Lovsång till kol av riktig expert

 

Bok symphony in C

Amatörmusikern Robert M. Hazen spelar flera instrument i orkestrar. Han är också professor i geofysik på George Mason-universitetet i Virginia, USA, expert på grundämnet kol och dess förekomst, historia och processer.

Som sådan har han skrivit boken ”Symphony in C”. Titeln syftar både på kolets tecken C i det periodiska systemet och på den musikaliska tonarten C. Boken kom ut 2020 men tycks märkligt okänd i Sverige och finns inte översatt.

Hazen skapade det globala nätverket DCO, Deep Carbon Observatory, för samordnade studier av grundämnet kol. Nätverket räknade 1.200 forskare världen runt och verkade åren 2009-2019. Då tog stödet slut från Sloan-stiftelsen, grundad av tidigare GM-chefen Alfred P. Sloan.

DCO avslutade sin samlade verksamhet i december 2019 med en internationell konferens för att redovisa sina studier och rön. Boken ”Symphoy in C” sammanfattar dessa rön och studier.

Den lovsjunger grundämnet kol som basen för allt Jordens liv och i olika föreningar grunden för det mesta av vad både naturen och mänskligheten har skapat – naturen under 4,5 miljarder år och mänskligheten sedan den senaste nedisningens slut för ca 11.700 år sedan.

Boken är utgiven av förlaget W. W. Norton & Co. Med register, referenser och hänvisningar omfattar den nära 300 sidor på levande och lättläst engelska.

Lättläst engelska

Den är skriven som en lång föreläsning, där Hazen i pedagogiska avsnitt för läsaren genom kolets roll på Jorden ända sedan solsystemets skapelse för drygt 4,5 miljarder år sedan fram till nutid och med blick även in i framtiden.

Avsnitten kan gärna läsas vart för sig för eftertanke och begrundan. Jag vet mig aldrig ha läst en sådan genomgång av kolets avgörande betydelse för Jordens och livets utveckling.

Som musiker delar Hazen innehållet i satser. Som ouvertyr tar han Universums skapelse med Big Bang och grundämnenas uppkomst under enormt tryck och enorm hetta under bara några minuter – med det fasta grundämnet kol som ett av de första efter gaserna väte, helium och syre.

Sedan skildrar han hur solsystemet med Jorden och övriga planeter skapades ur ett kosmiskt stoftmoln med grundämnen från exploderade stjärnor långt ute i det växande kosmos.

Mineralogen Hazel skildrar hur kol i olika föreningar i Jordens inre under högt tryck och hög värme bildar olika mineral, inklusive det hårdaste av alla: diamant.

Likaså skildrar han hur kol i förening med syre kom ut som koldioxid i enorma vulkanutbrott och tillsammans med andra gaser bildade Jordens första stabila atmosfär efter att Jorden först kolliderat med den mindre planeten Theia och som minne av detta fick sin måne.

Himlakroppar

Boken skildrar hur den unga Jorden bombarderades med större och mindre himlakroppar både från det nybildade solsystemet och utifrån, innan Solens och planeternas gravitation bringade ordning efter någon halv miljard år med Saturnus ringar som påtagligt minne.

Himlakroppar förde vatten som is och ytterligare grundämnen till Jorden. Hazen visar hur kolhaltiga tillskott snabbt förenades med Jordens utveckling över och särskilt under ytan. Eftersom kol lätt reagerar med andra ämnen, fördes koldioxid upp i atmosfären – och andra kolföreningar ned under Jordens yta.

Boken visar hur tyngre ämnen och föreningar dras in mot Jordens inre, medan lättare dras till eller över ytan. Hazen visar hur kolets mångsidiga förmåga att bilda föreningar både tillför hårda mineral och bergarter och samtidigt ingår i mjuka material som bas för nya biologiska livsformer.

Hazen visar med äldre, jämnåriga och yngre kollegers olika rön och upptäckter hur kolet dominerar världens kemiska forskning. DCO-forskarna redovisar att det mesta (upp till 99 procent) av allt Jordens kol fortfarande finns under jordytan.

Sällan som fritt kol utan i föreningar med olika ämnen. Mycket finns samtidigt som kolväten (bränslen) i Jordens inre. Hazen säger det inte uttryckligt, men man drar lätt slutsatsen att ingen brist råder på kolhaltiga bränslen.

Hazen med kolleger kommer nära livets ursprung genom att visa att kolhaltiga mineral i gränszoner kan kopiera sig och ta energi från mineralytor i närvaro av vatten. De betonar särskilt betydelsen av vatten för att jämte solljus och kol ge näring åt olika livsformer genom fotosyntes.

Men de förklarar inte hur död materia kan bli levande varelser med matsmältning (metabolism), än mindre hur medvetandet uppstår och utvecklas, det som är själva Livet.

För att undgå politiska angrepp skriver Hazel en anpassad bekännelse till tanken att mer koldioxid skulle kunna farligt värma atmosfären. Men det gör han mindre engagerat och livfullt och avrundar med att fortsatt hävda kolets avgörande betydelse som Livets bas – och koldioxidens betydelse som Livets gas.

Det gör hans bok central för bättre förståelse av Jordens och världens geologiska och biologiska utveckling.

Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Tege för infot om en intressant forskare och en intressant bok.
  Du förklarade också i inlägget det jag undrade över på fb om varför Deep Carbon Observatory inte publicerat något efter 2019.
  Som organisk kemist tycker jag att hans och andras funderingar runt mineralers betydelse för uppkomst av kiralitet hos aminosyror är särskilt intressant.
  Såg att boken fortfarande kan köpas på Amazon. Här kan man läsa mer om den intressant mannen
  https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hazen

 2. Lasse

  Diamanter är en av dessa olika former kol kan förekomma i.

  Ljust idag , med en vacker och kall morgonsol under horisonten. Fussionsreaktorn värmer dåligt men det finns hopp i öster-Fissionsreaktor O3 på gång in i nätet.
  Blåser bra i söder så kolelimporten begränsad.

  Har minnen av kol som lastades av till husen för värmepannan-eller var det koks?

 3. Arne Nilsson

  Som barn bodde jag omodernt. På vintern eldade vi i en kamin i hallen. Vi eldade med kol, koks, antracit samt briketter. Som antagligen var kol i någon form. I hallen var det varmt. I övrigt var lägenheten rätt så kall. Jag är glad över att det fanns kol att tillgå.

 4. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Läs- och tänkvärd är amerikanen Alex Epsteins bok ”The moral case for fossil fuels”, där han med ekonomiskt och försörjningsmässigt perspektiv hävdar betydelsen av kol och kolbaserade bränslen.

  Nyligen hörde jag på nätet en expert på bräkande amerikanska hålla ett illustrerat föredrag om kolets centrala betydelse. Han påpekade bl. a. att kolväten bildas även av ursprungligt kol i Jordens inre.

  Detta tyder på sprickor i alarmisternas försvarsmur. Rådande energikris lär komma att vidga sprickorna. Det manar till förnyade anfall. För att citera Ronald Reagan: Riv denna mur!

 5. Bo Hedberg

  Allt kol är ursprungligt, då kol är ett grundämne, det finns inget ”nybildat kol”

 6. Roland Salomonsson

  #4
  jorden ser ut som en fotboll där lapparna hålls samman av gravitation och inte trådar. Emellertid så finns längs dessa sprickzoner på var 50:e till 75:e meter en ”skorsten” där det strömmar ut hetvatten med lösta ämnen och div gaser inte minst CO2. Enbart EN av dessa sprickor har någon miljon skorstenar. Varje år släpper en skorsten ca 200 kubikmeter CO2 (förutom allt annat). Ett vulkanutbrott blir faktiskt ganska harmlöst jämfört med vad alla dessa skorstenar släpper ut, dygn efter dygn, år efter år.
  Och de ryska djupborrningarna visar också att inne i jordens ursprungliga berg på mer än 10000 m djup finns massor av kol, vilket är basvara för petroleumbildning (under högt tryck). Alltså petroleum = förnybart fosilfritt.

 7. Tege #4,

  Det spelar ingen som helst roll för alarmisterna hur mycket kol det finns, eller hur nya föreningar uppstår. Alarmister vill att vi slutar att förbränna det. Så din teori är inget argument mot alarmismen.

 8. Lasse

  #7
  Kol ger dubbelt så mycket CO2 jämfört med naturgas förlåt fossilgas därför är EU mot kol men för gasen.
  Går det inte att utvinna gas från kolfälten?

 9. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Ingemar #7. Sant. Då blir slutsatsen: Utan kol – inget liv. Det vill jag slippa. Denna vinter får vi kanske uppleva en försmak.

 10. tty

  #8

  ”Går det inte att utvinna gas från kolfälten?”

  I princip ja, faktiskt. Det finns en hel del metan i kolflötserna, vilket är orsaken till de flesta olyckor i kolgruvor.

  Det skulle troligen gå att utvinna stora mängder metan ur kollager som ligger för djupt att brytas på kol. Detta har diskuterats i länder som England, Tyskland och Nederländerna, men det spricker på EU:s frackingförbud. Det skall vara rysk gas, förlåt gas från Qatar. Gas från icke-diktaturer gillas inte.

 11. tty

  #6

  ”Och de ryska djupborrningarna visar också att inne i jordens ursprungliga berg på mer än 10000 m djup finns massor av kol, vilket är basvara för petroleumbildning (under högt tryck). ”

  Källa, tack.

  Det finns faktiskt ett par oljekällor som är djupare än 10 km, men den olja de pumpar upp har organiskt ursprung som all annan olja.

 12. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Bosse H, #5. Visst är allt kol per definition ursprungligt, även om det under tidernas lopp bildat mineral och föreningar. Tror alarmister att kol i tidigare och nuvarande växt- och djurliv uppstått av sig självt likt kaniner ur en hatt?

  De vrider sig som maskar inför att tvingas erkänna kol som Livets bas och koldioxid som Livets gas. Då faller ju deras syn på kol som ett hot mot Jordens liv.

  Hur kan biologer och agronomer på allvar hävda denna syn? Antingen är de ohederliga eller okunniga och inkompetenta. Lika illa i båda fallen!

 13. Jisonbetzel

  Tack för tipset om denna intressanta faktabok.
  Min favoritinformatör på Linkedin, Paul Martin, har i ett inlägg en t-shirt med texten:
  CO2+$$$—>O2+💎
  Den representerar en spännande variant av fotosyntesen och kan tillämpas av ex.vis. EU:s välfyllda klimatfond för att producera lite glitter till folket.

 14. Lasse

  Kol bildades under en geologisk tid (karbon 300 miljoner år sen) samtidigt som CO2 i atmosfären sjönk från 9000 PPM till dagens 200-400
  Diagram i denna video: https://realclimatescience.com/2022/12/a-very-lucrative-investment/

 15. Tege #9,

  Precis. Det som Hazel skriver om kol är irrelevant för klimatdebatten. Det säger ju Hazel själv enligt dig:

  ”För att undgå politiska angrepp skriver Hazel en anpassad bekännelse till tanken att mer koldioxid skulle kunna farligt värma atmosfären.”

  Däremot kan det vara intressant att i pedagogiskt syfte upplysa om kolets betydelse för livet på jorden.

  Däremot förstår jag inte vad du har fått det här ifrån #12:

  ”De vrider sig som maskar inför att tvingas erkänna kol som Livets bas och koldioxid som Livets gas. Då faller ju deras syn på kol som ett hot mot Jordens liv. ”

  Vem har sagt det?

 16. Arne Nilsson

  Intressant att Tege hävdar att kol funnits innan växt och djurliv. tty hävdar tvärtom om jag förstått det rätt. Nu går det inte att veta vem som har rätt eftersom vi inte borrat igenom Jorden på tillräckligt många ställen. När jag läser på Wikipedia om Jordens innehåll så verkar det inte finnas nåt kol överhuvudtaget i dess inre. Så jag utgår ifrån att diskussionen om Jorden kommer att fortgå i evig tid.

 17. Bernt O

  Här en annan lovsång till jordens kol;

  http://andrestromqvist.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/TS06_Terra-preta.pdf

  Utöver koldioxid har vi ju t.ex. syre och varför inte kväveoxid som kan göra anspråk på att kallas livets gas..
  https://www.mabra.com/traning/promenader-nynna-andas-genom-nasan-fordelar/8352533

 18. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #18. Eftersom allt Jordens liv bygger på kol, kommer förstås kolet först. Grundämnen kommer förstås förde de föreningar de senare bildar.

 19. Kol – kraftverk och koldioxid var inget bra sade våra politiker och makthavare och lade ner kärnkraften – för att istället satsa på….naturgas…nu startas dessutom kolkraftverken upp igen.
  Vanligt folk och särskilt barn har fått en snabbkurs i jordens undergång p g a koldioxiden – och vi storsatsade på den fossila gasen, rysk dessutom.
  Och fortfarande satsas det hellre på kolkraft än kärnkraft – är inte koldioxiden så farlig längre..?
  Ingves kunde inte ens på hösten 2021 tro på att nedläggningen av europas kärnkraft skulle sätta fart på inflationen – möjligtvis lite grann och då bara tillfälligt…han och riksbanken och våra politiker ( som sa att koldioxiden skulle ta livet av oss ) kunde inte se faran med energiproduktionsnedläggningen..
  Dom såg heller inte utanförskapet och gängkriminaliteten som ett hot..förrän kulsalvorna började eka i deras egna kvarter..
  Makthavarna satsade på obligationsköp mitt i högkonjukturen och minusränta, dom lade ner den fossilfria kärnkraften och dom satsade stort på att polisen behövde fler statistiker och chefer..
  Vården visade sig ha näst minst intensivvårdsplatser i europa, efter portugal…äldreutredningen visade att vi hade europas näst sämsta åldringsvård, efter estland..
  När våra makthavare nu fortsätter att satsa 1000- tals miljarder i jakten på koldioxiden så börjar jag undra om dom verkligen är inne på rätt spår…tänk om dom har fel – igen..
  Tänk om dom lurat barnen i skolan och skattebetalarna som går till jobbet varje dag..fastän snön viner och kölden biter…tänk om koldioxiden inte är så där farlig som dom säger.

 20. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #15. Ingen har sagt det. Det är mitt intryck av pågående debatt och politik. Rimligen även ditt.

 21. Magma

  #5 Bo H
  ”Allt kol är ursprungligt, då kol är ett grundämne, det finns inget ”nybildat kol”
  Det finns däremot massor av olika kolföreningar, som det dessutom finns teknik för att påverka – i det perspektivet kan dess föreningar till och med ses som förnybara, vilket kanske till och med en alarmist kan inse eftersom den ved som multnar eller som du bränner för värme ger CO2 som går in i kretsloppet – vilket även den CO2 gör som kommer från förbränning av exempelvis bensin eller diesel i din bil.
  Det är bara djupt troende alarmister som hävdar att växterna känner skillnad på koldioxid beroende på var den kommer ifrån.
  Kol i sig är som du säger ett grundämne och dessutom ett ganska stabilt sådant – dess föreningar däremot ganska lätta att omvandla …

 22. Tege T #20,

  Nej jag har inte hört att någon vill förbjuda kol (vilket är rätt meningslöst) men däremot att alarmister vill förbjuda kolförbränning. Och därför är din argumentation ganska märklig. Men det kanske bara är jag …

 23. Hans H

  #18 Tege

  Nästan allt jordens liv bygger på kolväteföreningar, inte på kol.

  Det är därför man kallar föreningar som innehåller BÅDE kol och väte för organiska. Allt annat är oorganisk kemi.

  Kol i föreningen koldioxid bör ha bildats tidigt i jordens historia och är en oorganisk gasförening. Som karbonat är det likaså oorganiskt. Kalciumkarbonat – som t ex krita – sönderdelas och avger koldioxid om det blir för varmt…

  Låt oss tänka oss att en del ursprungligt kol aldrig reagerade med syre till gasen koldioxid. Massor säger du finns i jordens inre. I vilken form?

  Jag antar att du accepterar att det är rejält varmt på djupet? Och rätt ”flytande” även om trögrörligt. Statistiskt leder det till högst halt av tunga ämnen nära jordens centrum. Grafit är rätt lätt. Ca.2,2 i spec.vikt. Diamant med 3,5 har vi större chans att hitta av det skälet. Karbonater på stora djup? Njää. Järnkarbider och liknande föreningar? Ja

  Koldioxid har funnits rätt länge i atmosfären. Och deltar i ett kretslopp med allt organiskt liv. Som inkluderar
  bildning av karbonater i skal för vissa djur och som döda samlas på havens botten. Och kan återföras via vilka utbrott.

  All koldioxid som ”passerat” genom någon organisk livsform har fått sin kolisotopsammansättning vad avser förhållandet C12/C13 något ruckat
  DET ÄR VETENSKAPLIGT BELAGT och kan alltså visa om det kol vi bryter, den olja vi pumpar upp eller den gas som tränger upp har organiskt ursprung eller ej. Ta nu och lita på tty’d kunnande i frågan!

  Varför är för övrigt teoretiska fyndigheter av kol på icke brytvärda djup ens en intressant fråga? Inte ens diamantutvinning skulle nog kunna motivera de kostnader och de tekniska utmaningar som finns att ens leta på stora djup!

  Du företer stora likheter med don Quijote.

  Att koldioxid är en livets gas håller jag med om. Det gäller även syre. Men det är inte kol som är livets byggsten utan kolväteföreningar. Ta och lär dig lite kemi. Och geologi.

 24. Koldioxiden lär minska utstrålningen från jorden och höja temperaturen i haven men om man följer polar portalen väder och temperatur så syns det under senare år sällan någon särskild uppvärmning över atlanten medans stilla havet utanför nordamerika nästan alltid uppvisar högre temperatur.
  Är det någon som vet orsaken till dessa olika utfall över tid – är det någon ovanligt varm ytström som för upp värmen mot norra stilla havet…och varför syns sällan förhöjda temperaturer över atlanten?

 25. tty

  #5, 14
  ”Allt kol är ursprungligt, då kol är ett grundämne, det finns inget ”nybildat kol”

  Jo det gör det faktiskt. Kol 14 är just nybildat kol, som bildas kontinuerligt från kväve i atmosfären av den kosmiska strålningen, men som så småningom sönderfaller till kväve igen.

 26. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Hans #23, I min text står bl. a. följande:
  … i olika föreningar grunden för det mesta av vad både naturen och mänskligheten har skapat…
  … hur kol i olika föreningar i Jordens inre under högt tryck och hög värme…
  … hur kol i förening med syre kom ut som koldioxid…
  … kol lätt och snabbt reagerar med andra ämnen, fördes koldioxid upp i atmosfären…. och ned under Jordens yta…
  … hur tyngre ämnen och föreningar dras in…. medan lättare dras till eller över ytan—
  … kolet dominerar världens kemiska forskning…
  … samtidigt som kolväten (bränslen) i Jordens inre…

  Vad bråkar du om? Jag anar en illvillig ton med krav att jag skall sitta ned och hålla tyst. Mitt syfte var att recensera Hazens intressanta bok. Läs den!

 27. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Ingemar #22. Som journalist är jag känslig för undertoner och läser mellan raderna i media. Visst tycks många alarmister se kolet i sig som boven och symbolen för vårt överdådiga och ansvarsfulla liv med mat i magen, tak över huvudet och kläder på kroppen. Minns hur Fridolin stod och viftade med kolbiten!

 28. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Tege #27. Felskrivning. Ansvarslösa skall det förstås stå!