Orkansäsongen i Atlanten 2017 – intensiv men inget rekord

Orkansäsongen i Atlanten varar från 1:a juni till 30 november. Det är då orkaner skapas på Atlanten. 2017 har varit säsong med intensiva orkaner efter en mycket lugn period. Men sen 1950 har trenden varit nedåt vad beträffar kraftiga orkaner som kommit in över USA:s fastland. En ny studie publicerad i Geophysical Research Letters visar att det finns en statistiskt signifikant nedåtgående trend på orkaner sen 1950. Studien heter ”An Energetic Perspective on United States Tropical Cyclone Landfall Droughts” och författare är Ryan E. Truchelut, Erica M. Staehling. Tyvärr inte fritt tillgänglig.

hurricane-1900-2016drought

Figur från Dr. Roger Pielke Jr’s

Figuren ovan visar antal dagar mellan alla orkaner av kategori 3-5 från år 1900 till 1:a juni 2017 som har träffat land i USA. Trenden är något stigande d v s det är längre tid mellan orkanerna. Observera att åren 2006 – 2016 träffade ingen orkan av kategori 3-5 USA (den blå stapeln).

Hurricane_Katrina_2005_NASA

Orkanen Katrina 2005

2017 bildades totalt 10 orkaner varav 6 var kraftiga (kat 3-5). Två av dessa träffade USA:s fastland. Orkanen Harvey, kategori 3 vid landstigning i Texas och orkanen Irma träffade Florida. Ute till havs hade det varit en kategori 5 orkan.

Ett mått som används för att mäta hela orkansäsongens styrka är ACE (Accumulated Cyclone Energy index).

ACE-index

Lite förenklat så integrerar den energin av alla orkaner över tiden. Fyra gånger om dagen (kl 00:00, 06:00,12:00, 18:00 UTC) räknas kvadraten av vindstyrkan i knop fram och det summeras ihop. Slutligen divideras allt med 10.000 för att få en behändigare siffra.  Varje orkan får då ett eget ACE. Summan visar sen hela säsongens orkanintensitet. Anledningen till att kvadraten på vindstyrkan i knop används är att rörelseenergin ökar med kvadraten på vindstyrkan. Orkanen Irma (2017) hade till exempel ett ACE om 66.6 vilket är högt.

ACE_1851-2016

2017 var inget rekordår enligt ACE index. Sen 1851 hamnade 2017 på sjunde plats. Även 2005 var intensivare.

ACE_1950-2017

Förstorar vi upp ACE från 1950-2017 så syns det återigen att 2017 med ACE om 223 var ett intensivt orkanår men absolut inget rekordår. Trenden sen 1950 är oförändrad.

Kategori 3-5 orkaner som har träffat USA:s fastland är bara en delmängd av totala antalet orkaner i Atlanten. Hur vindarna styr orkanen spelar stor roll.

hurricanes_1945-1994

Bilden ovan jämför grafiskt kategori 3 – 5 orkaner under de två perioderna 1945 – 1969 och 1970-1994. Enligt grafen så har det varit färre starka orkaner den senare perioden. Källa.

Den som påstår att ”globala uppvärmningen” kommer att medföra fler och starkare orkaner har helt enkelt inget stöd för det i observationer. Klimatmodellerna är inte tillräckligt bra för att kunna göra prognoser. Nu har globala uppvärmningen bara varit ca 0.7 grader förra århundradet och det ger nog inget större utslag.

Havsvattentemperaturen över 26 C är bara en nödvändig förutsättning för att orkaner ska kunna bildas. Vattentemperaturer över 26 grader uppnås varje år i stora delar av Atlanten. En liten (låg) vertikal vindskjuvning krävs också genom hela troposfären. Med vertikal vindskjuvning menas att vindar på olika höjder i atmosfären rör sig i olika riktningar och i olika hastigheter. Det måste finnas en Corioliskraft också. Vid ekvatorn bildas inga orkaner då ingen Corioliskraft finns.

För att sammanfatta orkaner i Atlanten: Det finns ingen tydlig trend de senaste 100 åren. Så här säger IPCC AR5 WG1:

“Current datasets indicate no significant observed trends in global tropical cyclone frequency over the past century … No robust trends in annual numbers of tropical storms, hurricanes and major hurricanes counts have been identified over the past 100 years in the North Atlantic basin”

Som avslutning ska vi titta på en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet skriven av Länsförsäkringar i Skånes VD Susanne Petersson. Jag börjar med det som står om orkaner.

”Katrina, Sandy och Harvey – listan på orkaner som har skapat stor förödelse på de karibiska öarna och amerikanska fastlandet blir allt längre.”

Min kommentar: Fullkomlig nonsens. Allt eftersom tiden går kommer fler orkaner. Det har det gjort hela tiden och förödelsen i döda var långt större tidigare. Att skadorna på egendom kan bli större beror på att det bor betydligt fler människor idag vid kusten och husen är mycket dyrare.

”Den extra försäkringspremie som husägare i utsatta områden har varit tvungna att betala blir för hög nu när orkanerna kommer så ofta och förödelsen är så omfattande.”

Min kommentar: Min artikel visar att det finns absolut ingen trend att orkanerna kommer oftare än förut i USA. Snarare tvärtom. Susanne Petersson är okunnig eller försöker skrämma folk med falska nyheter.

Sen mer tokerier om Skåne från Länsförsäkringars VD:

 ”…erbjuda husägare i de värst drabbade områdena ersättning så att de kan hitta en ny bostad, går resurserna till akutinsatser som bara håller golvet torrt till nästa storm. Så är det till en del redan i Skåne.”

”Men med de stigande havsnivåer och kraftigare oväder som klimatförändringarna leder till är det en tidsfråga innan vissa husägare får svårt att försäkra sina hem på grund av återkommande översvämningsskador.”

”..vem som ska ersätta husägare som tvingas lämna de områden som riskerar att drabbas värst.”

”Det brådskar. Klimatförändringarna väntar inte på nästa utredning.”

Artikeln i övrigt är hårresande när Susanne Petersson försöker skrämma folk i Skåne att de kommer att tvingas överge sina hus p g a ”klimatförändringarna” och de kommer att få svårt att få husen försäkrade. Lätt att se vilket försäkringsbolag jag inte skulle välja om jag bodde i Skåne.

Referens Referens

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Per
  -DN hade igår en liten artikel om detta men med andra referenser:
  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/farre-vaderrelaterade-katastrofer-i-ar/
  På radion just nu: SGI föreslår planerad reträtt, Hans Hansson Professor LTH tycker att attack är bättre.
  Överge eller bygg nära med säkra stränder.
  Hans H är väl boende nära Holland?

  Det är farligt när denna typ av villfarelse och agendasättande utredningar blir tagna på allvar.
  9 miljoner får SGI för sin reträttforskning!

 2. Lasse

  Lite mer goda nyheter som borde sänka premierna.
  http://notrickszone.com/2017/12/12/climate-science-defied-extreme-rainfall-events-in-arizona-have-decreased-over-the-past-50-years/#sthash.HT8r2JPr.dpbs
  ”Climate change leads to more extreme rainfall events and worse flooding. ” NOT!

 3. tty

  ” listan på orkaner som har skapat stor förödelse på de karibiska öarna och amerikanska fastlandet blir allt längre”

  Jag tycker du är orättvis som kallar det för nonsens – listan blir hela tiden längre, och det har den blivit ända sedan Atlanten uppstod för 200 miljoner år sedan. Tempestiter (stormavlagringar) har identifierats i 400 miljoner år gamla avlagringar, så (tropiska) orkaner lär inte heller upphöra så länge det finns tropiska hav.

  När det gäller försäkringar så finns det ett system med federalt subventionerade försäkringar i utsatta områden i USA, främst Texas och Florida (National Flood Insurance Program, NFIP). Det går med stort och stadigt underskott, trots 10 år utan större orkaner, och har kritiserats hårt för att det uppmuntrar till strandnära byggnation på platser där det är omöjligt att få en normal försäkring, och därmed leder till ökade orkanskador.

  Sedan tror jag nog att Länsförsäkringar i Skåne är väl medveten om var de mycket begränsade områden finns där stranderosion är ett problem (d v s kusten Ystad-Sandhammaren). De är nog bara ute efter ett skäl att höja premierna, alternativt att få det allmänna att ta över de dåliga riskerna, typ NFIP.

 4. tty

  ”Klimatmodellerna är inte tillräckligt bra för att kunna göra prognoser.”

  Klimatmodellerna är faktiskt inte tillräckligt bra att hantera orkaner och annan konvektiv aktivitet överhuvud taget. Cellstorleken i moderna klimatmodeller är typiskt 100 x 100 km, och konvektionsceller är normalt mycket mindre än så. En hel tropisk orkan är visserligen ett antal hundra km i diameter, men konvektionen som driver hela orkanen är geografiskt ganska koncentrerad – det är därför den blir så våldsam, den koncentrerar energi från avdunstat vatten från en stor oceanvidd i ett litet område.
  Så man ”parametriserar” i klimatmodellerna, vilket är ett finare ord för att gissa.

  Observera att moderna vädermodeller som hanterar korta tidsintervall, typ dagar i stället för århundraden, har mycket mindre cellstorlek och numera är ganska bra på att modellera orkaner. Fortfarande är dock prognoser om deras rörelse och styrka osäkra mer än några timmar framåt, vilket demonstrerats senast under årets orkansäsong.

 5. tty #3: ” listan på orkaner som har skapat stor förödelse på de karibiska öarna och amerikanska fastlandet blir allt längre”
  Anledning till att det är nonsens (men sant) är att det är en självklarhet. Om du inte tar bort orkaner från början av listan eller om inte orkanerna helt upphör blir listan längre. Alltid.

 6. tty

  #5

  Min anmärkning var faktiskt avsedd som en ironi.

 7. Lasse

  #5

  Denna WUWT summerade säsongen:
  https://wattsupwiththat.com/2017/11/30/atlantic-hurricane-season-ended-today-the-summary/
  Weatherbell ger dagliga rapporter och hade i våras förutspått svår säsong. Han (Joe B) pekar tidigt ut lågtryck som kan utvecklas till orkaner och förvånas ibland om vilka som ges namn utan att drabba land.
  När väl orkanen bildats finns det sidor som på ett kusligt sätt visar prognostiserad framfart:
  https://weather.com/storms/hurricane-central
  För cykloner finns denna: http://www.bom.gov.au/cyclone/history/tracks/

 8. tty

  Även Judith Curry förutspådde en svår orkansäsong redan i början av juni:

  https://judithcurry.com/2017/06/08/cfans-forecast-for-the-2017-atlantic-hurricane-season/

  Dock överskattade hon den, då hon prognosticerade 3 ”major landfalls”. Det blev bara två.

 9. tty #8: Inte så dålig prognos med tanke på stiltjen de föregående 11 åren. Artikeln av Curry du länkade till är intressant. Handlar mycket om det mitt inlägg handlar om (ACE och träffa land). Tänk ifall man nu börjar bli duktigare på att göra säsongsprognoser. Framtiden får utvisa.

  Före satellittiden hade man mindre koll på orkanerna när de var ute till havs. Mycket flygspaning men det var svårare att se helheten.

 10. Daniel Wiklund

  OT Nu är det floskeljulafton igen. Klimatmöten brukar vara en orgie i floskler. ”Vi är långt ifrån målet” ”Vi förlorar kampen” Våra egna regeringsmedlemmar bidrar också. ”Klimatfrågan är den största frågan som vår generation har att hantera. Omställningen till ett hållbart samhälle måste gå betydligt snabbare” säger vår statsminister. ”Vi kan inte längre lura oss själva att klimatförändringarna är något som kommer drabba människorna i framtiden. Det är här och nu” säger Isabella Lövin från MiniPartiet. Det verkar ju som att Isabella L har lurats att tro att klimatförändringarna (och evolutionen) startade för ca 20 år sen. Det som verkligen kommer att drabba oss (tack vara såna som Isabella L) är koldioxid/klimatskattehöjningar. Jag har förstått att klimatfrågan får såna som Macron, Sterfan L och Isabella L att känna sig som kosmiskt goda medborgare. Dom ska ju rädda planeten. Det man med hundraprocentig (eller varför inte 97 % -ig) säkerhet kan säga är att det blir nya klimatmöten om och om igen. Idag har vi riktigt vinterväder i Luleå, 8 minusgrader och drygt 50 cm snö. Vems förtjänst eller fel det är står nog skrivet i stjärnorna.

 11. Guy

  Daniel W # 10

  Åtminstone i dom Finska nyheterna från klimatmötet är det klart vad som gäller. Dom behöver mera pengar! Annars klarar dom inte målet (som nu tycks vara sänkt till 1,5 grader, läse jag här på bloggen).

  Konstigt? Har inte handeln med utsläpprättigheter hjälpt? (Sarc off)

 12. Arne Nilsson

  Att svenska politiker har en låg utbildningsnivå och gärna går på snacket om klimatproblem orsakade av koldioxid kan jag förstå. Men jag har alltid fått höra att tyska politiker är bättre utbildade och borde därför ganska snart ha kunnat genomskåda falsarierna. Är man väl utbildad, oavsett område, samt inte helt korkad så kan man ju antingen själv ta reda på fakta eller låta någon/några göra en utredning. Finner man då som vi som läser på denna sajt att det hela inte handlar om klimatet utan om något annat så kan man ju verka för att vrida debatten rätt. Har jag fel eller vill även välutbildade tyska politiker öka sin makt?

 13. Lasse

  Konstigt-igår klippte jag in en mening från Paris där Lövin uttalar sig om höstens orkansäsong (#15 igår)
  Den har blåst bort idag!
  Men denna från SVT visar hur bilden inte stämmer med den som förmedlas här ovan.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-meteorolog-extremare-vader-vantar-jorden

  En av de två Perspojkarna måste ha fel!
  Kanske han som tappar hatten här:
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hor-svt-s-skonsjungande-meteorologer-bjuda-pa-saffransdoftande-lusse-prognos

 14. tty

  #9

  ”Mycket flygspaning men det var svårare att se helheten.”

  Det kan man lugnt säga. Det klassiska exemplet är väl Cobra eller ”Halsey’s Typhoon” i december 1944 då den amerikanska tredje flottan helt ovetande styrde rakt in i en orkan. Tre jagare kapsejsade och ytterligare tjugosju fartyg skadades, och ca 100 flygplan förstördes. Nära 800 sjömän omkom. Och detta hände alltså vid en tidpunkt då bokstavligen tusentals fartyg och flygplan var i rörelse i Stilla Havet.

  Det är förresten den orkanen som spelar en huvudroll i Herman Wouk’s roman ”Myteriet på Caine”. Det var för övrigt en Kategori 3-orkan.

 15. Håkan Bergman

  Arne N. #12
  Utbildning i all ära, Angela Merkel har t.ex. en doktorsexamen i kvantkemi, men jag tror nog att det faktum att hon växt upp i ett totalitärt socialistiskt samhälle betyder mera för hennes syn på klimat- och energi-frågan än hennes förståelse för naturvetenskaperna. Hur kunde sovjetimperiet implodera, där fullkomligt drällde av högutbildade inom naturvetenskap, teknik och medicin? Politiken stod över både naturlagar och ekonomiska lagar! Sen är tyskar i gemen och tyska politiker i synnerhet inte lika bekväma med engelska som t.ex. svenskar är, tyska politiker läser knappt ens IPCCs summary for policymakers på engelska, utan förlitar sig på en tysk sammanfattning författad av aktivisterna på tyska miljöministeriet, och då kan det gå så här.
  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/bundesregierung-interpretiert-klimabericht-um-12967222.html

 16. Ingemar Nordin

  Håkan B #15,

  ”Utbildning i all ära, Angela Merkel har t.ex. en doktorsexamen i kvantkemi, men jag tror nog att det faktum att hon växt upp i ett totalitärt socialistiskt samhälle betyder mera för hennes syn på klimat- och energi-frågan än hennes förståelse för naturvetenskaperna.”

  Jo, så är det nog. Hennes föräldrar flyttade FRÅN Västtyskland till Östtyskland. Hon var medlem i den Östtyska kommunistiska ungdomsorganistationen ”Free German Youth (FDJ)”. Hennes far var också präst och ansåg väl att kommunism var bättre än dekadent kapitalism, eftersom han flyttade dit.

  Det är intressant att notera kopplingarna mellan Östtysk luthersk tro, kommunism och de nära kopplingarna till Sverige. Det är inte för inte som kyrkan i Sverige har den ärkebiskop som den har. Att Merkel blev en så stark politiker i Tyskland har ju visat sig vara rena katastrofen för landets energipolitik.

 17. Lasse #13: Ja någon måste ha fel. Men eftersom TV:s meteorologer uttalar sig om framtiden (lite luddigt dock) så vet vi inte förrän om 20 – 30 år vem som har rätt. Vi vet inte ens om det blir varmare/kallare. Blir det mycket varmare är det rimligt att fler orkaner bildas men samtidigt mindre oväder på våra breddgrader. När det blir varmare vid Arktis minskar temperaturgradienten som driver lågtrycken hos oss.

  Mitt inlägg säger att med en uppvärmning om 0.7 grader förra århundradet borde vi sett några observationer som stöder hypotesen som TV:s meteorologer framför. Och det syns inte enligt vad jag påstår (med hänvisning till källor som i sin tur tar data från NOAA).

  För övrigt är meteorologer i allmänhet inte är mycket kunniga om klimatfrågor. Sen måste vi komma ihåg att vara klimathotskeptiker på Svt och TV4 hotar säkert jobbet. PK är ett måste för att vara anställd.

  Orkaner klarar man inte att simulera i IPCC:s klimatmodeller. Därför har man parametriserat det hela d v s man tycker och gissar hur det blir. Avspeglar mer vad man tror än fakta.

 18. Lasse

  #17 Per
  Ja alltid denna osäkra framtid som skall motivera stora insatser idag.
  Beträffande IPCCs modeller fick vi ju en (provokativ?) förklaring av Ollila i denna :
  https://wattsupwiththat.com/2017/12/11/on-the-ipcc-climate-model/
  Dvs alla bygger på en enkel beräkning.
  Det är väl därför alla justeringar av temperaturerna följer samma modell 😉

 19. Svempa

  World Oil Supply Hits Year-High …Oljepriset har gått upp några dollar de senaste månaderna vilket antagligen är orsaken till att shale-oil produktionen tiger kraftigt igen i USA. Saxat ur WSJ:

  Shale producers are roaring back to life, pushing the global oil supply to its highest level in a year and undermining OPEC’s efforts to rebalance the market through production cuts, the International Energy Agency said Thursday.
  In its closely watched monthly oil market report, the IEA said the amount of crude oil on the global market rose by 170,000 barrels a day in November to 97.8 million barrels a day. The agency cited a surge in U.S. shale production and increased drilling and completion activity.

 20. Lasse

  Vetandes värld om havsnivån och erosion där Hans Hanssons attackstrategi förklaras.
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/990918?programid=412
  Undrar om de nämner att Ystads högsta vattenstånd uppmättes 1904.
  https://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsvattenstand/rekord-havsvattenstand-1.2269

 21. Lasse

  #20 forts
  De nämnde inte klimatet speciellt mycket -däremot nämndes Backafloden från 1872.
  https://www.sydsvenskan.se/2017-01-05/backafloden-1872-en-av-skanes-varsta-naturkatastrofer

  Den drabbade även Tyskland: https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut

 22. Olle R

  #18 Lasse
  Ollila för ju ett ganska märkligt resonemang som helt saknar empiriskt stöd.
  Om vi tar det som han kallar IPCCs klimatmodell:

  dTs = CSP * k * ln(CO2/280)

  där k är 5,35 och CSP 0,5 K/(W/m2) (enligt IPCC?), medan Ollila hävdar att CSP ska vara så lågt som 0,25.

  CSP*k är ju helt enkelt lutningskoefficienten som man får om man plottar observerad temperatur mot Ln(CO2)
  Jag tog helt enkelt Berkeley earth l/o 1850-2017 och plottade mot ln( CO2) från rcp8.5 scenariet.
  lutningskoefficienten blev 3,41 vilket ger ett CSP på 0,64.
  Om vi istället tar perioden 1970-2017 så ökar lutningen till 3,89 och CSP till 0,73.

  Vi kan ju också ta rcp8.5 modellmedel 1861-2017, där lutningen blir 3,36 och CSP 0,63.

  Om vi tar till extrem körsbärsplockning och väljer det svalaste datasetet som finns, UAH v6 TLT (1979-2017), så får vi lutningen 2,61 och CSP 0,49
  Era-interim/Copernicus global yttemperatur för samma period ger lutningen 3,77 och CSP 0,70

  Så man kan ju undra, var får Ollila CSP 0,25 ifrån? Kan det var med hjälp av hans eget hopknåpade ”ideala” globala dataset där han mixat ihop allt från Budyoko 1969 ( norra halvklotet land), till UAH v6 TLT??

  Istället för Ollilas semiempiriska modell som lämnar mycket i övrigt att önska, så kan jag avslutningsvis bjuda på en busenkel empirisk modell som baseras på hela Berkeley land/ocean datasetet och lnCO2:

  t = 3,41*ln (CO2) -19,70

  Om vi sätter in förindustriell halt 280 ppm, så blir temperaturen -0,48 C (mot normalen 1951-1980)
  Om vi sätter in fördubblad förindustriell halt 560 ppm, så blir temperaturen 1,88 C
  Temperaturen har alltså ökat 2,36 C vid fördubbling.
  Parismålet +1,5 C spricker vid ca 450 ppm

  Det stora problemet är dock att de observerade temperaturerna ökar snabbare än ovanstående modell…

 23. Ingemar Nordin

  Lasse #20-21,

  Jag råkade också lyssna på ”Vetandets” värld. Det märkliga är att de inte kan avhålla sig från ovetenskapliga uttalanden om den globala uppvärmningen. Med landhöjningen (även i Ystad) så finns det nästan ingen apparent havsnivåhöjning ens i södra Skåne. Simrishamn har t.ex. inte haft någon havsnivåhöjning under 100 år. Istället handlar det om naturlig erosion som pågått sedan 1000-tals år. Och Skanör byggs på med sand från sydkusten, något som man heller inte nämnde.

  Annars var det intressant att höra om olika metoder att bevara sandstranden i Ystad mot erosionen.

  Den vanlige lyssnaren fick dock intrycket att det handlade om stadens kamp mot klimatförändringen. SR försitter inget tillfälle att vilseleda.

 24. Bengt Abelsson

  # 22 Olle R

  Det stora problemet med din modell är at den bara är en ofysikalisk kurvanpassning. Sätt in CO2-halten i ppb såser du genast orimligheten.

 25. Lasse

  #22 Olle R
  Varför skriver du inte in din ekvation i kommentarerna till artikeln?
  Oftast är det där de verkliga avslöjande kommer.
  Kommunikationen mellan Nick Stokes och Ollila är intressant och avslöjar en del om hur IPCC satt sin tilltro till modeller med låg precision.
  Därför är det så skrämmande med de datajusteringar som görs för att få dem att framstå som tillförlitligare än de är.

 26. Olle R

  Bengt 24 och 25
  Jag får ursäkta all denna OT, men Lasse har ju OT-postat hänvisningar till Ollila i flera trådar…

  Alla beräkningar av ECS och TCS etc. är i strikt mening bara statistiska övningar/kurvpassning.
  Vilken enhet man väljer för CO2-halt spelar ingen roll, slutsatserna blir desamma. Man måste dock logaritmera CO2, eftersom forcingen är proportionell mot logaritmen.
  Modellen skulle nog dock förbättras med en tidsfördröjning mellan CO2 och temperatur. Eftersom systemet är i energiobalans, så representerar ju denna obalans en latent temperaturökning som ännu inte uppnåtts.

  När det gäller att kommentera på WUWT så förstår jag inte hur Nick Stokes orkar. Det är i allmänhet en ganska hätsk, otrevlig, osaklig och okunnig stämning i kommentarsfältet. Men det finns kanske en tyst skara som faktiskt tar till vad den saklige, lugne och artige Stokes skriver..?

  Vad gäller justeringar så förstår jag inte vilka du syftar på. Det är inte förrän de senaste 50-60 åren som forcing och temperatur börja dra iväg, och då är data pålitliga, justerat eller inte spelar ingen större roll.
  Längre bak i tiden är data betydligt mer otillförlitiga, särskilt då SST. Så jag förstår inte hur man kan dra så stora växlar av de mycket osäkra uppskattningarna av klimatkänsligheten som exempelvis Nic Lewis gör.

 27. Bengt Abelsson

  #26

  logaritmen av kvoten av CO2 ä dring så stämmer det bättre

 28. tty

  ”Modellen skulle nog dock förbättras med en tidsfördröjning mellan CO2 och temperatur. Eftersom systemet är i energiobalans, så representerar ju denna obalans en latent temperaturökning som ännu inte uppnåtts.”

  Vad beträffar atmosfären är ju den fördröjningen ca 2 månader vilket solen demonstrerar varje år. När det gäller havet minst 1000 år. Inte helt lätt att få till ett medelvärde där, allrahelst som CO2 inte blir kvar så länge i atmosfären.

 29. Svempa

  Jag kan rekommendera tidskriften Axess för den som tröttnat på Själens B-lagspelare i MSM. I senaste numret recenseras och nedgörs en bok betitlad ”The dangerous case of Donald Trump” där en större mängd Åsa-nisse psykiatriker samfällt kommer fram till att Trump är psykiskt sjuk. Enligt psykatriker Thomas Singer är utnämnandet av Scott Pruitt ett uttryck för presidentens ”jungianska dödsångest”. Pseudovetenskap i nivå med Michael Manns.

 30. Ingemar Nordin

  Svempa #29,

  Desperationen ökar. 🙂

 31. tty

  #23

  ”Med landhöjningen (även i Ystad) så finns det nästan ingen apparent havsnivåhöjning ens i södra Skåne. Simrishamn har t.ex. inte haft någon havsnivåhöjning under 100 år.”

  I Klagshamn som har en lång serie (88 år) kan man nog utläsa en liten, liten havsnivåhöjning:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/330_high.png

 32. Olle R

  #28 tty
  Faktum är att den allra bästa korrelationen mellan temperatur och lnCO2 fås om man räknar med 25 års fördröjning för temperaturen, dvs att årets temperatur bestäms av CO2-halten 1992 osv. Med 25 års eftersläpning blir den linjära ekvation för den moderna uppvärmningsperioden 1970-2017 ungefär samma som den för hela perioden 1850-2017, vilket möjligtvis indikerar att man har hamnat rätt…

  Ekvationen ser ut så här:
  Temp = ln(CO2)*5,55 – 31,78 (och då ska CO2-halten 25 år tidigare användas)

  Temperaturen är enligt Berkeley earth land/ocean-indexet med referensperioden 1951-1980

  Den förindustriella halten 280 ppm, som gällde vid 1700-talets slut ger temperaturen -0,51 C
  Sätter man in 2016 års halt 402 ppm så blir temperaturen 1,50 C. Detta betyder att 2-gradersmålet redan är intecknat, men passeras inte förrän om 25 år, dvs år 2042.

  Den som lever 2042 får se..

 33. Olle R

  #32
  Jo jag kanske skulle tillägga temperaturökningen från 280 ppm till 560 ppm CO2 blir 3,85 C

  Så man kan säga att ”lekmans-ECS” är 3,85 C

  Brown och Caldeira publicerade ju nyligen en artikel där de gjort ett urval av de modeller som bäst lyckades beskriva den observerade obalansen vi TOA, och de hade en ECS på 3,7 grader i snitt..