Mediakommentarer III

Vad ska jag skriva om denna gång? Tja, svenska medier presenterar ständigt klimatnyheter som förtjänar kommentarer, så jag fortsätta med min serie. Eller borde jag skriva ”klimatnyheter”, för helt sant är det sällan och helt osant ganska ofta.

Domedagsglaciären, Thwaitesglaciären, har det kommit rapporter om nyligen, men den har redan tagits upp här, så jag avstår.

Expressen Klimat är en ständig källa till desinformation och propaganda. Häromdagen överraskade den läsarna genom att låta världens nu mest kända religiösa fanatiker hävda att hon skrattar ibland. Annars har jag föreställt mig att religiösa fanatiker helt saknar humor.

Någon humor eller något att skratta åt, kan jag inte se i det som de klimathotstroende aktivisterna vill åstadkomma. De vill snabbavveckla de fossila bränslena, vilket leder till bland annat kronisk energibrist, misär och hungersnöd. Utan fossila bränslen, kan jordbruket omöjligt producera mat till alla människor. Fossila bränslen behövs för att framställa konstgödning, bekämpningsmedel som tyvärr är nödvändiga ibland, och inte minst för att driva maskiner. Traktorer, skördetröskor och andra jordbruksmaskiner kan inte drivas av batterier. Då blir de för tunga för att köra på markerna. De kan heller inte drivas med biobränslen, för då går det mesta av jordbruksproduktionen åt till att göra bränslet till maskinerna, och inte mycket blir över som mat för människor.

Det är möjligt att klimatforskningen blir allt mer accepterad, men klimataktivisterna accepterar då inte vad den forskningen har kommit fram till. Om de gjorde det, skulle de inte vara klimataktivister.

Lögnen om mer extremväder i en varmare värld dyker ständigt upp i olika tappningar. Nyligen som ett påstående om mer monsunregn i Indien. Annars är väl det vanliga att det skylls på klimatförändringar (och indirekt koldioxidutsläpp) om monsunregnen är mindre än vanligt. För de klimathotstroende gäller inte normal logik. De kan mycket väl påstå att klimatförändringar får diametralt motsatta konsekvenser.

Vad har hänt då? Om nu uppvärmning leder till kraftigare monsunregn, borde det märkas i nederbördsstatistiken för Indien. En sammanställning går att hitta på Climate Explorer. Räknar jag ut årsmedelvärden i stället, får jag detta diagram:

pALLIN mean1 anom

Var är den förväntade ökningen då? Eller är det som med accelerationer, i till exempel havsnivåhöjningar och temperaturökningar, som klimataktivister hävdar: De börjar vilken sekund som helst?

Det går helt enkelt inte att använda klimatmodeller för att förutspå någonting om framtiden, vare sig globalt, regionalt eller nationellt, eftersom klimatmodeller inte klarar just några tester mot verkligheten. Kan de inte spå vad som har har hänt, kan de heller inte spå vad som kommer att hända.

Artikeln hävdar dessutom att monsunregnen blir mer oförutsägbara. För att kolla om det har inträffat, räknade jag ut månadsmedel för tre tioårsperioder och ritade in det i följande diagram:

NederordIndienTreperioder

Den mellersta perioden har en något större mängd nederbörd för månad 7 och 8, alltså juli respektive augusti, men det kan då inte bero på global uppvärmning, för då skulle nederbörden ha varit ännu större i den sista perioden, då uppvärmningen har fortsatt. Vad gäller att monsunen skulle bli mer oförutsägbar, så märks det då inte i statistiken för dessa tre tidsperioder.

Det går alltid att lita på att DN publicerar någonting som inte är sant, om allt möjligt. Särskilt om klimat, nu när Alestig har blivit klimat(des)informatör där, som en värdig efterträdare till Karin Bojs, som jag brukade kalla för Förvillar-Bojs. Vilket ju kan ses som en förolämpning, men stämmer bra med det hon skrev om klimat.

Bangladesh påstås gång på gång, och det lika felaktigt varje gång, vara hårt drabbat av klimatförändringar. Bland annat då i en artikel nyligen i DN. Artikeln är låst, så jag kan inte läsa mer än de första raderna. De raderna räcker för att jag ska begripa att det är samma snömos som jag har sett många gånger tidigare.

Snösmältning och monsunregn, som delvis sammanfaller, gör varje år att de stora floderna Ganges och Brahmaputra ökar sitt flöde och för stora mängder vatten och slam till sitt gemensamma delta, som förresten är världens största floddelta. Vilket land hittar vi då i detta delta? Jo, Bangladesh!

Årliga översvämningar är alltså det normala för Bangladesh. Men nu har de blivit bevis för klimatförändringar (orsakade av människor) minsann! Dessa översvämningar är till och med en förutsättning för att Bangladesh ska ha en stor befolkning. Allt slam som förs till deltat gör nämligen marken bördig så att jordbrukarna där kan få stora skördar.

Kanske hävdar DN-artikeln att Bangladesh håller på att översvämmas av stigande hav? Lika fel det, i så fall. Slammet som förs till deltat, får det att växa och den effekten är större än den från den långsamma havsnivåhöjningen.

Just Bangladesh har jag tagit upp tidigare på den här bloggen.

Den där påstådda klimatkrisen verkar allt mer diskuteras på kultursidor och inte på vetenskapssidor. Vilket är naturligt, då det enda det går att skriva om den på vetenskapssidor är att det inte finns några vetenskapliga belägg för att den existerar. I alla fall om mediaföretagen ska hålla sig till sanningen, vilket de sällan vill göra när det handlar om klimat.

På DN:s webbplats, under kultur, hittar vi en artikel som är väldigt typisk. Den är skriven av debattör som dyker upp gång på gång, är helt okunnig men verkar inbilla sig att han vet en massa. Artikeln innehåller dessutom en massa struntprat. Det är inte ”förgiftning av atmosfären” att öka halten av den koldioxid som de gröna växterna behöver för sin fotosyntes. Data från verkligheten ger ingen som helst antydan om att det är någon global klimatkatastrof på gång.

Många är de klimathotstroende som inbillar sig att de kan uppleva klimatförändringar genom att besöka någon plats i några timmar, eller möjligen några dagar. Men vad de upplever då är väder och det rådande klimatet, inte klimatförändringar.

Enligt UAH, som jag anser vara den mest trovärdiga temperaturserien. sker den globala uppvärmningen i en takt av 0,14 grader per årtionde. Då blir det ytterligare 1,1 grader till 2100, om takten förblir densamma. Frågan är då hur mycket varmare världen har blivit sedan slutet av 1800-talet, det som nu räknas som förindustriell tid. Uppgifterna verkar variera inom spannet 1-1,2 grader. Då får vi max 2,3 graders global uppvärmning till 2100, jämfört med ”förindustriell tid”.

De klimathotstroende inbillar sig nog att uppvärmningen ska accelerera, så att det blir mer än 2,3 grader till 2100. Vad som ska accelerera uppvärmningen funderar de inte över. Det kan då i alla fall inte vara koldioxid. Koldioxidhalten skulle i så fall behöva öka snabbare än exponentiellt, vilket är osannolikt och förmodligen omöjligt. Dessutom kräver det att förändringar i koldioxidhalten plötsligt har blivit den dominerande orsaken till klimatförändringar. Varför skulle den ha blivit det? Vad skulle fundamentalt ha ändrats sedan tidigare klimatförändringar, som har lämnat spår i berggrund och glaciäris och där det inte finns några bevis för att förändringar i koldioxidhalten har haft en avgörande betydelse?

Vare sig de moderna klimatförändringarna beror på mänskliga aktiviteter, naturliga faktorer, eller en blandning av de två, är det sannolikt att uppvärmningstrenden i stället kommer att bromsa in och kanske vända. Och det före 2100. Det borde rimligen utvecklas nya energislag, som (till skillnad mot sol och vind) fungerar och släpper ut lite eller ingen koldioxid. Naturliga faktorer borde vända, för de kan inte verka åt samma håll hela tiden. Åtminstone har de inte gjort det hittills, eftersom Jorden vare sig har förvandlats till en livlös isplanet, eller en överhettad stenglob med alla hav sedan länge bortkokta.

De klimathotstroende spår att haven ska stiga med en meter, eller kanske sex. Inte heller där funderar de på hur det ska gå till. Det mesta av detta vatten måste komma som smältvatten från is som idag befinner sig tiotals grader under noll i princip hela året. Hur har de troende tänkt att så mycket uppvärmning ska kunna ske, ens på vissa utvalda platser?

Visst kan vi tänka oss att någon gång i en avlägsen framtid så har haven stigit med i genomsnitt en meter, eller lite mer. Men då handlar det om hundratals eller tusentals år in i framtiden, och det finns gott om tid för anpassning. För att inte tala om att det finns gott om tid att utveckla ny och avancerad teknik.

Många av de klimathotstroende verkar övertygade om klimatet var stabilt före industrialismens genombrott. Vilket visar att de är envisa fakta- och vetenskapsförnekare. Jag kan inte begripa hur det går till att hålla fast vid en sådant uppenbart felaktig föreställning. Även de klimathotstroende borde väl ha hört talas om istider?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jonas

  Klimathotstron är nog egentligen en väldigt enkel religion. Den består av ett fåtal komponenter.

  – Klimatkatastrofen är nära
  – Enda sättet att undvika den är att ändra vår syndfulla livsstil. Det mest kritiska är att sluta slösa med ändliga resurser.
  – Människan måste leva på ett harmoniskt hållbart sätt, annars kommer moder jord att straffa oss.

  Frågan är hur många som egentligen är sant troende (d.v.s. helt immuna mot information som inte förutspår den stora katastrofen) ?

  Jag tror att MP´s andel av väljarkåren ger en fingervisning.

  Sen har man hela gänget som insett att det är fördelaktigare att lalla med, än att ifrågasätta. Tittar man på riksdagen så verkar det vara ca 95 %.

  Det är ju här det blir konstigt. Diverse opinionsundersökningar pekar väl på att någonstans mellan 30-50% av befolkningen tycker att klimatfrågan är den viktigaste (av dessa är en mindre andel sant troende).

  De som sätter den på plats 2 eller lägre måste väl betraktas som läpparnas bekännelse. Om man pratar om den stora klimatkatastrofen och sen placerar den som 2:a så måste det rimligen innebära att man inte tror på den.

  Ibland tror jag att problemet är hur våra politiker ska kunna backa.
  Ska de säga att de blev lurade, att det kommit ny information, att allt är ett misstag och att de hoppas att väljarna har förståelse för det ?
  Även om många politiker säkert förstår att vi inte är på väg mot en katastrof så finns det inget sätt att säga det (och behålla jobbet).

  Skulle nog behövas ett ”avhopparprogram” (ny identitet, nytt jobb o.s.v. ) för politiker som inte orkar med allt ljug om klimatet.

 2. Tack Lars K för en välskriven essä om klimatskrämseln. Jag tror som Jonas ovan att politiker (iksom den ”breda allmänheten”) bara lallar med och fortsätter med sina liv alldeles oavsett klimathoten. Det som kan göra skillnad här är om de ekonomiska konsekvenserna, elnäts ”blackouter” eller miljöförstörelsen (typ vindkraftsparker) blir uppenbara.
  Vore intressant att vara med då det hela vänder (gissningsvis i mitten på detta sekel) och se hur uppgörelsen med förvillarna kommer att ske (jag får väl försöka bli runt hundra år).
  Jag tycker att klimatvetenskapen är oerhört intressant att försöka sätta sig in i (komplicerad som den är) och får tacka alla kunniga människor på denna site för all kunskap ni delar med er av.

 3. Lars Thorén

  På Taiwan har tyfonerna uteblivit och torka slagit till samt i Australien har det inte varit så få bushfires på 10 år. Men oavsett om det är positiva nyheter eller negativa så beror allt på koldioxiden.

  https://www.bbc.com/news/world-asia-56798308
  https://edition.cnn.com/2021/03/31/australia/australia-fire-season-2021-intl-hnk/index.html

 4. Lasse

  Tack Lars K för en tankeväckande text.
  Vi matas dagligen med denna propaganda.
  TT hade en notis i veckan som gick som fick den veckas pris på intetsägande alarmism.
  Den gick ut på att endast 20-40% av globens landyta var opåverkad av människan i en tidigare studie, nu visar en ny på att människan förstört 95% av globens landyta.

  Synd att det saknas nån som kan förmedla verkliga nyheter som ger unga hopp om framtiden.
  Vi lever i en allt bättre värld.

 5. Lennart Svanberg

  Stort tack Lars för en gedigen artikel om dagsaktualiteterna i frågan. När jag talar med vänner så vill dem gärna tro att; ja, men det finns väl ”någon” sanning i klimathotet. Och mitt svar är numera; Nej, allt är hittepå – från början till slut..

 6. Rolf Mellberg

  Jag tycker det vore bra om några följare här på bloggen gjorde ett experiment.

  Samla 3-4 personer, ta er till ett köpcentrum och låtsas vara klimatalarmister. Skrik och skräna om att undergången är nära halleluja Greta och Rocky. Märta och Bolund.
  Provocera men så att folk fattar ironin.

  Hur skulle folk reagera?

  Somliga skulle nog bli ilskna men de flesta skulle kanske tycka att det bara är bra och kul att någon vågar trotsa klimat-natrarivet och tabuet kring det!

  Det ska ju bli kallt några dar, då passar det ju bra.

 7. Lasse

  SVTs klimatreporter Erika Bjerström för fram FNs rapport om klimatet 2020.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-knappast-ligger-nagon-stats-eller-regeringschef-somnlos-over-klimatfragan

  FN rapporten utmålar en katastrofbild för att skrämma fram en förändring.
  Det brukar komma granskningar av dessa rapporter som kan lugna Erika!
  Vi kan ju nöja oss med att allt färre dör av naturkatastrofer idag!

 8. Ann+Löfving-Henriksson

  Lars, ett skönt grepp och med den klimathots”journalistik”, som nu dominerar i media lär det ständigt dyka upp nya historier att förundras över.
  Tack och ser fram emot nästa Mediakommentar!

 9. elias

  Bra o lättläst inlägg o inte för långt.

 10. Magnus

  Det handlar alltid om vad som kommer hända. Aldrig några hållbara bevis på att klimatförändringarna orsakat skada. Läste i en vetenskaplig tidskrift att granen blir nästa offer för klimatförändringarna. Stormar som blivit kraftigare fäller fler granar än tidigare. Men i texten framgår planteras mer gran än nånsin för att älgen äter av tallen. Och att granen faller lättare i storm. Sen har stormarna inte blivit fler och värre om man kollar på statistiken. Det finns alltid förklaringar och de har aldrig med klimatkris att göra. Det är patetiskt hur media försöker koppla allt till klimatförändringar och koldioxid.

 11. Sören+G

  Enligt Vetenskapsradion i P1 är klimatförändringar synonymt med människans utsläpp av koldioxid. Och varmare klimat är alltid dåligt.
  I dagens program intervjuades Fredrik Charpenter Ljungkvist om hans studier av perioden 1500-1800.
  Enligt studien klarar sig utvecklade samhällen bättre än mindre utvecklade. Vilket väl är väntat.
  Det framgick dock inte i programmet om att det handlade om att klimatet blivit kallare och reportern kommenterade att det visar att den pågående klimatförändringen kommer att drabba fattiga länder i tredje världen värst.
  Men på vad sätt världen kommer vi att drabbas av ett varmare klimat (om det nu skulle bli det). Klimathotsalarmisterna drar varje väderhändelse och skogsbrand som bevis på klimathotet fast statistiken visar att det inte har skett någon ökning.

 12. Bim

  Att klimathotet är en religion är ganska självklart.
  Som prästerskapet säger: Man måste vara stark i sin tro. Vilket betyder att man måste tro på det otroliga, hur korkat det än är.
  tex. Jesus sade till sina lärjungar …. ….
  Hur vet man det?
  Jesus som föddes av ljungfru Maria. Befruktad av den Helige Anden.
  Du måste vara stark i din tro, Annars är det svårt att vara religiös.
  Logik funkar inte i religiösa sammanhang.
  Varför helgonförklarar kyrkan Greta Thunberg?
  Varför tror kyrkan plötsligt på en ny religion när de predikar, Du skall inga andra gudar….osv.
  Har Rockström blivit den nya Jesus?

  Religion bygger på lögner- eller åtminstone obevisade påståenden, tror man inte på lögnerna är man förnekare.
  Att inte tro på lögner är jätte fult, och svenska staten försöker lagstifta bort sanningen. Få se vad lagstiftar Morgan kan åstadkomma.

 13. Mats Enqvist

  Lars,

  Kolla upp Tällbergsstiftlsen (r.i.p) så förstår du var Bo Ekman kommer ifrån. Wannabe Claus Schwab!

  /Alebizco

 14. Magnus

  Lite OT. men vill länka ifall det blir betalvägg. Här räknar man med 30 TWh ökad elanvändning och då är inte serverhallarna inräknade. Nya industrier nekas el redan nu. Samtidigt har reaktorer stoppats.
  https://www.energinyheter.se/20210420/23892/massiv-satsning-pa-el-behovs-till-industrirevolutionen

 15. Enough

  Hela det välfärdsindustriella komplexet är djupt involverade i ”klimatkrisen”, och allt fler företag går också in i den, för att få tillgång till bidrag från skattemedel, som flitigt gödslas över allt som kan hålla uppe ödesfrågan.

  ”Faller i, faller, faller alla” kan man hoppas på någon gång framöver. Nästan hela storyn är uppbyggd kring antropogent CO2 och temperaturhöjning, vanliga vetenskapliga metoder är satta helt ur spel, rädslan/tron driver hysterin vidare och försörjer samtidigt en mängd personer….

 16. Ivar Andersson

  Ofta hör man om klimatutsläpp. Är folk så obildade att de inte förstår att det är koldioxid som släpps ut vid förbränning och att fotosyntesen behöver koldioxid för att vi ska få mat. Det är fotosyntesen som får Keelingkurvan att variera med årstiderna.

 17. Sören+G

  Den unga ”klimathotsskrikaren” har tydligen blivit mångmiljonär. Läste att ”hen” donerar en miljon till vaccinationsprogram i tredje världen.

 18. Björn

  Journalistiken fungerar inte som den skall, för det finns ingen kritik eller motröster i klimatfrågan. Vad är media värt om alla säger samma sak? Vi får hoppas att nya Bulletin som verkar vara på hugget, att de vågar komma med en annan vinkling och mycket mer intellektualiserande. Som det är nu har media rasat ner på en infantil nivå. Vad säger detta om journalisterna?

 19. Ulf

  Ekmans absurda fantasier är för bedrövligt. Speciellt med bakgrund av kommentaren som Wåhlin gav om glaciären.

 20. Sören+G

  Vem är Bo Ekman? Och vad har han skrivit?

 21. foliehatt

  Sören G, #17,
  energianvändande korrelerar bra med välfärd. Utöver att donera pengar till vaccin – vilket iofs är en objektivt sett god sak – så kunde hon samtidigt lägga någon miljon på att möjliggöra för dessa fattiga länder att öka sina respektive energianvändanden och de nyttigheter som energin ger (sanitet, kylförvaring av mat, transporter, kvällslyse att läsa läxor vid, etc).

  Allt enligt devis att om man ger en hungrig man en fisk så är han mätt för dagen. Lär man honom att fiska så kan han själv se till att ordna mat resten av livet.

 22. Lasse

  För den som har 20 min över:
  https://www.youtube.com/watch?v=4umDN70cltY
  Tydligen börjar fusket bli så omfattande att det är svårt att få ihop historiken.
  NASA har gjort det förgångna kallare och nutiden varmare för att passa ihop med CO2.
  De har även ändrat havsnivådata för att få en accelererande trend. Då missar de kopplingen till temperaturen.
  Tony Heller förklarar bättre.
  Är det något som skrämmer så är det historieförfalskningen!

 23. Ulf

  Ekmans domedagsprofetia,

  https://www.dn.se/kultur/bo-ekman-hallbarhet-ar-ett-politiskt-och-kommersiellt-pahitt/

 24. Enough

  #23 Ulf

  Kan någon sansad person möta denna psykiskt labile Ekman, som suggesterar sig själv till panik, utan några som helst källor, bara egna ”upplevelser?

 25. Magnus

  Jag måste säga att det här med klimathotslögnerna och propagandan är skrämmande. Vad hände med fri debatt och fri vetenskap? Allt det som har drivit samhället framåt. Det har gått så fort utför också. Är vi bara en liten klick som ser det eller är det en liten klick som dominerar och styr? Och stora massan opponerar sig inte av olika anledningar.

 26. Enough

  #Magnus 25

  Ja, vi är nog en liten klick, en rest av de som tidigare drev vetenskap, utveckling och samhället framåt…

  Min dotter är civilingenjör, höga betyg och bra jobb i konsultbranschen idag, men är utbildad under PK-marineringens tid, då alla riktigt vetenskapliga universitet har resingerat, blivit rädda och anpassar sig till ”ordningen”, för att erhålla statsbidrag, vi kan fråga Johan Montelius hur det står till….

 27. Magnus

  Enough #26
  Det här vi ser nu säger tyvärr nåt. Uppriktigt tror jag det har uppdagats en del i kulturen som vi var oförberedda på. Förmodligen är vi så inkörda på att de styrande vill oss väl att vi inte tänker kritiskt längre. Det lämnar vi till politiker och ledarsidor i tidningar. När sen även SVT kör på i samma alarmistiska bana så måste det ju vara sant som de säger.

 28. Enough

  Magnus #27

  För min del har jag, i någon mån, ”sett detta komma” i mer än 40 år( jag är 65 nu). Likväl har jag inte försökt stoppa det aktivt, innan landsförrädaren ”Stridshingsten” Fredrik bara släppte allt, fast än han säkert förstod vad han ställt till med…..att svetsloppan, den feministiska marionetten, bara skulle administrera problemen vidare, kunde man räkna ut redan 2014……..

 29. Lars i Huddinge

  Fara å färde!!
  ”Miljöminister Per Bolund (MP) kommer att representera Sverige vid det toppmöte om klimatet som USA:s president Joe Biden bjudit in till senare i veckan, rapporterar Sveriges Radio” rapporteras av F-plus.
  Undrar om han lyckas slå blå dunster i Bidens huv’e?

 30. tty

  #4

  ”Den gick ut på att endast 20-40% av globens landyta var opåverkad av människan i en tidigare studie, nu visar en ny på att människan förstört 95% av globens landyta.”

  Att så mycket som 20-40 % skulle vara opåverkat av människan är ju absurt, men å andra sida är 5 % för litet. Antarktis är ytterst litet påverkat av människor och har 9% av landarean, och det finns relativt stora opåverkade områden i Arktis också.
  Men mycket litet någon annanstans. T o m nästan alla obebodda öar är påverkade, ofta kraftigt, även om det kanske inte alltid är uppenbart.

  Den korrekta siffran är nog någonstans mellan 10 och 15 %, nästan allt i arktiska områden.

  Sedan är ju naturligtvis ”påverkad” inte detsamma som ”förstörd”.

 31. jax

  #26 Enough
  Min dotter är också master of science, från Uppsala, och hon är helt opåverkad av ”PK-marineringen”. Hon har en pappa som varit väldigt tydlig med att hon ska tänka själv, och inte följa med strömmen. Det har gjort enormt stor nytta och jag tror att hon kan vara en del av uppbrottet från alarmisten.

 32. T Back

  Magnus, enough och jax
  Intressanta synpunkter men är det som du jax skriver verkligen ett uppbrott från klimatalarmismen på gång? Har tyvärr svårt att se det i något av våra media.

 33. Enough

  T Back #32

  Jag håller med, det är alltför få i dagens generation som står emot PK trycket. Min dotter håller med mig om energivansinnet ( M.Sc. Energi och Miljö KTH), men vill inte göra sig omöjlig på sitt jobb, iaf. inte just nu i början av sin yrkeskarriär, andra delar av konsultföretaget tjänar grova pengar på klimathysterin……ingen lätt sits, jag är inte avundsjuk, det var helt andra tider när jag gick ut KTH tidigt 80-tal…..

 34. Karl Eider

  #33 Enough
  Det har nog alltid varit så att det i första hand är pengarna som styr.
  Jag minns mitt första jobb 1984, på ett företag som utförde mättjänster. Jag som nybakad civilingenjör, fick till uppgift att från ett uppdrag, statistiskt sammanställa mätningarna till en slutrapport. När min chef såg resultatet, gick han i taket. Resultatet visade på alldeles för dålig prestanda. Kunden skulle inte bli nöjd. Min chef gick igenom materialet och sållade bort de sämsta mätvärdena, med förevändningen att de nog var mätfel. Vips så såg allt bättre ut. Min chef var nöjd, kunden blev nöjd och pengarna strömmade in.

 35. jax

  #32 T Back #33 Enough
  Nej, jag håller med om att något uppbrott inte syns. Vad jag menade var att när alarmismen krakelerar så finns det många som aldrig varit övertygade som kan skynda på processen.

 36. Ulf

  Frågan har som jag skrivit tidigare kommit i självsvängning.
  Nu satsas oerhörda resurser på att klimatsagan stämmer.
  Det innebär i praktiken att även om temperaturen börjar gå neråt så kommer klimathetsen att fortsätta.
  Hörde på Rockström att han redan börjar gardera sig för detta. Pratar nu om haven istället där det är väldigt mycket svårare att hitta relevant statistik.
  För mycket politisk prestige och för mycket kapital investerat för att vända detta. Vi måste koncentrera oss på att behålla våra mänskliga rättigheter. Som exempelvis kunna röra oss som vi vill här hemma och runt jordklotet.

 37. Sören+G

  Såg Världens natur: En perfekt planet i SVT2. Där påstod man att eftersom vi håller på attt förändra atmosfärens sammansättning kommer öknarna att breda ut sig i framtiden. Sahara, påstods det, har växt med tre Sverige de senaste åren.
  Men det är ju precis tvärtom öknarna minskar. Satellitbilder visar hur Sahara minskar och Sahel-mrådet blir grönare.. Ljög man medvetet eller har man så dålig koll?

 38. Dan Strömberg

  Hej Lars

  Jag tänkte jag skulle bemöta något påstående i din artikel. Du för ett resonemang om att det skulle vara omöjligt med en snabbare temperaturhöjning än 2.3 grader. Resonemanget runt påståendet visar på, tyvärr, på vilken nivå du för dina resonemang. Det finns flera olika återkopplingar som påverkar temperaturen, åt båda håll. Dessa måste naturligtvis tas med i diskussionen. En mycket viktig återkoppling är eventuell frigörelse av metan ur permafrost. I vilken utsträckning det kommer att ske under detta sekel vet antagligen varken du eller jag. Men det finns goda argument för att potentialen för en temperaturhöjning, är mycket stor, om det sker. Skulle detta inträffa kan säkerligen temperaturen höjas betydligt mer än de 2.3 graderna i ditt resonemang. Ett annat problem är att vid en omfattande frigörelse av metan, så skulle denna ”kraft” att kunna bli starkare än koldioxoiden i sig, vilket skulle kunna betyda att ett stopp av koldioxidutsläpp inte skulle hjälpa. Jag argumenterar inte för att det är bevisat att detta kommer att hända. Men du argumenterar för att det är omöjligt att temperaturen kan stiga mer än 2.3 grader, och det verkar nästan som att du tycker att om man tror detta är tänkbart/möjligt så är man korkad?

  MVH
  Dan S