Man tar sig för pannan…

…när man läser intervjuer i SvD med två ledande makthavare inom hälsovårdsetablissemanget rörande antibiotikaresistens. Herrarna Otto Cars och Lars-Erik Holm drar en parallell mellan överförskrivning av antibiotika och, hör och häpna, utnyttjandet av fossila bränslen. Det finns paralleller mellan en allt svårare antibiotikaresistens och klimathotet, påstår de. Det som skrämmer mig är inte den påstådda parallellen, utan det faktum att två personer med så ansvarsfulla befattningar rörande vår hälsa kan dra en så tokig slutsats.

Bygger forskningen rörande antibiotikaresistens även på forskningsfusk precis som i Climategate? Och var finns likheten mellan användningen av ett energislag och muterande bakterier? Om det varit kärnkraften kunde man möjligen ana ett samband mellan mutationerna och läckande strålning, men även det hade varit långsökt.

Jag hittar bara en parallell mellan klimatvetenskapen och den medicinska vetenskapen, nämligen uppfattningen om koldioxidens farlighet som har stora likheter med uppfattningen om farligheten hos naturligt mättat fett. I båda fallen är den vetenskapliga evidensen svag till obefintlig. I båda fallen har vi drabbats av obegripliga masspsykoser med enorma samhällsekonomiska konsekvenser.

Att personer i en ledande ställning, på det här sättet, drar långsökta växlar på klimatfrågan visar snarast hur totalt urspårad klimatdebatten blivit bland alla våra makthavare. På något sätt känner de som försöker vara maktapparaten till lags, att de pliktskyldigt måste svära sin tro till klimatreligionen.

Att hälsominister Göran Hägglund i samma artikel faller in i klimatparallellen, är mer förståeligt med hänsyn till hans relation till sin chef statsministern. Hägglund är ju bara politiker, så man kan inte ställa lika höga krav på honom som på de andra två herrarna.

Problemet med resistens mot antibiotika är till skillnad från klimathotet ett verkligt hot och därför allt för allvarligt för att dras in i den politiskt infekterade klimatdebatten. Det jag däremot saknade i intervjun med de två medicinskt bildade herrarna, var en idé om hur vi skall få läkemedelsforskarna att ägna sig åt antibiotika mot verkliga sjukdomar, i stället dagens prioriterade forskning rörande dyr livslång medicinering för friska människor. Men det kanske är ett för känsligt ämne?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Eftersom både politiker och medieredaktioner generellt är okunniga i naturvetenskap, kan förmenta ”forskare” och ”experter” med egna agendor muta in områden åt sig och obestritt framträda som auktoriteter. Det tillämpas systematiskt av olika ”fristående” och ”idéella” organisationer – finansierade med skatte- och andra bidrag.

 2. Gösta Walin

  Intressant att du nämner stigmatiseringen av naturligt mättat fett som en parallell till demoniseringen av koldioxid. Såväl mättade fetter som koldioxid är ur alla synpunkter nyttigheter. Man blir inte ens fet av  fett, mättat eller omättat. Ett kännetcken för den här typen av megabluff är att ”sanningen” läggs fast innan huvuddelen av forskningen har ens påbörjats. Sen kan vi utgå från att forskningen kring kolesterolets och det mättade fettets förmenta farlighet kan uppvisa motsvarigheter till ”climategate”. Läs t ex Uffe Ravnskovs böcker i ämnet.
   
   

 3. Har jag hamnat i en Kafka-värld?? Eller har jorden invaderats av utomjordingar med en hemlig agenda som ”invaderat” en massa människokroppar? Tokigheterna avlöser varandra! Det är ta mig tusan inte konstigt om en massa människor hemfaller åt konspirationsteorier när det inte finns nån annan förklaring till alla tokigheter.

 4. J-O

  Antibiotika resistenta bakterier är ett oerhört verkligt och allvarligt problem till skillnad från AGW.  I princip riskerar vi snart att se hur ”vanliga” infektioner åter blir dödliga och modern kirurgi blir ett minne blott.  Viruspandemier – pah !

  Men kanske är detta ett sätt att få del av anslagskakan. Inte rasar det precis in pengar i detta forskningsområde …

 5. Lars G

  AGW-teorierna är lika svårutslagna som ”resistenta bakterier”..det är den liknelsen/parellellen som gäller!

 6. Resistenta bakterier är, så vitt jag kan bedöma, ett reellt hot. Och orsaken är alltför riklig användning av antibiotika. I en del länder kan antibiotika köpas receptfritt över disk, och då blir förstås risken för överanvändning stor. Och man använder antibiotika i jordbruket, t ex inblandat i hönsfoder. (Man har upptäckt att de växer snabbare om de får antibiotika.)
    Vi får försöka utveckla ny antibiotika, och vara försiktigare i hur den används.

  –Ahrvid

 7. Mållgan

  Ja det är naturligtvis samma sak här. Det ”utvecklas”  natuligtvis ingen antibiotikaresistens hos bakterier. Alla orgnismer skapades av Gud, och någon evolution existerar ju naturligtvis inte. Det är bara läkemedelsförtagen som hittar på detta med antibiotikaresisten för att få sälja nya antibiotika.

 8. Red Hansen

  Är Mållgan foliehatt , troll eller båda?

 9. Jan

  Mållgan kanske är plattjording?

 10. Adolf Goreing

  Lars-Erik Holm är läkare i botten. Hán har ingen specialistkunskap om klimatet utan lutar sig mot det som är ”mainstream”. Vad det är, vet vi allt för väl. Lar-Erik har dock rätt i en sak: klimathotet upplevs reellt av många. Det han säger är att antibiotikahotet är minst lika reellt och helt klart är att fler dör i följderna av att inte kunna behandla infektioner än pga klimatförändringar. På det sättet tycker jag Lars-Erik gör en relevant jämförelse. Hans uppgift är ju att skapa fokus på vad SoS pysslar med. Att använda klimatet som hävstång gör väl alla som kan. Åtminstone just nu.

 11. I Läkarförbundets medlemstidning Läkartidningen dyker det då och då upp debattinlägg om hur farliga klimatförändringarna är för hälsan.
  Läkare är specialister på människors hälsa. De flesta är till och med specialister på (o)hälsa i någon speciell del av kroppen. Om klimat vet de flesta inte mer än ”vanligt” folk, och där har ju svenska media gjort sitt bästa för att desinformera så mycket som möjligt.

 12. Robert W

  Det verkar som om Otto Cars och Lars-Erik Holm vill rida på vågen av klimathysteri eller rent av skapa en ny våg.

  Det är nog utan tvekan väldigt luckerativt för vissa organisationer att ha ett allvarligt hot att vifta med när det ska eskas bidrag eller fiskas efter allmosor hos allmänheten.

  Otto Cars och Lars-Erik Holm  har nog helt enkelt tagit intryck av hur bl.a. WWF, GP m.fl. arbetat och själva förstått hur en slipsten bäst ska dras.

  P.S
  (Jag vill inte förringa faran av överförskrivning av penicilin)

 13. Urban

  -Mainstream var ordet, sa Bill.
  -Jovisst, sa Bull och höll svansen högt. Smilet på hans läppar visade en övertygad och sanningsenlig Bull.
  -Jasså du håller med, sa Bill.
  -Självklart, sa Bull för du ljuger väl inte för mig. Eller hur?

 14. Anders L

  Allt som de ”ledande makthavarna” skrev var väl att det kan finnas en konflikt mellan den egna bekvämligheten just nu och det allmännas bästa på lång sikt. Det kan t ex hända att det är bättre för alla om man som enskild slår tillbaka en infektion utan att använda antibiotika, så att vi inte bara använder antibiotikan till att odla fram resistenta bakteriestammar. På ett analogt sätt menar man att det skulle kunna vara bättre för det allmännas bästa om inte alla prioriterar den egna bekvämligheten före allt annat när det gäller klimatet. Är det kallt på golvet kan man ju t ex ta på sig ett par tofflor i stället för att sätta på extra 2000 W element … Är det varmt ute kan man köpa en markis i stället för att skaffa ett 2000 W luftkonditioneringsaggregat. Osv.
   
  Det behöver väl inte vara så farligt?
   
   

 15. Måns B

  Nu är ju frågan om inte Lars överreagerar en smula. Det enda som Otto Cars refererar till är ju att fossila bränslen en ändlig resurs liksom dagen tillgängliga antibiotika. Medan Lars-Erik Holm säger att tanken om solidaritet med kommande generationer  känner man igen från klimatfrågan.

  Inget av detta är väl särskilt kontroverisiellt? Även om det finns oklarheter i exakt när peka oil uppnås/har uppnåtts så räknas väl de fossila bränslena ändå som ändliga resurser? Resonemanget från klimatdebatten kan väl knappast någon ha undgått, så det är väl relevant?

  Ingen säger något om CO2 eller ens global uppvärmning.

  I slutet pratar man ju också om att framtagandet av ny antibiotika är nödvändig och på gång. Jag håller med Adolf här, jämförelserna är helt relevanta. I princip så är det journalisten (och rubriksättaren) som står för hela vinklingen på egen hand.

 16. hahn

  Problemet för mig är en förtroendekris jag genomgör gentemot massmedia. Även mot mycket forskning som jag upplever har blivit en jakt på anslag där integriteten sålts ut.

  Nu ropas det att vargen kommer igen. Är det sant? Tja, hur i hela friden ska man veta det? Det är ju sorgligt. Rätt vad det är så händer ju något allvarligt som allmänheten verkligen måste informeras om. Kan vi verkligen överexploatera larmropen på daglig basis då?

  När det gäller svininfluensa (jag har inte vaccinerat mig) så är jag obekväm med i huvudsak 2 saker. Dels att läkemedelsindustrin tjänar grova pengar på din och min rädsla. Och dels på att nya larm med nya vinklingar alltid dök upp när faran verkade vara i avtagande. Jag vet ju dessutom att läkemedelsföretagen bara behöver faxa ut en pressrelease så har vi texten ograverad på alla första sidor. Riktig journalistik efterlyses.

  Det haglar SARS, TWAR, fågelinfluensa och annat precis hela tiden och jag misstänker starkt att det ligger miljardbelopp och snurrar i epidemifarhågorna.

  Den enda ljuspunkten är att klimatfrågan, troligtvis kommer att resa många ifrågasättanden och tvinga en stor del av samhällsapparaten till självrannsakan. Detta kan ju betyda en välkommen uppstramning på dom här punkterna.

 17. Måns B

  Hahn
  Du har kanske rätt i princip men inte just detta enskilda fallet eftersom detta inte är ett nytt larm, problematiken har varit känd i åtminstone 25 år och situationen förvärras. Det är dessutom befogat att gå ut med en uppmaning att vara restriktiv med antibiotika behandling regelbundet då man ser en uppskärpning efter medial uppmärksamhet. Men sedan börjar utskrivningen att öka igen.

  Jag håller helt och hållet med dig om att alla larmen om olika epidemier är tröttsam och din tolkning till läkemedelsindustrin är förmodligen inte fel heller. Men det finns en annan underliggande anledning till att larmen kommer.

  Inom smittskyddskretarna är man ganska övertygad om att vi kommer att drabbas av en allvarlig pandemi….snart med hög dödlighet hos människor. Skälet är ganska enkelt och hör samman med befolkningsökningen och hur tätt vi bor.
  Ju fler människor som lever tillsammans desto större är risken för att sjukdomar sprids i samhället och ju större rörlighet på människorna desto fler samhällen blir smittade.  Samtliga de virus som det har larmats för de senaste åren har potential att utvecklas till en ny pest, typ spanska sjukan.  Men ingen vet vilket virus det kommer att bli eller när det kommer att inträffa bara att det är sannolikt att det sker…snart som sagt.

  Min personliga uppfattning är att svininfluensan var ett test av om den svenska samhällsapparaten klarar av ett sådant utbrott. Jag hade inte heller tänkt vaccinera mig innan läkarna i princip sade att de inte kan ta ansvar för min yngsta dotter som är äggallergiger (och inte kan vaccineras) om jag och resten av familjen inte gjorde det.  Nu kickade adjuvanterna, dvs de ämnen som ska hålla immunsystemet aktivt tillräckligt länge för att antikroppar ska kunna bildas igång min latenta psoriasis så jag är prickig över hela kroppen för första gången i mitt liv.  Barnen blev smittade ändå och överlevde utan problem. Det finns flera skäl att vara skeptisk mot massvaccinering (men frågan är absolut inte enkel) men jag hinner inte gå in på alla här och nu, dessutom ligger det ju en bit från det huvudsakliga ämnet på detta forum.

 18. Red Hansen

  Smittspridningen i trånga dåligt ventilerade miljöer som tex tåg, buss o T-bana m.m. borde vara lika mycket ett problem som antibiotika användningen eftersom det finns ett ”funktions samband”.  Eller ska man se det Darwinistisk ekologiskt att dom som överlever i dom gigantiska kollektiva miljöerna utan piller är dom livskraftigaste?
  …ä rörigt formulerat

 19. Olaus Petri

  En fråga: Är det någon som vet hur många av dem som drabbades av fågelinfluensan som faktiskt blev diagnosticerade utifrån mer än enbart symptombeskrivningar?

 20. Gunnar E

  #18#
  Det man inte dör av stärker en. Biologiskt tycks det finnas visst fog för tanken. Sett uppgift om att spanska sjukan slog värre mot glesbygd, relativt sett, än i de urbana miljöerna. Starkare i vilken mening kan man även fråga.” Sickle cell”-sjd förorsakar sämre syresättning och förutsättningar för aktivt liv men skyddar mot malaria.  Det beror på…således.

 21. Måns B

  Olaus
  Alla dödsfall som rapporterades testades positiva för fågelinfluensan, men om jag minns rätt så var det bara de som utsattes för extrem exponering, det vill säga arbetade i miljöer med smittade fågelstammar som faktiskt utvecklade sjukdomen och dog. Det var så pass få individer att man inte kunde göra några egentliga kopplingar till om de fanns andra faktorer som gjorde att just dessa människor blev så sjuka. 

  Fågelinfluensan lyckades aldrig överföras mellan människor såvitt jag kommer ihåg.

 22. Urban

  Om massmedia inte var så kåt på att vara ”värst” så skulle kanske en hel del av den s.k. extremjournalistikiken (vara värst vare sig det är sant eller falskt, bara uppmärksamhet och ingen relevans) försvinna och förvillelsen bli utbytt till information och god journalistik.

 23. Olaus Petri

  Tack Måns, men jag skrev fel i hastigheten, är väl en papegoja. Sorry! Jag undrade egentligen över svinifluensan.

  Polly vill ha kex! 😉

 24. Måns B

  Red Hansen
  Det är många frågor på en gång.
  För virus så har du nog rätt vad det gäller trånga utrymmen och ventilation eftersom dessa ofta kan spridas med luften.
  För bakterier så sker smittan oftare via kontakt, men exempelvis nysningar och hosta kan smitta i trånga utrymmen, men där spelar inte ventilationen så stor roll. Det gör däremot trängseln.  Antibiotika fungerar i princip endast på bakterier.

  Den Darwinistiska vinkeln du är inne på kommer att spela en betydligt större roll än i dag om vi får många multiresistenta bakterier i omlopp som vi inte kan behandla med dagens antibiotika. Då är vi åter hänvisade till vårt eget immunförsvar för vår hälsa och immunförsvaret är en av de komponenter som definitivt påverkas av naturlig selektion (dvs Darwins lära om utvecklingen).

 25. Gunnar E

  #24#
  Då ser vi fram emot den multiresistenta människan

 26. Måns B

  Olaus igen
  Jodå i början av utbrottet så testade man folk som haft de relevnta symptomen för om det faktiskt var svininfluensan för att få klarhet i vilken omfattning som den fanns i Sverige. Detta skedde framför allt i norra Sverige där det skedde en del större utbrott.
  När det väl var etablerat att viruset fanns hos oss så lade man de största krafterna på att vaccinera i stället. Då vaccinerade man även dem som kunde tänkas ha haft influensan redan snarare än att testa på nytt, troligen av kostnadsskäl.

  Även här så är samtliga rapporterade dödsfall testade positivt.

  Det som är intressant är att det åtminstone för någon månad sedan fanns ungefär hälften så många möjliga dödsfall orsakade av vaccineringen som av själva influensan i Sverige (men dessa personer hade också andra svåra sjukdomar så det är inte fastställt att det faktiskt är vaccinet som var dödsorsaken).

 27. Måns B

  I himmelen Gunnar E 😉

 28. Apropå svininfluensan (som lär ha orsakat 20+ dödsfall i Sverige; plustecknet för att det kan ha droppat in, och kan komma att droppa in, några fler) får vi inte glömma att vaccinationskampanjen högst troligt minskat produktionsförluster. De som vaccinerats har sluppit bli sjuka och vara hemma X antal dagar. Om en vaccindos kostar 100 kr (eller vad det kan vara) men sparar in, säg, fem sjukdagar blir det en icke föraktlig samhällsekonomisk vinst.

  –Ahrvid

 29. Olaus Petri

  Tack igen Måns. Även de som dog av själva  svininfluensan hade väl också ofta allvarliga sjukdomsbilder i botten?

  Ahrvid, det skulle dock vara väldigt intressant att jämföra antalet sjukdagar orsakade av svininfluensan men antalet sjukdagar orsakade av vaccinet (både antal personer och antal dagar per/p).

  Någon som sett några siffror?

 30. Gunnar Strandell

  Mållgan #7
  Du har rätt! Det är evolution som gör att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

  Otto Cars är övertygad om att antibiotika driver på evolutionen i den riktningen, men  behöver det vara rätt?
  Att resistenta bakterier överlever är inget bevis för att de inte skulle finnas även om vi inte använt antibiotika.
  I Jönköping har man varit särskilt restriktiv med antibiotika och utbredningen av de resistenta har ökat. 
  Det kanske är så att även de resistenta mår sämre i en miljö där det finns antibiotika?

  Jag ser likheten mellan klimathotet och nätverket STRAMA, som Otto Cars leder, i att man tryckt ihärdigt på på larmknappen, men haft svårt för att föreslå bra lösningar.

  Men vid resistenskonferensen i Stockholm i höstas  kom glädjande besked.  Forskning och utveckling ligger inte nere och det finns kandidater till mediciner som kan hantera situationen om vi bara slipper en epedemi i brådrasket. Och socialministern har lovat ta fram pengar om det behövs.

  Anders L #14
  ”Det bästa för dig är att må dåligt nu så att dina ättlingar kan må bättre.” 
  Det kan mycket väl vara det bästa ur mänsklighetens synvinkel, men är ändå svårsmält om man känner sig dålig och vet att antibiotika eller fossileldad värme hjälper.

  Måns B #17
  Jag instämmer i OP:s tack för dina  insiktsfulla kommentarer.

  Jag beklagar prickarna, för min erfarenhet är att de inte är helt försvunna förrän om ett år. Men då triggades de av halsfluss och gick att undvika om man satte in antibiotika vid första symptomen. Förmodligen har det lett till en och annan kur för mycket, men här har jag fallit för varningar om att det kan bli värre och drabba lederna t.ex.

  Till sist har jag vaccinerat mig med dessa motiv:
  1. Smittskyddsinstitutet vill det.
  2. Min arbetsgivare vill det.
  3. Jag har små barn och gravida i min närhet.
  4. Jag har människor som tillhör riskgrupper i min närhet.
  5. Min far blev smittad av polio när jag var liten och ännu inte hunnit bli vaccinerad. 

 31. Gunnar Strandell#30
  Min symptati och högaktning för dig som medbloggare har du men jag kan ändå inte låta bli att ge ett alternativ:
   
  Jag har inte vaccinerat mig av följande skäl:
  1. Smittskyddsinstitutet vill att jag ska göra det.
  2. Jag vill inte för att jag tror att det rör sig som det mesta i den här vägen om en mediabubbla.
  3. Jag har små barn och gravida i min närhet som inte har löpt någon risk för att jag har avstått.
  4. Jag har människor i min närhet som tillhör riskgrupper och tillhör själv desamma; varje dag riskerar jag att få en istapp i huvudet men, Gott sei Dank,  sannolikheten är mikroskopisk.
  5. Min mor hade polio när hon bar mig men tillfrisknade efter partus.
  6. I somras sa chefen för smittskyddsinstitutet: ” Under hösten kommer ca 3 miljoner svenskar att insjukna i svininfluensan och Sverige kommer att bli lamslaget” och den sortens hialösa utsagor har livet hjälpt mig att utveckla en viss noskänslighet mot. Det blev ju rätt den här gången också….
  Raljant kanske men  6 miljoner i hela EU  har blivit vaccinerade varav hälften i Sverige. Har fler avlidit på kontinenten i svininfluensan?
  Al contrario
  Har en mycket nära person som just i dagarna tycks ha klarat livhanken tack vare antibiotika.
  Underliga äro herrens vägar!

 32. Vår Herre blir nog gladast om han stavas med stor bokstav. 😉

 33. hahn

  Rosenhane, följande uttalande är ju lika lysande som beskrivande.
  ”I somras sa chefen för smittskyddsinstitutet:  ’Under hösten kommer ca 3 miljoner svenskar att insjukna i svininfluensan och Sverige kommer att bli lamslaget’ och den sortens hialösa utsagor har livet hjälpt mig att utveckla en viss noskänslighet mot.”

  Någonstans där hittade jag dessutom kopplingen till klimatfrågan 🙂

 34. Christopher E

  Ahrvid Engholm #28;

  Bra tänkt och skrivet. Jag håller med flera här om att influensan blåstes upp i media, det gäller väl alla ”hot”, men att därför säga nej till möjligheten att vaccinera sig utan avgift och därmed slippa en sjukperiod med ganska rejält jobbiga symptom är ett ganska märkligt ställningstagande.

  Dessutom tycker jag vaccineringskampanjen var en nyttig generalrepetion inför en allvarligare pandemi, vilket är ett reellt hot.

  Jag gör samma ställningstagande inför resor i utlandet vad gäller hepatit, malaria, gula febern mm. Varför riskera dessa för en symbolprotest mot vaccinering/profylax?

 35. Måns B

  Gunnar Strandell #30

  Otto Cars är övertygad om att antibiotika driver på evolutionen i den riktningen, men  behöver det vara rätt?
  Att resistenta bakterier överlever är inget bevis för att de inte skulle finnas även om vi inte använt antibiotika

  Du har helt rätt i detta Gunnar, men vad som händer är att man renodlar de resistenta stammarna när man slår ut de ickeresistenta med överdriven användning av antibiotika. Bakterier konkurrerar om resurserna i kroppen med varandra, gäller även för virus för den delen. Så om man har flera ’ofarliga’ stammar av bakterier i omlopp så kan dessa konkurrera ut de resistenta. Grovt genraliserat kan man säga att den bakterie som först kom på plats har en konkurrensfördel och hållar andra bakterier borta eller på låg nivå. Så genom att använda antibiotikan i onödan ger man alltså resistenta stammar ett friare spelrum att infektera fler människor (som vi sedan inte kan behandla eftersom de är resistenta).

  Immunförsvaret ’lär’ sig också vilken typ av infektioner som är vanligast i den miljön vi lever i se den här länken:
  http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=3121

  Det finns vissa studier som tyder på att stammar som blir mer virulenta, farligare, också ofta är sämre på att konkurrera. Förklaringen till detta är också evolutionär då de vanligaste förkommande stammarna är de som är bäst anpassade för sin miljö. Det gynnar ju knappast en bakteries överlevnad på lång sikt att döda alla individer den infekterar. Utan den optimala sjukdomsalstraren gör oss lagom sjuka så att vi kan forstätta att träffa många andra människor och fortsätta sprida sjukdomen.

  Roshane

  Har en mycket nära person som just i dagarna tycks ha klarat livhanken tack vare antibiotika

  Jag har samma erfarenhet och är därför tacksam att vi har verskamt antbiotikum och önskar att det kommer att förbli så.

 36. Rosenhane #31
  Bra inlägg!
  Jag har full förståelse för din inställning och respekterar dina beslut.
  Även om vi glidit bort från klimatet har vi visat att det går att dra olika slutsatser från samma fakta.
  Och jag tror att vi är överens om att detta är en mänsklig rättighet som inte får kränkas.
  Styrkan ligger i att vi kan berätta vilka fakta vi bygger på och vi de slutsatser vi drar. Och därmed inbjuder vi till en diskussion  som kan kan leda till nya slutsatser. 

  Måns B #35
  Tack ännu en gång för initierade och kloka inlägg.
  Jag har lärt mig en hel del och ditt sätt att kommentera när jag haft fel har stimulerat min nyfikenhet utan att såra mitt ego.

 37. Varför är jag inte ett dugg förvånad? Media hjälper mer än gärna till att föra ut budskapet att klimatförändringarna är ett avslutat forskningskapitel. – Vi vet vad de beror på. Nu ska det istället forskas om hur vi blir mer ”klimatsmarta”. Förövrigt ett väldigt effektivt uttryck, ingen vill ju vara osmart.