Klimatvetenskapens Gyllene Diagram

Den senaste, möjligen även den sista, Heartlandkonferensen kring klimatfrågan, hölls i juni 2015. Professor Bob Carter höll då två lysande föredrag. De finns på youtube: Bob Carter ICCC 10 panel 9 (och 11) ”The Counter Consensus: Adaptation Versus Mitigation” och på institutets hemsida.

Carter inledde med att säga att det finns tusentals vetenskapligt underbyggda grafer inom klimatvetenskapen, men om han var tvungen att välja ut en enda så vore det ”Det Gyllene Diagrammet”. Det ger ett intressant svar på klimathotets kärnfråga, dvs i vilken utsträckning atmosfärens ökande koldioxidhalt höjer temperaturen:

flanigan-table-rgb

Temperaturen och atmosfärens koldioxidhalt under de senaste 11.000 åren

Den övre delen visar temperaturen över Grönland under de senaste 11.000 åren och den nedre atmosfärens koldioxidhalt under samma tid. Kan man urskilja något tecken på att koldioxidhalten har påverkat temperaturen under tiden? Knappast. Temperaturen tycks leva sitt liv oberoende av koldioxidhalten. Värt att notera är ändå trenden att temperaturen under de senaste 8.000 åren har sjunkit, medan koldioxidhalten har stigit.

Carter tillade att efter detta, finns det inte mycket mer att tillägga från vetenskapligt håll och uppmanade andra sektorer i samhället att ta över ”klimatupplysningen”. Han fortsatte med att belysa den allmänna uppfattningen med högt uppskattad hjälp från Orwells 1984. Bland annat visade han en bild på IPCCs HQ med texten ”A modern Ministry of Truth and palace of doublespeak”:

FN kontoret Geneve

Carters andra föredrag, youtube: Bob Carter ICCC 10 panel 11 (Attacks on Scientists and the Corruption of Science), var inte bara tankeväckande, det gav kalla kåra. Här visade han hur den förljugna klimathotsfrågan, likt en cancersvulst med sina alltmer aggressiva metastaser, håller på att ta över hela den globala samhällskroppen från media, som stryper det fria ordet, över skolor, universitet osv till FN och Vetenskapen.

Dr Ian Flanigan, en kemist i Australien, har nappat på Carters utmaning om att andra krafter måste ta över ”klimatupplysningen”:

https://wattsupwiththat.com/2017/11/22/core-of-climate-science-is-in-the-real-world-data/

Han trampar vidare i Carters spår och påpekar att uppfattningen om att klimatförändringarna orsakas av naturliga drivkrafter gäller till dess att en utmanande hypotes blir mer övertygande. Det Gyllene Diagrammet talar sitt tydliga språk. Data visar att vilken påverkan koldioxiden än antas ha på den globala temperaturen så är det andra faktorer, som i slutändan avgör, vilket innebär att koldioxidhypotesen förkastas.

untitled

Men, vad berättar den nutida uppvärmningen? 167 år är för kort tid för att testa ”nollhypotesen” och det finns ännu inga data som stöder koldioxidhypotesen och CAGW.

Det globala politiska etablissemanget måste ha fått frågan om bakfoten. Enligt Flanigan, beror det på att klimathotspolitiken vilar på att koldioxidhypotesen anses bekräftad dvs att ”science is settled”. Någon vetenskaplig debatt är därför onödig och eventuellt avvikande uppfattningar tystas så gott det går. Han går vidare och hävdar att detta har kunnat fortgå, eftersom vänstern har invaderat nära nog hela samhället inklusive de vetenskapliga institutionerna (se panel 11 enlig ovan). Det har i sin tur resulterat i att de råd, som ges till politikerna i huvudsak bygger på postmodern vetenskap och konsensus istället för traditionell vetenskap. Dessutom finns det alltför få parlamentariker, som har djupa kunskaper i vetenskap och vetenskapliga resonemang, parlamentariker som skulle kunna ha ställt den nödvändiga, grundläggande frågan ”hur vet vi det” och sedan ta debatten.

Det antropogena debaclet bekymrar inte klimatet, vilket med all sannolikhet kommer att fortsätta att göra vad det alltid har gjort, dvs förändras. Det är det, vi måste förbereda oss för, men vad väntar oss, uppvärmning eller avkylning? Det är det ingen som vet. Det enda vi kan göra är att förbereda oss både för något, som liknar den lilla istiden och för dess motsats den medeltida värmeperioden.

En så bred och omfattande klimatförsäkring är inte särskilt förtjänt av global planekonomi och avreglering av västs moderna samhällen. Tvärtom, suveräna stater behöver vetenskapligt bildade medborgare, en vetenskapligt grundad utveckling inklusive miljövård och inte minst en väl fungerande energiförsörjning.

Flanigan avslutar med att valet av president Trump har gett världens regeringar tillfälle att erkänna sina misstag. Det gäller att hitta kraftfulla ledare, som kan stå emot motattacker från media, akademier, byråkratin och olika intressegrupper – ja, hela det klimatindustriella komplexet med sina totalitära rötter.

Både Bob Carter och Ian Flanigan ger mer kött på benen i länkarna. Flanigan tar upp några möjliga invändningar mot diagrammet, bland annat att de stora temperaturförändringarna inte var globala. Han hänvisar där till professor Ian Plimers ”Heaven and Earth, Global Warming: the missing science”. I kapitlet History vederlägger Plimer de invändningarna.

Bob Carter ansåg att vetenskapen inte kan göra mer och att andra krafter måste ta vid. Frågan är, skulle en massiv spridning av Det Gyllene Diagrammet tillsammans med en enkel förklaring kunna väcka en och annan övertygad warmist?

Ann Löfving-Henriksson

Föredrag från samtliga Heartlandkonferenser ( ICCC 1-12) kring klimatfrågan är samlade här:

http://climateconferences.heartland.org/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Ann. Som vanligt är ditt inlägg mycket intressant, men det får en okunnig som jag anledning till några frågor. Varifrån kommer ”Det Gyllene Diagrammet”?
  Hur har kurvorna i diagrammet tagits fram? Är det allmänt vedertagna uppgifter? Vad är GISP?

 2. Jan Norlin

  Svar på frågan !
  Alarmister är faktaresistenta liksom MSM och rödgröna politiker!!
  Möjliga lösning är information till övriga politiker i riksdagen med bekräftelse på att de har läst innehållet med källkritisk blick och förståelse.

 3. Lasse

  Tack Ann
  Det finns väl inget som kan övertyga en övertygad varmist.
  Vädret varierar och det skylls i många fall på klimatet. I alla lägen.
  Det man kan göra är att påpeka att vi lever i den bästa av alla tider och att få svälter idag trots stor ojämlikhet i skördar och mattillgång. Vill man dra ner på omfördelningen av tillgångarna så är det effektivaste sättet att göra transporter dyrare. Stryp fossil energi och se hur svälten drabbar de fattiga.
  https://wattsupwiththat.com/2017/12/09/world-population-and-food-security-adding-some-granularity/

 4. Ann lh

  # 1 Latoba! Tack och tack för Din fråga. Upplysning om varifrån diagrammet kommer finns i Flanigans länk.

 5. Ann lh

  Forts. Svar till Latoba. Dessutom, Bob Carter förklarar ordentligt och hans bild ger lite upplysning.

 6. Väl fångat från Heartlandkonferensen, förhoppningsvis inte den sista. Ja, ”det gyllene diagrammet” kopplat till CO2 utvecklingen, talar för sig självt. Det förefaller som att det inte längre går att genom normal debatt nå de resistenta klimatforskare och politiker som gömmer sig bakom en mur av konsensus. En ny strategi är därför nödvändig att utveckla. Varför inte konsekvent föra fram solhypotesen?

 7. Lars Lundqvist

  Är ökningen av CO2 från 260 till 280 ppm under 7000 år signifikant för att avfärda att CO2 har liten eller ingen effekt på klimatet?

 8. Ann lh

  #6 Björn, solhypotesen ja. Jag läser varje måndagsmorgon senaste nytt från The Week That Was (TWTW). Just i dag står det att de ska fokusera på solen i ett kommande nummer.

 9. Ann lh

  # 7 Lars Lundqvist, svaret på det beror nog på vilken uppfattning man har kring klimatkänsligheten, vilket blir extra intressant om jag förstått det rätt.

 10. pekke

  OT
  Tro inte att klimatmötet i Bonn räckte, nu ska de till Paris den här veckan för nytt möte.

  https://www.nyteknik.se/miljo/mer-pengar-behovs-mot-klimathotet-6888250#conversion-122831618

  ” Bara 1500 st. ”, fast det är den politiska eliten den här gången.

 11. Olle R

  Vadå ”Gyllene diagram”?? Vad har GISP2 med global medeltemperatur att göra?

  Den gode Carter ”glömmer” förtjänstfullt att berätta om de orbitala faktorer som gjort att solinstrålningen vid GISP2 minskat med nästan 40W/m2 under Juli månad sedan det holocenska klimatoptimumet.

  http://31.media.tumblr.com/c4310d7d4c37f3df09c6ee08be6bfbe3/tumblr_mx3ggkL9vr1t4esr2o1_1280.jpg

 12. Lasse

  #11 Olle R
  Det var ett storskaligt diagram.
  Detaljerna är kanske mer mätbara: http://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/stralning-1.17841

 13. Simsson

  #11 Olle R

  Ditt inlägg är obegripligt. Om du har synpunkter på artikeln tala då i klartext. T ex varför du tycker att det som sägs är fel samt motivera. Din hänvisning är lika obegriplig. Vad vill du visa med den?

 14. Johan Tisell

  Jag undrar hur fotosyntesen mådde för 7 000 år sedan???

  NÅGON som vet eller kan kommentera?

 15. Kenneth Mikaelsson

  Nått att bita i för green Olle.

  Climate Sensitivity to CO2 is -0.02 Degrees Celsius

  https://www.youtube.com/watch?v=BuTmHCRJovc

 16. Ingemar Nordin

  Latoba #1,

  Den övre kurvan med den globala temperaturen finns också oberoende rekonstruerad i Fredrik Charpientioer-Ljungqvists bok s. 18. Jag skrev till Fredrik och frågade om han hade en digital version vilket han tyvärr inte hade. Men han gav mig OK att använda den om jag vände mig till förlaget. Tyvärr har detta inte blivit av… Men kurvan representerar all tillgänglig litteratur på området; state of the art så att säga.

  https://www.klimatupplysningen.se/2017/11/19/klimatforandringar-historien/

  Dock: upptäckten av ”Leif Kullmans kotte” som daterats till 11200 år ställer till det hela beträffande de tidiga temperaturerna. Så ta dem med en nypa salt.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6827395

 17. Svempa

  AGW hypotesen har falsifierats av den vetenskapliga metoden. Dvs om framtida observationer inte stämmer, stämmer heller inte hypotesen. Sedan kan man fortsätta att hålla liv i liket genom ”paint by numbers” i brus

  http://orig03.deviantart.net/1ae3/f/2009/208/9/f/tv_static_by_deadboy180.gif

  men då handlar det om religion och voodoo. Men det är enorma summor och inflytande som står på spel för det klimatindustriella komplexet. Och det kan tvinga myriader av lobbyister att tjäna sitt uppehälle ärligt i stället för genom tungomålstalande.

 18. Christopher E

  #11Olle R

  Vilken besvikelse i argument. Bättre kan du. Du kunde nämnt att samtidigt som nedgången i temperatur sedan holococena optimum tycks styrd av orbitala faktorer, så är är uppgången i CO2-halt ganska liten (ca 20 ppm om vi ska tro på iskärnor) jämfört den snabba uppgång på över 100 ppm vi haft sedan industrialiseringen. Därmed håller jag inte med inlägget om att Carters argument där riktigt håller, vad gäller ”gyllene diagrammet” och sambandet CO2/temperatur. Orbitala faktorer kan alltså dominera över 20 ppm, vilket inte betyder att de måste göra det över 100 ppm. Varsågod.

  Med det sagt höjer jag ändå lite på ögonbrynen inför att indirekt påstå att Grönlands klimatutveckling är orelaterad till den globala. Visst är amplituden större i Arktis, men mönstret är globalt. Holocena temperaturoptimum begränsade sig inte till norra halvklotet. Det förstår man om ser på diagrammet du länkade där insolationen (bara delvis korrekt) krediteras för att avslutat ”istiden” (ska vara glacialen). För samtidigt som det då blev varmare på Grönland så smälte också tex den Patagoniska isskölden, trots att insolationen där minskade istället under samma tid. Dessa klimatsvängningar är alltså globala, där norra halvklotet tycks hålla i taktpinnen.

  Det är inte heller seriöst när någon kluddat dit i diagrammet att all avkylning sedan holocena optimum till Lilla Istiden är negerad nu, dvs att det nu är lika varmt eller varmare än det var under holocena optimum. Det räcker med en snabb koll i paleoklimatologisk forskning för att se att det är ett charlatanpåstående.

 19. OlleR

  Hur menar du att just juli månad skulle vara relevant för vad som sker på toppen av Grönlandsisen?

  Och hur menar du att de stora långt snabbare temperaturvariationerna som tydlgit syns, och som varar i hundratals år, skulle vållats av orbitala banvariationer, alternativt vara helt lokala fenomen?

  Och oavsett dina svar på detta: Hur gör du (och de som klamrar sig fast vid CAGW-tron) för att säkerställa att sådana historiska variationer nu har upphört. Dvs att nu kan det bara vara (mänsklig) CO2 som är orsaken?

  Är du ens bekant med begreppet ’nollhypotes’ och varför en sådan är viktig?

 20. Svempa

  #19 Man kan få fram en bild av Musse Pigg genom att koppla ihop utvalda brusprickar i ”Myrornas krig”. Så funkar också CAGW-gänget.

 21. Lars Cornell

  Förlåt Jonas N att jag lägger mig i debatten, men det tycker jag att jag kan förstå. Hur mycket mer is smälter vid -30° i förhållande till -35° ? Det är ju bara den månaden (eller augusti) som avsmältning sker, om det sker.

  Sedan undrar jag om vi debatterar något viktigt. Som Lomborg säger,
  – Alla vet att de snackar skit när de säger tex att de vill komma nära 1,5 graders temperaturhöjning. Om mindre än fyra år måste världens användning av fossilt bränsle upphöra. Lycka till! Det kommer aldrig att hända, det är uteslutet! Man skickar ut orealistiska budskap.

  https://www.svd.se/sluta-berom-politiker-som-lovar-sant-som-15-grader
  .

 22. Svempa

  OT Saxat from Wall Street Journal:

  On Friday, Baker Hughes Inc. reported that the number of rigs drilling for oil rose by two last week to 751.
  “Given the recent price rises and the hedging activity we’ve seen and the rise in rig count, it seems almost inevitable that there’s going to be a large rise in U.S. production next year,” said Tom Pugh, commodities economist at Capital Economics.
  Goldman Sachs said it expects production outside of the Organization of the Petroleum Exporting Countries to rise by 550,000 barrels a day in the fourth quarter.

  “This is largely driven by the long awaited ramp-up in U.S. shale production, which accelerated in September,” the bank said in a note.
  The U.S. Energy Information Administration’s weekly data showed U.S. output hit a record of over 9.7 million barrels a day in the week ended Dec. 1.

 23. Lars C #20

  Men vi diskuterar ju inte sommarisavsmältningen, utan temperaturerna (genomsnittsbildade över många år) och hur dessa förändrar sig under århundradena.

  Tanken att just 65:e breddgraden och sensommaren förmodas vara viktigare när det gäller att gå in i nedisningar är väl att där är där och då som (man förmodar) att solen inte orkar smälta bort vinterns snö, som istället ligger kvar där under hela året, och ökar albedot påtagligt, och att permanenta snötäcket då kan krypa söderut.

 24. Lars Karlsson

  Någon kunnig som kan kommentera isbjörns propagandan på SVD facebook.

  https://www.facebook.com/svtnyheter/?hc_ref=ARRH5pa8EHK-yLi8JIk6yfbgR9rx2GSNPP3v-EJbqBBFpZ0d5YFSpl05oJ6DM-XEiTE&fref=nf

 25. femman

  #24
  Är inte kunnig men du kan få ett litet svar ändå. Krävs ingen större kunskap för att se att björnen är sjuk. För att veta varför björnen är sjuk måste man göra en obduktion.
  Men oavsett varför björnen är sjuk kommer den globala uppvärmningen vara ansvarig. Alla sjukdomar stormar osv beror på CO2. En sak är dock säker du kommer få se fler sjuka isbjörnar. Sälar är inte gångbara längre då dom just nu förökar sig som kaniner. Dock skulle jag försöka hitta en sjuk isbjörnsunge med stora ögon. Det skulle få mycket mera respons.

  https://stud.epsilon.slu.se/9126/1/soderberg_r_160815.pdf

 26. Olle R #11

  du läste tydligen inte mina inlägg om jordbanans betydelse för klimatet. Jag antar att du åsyftar att för närvarande är jorden som längst ifrån solen i juli månad, medan den för 8 000 år sedan antagligen var närmare. Dock är det ju så att sommarhalvåret är längre och om vi följer jordens bana runt solen så är intensiteten omvänt proportionell mot avståndet i kvadrat medan tiden är proportionell mot avståndet. Det innebär att instrålningen är densamma nu som då. Skillnaden är att under det lite längre ”sommarhalvåret” (på norra halvklotet) så hinner jorden stråla ut mera. Eftersom utstrålningen i viss mening spelar störst roll på den del som är vänd ifrån solen så är det snarare södra halvklotet som blir kallare.

 27. Ingvar i Las Palmas

  OT
  http://notrickszone.com/#sthash.15UiXiEn.dpbs
  Elbilar drivs med fossil fuel

 28. Ann lh

  # 27 Ingvar, sann skadeglädje här.

 29. Svempa

  #27 Ingvar.

  Sålunda dags att börja subventionera gengasbilar så vi kan motverka det miljöförstörande elbilseländet.

 30. Lars-Eric Bjerke

  #22 Svempa,
  USA skifferoljeproduktion har stadigt ökat under året, med bara i Permian- området och är nu uppe i nästan 6 Mb/d. Som du skrev har man nu 751 oljeborrigar igång. Man kan jämföra det med sept 2014 då man hade 1596 riggar i drift. För att upprätthålla dagens produktion måste man borra 30 000 brunnar om året. Varje brunn kräver 20 000 m3 vatten och 4 000 ton sfärisk kvartssand vid spräckning, så det är ett stort vägbyggande och transportarbete som krävs också. Tyvärr börjar brunnarna sina redan efter 3-4 år. Borrarna har varit duktiga på att effektivisera sitt arbete, men å andra sidan har man ju borrat på de bästa ställena först. Trots det tror IEA och EIA på en ökning av produktionen till 10 Mb/d på 10 år. Det innebär över en miljon nya brunnar.

 31. Håkan Bergman

  Ingvar #27
  Siffrorna där är alldeles för låga, tippar att man inte räknat in kraftverkets verkningsgrad, överförings- och laddförluster utan bara räknat på kolets energiinnehåll. 1 kg stenkol ger lite drygt 8 kWh värme, verkningsgrad på kraftverket, överföringsförluster och laddförluster ger ca 2,5 kWh el per kg kol. En hyfsat snål elbil drar 1,5 kWh per mil, eller 0,6 kg kol, som ger 2,2 kilo CO2 per mil.

 32. Robert N.

  Störst snödjup 103 cm Kittelfjäll
  Topplista: Störst snödjup i Sverige
  MÄTSTATION SNÖDJUP
  Kittelfjäll 103 cm
  Björkudde 98 cm(*)
  Klippen 96 cm
  Jäckvik 91 cm
  Jokkmokk 84 cm
  Bastansjö 83 cm
  Fjällsjönäs 80 cm
  Saittarova 78 cm
  Avasjö-Borgafjäll 77 cm
  Sadjem 73 cm

  (*) Värdet ligger utanför kända extremvärden för stationen och kommer att granskas manuellt.

 33. Johan M

  Diagram och en nypa salt.

  Det övre diagrammet är en sammansättning av GIPS-data från glaciärerna på Grönland, data före 1950, och uppmätta data från 1950 och framåt (röda kurvan). Den undre kurvan är från borrhål på Antarktis och ger oss på liknade sätt en proxy för CO2 under tusentals år.

  Något man skall ha i åtanke är att dessa proxies för temperatur och koldioxid är svåra att verifiera. Motsvarande proxies för dagens situation finns inte och uppmätta temperatur och koldioxiddata från tusen år tillbaka saknas. Temperaturserien kan i viss mån verifieras med andra proxies som visar på liknande mönster men när man ser på andra proxies för koldioxid så avviker de från de data som glaciärerna ger. Jag lutar åt att det är en ”bekväm sanning” att anta att de historiska värdena för koldioxid verkligen ges av data från glaciärerna – det passar så bra in i det budskap man vill förmedla.

  Eftersom koncentrationen av koldioxid i atmosfären är direkt beroende av temperaturen i haven så vore det mer troligt att vi så en betydligt mer varierad och högre nivå under årtusenden. Varför vi inte ser det beror antingen på att 1/ havstemperaturen inte är den avgörande faktorn 2/ temperaturen inte varierat eller 3/ den proxie vi får för koldioxid är betydligt lägre än den verkliga koncentrationen. Jag lutar åt det tredje alternativet.

  http://www.klimarealistene.com/web-content/Bibliografi/Alley2000%20The%20Younger%20Dryas%20cold%20interval%20as%20viewed%20from%20central%20Greenland%20QSR.pdf

  http://polarforskningsportalen.se/en/antarctica/expeditions/epica-200203/cruise-reports/epica-dome-c-epica-dml-two-parallel-deep-ice-core-drillings-antarctica

 34. Ann lh

  # 14 Johan Tisell, du frågar om fotosyntesen för 7000 år sedan. Om man får tro på uppgifterna i diagrammet var CO2 – halten låg, närmare svältgränsen än idag. Samtidigt benämns tiden som ”det postglaciala klimatoptimet” i Fredrik Ch. Ljungqvists bok som varit uppe till diskussion här nyligen. Vegetationen bestod av tät lövskog i Europa. Om det finns undersökningar som visar på att den skulle vara märkt av någon CO2-svält känner jag inte till.
  Det råder viss debatt om hur pålitliga mätningarna av CO2 från borrkärnor i isen är. Det gäller mer exakta värden än tendensen.
  Fotosyntesen ”mådde” nog hyfsat, i princip gott om näring i jordarna efter istiden och värme. Möjligen kanske till och med troligen var koldioxid det ämne som främst begränsade tillväxten.

 35. Ann L-H

  # 33 Johan M, du skriver om andra proxies för koldioxid som avviker från data från glaciärerna och ” Jag lutar åt att det är en ”bekväm sanning” att anta att de historiska värdena för koldioxid verkligen ges av data från glaciärerna – det passar så bra in i det budskap man vill förmedla.”
  Det vore värdefullt om du kunde
  1. beskriva vad dessa andra proxies ger, som betyder något för tolkningen av det aktuella diagrammet
  2. utveckla tankarna i ditt citat.
  Sedan har jag svårt att se vad dina länkar bidrar med i det här sammanhanget. Det vore bra om du kunde förklara det.

 36. Olle R

  #26 Sten
  Jag syftar på solinstrålningens intensitet vid nordliga breddgrader. Olika slags orbitala variationer bidrar till denna; jordaxelns lutning, jordbanans excentricitet och var i banan som NH är närmast solen. Dessa variationer kompenseras inte helt under motsatt årstid, men dock på motsatta halvklotet. Eftersom halvkloten har olika land/hav fördelning och olika albedo, så är det skillnader i energiupptag, energibalans samt feedbacks i dessa processer.
  Den vedertagna orbitala teorin om istidernas fluktuationer bygger på att det är norra halvklotet som styr skeendena.

  Sedan det holocenska klimatopimumet har CO2-halten stigit ca 20 ppm, något som ger en ökad forcing på ca 0,4 W/m. Solintrålningens minskning på nordliga breddgrader, ligger nog på årlig basis minst en magnitud högre.
  Sedan har vi under perioden också en albedoökning pga avskogning för jordbruks och betesmark ( vilket kanske har orsakat CO2-ökningen) som kan ha bidragit till temperatursänkningen.

  Dessutom, Isens isotopsammansättning vid Grönlands mitt är inte en temperatur, och avspeglar inte global temperatur. I bästa fall är den en proxie som avspeglar de regionala temperaturerna som berör nederbördens anvdunstning och kondensation. Om nederbörden (genom klimatförändringar) tar sig andra vägar, kan sådana proxies ange falska temperaturändringar

  Summa summarum, en svag ökning av den globala CO-halten och en svag minskning av en proxiebaserad temperatur för centrala Grönland under en period på tusentals år, motbevisar på intet sätt att ökad CO2-halt ökar den globala medeltemperaturen.

 37. Kenneth Mikaelsson

  Fortsätt jaga skrömta ………

  Climate Sensitivity to CO2 is -0.02 Degrees Celsius

  https://www.youtube.com/watch?v=BuTmHCRJovc

 38. Ingvar i Las Palmas

  Håkan #31
  Mycket intressanta siffror.
  De borde hamras in i huvudet på våra riksdagsledamöter så att vi får ett slut på denna transfer av pengar från fattiga (skatter) till förmögna (subventioner av elbilar). Att inte fler reagerar på detta är anmärkningsvärt. Det är för tusan grogrund för en revolution.
  När kommer ”Jobbarupproret”!

 39. Johan M

  #35 Ann L-H

  Om vi börjar med länkarma; de två länkarna är länkar till varifrån diagrammets data kommer. Om vi tittar på artikeln i wattsupwiththat så finns det en caption

  ”Figure 1. After Professor Bob Carter …. Lower panel shows …from EPICA Dome C ice core.”

  Mina länkar är till dessa två hänvisningar.

  Den ”bekväma sanningen” är att koldioxidnivån har varit mer eller mindre statisk och betydligt lägre än de värden vi kan uppmäta idag. Om det verkligen skulle vara så så är det svårt att dra andra slutsatser än att dagens nivåer är ”onaturliga” och därmed orsakade av människan. Data från glaciärer är nog bra till mycket, kanske framför allt om vi vill se skillnader på klimat femtusen år tillbaks i tiden och fyrtiotusen år tillbaks i tiden. De är dock mindre bra när man vill jämföra situationen för femtusen år sedan med idag. Vi har ingen glaciär som fångat dagens luft och hållit den under högt tryck i tusen år så att vi vet hur vi skall tolka det vi ser. Det finns de glaciologer som säger att vi kanske skall ta dess jämförelser med en nypa salt och någon som hävdade att det var rena bedrägeriet att göra de jämförelser som IPCC gör.

  Det finns inte så många andra proxies för koldioxid, och jag tror inte några med så länga tidsserier, men om man tittar på klyvöppningar i blad, koraller eller droppstensgrottor så får man betydligt mer varierat resultat och i många fall betydligt högre värden. Har man dock väl en gång bestämt sig för att de data man hittar uppfyller de mål man har så slutar man kanske att leta efter saker som visar på motsatsen.

  De lagar vi har för gasers löslighet ger alla besked om att (alla andra saker oförändrade) en högre temperatur ger en utgasning från haven till atmosfären. Det är därför konstigt att vi inte ser effekter av detta i tidsserien för koldioxid. Vi skulle naturligtvis se en viss eftersläpning och viss utjämning men den skulle skilja sig betydligt från det diagram som presenteras. Frågan är då vad som är fel – det torde inte vara vår förståelse av gaslagarna, det skulle kunna finnas något annat som styr koncentrationen (vad?), våra temperaturserier är fel (hmm, litar kanske mer på dessa eftersom vi har flera proxies) eller – de data vi får från glaciärerna är för låga och för utslätade.

 40. Håkan Bergman

  Ingvar #38
  Och då har jag ändå räknat väldigt snällt, så länge dom åldrande tyska stenkolsverken, med usel ekonomi och följaktligen dåligt underhållna, finns kvar pekar det mot runt 2,75 kg CO2 per mil.

 41. Johan M

  En artikel som tar stomata som proxy för koldioxidhalten under de senaste tusen åren. Betydligt högre värden än från borrkärnorna och betydligt mer varierat.

  http://www.geocraft.com/WVFossils/Reference_Docs/Kouwenberg_et_al_2005.pdf

 42. Ann L-H

  # 41 Johan M. jag tror inte att jag förstår vad du är ute efter. Temperaturkurvan är såvitt jag förstår rekonstruerad på mer än ett sätt och med i stort sett samma resultat.
  Sedan är det koldioxidkurvan och den stora frågan om man kan se några tecken på att koldioxidhalten påverkar temperaturen. Visst är mätningarna lite ifrågasatta, att halterna har blivit något utslätade är nog allmänt vedertaget. Men, i det stora hela kommer frågan. Går det överhuvudtaget att se något samband i det ”lilla”? Skulle det framskymta något nytt mönster om taggarna blev lite högre?
  Den enda stora trenden är att under de senaste 8.000 åren så har temperaturen sjunkit medan koldioxidhalten stigit, vilket väl ändå säger att det är svårt att se att det är koldioxidhalten som till stor del styr temperaturen, dvs klimatet, vilket anhängare till just koldioxidhypotesen hävdar.
  Mätmetoden är ju densamma utom i sista lilla snutten. (Se #18) Vad som hänt de senaste 160 åren eller så anses vara för kort tid för att testa nollhypotesen som jag skrev, så en del av ditt resonemang hör inte hit.
  Du skrev ”Har man dock väl en gång bestämt sig för att de data man hittar uppfyller de mål man har så slutar man kanske att leta efter saker som visar på motsatsen”. Vad syftar du på?

 43. Johan M

  ”Du skrev ”Har man dock väl en gång bestämt sig för att de data man hittar uppfyller de mål man har så slutar man kanske att leta efter saker som visar på motsatsen”. Vad syftar du på?”

  Förlåt, jag var otydlig. Syftar inte på ditt resonemang utan på de som tror att koldioxidnivåerna varit stabila de senaste 10 åren för att endast i modern tid öka.

  Jag håller fullt med dig att man inte kan se några tecken på att koldioxiden driver temperaturen men … jag tror kanske inte den koldioxid kurva som ges är speciellt trovärdig. Om man hade gissat sig till en koldioxidkurva så hade man nog gissat på att den legat betydligt högre och framför allt betydligt högre under de värmeperioder vi sett. Frågan är varför den inte ser ut så? Ett möjligt svar är att borrkärnorna ger oss ett för lågt värde (och kanske lägre värde ju djupare man borrar).

  Om man ser på temperatur och koldioxdkurvor som sträcker sig 800.000 år tillbaks (så lång som borrkärnorna tar oss) så ser vi hur koldioxiden följer temperaturen med viss eftersläpning . Varför ser vi inte samma mönster under holocenen och varför ligger värden 100pmm under vad man kan förvänta sig?

  Johan

 44. Ingvar i Las Palmas

  #40 Håkan
  Mer om elbilar
  http://joannenova.com.au/2017/12/save-the-world-with-internal-combustion-engines/

 45. Ann lh

  # 21 Lars Cornell, tusen tack för länken till intervjun med Lomborg. Hans arbete och tankar behövs verkligen, det gäller att lyfta frågorna närmare en helhets bild. Men, han säger själv att han samarbetar med klimatforskare och endast de som hör till AGW. Tänk om han dessutom vände sig sig till de som hör till de som hör till aGW eller bara Climate Change vilket det alltid gjort.
  Mycket intressant intervju!

 46. Skillnaden på riktiga vetenskapsmän med karaktär och politikeradeln inkl. deras understödjande giriga s.k. ”klimatforskare” är uppenbar.

  De riktiga vetenskapsmännen med karaktär söker sanning med öppenhet och skepticism och förmedlar sin bild på ett enkelt lättförståeligt sätt som folket kan förstå, SAMT erbjuder folket ett rimligt positivt och konstruktivt alternativ. 1,2 och 3. Denna sida gör 1 & 2, men inte 3.

  Politikeradeln, samt giriga vetenskapsmän, bryr sig föga om sanningen, men har en korrupt agenda, till vilken de plockar russinen ur kakan och använder olika former av osanningar som de repeterar flitigt.

  Därför är det första och viktigaste för oss med karaktär inte enbart att informera om lögnen i detalj, men att istället först informera människorna om olika former av osanning, samt ge dem möjligheten att smälta detta i tyst meditation så att de blir medvetna om osanningens dynamik, men även blir positiva och konstruktiva.

  Att enbart bombardera en djupt okunnig och lättlurad befolkning med motargument genom en blogg eller genom kommentarsfält räcker tyvärr inte, eftersom en omedveten befolkning styrs av mängden desinformation, inte dess kvalitet. Således är min rekommendation alltså allmän medvetenhet och mentalt lugn först!

 47. Ann lh

  OT? Har just tittat på Snillen spekulerar. En pristagare Jacques Dubochet uttryckte med emfas att klimatet löper amok. Helt opåkallat tog han upp det två gånger. Han var intressant nog även den som inte sa sig följa den vetenskapliga metoden utan försöker bevisa att han har rätt istället för att testa om han har fel. Kanske på skoj, men han har knappast gått till botten med sitt klimathot och dessutom har han tillhört dep. Of Ecology and Evolution. Lustiga sammanträffanden.