Gerald Nelson

Matpriserna stiger katastrofalt!

Är det inte det ena så är det det andra. Björnar dör ut, skadeinsekter invaderar och nu kan vi även lägga skenande livsmedelspriser till konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Bara en enda grad sägs enligt en rapport från International Food Policy Research Institute kunna öka priset på baslivsmedel med 130 procent de kommande åren. I   →