antibiotika

Man tar sig för pannan…

…när man läser intervjuer i SvD med två ledande makthavare inom hälsovårdsetablissemanget rörande antibiotikaresistens. Herrarna Otto Cars och Lars-Erik Holm drar en parallell mellan överförskrivning av antibiotika och, hör och häpna, utnyttjandet av fossila bränslen. Det finns paralleller mellan en allt svårare antibiotikaresistens och klimathotet, påstår de. Det som skrämmer mig är inte den påstådda   →