Mätningar visar att klimatpåverkan av våra utsläpp bara är hälften av vad IPCC modeller anger

Här följer ett gästinlägg av tekn.lic. Härje Thunholm:

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Den amerikanske forskaren professor John Christy vittnade i början av året i U.S. House Committee on Science, Space & Technology om klimatfrågor. Utskriften av vittnesmålet innehöll en hänvisning till en rapport där man separerat temperaturinverkan av naturliga orsaker från de orsakade av våra utsläpp av CO2. Rapporten var kryptisk och jag mejlade till Christy och bad om kompletterande info. Efter någon vecka fick jag svar där han hänvisade till en ny rapport, som väntade på godkännande för publicering. Rapporten av Christy och hans kollega Richard T. McNider (C&M) publicerades i september i tidskriften ”Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences” och finns sedan en dryg vecka tillgänglig på Internet.

Det har sedan länge antytts att IPCC datamodeller överskattar inverkan av antropogen koldioxid och det har publicerats flera jämförelser mellan mätningar och datorsimuleringar av den typ som visas nedan.

LT temperaturer

Medelvärde av 25 datormodellgrupper med 102 beräkningar av temperatur i lägre troposfär (RCP45, tjock linje). Spridning är beräknad genom att bestämma standardavvikelse för 97,5 och 2,5 % konfidensnivå. Satellitmätningar av temperaturen i den lägre troposfären enl. UHA v5.6 framgår också. Alla beräkningar är hänför sig till perioden 1979 – 1983.

C&M har nu gått ett steg längre genom att stegvis justera knappt 40 år av mätdata från satelliter med kända fenomen, som påverkar temperaturen utan att hänga ihop med våra koldioxidutsläpp. Vulkanutbrott, El Niño och La Niña är de fenomen som behandlas. Metoderna är noggrant beskrivna i rapporten och resultaten ser ut så här.

temperaturerChristy

Avvikelser i den globala troposfärstemperaturen, månad för månad, mellan januari 1979 och juni 2017. TLT (röd) omfattar troposfärens temperatur (från marknivå till ca 8 km höjd). SST (blå) visar effekter av såväl El Niño som La Niña uppvärmning och kylning liksom oscillationer i Atlanten och Söderhavet. TLT – SST (svart) visar troposfärsdata med anomalier från havsytan bortdragna. VOL (orange) visar klimatpåverkan från vulkanerna El Chichon och Pinatubo. TLT – SST – VOL (purpur) visar återstående, underliggande temperaturavvikelser och trender efter att effekten av såväl havsytetemperaturer som vulkaner avlägsnats.

Utan justering är temperaturgradienten +0,155 grad/dec och efter justering +0,096 grad/dec. Om man förutsätter att det justerade värdet motsvarar växthuseffekten i troposfären, så motsvarar det att känsligheten för fördubblad koldioxidhalt är 1,10 +/-0,26 grader, vilket är ungefär hälften av genomsnittet från beräkningar i IPCC AR5 klimatmodeller (2,31 +/-0,20 grader).

C&M spekulerar också i tänkbara orsaker till halveringen och anger tre grupper:

 1. För enkla beskrivningar (parametrisering) av hydrologin i den lägre atmosfären (molnbildningen)
 2. För enkla beskrivningar av värmeutbytet med haven
 3. Okända naturliga variationer

Jag kan inte låta bli att tänka på professor Gösta Pettersons bok ”Falskt Alarm”. Där beskrivs ytterligare tänkbara orsaker till diskrepansen.

Resultaten av C&M analyser visar på att målet för temperaturhöjning som ställts upp vid Parisöverenskommelsen kan uppfyllas även om inga åtgärder vidtas för att minska utsläppen.

Rapporten har redan väckt reaktioner i press och sociala medier. De flesta reaktionerna är positiva, men i ”The Daily Mail” finns en mycket sur reaktion där man allmänt anklagar C&M för att fiffla med mätdata utan att på något sätt vara specifika i anklagelsen. (Svar här) Mer av den varan lär vara att vänta. Den som på något sätt ifrågasätter IPCC hamnar i skottgluggen. IPCC är en del av FN och vi minns ju hur man där handlade i fallet ”Kompass”.

Härje Thunholm

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Perfekt-bra att detta kom före mötet i Paris så vi kan höra goda nyheter därifrån!

  De olika termostaterna som håller värmen borta från ekvatorn , bla moln under dagen , är dåligt förstådda.
  Även vår ökande solinstrålning är förbisedd!
  WUWT har ett inlägg idag i samma anda-som skall läsas med glädje.
  Det ser bra ut för jorden och den tretåige måsen 😉

 2. Härje Thunholm

  En gång är ingen gång, två gånger är gång gång sa en underhållare för länge sedan (Björn Skifs?). C&M rapport innehåller även en betraktelse kring den ”hot spot” som finns vid ekvatorn och som visar att IPCC även här överdriver inverkan av CO2. Den mätningen är gjord med ballonger och finns redovisad i IPCC senaste opus på undanskymd plats och utan att man dragit några konsekvenser. GÅNG GÅNG!

 3. Lasse

  #2 Härje
  IPCCs enkla modell kan inte förväntas ta med verkliga moln.
  https://wattsupwiththat.com/2017/12/11/on-the-ipcc-climate-model/
  ”WUWT artikel avslöjar ”modellen”
  dTs = CSP * k * ln(CO2/280)
  If the CSP value is 0.5 K/(W/m2) and the k = 5.35, I call equation 3 the IPCC climate model. ”

  Tyvärr kan detta vara allt som ligger bakom alla alarm-en ”modell” som saknar all form av naturliga processer. Räcker för att lura de flesta, resten kallas förnekare!

 4. Lars Cornell

  #3 Lasse. I länken du ger finns en kurva över temperaturkänsligheten. Den visar att mellan 300 och 600 ppm har koldioxiden (den gröna kurvan) en klimatkänslighet på ca 0,5 grader. Det är inte mycket.

 5. Ingemar Nordin

  Kritiken som framförs i DaylyMail av Christy et.al. är patetisk och ovetenskaplig. Man undrar var kritikerna skaffat sig sin forskarutbildning? (Om de har någon)

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/12/01/daily-mail-launches-dirty-attack-to-smear-john-christy/

  Chrisrtys artikel blir ännu en i den långa rad av studier som visar att IPCC gravt överskattar klimatkänsligheten. Klimathotarvärlden som nu samlas i Paris jagar en gäckande demon, ett påhittat hot som skapar skräck, ångest och förstörda utbildningar. Man undrar när detta faktum skall sjunka in bland världens beslutsfattare.

 6. Håkan Bergman

  OT, men bara lite. Klimatkatastroferna vill bara inte spela med i farsen.
  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/farre-vaderrelaterade-katastrofer-i-ar/

 7. Peter F

  #6 Håkan B

  Bolling sticker ut näsan !

 8. Håkan Bergman

  Bolling är en av våra få riktiga journalister idag.

 9. Argus

  #6
  Tjaa. Ja, Bolling pytsar in lite sans.
  ……….

  Men när jag kollade fick jag obönhörligen i mig en svår kallsup av propaganda/lögner.
  Jag fick för ett ögonblick för mig att DN gjort SvD rangen stridig som den mest renlärige hotaren, men med DN ligger de lika. De har delad 1a plats. Om man inte kollar etermedia…..
  Lögnkören är kompakt.

  Som Ingvar i Palma och undertecknad: håll koll på bollen: vi har inte att göra med visa män/kvinnor med omsorg om din miljö som mål.
  ’Dagens klimat…..’

 10. Peter F

  # 8 Håkan B

  Undrar varför han kan få vara kvar,,,,DNs fallskärm när bubblan spricker ?

 11. Lasse

  #5
  När detta skall sjunka in bland dagens beslutsfattare? Aldrig!
  Det har piskats fram en föreställning om att allt är kört om vi inte gör det yttersta och lite till.
  I Paris skall de piska fram pengar. Plånboken USA är inte där!
  Radions P1 kör först ett reportage från Paris sen ett om Bitcoin.(drar el som Danmark)
  Vart är vi på väg!

 12. Lars Cornell

  Peter #10: Det kan vara så, att om kören blir alltför ensidig så slutar läsarna att lyssna. De vänder dövörat till när propagandan blir övertydlig. Därför behövs litet opposition.

  Men det kan också vara så som du säger, att Bolling är DNs fallskärm och livlina den dag klimathotsbubblan brister.

 13. Härje Thunholm

  En dröm. Tänk om någon kompetent kunde få uppdraget att revidera det vetenskapliga underlaget för vår klimatpolitik. Jag tror SMHI har kompetensen, bara man släpper på kopplet till IPCC och får en chef modell Pruitt. Kanske efter valet? USA lär vara på gång redan i januari så här gäller det att vakna upp om vi vill hävda en världsledande ställning. Det är ju våra politikers sedvanliga målsättning.

 14. Härje Thunholm

  #5 Ingemar.
  När jag för några år sedan började intressera mig för åkomman
  KLIMATÅNGEST så så jag att man ofta i fackartiklar talade om cykliska processer. Kunde då inte fourieranalys vara ett sätt att göra prognoser utan att gräva ner sig i oändliga mängder detaljer. Någon borde tänkt samma tanke och jag rådfrågade min vän Wibjörn K, som hänvisade mig till en utredning av Ole Humlum. Utredningen hade väckt ont blod någon instans för ett 50-skrivkunniga hade tagit som uppgift att råskälla blandat med personangrepp. Jag läste en knapp handfull och fann att minsta gemensamma nämnaren var att författarna borde borstat upp sina kunskaper i fourieranalys innan de fattat pennan. Prognosen för detta århundrade enligt utredningen står sig än och är fasen så mycket bättre än det IPCC åstadkommit. Råskäll och personangrepp verkar vara vanligt i vissa forskarkretsar fick jag klart för mig.

 15. Lasse

  #6 Håkan B
  Isabella har inte läst DN (än)
  ” Jag tror att alla känner en stark oro när vi följer de nyheter som varit under det senaste halvåret med extrema väderhändelser över hela jorden. Vi kan inte längre lura oss själva att tro att klimatförändringarna är något som kommer drabba människor i framtiden. Det är här och nu, säger Lövin på den svenska ambassaden i Paris.”

 16. Guy

  Härje T # 14

  ”Råskäll och personangrepp verkar vara vanligt i vissa forskarkretsar fick jag klart för mig.”

  Det är också en bra indikation att den/dom påskällda har en poäng.

  # 13
  Min uppfattning är att dom flesta politikerna vet att dom pratar strunt, men dom ser det som lönande. Dumma är dom inte men ohederliga. Vänta bara tills det blir dags att svänga kappan. Då avslöjas dom dumma, som det egentligen bara är synd om trots den skada dom åstadkommit.

 17. Svempa

  Kolla just NSIDC Artic Sea Ice

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/

  Kunde till viss förvåning notera att isen ligger i Fehmarn bält enligt NSIDC men däremot inte i norra Bottenviken. Så det blir kanske att dra fram långfärdsskridskorna och åka till Rödby imorgon på NSDICs inrådan.

 18. Olle R

  Det är en märklig övning som Christy et al. håller på med, och jag vet inte om den har något vetenskapligt värde egentligen

  De justerar bort uppvärmningen hos observerade temperaturer mot en antal mer eller mindre korrelerade faktorer. Men de gör inte samma justering med modelldata…? En jämförelse blir då ganska meningslös.

  Jag gjorde en liknande övning lite ”quick and dirty”

  Troposfärstemperaturer 850-300 mbar från JRA-55 och CMIP5 rcp8.5 (1970-2016) kördes i multipel linjär regression mot: år, stratosfärisk optisk densitet, TSI och Nino3.4-SST.

  Ursprungstrenderna var 0,193 C/decennium för JRA-55 och 0,250 C/decennium för modellmedel
  Efter regressionen blev trenderna 0,190 respektive 0,184.

  Jag kan trolla bort skillnaden mellan observationer och modeller beroende på det enkla faktum att modellerna har en påtaglig uppvärmningstrend i Nino3.4, medan verklighetens Nino3.4 -trend är helt flack de senaste decennierna.

  Om Christy et al har lyckats trolla ner TLT- trenden från 0,15 till 0,9 beror det helt enkelt på att de har ”justerat” den mot en variabel med positiv trend.
  TLT-trenden är dock fortfarande vad den är…

 19. Härje Thunholm

  # Olle R
  Du verkar mena att modelldata också borde justeras för vulkanutbrott?
  Åsså var det det här med ”hot spot” Hur förklarar du den diskrepansen?

 20. Ingemar Nordin

  Olle R #18,

  Om det är någon som är troll här så är det nog du. Christy et.al. ”trollar” inte bort någonting utan genomför en analys av vad som kan antas vara orsakat av en högre koldioxidhalten enbart. Resultatet är robust och bevisar att IPCC har överskattat uppvärmningen pga antropogen produktion av CO2.

 21. tty

  ”Jag kan trolla bort skillnaden mellan observationer och modeller beroende på det enkla faktum att modellerna har en påtaglig uppvärmningstrend i Nino3.4, medan verklighetens Nino3.4 -trend är helt flack de senaste decennierna.”

  Så om du ändrar modellerna så att de stämmer med verkligheten så stämmer de med verkligheten. Genialt!

 22. Olle R

  #19 Härje
  Självklart ska modellerna också justeras för vulkanisk forcing . De körs ju på den historiska vulkaniska forcingen fram t o m 2005. Efter detta körs de på RCP-scenarierna där den vulkaniska forcingen är satt till noll. Det ger en viss fördel mot observationerna, eftersom det de facto har varit en del småutbrott efter 2005

 23. tty

  #17

  Använd NSIDC:s Masie-data istället, de är mycket tillförlitligare:

  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/latest/4km/masie_all_r00_4km.png

  Ja, Olle R, jag vet att NSIDC rekommenderar att man inte skall använda Masiedata, med de är faktiskt bättre. Liksom f ö även ryska, norska och kanadensiska havsisdata.

 24. tty

  #22

  ”eftersom det de facto har varit en del småutbrott efter 2005”

  Vilkas effekt öå atmosfären dock varit ytterst begränsad:

  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/mloapt.html

 25. Erik

  Man kan väl inte säga något meningsfullt om det antropogena bidraget förrän samtliga naturliga oscillationer kan modelleras.

 26. Bengt Abelsson

  # 13

  Norska SINTEF rapport A 24071 från 2013 sopar bort konsensusargumenten och hela katastroftänket.
  Den förtjänar ett bättre öde än att glömmas bort på en da mig hylla. 84 sidor borde inte vara för långt att läsa i en så avgörande fråga.

 27. GoranA

  Jag är helt övertygad om att man rätt länge inom ”etablissemanget” har haft vetskap om koldioxidens låga klimatkänslighet och därför kan politiker prata om 2 graders målet som ett mål för uppvärmningen med vetskap om att man inte kan misslyckas med sina verkningslösa klimatåtgärder. 2 graders målet blev 1,5 grader under Parismötet utan någon synlig vetenskaplig diskussion. Bak i kulisserna hade man fått klart för sig att vi aldrig ens skulle komma i närheten av några 2 grader därför sänkte man det målet till 1,5 grader för hålla liv i alarmismen.
  Varför kan någon undra håller de på detta viset?
  Ja inte har det med vetenskap att göra. Det kan vara så att det handlar om oskadliggöra demokratin när man samlar alltmer makt allt längre ifrån medborgarna i nationalstaterna för att kunna införa en världsregering när ”demokratin” visat sig inkompetent.

 28. Svempa

  #23 tty

  Tack för tipset. Verkar stämma bättre så skridskoturen på Fehmarn Bält får ställas in.

 29. Olle R

  Man kan förstås justera bort naturliga variationer om dessa är skevt fördelade, för att få fram den underliggande temperaturtrenden under perioden. Satelliteran hade en kraftigt skev ENSO-fördelning fram till den senaste el Ninon men har nu en bra balans. Nino 3.4 har ingen trend alls mellan 1979 och 2016. MEI har dock en svagt negativ trend, så en justering mot det indexet skulle höja temperaturtrenden något.

  Givetvis kan man justera för vulkanisk forcing eftersom de de stora utbrotten ligger mer i första halvan av satellieran. En sådan justering sänker dock modelltrenden mer än den observerade trenden.
  En justering för vulkanisk forcing ska dock inte sänka trenden mer än 0.2 C/ decennium. Eftersom Christy et al justerar ner trenden med hela 0.6 C har de uppenbarligen gjort något fel. De justerar bort verklig uppvärmning. De har troligtvis använt någon kovariat som har reell uppvärmning (och inte enbart representerar en naturlig fluktuation)

  Som vanligt verkar skeptiscismen förlita sig på äpplen mot päron-jämförelser och körsbärsplockning. Det senare demonstreras inte minst av tty (#23) som rekommenderar att man ska använda de dataset som bekräftar en bias samt använda dem mot tillverkarens rekommendationer.

  jag misstänker att Christy et als artikel är publicerad i den gamla vanliga koreanska journalen som de brukar använda för att slippa gedigen vetenskaplig granskning…

 30. tty

  ”Det senare demonstreras inte minst av tty (#23) som rekommenderar att man ska använda de dataset som bekräftar en bias samt använda dem mot tillverkarens rekommendationer.”

  Jag vet inte precis om MASIE bekräftar någon bias. Den har däremot bättre upplösning och en mycket bättre kustmask än NSIDC standardprodukt vilket gör att man slipper en massa skräpdata som t ex is i Rigabukten, Fehmarn bält, St Lawrencefloden och sydöstra Alaska.

  Ta gärna och jämför följande:

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/

  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/latest/4km/masie_all_r00_4km.png

  http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/gif.ru/2017/20171212.gif

  http://polarview.met.no/regs/general_20171212.png

  https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/ice-forecasts-observations/latest-conditions/canadian-sea-concentration-map.html

  Är det verkligen särskilt troligt att den som sticker av från de övriga är den rätta?

  ”jag misstänker att Christy et als artikel är publicerad i den gamla vanliga koreanska journalen som de brukar använda för att slippa gedigen vetenskaplig granskning…”

  Du menar sådan där gedigen granskning som Mann & Co senaste alster däremot tydligen fick, där de demonstrerar att vare sig författarna eller referees vet vare sig hur man stavar till ”principalkomponentanalys”, eller hur man hanterar saknade datapunkter i en sådan:

  https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/bix133/4644513

  Hur många peer-reviewade artiklar har du förresten själv skrivit respektive granskat? Det kunde vara av intresse att veta hur mycket erfarenhet du har av proceduren.

 31. Johan M

  #26 Bengt Abelsson

  ”Norska SINTEF rapport A 24071 från 2013…”

  Har du en länk?

 32. Anders Gustafsson

  Måste invända mot rubriken, Mätningarna visar att temperaturen är hälften av vad modellerna förutsett. Detta säger inget om vilken klimatpåverkan som våra utsläpp har. Det går inte att utläsa någon orsak ur dessa diagram och tills dess att man kan visa motsatsen gäller nollhypotesen – naturliga variationer.

 33. Erik

  #32 Växthuseffekten är etablerad vetenskap sedan 150 år tillbaka och således en variabel för klimatets tillstånd. Vad är det som gör att variationer i växthusgasernas sammansättning inte är en del av nollhypotesen?

 34. Benvt Abelsson

  # 31
  Länk till SINTEF rapport 2013

  http://www.klimaarkivet.no/sites/default/files/PDFs/SINTEF%20Climate%20Report%20april%202013_0.pdf