Mer om globalt styre

världsregering
Man skall alltid ta uttalanden från politiska makthavare på allvar. Det är så lätt att avfärda sådana uttalanden som enbart tomma floskler som syftar till röstmaximering och som makthavaren i fråga egentligen inte menar. Tyvärr – eller hur man nu skall uttrycka det – så är det ofta så att de menar precis det de säger.
En alltför vanlig reaktion bland tyska intellektuella som stöttade Hitlers makttillträde var att de inte förstod att karln menade allvar. Många hade inte läst Mein Kampf, och de som hade det trodde inte på hans vulgära antisemitism och världshärskarambitioner. Ännu fler västerländska intellektuella beundrade Lenin – som ju också skrev böcker gubevars – men verkade inte begripa att hela förtryckarsystemet låg inbäddat i Lenins teser om nödvändigheten av ett avantgarde och att man måste krossa ägg för att göra en omelett. Stalin var bara en plikttrogen och skrupelfri arvtagare till Lenins teser. Mao likaså.
Därför är det oroande när politiska makthavare som t.ex. FNs Ban Ki-Moon gång på gång går ut och fördömer en fri marknad och behovet av ”ledarskap” för att införa en grön global planekonomi.
Inom EU så har vi Connie Hedegaard som inte backar för att införa ett öppet handelskrig i syfte att tvinga resten av världens stater att betala CO2-skatter. Inom den kanske tyngsta EU-staten, Tyskland, så har utopister som Joachim Schellnhuber ett stort inflytande som vetenskaplig rådgivare till Angela Merkel. Idéerna om ett globalt styre diskuteras intensivt inom EU, se t.ex. här.
Våra inhemska världsförbättrare såsom Anders Wijkman och Johan Rockström kanske inte betyder så mycket eftersom de inte sitter särskilt centralt i det politiska beslutsfattandet. Men eftersom stormedia tycks omhulda dem som ”klimatexperter” så kan man inte räkna bort dem. Politiker är känsliga för vad massmedia tycker. Än mer bekymmersamt är då vart (C), (MP) och (V) är på väg. De har ett oproportionerligt stort inflytande på svensk miljöpolitik.
Läs vad de skriver! Vi får inte underskatta dem. Det är tunga politiska organ som de har bakom sig. Inte minst FN ger dem en gedigen uppbackning genom sin klimatkonvention, Agenda 21, Kyotoavtal  och den kommande miljökonferensen Rio + 20 i juni. Planer på att ge FN en betydligt viktigare roll som ett globalt styrorgan för att förhindra den inbillade klimatkatastrofen i framtiden dyker upp gång på gång, se t.ex. Scientific American. Saken diskuteras intensivt under FN-paraplyet, se här.
Sverige deltar i dessa aktiviteter, inte minst i det kommande klimatmötet Rio +20. Det är kanske dags att fråga våra valda politiker vad de tänker driva för linje visavi tankarna på ett globalt styre om klimatfrågan. Vilket mandat anser de sig ha beträffande att eventuellt förhandla bort vårt nationella och demokratiska självstyre?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christer Löfström

  Ingemar Nordin.
  Här får du en länk till disskusionsmaterial nr 1.
  Vill du/ni påverka så är det bara att skriva och påverka. Pkt 3.
  Så här, nära 1 Maj – Upp till kamp ………..
  http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/programkommissionen/Programkommissionens%20diskussionsmaterial%20nr%201.pdf

 2. Det är dags att ställa våra politiker mot väggen just med avseende på dessa historiska paralleller.
  De måste fås att inse den mörka sidan av allt det tal om ”global governance” och andra förskönande omskrivningar

 3. S. Andersson

  När jag klickade på länken till Scientific American så fick jag först upp en reklamblaffa där man kan vinna en flygresa med Singapore Airlines.
   
  Det tyckte jag var riktigt skojigt!

 4. Slabadang

  När ingen reagerar!
  Underskatta inte Anders Wijkmans befattning i Romklubben. Det är själva navet runt den kommande väerldsdiktaturen. Wijkman har ju också agerat för klubbanes räkning i EU och krattar manegen fört vad som komma skall.
  Vi har en lång period där förtalet av den nationella suveräniteten har upphöjts till att vara politiskt korrekt. Alla politiker atlar om udvidgade ”samarbeten” som låter oferligare än metklöshet och avvecklad demokratiskt folkstyre.
  Journalisterna ed framför allt SVT i spetsen beskriver Globalstyre som främsta målsäöttning och önskan och gör vi ingenting så kommer vi väldigt snart leva som slavr under världsbyrpkrater. I riksdagen tävlar de i sin nya politiskt korrekta ambition att stoppa våra röstsedlar i tuggen och haere så bråtttom så bråttom att utlämna svenska folket makt till nyråkraster i EUSSR och FN.
  När banki Moon talar om att ”vi” måste ta ett globalt ledarskap… vilka är ”vi” ? MSM och publiv service är menegekrattare och förlöjligar oss som ser vad som faktiskt sker och hör vad globalistdikaturens förmassörer fatiskt säger för , ”konspirationsteoretiker” ”nationalister” ”högerextrema”  och foliehattar.
  Det ör ju bara precis som Ingemar säger lyssan till vad de säger och i ännu strörre utsträckning vad de faktiskt gör. De tänker lura av oss folkmakten hetl enkelt och är faktiskt helt öppna med och uttrycker det bara i förtaäckta ordalag och omskrivningar.Hamilton (FP) är den demokrtiska snabbavveclingens fanatiker.

 5. Som tur är har vi länder som Kina och Indien och Ryssland. (trodde man ju aldrig att man skulle säga!) De kommer nog aldrig att köpa någon ”världsregering styrd av FN”….
  Det har i allafall jag väldigt svårt att tro? 

 6. Peter F

  Med Rockström i framtidskommissionen är jag mörkrädd. Närmare maktens hjärta kan väl en lekman inte komma….arma oss

 7. Peter F

  Och en man från livets ord som styr över vetenskapsutbildningen i Skolverket,,,fy fan

 8. Ingemar Nordin

  Artikeln från Scientific American ovan kan vara värd att uppmärksamma lite mer. Den handlar om en annan artikel som publicerades i Science av en hel hop forskare: http://www.sciencemag.org/content/335/6074/1306.summary

  Artikeln i Scientific American är skriven av

  The authors called for a “constitutional moment” at the upcoming 2012 U.N. Conference on Sustainable Development in Rio in June to reform world politics and government….

  Unfortunately, far more is needed. To be effective, a new set of institutions would have to be imbued with heavy-handed, transnational enforcement powers ….Would any institution be capable of instilling a permanent crisis mentality lasting decades, if not centuries? How do we create new institutions with enforcement powers way beyond the current mandate of the U.N.?

  Ja, hur gör ”vi” för att skapa en permanent krismentalitet i jordens befolkning, och samtidigt globala institutioner i FNs regi som med rå fysisk styrka kan genomföra vad ”vi” anser vara nödvändigt för att rädda planeten från CO2?

 9. Adolf Goreing

  Kommentar borttagen

 10. Peter Stilbs

  Delvis relaterat. Rapport redovisade en nylig opinionsundersökning. 41% av journalisterna anser MP är bäst. Det är värre än man trott.

 11. Slabadang

  Läste Solanas lilla skrift ……
  Nävål mer tydligt kan väl inte ett folk och demokratiförakt deklareras än i de tankefigurer Solana helt aningslöst helt öppet pratar på sig.
  Han tycker att ordet ”Global regering” låter lite jobbigt och kanske kan uppfattas lite negativt ? Jodå så långt har han rätt den gode Solana. Han drar upp en hel mängd problem vars allas lösniing ligger i en globaldiktatur.
  Vi måste förstå att detta är den rådande logiken hos vår nomenklatura. Den stora lögnen ligger i att blanda ihop utmaningar och problem vi alltid haft med fel lösning. Ideerna till problemlösningarna finns med garanti inte i huvudet på varken Solana eller Rockström, och varför nationer skulle ställa sig på tvären till bra förslag och lösnignar utan tvång är vad dessa politikerEUFNs dikaturens rena äckel medvetet hoppar över. Sen…. sen…. ska de bevisa att de har bra lösningar och ideer.. de ska bara göra oss maktlösösa och utan alternaqtiv först. Sen kommer kvicksilvret in i alla hem… sen kommer IMFs konkurs… sen kommer EUROsystemets sammanbrott… sen kommer handel med luft med ideer från ENRON som till 0% är kriminella bedrägerier driven av maffior… sen förstörs hela landskap av fula obehövliga och svindyra luftvispar…. sen kommer direktiven om världsbeskattningen av alla planetens arbetande hjon att stoppa i fickan på diktaturens medlöpare… sen kommer politruker i världens alla skolor hjärntvätta de små söta barnen i skolan till lydnad och underkasstelse ala Kornhall… sen kommer ännu fler initiativ om övervakning och datalagringsdirektiv…. sen kommer alla oppositionella kallas ”förnekare”, ”hörgerextremister” ”populister” och ”nationalistextremister” ”konspirationsfobiska” bli förföljda hånade misstänkligjorda och hotade av den MSM som redan springer den globakla diktaturens ärenden.
  Att försvara folkdemokratin och den nationella suveräniteten kommer ses som ”extremkonservativt”.
  Jodå håll i hatten! Det är inget snack om var vi redan är långt på väg. Vi bestämmer inte längre över våra demokratiska fri och rättigheter, inte heller över vår yttrandefrihet integritet och självständighet, Vi bestämmer inte heller över vår energipolitik våra ängar eller skogar. Redan nu dansar vi efter EUsdirektivens pipa. Vi har blivit underställda EUSSRs politbyrå och det är högsta mode inom vår svenska partiindustri att göra oss allt maktlösare och allt mer underställda politbyrån så snabbt det bara går.
  Våras politiker i smarbete med MSM och Public service har lurat av oss vår medborgarmakt och stärkta av det obefintliga motståndet från det demoraliserade och nedtryckta svenska folket gör dem än fräckare. 
  Solanas skrift sätter inget morgonkaffe i halsen på våra MSM redaktioner, tvärtom den diktatur vi alla fruktat ses nu som normaliserad på samma sätt som Sovlet ”normalserade” läget i Tjeckoslovakien 1968.

 12. Gunnar Strandell

  Slabadang #4
  Jag tar risken och lägger på ett kol.
  Anders Wijkman är regeringens särskilde utredare av hur upphandlingsdirektivet ska förändras.
  Länk:
  http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.376851/anders-wijkman-gron-upphandling-ar-ett-viktigt-verktyg-for-att-na-de-politiska-malen
  Jag undrar om MUF en gång glömde att fråga den tillträdande ordföranden om hur han ser på den fria marknaden? 😉 
   

 13. Argus

  Betänksamma perspektiv…..
  Historien visar att vad som faktiskt är uppenbart, dvs det som hävdas.., faktiskt kan hända.
  Ska vi spekulera i hur vi kan förändra situationen till det bättre? Vad vi (?) tror oss veta är tex att några riksdagsmänniskor är totalt kritiska till IPCC. Stefan Johansson & Ingemar Wänerlöv. Egentligen helt härligt att s + kd = sant. Blocköverskridande förnuft!
  Finns fler? Någon som vet?
  CAGW hypen får åtminstone undertecknad att tänka på åtskilliga ’aspekter’. Tex, hur är de människor funtade som driver tesen?
  Jag vet (är personligen säker på) att de flesta har helt OK IQ. Tänker hyggligt snabbt, ofta fullgjort högre studier och kanske också anpassat sig väl i en akademisk miljö…..
  …..men sen slirar det. På något sätt. Ibland tänker jag på Hippokrates läkared…, typ (bara ur minnet sådär) ’gör människan hel så gott du kan utan hänsyn till härkomst ålder eller kön…’
  och jag undrar om våra styrande har samma dogm?
  De har kanske ett högre syfte? Som bara de själva vet. I så fall har hela mankind ett STORT problem.
  Ibland mynnar de dystopiska förespeglingar ut i att vi är för många…..
  Då blir jag bekymrad/bestört/rädd. Då anser jag att vi fullt ska anamma S-valspråk härförleden: ’alla ska vara med’.
  Allt annat vore ett gigantiskt svek mot allt gott som ändå uträttats i världen.
  Sorry om detta inlägg spretar lite. Men bottom line är att:
  Med hög sannolikhet finns det förnuftiga människor i riksdagen som inte håller med om ’Dagens klimatpolitik..’. Kan vi identifiera dessa så de påverkar i förnuftets riktining? Tex gå ur EU? Och kondolera Tyskland för deras kärnkraftsavvecklingsbeslut? Och lägga ner subventionerna för vindkraft? Och satsa i alla fall lite grand på Thorium?
  Jag anser
  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållnng.’
   
   

 14. Jag har i alla fall skickat ett mail till samtliga riksdagsledamöter. Om nån mer vill göra det så kan jag skicka addresslistan
  Mejlet har följande text: plus ett litet klipp från Ingemars summering
  ——————-
  Rio-konferensen som vad jag förstår även Sverige deltar i med förtjusning är ju ingenting annat än ett ytterligare försök att genomdriva en sorts ”Världsregering” om ett raljant uttryck tillåts.
  Och det med hjälp av det falska hotet att mänskligt utsläpp koldioxid skulle innebär en katastrof trots att allt fler fristående forskare kritiserar IPCC:s slutsatser och påvisar verifierbara forskningsresultat
  som visar att den dominerande faktorn på klimatet är solen.
  Jag hoppas verkligen att svenska riksdagsledamöter granskar detta med mycket kritiska ögon och inte säljer ut Sveriges nationella suveränitet till en maktnomenklatura enligt det som föreslås och att inte godtrogna
  delegater skickas till Rio-konferensen med några som helst mandat.
  Syftet med Rio-konferensen är att skapa instutioner i FN:s regi som skall ha makt att besluta över nationella beslutsorgan. Att lämna beslutsrätt till en ”Världsnomenklatura” som på intet sätt är
  demokratiskt tillsatt är att ge bort det svenska folkets demokratiska rättigheter.
  Jag uppmanar samtliga riksdagsledamöter att verkligen kritiskt granska vad som försigår.
  ———————-

 15. Argus

  Som medborgare i Sverige förbjuder jag att någon beslutsrätt alls överlåts till Rio +20 mötet.
  Jag hoppas att detta ALDRIG ens övervägts!
   
  Jag anser
  ‘Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållnng.’
   
   
   
   

 16. Slabadang

  Gunnar Strandell!
  Det här är kommunism i ny slöja, En genompolitisering av samhällets alla funktioner och motiv. SVT är ju kulturnmarxismens främsta röda matta och till och med i plus så tycker Sverker att Leksands hockey ska bedriva egen alkoholpolitik med andra av Svreker uttryckta och fformulerade förväntningar om hyur den skall se ut. I Agenda sitter Magts Knutsson och antyder att företagen skall ta sitt ”samhällsansvar” genom att anställa unga utan att företagen behöver dem.
  Du vet Gunnar och alla andra. Jag levde med den naiva tron att samhällsansvaret vilade på vår stat genom polis brandkår skolväsende och försvar politiker och myndigheter, och att hockeyföreningar och företag  tog ansvar för sin del i samhället nämligen att lira sin  hockey eller bedriva sitt företag. Men det är tydligen inte så längre, utan alla verksamheter ska ha en egen liten politbyrå som gör samma sak som politikerna och myndligheterna. Nån typ av miniriksdag och minimyndigheter i varje verksamhet en policy för alla tänkbara politiska korrektheter egen alkoholpolitik, egen integrationspolitik, jamenar har det blivit fullständigt åt helvete!! Skall någon del av samhället få behålla ens det minsta uns av självbestämmande och integritet? Nä enligt SVT allt skall politseras … och det ÄR kommunism.
  Den Globala diktarturens medlöpare kanske först ska tala om vilka länder det är de är ute efter och som gör mest ”fel” och inom vilka områden? Jasså inte det… näe de skall komma som en överrasknign efteråt. Vi kan vara trygga i att det är bara så länge folk inte fattar vad det handlar om som de kan hålla på och manipulera. Får folk klart för sig vad de sysslar med så åker basbollträna fram på studs!

 17. Argus.
  Du kan förbjuda hur mycket du vill och skriva så här men det fordras nog att du tar i lite till.
  Det finns riksdagsledamöter som insett galenskaperna, jag har fått en del positiva svar på tidigare skrifter jag skickat. De som är övertygade varmister och de som faktiskt vill ha en ”Världsregering” kan vi nog inte påverka.
  MEN!!!
  Det är viktigt att visa att de som tvivlar har ett starkt folkligt stöd. Därför fortsätter jag att skriva till dem. Ju fler som gör det desto mer inser de att det finns ett folkligt stöd och de törs börja att ifrågasätta öppet!

 18. Thomas

  Här har ni några politiker i er smak:
  http://azcapitoltimes.com/news/2012/04/26/bill-aimed-at-stopping-united-nations-takeover-of-u-s-advances/

 19. Argus

  ’Världsregering’…..?
   
  Häromsistens hörde jag i ’ring P1’.
   
  En kvinna ville ha diktatur. That’s it! Diktatur! Hon efterlyste diktatur då detta är den enda (tuffa?) kur som frälser oss.
   
  Jahaja: Fredrik for dictator! Yess. Or Gore? Or else?
   
  Say no more.

 20. Argus
  Betty Malmberg M
  Eva Flyborg  kanske
  Det finns en till som jag haft kontakt med   men hittar inte nu  XX i gubbhult eller liknande

 21. Ingemar Nordin

  Peter S #10,

  Jag lyssnade just på Agenda där den röd-gröna dominansen (70%) bland journalisterna diskuterades. Tydligen så är sympatierna för MP ännu högre på SvT/SR (över 50%).

  Adaktusson gjorde mycket bra i från sig och påpekade att det faktum att journalister inte allas avspeglar allmänhetens värderingar undergräver förtroendet för hela journalistkåren. Urvalet av nyheter påverkas, liksom hur frågorna utformas, den kritiska granskningen av MP uteblir – tvärtom inkallas ofta MP-folk som ”experter” i gröna frågor.

  Svegfors tyckte emellertid inte att det var något problem. Huva, är detta vad ”de nya moderaterna” står för?

 22. Tålis

  Jag hann läsa Adolf Goreing nr 9. Varför togs den kommentaren bort?

 23. Pelle L

  Ingvar Engelbrecht #20
   
  Du tänker kanske på Ericson i Ubbhult
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 24. Ericsson i Ubbhult M  var det.
   

 25. Ann L-H

  Ingemar N. m fl – jag lyssnade också på debatten mellan Adaktusson och Svegfors i kvällens Agenda. Något måste ha hänt med Svegfors och hans omdöme på senare år. Har han indoktrinerats på sin arbetsplats så att han uppfattar att normen är vad MP och V hävdar?

 26. Jag gillade Svegfors. Men det var då det.

 27. I Agenda sas också att MP har haft en gräddfil i media med skugg
  stödjande från VP.
  ALI.K.

 28. Det blev lite ’hett’ mellan Adaktuson och Svegfors,programledaren
  lugnade ner debatten dock.
  ALI.K.

 29. Bertel

  Gällande ovanförd diskussion.
  Vi kommer att göra som ”vi” har gjort(i Sverige)de senaste årtionderna, dvs, vi röstar med fötterna(tydlig demostration om detta belyses sk utanförskapsområdernas avsaknad av svensktalade befolkning) och allt sker, i viss mån, i medial tysthet. 
  Norge, Finland, Danmark och övrig Europa ligger på sk gångavstånd(bil, tåg, cyckel,  mm) och restrerande del av världen nås med en enkel flygbiljett, dvs, det är lättare än någonsing  att rösta med fötterna.
  Om inte våra aktiva politiker någorlunda tydligt bejakar våra behov av energi mm(inget fel med att arbeta mot fattigdom tex i Övre Volta)så att jag/vi känner oss hemma i nationsbygget Sverige, riskerar framtiden bli ett lemmeltåg av kunskap ur Svearikets vagga, eller?     

 30. Bertel

  # 29
  Det blev ganska dyster reflektion från min sida gällande vår framtid, så jag lättar upp stämningen en aning med en musikhälsning som motvikt. 
  http://www.youtube.com/watch?v=g-6a9jC-K8I   

 31. Ser det som en bra lösning med S och Moderater i energifrågan,kan
  man förena en lösning där,är det positivt.
  Den Rödgröna ’klicken’missfärgar mest i politik och bör undvikas av
  Socialdemokrater och Moderater.
  En mittenpolitik, med skiffte mellan dessa är nog inte så dumt.
  ALI.K.

 32. Peter S.

  # 5
  Beträffande Indien så är de redan på god väg beträffande Agenda 21.
  Länk: http://m.guardian.co.uk/world/2012/apr/15/uk-aid-forced-sterilisation-india?cat=world&type=article

 33. Det behövs inte så mycket av någon konspiration eller ambition till världsregering. 
  Det är ju konstigt hur processen ser ut. Om FN nu ville ha ett avtal, varför satte man sig inte ned med de fem- sex länder som står för de mesta av koldioxiden och hamrade ut ett avtal? Det är ju förstås svårare att sitta 190 vid bordet och även förhandla med utfattiga länder i Afrika och Oceanien som främst hoppas sälja sina signaturer så dyrt som möjligt. Från första början visste man att USA:s senat inte godkände några avtal. Kinas politbyrå än mindre så. Ändå så förbereder sig tusentals delegater på att i november flyga till Qatar med någonslags Kyoto-avtal på agendan. 
  I samband med COP16 i Cancun påpekade professor Walter Meade att det fanns två vägar för förhandlingarna att gå. Antingen att ta den kortsiktiga politiska smällen av att klimatkonventionen fallit och börjat på att tänka ut nya lösningar för klimatfrågan. Eller att ta fram ett tunt avtal som det gick för alla skriva under så att processen kunde fortsätta med nya möten och förmöten.
  Meade har en poäng i att diplomatiska processer och institutioner på internationell nivå gärna får ett eget liv. Processen hackar, men kostnaden för konferenserna är låga jämfört med vad ett avtal skulle kräva. Därför fortsätter förhandlingarna till COP18 i Qatar. Nu undviks en konfrontation med länder som Japan, Ryssland och Kina, det går att hålla u-länderna intresserade genom att i-länderna lockar med hundra miljarder dollar om året i omställningsbidrag, Barack Obama kan visa på att han håller igång samtalen trots att hans egen lagstiftning misslyckats, miljörörelsen kan få synlighet för sig själv och klimatfrågan en gång om året och EU kan fortsätta att ställa ut löften om stora neddragningar av CO2-utsläppen utan att de binds till dem.

 34. Peter Stilbs

  Obs att Peter S. (med punkt) inte är Peter Stilbs

 35. Slabadang

   
  Mats Svegfors motiv?
  http://svtplay.se/t/103430/agenda
  Mats Svegfors argument till försvar av att över 50% av hans journalister (ännu högre siffror inom SR) är av de mest bisarra slaget upp till åttio procent om man lägger till de helröda. Hans patetiska försök att lägga ut rökridåer och blandskär är beklämmande och får stå som sitt eget exempel på hur mycket man kan lita på SR och då med klotet och vetenskräpsredaktionen i synnerlig åtanke.
  Vi får ett klockrent svar på varför den klimattalibanska rapporteringen i SR och även SVT ser ut som den gör, varför skeptiker inte får tala själva utan att vantolkas samt varför alla klimatprofeter får framträda utan opponenter och utan att de konfronteras med kritiska frågor. Ingen del av den miljöpolitiska kedjan får granskas sakligt kritiskt. Det vore att ifrågasätta hela miljöpartiets fundament och man skadar inte det parti men är lojal med.
  Vi får också svaret på varför KVAs extremt ovanliga och sakligt djupa kritik av vindkraften faller helt till golvet efter endast ett sju sekunder långt erkännande av nyheternas på det minst betittade dagsändningen. Sen har vi de dokumenterade nu 176 av SVT mottagna klimatkritiska fakta och nyheter som hamnat i den klimattalibanska censurens papperskorg. Den sist levererade och mottagna var nyheten om att GAIS uppfinnare Lockwood kröp fram som skeptiker. Vi har bevis på hur konsekvent och sytematisktSVTs censur fungerar och mitt i navet som spindeln i nätet sitter Ulrika carlhamre. En klockren korruptmiljöpolitikens politruk.
  Så vad ligger bakom Svekfors patetiskt uppenbara ohederlighet i sina argument och varför försvarar han den grönröda invasionen på SR?
  Så här läser jag spelet (på goda grunder). SVT/SR är Sveriges absolut outstanding största opinonsbildare … ja just det OPINIONSBILDARE och har mycket stor makt att bestämma agendan för den politska debatten och vilken opinion som skall bildas. Borgerligheten har alltid haft svårt att förhålla sig till det faktum denna nya undersökning av partisympatier bland SVT/SRs befattningshavare ett underläge som kräver anpassning och det är vad Svegfors sysslar med och med bittra erfarenheter även Mats Johansson. ” If you cant bet them… join them”.
  Moderaterna står inför ett mycket svårt val. Om ni inte förstått det än så fyller SVT en viktig roll för HELA det politiska etablissemanget och det är att saluföra och bekräfta den politiska maktens legitimitet och betydelse. Etablissemangets trutförlängare för att väljarna INTE skall ifrågasätta den fördelade maktens balans. Om du iakttar SVT/SR så ropar de alltid efter MER politik och MER reglering och vi förstår varför tex vår grundlagsutredning som bedrevs under så många år hölls helt utanför debatt och granskning och utan kommunikation med tittare/väljare. SVT är helt enkelt den statligaa och politiska maktens trutförlängare och med bakgrund av detta förstår vi varförministrarr kallas in för att förklara brister på ett enskilt äldreboende istället för den verksamhetsansvarige. ALKLT skall bestämmas av den politiska och statliga makten. alla problem varje detalj och den statliga maktens ingripande alltid svaret och lösningen på allt.
  SVT/SR skjuter på den blandning av kulturmarxism och stakiga interventioner och kom gärna med ett tips i Svets och Sas program som någonsin handlat om politikens begränsningar och värdet av vår integritet och självständighet!! Jag kammar absolut NOLL men kan ha missat något inslag eller program. Med bakrund av ovanstående så kan ni se sanningen om public service egentliga uppgift. En uppgift den naturligtvis ALDRIG talar om, men som Svegfors och Mats Johansson är mycket mycket medvetna om.
  Så Svekfors vet att han som politiker i grunden är skyddad av SR och SVT, de kommer aldrig ifrågasätta den politiska maktens befogenheter eller rättigheter. Det gör att politiker inom partimonopolet accepterar PS egentliga roll som ”kompis”.
  Moderaterna har fått ett större inflytande över PS än tidigare och lever med den extremt naiva tron att de kan påverka PS ”inifrån” att bli mer Allianslojal. mats Johansson blev biten i den ormgrop av socialister som har makten och kontrollen över SVT och SR. Ersättaren till Enqvist Göran Johansson tillsattes under kuppartade förhållanden och her Johansson blev stående med lång näsa. Vem och vilka som egentligen styr SVT och SR har han och Moderaterna ännu inte riktigt fattat.
  Svegfors sitter i ett moment 22 med miljöpartiet. Den bisarra lojakltietskonflikten MP utgör för moderaterna är att en kritik av MP samtidigt kan bli en kritik av EU och FN då MP är en extremkopia och röst för EUs och FNs miljö och klimatpropagandaaa och Svegfors taktik är nu alltså uppenbar att försöka göra en ”einsluss” med MP och försöka plocka in dem i ”mittpolitken” ha ha ha ha man kavälöl bara önsdka Svegfors lycka till med den uppgiften då 75% av MPs väkljare anser sig vara ”vänster.
  samtisdigt konkurrerar MP naturligvis med M om riksdagsplatser och det finns mina kära vänner inget lyckligt slut på dessa lojalitiets och intressekonflikter. Som grädden ovanpå löken på laxen skall Svekfors samtidigt företräda SR som VD och försvara trovärdigheten
  för sitt företag. Jag spyr faktiskt på detta hyckleri detta uppenbara spel och teater. SVT och SR är inte ”tittarnas tekevision” den inte heller ”fri” och när allianspolitiker skll ställa sina prioriteringar pp sin spets så väljere de hellre en PS som försvarar deras befattning och makt och accepterar att de ur blockpolitiksperspektivet kommer att förbli de PS anställda journalisternas andrahandsval.
  Fy helvete vilken sits de borgerliga taktiken satt dem i när de valt att försöka spela med på allas vilkor. Alla de samarbeten de valt atg försöka ingå i eller samarbeta med kommer att käka upp dem och spottas ut resterna och samtidigt har vi fått ett partioligopol så koncentrerat i mitten att röstsedeln ahr blivit oanvändbar. Det finns bara två slternativ som skiljer sig och det är SD och VP.

 36. Bertel

  OT men vansinnigt rolig dialog hur man kan se på ”sitt” ämnesområde/”vetenskap”. Ha en trevlig helg allihopa.   🙂 
  http://www.xtranormal.com/watch/13218800/feminist-diskurs

 37. Slabadang

  Håll koll på SVT just i dagarna efter SOM institutets undersökning.
  I morgonsoffan satt Olov Carlsson SVT och betygsatte själv SVTs opartiskhet:
  Olov Carlsson är divisionschef för SVT Nyheter och han håller inte med om Kent Asps slutsats om att Miljöpartiet gynnas av att journalisters politiska sympatier.
  ”-Jag kan inte se att vi varit mindre kritiska mot miljöpartiet men vi får titta på det och naturligtvis ska inte miljöpartiet få någon frifil på Sveriges Television, säger han.
  Enligt honom så arbetar SVT aktivt för att säkerställa att det blir en balanserad och opartisk granskning av de politiska partierna.”
  H ahahaha hahahhaaha hahahahaha hahahaha hahahaha !!!
  Det här är hur SVT hanterar debatten om den kritik som riktas mot företaget ni skall hålla koll på. Kontrollen över hur kritiken bemöts och hanteras sker till 100% på SVTs egna villkor och agendaredaktionen kommer med all säkerhet omplaceras efter denna konfrontation mellan Svekfors och Adaktussson, rena opartiska sakliga kuppförsöket faktiskt det var nästan så att tittarintreset glimtade till i tio sekunder.:) Att ifrågasätta SVT opartiskhet med 80% grönröda medarbeteare ses som höjden av fräckhet. !! Jamenar det kan väl aldrig hänga ihop??? 🙂 🙂
  Vilken patetisk teater. Där sitter en gubbe på SVT som tagit del av en oerhört väl genomarbetad kritik av SVT redovisade partiskhet i miljö och klimatrapporteringen och spoelar ren apa fullständigt medveten om partiskheten i vad hans bolag sysslar och sysslat med.
  Jag ringde alldeles nyss intill rapports nyhetsredaktör och sa:
   ”jag har hört rykten im att KVAs energiutskott sågat vindkraftssatsingen längs fotknölarna och kallat den för ”obegriplig” och att SVT rapporterat det på något sätt. Kan du hjälpa mig att hitta uppgiften”
  redaktören : Visst kan du vänta lite?
  Jag: javisst. Det dröjer länge länge och jag hör hur han knappar på tangentbordet. medveten om att han kommer att kamma noll.
  jag: Hallå är du kvar?
  Redaktören: ” Ja du jag letar men har inte hittat något ännu ,, men jag känner igen det nånstans…. han fortsätter att knappa.
  jag (efter ytterligare en halvminut) : Hallå är du fortfarande kvar?
  Redaktören: Visst … jag har letat men jag hittar inget.!
  Jag : Du… jag bara djävlas med dig… för att du själv skulle få bevisa vad som händer med miljöpolitiskt kritiska nyheter i ett företag som bamannas av en personal med över 50% miljöpartister.
  Redaktören: (Skratt) och /skratt igen) ……
   hhhhhmmmm
  Jag : Jag ville bara att du skulle få det bevisat för dig själv och du gjorde ett bra jobb. Å du…!! tänk på trovärdigheten. Trevlig valborg!

 38. Slabadang

  redaktörn!
  Det tog lång tid innan mitt stora inlägg blev publicerat och jag vet inte varför den ICKE stavfelsontrollerade varianten kom i:
  Det är något vaj som jag inte lyckas hitta felkällan till då jag först skriver med blixthastighet … sedan stavfelsrättar…. klistarar in utan att korrigeringarna/rättningarna blir kvar och jag ser inte skillnaden förrens det publiceras. Ja vet inte hur jag ska lösa det annat än att skriva direkt i kommentarsfältet utan att klistra in.
  Jag provar igen med den stavfelsrättade versionen här:
   
  Mats Svegfors motiv?
  http://svtplay.se/t/103430/agenda
  Mats Svegfors argument till försvar av att över 50% av hans journalister är MP (ännu högre siffror inom SR) är av de mest bisarra slaget med upp till åttio procent om man lägger till de helröda. Till de gröna Hans patetiska försök att lägga ut rökridåer och blandskär är beklämmande och får stå som sitt eget exempel på hur mycket man kan lita på SR och då med klotet och vetenskräpsredaktionen i synnerlig åtanke. Att angripa och ifrågasätta undersökningen är … ja va ska man säga…, tror du alla tittare är totalt dumma i huvudet Mats. Genera inte tittarnas intellekt.!!
  Vi får ett klockrent svar på varför den klimattalibanska rapporteringen i SR och även SVT ser ut som den gör, varför skeptiker inte får tala själva utan att vantolkas av SVTs MP journalister, samt varför alla klimatprofeter får framträda utan opponenter och utan att de konfronteras med kritiska frågor. Ingen del av den miljöpolitiska kedjan får granskas sakligt kritiskt. Det vore att ifrågasätta hela miljöpartiets fundament och man skadar inte det parti men är lojal med. Och vilken journlaist vill ifrågasätta sin egen ideologi? Förmågan att vara opartisk är begränsad och det är samtidigt samtidigt en mänsklig rättighet att få vara partisk men inte i jobbet och då behöver man hjälp av de som tänker olika och inte likadant för att upptäcka sin egen partiskhet.
  Vi får också svaret på varför KVAs extremt ovanliga och sakligt djupa kritik av vindkraften faller helt till golvet efter endast ett sju sekunder långt erkännande av nyheternas på det minst betittade dagsändningen. Sen har vi de dokumenterade nu 176 av SVT mottagna klimatkritiska fakta och nyheter som hamnat i den klimattalibanska censurens papperskorg. Den sist levererade och mottagna var nyheten om att GAIS uppfinnare Lockwood kröp fram som skeptiker. Vi har bevis på hur konsekvent och sytematiskt SVT`s censur fungerar och mitt i navet som spindeln i nätet sitter Ulrika Carlhamre. En klockren korrupt miljöpolitikens politruk.
  Så vad ligger bakom Svekfors patetiskt uppenbara ohederlighet i sina argument och varför försvarar han den grönröda invasionen på SR?
  Så här läser jag spelet (på goda grunder). SVT/SR är Sveriges absolut outstanding största opinonsbildare … ja just det OPINIONSBILDARE och har mycket stor makt att bestämma agendan för den politiska debatten och vilken opinion som skall bildas genom att legitimera den del av opinionen som passar redaktionerna. Borgerligheten har alltid haft svårt att förhålla sig till det faktum denna nya undersökning av partisympatier bland SVT/SRs befattningshavare fastställer. Ett underläge som kräver anpassning och det är vad Svegfors sysslar med och med bittra erfarenheter även Mats Johansson. ” If you cant bet them… join them”.
  Moderaterna står inför ett mycket svårt val. Om ni inte förstått det än så fyller SVT en viktig roll för HELA det politiska etablissemanget och det är att saluföra och bekräfta den politiska och statliga maktens legitimitet och betydelse. Etablissemangets trutförlängare för att väljarna INTE skall ifrågasätta den fördelade maktens obalans. Om du iakttar SVT/SR så ropar de alltid efter MER politik och MER reglering och vi förstår varför tex vår grundlagsutredning som bedrevs under så många år hölls helt utanför debatt och granskning och utan kommunikation med tittare/väljare. SVT är helt enkelt den statliga och politiska maktens trutförlängare och med bakgrund av detta förstår vi varför ministrarr kallas in för att förklara brister på ett enskilt äldreboende istället för den verksamhetsansvarige. ALLT skall bestämmas av den politiska och statliga makten. alla problem varje detalj och den statliga maktens ingripande alltid svaret och lösningen på allt.
  SVT/SR skjuter på den blandning av kulturmarxism och statliga interventioner som sker och kom gärna med ett tips i Svts och SRs program som någonsin handlat om politikens begränsningar och värdet av vår integritet och självständighet!! Jag kammar absolut NOLL men kan ha missat något inslag eller program. Med bakgrund av ovanstående så kan ni se sanningen om public service egentliga uppgift. En uppgift den naturligtvis ALDRIG talar om, men som Svegfors och Mats Johansson är mycket mycket medvetna om injklusive de som styrt SVT sedan 1973.
  Så Svekfors vet att han som politiker i grunden är skyddad av SR och SVT, de kommer aldrig ifrågasätta den politiska maktens befogenheter eller rättigheter. Det gör att alla politiker inom partioligopolet accepterar PS egentliga roll som deras egen ”kompis”.
  Moderaterna har fått ett större inflytande över PS än tidigare och lever med den extremt naiva tron att de kan påverka PS ”inifrån” att bli mer Allianslojal. Mats Johansson blev biten i den ormgrop han hoppat ner i av socialister som har makten och kontrollen över SVT och SR. Ersättaren till Enqvist Göran Johansson tillsattes under kuppartade förhållanden och herr Johansson blev stående med lång näsa. Vem och vilka som egentligen styr SVT och SR har han och Moderaterna ännu inte riktigt fattat.
  Svegfors sitter i ett moment 22 med miljöpartiet. Den bisarra lojalitetskonflikten MP utgör för moderaterna är att en kritik av MP samtidigt kan bli en kritik av EU och FN då MP är en extremkopia och röst för EUs och FNs miljö och klimatpropaganda. Svegfors taktik är nu alltså uppenbar att försöka göra en ”einschluss” med MP och försöka plocka in dem i ”mittpolitiken” ha ha ha ha! Mman kan väl bara önska Svegfors lycka till med den uppgiften då 75% av MPs väljare anser sig vara ”vänster”.
  Samtidigt konkurrerar MP naturligtvis med M om riksdagsplatser och det finns mina kära vänner inget lyckligt slut på dessa lojalitets och intressekonflikter. Som grädden ovanpå löken på laxen skall Svekfors samtidigt företräda SR som VD och försvara trovärdigheten
  för sitt företag. Jag spyr faktiskt på detta manipulativa hyckleri detta uppenbara spel och teater. SVT och SR är inte ”tittarnas television” den inte heller ”fri” och när allianspolitiker skall ställa sina prioriteringar på sin spets så väljer de hellre en PS som försvarar deras befattning och makt och accepterar att de ur blockpolitiksperspektivet kommer att förbli de PS anställda journalisternas andrahandsval.
  Fy helv-e vilken sits den borgerliga taktiken satt dem i när de valt att försöka spela med på allas villkor samtidigt. Alla de samarbeten de valt att försöka ingå i eller kommer att käka upp deras profil och spottas ut resterna. Samtidigt får vi ett partioligopol så koncentrerat i mitten att röstsedeln har blivit oanvändbar. Det finns bara två alternativ som skiljer sig och det är SD och VP.

 39. Ulrik

  Slabadang #37. Ditt telefonsamtal med SVT borde väl kunna gå in extenso till Granskningsnämnden?
  Givetvis utan erinran från de likafärgade kompisarna i den  försörjningsgruppen – men ändå.
  Tydligen har man stormöten om inslagen i TV. Ingen ansvarig.
  http://www.second-opinion.se/so/view/2569

 40. Slabadang

  Ulrik!
  satiren är et underskattat vapen mot galenskaper och korruption och skrattet är både förlösande och befriande för alla inblandade parter.Kan man skratta åt sig själv samtidigt som man låter andra skratta åt en — så händer det saker när skrattet blir gemensamt.
  Det få har förstått är att granskninsnämnden bara är en fasad för att det ska se opartiskt och sakligt ut och inget annat. En av de svenska fasader och illusioner vi har fått att dras med. ”Decpetions” med ”fake organisations” och de fungerar bara så länge folk inte fattar vad de egentligen är för något. Smart va? Med en granskningsnämnd som bara kontrollerar det som inte är värt att kontrollera och hoppar över och duckar för de elefanter som flyger runt på redaktionerna och hovrar över de anmälningar som folk som fortdfarande skickar in och tror skall göra nån form av skillnad.

 41. Slabadang

  Ulrik!
  satiren är et underskattat vapen mot galenskaper och korruption och skrattet är både förlösande och befriande för alla inblandade parter.Kan man skratta åt sig själv samtidigt som man låter andra skratta åt en — så händer det saker när skrattet blir gemensamt.
  Det få har förstått är att granskninsnämnden bara är en fasad för att det ska se opartiskt och sakligt ut och inget annat. En av de svenska fasader och illusioner vi har fått att dras med. ”Decpetions” med ”fake organisations” och de fungerar bara så länge folk inte fattar vad de egentligen är för något. Smart va? Med en granskningsnämnd som bara kontrollerar det som inte är värt att kontrollera och hoppar över och duckar för de elefanter som flyger runt på redaktionerna och hovrar över de anmälningar som folk som fortdfarande skickar in och tror skall göra nån form av skillnad.
  Hela systemet behöver en rejäl makeower! och redaktionerna tvingas ut på banan på allmänhetens gransknoing och villkor.

 42. Slabadang

  Ulrik!
  satiren är et underskattat vapen mot galenskaper och korruption och skrattet är både förlösande och befriande för alla inblandade parter.Kan man skratta åt sig själv samtidigt som man låter andra skratta åt en — så händer det saker när skrattet blir gemensamt.
  Det få har förstått är att granskninsnämnden bara är en fasad för att det ska se opartiskt och sakligt ut och inget annat. En av de svenska fasader och illusioner vi har fått att dras med. ”Decpetions” med ”fake organisations” och de fungerar bara så länge folk inte fattar vad de egentligen är för något. Smart va? Med en granskningsnämnd som bara kontrollerar det som inte är värt att kontrollera och hoppar över och duckar för de elefanter som flyger runt på redaktionerna och hovrar över de anmälningar som folk som fortdfarande skickar in och tror skall göra nån form av skillnad.
  Hela systemet behöver en rejäl makeower! och redaktionerna tvingas ut på banan på allmänhetens gransknoing och villkor.

 43. Ingemar Nordin

  Slabadang #38,

  Lugn, bara lugn. Vissa svordomar passerar helt enkelt inte filtret.

  En ny tråd kring Kent Asps undersökning kommer i morgon eftermiddag. Spar på krutet!

 44. Slabadang

  Ingemar N!
  F-n va jobbigt det är att ha rätt  och få rätt… hela tiden! 🙂

 45. Gunnar Strandell

  Slabadang #37
  Jag tror att det är så enkelt att Miljöpartiet erbjuder en vision om det goda livet och låter sina sympatisörer plocka bland alla de erbjudanden som finns. Ren miljö, goda jobb, närhet till naturen, gemenskap i storstan, hänsyn och omtanke om den lilla människan i  samhället, naturromantiken etc.
  Det går helt enkelt inte att vara motståndare! Det går inte att kritisera och däför är det ingen idé att göra kritiskt granskande reportage.
  Svegfors har kommit till den slutsatsen och blivit handlingsförlamad.
  Men jag är övertygad om att de flesta inser på valdagen att en politik med Bamse som ledstjärna har små möjligheter att överleva i den kalla verkligheten. 

 46. Slabadang

  Gunnar S!
  Sant som femöringsvisan. det är ju när man gö konskevensanalysr av önskemålen och vilka verktyg de avser att använda som det blivande lila helvetet istället blir synligt.Ingen frihet ingen demokrati ingen välfärd , förstörda landskap,skatter ,avgifter, kvicksilver i hemmen, kött struket från menyn, ….. kalops!!
  Det äör frånvaron av krtisk granskning som utgör problemet .

 47. Ingemar Nordin

  Slabadang #44,

  Ja, jag håller med :-). Det hade varit enklare att bara hålla med MSM än att ha rätt.

  Seså, ut och tänd majbrasan nu!

 48. Gunnar Strandell

  Slabadang #46
  Jag håller med.
  Men vem vågar göra en kritisk gransking av en rörelse som omfattar goda människor som vill natur, djur och medmänniskor väl?
  Se Agenda en gång till och fokusera på Adaktusson den här gången!
  Han tar inte upp något exempel på att den välvilliga inställningen till miljöpartiet påverkat utbudet i public service. Trots att det finns klockrena exempel som en driven reporter kan plocka fram från anmälningar till granskningsnämnden som figurerat på TCS.
  Det finns få reportrar som vill skärskåda en rörelse som enbart har goda ambitioner och ännu färre som resonerar om negativa konsekvenser av de goda intentionerna.
  Jag upprepar mitt råd till läsare av TCS:
  -Bilda partiet DE GODA och motståndare blir automatiskt ONDA!
   😉

 49. Tålis

  Har prenumererat på DN över 40 år. Varit dags säga upp den länge, men frugan vill ha den kvar… Tja, hon kan få överta betalningen…

 50. bom

  Tålis det var Bojs som fick mig att sparka ut DN. Betala tusentals kronor för att köpa lögner den ena värre än den andra – nej tack!

 51. Ingemar Nordin # 43
  Läs då denna artikel….
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14753853.ab
  Ur artikeln:
  ”Men Jan Axelsson, programdirektör för nyheter och sport på SVT, tror inte att sympatierna har påverkat SVT:s politiska rapportering. (nähä, inte?)
  – Det viktiga för oss är att våra medarbetare sköter sitt jobb sakligt och opartiskt, det tycker jag att de gör, säger han till Aftonbladet.” (jomenvisst sörru, så är det ju…..)
  Undrar vilken planet han kommer i från, han Axelsson? 😉
  Text inom parentes är mina kommentarer, om nu någon undrar….
  Förmodligen är hAxelsson MP-sympatisör själv, allt annat vore ju närmast sensation!

 52. Ulrik

  Labbibia #43. Programdirektör Jan Axelssons analys är således att t.ex. Erika Bjertsröm rapporterar sakligt och opartiskt i klimatfrågan. Vem har ansvaret för att anställa så smalspåriga chefer? Kan han inte styrelsen sparka SVTs chefer när de inte följer avtalet med staten?

 53. Slabadang

  En längre intervju med Kent Asp!
  Försöken att skjuta ner budbäraren funkar inte alls och min association mellan Salby och Asp signaerar hur väl förberedd man måste vara för att utmana etablissemangets ”sanningar” och bilder av sig själv.
  http://thatstoday.de/article/6209550/rapport—kent-asp-miljopartiet-har-en-graddfil

 54. Anders L.

  Visst finns det ansatser till en ”världsdiktatur”, men den har inte alls sin bas i någon Romklubb eller något FN-organ. Fundera istället på vilka organ det är som kräver att varje ekonomisk kris i världen skall lösas genom att nationalstaternas makt minskas, att statsutgifterna begränsas, att skatterna för de rikaste sänks, att minimilöner och ”flexiblare” arbetslagstifning införs, att fackföreningarnas makt minskas, att handelshinder tas bort, att miljöskyddslagstiftningen luckras upp osv osv.
  I Sverige lyckades vi skjuta upp tvångsanlsutningen till euron senast, men vem vet hur länge vi lyckas bibehålla den nationella frihet det innebär?
  Så oroa er gärna för en världsdiktatur – men försök upptäcka varifrån hotet verkligen kommer istället för att begrava er i meningslösa skrönor och löjliga konspirationsteorier från allsköns rättshaverister och gubbiga kverulanter.

 55. Peter Stilbs

  Anders L. #54 – Du måste ha gått på för många 1:a majtåg i går…
  I övrigt rekommenderar jag TCS läsare igen att se Adam Curtis’ ”The Power of Nightmares” , som visar några exempel på hur politiska makthavare utnyttjar påhittade hot för att befästa sin makt.
  Det mesta handlar om USA/Sovjet och Islamsk fundamentalism, men man kan lätt dra paralleller. 
  ”Klimathotet” tas upp kort i det sista avsnittet, i termer av utnyttjande av Brundtlands skapelse ”försiktighetsprincipen” – en tredubbel negation, tror jag Curtis konstaterade.
  Allt finns nedladdningsbart här –
  http://archive.org/details/ThePowerOfNightmares
  en del ligger också på YouTube           

 56. Ingemar Nordin

  Anders L #54,

  Drömmen om en världsregering är gammal. Efter såväl det första som efter det andra världskriget så fanns det många som ropade på en sådan världsregering. Både från konservativt och från socialistiskt håll. Även Romklubben har sina historiska föregångare, och att det finns rika och mäktiga mecenater bland kungligheter och industriimperier (Ford foundation, Rockefeller foundation t.ex.) är ingen slump. Som liberal tror jag på den motsatta principen, att decentralisera makten så mycket som möjligt, helst ned på individnivå.

  Den gröna ideologin har hela tiden haft en ideologisk konflikt inbyggd mellan decentralisering och centralisering. Erfarenheten visar dock att det alltid är centralisterna som vinner: För att lösa de globala miljöproblemen så krävs det en världsdiktator med en fullständig kunskap om naturen, klimatet, ekonomin och mänskligt beteende. Detta har varit en implicit konsekvens redan från miljörörelsens framväxt sedan 70-talet. Den ständigt återkommande fascistiska/kommunistiska drömmen. Med klimathotet som verktyg är vi på god väg mot detta.