Matpriserna stiger katastrofalt!

Är det inte det ena så är det det andra. Björnar dör ut, skadeinsekter invaderar och nu kan vi även lägga skenande livsmedelspriser till konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Bara en enda grad sägs enligt en rapport från International Food Policy Research Institute kunna öka priset på baslivsmedel med 130 procent de kommande åren.
I rapporten skriver man att årets torkor, skogsbränder i Ryssland och de massiva översvämningarna i Pakistan ger en bra föraning för hur klimatförändringar kan komma att påverka världen och dess livsmedelsproduktion i framtiden. Detta trots att vi väl vet att ovanstående var manifestationer av väder som inte kan kopplas till just klimatförändring.
Gerard Nelson, en av författarna till studien, säger att undernäringen bland världens barn kommer att öka med 18 procent fram till mitten av detta århundrade. Vi vet dock att hungersnöden har minskat stadigt om man ser till procentuella tal. Förmodligen skulle denna utveckling fortsätta om de fattiga länderna får tillgång till mer energi som hjälper dem att utveckla och modernisera jordbruket och bygga ut infrastukturen. Så frågan är alltså vad är bäst för de hungrande: att vi arbetar för att höja deras levnadsstandard eller att vi sänker vår egen genom att införa allehanda begränsningar och restriktioner på utsläpp av växthusgaser?
PS Det är inte första gången som International Food Policy Research Institute ägnar sig åt dylika former av alarmism. För drygt ett år sedan påstod de mer eller mindre samma sak i en annan rapport. Även då var Gerald Nelson författare. Och naturligtvis bygger rapporterna på modellering.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia

  God Morgon Maggie!
  Förra gången priserna på mat tokrusade, berodde det på spekulation. I stället för aktier od, som just då ansågs som dåliga investeringsobjekt, investerades stora summor i spekulation på majs och andra baslivsmedel.. Det var den direkta orsaken till hungerkravallerna i Egypten, Mexiko etc…..
  Det hade ingenting med dåliga skördar att göra. Ryssland har väl (rätta mig om jag har fel) stoppat export av vete i år. Det lär inte drabba fattiga i tredje världen speciellt hårt. Vete är nog inte deras primära baslivsmedel?

 2. Micke Johnsson

  Välkommen tillbaka till Svedala Maggie!
  OT men  SvD har ju gjort så man inte kan kommentera Anna Lagerblads skrämselpropaganda. Journalistiken i detta landet är ta mig f-n det sämsta jag varit med om.
  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/ibland-tanker-jag-att-jorden-ska-ga-under_5771647.svd

 3. fogge

  Glöm heller inte att antalet skogsbränder kommer att öka och bli mer omfattande (radion denna morgon).

 4. #1
  Enl analys av SLU gick pris på spannmål upp för tre år sedan pga:
  1 Amerikanska pensionsfonders spekulationer på Chicagobörsen
  2 Satsning på elanolproduktion. Påverkade spriset på framföralt majs.
  3 Politiska beslut: exportbegränsningar, ex Argentina.
  Produktion och konsumtion var stabil jfr med tidigare år!
  Mekanisering av jordbruket skulle öka produktionen kraftigt.

 5. Torbjörn

  fogge #3
  Skulle det inte brinna djupare ner i marken åxå – eller fattade jag fel?
  Man blir fundersam.

 6. Bim

  Det värsta är väl att skeptikerna ökar?

 7. Labbibia

  Mr Sc .Eng # 4
  Tack för kompletterande info!

 8.  Vi vet ju att högre halter CO2 i atmosfären ökar tillväxten hos växter och gör dem mindre känsliga för torka. Satellitfoton visar också att öknarna minskar sin utbredning. OBS detta är fakta och inga datamodeller!
  Min lokale tomatodlare har 1500 ppm CO2 i sitt växthus.

 9. Torbjörn

  En tanke som kittlat mig ett tag är – givet att vår jord blir lite varmare – vilka fördelar det skulle innebära och vad forskarna säger om det.
  Tex  hur mycket mindre olja & kol skulle behövas för uppvärmning av bostäder? Finns det ingen som ”forskar” om sånt?

 10. Kent Forssgren

  Och översvämningar i Pakistan kommer igen. Med efterföljande sänkt livsmedelsproduktion. Inte på grund av någon global temperaturökning. Utan indirekt pga brist på energi.  Kraftiga monsunregn får den effekt som vi har sett i Pakistan pga av att skogarna längs Himalayas sluttningar huggs ner för att användas till bränsle för matlagning och uppvärmning. Dessa skogar har, när de fanns kvar, jämnat ut avrinningen, buffrat som naturen så ofta gör, efter regnen. Utan buffringen blir vattenflödet så kraftigt längs bergssluttningarna, så massor av frilagd jord spolas ned i vattendragen. Denna jord transporteras av floderna ner till låglänta områden och grundar där upp floderna. I dessa flacka områden finns en stor spannmålsproduktion som då drabbas.
  Man har här också ett omfattande system av bevattningskanaler, vilket gör att uppgrundningen och översvämningarna går mycket snabbare och sprids över ett större område än förr. 
  Pakistan behöver energi, varför inte vattenkraft, och nyplanterng av skogar.  

 11. Kjell-A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Föreställningen att ökad temperatur och höjd  CO2-halt i
  atmosfären förorsakar   lägre avkastning från livsmedelsgrödor strider mot elementära agrarvetenskapliga fakta.  CO2 är växternas viktigaste tillväxtfaktor och vid hög temperatur växer det snabbare . Detta kan tydligt påvisas i växthus där man höjer temperaturen och tillför extra CO2.
  Vatten är en begränsande faktor.  Men inget vatten försvinner från jorden ut i rymden. Det vatten som finns på jorden stannar här.   Problemet är VAR vattnet hamnar.  Något för etanol-lobbyn, som indirekt arbetar för att fler urskogar skall skövlas för att ge plats åt energigrödor, att ta sig en funderare på.
  Kjell-A Jönsson

 12. Skogsbränder har alltid förekommit – dock blir vid långa torrperioder effekterna allvarligare, genom snabbare spridning och djupare ner i marken, vilket är självklart.  Dock ”kostnadsrationaliserade” man genom att avskaffa flygbevakning under torrperioder. Dessa genomfördes av flygklubbar som fick stipulerade flygtimmar genom detta.  En storbrand för 50 miljoner kr hade nog förhindrats genom fungerande flygbevakning.

 13. a-D

  Och jag som trodde att vi lämnat induktiva slutledningar bakom oss för typ ett århundrade sedan…
  Men det är klart, det som alltid har varit kommer ju naturligtvis alltid att fortsätta vara. Vetenskapligt resonerande i sitt esse.

 14. Erik L

  Tja, hade dom inte gjort etanol av en jäkla massa mat så hade , tillgången varit stor och matpriserna  låga. Gjorde en snabb uträkning här om dagen: Räknat svenska odlingsförhållande för mat/etanol  så hade den areal som den globala etanolproduktionen 2009 utnyttjade räcka att ge 5 miljarder människor mat motsvarande vad ”normalsvensken” äter.
  Det där med Rysslands torka är lite mystiskt faktiskt, jag följde SMHI:s satellit bilder över europa i sommras, och slogs av att  att vädersystemen efter att ha passerat österut över norden  helt plötsligt pressades söderut och norrut över Litauen, till Ryssland kom aldrig molnen med regn? detta pågick nästan hela sommaren, när jag  tittade på satellitbilderna över jorden så såg det ännu konstigare ut En perfekt ring över Ryssland:
  http://www.geting.se/viewimage/image/268549-msg_ovwpglobe___1010311600_lu59y.jpg
   Dag efter dag såg det ut så här! Kanske ljög inte dom inte där på andra sidan vattnet när dom sa att dom hade” teknologi” (Läs vapen) att flytta/ändra vädersystem?
  OT:
  Lyssna gärna på Alan Watt, cuttingthroughthematrix
  3 dec, se under ”Free Audio download” ”Current weekly shows”
  Hur jobbar universiteten för producera ”experter” med ”rätt” åsikter, lite Cancun funderingar mm… förresten lyssna på alla sändningar han har, oerhört intressant att höra hans funderingar.

 15. Lejeune

  Vad är International Food Policy Research:
   
  ”The International Food Policy Research Institute (IFPRI) seeks sustainable solutions for ending hunger and poverty. IFPRI is one of 15 centers supported by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), an alliance of 64 governments, private foundations, and international and regional organizations.”
   
  Klart att det är opportunt för en sådan organisation hänga på uppdiktade konsekvenser av en påhittad global uppvärmning, det ger klirr i kassan!

 16. Erik L

  Hoppla!
  0,5 miljarder människor skulle det vara, inget annat.
  Sorry

 17. Claudius

  Svenska Dagbladets exploatering av eventuell ”klimatångest” har idag ett nytt avsnitt där man fokuserar på barnen och ger bränsle för deras (naturliga) oro för framtiden. Många unga människor ser naturligtvis problem i sin framtid, när media ständigt kör med allehanda olycksperspektiv, och rapporter om redan inträffade katastrofer.
  För säkerhets skull har man nu avstått från att ge läsekretsen möjlighet att kommentera artikeln.

 18. Claudius

  Maggie, jag har letat på EIKE efter nån sorts ”protokoll” från det nyligen avhållna mötet i Berlin. (Det verkar inte vara klart ännu.)
  I huvudet på deras hemsida står ett utmärkt bra motto:
  Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit! Umweltschutz: Ja! Klimaschutz: Nein!”
  http://www.eike-klima-energie.eu/

 19. Lejeune

  #17
  Det är rejält motbjudande att AGW- mupparna ger sig på just barnen, dom har små möjligheter att värja sig för propagandan som börjar redan på dagis. När dom väl når tonåren måste dom vara fullständigt vettskrämda och ha tappat all framtidstro.
  Det är riktigt lågt!

 20. Rosenhane

  Claudius #17
   
  Osmakligare läsning får man leta efter.
  En unge säger ”Det blir ju bara sämre och sämre med miljön. Det är skrämmande.”
   
  Det som är riktigt skrämmande är att Anna Lagerblad inte tar sitt vuxenansvar och talar om för barnet att det inte är sant.
   
  Mao. Anna Lagerblad/Svd drar sig inte för att utnyttja barn för sin sunkiga propaganda.
  http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/917566593X.pdf
   

 21. Rosenhane

  Lejune, give me five! 😉

 22. Lena Krantz

  Claudius #17
  Noterade också att Anna inte öppnat kommentarsmöjligheten.
  Men jag tror inte att hon vågar för det ÄR mycket känsligt när man ger sig på barnen (med all rätt). De riskerar med andra ord att få arga kommentarer inte bara från oss skeptiker utan arga föräldrar och varför inte psykologer som kanske upprörs.
  🙁

 23. Rosenhane

  Lena,
   
  Klart att dom inte vågar öppna kommentarsfunktionen.
  Peter Stilbs kan ju komma med en synpunkt och det klarar dom inte.
   
  Bättre då att dra ned natt(censur)mössan. 😉

 24. Carl-Axel

  I dag gjorde SR den geniala kopplingen mellan alla som inte tror på AGW i sin mest alarmistiska form och den Kristna högern i USA. Som ateist ( heja Richard Dawkins) så blev jag faktiskt jvl… förolämpad.
  Det värsta är att bibeltrogna knäppgökar kommer att få delvis rätt och kunna använda detta i andra strider framöver. Känns inte bra.

 25. Bengt Abelsson

  Många ideologier / religioner vill börja sin ”uppfostran” av individerna i tidig ålder – då är bladet fortfarande oskrivet. Att få en vuxen att inse det hemska i att äta jordgubbar på onsdagar (eller någon liknande sedvänja) är svårt, därför måste tillvänjningen ske i unga år.
  Jag skulle mycket gärna se någon religionshistoriker a) definiera vad som utgör en religion och b) se i vilken grad AGW-rörelsen passar in i en sådan definition.
   

 26. Dan

  Carl-Axel #24:
  Tror inte du behöver vara så rädd för den kristna högern.
  Tänk efter hur de framställs och av vilka i svenska media.
  De är säkert inte så farliga som det verkar.
  Farlig, däremot, är den o-kristna vänstern.

 27. Iven

  Anna Lagerblads artikel i SvD bekräftar bara det som många skeptiker I TCS  tidigare varnat för: AGW-lobbyns hänsynslösa propagandavåldtäkt mot barnen och hur de indoktrinerade barnen påverkats av detta.
   AGW-predikanterna som t.ex.  Al Gore, Rockström, Väderpär,  M. Karlsson mm. kanske en vacker dag får ångra sin fanatiska framfart i klimatalarmismen, när barnen blivit vuxna och fått en mera nyanserad bild av verkligheten?

 28. ”Väder är inte klimat”, säger de troende, för att i nästa stund använda just vädret som argument för AGW. De biter sig själva i svansen, för när de säger att väder inte är klimat, så kan de ju heller inte förutsäga vädret, och därmed inte vad som kommer att hända i framtiden. För det enda vi kan uppleva är ju väder.
   
  Eller, annorlunda uttryckt, de tar 30 års väder, i det förflutna och omvandlar till statistik, vilket de kallar klimat. Sen påstår de att de kan extrapolera statistiken 30 år in i framtiden och alltså förutsäga kommande statistik. Och sist kommer det magiska tricket: trots att väder inte är klimat kan de omvandla statistiken tillbaka till väder, vilket de säger kommer att vara katastrofalt för jordens befolkning. Vilket trick!

 29. N.Puh

  Erik L #14: Värmeböljan över Ryssland i somras berodde på en blockerande jetström, ett känt meteorologiskt fenomen.
   
  Det krävs inga stolliga teorier om vädervapen och dylikt för att förklara ovanliga väderfenomen.

 30. Göran Lysén

  Det är bara helt otroligt så trött jag blir på det här klimattramset. Kan ingen psykolog utreda varför klimatmupparna har fått en hung-up på klimat och koldioxid? Här har SvD:s Anna en hel del att skriva om! Det är skrämmande med denna massiva propaganda, som pumpas ut i medierna. Det börjar likna Sovjet, trots att inte staten äger media, varför man kan fråga vad det är som brister hos svenska journalister?

 31. Jan-Erik S.

  Göran Lysén #30:
  Journalisthögskolan har en  majoritet av kommunister och miljöpartister.
  Där har du anledningen.

 32. Ett tips om hur det kommer att bli i London i framtiden när klimatförändringarna verkat fullt ut kan ni läsa om och titta på på min blogg http://fredmanpakvarnberget.blogspot.com/2010/12/vykort-fran-en-klimatforandrad-framtid.html

 33. bom

  Göran
  Det är den analytiska förmågan den brister i avsaknad av stöd i form av en hygglig allmänbildning. Det skulle vara bättre för oss om journalistutbildningen stängdes ner och fulmedia rekryterade skrivkunniga Svennebananer.

 34. Christer Löfström

  http://www.jsg.utexas.edu/news/rels/113010.html

 35. Jag är lika upprörd som ni över SvD/Anna Lagerblads ”Barns klimatångest”. Jag har mailat henne 2 ggr sedan Idagsidan började med ”klimatångest”. Gör det samma ni också!
  Adressen är hennes namn + @svd.se ! Jag gick över från DN till SvD för att slippa Bojs och nu får man detta! HEMSKT!

 36. Håkan Bergman

  Vi vet ju hur såna där reportage går till:
  http://www.youtube.com/watch?v=hcxwTgEC7IM

 37. Peter Stilbs

  Jag vet inte om ni noterat att Lagerblads artiklar stödjer sig på helt okända eller juniora ”forskare” som hon hittat någonstans.
  Ungefär samma idé som att stödja sig på ”klimatexperterna” Martina Krüger (Greenpeace), David Jonstad och allas vår Pär Holmgren.
  Och hittills FYRA artiklar. Vad sysslar de med på SvD ??

 38. Rosenhane

  Peter S#37
   
  Jag har mailat ledarsidans skribenter med jämna mellanrum under flera år i detta ämne och då och då fått riktigt vettiga svar av framför allt dom skärpta kvinnorna.
   
  Vad gäller politiske chefredaktören verkar han lida av beröringsskräck i allt som rör klimatfrågan och Ulf Gudmundson vet nog inte riktigt vilket ben han ska stå på.
   
  Någonstans känns det som om Susanna B och hennes yngre semestervikarier med fast anställning har fått carte blanche från ledningen.
   
  Det vore verkligen intressant att höra hur resonemangen går mellan skål och vägg på tidningen.

 39. Jag skrev till chefredaktören på svd tidigare men inget svar!

 40. Christer Löfström #34
  Mycket intressant. Och tänker man närmare så verkar det ju helt logiskt.

 41. Rosenhane

  #38
   
  …politiske chefredaktören PJ Anders Linder….

 42. Rosenhane

  OT men ändå inte.
   
  Till alla som oreserverat applåderar Wikileaks, läs Roland Poirier Martinssons insiktsfulla Newsmillinlägg där han frågar sig varför Aftonbladet och Svenska Dagbladet agerar nyttiga idioter åt mörkare krafter:
   
  Har Jan Helin och Martin Jönsson gett bort nyhetsvärderingen till aktivisten Johannes Wahlström? – Artikel av Roland Poirier Martinsson – Newsmill

 43. Olof

  Nu skiljer iallafall någon på väder och klimat även här. Alltså motbevisar inte kylan i Sverige global uppvärmning, för det är ett lokalt väderfenomen.

 44. Staffan D.

  @43:  Ingen upplever den globala medeltemperaturen, +0.8ºC eller vad det är.  Ingen upplever ”den svenska medeltemperaturen” heller.  Vi mår bara bra av varmare somrar!  Och mildare vintrar — det vore väl bra?
  –  Risken är om t.ex. Indien får hetare somrar.  Men det är inte fallet:  Det har inte skett någon märkbar ökning nedåt tropikerna.  Högst +0,1ºC årsvis per decennium, enligt RSS.  Löjligt.  Ingen kan märka något sådant.

 45. Rosenhane

  Kamrater på TCS för kännedom,
   
  med reservation för att jag kan ha missat inlägg:
   
  Klimatskeptisk kurslitteratur stoppad – Fria Tider
  Claes Johnson on Mathematics and Science
   

 46. Staffan D.

  Regnen i Venezuela beror på kapitalismen, förklarar Hugo Chavez.  ”Obalansen i miljön som kapitalismen har orsakat är utan tvivel den fundamantala orsaken till de alarmerande atmosfäriska problemen”, skrev han i sin vecko-kolumn.  Det är denna ”kriminella” kapitalism som har lett till de regn som dödat 32 och lämnat 70.000 hemlösa.  —  Detta är väl helt i linje med vad gröngölingarna anser, lite klarare uttryckt än vanligt bara.
  http://uk.reuters.com/article/idUKN0517626320101205

 47. Staffan D.

  Pensionärer tillbringar dagarna på bussar, när miljoner engelsmän (5.5 milj hushåll) inte har råd att värma upp bostaden.  Andra är på biblioteket, eller i shopping centret.  Och ändå har UK den högsta dödssiffran vintertid i norra Europa.  Rita Young, 75, sade att det inte kändes rätt.  ”Jag har arbetat hela mitt liv.  Men nu sitter jag insvept i en filt, med hatt på mig, och går ibland och lägger mig 7:30.”
  http://www.express.co.uk/posts/view/215510/Britain-is-freezing-to-death

 48. bom

  #45
  Rosenhane! Det var det här jag syftade på här om dagen när jag undrade vilken sjukdom som drabbat F/KTH. Teknologer studerande teknisk fysik har protesterat mot Claes Johnsons bok Body and Soul…. (numeriska beräkningsmetoder). Där finns ett par sidor med räkneexempel som visar att koldioxidscamen är fysikaliskt orimlig. Rektor Gudmundsson (heter han så?) har fegat ur och man har skippat boken. Incidenten var på Ny Tekniks första sida i förra veckan och CJ har skrivit flerfaldigt om skandalen. Jag trodde ni alla visste om eländet men inte brydde er. Thomas replikerade och framhöll att F stod starkt och att hans studier givit honom gåvan att kunna genomskåda och avslöja skeptiska charlataner. Det var så enfaldigt att det fick mig att  lämna ämnet. När kommer F-protestanterna att börja autodafera boken i fontänen utanför administrationsbyggnaden. Vi lever i mörka tider alltfort. Det handlar visst om två anstötliga sidor av 1998 eller något. Den förbannade PK-ismen fortsätter att skörda sina offer medan regeringen öser hundratals miljoner över genusidiotin (läs Tanjas blogg vet jag).

 49. Det är banne mig helt otroligt att SR Vetenskapsredaktion kan få rektorn för en teknisk högskola att bannlysa en bok.  Det är nåt som är ini rödgleta fel.  Har Al Gores film blivit bannlyst från skolorna?????  Kanske den visas på KTH också?? Förresten det kanske vore bra. Majoriteten av de som studerar där skulle nog trots allt genomskåda den.
  Man blir mörkrädd. Bokbål.
  Jag har inte lagt så mycket vikt vid de religiösa aspekterna på AGW men nu börjar dom sjunka in. Intolerans. Inkvisition
   
  Det är för h-vite en bok i matematik!!!!!!!!!

 50. bom

  Ja Ingvar och kursledarna hade valt den för att dom tyckte att den var modern och bra och dom ville ha den kvar därför.

 51. bom

  Flodis förre rektorn undvek skickligt konflikter och fick bli universitetskansler men väl där föll han i onåd för han hade starka skiljaktiga åsikter vilket politrukerna inte gillade och så bort med honom. Dom satte visst dit nån medgörlig kvinna i stället. Vi får uppskatta Stilbs efter förtjänst men under Gudmundson lär han väl inte få anordna någon mer skeptikerkonferens.  Fy fan säger jag. Men Du ser initiativet togs av STUDENTERNA! Så långt har det gått med indoktrineringen i lägre årskurser och nu kraftsamlar WWF för att skrämma dom etter värre.

 52. Bom!
  Läggdags, man får hoppas att man inte drömmer  Kafka också!!

 53. bom

  Gonatt Ingvar!
   

 54. Carl-Axel

  Vem behöver läroböcker i Numme, Mek, En och Fler varre som underlag att bedöma trovärdigheten inom fysikaliska vetenskapsområden när det finns sådana djupa klimatkunskaper att inhämta i Svensk Statstelevision och Statsradio, samt riksdagspress.
  – Mexikansk vatten utkörare berättar att klimatförändringarna ger upphov till vattenbris och krig. (vetenskapens värld)
  – Förnekare av AWG-alarmism har sin utgångspunkt i mossiga gamla bibelcitat ( Ekot 101206)
  – Renskötaren Jakob Nyman berättar om hur han såg sina 300 renar dö på grund av den kalla vintern. (Aftonbladet Kimatet) ( Här finns en ocean av godis att hämta)
  -Barnkanalen visade intervjuer med 9 åriga barn som tycker att alldeles för lite görs för klimatet, efter en skön intervjuv med Per Holmgren(SVT 101205)
  – Ibland tänker jag att jorden ska gå under. 11 åriga barn talar ut med, håll i hatten Olof Risberg, psykolog på Rädda barnen. (SVD 101206)
  Det här var ett litet axplock av vad man kan få sig till livs idag.
  Ett litet bokål mot all kurslitteratur på KTH är nog snart på sin plats. Då eldas det väl i alla fall förnybart bränsle !

 55. Jan-Erik S.

  Olof risberg på Rädda barnen gör att barnen blir rädda.
  Kanske den nya korrekta namnet  borde vara Livrädda barnen.
  Hmm…någon borde rädda barnen från Rädda barnen.

 56. Rosenhane

  Anna Lagerblads femma är försedd med kommentarsfunktion, passa på!
  Jag skrev för 5 minuter sedan:

   
  ’Usel journalistik hotar lättpåverkade människor.
   
  Det stora hotet mot personerna artikeln beskriver är inte klimatrelaterat.
  Orsaken är den usla skolundervisningen de senaste 30 åren; dom har berövats möjligheten att lära sig att tänka kritiskt.
  Att sedan Svd och andra media inte drar sig för att utnyttja barn mindre begåvade för sin hotpropaganda gör inte saken bättre.’
   
  Jag ger den en halvtimme. 😉

 57. Labbibia

  Rosenhane # 56
  tack!
  Läs kommentarerna under bildspelet på sidan. En av des som tillfrågas har uppenbarligen inte varit i Sverige tillräckligt länge för att ha anammat den PK-korrekta bilden av klimathotet…..
  Juah Marcus Roberts: – Eftersom jag bor i Sverige sedan tre år tillbaka, känner jag mig oroad över klimathotet. Det kanske blir så kallt att människor inte kan bo kvar här uppe längre. Vem vet, kanske kommer människor i framtiden att få fly söderut. ”
  🙂

 58. Labbibia

  Rosenhane igen
  Jag skrev så här

  Allvarligt oroad.
  ”Jag är allvarligt oroad, och har faktiskt ångest. När jag ser hur pressen, som var tänkta att kritiskt granska makten, i stället sitter i dess knä och basunerar ut klimathotspropaganda, istället för att allsidigt belysa sakfrågan……Då får jag ångest. Journalister, tänk på era barn och barnbarn, och deras rätt till ett fritt och öppet samhälle. Visa lite civilkurage och gör slut på ”klimathotsfarsen”!

  Länk till artikeln:
   http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/klimatangest-nytt-fenomen-i-psykiatrin_5784983.svd

 59. Läste igenom de 48 kommentarerna. Det var någon enstaka som var positiv! Skrev själv:
  Vi ser resultatet
  av en propaganda som pågått i flera år och som varit riktad mot barn. Ett exempel är Al Gores film som visats i skolor och innehåller flera felaktigheter och suggestiva bilder. Det finns flera ex på hur propagandan medvetet riktats mot barn. Nu spär Svd på med dessa artiklar ISTÄLLET FÖR ATT GENOMSKÅDA PROPAGANDAN och presentera lite motbilder som kan hjälpa ungdomarna. Artiklarna kommer att ge ännu fler ungdomar problem och skall få vuxna att känna dåligt samvete. Skäms Svd, skäms!

 60. amaze

  En illusion av brist på mat är ett perfekt propagandamedel. Det finns knappast nåt mer basalt behov för människan. När man inte kan hota med Gudar som spyr ut eld i dagens värld mer.
  (klart det kan bli matbrist, speciellt om klimatet blir kallare, och vi har lokal matbrist i världen)

 61. Det är effektivt att använda psykologins språkbruk för det låter förtroende
  ingivande och riktigt och tas därför på allvar.
  Skeptiker utmålas som offer i sin psykiska obalans mm,det är en mycket
  effektivt att argumentera på det sättet.
  Detta är särskilt allvarligt att man använder detta i polistiska debatter och
  hearings,detta är ett motbjudande tilltag som tyvärr verka öka mer ochmer.
  Det ’spårar’ ur den verkliga debatten tyvärr och är inte konstruktivt.
  ALI.K.