Samma folkslag måste också befolkat mars ? Ser du ringen? 🙂
   
  http://www.flickr.com/photos/28634332@N05/7704539670

 36. Slabadang

  Perfekt!
   
  Hur vet de att kolet i hålet är bränt av människor? Vad är sannolikheten att ett hål som är miljoner år gammalt inte genom,lever en period av brand? Är inte ett naturligt hål samtidig en perfekt eldgrop att nyttja sig av? var är märken efter de verktyg som används och hur skapade de de runda konturer både i botten och sidan av hålet? Var detta ”folk” pånått sätt omvändt intelligent superkorkat?  Typ Öhhhhhh vi ska bygga ett skitkonstigt hus typ … å behöver köra ner några pålar i marken öhhhh … det är alldeles för lätt att gräva och binda .. så … vi tar typ det sämsta verktyg det överhuvudtaget går att finna till att gräva groparna för stolparna i BERG….. liksom åsså gör vi alla hålen olika stora och olika djupa med djävligt välrundade former … vi är väl klara om så där ungefär trehundraelvatusen solvarv. 
  Klart som fan att groparna är naturligt skapade och ”ringen” och ”groparna”  återfinns i hur många naturligt skapade geologiska processer och mönster som helst! Den fantastiskt höga trave av fullständigt fria fantasier är helt makalös.
   
  ”Forskarna är eniga om att jäst finns. Forskarna är samtidigt säkra på att vi använder allt mer socker , mer jäst och producerar genom konstgödsling bla allt mer vete. Det är enorma mängder det handlar om och även konsumtionen av kanel har ökat. Forskarna har inte riktigt kunna hitta alla ”inpacts” från denna dessa samband ännu men nya studier hävdar därför att en del stor del av Kebnekaise kan var en kanelbulle.   

 37. Slabadang #36
  Jodå det verkar ha tänkts en hel del.
  En massa snubbar tänkte nog så här när de skulle ”reparera huset”:
  Ööh Här sitter en rutten stolpe i ett hål i marken, det måste vara något fel på hålet så jag gör ett nytt bredvid. Sedan upprepades detta med sju gånger med femtio års mellanrum vilket bevisar att evolution är en långsam process.

 38. Gunnar Strandell

  Slabadang #31
  Jag saknar en hel uppsättning hypoteser som förklarar hur det utan mänsklig inblandning kan bildas runda och rektangulära håligheter med runda hörn i en kalkstensformation. 
  Jag har trott att Lysenko en gång för alla visat hur dumt det är att bli kär i en hypotes. Uppenbarligen har jag haft fel. 🙁
  Jag har i alla fall set ett lodrät runt hål i berget i Göteborg och förklaringen sades vara en eller flera stenar som rullat runt, pådrivna av av strömmande vatten.

 39. BjörnT

  J-= #1  FYI: http://cleantechnica.com/2013/07/16/utility-scale-solar-rankings/

 40. BjörnT

  J-O #1  http://cleantechnica.com/2013/07/16/utility-scale-solar-rankings/
   
  Ska det vara,sorry.

 41. Gunnar Strandell #38
  Sådana hål kallas för jättegrytor eftersom de gjordes av de jättar som levde för länge sedan. Vi kan inte förklara det på något annat sätt.

 42. Pelle L

  Den finaste samlingen av jättegrytor finns på Alvön utanför Hunnebostrand i Bohuslän.
  http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/sotenas/alvo/Pages/index.aspx
  I en perfekt gryta skall stenen som svarvade ur den ligga kvar i botten.
   
  Alvön nås tyvärr, eller lyckligtvis, endast med egen båt.
  Där finns tilläggsplats för ett tiotal båtar.